archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  4 miljoen dollar gesponsorde onderzoeksteams die een paar jaar geleden in opdracht van de Amerikaanse en Canadese MS verenigingen de samenhang tussen MS en CCSVI zijn gaan onderzoeken heeft rapport uitgebracht Een Amerikaans onderzoeksteam vond geen bewijs voor de stelling dat een veneuze insufficiëntie specifiek is voor MS Er is ook geen bewijs dat dit verschijnsel aan het ziekteproces MS bijdraagt Chronische cerebrospinale veneuze insufficiëntie CCSVI is een chronische verminderde doorbloeding van de aderen in de hersenen en in het ruggenmerg CCSVI zou een rol spelen bij de ziekte MS zie dossier CCSVI In de gepubliceerde studie zijn een aantal beeldvormende onderzoeken venogrammen gedaan Neurosonografie NS Magnetische resonantie venografie MRV Transluminale venografie TLV Deze onderzoeken werden uitgevoerd bij 206 vrijwilligers met MS en bij 70 vrijwillige controlepersonen zonder MS De uitkomsten van deze gespecialiseerde technieken waren hetzelfde bij alle vrijwilligers met en zonder MS Ook gaven bijna alle vrijwilligers met MS toestemming voor een speciale intravasculaire 3 D MRV met contrastvloeistof om een indruk te krijgen van de doorbloeding van hun aderen in de hersenen de hals en de wervelkolom 40 vrijwilligers met MS kregen een speciaal TLV onderzoek Hierbij werd ook de druk in de vena cava superior in de aderen van de nek en langs de wervelkolom gemeten Bij niemand zijn er blokkades gevonden ook niet bij controlepersonen waarbij de druk gemeten werd tijdens een speciaal TLV onderzoek De onderzoekers komen tot de conclusie dat hun metingen geen aanleiding geven voor het bestaan van een veranderd doorstromingspatroon bij mensen met MS en geen aanwijzing geven voor een rol van CCSVI bij MS Bron Staley A Brod et al University of Texas Health Science Center at Houston USA Multiple Sclerosis July 4 2013 en NMS mail 18 juli 2013 Gepubliceerd op MSweb augustus 2013 Gepubliceerd op MSweb 03 08

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4192 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • MSweb
  studie deden 37 MS of NMO Neuromyelitis Optica patiënten mee Om klinisch functioneren te meten werden verschillende testen afgenomen waaronder het meten van de vingerfibratie de 25 foot timed walked test 25FTW de 9 hole peg test 9HPT en de expanded disability status scale EDSS Dit zijn testen om respectievelijk loopfunctie hand arm functie en algemene toestand te meten De onderzoekers vonden een relatie tussen specifieke klinische functies en de integriteit van de banen in het cervicale deel van het ruggenmerg Een verminderde gewaarwording van vibratie in de vingers bleek verband te houden met afwijkingen in gegevens die iets zeggen over de kwaliteit van de witte stof radiale diffusie en fractionele anisotropie in de PCs maar niet in de CSTs Klinisch functioneren gemeten met de 25FTW de 9HPT en EDSS hing samen met genoemde gegevens in zowel de PCs als de CSTs Patiënten die slechter scoorden op de 25FTW en 9HPT hadden vaker schade aan beide wittestofbanen dan aan één van de banen Samenvattend was er een relatie tussen specifieke klinische functies en de kwaliteit van de wittestofbanen in het ruggenmerg Daarnaast hadden patiënten met veel lichamelijke problemen vaker schade in beide banen dan in één van de afzonderlijke banen Bron Naismith RT Xu J Klawiter EC Lancia S Tutlam NT Wagner JM Qian P Trinkaus K Song SK Cross AH From the Departments of Neurology Biostatistics and Radiology Washington University and Department of Physical Therapy and Athletic Training Saint Louis University St Louis Neurology 2013 Jun 11 80 24 2201 9 Gepubliceerd op MSweb juli 2013 Gepubliceerd op MSweb 26 07 2013 Tweet E mail Woordenlijst EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4185 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  matige symptomen van MS lijken in staat te zijn zich niet te laten afleiden tijdens het autorijden Dit onderzoek in Leuven werd gedaan om te bekijken of de manier van autorijden verandert bij mensen met milde tot matige symptomen van multiple sclerose MS Deelnemers aan deze studie waren 15 mensen met MS en 17 gezonde controlepersonen De groep met MS vertoonde milde tot matige invaliditeit met een mediaan van 3 5 op de EDSS schaal Een rijsimulator vroeg de deelnemers in het dagelijkse verkeer te rijden terwijl ze moesten letten op een bijtaak die de aandacht afleidde Bij de geprogrammeerde hindernissen van de rijtaak hoorden een aantal ongelukken bekeuringen het in acht moeten nemen van snelheidsbeperkingen afwijking van het midden van de rijstrook en korte tijden tot een botsing Reactietijden en accuratesse bij uitvoering van de bijtaak werden ook door de computer geregistreerd Daarnaast voerden de onderzoekers bij de proefpersonen een klinische meting uit van motorische functionele visuele psychosociale en cognitieve testen De onderzoekers zagen geen verschillen bij vergelijking met gezonde controlepersonen bij alle metingen van de primaire rijtaak Mensen met MS presteerden slechter dan de gezonde controlepersonen bij de bijtaak ten aanzien van reactietijd en accuratesse Wel lieten depressieve klachten een duidelijk verband zien met de tijd tot een botsing Dit vraagt nog om nader onderzoek Mensen met milde tot matige symptomen van MS lijken in staat te zijn zich niet te laten afleiden tijdens het autorijden Bron Devos H Brijs T Alders G Wets G Feys P Department of Rehabilitation Sciences Katholieke Universiteit Leuven Belgium Disability and Rehabilition 2013 May 17 Epub ahead of print Gepubliceerd op MSweb juni 2013 Gepubliceerd op MSweb 21 06 2013 Tweet E mail Woordenlijst EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4153 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  fysieke dreigingen of dreigingen met betrekking tot de gezinsstructuur een verhoogd risico voor laesies met zich mee Positieve stressvolle gebeurtenissen verminderen het risico Amerikanen deden onderzoek bij 121 MS patiënten die deelnamen aan een jaar durend onderzoek naar stressmanagementtherapie De patiënten kregen om de acht weken een MRI scan van de hersenen en vulden elke maand een vragenlijst in Hiermee brachten zij positieve en negatieve stressvolle levensgebeurtenissen in kaart en de stress angst en depressieve symptomen die hiermee gepaard gingen De gegevens van de vragenlijsten gebruikten de onderzoekers om na een periode van 29 62 dagen de samenhang tussen de aanwezigheid van verse laesies of uitbreiding van al aanwezige laesies met de ondervonden stress vast te stellen Positieve stress halveerde het risico voor het optreden van verse laesies bij iedere positieve gebeurtenis en het optreden van uitbreiding van bestaande laesies verminderde met ongeveer vijfentwintig procent Negatieve gebeurtenissen leidden tot een verhoging op de kans van het optreden van verse laesies of uitbreiding van bestaande met ongeveer de helft Matig stressvolle negatieve gebeurtenissen gevoelde lichte stress en lichte angst of depressieve symptomen hadden geen invloed op de laesievorming Bron Burns MN Nawacki E Kwasny MJ Pelletier D Mohr DC Department of Preventive Medicine Center for Behavioral Intervention Technologies CBITs Northwestern University Feinberg School of Medicine Chicago IL USA Psychological Medicine 2013 May 17 1 11 Epub ahead of print Gepubliceerd op MSweb juni 2013 Gepubliceerd op MSweb 18 06 2013 Tweet E mail Woordenlijst MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden die laten zien of en op welke plaatsen myeline is verdwenen Daarnaast kan je met MRI kijken of een in het bloed gespoten stof in het CZS terecht

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4152 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  met MS gedurende veertien weken In die tijd oefenden de deelnemers thuis met Nintendo Wii Fit en werden ze ook geïnterviewd Daarna werden de resultaten vergeleken Er waren deelnemers die positief reageerden Door de Nintendo Wii Fit kregen ze meer zelfvertrouwen konden ze zich meer ontspannen bezig houden met lichamelijke activiteiten en hadden ze geen stress omdat ze naar een gymclub of sportschool moesten gaan Hoewel Wii Fit in het begin de angst om te vallen en de gespannenheid verminderde herinnerde het tussentijdse commentaar op de spelcomputer gedurende de speeltijd de deelnemers wel degelijk aan hun tekortkomingen Wii Fit bleek minder geschikt te zijn om bepaalde niveaus in spelprestaties te bereiken Voor volwassenen met aandoeningen die lichamelijke beperkingen met zich meebrengen is het heel belangrijk om juist de bruikbaarheid van dit soort technologische oefenspellen te verbeteren Voor het uitvoeren van onderzoeken naar dit soort oefenspellen op de computer bij volwassenen met invaliderende aandoeningen raden de onderzoekers bepaalde aanpassingen aan zodat ook mensen met lichte lichamelijke beperkingen aan een onderzoek deel kunnen nemen Op deze manier is zo n onderzoek veel minder beperkt Revalidatiedeskundigen moeten niet alleen goed kijken naar de lichamelijke conditie van hun patiënten maar ook naar hun omgeving

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4147 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  de cognitieve reserve hetzelfde blijft als de MS erger wordt Blijft iemand altijd profiteren van zijn opgedane kennis of heeft hij er minder aan in een later stadium van de ziekte Ze wilden dat weten om te kijken of het ook in een later stadium van de MS zin heeft om patiënten een studie of hobby waarbij de hersenen getraind worden als therapie voor te schrijven Voor het onderzoek meldden zich 52 mensen met de schubvorm van MS Ze waren gemiddeld 39 jaar en hadden gemiddeld 11 jaar MS De wetenschappers bepaalden de cognitieve reserve van de deelnemers aan de hand van drie factoren het aantal jaren opleiding de vroegere hobby s waarbij iemand kennis had verkregen en het huidige IQ Hobby s konden bijvoorbeeld lezen of een muziekinstrument bespelen zijn Om het IQ te meten deden de deelnemers een IQ test Daarna moesten de deelnemers een aantal testen uitvoeren om hun geheugencapaciteit concentratievermogen en snelheid van informatieverwerking te meten Als derde maten de onderzoekers hun totale hersenvolume en het volume van de hersenschors met behulp van MRI De tests en de MRI werden na 1 5 jaar herhaald bij een subgroep van 35 mensen Dat waren mensen die in die 1 5 jaar een of meer schubs hadden meegemaakt Ze bleken op hogere leeftijd MS te hebben gekregen korter ziek te zijn en een hogere EDSS te hebben Met behulp van statistische analyse vonden de onderzoekers dat er bij de eerste keer testen een positief verband was tussen de cognitieve reserve en de scores van de meeste testen Het totale hersenvolume speelde daarbij geen rol Als ze alleen naar het volume van de hersenschors de grijze stof keken bleek die wel van belang Zowel een grotere cognitieve reserve als een groter volume hersenschors voorspelden hogere scores van taken die het verbale geheugen de aandacht en de snelheid van informatieverwerking maten Bij de tweede keer testen met de subgroep mensen met ergere MS was de invloed van het volume hersenschors nog groter Alleen een groter volume hersenschors en een lagere leeftijd voorspelden een betere uitvoering van de tests De invloed van de cognitieve reserve was verdwenen Blijkbaar doet dus een grote afbraak van hersenschors de cognitieve reserve teniet De onderzoekers concluderen daaruit dat studie of hobby om cognitieve reserve op te bouwen vooral in de eerste en middelste fase van de MS zin hebben Bron Amato MP Razzolini L Goretti B Stromillo ML Rossi F Giorgio A Hakiki B Giannini M Pastò L Portaccio E De Stefano N University of Florence Don Gnocchi Foundation Florence University of Siena Italy Neurology 2013 April 10 Epub ahead of print en Neurology 2013 April 10 Epub ahead of print Gepubliceerd op MSweb juni 2013 Gepubliceerd op MSweb 07 06 2013 Tweet E mail Woordenlijst Grijze stof De gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn Deze gebieden zien er grijs uit als je de hersenen doorsnijdt en bekijkt EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4143 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  start van dit onderzoek een neuropsychologische test een MRI scan en ook werden zij beoordeeld aan de hand van de EDSS en SNRS score Scripps Neurologic Rating Scale Dit werd na vier jaar herhaald en na zestien jaar nog een keer Beide groepen gaven een relatief stabiel cognitief functioneren te zien over de hele periode van zestien jaar Maar de mensen die in het begin een placebo kregen vertoonden een grotere teruggang in het verbale geheugen in vergelijking tot hen die vanaf de start interferon beta 1b kregen Bron Lacy M Hauser M Pliskin N Assuras S Valentine MO Reder A Department of Psychiatry University of Chicago Medical Center USA Multiple Sclerosis 2013 May 7 Epub ahead of print Gepubliceerd op MSweb mei 2013 Gepubliceerd op MSweb 31 05 2013 Tweet E mail Woordenlijst Cognitief betrekking hebbend op het geheel van informatieverwerkingsprocessen waartoe de mens in staat is De hogere hersenfuncties die bestaan uit de volgende functies begrips en spraakvermogen rekenvermogen geheugen aandachtsvermogen en functies zoals plannen probleemoplossing enzovoort Placebo Blindpreparaat pseudo geneesmiddel zonder farmacologische werking Een placebo wordt gebruikt in dubbelblinde klinische studies zie ook in deze woordenlijst Bij placebo gecontroleerde geneesmiddelenstudies wordt het te testen middel vergeleken met een placebo om te corrigeren voor eventuele positieve effecten die het gevolg zijn van de verwachting van de deelnemers en artsen EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden die laten zien of en op welke plaatsen myeline is verdwenen Daarnaast kan je met MRI kijken of een in het bloed gespoten stof in het

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4142 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  medicatie of veranderingen in het ziektebeeld zoals mensen met MS die zelf ervaren Onderzoekers van het MS4 Research Institute in Nijmegen vroegen zich af of mensen met de schubvorm van MS RRMS die net waren gestart met het gebruik van Copaxone glatirameeracetaat het zouden volhouden om gedurende een jaar iedere maand een vragenlijst in te vullen Voor hun onderzoek legden de onderzoekers hen uit dat en hoe zij algemeen erkende scorelijsten om vermoeidheid en kwaliteit van leven te meten online moesten invullen Het onderzoek werd gesteund door 63 onderzoekers Zij selecteerden 163 mensen met RRMS die zij gedurende een jaar volgden Uit analyse van de gegevens bleek dat na drie maanden ruim 90 procent van de deelnemers alle vragenlijsten keurig op tijd had ingevuld Na een half jaar was dit percentage 87 na 9 maanden 81 en na een jaar 75 Bovendien zagen zij dat acht personen geen enkele vragenlijst hadden ingevuld De mediaan voor de tijd tussen de zelfrapportages varieerde van 32 tot 34 dagen De mediaan voor de laatste rapportage was na 417 dagen Verder bleek dat 26 3 procent van de deelnemers de vragenlijsten keurig op tijd hadden ingevuld Ruim een kwart slaagde erin de vragenlijsten binnen de gestelde tijdslimieten van 1 x per maand in te vullen Net geen meerderheid 49 vulde wel alle vragenlijsten in alleen niet op tijd Bovendien haakte een kwart van de deelnemers tijdens het onderzoek af Tenslotte viel ook op dat mannen zich beter aan de gestelde tijdslimiet hielden dan vrouwen Aangezien het overgrote deel van de deelnemers de vragenlijsten invulde is deze manier van rapportage van ervaren gezondheidstoestand haalbaar Voor het gegeven dat maar 1 op de 5 deelnemers de vragenlijsten op tijd had ingevuld zal moeten worden gezocht naar mogelijkheden om dit te verbeteren Bron Jongen PJ Sanders E

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4132 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •