archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  gebruiken vooral hoogopgeleide vrouwen met MS tussen 18 en 40 jaar veel aanvullende en alternatieve medicijnen Aan de universiteit in Kopenhagen deden wetenschappers onderzoek naar onderscheid tussen mensen met MS die complementaire of alternatieve medicijnen CAM gebruiken en zij die dit niet doen Hieruit kwam naar voren dat een deel van de mensen met MS in Denemarken een breed scala aan CAM gebruikt Tussen hen en zij die dit niet doen bestaat een sociaaleconomisch verschil en ook de behandelwijze bleek per groep niet gelijk te zijn Om gegevens te verzamelen verstuurden zij een enquêteformulier met persoonlijke code naar 3361 leden van de Deense MS vereniging 55 5 van hen zonden de vragenlijst ingevuld retour Uit de verkregen gegevens kwam naar voren dat gebruikers van CAM vooral hoogopgeleide vrouwen zijn tussen 18 en 40 jaar Zij hebben een beter inkomen Ze gebruiken deze middelen ter bestrijding van niet specifieke klachten en praten hierover meestal niet met hun arts Ook blijken zij minder last van bijwerkingen te hebben hoewel de positieve effecten niet groot zijn in vergelijking tot de groep die alleen reguliere medicijnen gebruikt Bron Skovgaard L Nicolajsen PH Pedersen E Kant M Fredrikson S Verhoef M Meyrowitsch D Department of

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/4112 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • MSweb
  cellen in het bloed hebben in vergelijking met gezonde controles Bovendien konden deze specifieke witte bloedcellen worden teruggevonden in hersenweefsel van mensen met MS Verder werd ook het corresponderende ligand voor NKG2C HLA E op de oligodendrocyten in het hersenweefsel van mensen met MS teruggevonden NKG2C werd niet gevonden in hersenweefsel van gezonde controles Deze resultaten beschrijven een nieuw mechanisme waarop witte bloedcellen in de hersenen specifiek oligodendrocyten kunnen aanvallen Aangezien het molecuul NKG2C alleen tot expressie komt in witte bloedcellen specifiek voor mensen met MS zou dit een goed doelwit zijn voor nieuwe therapieën Hoewel er verschillende therapieën zijn voor MS die op verschillende moleculen van witte bloedcellen aangrijpen zijn deze therapieën vaak te breed van toepassing Ze kunnen niet alleen het ziekteverloop van MS onderdrukken maar kunnen ook leiden tot ernstige bijwerkingen zoals infecties Aangezien NKG2C slechts op een kleine deel van de witte bloedcellen in mensen met MS kan worden gevonden zal het uitschakelen van cellen met dit molecuul geen effect hebben op andere witte bloedcellen Hiermee schakel je alleen de cellen uit die zorgen voor de symptomen van MS Voor mensen met MS kan deze ontdekking zich vertalen in verbeterde behandelingen met als doel verminderde progressie van de ziekte en de symptomen zonder het risico op levensbedreigende infecties Hiervoor is echter nog uitgebreid vervolgonderzoek nodig Bron Zaguia F Saikali P Ludwin S Newcombe J Beauseigle D McCrea E Duquette P Prat A Antel JP Arbour N Department of Medicine Research Center of the Hospital Center of the University of Montreal Notre Dame Hospital Montreal Canada Journal of Immunology 2013 Mar 15 190 6 Epub 2013 Feb 8 Medical News Today Gepubliceerd op MSweb april 2013 Gepubliceerd op MSweb 26 04 2013 Tweet E mail Woordenlijst Oligodendrocyt Letterlijk cel met enkele uitlopers Ologodendrocyten zijn de cellen de

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/4111 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  is nog niet helemaal duidelijk Eerdere onderzoeken naar het effect van demyelinisatie het verdwijnen van de beschermende laag op de overleving van gemuteerde zenuwvezels waren zeer beperkt vanwege de korte levensduur van die zenuwvezels Voor dit onderzoek gebruikten de onderzoekers ratten die negen maanden oud kunnen worden Zij bestudeerden de gezondheid en de overlevingskansen van zenuwvezels na een chronische demyelinisatie Bij deze ratten was na twee weken 29 van de middelgrote en 47 van de grote zenuwvezels in het ruggenmerg van myeline voorzien Na drie maanden echter was in bijna geen van bovengenoemde zenuwvezels nog myeline aanwezig Na deze demyelinisatie waren de zenuwvezels niet alleen zonder myeline maar was ook het aantal mitochondriën toegenomen Mitochondriën zijn als het ware energiecentrales van cellen Bij de ratten zijn er tot negen maanden echter geen tekenen van degeneratie van zenuwvezels In plaats daarvan is er een belangrijke toename van oligodendrocyten vastgesteld Oligodendrocyten zijn cellen die naast zenuwvezels liggen en die myeline produceren Dit onderzoek bewijst dat volgroeide gliacellen verschillende neurotrofische factoren voeders van zenuwweefsels kunnen produceren Die kunnen zeer behulpzaam zijn voor de overleving van zenuwvezels na chronische demyelinisatie Bron Smith CM Cooksey E Duncan ID University of Wisconsin Madison School of Veterinary Medicine Madison Wisconsin 53706 USA Journal of Neuroscience 2013 Feb 6 33 6 2718 27 Medical News Today Gepubliceerd op MSweb april 2013 Gepubliceerd op MSweb 02 04 2013 Tweet E mail Woordenlijst Demyelinisatie het verdwijnen van de myelineschede om een zenuwvezel Chronisch langdurig aanhoudend slepend verloop Gliacellen Gliacellen of gliale cellen de niet zenuwcellen in het centrale zenuwstelsel Astrocyten microglia en oligodendrocyten zijn gliacellen Oligodendrocyt Letterlijk cel met enkele uitlopers Ologodendrocyten zijn de cellen de die myelineschede vormen om de zenuwvezels in het CZS De cellen maken myeline en sturen dit naar hun uitlopers Deze uitlopers wikkelen zich vervolgens

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/4085 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  cellen uit stamcellen in deze rubriek uit november 2011 Het gebruik van menselijke embryonale cellen voor medische doeleinden stuitte tot nu toe op een algeheel verbod om begrijpelijke ethische redenen Daarom vormt de gevonden mogelijkheid om lichaamscellen die volledig gespecialiseerd zijn voor één bepaald lichaamsweefsel zodanig terug te vormen dat zij weer de eigenschappen krijgen van hun voorouders uit het embryotijdvak ook voor het bestrijden van MS een principiële doorbraak Overigens kreeg de Japanse ontdekker van deze techniek dan ook de Nobelprijs voor Geneeskunde in 2012 De onderzoekers prepareerden de uit menselijke huidcellen gemaakte embryonale cellen volgens de al eerder bekende methode tot voorlopers van de cellen die beschadigde myeline rond de zenuwbanen kunnen maken Myelinebeschadiging wordt veelal beschouwd als oorzaak van de gestoorde zenuwwerking bij MS De onderzoekers spoten die voorlopercellen in bij het zenuwweefsel van pasgeboren muizen die genetisch niet in staat waren myeline te maken De cellen gingen hard aan het werk en produceerden een nieuwe myelinelaag De resultaten van dit onderzoek lijken een nieuw stapje te zijn op de lange weg naar het vinden van een geneeswijze voor MS Bron Wang S Bates J Li X Schanz S Chandler Militello D Levine C Maherali N Studer L Hochedlinger K Windrem M Goldman SA Center for Translational Neuromedicine and Department of Neurology University of Rochester Medical Center Rochester NY 14642 USA Cell Stem Cell 2013 Feb 7 12 2 252 64 Samenvatting National MS Society Gepubliceerd op MSweb februari 2013 Gepubliceerd op MSweb 26 02 2013 Tweet E mail Woordenlijst Genetisch Erfelijk de erfelijkheid betreffend Myeline Vetachtige witte stof die in de vorm van de zogenaamde myelineschede de zenuwvezels isolerend omhult De myeline draagt bij tot een efficiënte zenuwgeleiding bij myelinebeschadiging zoals bij MS loopt de zenuwgeleiding mank of is ze zelfs afwezig Dit kan leiden tot

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/4053 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  van MS in die regio in de tachtiger jaren Daarom deden ze een nieuw onderzoek Ze gebruikten gegevens uit patiëntendossiers van huisartsen en ziekenhuizen MS bleek nu vaker voor te komen onder de Noord Schotse bevolking met name op de Orkney eilanden en in iets mindere mate op de Shetland eilanden 590 Schotten dat zijn 2 3 op de 1000 Schotten hadden waarschijnlijk of definitief MS De diagnoses waren gesteld met behulp van de McDonald criteria en de oudere Poser criteria voor uitleg zie Criteria voor diagnose MS verbeterd in MS Onderzoek Op de Orkney eilanden was het percentage het hoogst 4 op de 1000 mensen leed daar aan de ziekte Dit percentage is hoog als je bedenkt dat in Nederland ongeveer 1 op de 1000 mensen de diagnose heeft gekregen De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 53 jaar en ze hadden gemiddeld 19 jaar MS Bij de helft van de mensen gingen het om de schubvorm en bij 45 was de EDSS gelijk aan of hoger dan 6 Opmerkelijk was dat de ziekte in arme bevolkingsgroepen minder voorkwam De onderzoekers berekenden dat de ziekte steeds meer vrouwen trof In 1980 was er op elke 1 9 vrouw 1 man met MS nu was de verhouding 2 55 1 geworden Op de Orkney eilanden had zelfs 1 op de 170 vrouwen de ziekte Het team concludeert dat de oorzaak van de toename van het aantal MS patiënten waarschijnlijk gezocht moet worden in een toename van het aantal vrouwen met MS Dat vrouwen vaker MS krijgen komt zowel door oorzaken uit de omgeving zoals de veranderde rol van de vrouw in het arbeidsproces als door genetische oorzaken denken ze Ze zijn bezig dit verder uit te zoeken Bron Visser EM Wilde K Wilson JF Yong KK Counsel CE University of

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/4043 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  cellen alleen reageren op zeer specifieke antigenen Het herkennen van deze antigenen stimuleert de functie van B10 cellen Deze schakelen dan bepaalde T cellen uit wanneer die zich binden aan hetzelfde antigeen en voorkomen daardoor dat de T cellen gezond weefsel schaden Na deze ontdekking hebben onderzoekers gekeken of B10 cellen kunnen worden benut als therapie gezien hun vermogen om immuunreacties en auto immuniteit regelen De onderzoekers ontdekten dat de B10 cellen kunnen worden geïsoleerd uit het lichaam en hun mogelijkheden om immuunreacties te reguleren bleven houden En nog beter ze konden in grote hoeveelheden worden vermenigvuldigd Normale B cellen sterven meestal snel af wanneer ze worden gekweekt Maar de zeldzame B10 cellen voor het onderzoek konden vier miljoen voudig vermeerderd worden Een kleine hoeveelheid B10 cellen werd bij muizen met muizen MS EAE ingespoten hun symptomen verminderden en de ziekte leek uitgeschakeld te zijn Aanvullend onderzoek is nodig om te leren hoe je menselijke B10 cellen kunt vermenigvuldigen en te bepalen hoe B10 cellen zich gedragen bij de mens Bron Yoshizaki A Miyagaki T DiLillo DJ Matsushita T Horikawa M Kountikov EI Spolski R Poe JC Leonard WJ Tedder TF Department of Immunology Duke University Medical Center Durham North Carolina USA Nature 2012 Nov 8 491 7423 264 8 en Medical News Today Gepubliceerd op MSweb februari 2013 Gepubliceerd op MSweb 05 02 2013 Tweet E mail Woordenlijst Auto immuniteit Ongewenste reactie van het immuunsysteem waarbij het immuunsysteem het eigen lichaam aanvalt B cel een bepaald soort witte bloedcel B cellen zijn cellen van het immuunsysteem die als taak het maken van antilichamen hebben Deze antilichamen kunnen binden aan het antigen dat ze herkennen en deze zo onschadelijk maken Antigeen Een chemische stof waarop je lichaam reageert Je probeert het onschadelijk te maken Dit heet een immuunreactie Het immuunsysteem

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/4032 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  in het lichaam aanwezig zijn Normaal gesproken stopt het afweersysteem een vreemde indringer zoals een bacterie of een virus door de indringer te doden Het dode materiaal wordt vervolgens afgebroken door macrofagen waarna ze in kleine stukjes naar de milt worden gebracht Hier worden ze gepresenteerd aan T cellen zodat zij weten dat ze deze indringer in het vervolg moeten aanvallen In een gezond immuunsysteem wordt alleen bij deze verkeerde cellen het signaal gegeven dat de T cellen mogen aanvallen Gezonde cellen die dood zijn gegaan worden echter ook op deze manier gepresenteerd maar dan wordt niet het signaal gegeven dat de T cellen moeten aanvallen Gebruik makend van dit mechanisme hebben de onderzoekers in muizen met MS kunnen aantonen dat door het toevoegen van doodgaande cellen met stukjes myeline beschermlaag van de zenuwcel het immuunsysteem geleerd kan worden deze myeline cellen niet aan te vallen De dode cellen met myeline worden in de milt gepresenteerd als eigen cellen waardoor de T cellen leren dat ze deze cellen met rust moeten laten Het toedienen van doodgaande cellen is een erg dure en moeilijke manier van behandelen De onderzoekers hebben hiervoor een oplossing gevonden micropartikels Dit zijn kunstmatig gemaakte cellen die bijvoorbeeld stukjes myeline meedragen Het lichaam behandelt deze micropartikels hetzelfde als cellen die zijn doodgegaan Het injecteren van deze micropartikels in muizen kon door het beïnvloeden van de T cellen het ontstaan van muizen MS voorkomen In muizen die de ziekte al hadden zorgden de micropartikels ervoor dat de muis niet verder achteruit ging Het gebruik van micropartikels is een nieuwe en hoopgevende techniek in de bestrijding van auto immuunziekten Echter er moet nog veel onderzoek gedaan worden voordat deze methode op grote schaal bij mensen kan worden gebruikt Bron Getts DR Martin AJ McCarthy DP Terry RL Hunter ZN

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/4029 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  er is nog geen medicijn dat dit probleem kan verminderen Een hersengebied dat cruciaal is voor het vormen van nieuw geheugen is de hippocampus Het stofje glutamaat speelt hierbij een belangrijke rol Voor het aanmaken van glutamaat zijn verschillende stofjes nodig waaronder GCPII GCPII zorgt ervoor dat N acetylaspartylglutamaat NAAG wordt omgezet in glutamaat Amerikaanse onderzoekers keken daarom met behulp van een speciaal soort hersenscan naar de hoeveelheid NAAG in de hippocampus van MS patiënten Zij vonden dat de hoeveelheid NAAG in de rechterhippocampus een verband had met de cognitieve prestaties van de MS patiënten hoe minder NAAG hoe slechter de prestaties Vervolgens wilden de onderzoekers weten of het geheugen beter zou worden wanneer de hoeveelheid NAAG zou worden verhoogd Dit hebben zij onderzocht in MS muizen Tien MS muizen kregen 2 phosphonomethyl pentanedioicacid 2 PMPA toegediend PMPA zorgt ervoor dat er lagere GCPII activiteit is en dit betekent dus dat er minder NAAG wordt omgezet in glutamaat hierdoor is er dus een toename van de hoeveelheid NAAG De controle groep bestond uit tien MS muizen die geen PMPA kregen Wanneer ze alle muizen gingen testen bleek dat de muizen die PMPA hadden gekregen significant beter presteerden op de geheugentest Wanneer gezonde muizen PMPA kregen werden hun geheugenprestaties niet beter De onderzoekers concluderen dat het onderdrukken van GCPII activiteit een therapie zou kunnen zijn voor geheugenproblemen Er is nog wel meer onderzoek nodig om vast te stellen waardoor lagere GCPII activiteit leidt tot betere geheugenprestaties Daarnaast concluderen de onderzoekers dat er een verband is tussen de hoeveelheid NAAG in de rechterhippocampus van MS patiënten en cognitieve prestaties Deze resultaten zouden in vervolgonderzoek nog vergeleken moeten worden met een gezonde controlegroep Bron Rahn KA Watkins CC Alt J Rais R Stathis M Grishkan I Crainiceau CM Pomper MG Rojas C Pletnikov

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/4022 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •