archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  energieopwekking nodig zijn correct te fabriceren hebben cellen kleine deeltjes die buiten de celkern aanwezig zijn de zogeheten mitochondriën Deze mitochondriën bevatten een beetje DNA dat specifiek de code bevat om de genoemde eiwitcomplexen te maken Als bijzonderheid kun je er nog over opmerken dat je ze bijna allemaal van je moederskant erft want zij bevonden zich buiten de celkern die bij de bevruchting ontstaat door samensmelten van de cellen van je vader en je moeder En in je vader s zaadcellen zaten praktisch geen mitochondriën Engels onderzoek Uit eerder onderzoek is bekend dat mitochondriën een rol spelen bij het ontstaan van MS Engelse onderzoekers hebben bij 13 mensen met de secondair progressieve vorm van MS de ademhalingsketen en het aantal beschadigde mitochondriale DNA s mtDNA s bestudeerd Zij deden dat met behulp van hersenweefsel uit de hersenbank door histochemisch onderzoek in zo gevonden zenuwcellen waarin de complexen II en IV ontbraken Zij gebruikten verder immunohistochemie lasermicroscopie DNA vermeerderingstechniek en zij bepaalden de basenvolgorde in het mtDNA Zij konden zo de zenuwcellen neuronen vinden met een gestoorde ademhalingsketen Het aantal neuronen met een gestoorde ademhalingsketen was opvallend hoger in het weefsel van de MS patiënten dan bij even oud weefsel van controlepersonen zonder MS De meeste gestoorde neuronen lagen in de witte stof direct onder de hersenschors Bij de mensen die MS hadden gehad vonden zij in de grijze stof veel beschadigd mtDNA Dat wil zeggen dat er in de code voor het maken van de complexeiwitten stukken ontbraken Per gestoorde cel vonden zij uitgebreide klonen van DNA beschadigingen Zij vonden ook neuronen die inactief complex IV bevatten De beschadigingen in het mtDNA konden in voldoende mate de stofwisselingsstoornissen in neuronen met gestoorde ademhalingsketen verklaren Bron Campbell GR Ziabreva I Reeve AK Krishnan KJ Reynolds R Howell O Lassmann H Turnbull DM Mahad DJ Institute of Ageing and Health Mitochondrial Research Group Newcastle University Newcastle upon Tyne UK Annals of Neurology 2010 Nov 8 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb december 2010 Gepubliceerd op MSweb 07 12 2010 Tweet E mail Woordenlijst Grijze stof De gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn Deze gebieden zien er grijs uit als je de hersenen doorsnijdt en bekijkt Neuron Zenuwcel bestaande uit een celkern en één of meer uitsteeksels genaamd dendrieten en axonen Zenuw Bundel van zenuwvezels axonen Er zijn afferente en efferente zenuwvezels Afferentie zenuwvezels lopen in de richting van het centraal zenuwstelsel en zij staan in voor de perceptie van gevoelsstimuli van de huid gewrichten spieren en inwendige organen Efferente zenuwvezels voeren van het centraal zenuwstelsel weg en bemiddelen in de contracties van spieren of organen Zenuwstelsel Het zenuwstelsel bestaat uit het centraal zenuwstelsel hersenen het ruggenmerg en de oogzenuwen en het perifeer zenuwstelsel Het perifeer zenuwstelsel bestaat uit de zenuwwortels de zenuwplexus en de zenuwen doorheen het lichaam DNA afkorting van deoxyribonucleic acid is een dimere macromolecule dat in levende wezens de drager is van erfelijke informatie Het bevindt zich in elke celkern Wordt ook vaak

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/3140 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • MSweb
  tot een functioneel eiwit leidt De onderzoekers hebben gekozen voor transcriptiefactoren die voorkomen in verschillende populaties van de groep CD4 T cellen Deze T cellen zijn geïsoleerd uit bloed van 33 personen met RRMS en een groep gezonde personen De populaties en transcriptiefactoren waar ze onderzoek naar hebben gedaan zijn respectievelijk T helper 1 Th1 cellen TBX21 Th2 cellen GATA3 Th17 RORC Treg FOXP3 Hiernaast hebben ze ook het naar het immuun regulerende zogenoemde EBI3 gen gekeken Hieruit is gebleken dat FOXP3 EBI3 en GATA3 een verlaagde expressie hebben ten opzichte van een controle groep van mensen zonder MS Er was geen verschil in TBX21 en RORC tussen beide groepen Uit de gegevens van de groep die met β interferon was behandeld bleek dat dit medicijn geen effect had op deze transcriptiefactoren Verder zagen de onderzoekers dat transcriptiefactoren die behoren tot T cellen die een regulerende functie hebben zoals Treg en Th2 cellen verminderd tot expressie komen in mensen met MS Bron Edström M Mellergård J Mjösberg J Jenmalm M Vrethem M Press R Dahle C Ernerudh J Clinical Experimental Med Faculty of Hlth Sci Div of Clinical Immunology Linköping Uni Sweden Multiple Sclerose 2010 Sep 16 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb oktober 2010 Gepubliceerd op MSweb 15 10 2010 Tweet E mail Woordenlijst Genetisch Erfelijk de erfelijkheid betreffend Immuunsysteem Het afweersysteem van het lichaam dat het lichaam beschermt tegen infectie met bacteriën virussen of schimmels Er zijn twee systemen te onderscheiden Zie daarvoor innate en adatieve immuunsysteem RNA Een op het erfelijk materiaal DNA lijkende stof Als een gen actief is maakt het RNA kopieën van het DNA T cel Lymfocyt die ontstaat in het beenmerg rijpt in de thymus en deel uitmaakt van het immuunsysteem van het lichaam CD oppervlakte eiwit specifiek aanwezig als label

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/3064 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  Geluid Boeken over MS Tijdschriften Uitgeknipt MSweb Contact Wie zijn wij Organisatie Jaarverslagen Genetisch verband tussen MS en Pfeiffer Een Rotterdams onderzoek toont genetisch verband aan tussen de de ziekte van Pfeiffer en multiple sclerose Vaak kom je publicaties in de medische literatuur tegen waarin auteurs veronderstellen dat er een verband bestaat tussen MS en de ziekte van Pfeiffer Bij onderzoek hebben wetenschappers onlangs aangetoond dat die ziekte in meer dan normale mate voorkomt bij mensen met een gewijzigde erfelijke code in je DNA Een werkgroep van het MS centrum van het ErasmusMC in Rotterdam heeft gekeken of die afwijking ook meer dan normaal te vinden is bij mensen met MS Zij bepaalden de code in het DNA in de buurt van de gewijzigde code die met de ziekte van Pfeiffer samenhangt bij 591 mensen met MS en bij 600 mensen zonder MS in een controlegroep De afwijking bleek inderdaad in de MS groep ongeveer 1 4 maal meer voor te komen Daaruit concluderen de Rotterdamse onderzoekers dat de afwijking zoals je die vindt bij de ziekte van Pfeiffer ook in verhoogde mate te vinden is bij mensen met MS Het verband tussen MS en de ziekte van Pfeiffer lijkt mede te berusten op een zelfde soort genetische afwijking Bron Jafari N Broer L Hoppenbrouwers IA van Duijn CM Hintzen RQ Department of Neurology ErasMS Centre Erasmus Medical Centre Rotterdam The Netherlands Multiple Sclerosis 2010 Aug 24 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb september 2010 Gepubliceerd op MSweb 03 09 2010 Tweet E mail Woordenlijst Genetisch Erfelijk de erfelijkheid betreffend Sclerosis Ziekelijke verharding van weefsel Bij MS gaat het om de vorming van verspreide harde plekken in hersenen en ruggenmerg DNA afkorting van deoxyribonucleic acid is een dimere macromolecule dat in levende wezens de drager is van erfelijke

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/3021 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  informatie in hun T cellen Zij bleken inderdaad geheel genetisch identiek te zijn Alleen had van ieder paar er één MS en de ander niet De conclusie dat er geen genetisch verschil is aan te tonen bij identieke tweelingen die al of geen MS hebben is zeer verrassend gezien de door andere onderzoekers gepubliceerde grote rol van genetische structuur bij MS In de USA heeft iemand een kans van 1 op 750 om MS te ontwikkelen Bij identieke tweelingen waarvan één MS heeft is de kans hierop voor de ander 1 op 4 Kennelijk zijn toch vooral de leefomstandigheden in deze gevallen de oorzaak van de ziekte en niet de genetische eigenschappen Aangezien dit maar een klein onderzoek betreft benadrukken de auteurs van dit verslag de noodzaak om meer studie te verrichten naar de oorzaak van het verschil in risico van het krijgen van MS bij mensen met dezelfde genetische samenstelling Mogelijk zou onderzoek naar de aanwezigheid van specifieke groepen cellen van het immuunsysteem meer informatie kunnen opleveren over de moleculaire basis van MS en over de risicofactoren voor het krijgen van de ziekte In hun verslag presenteren de onderzoekers ook een nieuwe methode om onderzoek te doen naar MS bij tweelingen Bron Sergio E Baranzini et al University of California San Francisco USA Nature 464 1351 1356 Samenvatting 1 en Samenvatting 2 Gepubliceerd op MSweb juni 2010 Gepubliceerd op MSweb 08 06 2010 Tweet E mail Woordenlijst Genetisch Erfelijk de erfelijkheid betreffend Immuunsysteem Het afweersysteem van het lichaam dat het lichaam beschermt tegen infectie met bacteriën virussen of schimmels Er zijn twee systemen te onderscheiden Zie daarvoor innate en adatieve immuunsysteem T cel Lymfocyt die ontstaat in het beenmerg rijpt in de thymus en deel uitmaakt van het immuunsysteem van het lichaam DNA afkorting van deoxyribonucleic acid is een

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/2910 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  Bij activatie van de T cellen groeien die onder andere uit tot Th1 of Th17 type cellen Uit het onderzoek blijkt dat de EAE bij muizen waarbij Th1 cellen prominent aanwezig waren positief reageerde op behandeling met IFN b De ziekte trad later op en de ernst van de ziekte was erg afgezwakt In tegenstelling tot EAE muizen met Th17 cellen Die reageerden niet op IFN b en de ziekte verergerde Op grond van deze resultaten hopen de onderzoekers mensen met MS voortaan vooraf te kunnen screenen om er achter te komen welke type T cellen Th1 of Th17 de ziekte veroorzaken zodat een behandeling met IFN b altijd aanslaat en niet tot onnodige bijwerkingen leidt Bron Robert C Axtell Brigit A de Jong Katia Boniface Laura F van der Voort Roopa Bhat Patrizia De Sarno Rodrigo Naves May Han Franklin Zhong Jim G Castellanos Robert Mair Athena Christakos Ilan Kolkowitz Liat Katz Joep Killestein Chris H Polman René de Waal Malefyt Lawrence Steinman Chander Raman Nature Medicine 16 406 412 2010 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb mei 2010 Gepubliceerd op MSweb 14 05 2010 Tweet E mail Woordenlijst Cytokine letterlijk celbeweger een groepsnaam voor stoffen die door sommige soorten bloedcellen worden geproduceerd om een immunologische reactie in gang te zetten Zij fungeren als chemische boodschappers in het lichaam Ze kunnen via hun boodschapperfunctie andersoortige bloedcellen aanzetten om ontstekingen te activeren of juist te remmen EAE experimental autoimmune encephalomyelitis experimentele auto immuunontsteking van de myeline in de hersenen het diermodel van MS Interferon Letterlijk tussendrager Eiwit dat vrijkomt uit bloedcellen Het is een cytokine dat wil zeggen het fungeert als boodschapper in het lichaam en kan cellen van het immuunsysteem activeren Er zijn drie soorten die een aan elkaar tegengestelde werking kunnen hebben a ß en y interferon Bij MS kun

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/2858 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  op zo n manier dat verschillende typen immuuncellen zichtbaar werden Het aantal van elk type cel vergeleken zij in de gezonde in de aangetaste en in beschadigde gebieden van de laesies Waar de laesies nog niet zo aangetast waren vonden de onderzoekers weinig volwassen immuuncellen Maar waar de schade het grootst was zagen zij ook veel cellen die zich bezighouden met het opruimen van dode cellen macrofagen terwijl hier ook herstelwerkzaamheden plaats vonden Bij twee laesies die nog heel jong waren konden zij vrijwel geen immuuncellen vinden De dood van oligodendrocyten en de vroege snelle vorming van laesies is een duidelijk symptoom van MS De aanwezigheid van macrofagen is een reactie op de stoffen die bij celdood of schade vrijkomen en niet de oorzaak van de schade Bij zwaar beschadigd weefsel zijn veel immuuncellen aanwezig in tegenstelling tot het aantal in het verse gedeelte van de laesie Bron Andrew P D Henderson Michael H Barnett MBBS John D E Parratt John W Prineas University of Sydney Sydney Australia Annals of Neurology 66 739 53 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb april 2010 Gepubliceerd op MSweb 16 04 2010 Tweet E mail Woordenlijst Immuunsysteem Het afweersysteem van het lichaam dat het lichaam beschermt tegen infectie met bacteriën virussen of schimmels Er zijn twee systemen te onderscheiden Zie daarvoor innate en adatieve immuunsysteem Oligodendrocyt Letterlijk cel met enkele uitlopers Ologodendrocyten zijn de cellen de die myelineschede vormen om de zenuwvezels in het CZS De cellen maken myeline en sturen dit naar hun uitlopers Deze uitlopers wikkelen zich vervolgens om de zenuwvezels en vormen zo de myelinescheden Laesie Een aangedaan gebied In MS betekent dit een gebied waarin de myeline is verminderd of verdwenen en waar vaak een litteken is ontstaan Myeline Vetachtige witte stof die in de vorm van de zogenaamde myelineschede de zenuwvezels

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/2836 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  veroorzaker van herpesziektes onder andere de ziekte van Pfeiffer Onderzoekers in Boston bestudeerden of het risico van het krijgen van MS toeneemt als je ooit besmet bent met het EBV De onderzoekers maakten gebruik van gegevens en bewaarde serummonsters van mensen die zij selecteerden uit een databank en serumbank van acht miljoen oud militairen Zij verzamelden gegevens van 350 mensen die MS hadden gekregen en zochten er 610 controlepersonen bij van gelijke factoren zoals leeftijd woonplaats en levensloop Het tijdstip van een EBV infectie maten zij door het gehalte van het virus te bepalen in de serummonsters Waarbij zij de afnamedata bij de mensen met MS lieten corresponderen met de data van de controlepersonen Tien van de mensen met MS 3 3 bleken aanvankelijk negatief te zijn en 5 2 van de controlegroep Alle mensen met MS bleken later EBV positief te zijn geworden nog voordat de ziekte MS zich openbaarde Van de mensen die geen MS kregen bleek later maar een derde deel EBV positief te zijn De onderzoekers concluderen dat het MS risico heel laag is als je nooit een EBV infectie hebt gehad Het risico neemt sterk toe na zo n infectie Tegelijk publiceert een andere groep

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/2807 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  klinische verschijnselen Eén van die processen is de aanval van het eigen immuunsysteem op de isolerende witte stof rond de zenuwbanen myeline genaamd Deze aanval heeft de afbraak van myeline demyelinisatie tot gevolg en is het doelwit van vele therapieën De ook optredende schade aan neuronen en axonen wordt gedacht zeer belangrijk te zijn bij de voortschrijding van de neurologische problemen Lang is gedacht dat deze schade volledig onomkeerbaar zou zijn omdat de aanmaak van nieuwe neuronen niet plaats leek te vinden in volwassenen Met de ontdekking van stamcellen is er nieuwe hoop gekomen voor het repareren van neuronale schade door de aanmaak van nieuwe neuronen Stamcellen zijn voorlopercellen die ondertussen ook uit volwassen mensen geïsoleerd kunnen worden Deze cellen kunnen mits goed geïnstrueerd uitgroeien tot allerlei soorten verschillende cellen waaronder neuronen In dit onderzoek is bestudeerd of transplantatie van menselijke neurale stamcellen de ontwikkeling van een experimenteel diermodel voor MS in penseelaapjes zou kunnen beïnvloeden De onderzoekers hebben twee verschillende transplantatiemethoden getest intraveneus via het bloedvat en intrathecaal direct in de hersenventrikels Om de therapeutische setting zo dicht mogelijk te benaderen zijn de transplantaties uitgevoerd op het moment van de ontwikkeling van de eerste klinische verschijnselen bij deze dieren Beide groepen met menselijke neurale stamcellen getransplanteerde penseelaapjes leefden langer en ontwikkelden minder klinische verschijnselen dan de niet behandelde controle groep Opvallend genoeg vonden de onderzoekers de getransplanteerde menselijke stamcellen niet alleen terug in het brein van de behandelde dieren maar ook in lymfeklieren die het brein draineren Verdere studies lieten vervolgens zien dat deze stamcellen in staat waren om het immuunsysteem sterk te beïnvloeden De onderzoekers concluderen dat therapieën met menselijke neurale stamcellen dus veilig en haalbaar lijkt te zijn en bovendien laten ze zien dat ze de klinische verschijnselen van een diermodel voor MS inderdaad lijken te verminderen De plaats waar de neurale stamcellen teruggevonden werden in combinatie met de in vitro regulatoire capaciteiten van deze cellen op het immuunsysteem noopt de onderzoekers de conclusie te trekken dat de effecten die zij gevonden hebben niet door hen verwacht zijn Zij zijn misschien eerder te wijten aan de immuun regulerende capaciteiten van de stamcellen dan aan de reparerende Verder onderzoek zal uit moeten wijzen wat nu precies de beste methodiek is Bron Pluchino S Gritti A Blezer E Amadio S Brambilla E Borsellino G Cossetti C Del Carro U Comi G t Hart B Vescovi A Martino G San Raffaele Scientific Institute Milan Italy Annals of Neurology 2009 Sep 66 3 343 54 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb februari 2010 Gepubliceerd op MSweb 15 02 2010 Tweet E mail Woordenlijst Axon Synoniem voor neuriet of ascilinder Neuriet is de uitloper van de zenuwcel die de impulsen geleidt van het cellichaam af Immuunsysteem Het afweersysteem van het lichaam dat het lichaam beschermt tegen infectie met bacteriën virussen of schimmels Er zijn twee systemen te onderscheiden Zie daarvoor innate en adatieve immuunsysteem Intraveneus In een ader bijvoorbeeld een injectie in een ader Klinisch Ziekte of ziekenhuis betreffend Myeline Vetachtige witte stof die

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/2740 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •