archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  en volumes van thalamus hippocampus en basale ganglia bij MS Het verrichten van onderzoek hiernaar is belangrijk voor het vinden van een mogelijke gedragsaanpak bijvoorbeeld aerobe training waardoor volumes van structuren in de DGS geassocieerd met cognitieve en motorische functies bij MS zouden kunnen worden veranderd 35 personen met MS ondergingen een maximale inspanningstest om cardiorespiratoire fitheid te meten zoals piek zuurstofverbruik VO2 max en hersen MRI Volumes van thalamus hippocampus de basale ganglia caudatus putamen en pallidum werden berekend op basis van 3D T 1 gewogen structurele hersenafbeeldingen De onderzoekers zochten naar verbanden met behulp van partiële correlatie bij controle van demografische en klinische variabelen VO 2 max toonde een significante relatie met samengestelde geschaalde volumes van caudatus putamen pallidum en hippocampus uitgezonderd thalamus bij controle op sekse leeftijd EDSS en ziekteduur van de MS Uit onderzoeksresultaten blijkt dat er nieuw bewijs is voor relatie tussen cardiorespiratoire fitheid en volumes van DGS structuren die rol spelen bij motorische en cognitieve functies bij MS De basale ganglia vormen een ringvormige structuur onder de schors van de grote hersenen rondom de thalamus De basale ganglia bestaan uit de nucleus caudatus staartkern het putamen schil en de globus pallidus bleke kern Bron Motl RW Pilutti LA Hubbard EA Wetter NC Sosnoff JJ Sutton BP Department of Kinesiology and Community Health University of Illinois at Urbana Champaign IL USA Department of Bioengineering University of Illinois at Urbana Champaign IL USA Neuroimage Clin 2015 Feb 26 7 661 6 doi 10 1016 j nicl 2015 02 017 eCollection 2015 Samenvatting http www ncbi nlm nih gov pubmed 25844320 Gepubliceerd op MSweb 24 04 2015 Tweet E mail Woordenlijst Grijze stof De gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn Deze gebieden zien er grijs uit als je de hersenen doorsnijdt en bekijkt EDSS

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4550 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  ontdekt zijn gehoortesten die de exacte neurologische timing moeten weergeven altijd afwijkend terwijl gehoortesten die niet dezelfde exacte neurologische timing vragen vaak normaal zijn Ook de lokalisatie van geluid wordt verkregen door timing en hardheid van het geluid in het linker en rechteroor Bij de onderzoeken naar slechthorendheid horen ook onderzoeken naar het centrale zenuwstelsel en vooral van de hersenstam Als er een laesie werd gelokaliseerd in de gehoorgang waren timing onderzoeken altijd afwijkend en waren de geluidssterkteonderzoeken normaal Als er bovendien alleen hoogfrequent geluid werd getest was de gehoortest ook afwijkend als er geen enkele MS laesie in de gehoorgang was te ontdekken Dit onderzoek kan heel bepalend zijn voor het neurodegeneratieve aspect van MS en zou als aanvulling op een MRI scan gebruikt moeten worden bij het volgen van het neurodegeneratieve aspect van MS Onderzoeken naar laesies van MS in de hersenstam hebben geleid tot een beter begrip van hoe de hersenen van mensen omgaan met geluid Bron M Furst R A Levine School of Electrical Engineering Tel Aviv University Tel Aviv Israel Department of Ear Nose and Throat and Head and Neck Surgery Tel Aviv Sourasky Medical Center Tel Aviv Israel PMID 25726295 Samenvatting www ncbi nlm nih gov pubmed 25726295 Gepubliceerd op MSweb 21 04 2015 Tweet E mail Woordenlijst Hersenstam Deel van het centraal zenuwstelsel dat niet tot de hersenschors behoort MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden die laten zien of en op welke plaatsen myeline is verdwenen Daarnaast kan je met MRI kijken of een in het bloed gespoten stof in het CZS terecht komt Als dat het geval is zit er een lek in de bloedhersenbarrière Laesie Een aangedaan gebied

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4537 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  weer meer atrofie van de hersenen dan mensen met NMO Mensen met MS hadden ook meer atrofie van de grijze stof De dikte van het ruggenmerg bij mensen met NMO was gerelateerd aan lichamelijke achteruitgang het aantal schubs en de grootte van laesies in het ruggenmerg De dikte van het ruggenmerg bij mensen met MS was gerelateerd aan lichamelijke achteruitgang en de hoeveelheid witte stof in de hersenen De dikte van het ruggenmerg was als enige MRI maat voorspellend voor lichamelijke achteruitgang in zowel NMO als MS Samenvattend NMO liet voornamelijk atrofie van het ruggenmerg zien met milde atrofie van de hersenen Daarentegen liet MS meer atrofie van de hersenen zien voornamelijk in de grijze stof De dikte van het ruggenmerg is de enige MRI maat dat lichamelijke achteruitgang kan verklaren in NMO en MS Deze maat zou mogelijk gebruikt kunnen worden in vervolg onderzoek naar de effecten van bepaalde medicijnen vooral bij NMO patiënten Bron Liu Y Wang J Daams M Weiler F Hahn HK Duan Y Huang J Ren Z Ye J Dong H Vrenken H Wattjes MP Shi FD Li K Barkhof F Neurology 2015 Mar 11 Epub ahead of print Samenvatting http www ncbi nlm nih gov pubmed 25762714 Differential patterns of spinal cord and brain atrophy in NMO and MS Gepubliceerd op MSweb 21 04 2015 Tweet E mail Woordenlijst Grijze stof De gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn Deze gebieden zien er grijs uit als je de hersenen doorsnijdt en bekijkt MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden die laten zien of en op welke plaatsen myeline is verdwenen Daarnaast kan je met MRI kijken of een in het

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4540 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  tussenliggende periode MS ontwikkeld Vervolgens werd er statistisch gekeken naar het verband tussen de concentraties van de eiwitten op het tijdstip van een eerste teken van demyelinisatie de oogzenuwontsteking en de ontwikkeling van MS Neurofilament light chain en chitinase 3 like protein 1 bleken statistisch significante voorspellers voor de ontwikkeling van MS en de lange termijns fysieke en cognitieve invaliditeit Daarom hebben deze eiwitten mogelijk waarde als klinisch relevante biomarkers na de oogzenuwontsteking als een eerste klinische voorbode van MS De individuele behandeling zou hiermee geoptimaliseerd kunnen worden Bron Modvig S Degn M Roed H Sørensen T Larsson H Langkilde A Frederiksen J Sellebjerg F The MS Clinic Department of Neurology Copenhagen University Hospital Glostrup Glostrup Denmark Holbaek municipal eye clinic Denmark Clinical Eye Research Unit Department of Ophthalmology Copenhagen University Hospital Roskilde and The Faculty of Health Sciences University of Copenhagen Denmark Functional Imaging Unit Department of Diagnostics Copenhagen University Hospital Glostrup Glostrup Denmark Department of Neuroradiology Copenhagen University Hospital Rigshospitalet Copenhagen Denmark 7Danish MS Research Centre Department of Neurology Copenhagen University Hospital Rigshospitalet Copenhagen Denmark Mult Scler 2015 Feb 19 pii 1352458515574148 Epub ahead of print Samenvatting http www ncbi nlm nih gov pubmed 25698172 Gepubliceerd op MSweb 03 04 2015 Tweet E mail Woordenlijst Demyelinisatie het verdwijnen van de myelineschede om een zenuwvezel Axon Synoniem voor neuriet of ascilinder Neuriet is de uitloper van de zenuwcel die de impulsen geleidt van het cellichaam af Klinisch Ziekte of ziekenhuis betreffend Myeline Vetachtige witte stof die in de vorm van de zogenaamde myelineschede de zenuwvezels isolerend omhult De myeline draagt bij tot een efficiënte zenuwgeleiding bij myelinebeschadiging zoals bij MS loopt de zenuwgeleiding mank of is ze zelfs afwezig Dit kan leiden tot diverse symptomen Prognose Voorspelling omtrent het verdere verloop van een ziekte Significant Echt dat wil zeggen

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4533 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  toeneemt H pylori blijkt een belangrijke rol te spelen bij verschillende ziekten maar de relatie tussen deze bacterie en MS bleef tot nu toe onduidelijk Een team van Australische onderzoekers bekeek daarom de associatie tussen H pylori infectie en MS 550 West Australische mensen met MS deden mee aan deze studie en werden gekoppeld aan 299 controle personen op basis van geslacht en geboortejaar Beide groepen werden getest op aanwezigheid van specifieke antilichamen tegen H pylori in het bloed serum De mensen met MS werden ook getest op verschillende klinische en demografische parameters Vrouwen met MS blijken minder vaak geinfecteerd met H pylori dan de vrouwen in de controle groep Bij de mannen werd geen verschil gevonden Vrouwen met H pylorie hebben een lagere invaliditeitsscore in vergelijking met vrouwen zonder H pylorie antilichamen in hun bloed Er was geen significante relatie tussen H pylori en het aantal terugvallen relapses De resultaten zouden kunnen wijzen op een beschermende rol van H pylori tegen de ontwikkeling van MS bij vrouwen H pylori infectie kan echter ook slechts een indicatie zijn voor het functioneren van het immuunsysteem volgens de hygiëne hypothese Deze theorie stelt dat infecties in een vroeg levensstadium essentieel zijn om het immuunsysteem te stimuleren en om allergische en autoimuunreacties later in het leven te voorkomen Niet alleen de H pylori infectie maar een algemeen beter gestimuleerd immuunsysteem in de kindertijd zou dan zorgen voor bescherming tegen MS Waarom het effect van H pylori op MS alleen voor vrouwen significant was zal in toekomstig onderzoek verder worden uitgezocht Bron Fabis Pedrini MJ Seewann a Bennett KA Wood AJ James I Burton J Marshall BJ Carroll WM Kermode AG Centre for Neuromuscular and Neurological Disorders Western Australian Neuroscience Research Institute The University of Western Australia Sir Charles Gairdner Hospital QEII Medical Centre

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4515 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  dikte van een bepaalde zenuwcellaag in het netvlies Het hersenzenuwvolume correleerde niet met de afwijkingen in de halszenuwen en slechts in mindere mate met de afwijkingen in het netvlies Als de lichamelijke beperkingen meegenomen werden in de analyse vonden de wetenschappers dat hoe groter de doorsnede van de halszenuwen was en hoe dikker de zenuwcellaag in het netvlies des te lager de prikkeldrempel bij aanraking van de huid en des te beter de gezichtsscherpte was Ook correleerde de dikte van de halszenuwen met de EDSS waarde De EDSS waarde correleerde niet met de dikte van de zenuwcellaag in het netvlies De resultaten tonen aan dat twee ruimtelijk en functioneel gescheiden compartimenten tegelijk zijn aangetast terwijl de hersenen minder zijn beschadigd zeggen de onderzoekers Dat suggereert dat er meerdere soorten pathologische processen binnen MS spelen De processen in de oogzenuw en het ruggenmerg zijn belangrijk omdat ze twee veel voorkomende beperkingen tot gevolg hebben Daarom zouden standaard niet alleen MRI hersenscans gemaakt moeten worden maar ook ruggenmergscans en netvliesmetingen vinden de onderzoekers Met die aanpak kan de oorzaak van bepaalde klachten wellicht sneller achterhaald worden Een beperking van dit onderzoek was het aantal mensen met MS en controlepersonen dat was te laag Het team wil daarom het onderzoek herhalen met meer deelnemers Als de resultaten hetzelfde blijven zou deze aanpak ook helpen om meer te leren over hoe MS ontstaat Bron Oh J Sotirchos ES Saidha S Whetstone A Chen M Newsome SD Zackowski K Balcer LJ Frohman E Prince J Diener West M Reich DS Calabresi PA John Hopkins MS clinic Baltimor Canada Neurology 2015 Feb 17 84 7 720 728 Samenvatting http www ncbi nlm nih gov pubmed 25609766 Gepubliceerd op MSweb 13 03 2015 Tweet E mail Woordenlijst Centraal Zenuwstelsel CZS hersenen en ruggenmerg vanwaar als van een

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4530 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  zenuwbanen naar de kleine hersenen en het volume van de kleine hersenen zelf verschillen vertonen tussen gezonde mensen 34 deelnemers en mensen die lijden aan respectievelijk NMO 30 deelnemers en RRMS 25 deelnemers Uitgangspunt is hierbij dat beschadiging tot een kleiner volume leidt Van de deelnemers werden het volume gemeten van de kleine hersenen van het bovenste gedeelte van het ruggenmerg en van het gehele brein Deze metingen werden uitgevoerd met behulp van een MRI scan Bij mensen die lijden aan NMO werd gevonden dat het bovenste gedeelte van het ruggenmerg kleiner is vergeleken met de gezonde controle groep Bij mensen met RRMS was het totale volume van de hersenen kleiner vergeleken met deze controle groep Beide groepen RR MS en NMO laten een kleine afname in het volume van de kleine hersenen zien Bron Weier K Eshaghi A Magon S Andelova M Radue EW Kappos L Azimi AR Sahraian MA Sprenger T Department of Neurology University Hospital Basel MS Research Center Neuroscience Institute Tehran University of Medical Sciences Tehran Iran Medical Image Analysis Center MIAC AG c o University Hospital Basel Switzerland Mult Scler 2014 Dec 5 pii 1352458514554051 Epub ahead of print Samenvatting www ncbi nlm nih gov pubmed 25480863 Gepubliceerd op MSweb 20 02 2015 Tweet E mail Woordenlijst MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden die laten zien of en op welke plaatsen myeline is verdwenen Daarnaast kan je met MRI kijken of een in het bloed gespoten stof in het CZS terecht komt Als dat het geval is zit er een lek in de bloedhersenbarrière Sclerosis Ziekelijke verharding van weefsel Bij MS gaat het om de vorming van verspreide harde plekken in hersenen

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4507 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  Geluid Boeken over MS Tijdschriften Uitgeknipt MSweb Contact Wie zijn wij Organisatie Jaarverslagen Pijn heeft invloed op depressies bij MS Mensen met MS die in hoge mate last hebben van chronische pijn en depressiviteit kunnen baat hebben bij een behandeling die angst vermoeidheid en slaapstoornis bestrijdt In de Verenigde Staten zijn meer dan een kwart miljoen mensen met MS Onder hen komen chronische pijn en depressies veel voor Wetenschappers wilden uitzoeken of tussen beide verband bestaat en ook in hoeverre angst vermoeidheid en slaapstoornis hierop van invloed zijn Aan dit onderzoek deden 1245 zelfstandig wonende mensen met MS mee Een gestructureerd vergelijkend model werd gebruikt om directe en indirecte effecten van pijn op depressie in kaart te brengen Pijn depressie vermoeidheid angst en slaapstoornis werden aangemerkt als variabelen in 2 of 3 verschillende sterktes Leeftijd geslacht mate van invaliditeit en sociale ondersteuning werden hierbij meegenomen De uitkomsten van dit onderzoek waren als volgt Het vergelijkende model met indirecte effecten van pijn op de depressie was juist en bleek van toepassing op ongeveer 80 van de verschillende soorten depressies Ook kwam naar voren dat het effect van chronische pijn op de depressie bijna altijd versterkt werd door vermoeidheid angst en slaapstoornis Hevige pijn gaf op deze 3 fronten ook een grotere intensiteit te zien en werd gelinkt aan een diepere depressie Vermoeidheid sorteerde echter het grootste effect De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat mensen met MS die in hoge mate last hebben van chronische pijn en depressiviteit baat kunnen hebben bij een behandeling die angst vermoeidheid en slaapstoornis bestrijdt Bron Amtmann D Askew RL Kim J Chung H Ehde DM Bombardier CH Kraft GH Jones SM Johnson KL PMID 25602361 PubMed as supplied by Publisher Samenvatting www ncbi nlm nih gov pubmed 25602361 Gepubliceerd op MSweb 06 02 2015 Tweet E mail

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4500 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •