archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  een verhoogde expressie van CNP worden aangetoond wat een indicatie is voor verdere differentiatie van de oligodendroglia De effecten van PUFA s werden verder onderzocht in primaire rat oligodendrocyten Deze cellen kunnen in vivo een hogere differentiatie graad bereiken wat een betere benadering geeft van de werkelijkheid Ook in dit model bleek het vetzuur GLA de primaire oligodendrocyt differentiatie te stimuleren De verhoogde GLA geïnduceerde differentiatie kwam tot uiting door een toegenomen aantal proteolipid protein PLP positieve oligodendrocyten en toegenomen vorming van myelinemembranen na 10 dagen differentiatie Dit ging bovendien gepaard met verhoogde eiwitexpressie van differentiatie markers zoals CNP PLP en MBP De resultaten van deze studie geven aan dat invitro PUFA supplementatie effect heeft op differentiatie van oligodendrocyten Uit vervolgonderzoek zal verder moeten blijken of dit ook resulteert in een verbeterde functionaliteit van de oligodendrocyten Mogelijk dat deze bevindingen uiteindelijk een toepassing kunnen vinden waarbij PUFA suppletie ondersteuning van remyelinisatie bij MS patiënten kan bewerkstelligen Voedingscomponenten Macrofagen en microglia cellen produceren tijdens ontstekingsreacties veel vrije radicalen in laesies van MS patiënten Deze vrije radicalen zijn met name schadelijk voor oligodendrocyten In hoofdstuk vijf zijn verschillende voedingscomponenten getest op hun vermogen om OLN 93 cellen te beschermen tegen oxidatieve schade Hierbij is gekozen voor een model van waterstofperoxide H2O2 geïnduceerd oxidatieve schade De flavonoiden quercetine en luteoline bleken op een dosis afhankelijke wijze effectief in het verminderen van oxidatieve schade terwijl dit niet werd waargenomen voor bijvoorbeeld curcumine of apocynine Naast oxidatieve schade geïnduceerd door vrije zuurstofradicalen zijn oligodendrocyten ook gevoelig voor stikstofoxide radicalen NO De voornaamste bron hiervan zijn geactiveerde macrofagen en microglia cellen die beiden een rol spelen in de pathogenese van MS Vervolgens is onderzocht of bioactieve voedingscomponenten ook de productie van NO door geactiveerde macrofagen en de expressie van induceerbaar NO synthetase iNOS kunnen remmen iNOS is een enzym dat verhoogd tot expressie komt tijdens ontstekingsreacties en zorgt voor de productie van het schadelijke NO Wederom bleek luteoline een potente component die de NO productie en iNOS expressie in macrofagen volledig kon remmen Ook apigenine een structureel sterk verwant flavonoid liet een sterke remming van de NO productie en iNOS expressie zien De voedingscomponenten die uit dit onderzoek naar voren kwamen als beschermend tegen oxidatieve stress en remmend bij de productie van schadelijke NO radicalen door macrofagen behoeven verder onderzoek naar hun mogelijke toepassing bij de behandeling van neurodegeneratieve ziekten Echter de effectiviteit van deze componenten bleek sterk dosis afhankelijk en bij hogere doseringen zijn zelfs schadelijke effecten waargenomen Deze zogenaamde cytotoxische effecten verdienen dan ook alle aandacht wanneer wordt overwogen deze componenten aan te wenden voor therapeutische toepassingen Geinduceerde oxidatie In hoofdstuk zes is in een drie dimensionale hersen sferoïden celkweek het effect van H2O2 geïnduceerde oxidatieve schade op verschillende celtypen en in het bijzonder op oligodendrocyten onderzocht Dit systeem bevat naast myeline vormende oligodendrocyten ook astrocyten microglia cellen en neuronen die samen een geïntegreerd model vormen Dit model benadert de ruimtelijke en functionele integratie van hersencellen zoals die in werkelijkheid voorkomt Het doel was om effecten van oxidatieve schade in een drie dimensionaal geïntegreerd model te onderzoeken ten opzichte van mono cultures met oligodendroglia cellen alleen Vierentwintig uur na een eenmalige blootstelling van de sferoïden aan H2O2 valt geen effect aan te tonen op de CNPase en glutamine synthetase enzymactiviteit twee specifieke markers voor respectievelijk oligodendrocyten en astrocyten In tegenstelling tot onze verwachting is ook de expressie van de overige onderzochte celmarkers niet beïnvloed door blootstelling van de cellen aan H2O2 Uit de literatuur blijkt dat astrocyten mogelijk bescherming bieden aan oligodendrocyten door het onschadelijk maken van zuurstofradicalen Dit gegeven is nader onderzocht in een co culture van OLN 93 oligodendroglia en C6 astrocyten In dit tweedimensionale celkweeksysteem bleken de astrocyten geen bescherming te bieden tegen H2O2 geïnduceerde oxidatieve schade in OLN 93 cellen Een dosis en tijdsafhankelijke H2O2 blootstelling in een mono culture van OLN 93 cellen toonde vervolgens aan dat deze cellen weliswaar gevoelig zijn voor acute oxidatieve stress maar dat er daarna sprake is van een herstelmechanisme Tenslotte in een pilot experiment met OLN 93 sferoïden kon vervolgens worden uitgesloten dat de drie dimensionale structuur bescherming biedt tegen de acute H2O2 geïnduceerde schade Deze resultaten suggereren dat de gevoeligheid van oligodendrocyten voor oxidatieve schade in een sferoïden model niet essentieel afwijkt van oligodendrocyten in monocultures of co culture met astrocyten De hoge maturatie graad van oligodendrocyten de driedimensionale afmetingen en de integratie van verschillende celtypen in sferoïden geeft bijzondere mogelijkheden voor vervolgonderzoek naar het effect van schade op oligodendrocyten Neurale schade Naast het schadelijk effect van macrofaag geïnduceerde oxidatieve stress op oligodendrocyten lijken ook neuronen gevoelig voor de verschillende ontstekingsmediatoren die de macrofagen produceren Tegenwoordig zien onderzoekers het verlies van neuronen zelfs als een vroeg kenmerk in de pathogenese van MS In hoofdstuk zeven is de mate van neuronale schade en demyelinisatie onderzocht in acute en chronische experimentele allergische encephalomyelitis EAE Dit is een diermodel dat overeenkomst vertoont met MS bij de mens Aangetoond is dat neuronale schade met name voorkomt in chronische EAE en nauwelijks in het acute model Verder onderzoek naar de rol van macrofagen en zuurstofradicalen liet zien dat macrofaaginfiltratie in het CZS geassocieerd was met neuronale schade Bovendien is aangetoond dat de oxidatieve stress toenam in beide EAE modellen ten opzichte van controle dieren Dit mogelijke in vivo effect van oxidatieve stress op het ontstaan van axonale schade werd ondersteund door experimenten in een ruggenmerg sferoïden model Tenslotte bleek de oogzenuwfunctie van dieren met acute EAE aangetast terwijl er geen neuronale schade of demyelinisatie is aangetoond De aanwezigheid van macrofagen leek verantwoordelijk voor deze verstoorde celfunctie Uit deze gegevens blijkt dat de behandeling van MS niet alleen gericht zou moeten zijn op het remmen van demyelinisatie maar ook op bescherming van neuronen tegen geactiveerde macrofagen en hun reactieve radicalen Conclusie Dit onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van verschillende modellen waarin oligodendrocyt differentiatie en schade bestudeerd kan worden Met behulp van deze modellen zijn voedingscomponenten geïdentificeerd die oxidatieve schade aan oligodendrocyten kunnen voorkómen of bijdragen aan oligodendrocyt

  Original URL path: http://www.msweb.nl/proefschriften/845 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • MSweb
  en chronische darmontsteking colitis Deze moleculen dragen mogelijk bij aan het ziekteproces in MS door coördinatie van verschillende cellulaire processen zoals activatie deling en migratie naar plaatsen van ontsteking CD97 is betrokken bij de activatie migratie en adhesie van cellen CD55 was de enige ligand voor CD97 dat in de literatuur bekend was tijdens het onderzoek voor dit proefschrift Inmiddels is bekend dat CD97 zich ook kan binden aan integrinen en componenten van de extracellulaire matrix tussenstof CD55 beschermt cellen tegen complement factoren Het complement systeem bestaat uit moleculen die helpen bij het bestrijden van infecties Doordat lichaamseigen cellen moleculen zoals CD55 op hun oppervlakte dragen worden zij niet aangevallen door het complement Het onderzoek toont aan dat CD97 en CD55 aanwezig zijn op plaatsen van ontsteking in het CZS van MS patiënten CD97 kwam niet en CD55 kwam nauwelijks tot expressie op cellen in normaal hersenweefsel Daarentegen werd in ontstekingsgebieden in MS hersenweefsel een verhoogde expressie van CD55 gevonden op endotheelcellen cellen die de wand van bloedvaten aan de binnenzijde bekleden Direct naast deze endotheelcellen kwam CD97 tot expressie op infiltrerende APC T en B cellen Daarom veronderstellen wij dat CD97 op leukocyten bijdraagt aan de migratie van cellen uit de bloedbaan naar het CZS door interactie met CD55 op endotheelcellen Om te bepalen of CD97 interacties met CD55 van belang zijn voor MS hebben we EAE in muizen behandeld met een blokkerende antistof die de interactie tussen CD97 CD55 voorkomt Het gebruikte behandelingsschema resulteerde niet in een verminderde ziektelast Dit kan betekenen dat 1 de CD97 CD55 interactie niet van belang is in muizen met EAE of 2 de behandeling van te korte duur was om de ziektelast te verminderen In vervolgonderzoek kunnen we gebruik maken van muizen die het gen voor CD97 ontberen om zodoende een beter inzicht te krijgen in de functionele rol van CD97 in MS CD44 v1 v10 CD44 en de variant isovormen van CD44 CD44v1 v10 spelen een belangrijke rol bij allerlei biologische processen zoals celactivatie costimulatie migratie adhesie en geprogrammeerde celdood Geprogrammeerde celdood is van belang bij het beëindigen van een ontstekingsreactie b v als het infectiegevaar geweken is Daarnaast kan CD44 als een magneet fungeren voor ontstekingsmediatoren Zodoende kan CD44 ervoor zorgen dat er lokaal een verhoogde concentratie ontstaat van deze ontstekingsmediatoren Bepaalde CD44v isovormen blijken specifiek tot expressie te komen in hersenweefsel van MS patiënten en muizen met EAE In muizen met EAE hebben we op verschillende tijdstippen na ziekte inductie de expressie van CD44v10 bestudeerd in de hersenen CD44v10 kwam tot expressie op verschillende CZS infiltrerende cellen APC T en B cellen Met name CD44v10 T helper cellen konden zelfs nog op late tijdstippen na EAE inductie gedetecteerd worden terwijl deze cellen afwezig waren in controlemuizen Daarnaast laten we zien dat muizen die het gen voor CD44v7 of CD44v10 missen een verminderde ziektelast vertoonden na EAE inductie Deze gegevens tonen aan dat CD44v isovormen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan EAE Deze isovormen zijn mogelijk ook betrokken bij het

  Original URL path: http://www.msweb.nl/proefschriften/829 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  bleken macrofagen in staat de stroomgeleiding van zenuwcellen te verminderen Zuurstof radicalen Uit deze studie valt te concluderen dat tijdens ontstekingen in de hersenen niet alleen de myeline wordt verwijderd maar dat tevens het functioneren van zenuwcellen direct wordt beïnvloed door ontstekingscellen Voor de toekomstige behandeling van MS houdt dit in dat behandelingen zich niet alleen moeten richten op het stoppen van de myeline afbraak maar ook op het verwijderen van schadelijke cellen en de door deze cellen geproduceerde stoffen en het beschermen van zenuwcellen hiertegen Zuurstof radicalen blijken een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van zenuwschade Hiernaast is bekend dat deze vrije radicalen betrokken zijn bij andere schadelijke processen die plaatsvinden tijdens MS zoals het binnendringen van immuuncellen in de hersenen en de opname en afbraak van myeline Antioxidanten zijn stoffen die in staat zijn zuurstof radicalen onschadelijk te maken Een groep zeer effectieve antioxidanten die in ons dagelijks dieet voorkomen zijn de flavonoïden Flavonoïden komen van nature voor in allerlei planten groente en fruit Ze beschermen planten tegen schadelijke bacteriën en virussen en zijn daarnaast verantwoordelijk voor kleurveranderingen in bladeren zoals we zien in de herfst Omdat zuurstofradicalen schadelijk zijn en flavonoïden goede antioxidanten zijn hebben wij in dit proefschrift verder de mogelijke gunstige werking van flavonoïden in MS bestudeerd Flavonoïden Verschillende flavonoïden zijn getest op hun remmende werking op de opname van myeline door macrofagen en hun beschermende werking op de cellen die myeline produceren de oligodendrocyten Hierbij is ontdekt dat een aantal flavonoïden zeer effectief de opname van myeline verminderden en oligodendrocyten beschermden door zuurstofradicalen onschadelijk te maken De meest effectieve flavonoïden zijn vervolgens getest op hun capaciteit om de passage van monocyten over bloed hersenbarrière endotheel de cellaag die het bloed van de hersenen scheidt te beïnvloeden Flavonoïden blijken ook dit proces effectief te kunnen remmen Aangezien bepaalde flavonoïden een gunstige werking hadden in verscheidene kweekmodellen voor MS is in dit hoofdstuk gekeken naar hun effect in het diermodel voor MS In dit model zijn ratten geïmmuniseerd met myeline Het immuunsysteem herkent dit myeline en wekt er een respons tegen op Door deze reactie wordt echter ook het eigen myeline herkend en verwijderd waardoor de dieren verlamd raken Toen wij deze dieren dagelijks behandelden met flavonoïden werd duidelijk dat één van de flavonoïden in staat was de verlammingen geheel te voorkomen Dit flavonoïd luteoline genaamd remde de ziekteverschijnselen door het binnendringen van immuuncellen in de hersenen en ruggenmerg te voorkomen Luteoline Tenslotte zijn de behandelingseffecten van het luteoline in detail onderzocht Uit de resultaten bleek dat het luteoline de verlammingsverschijnselen ook remt wanneer pas met de behandeling werd gestart nadat de dieren al ernstig ziek waren Belangrijk is dat wanneer het luteoline in plaats van het te injecteren oraal werd toegediend ook in staat was verlammingen te remmen Voor MS patiënten zijn dit zeer belangrijke bevindingen De resultaten duiden er op dat voedingsstoffen die van nature in ons dieet voorkomen mogelijk een gunstige werking hebben op het verloop van MS Wanneer toekomstig onderzoek

  Original URL path: http://www.msweb.nl/proefschriften/797 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  Dit is van essentieel belang aangezien het systeem van chemokinen en chemokine receptoren als een potentieel therapeutisch doelwit in de behandeling van MS wordt gezien Het onderzoek is gedaan op gekweekte humane gliale cellen Daarbij hebben we gevonden dat in de aanmaak en uitscheiding van de chemokinen uit de CC en de CXC familie CCL2 CCL3 CCL4 CCL5 en CXCL10 verschillen bestaan tussen gezonde mensen patiënten met de ziekte van Alzheimer en MS patiënten Dit blijkt echter niet het geval te zijn voor CX3CL1 een chemokine uit de CX3C familie Een derde groep van stoffen waaraan onderzoek is gedaan zijn groeifactoren Dit zijn factoren die zoals de naam reeds voorspelt betrokken zijn bij de groei van bepaalde cellen bijvoorbeeld de oligodendrocyt Volwassen oligodendrocyten zijn de cellen in de hersenen die myeline maken wat belangrijk is voor een goede impulsgeleiding In een MS laesie wordt niet alleen de myeline maar ook de volwassen oligodendrocyt beschadigd wat leidt tot een verstoorde impulsgeleiding Recentelijk is bekend geworden dat eerder gedemyeliniseerde delen in de hersenen weer gedeeltelijk hersteld kunnen worden ook wel remyelinisatie genoemd Dit proces van herstel komt bij MS patiënten veel vaker voor dan aanvankelijk werd gedacht De groeifactor platelet derived growth factor PDGF wordt gezien als een belangrijke factor in het optreden van remyelinisatie Hun werking berust o a op het aanzetten van onvolwassen oligodendrocyten tot groeien en daardoor tot het maken van myeline op plaatsen waar volwassen oligodendrocyten zijn beschadigd In het laatste hoofdstuk wordt het voorkomen van PDGF en PDGF receptoren in verschillende stadia in de ontwikkeling van MS laesies beschreven Proefschrift S Hulshof MS neuropathology Implications for anti inflammatory cytokines chemokines and growth factors Promotor Prof dr P van der Valk Dit proefschrift is gefinancierd door de Stichting MS Research Curriculum Vitae Naam Sandra Hulshof Geboren 11 juni 1976 te Veendam Opleiding VWO diploma RSG Winkler Prins Universiteit Utrecht studie Biologie 1994 1999 Geneeskunde 2002 heden Promotie Vrije Universiteit 13 oktober 2004 Tijdens haar studie liep Sandra Hulshof stage bij vakgroep Experimentele Embryologie Universiteit Utrecht en verrichtte onderzoek naar effecten van overexpressie van connexine 30 en 38 in de vroege embryonale ontwikkeling van de klauwpad Xenopus Laevis 1997 Een tweede stage van januari september 1998 en werkte ze mee aan het cloneren en bestuderen van de expressie van de GnRH receptor in de regenboogforel Oncorhynchus mykiss bij de vakgroep Endocrinologie Moléculaire de la Reproduction Universiteit van Rennes Het promotieonderzoek is uitgevoerd binnen de Onderzoeksschool Neurowetenschappen Amsterdam op de afdeling Pathologie van het VU Medisch Centrum te Amsterdam Relatie met MS de keuze voor het onderwerp van het promotie onderzoek is louter toeval In augustus 2002 is Sandra begonnen met de opleiding Geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Utrecht Ze hoopt haar studie in 2007 af te ronden Gepubliceerd op MSweb 13 10 2004 Tweet E mail Woordenlijst Cytokine letterlijk celbeweger een groepsnaam voor stoffen die door sommige soorten bloedcellen worden geproduceerd om een immunologische reactie in gang te zetten Zij fungeren als chemische boodschappers in het lichaam Ze

  Original URL path: http://www.msweb.nl/proefschriften/648 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  MOG speelt een belangrijke rol bij de afbraak van myeline Uit ons onderzoek is gebleken dat niet de kwantiteit of diversiteit maar de kwaliteit en specificiteit van de geproduceerde antilichamen van belang zijn bij het ontstaan van EAE Antistoffen gericht tegen waarschijnlijk 2 en 3 dimensionale structuren van het MOG molekuul bleken een essentële schakel te zijn om het myeline rondom de zenuwuitlopers af te breken Bij dieren waarin dit soort antistoffen niet aantoonbaar aanwezig waren trad geen laesie vorming op Antilichamen gericht tegen waarschijnlijk lineaire strukturen lijken niet wezenlijk bij te dragen aan het ziekteproces T cellen daarentegen kunnen alleen maar reageren op lineaire structuren peptiden In het MOG model in de marmoset bleek dat het aantal verschillende peptiden waarop T cellen reageren positief gecorreleerd is met de snelheid waarmee de ziekte zich ontwikkeld In het myeline model kon dit nog niet overtuigend worden aangetoond De betrokken T cellen vertoonden sterke overeenkomsten met elders eerder beschreven T cellen in knaagdieren en mens zgn CD4 Th1 cellen Uit verder onderzoek bleek dat ze ook een molecuul genaamd CD56 tot expressie brengen op hun oppervlak Van dit type T cellen tot nu toe alleen nog beschreven in de mens is bekend dat het in staat is om cellen uit het centrale zenuwstelsel op een aantal manieren te doden Wat de rol van deze cellen is in mensen met MS en of dit ook in de marmoset het geval is wordt op dit moment verder onderzocht Lang werd aangenomen dat hersenen en ruggenmerg organen waren die niet of nauwelijks be nvloedbaar waren door signalen van het afweersysteem van buitenaf In hoofdstuk twee beschrijven wij echter dat de diepgelegen lymfeknopen uit de hals cervicale lymfeknopen een belangrijke rol spelen bij de chroniciteit van het ziekteproces Wij hebben aanwijzingen dat hier de activering en programmering plaatsvindt van een nieuwe golf aan T cellen die het myeline aanvallen Deze informatie opent nieuwe wegen voor toekomstige therapiën aangezien de auto immuunreaktie in deze lymfeknopen met bepaalde technieken direct geneutraliseerd kan worden tolerantie Of dit ook zal werken in het marmoset EAE model en MS patiënten vereist verder onderzoek Het testen van potentiële effectieve therapiën in proefdiermodellen zogeheten preklinisch onderzoek is nodig teneinde de veiligheid en werkzaamheid van een medicijn voor de mens afdoende vast te stellen De nieuwe generatie geneesmiddelen zijn gebaseerd op biologische moleculen die met biotechnologische technieken worden geproduceerd Naar verwachting zijn deze middelen veiliger en blijven deze langer werkzaam in de pati nt dan de huidige middelen waardoor betere resultaten behaald kunnen worden De Amerikaanse Food and Drug Administration FDA de organisatie die het gebruik van een nieuw medicijn moet goedkeuren alvorens het kan worden toegelaten op de Amerikaanse markt stelt de eis dat de veiligheid van biotechnologisch geproduceerde stoffen tevoren aangetoond is in een diersoort die gevoelig is voor de werking van de stof Een belangrijk nadeel van de biologische geneesmiddelen is dat ze door hun specificiteit alleen werkzaam zijn in de mens of in diersoorten die nauw aan de mens verwant

  Original URL path: http://www.msweb.nl/proefschriften/560 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  artsen veelal gebruik van de Expanded Disability Status Scale EDSS De EDSS is een schaal van één tot tien die gebaseerd op neurologisch onderzoek de stoornissen en beperkingen bij iemand met MS aangeeft Daarbij geldt dat hoe hoger de score komt des te slechter het met de patiënt gaat De EDSS is in de jaren tachtig ontwikkeld door de arts Kurtzke De laatste jaren krijgt deze schaal ook kritiek Nadeel is bijvoorbeeld dat de functie loopvaardigheid nogal is overgewaardeerd terwijl cognitieve functies of armfuncties nauwelijks scoren Dat neemt niet weg dat bij klinische trials de EDSS op dit moment nog steeds de meest gehanteerde schaal is om handicaps of functiebeperkingen te meten Expanded Disability Status Scale EDSS Expanded Disability Status Scale EDSS Expanded Disability Status Scale EDSS Geen klachten een enkele afwijking bij neurologisch onderzoek Een enkele klacht afwijkingen bij neurologisch onderzoek Duidelijke klachten in een functie of lichte klachten over meerdere functies Forse klachten en belemmeringen in meerdere functies minimaal 12 uur ambulant meer dan 500 meter lopen Volledige dagtaak niet meer mogelijk loopafstand zonder hulp of rusten niet meer dan 200 meter Af en toe of aan één kant hulp nodig om 100 meter te kunnen afleggen Kan

  Original URL path: http://www.msweb.nl/diagnose/edss/1485 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  vorm Ik heb sinds 1989 MS Ik had toen last van dubbelzien en dat werd steeds erger in de 5 maanden erop Maar daarna begon het weer beter te worden in de 5 maanden daarna tot praktisch weer normaal In 1992 kreek ik een piep in mijn rechteroor heel erg licht maar die piep wordt steeds ietsje harder tot op de dag van vandaag ik ben het inmiddels gewend In de 90er jaren kreeg ik hele kleine vlekjes in mijn oog volgens mij alleen in het rechter die ook minimaal steeds iets erger worden Verder heb ik lichte tintelingen in mijn benen en lichte trillingen en soms meestal in bed lichte spasmes in een been Tevens is mijn rechterbeen iets zwakker dan links Deze zwakte wordt meer tijdens warmte En de laatste tijd is ook krachtverlies merkbaar in de armen Ik werk als postbezorger lukt nog redelijk goed behalve als ik meer dan 5 uur werk En tot vorige jaar skiede ik zelfs nog wel met veel rustpauzes In 1989 was de conclusie mogelijk MS ook ruggenprik en CT scan gehad maar aan alles blijkt volgens mij dat dat wel klopt Mijn vraag welke vorm van MS heb ik Vriendelijke groet Ronneke Terug Reacties MSweb doc 04 januari 2016 om 11 33 Beste Ronneke Je vertelt dat je in de loop van de jaren een aantal verschillende klachten hebt gehad of nog hebt Destijds is de diagnose mogelijk MS gesteld maar ik kan uit je verhaal niet opmaken dat je nog een keer naar de neuroloog geweest Je kunt nu niet zelf de diagnose MS stellen Het lijkt me goed dat je advies vraagt aan een neuroloog Dan kunnen jullie bekijken of je MS hebt en zo ja welke vorm Vriendelijke groet MSweb doc Reageer op dit bericht Om te

  Original URL path: http://www.msweb.nl/gastenboek/16684 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  Media Beeld en Geluid Boeken over MS Tijdschriften Uitgeknipt MSweb Contact Wie zijn wij Organisatie Jaarverslagen Altijd koud Beste mensen Ik heb het altijd maar koud De centrale verwarming staat op 22 graden en dan heb ik twee of drie truien aan en toch heb ik het koud Weet iemand raad of heeft iemand tips Groeten Dick Terug Reacties Lidwien 15 januari 2016 om 17 40 Ha Dick ik heb het ook regelmatig koud Maar ik zit tegenwoordig op Dance for health en als ik dat gedaan heb blijf ik een groot stuk van de dag heerlijk warm Dan lijkt het alsof mijn bloed overal heerlijk doorstroomt en verwarmt nora 04 januari 2016 om 17 01 Beste Dick Ik heb het ook vaak koud Mij helpt het om oefeningen te doen Oefeningen die ik van de fysio heb geleerd en die ik in een schrift heb opgeschreven anders vergeet ik ze Vermoeiend maar sowieso wel goed voor een mens met als bijkomend voordeel dat ik het warm krijg Misschien heb je er iets aan Succes Nora Reageer op dit bericht Om te kunnen reageren moet je lid zijn van MijnMSweb Klik hier om je te registeren Ben je al lid

  Original URL path: http://www.msweb.nl/gastenboek/16683 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •