archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  D gehalte wordt geassocieerd met een lager risico op het ontstaan van MS De belangrijkste bron van vitamine D in onze voeding is vette vis Het doel van dit Zweedse onderzoek is om te kijken of er een verband bestaat tussen het eten van vette vissoorten en het ontstaan van MS Hierbij wordt ook gekeken naar het eten van vette vis en de blootstelling aan ultra violet licht straling UV Dit onderzoek is gebaseerd op een Zweeds vergelijkend onderzoek Bij dit onderzoek waren 1879 mensen met MS en 4135 controle personen betrokken Er is vooral gekeken naar het ontstaan van MS bij mensen die aangaven veel vette vis te eten in vergelijking met mensen die veel minder vette vis eten Het vaak eten van vette vis zou verband kunnen houden met het minder vaak ontstaan van MS Er is geen belangrijk verschil aangetoond in het ontstaan van MS en het eten van magere vis Het eten van vette vis zou het risico op het ontstaan van MS kunnen verminderen en er wordt verondersteld dat het eten van vette vis een compensatie kan zijn voor een tekort aan vitamine D Een tekort aan vitamine D wordt geassocieerd met een verhoogd risico

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4276 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • MSweb
  biomarkers en nieuwe therapeutische doelen kunnen gaan opleveren maar dat we ook beter de raakvlakken tussen genen en omgevingsfactoren die aan het ontstaan en de progressie van MS ten grondslag liggen gaan begrijpen Veelbelovende medicijnen Voor behandelingen die gericht zijn op het verminderen van ontstekings aspecten van MS zijn er inmiddels al 11 medicijnen voorhanden Er zijn verschillende onderzoeken gaande naar medicijnen die veelbelovend zijn om symptomen van MS te verminderen Voorbeelden zijn daclizumab ocrelizumab ofatumumab laquinimod en siponimod Er is echter geen enkel medicijn dat verergering van invaliditeit bij mensen met een progressieve vorm van MS kan voorkomen ondanks het feit dat hier uitgebreid onderzoek naar wordt gedaan Een onderzoek bij patiënten met een secundair progressieve MS suggereert een mogelijk beschermend effect bij een dagelijkse dosering van 80 mg Simvastatin Simvastatin is gebaseerd op een langzamere progressie van hersenatrofie Een ander hoogtepunt in 2013 was het creëren van een internationaal consortium dat de basis en klinische research bij progressieve vormen van MS nauwlettend gaat volgen omdat hier nog een enorm hiaat in behandelingen is Hiernaast worden ook nieuwe behandelingen voor CNS getest bij muizen NMO neuromyelitis optica of ziekte van Devic is een auto immuunziekte die nog ernstiger gevolgen heeft dan MS Het wordt geassocieerd met de aanwezigheid van een serum IgG auto antilichaam tot aquaporin 4 een natrium kanaal dat in het lichaam voorkomt Er is een sterk bewijs dat dit auto antilichaam ziekteverwekkend is Een behandeling met eculizumab werd in 2013 al in verband gebracht met een vermindering van de symptomen Dit onderzoek geeft patiënten die deze vaak fatale ziekte krijgen nieuwe hoop Bovendien kunnen ze ook een ondersteunende rol spelen in ziekte NMO neuromyelitis optica een auto immuunziekte waarbij ontstekingen voorkomen in het centrale zenuwstelsel Deze ontstaan met name in de oogzenuw en in het ruggenmerg Auteurs Emmanuelle Waubant Universiteit van Californië San Francisco CA USA Anne Cross Universiteit van Washington Saint Louis MO USA Bron http www thelancet com journals laneur article PIIS1474 4422 13 70284 9 fulltext 13 Januar 2014 fenotype Het fenotype is het totaal van alle waarneembare eigenschappen kenmerken van een organisme polymorfisme betekent dat er van iets verschillende verschijningsvormen bestaan epigeneitisch Epigenetica is het vakgebied binnen de genetica dat de invloed bestudeert van de omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie die optreden zonder wijzigingen in de sequentie volgorde van de basenparen van het DNA in de celkern biomarker een gegeven waaraan een onderzoeker of arts de symptomen van een ziekte kan herkennen Gepubliceerd op MSweb 07 01 2014 Tweet E mail Woordenlijst Genetica Erfelijkheidsleer De tak van de wetenschap die de erfelijkheid en erfelijke eigenschappen bestudeert Genetisch Erfelijk de erfelijkheid betreffend Centraal Zenuwstelsel CZS hersenen en ruggenmerg vanwaar als van een centrum uit de zenuwen uitgaan MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden die laten zien of en op welke plaatsen myeline is verdwenen Daarnaast kan je met MRI

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4282 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  afwijkingen horende bij CCSVI kon worden beoordeeld De resultaten van het 1e echo Doppler onderzoek waren niet bekend bij de onderzoekers ten tijde van het verrichten van het 2e echo Doppler onderzoek Geen van de patiënten was in de tussenliggende periode voor CCSVI behandeld Resultaten De resultaten zijn opvallend CCSVI blijkt te fluctueren in de tijd Het eerste echo Doppler onderzoek toonde bij 5 9 6 van de 52 MS patiënten en bij 0 controles CCSVI aan Bij maar 2 van de 5 onderzochte MS patiënten met bloedvatafwijkingen die voldeden aan de criteria voor CCSVI op de 1e echo werd volgens deze criteria bij de 2e echo opnieuw CCSVI vastgesteld Dit gold ook andersom bij de 2e echo werden bij 2 MS patiënten die bij de 1e echo geen CCSVI hadden nu wél vernauwde halsaders gevonden waarbij werd voldaan aan de criteria voor CCSVI Bij 13 MS patiënten en 3 controles hadden een vernauwing in de halsader tijdens de 1e echo tijdens de 2e echo kon dit maar bij 3 van deze 13 MS patiënten opnieuw worden vastgesteld Bij de overige 10 MS patiënten was er geen sprake meer van een vernauwing in de halsaders bij de 2e echo Doppler Een MS patiënt wisselde zelfs van zijde waar de vernauwing zich bevond tijdens het 1e echo onderzoek werd deze vernauwing links vastgesteld en werden er rechts in de halsader geen afwijkingen gevonden Tijdens de 2e echo was dit echter precies andersom Tevens werd bij 1 controle zonder MS in een periode van 4 maanden in totaal 21 keer de diameter van de halsaders beiderzijds gemeten Bij de linker halsader bleek in totaal 9 keer sprake van een vernauwing van de halsader volgens de CCSVI criteria De overige 12 metingen van de linker halsader toonden juist geen vernauwing Alle 21 metingen

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4277 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  vergeleken ze hun prestaties met die van cognitief gezonde mensen met dezelfde leeftijd en hetzelfde aantal jaren opleiding Ze hielden rekening met het aantal jaren scholing omdat mensen met meer kennis over het algemeen minder cognitieve problemen hebben Het bleek dat na vijf jaar MS de eerste problemen statistisch aantoonbaar waren Eenentwintig procent van de patiënten had toen lichte klachten en zes procent ernstige klachten vergeleken met de controlegroep Na tien jaar waren deze percentages opgelopen tot respectievelijk 29 en 9 procent Het meest aangetast waren de snelheid van informatieverwerking en het vermogen om meerdere activiteiten tegelijk uit te voeren De mensen met secundair progressieve MS scoorden slechter dan de patiënten met de schubvorm van MS primair progressieve MS PPMS en mogelijk beginnende MS die alle drie ongeveer gelijk presteerden De onderzoekers denken dat dat komt omdat zij het langst ziek gemiddeld 20 jaar en het meest gehandicapt waren EDSS score 6 De PPMS ers hadden gemiddeld slechts 8 jaar MS en een EDSS van 4 5 Deze studie laat zien dat de cognitieve achteruitgang minder snel verloopt dan eerder werd gerapporteerd zeggen de Israëliërs Het zou mooi zijn als dat waar is want dan is er meer tijd om met een immunomodulerende therapie de cognitieve gezondheid op peil te houden Bron Achiron A Chapman J Magalashvili D Dolev M Lavie M Bercovich E Polliack M Doniger GM Stern Y Khilkevich O Menascu S Harari G Gurevich M Barak Y Multiple Sclerosis Center Sheba Medical Center Tel Hashomer Israël PLoS ONE August 2013 Multiple Sclerosis Journal published online before print 26 June 2013 Samenvatting http www ncbi nlm nih gov pubmed 23936485 Gepubliceerd op MSweb 22 10 2013 Tweet E mail Woordenlijst Cognitief betrekking hebbend op het geheel van informatieverwerkingsprocessen waartoe de mens in staat is De hogere hersenfuncties die

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4232 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  wij Organisatie Jaarverslagen Multitasken en MS Het door MS onvoldoende tegelijk kunnen werken aan meerdere taken het zogeheten multitasken is belangrijk als oorzaak van problemen op het werk Vermoeidheid kan hierbij een rol spelen Aan de Drexel Universiteit in Philadelphia USA is onderzoek gedaan naar een verband tussen het kunnen multitasken en het beroepsmatig functioneren van mensen met MS Het onderzoek is uitgevoerd bij mensen met MS die waren doorgestuurd naar de onderzoekers door een neurologische polikliniek tussen oktober 2011 en juni 2012 Er werden allerlei testen afgenomen om te bepalen of de deelnemers wel of niet goed konden multitasken Ook vermoeidheid werd getest en er werden verschillende testen gedaan op neuropsychologisch vlak voor wat betreft beroepsmatig functioneren en presteren Het onderzoek liet ook zien dat 60 van de deelnemers als gevolg van hun MS minder is gaan werken Het kunnen multitasken van mensen met MS blijkt een belangrijke rol te spelen in prestaties op hun werk Het is misschien nuttig dat het kunnen multitasken opgenomen wordt in revalidatieprogramma s Bron Morse CL Schultheis MT McKeever JD Leist T Department of Psychology Drexel University Philadelphia USA Arch Phys Med Rehabil 2013 Aug 4 Epub ahead of print Samenvatting http www

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4228 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  veel bekend over andere aandoeningen die bij dezelfde patiënt tegelijkertijd voorkomen comorbiditeit In Frankrijk is MS een van de chronische aandoeningen op de lange termijn affections de longue durée ALD waarvoor de ziektekosten voor 100 worden vergoed door de belangrijkste Franse ziektekostenverzekering De onderzoekers voerden een studie uit bij 22 087 patiënten die voor hun 45e levensjaar MS hadden gekregen en die de status ALD hadden gekregen tussen 1995 en 2004 Daarnaast zijn de ziekten beschreven die werden gediagnosticeerd naast de MS waaraan mensen leden De leeftijd waarop de MS werd geregistreerd bij patiënten die al leden aan een andere aandoening werd vergeleken met die van patiënten die geen andere aandoeningen hadden Onder de 22 087 patiënten hadden er 21 119 95 alleen de ALD status voor MS en bij 653 3 werd tegelijk met MS nog een andere ziekte vastgesteld Van deze comorbiditeiten kon 86 8 in vijf hoofdgroepen worden ingedeeld psychiatrische aandoeningen 40 2 auto immuun ziektes 24 5 aandoeningen van hart en vaten 16 2 kanker 12 2 en stofwisselingsziektes 9 Psychiatrische aandoeningen en diabetes kwamen vaker voor bij mensen met MS dan bij de groep mensen van dezelfde leeftijd in het algemeen De gemiddelde leeftijd waarop de ALD status werd aangevraagd voor patiënten met MS zonder andere aandoeningen was 33 6 7 2 jaar echter 36 9 6 5 jaar bij de mensen met meerdere aandoeningen Ziekten die tegelijkertijd voorkomen met MS bij de diagnose zijn zeldzaam Psychiatrische aandoeningen en diabetes kwamen vaker voor bij patiënten met MS dan bij de bevolking in het algemeen Bron Fromont A Binquet C Rollot F Despalins R Weill A Clerc L Bonithon Kopp C Moreau T Department of Neurology University Hospital of Dijon France J Neurol 2013 Aug 2 Epub ahead of print Samenvatting http www ncbi nlm nih

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4221 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  een groter brein heeft en dus meer reserves heeft dat hij zij dan minder last zal krijgen van cognitieve klachten zoals geheugen of concentratieproblemen Daarnaast kan iemand ook cognitieve reserves hebben die worden opgebouwd door verschillende intellectuele ervaringen gedurende het leven bv studie hobby s Ook deze reserves zouden tegen cognitieve achteruitgang beschermen Een groep Amerikaanse onderzoekers wilde weten of deze theorie ook toepasbaar is bij mensen met MS Zorgen een groter brein en cognitieve reserves voor minder cognitieve klachten Om dit te onderzoeken hebben ze 62 mensen met MS onderzocht met behulp van MRI breinvolume verschillende cognitieve testen en vragenlijsten over vrijetijdsbesteding De cognitieve testen maten verschillende functies zoals concentratie geheugen en denksnelheid Met behulp van de vragenlijsten werd gevraagd naar intellectuele vrijetijdsbesteding opleiding muzikale interesses hobby s spelen van bepaalde spelletjes gedurende de periode dat de patiënt 20 25 jaar oud was Uit de resultaten bleek dat zowel een groter breinvolume als een groter cognitief vermogen beschermt tegen cognitieve klachten Omdat het cognitief vermogen al bij twintigers is gevormd concluderen de onderzoekers dat bij MS patiënten vroege intellectuele verrijking in de vrije tijdsbesteding kan beschermen tegen cognitieve achteruitgang op latere leeftijd Het breinvolume waar je zelf uiteraard geen directe invloed op hebt hing ook samen met cognitieve achteruitgang De onderzoekers zeggen dat deze maat vooral gebruikt kan worden om te voorspellen wie er mogelijk cognitieve klachten zal krijgen en wie niet Op deze manier zouden bijvoorbeeld MS patiënten met een klein brein beter in de gaten gehouden kunnen worden omdat dat kans op cognitieve klachten groter is Bron Sumowski JF et al Neurology 2013 Jun 11 80 24 2186 93 Gepubliceerd op MSweb augustus 2013 Gepubliceerd op MSweb 13 08 2013 Tweet E mail Woordenlijst Cognitief betrekking hebbend op het geheel van informatieverwerkingsprocessen waartoe de mens in staat

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4190 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  MRI scans van 27 gezonde mensen 27 mensen met de schubvorm van MS RRMS 23 mensen met secondair progressieve MS SPMS en 20 mensen met primair progressieve MS PPMS Tegelijk vergeleken zij de MRI gegevens met de uitslag van een aantal klinische testen Zij maten de scores op de EDSS 25 voet looptest en paced auditory serial test PASAT De PASAT is een test die gebruikt wordt om te meten hoe snel en geconcentreerd iemand informatie kan verwerken Bij al deze klinische testen vonden zij een verband met de natriumconcentratie in grijze stof De verhoogde natriumconcentraties zijn volgens de onderzoekers een weerspiegeling van het verlies van axonaal weefsel Bron Paling D Solanky BS Riemer F Tozer DJ Wheeler Kingshott CA Kapoor R Golay X Miller DH 1 NMR Research Unit Department of Neuroinflammation Queen Square Multiple Sclerosis Centre UCL Institute of Neurology Queen Square London WC1N 3BG UK MSIF alert Brain 2013 Jul 136 Pt 7 2305 17 Gepubliceerd op MSweb augustus 2013 Gepubliceerd op MSweb 06 08 2013 Tweet E mail Woordenlijst Grijze stof De gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn Deze gebieden zien er grijs uit als je de hersenen doorsnijdt en bekijkt Axon Synoniem voor neuriet of ascilinder Neuriet is de uitloper van de zenuwcel die de impulsen geleidt van het cellichaam af EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden die laten zien of en op welke plaatsen myeline is verdwenen Daarnaast kan je met MRI kijken of een in het bloed gespoten stof in het CZS terecht

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4191 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •