archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  uit twaalf actieve en dertig chronisch inactieve laesies In deze monsters keken zij naar de mate waarin eiwitten en enzymen die in mitochondriën de energieproductie reguleren meer tot expressie kwamen in de actieve dan in de inactieve laesies Zij registreerden ook het aantal mitochondriën en hun ligging ten opzichte van zenuwcellen in de buurt Zowel in de actieve als in de inactieve laesies zagen zij een verhoogd aantal mitochondriën en een verhoogde expressie van mitochondriaal eiwit De dichtheid waarmee zij mitochondriën konden zien was in zenuwcellen groter bij actieve monsters dan in de erbij in de buurt liggende normaal ogende witte hersenstof Bij de inactieve monsters was dat ook wel zo maar in veel geringere mate Vooral een bepaald gedeelte van het energie leverende elektronensysteem Complex IV was verhoogd actief Ook een enzym dat bij de vorming van vrije radicalen betrokken is was verhoogd aanwezig Vooral in zenuwcellen De onderzoekers zagen dus forse veranderingen in mitochondriën bij MS laesies Die vielen samen met verhoogde vorming van vrije radicalen die ontstaan bij het elektronenmechanisme waarmee de mitochondriën energie leveren Deze vrije radicalen zijn stoffen die het vermogen hebben elektronen uit te wisselen met stoffen uit weefselcellen in de buurt Daardoor worden die cellen en dus ook het weefsel waar zij deel van uit maken beschadigd Dit verschijnsel noemen onderzoekers oxidatieve stress De Stichting MS Research ondersteunde dit onderzoek financieel onder projectnummers MS 05 581 en MS 05 358c Bron Witte ME Bø L Rodenburg RJ Belien JA Musters R Hazes T Wintjes LT Smeitink JA Geurts JJ De Vries HE van der Valk P van Horssen J Department of Pathology VU University Medical Centre Amsterdam The Netherlands Journal of Pathology 2009 May 26 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb augustus 2009 Gepubliceerd op MSweb 11 08 2009 Tweet E mail Woordenlijst Chronisch langdurig aanhoudend slepend verloop Laesie Een aangedaan gebied In MS betekent dit een gebied waarin de myeline is verminderd of verdwenen en waar vaak een litteken is ontstaan Zenuw Bundel van zenuwvezels axonen Er zijn afferente en efferente zenuwvezels Afferentie zenuwvezels lopen in de richting van het centraal zenuwstelsel en zij staan in voor de perceptie van gevoelsstimuli van de huid gewrichten spieren en inwendige organen Efferente zenuwvezels voeren van het centraal zenuwstelsel weg en bemiddelen in de contracties van spieren of organen Zenuwstelsel Het zenuwstelsel bestaat uit het centraal zenuwstelsel hersenen het ruggenmerg en de oogzenuwen en het perifeer zenuwstelsel Het perifeer zenuwstelsel bestaat uit de zenuwwortels de zenuwplexus en de zenuwen doorheen het lichaam Eiwit een chemische stof die is opgebouwd uit een aaneenschakeling van kleine moleculen aminozuren Die bevatten als kenmerk alle stikstof Van die aminozuren zijn er 20 verschillende De volgorde waarin ze aan elkaar geknoopt worden is geregeld vanuit de kernen van de cellen volgens een daarin opgeslagen vaste volgorde van 4 stoffen de basen De volgorde waarin de basen aan elkaar geknoopt zijn is dus bepalend voor de samenstelling van een eiwit Zo n streng basen vormt samen een molecuul DNA

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/2538 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • MSweb
  houden heeft een cel energie nodig Energie wordt geproduceerd door orgaantjes binnen een cel de mitochondriën Onderzoekers uit Newcastle hebben de hoeveelheid mitochondriën en hun functie onderzocht in hersenweefsel van mensen met primair of secundair progressieve MS De onderzoekers hebben dit gedaan in chronisch actieve en niet actieve laesies De onderzoekers hebben veranderingen gevonden in de hoeveelheid en activiteit van mitochondriën afhankelijk van de plaats en het type laesie Zenuwcellen die niet meer omhuld zijn door myeline en die op de rand liggen van het actieve deel van een chronisch actieve laesie hebben nog wel mitochondriën maar die hebben een verminderde activiteit Andere gedemyeliniseerde zenuwcellen in het actieve deel van laesies hebben ook een verminderde activiteit maar die is ontstaan doordat er minder mitochondriën zijn Gedemyeliniseerde zenuwcellen in het inactieve deel van chronische laesies hebben juist meer mitochondriën en een toegenomen activiteit Verder hebben de onderzoekers gevonden dat er een tegengesteld verband is tussen de hoeveelheid geactiveerde cellen van het immuunsysteem macrofagen microglia en de activiteit van mitochondriën Hoe meer geactiveerde cellen er zijn des te lager is dus de activiteit van de mitochondriën Bron Mahad DJ Ziabreva I Campbell G Lax N White K Hanson PS Lassmann H Turnbull DM Newcastle University UK Brain 2009 Mar 17 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb april 2009 Gepubliceerd op MSweb 24 04 2009 Tweet E mail Woordenlijst Chronisch langdurig aanhoudend slepend verloop Immuunsysteem Het afweersysteem van het lichaam dat het lichaam beschermt tegen infectie met bacteriën virussen of schimmels Er zijn twee systemen te onderscheiden Zie daarvoor innate en adatieve immuunsysteem Laesie Een aangedaan gebied In MS betekent dit een gebied waarin de myeline is verminderd of verdwenen en waar vaak een litteken is ontstaan Myeline Vetachtige witte stof die in de vorm van de zogenaamde myelineschede de zenuwvezels

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/2430 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  Zij selecteerden door genotypering 212 mensen met MS en 289 gezonde mensen die allen de variant FOK I hadden Bij deze mensen bepaalden zij de gehaltes van vitamine D 25OH D en de actieve vorm van dit vitamine 1 25OH D in het bloed Beide groepen hadden zowel in de winter als in de zomer een lager gehalte aan beide vitamine D soorten dan bij een algemene bevolkingsgroep normaal is Opvallend is dat de mensen met MS een hoger gehalte hadden van de actieve vorm dan de groep gezonde mensen Bij nader onderzoek hadden mensen met de variant FOK I van het VDRG een hogere verhouding tussen de actieve en de inactieve vorm van het vitamine dan mensen zonder de FOK I variant Met de resultaten van dit onderzoek zou je volgens de onderzoekers rekening moeten houden als je een verband zoekt tussen MS en Vitamine D En uiteindelijk bij de beslissing voor een eventueel innemen van extra Vitamine D Bron Smolders J Damoiseaux J Menheere P Tervaert JW Hupperts R Maastricht University Medical Center Maastricht The Netherlands Journal of Neuroimmunology 2009 Feb 15 207 1 2 117 121 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb maart 2009 Gepubliceerd op MSweb 24 03 2009 Tweet E mail Woordenlijst Receptor Letterlijk ontvanger Een eiwit dat als een soort antenne dienst doet op een cel Een receptor kan signalen van buiten de cel opvangen en doorsturen naar binnen Een receptor ontvangt signalen door aan de buitenkant van de cel een stof te vangen Een receptor kan meestal maar één stof herkennen en vangen Gen drager van de informatie voor een specifieke erfelijke eigenschap in een cel Na de ontdekking van de structuur van het DNA werd gen het woord voor een deel van het DNA molecuul waaruit een chromosoom bestaat Tegenwoordig ligt dit nog weer

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/2394 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  naar voren dat dit zou kunnen komen door problemen met de energievoorziening van de cellen in de hersenschors Onderzoekers uit Ohio hadden eerder al aangetoond dat er 26 genen die betrokken zijn bij de energiehuishouding verlaagd werkzaam zijn in de hersenschors van mensen met MS De onderzoekers hebben dit aangetoond in het gebied van de hersenschors dat betrokken is bij beweging In dit nieuwe onderzoek hebben ze de analyse uitgebreid met andere gebieden in de hersenschors Ook in deze gebieden vonden zij dat de genen die betrokken zijn bij de energiehuishouding dat is het systeem dat de energie voor de activiteiten in de cel moet leveren verlaagd werken Een mogelijk oorzaak voor deze verlaagde werking is een teveel aan vrije radicalen oftewel oxidatieve stress Vrije radicalen korte tijd niet qua energie in evenwicht verkerende atomen zijn een bijproduct van de energiehuishouding en zijn schadelijk voor omliggend weefsel De onderzoekers hebben inderdaad gevonden dat er teveel vrije radicalen aanwezig zijn in de hersenschors Deze vrije radicalen veranderen een bepaalde transcriptiefactor die normaal zorgt voor het werkzaam worden van de genen voor de energiehuishouding De onderzoekers concluderen dat oxidatieve schade aan een transcriptiefactor bijdraagt aan de schade aan zenuwcellen in de hersenschors door een verminderd actief worden van genen die betrokken zijn bij de energiehuishouding Bron Pandit A Vadnal J Houston S Freeman E McDonough J J Kent State University Kent Ohio USA Journal of the Neurological Sciences 2009 Jan 31 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb 2009 Gepubliceerd op MSweb 10 03 2009 Tweet E mail Woordenlijst Zenuw Bundel van zenuwvezels axonen Er zijn afferente en efferente zenuwvezels Afferentie zenuwvezels lopen in de richting van het centraal zenuwstelsel en zij staan in voor de perceptie van gevoelsstimuli van de huid gewrichten spieren en inwendige organen Efferente zenuwvezels voeren van

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/2374 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  nog een reservemechanisme voor het maken van energie als er bij het mitochondriale proces iets niet goed verloopt Bij dit reservemechanisme komen andere afvalstoffen vrij dan bij het mechanisme aan de mitochondrieën Onderzoekers uit Baltimore hebben vastgesteld dat in de liquor van mensen met MS een hoger gehalte van die afvalstoffen te vinden is dan bij een controlegroep De wetenschappers onderzochten daartoe 85 liquormonsters van 31 mensen met de schubvorm van MS en van 54 mensen met de secondair progressieve vorm Hetzelfde deden zij bij 18 gezonde mensen Het gehalte van de afvalproducten van de reserveproductie van energie was hoger bij de mensen met MS en hing direct samen met de ernst van de ziekte als gemeten met de veelal gebruikte EDSS score zie woordenlijst De onderzoekers geven als hun conclusie dat bij MS patiënten de ziekte ontstaat door een niet goed functioneren van hun mitichondrieën en dat de ziekte verergert naarmate die functie verslechtert Zij vinden dat er bij MS nader onderzoek gedaan moet worden naar die mitochondriale functie Bron Regenold WT Phatak P Makley MJ Stone RD Kling MA University of Maryland School of Medicine and Baltimore Veterans Affairs Medical Center Baltimore USA J Neurol Sci 2008 Sep 8 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb oktober 2008 Gepubliceerd op MSweb 31 10 2008 Tweet E mail Woordenlijst EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale Liquor Hersenvocht waterige kleurloze vloeistof waarin de hersenen en het ruggenmerg baden die het ruggenmerg en de hersenen beschermt De samenstelling van het liquor kan wijzigen door ziekten Bepaalde veranderingen in de samenstelling van het liquor zijn karakteristiek voor MS en kunnen worden vastgesteld door middel van een lumbale punctie Schub Een plotselinge verergering van

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/2224 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  naar de gebieden met myeline schade toe te bewegen de cellen te instrueren om op te groeien tot oligodendrocyten en ze vervolgens het myeline te laten repareren De onderzoekers hebben zich gericht op een hersendeel waar veel van deze stamcellen te vinden zijn de hippocampus Eerdere experimenten van deze groep hebben al laten zien dat deze cellen in celkweken goed stuurbaar waren De volgende stap was om te bestuderen of dit ook mogelijk was in een levend volwassen dier Daarom injecteerden de onderzoekers volwassen muizen in hun hersenen een virus dat een menselijk gen droeg Na infectie met dit virus zorgde dit menselijk gen er inderdaad voor dat de stamcellen zich ontwikkelden tot oligodendrocyten Dit onderzoeksresultaat bevestigt het vermoeden dat stamcellen in volwassen hersenen herprogrammeerbaar zouden zijn tot oligodendrocyten Verbazingwekkend genoeg was één gen genoeg om dit voor elkaar te krijgen De belangrijke stap voorwaarts die hiermee gezet is in het begrijpen van de biologie van de stamcellen zal echter niet op korte termijn leiden tot therapeutische toepassingen voor mensen met MS zo waarschuwen de onderzoekers Wel geven de resultaten aanleiding tot goede hoop dat het uiteindelijk mogelijk moet zijn om schade ook in de mens te kunnen herstellen Bron Jessberger S Toni N Clemenson Jr GD Ray J Gage FH The Salk Institute for Biological Studies La Jolla California USA en Department of Biology Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich Switzerland Nature Neuroscience 2008 Aug 11 8 888 893 Epub 2008 Jun 29 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb augustus 2008 Gepubliceerd op MSweb 01 08 2008 Tweet E mail Woordenlijst Gen drager van de informatie voor een specifieke erfelijke eigenschap in een cel Na de ontdekking van de structuur van het DNA werd gen het woord voor een deel van het DNA molecuul waaruit een chromosoom bestaat Tegenwoordig ligt

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/2119 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  verband gebracht kan worden met een specifieke genetische basenvolgorde van de veel voorkomende soorten Epstein Barrvirus die genetisch beschikken over het zogenaamde verborgen eiwitgen LMP 1 De artsen verzamelden bloed van mensen met MS en van een gezonde controlegroep Daarna vermeerderden en bepaalden ze de basenvolgorde zie woordenlijst van het verborgen eiwit gen LMP 1 Vervolgens vergeleken de onderzoekers het resultaat van de beide groepen De artsen troffen een verscheidenheid van het basen LMP 1 gen aan in beide groepen maar er was er weinig verschil tussen de groepen De artsen konden daarom geen verband aantonen tussen MS en een specifieke genetische code bij Epstein Barrvirussen die in het bezit zijn van het LMP 1 gen Bron Lindsey JW Patel S Zou J Department of Neurology University of Texas Health Science Center at Houston Houston USA Acta Neurologica Scandinavica 2008 Feb 117 2 141 4 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb februari 2008 Gepubliceerd op MSweb 18 02 2008 Tweet E mail Woordenlijst Gen drager van de informatie voor een specifieke erfelijke eigenschap in een cel Na de ontdekking van de structuur van het DNA werd gen het woord voor een deel van het DNA molecuul waaruit een chromosoom bestaat Tegenwoordig ligt dit nog weer aanzienlijk gecompliceerder Gen is misschien nog het best op te vatten als een natuurlijke eenheid van erfelijke informatie Genetisch Erfelijk de erfelijkheid betreffend Neurologie Leer van het centraal perifeer en autonoom zenuwstelsel Neurologie is de kennis van de somatische ziekten van het zenuwstelsel en hun behandeling Eiwit een chemische stof die is opgebouwd uit een aaneenschakeling van kleine moleculen aminozuren Die bevatten als kenmerk alle stikstof Van die aminozuren zijn er 20 verschillende De volgorde waarin ze aan elkaar geknoopt worden is geregeld vanuit de kernen van de cellen volgens een daarin opgeslagen vaste volgorde van 4

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/1853 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  preventief zou kunnen werken bij het voorkómen van de ziekte MS Zie daarvoor bijvoorbeeld het artikel van dr Barbara van Amerongen Advies neem extra vitamine D Naar aanleiding daarvan keken Belgische onderzoekers uit Leuven naar de mogelijke werking van een qua chemische bouw op vitamine D 1 25 OH 2 D 3 lijkende stof het TX527 19 nor 14 20 bisepi 23 yne 1 25 OH 2 D 3 Zij maakten muizen van éénzelfde stam ziek met de op MS lijkende muizenziekte EAE door het inspuiten van proteo lipid protein PLP en begonnen met een mogelijk remmende behandeling drie dagen daarvóór De combinatie van interferon ß met TX527 gaf een sterke bescherming tegen de ziekte die beter was dan de bescherming van iedere stof apart In feite bleken de muizen door de combinatie geheel beschermd te worden tegen de verlammingsverschijnselen van EAE Dit zou ook voor de mensenziekte MS mogelijk een manier zijn om de behandeling te verbeteren Bron Van Etten E Gysemans C Branisteanu DD Verstuyf A Bouillon R Overbergh L Mathieu C Laboratory for Experimental Medicine and Endocrinology LEGENDO Katholieke Universiteit Leuven Belgium The Journal of steroid biochemistry and molecular biologyJ Steroid Biochem Mol Biol 2007 Mar 103 3 5 546 51 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb oktober 2007 Gepubliceerd op MSweb 19 10 2007 Tweet E mail Woordenlijst EAE experimental autoimmune encephalomyelitis experimentele auto immuunontsteking van de myeline in de hersenen het diermodel van MS Interferon Letterlijk tussendrager Eiwit dat vrijkomt uit bloedcellen Het is een cytokine dat wil zeggen het fungeert als boodschapper in het lichaam en kan cellen van het immuunsysteem activeren Er zijn drie soorten die een aan elkaar tegengestelde werking kunnen hebben a ß en y interferon Bij MS kun je ß interferon toepassen als activator van een groep T cellen die gericht zijn

  Original URL path: http://www.msweb.nl/preklinisch/1708 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •