archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  gebied van cognitief vermogen Franse onderzoekers wilden meer weten over de cognitieve vermogens van mensen met primair progressieve multiple sclerose PPMS en met de schubvorm van MS RRMS wanneer je die vergelijkt met gezonde mensen Zij vormden voor hun onderzoek drie groepen die qua leeftijd geslacht en niveau van opleiding overeenkwamen Er werden 41 mensen met PPMS 60 mensen met RRMS en 415 gezonde controlepersonen geworven De controle personen werden verdeeld in 20 groepen overeenkomstig hun leeftijd geslacht en opleidingsniveau De deelnemers ondergingen een groot aantal neuropsychologische tests Mensen met PPMS lieten een slechter resultaat zien dan de bijbehorende groep gezonde personen bij een grote verscheidenheid aan cognitieve taken zoals snelheid van informatieverwerking aandacht werkgeheugen uitvoerende taken en persoonlijk verbaal geheugen De gebreken bij mensen met RRMS bleven beperkt tot de snelheid van informatieverwerking en het werkgeheugen in vergelijking tot hun bijbehorende groep gezonden Na het controleren van de gegevens op verschillen in de EDSS score bleven de resultaten onveranderd Bron Ruet A Deloire M Charré Morin J Hamel D Brochet B Université de Bordeaux A R D H B B 0 Neuroinflammation Imagerie et Thérapie de la Sclérose en plaques Bordeaux and CHU de Bordeaux Service de Neurologie Bordeaux France Neurology 2013 Apr 16 80 16 1501 8 Gepubliceerd op MSweb mei 2013 Gepubliceerd op MSweb 30 04 2013 Tweet E mail Woordenlijst Cognitief betrekking hebbend op het geheel van informatieverwerkingsprocessen waartoe de mens in staat is De hogere hersenfuncties die bestaan uit de volgende functies begrips en spraakvermogen rekenvermogen geheugen aandachtsvermogen en functies zoals plannen probleemoplossing enzovoort EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale Neurologie Leer van het centraal perifeer en autonoom zenuwstelsel Neurologie is de kennis van de somatische ziekten

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4120 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • MSweb
  bekeken elkaar tegenspreken keken Duitse onderzoekers naar de relatie tussen schade aan het netvlies en schade in de hersenen Bij een groep van 44 MS patiënten waarvan 10 patiënten met CIS en 34 RRMS patiënten werd een MRI en een OCT scan gemaakt Daarna werd dikte bepaald van verschillende cellagen in het netvlies de RNFL en de macula en werd gekeken naar het volume van de witte en grijze stof in de hersenen Uit de resultaten bleek dat bij mensen met MS het dunner worden van de RNFL de laag in het netvlies met axonen samenhangt met volume van de macula totale dikte van het netvlies leeftijd en een verminderd breinvolume Dit verminderd breinvolume wordt veroorzaakt door verminderd volume van de witte stof maar niet van de grijze stof De onderzoekers concluderen dat het dunner worden van de zenuwcellagen in het netvlies gemeten door middel van OCT in CIS en RRMS patiënten samenhangt met een verminderd witte stof volume in het brein en niet met grijze stof volume Bron Young KL Brandt AU Petzold A Reitz LY Lintze F Paul F Martin R Schippling S European Journal of Neurology 2013 Jan 31 Epub ahead of print Gepubliceerd op MSweb april 2013 Gepubliceerd op MSweb 12 04 2013 Tweet E mail Woordenlijst Grijze stof De gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn Deze gebieden zien er grijs uit als je de hersenen doorsnijdt en bekijkt Axon Synoniem voor neuriet of ascilinder Neuriet is de uitloper van de zenuwcel die de impulsen geleidt van het cellichaam af MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden die laten zien of en op welke plaatsen myeline is verdwenen Daarnaast kan je

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4098 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  D bepaling Verder moesten ze een vragenlijst invullen waarop hen onder andere gevraagd werd of ze vitamine D tabletten slikten wat hun oog en huidskleur en BMI waarde was en hoeveel tijd ze de twee jaar voor het onderzoek in de zon doorgebracht hadden Met behulp van statistische analyse vonden de onderzoekers een positief verband tussen enerzijds het aantal uren zonneschijn het aantal microgram vitamine D inname een donkerder oogkleur of de BMI waarde en anderzijds het vitamine D gehalte in het bloed Verder bleek dat hoe meer uren iemand in de zon doorgebracht had des te meer totaal hersenweefsel en grijze stof hij had gecorrigeerd voor de EDSS waarde Als de onderzoekers het vitamine D gehalte in het bloed meenamen in de statistische analyse bleek dat het gevonden verband tussen zon en hersenweefsel onafhankelijk van het vitamine D gehalte was Dit resultaat vonden ze bij alle vormen van MS De wetenschappers concluderen daarom dat zonneschijn misschien onafhankelijk van vitamine D een remmende invloed heeft op de achteruitgang van het zenuwweefsel van de hersenen Bron Zivadinov R Treu CN Weinstock Guttman B Turner C Bergsland N O Connor K Dwyer MG Carl E Ramasamy DP Qu J Ramanathan M State University of New York New York U S A Journal of Neurology Neurosurgury and Psychiatry 2013 Feb 5 Epub ahead of print Gepubliceerd op MSweb maart 2013 Gepubliceerd op MSweb 22 03 2013 Tweet E mail Woordenlijst Grijze stof De gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn Deze gebieden zien er grijs uit als je de hersenen doorsnijdt en bekijkt EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4079 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  de MS zijn deze cellagen dunner dan normaal De onderzoekers van deze studie wilden weten of het mogelijk is om ziekteactiviteit in de hersenen vast te stellen aan de hand van de dikte van bepaalde cellagen de ganglion cellaag en de zenuwvezel laag in het netvlies Bij een grote groep MS patiënten werden bijna 2 jaar lang herhaaldelijk MRI en OCT scans gemaakt Het krijgen van schubs en aankleurende actieve laesies op de MRI werden gezien als een teken voor ziekteactiviteit MS patiënten die ooit een oogzenuwontsteking hadden gehad konden niet meedoen aan de studie Dit was omdat een oogzenuwontsteking heel veel schade in het netvlies kan veroorzaken waardoor het niet mogelijk is om te bepalen welk deel door de ziekteactiviteit in de hersenen kwam en welk deel door de oogzenuwontsteking Uit de resultaten bleek dat de patiënten met veel schubs en nieuwe laesies die dus een hoge ziekteactiviteit hadden ook duidelijk de snelste afname van de ganglioncellaag in het oog lieten zien Dit was met name duidelijk te zien in de beginfase van de ziekte De dikte van de ganglioncellaag is dus een indicatie voor globale ziekteactiviteit De onderzoekers laten zien dat het mogelijk is om globale ziekteactiviteit in de hersenen te bepalen met een relatief simpele oogscan Omdat OCT scans goedkoop en snel gemaakt kunnen worden zou OCT goed bruikbaar zijn als meetinstrument in studies waarbij men het beschermde effect van nieuwe medicatie op zenuwcel schade onderzoekt Bron Ratchford JN Saidha S Sotirchos ES Oh JA Seigo MA Eckstein C Durbin MK Oakley JD Meyer SA Conger A Frohman TC Newsome SD Balcer LJ Frohman EM Calabresi PA Diverse instituten in de USA Neurology 2013 Jan 1 80 1 47 54 Gepubliceerd op MSweb februari 2013 Gepubliceerd op MSweb 19 02 2013 Tweet E mail Woordenlijst MRI Magnetic

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4044 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  MRI scan gemaakt De beelden zijn geanalyseerd met behulp van voxel based morphometry Dit is een methode waarbij per punt in de scan een voxel kan worden bekeken hoeveel grijze stof zich in dat punt bevindt Deze waarde per voxel kan vervolgens weer tussen groepen worden vergeleken In dit onderzoek werden drie groepen RRMS patiënten met elkaar vergeleken De eerste groep bestond uit 24 inmiddels volwassen patiënten die de diagnose MS voor hun 18e jaar kregen gemiddelde leeftijd 35 jaar gemiddelde ziekteduur 18 4 jaar De tweede groep bestond uit 23 MS patiënten die op volwassen leeftijd de diagnose kregen maar nu even oud zijn als de eerste groep gemiddelde leeftijd 33 9 jaar gemiddelde ziekteduur 2 4 jaar De derde groep bestond uit 24 patiënten die op volwassen leeftijd de diagnose kregen maar qua ziekteduur te vergelijken zijn met de eerste groep gemiddelde leeftijd 45 9 jaar gemiddelde ziekteduur 18 5 jaar De onderzoekers vonden geen significante verschillen in regionale grijzestofvolume tussen de twee groepen met dezelfde ziekteduur En ook niet tussen de groepen met dezelfde leeftijd als zij daarbij corrigeerden voor de ziekteduur De verschillen die eerder op globaal niveau werden gevonden konden dus niet bevestigd worden Een beperking van dit onderzoek is dat de groepen qua aantallen niet erg groot waren Bron From the SUNY Buffalo School of Medicine and Biomedical Sciences Buffalo Neuroimaging Analysis Center The Jacobs Neurological Institute Buffalo NY USA Journal of Neuroimaging 2013 Jan 14 Epub ahead of print Gepubliceerd op MSweb februari 2013 Gepubliceerd op MSweb 09 02 2013 Tweet E mail Woordenlijst Grijze stof De gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn Deze gebieden zien er grijs uit als je de hersenen doorsnijdt en bekijkt MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4041 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  uit Brazilië verdeelden 31 patiënten met RRMS die immuun medicijnen gebruikten willekeurig in twee groepen waarbij de patiënt een echte of een schijnbehandeling acupunctuur kreeg gedurende regelmatige artsenbezoeken Het was voor zowel de onderzoekers als de patiënt niet duidelijk welke methode gebruikt werd dubbel blind De onderzoekers lieten de deelnemers standaard vragenlijsten invullen om de effecten van acupunctuur op de kwaliteit van leven bij deze patiënten te meten Inbegrepen in de eerste en volgende behandelingen behoorde ook de objectieve evaluatie van de klinische status met scoretabellen MS Expanded Disability Status Scale pijn Visual Analogue Scale en kwaliteit van leven Functional Assessment of Multiple Sclerosis De door de patiënt zelf ingevulde schalen in de vragenlijst waren gevoeliger voor verbetering dan de meer objectieve klinische scores Bij het begin van de proefperiode was de aanwezigheid van pijn hetzelfde Na drie en zes maanden was de pijn bij de behandelde mensen statistisch aantoonbaar verminderd Dat was bij de onbehandelde groep ook het geval maar na zes maanden was de verbetering bij die groep niet meer statistisch aantoonbaar Bovendien rapporteerden de deelnemers van de acupunctuurgroep verschillende andere verbeteringen zoals verbeterde slaap en eetlust en minder incontinentie Drie deelnemers vermeldden zelfs het verdwijnen van spasmes De onderzoekers suggereren dat het standaard gebruiken van door de patiënt zelf ingevulde schalen vaker gebruikt zou moeten worden bij het evalueren van de kwaliteit van leven in reguliere klinische studies zodat veranderingen sneller aan het licht kunnen worden gebracht Deze studie geeft aan dat acupunctuur mogelijk een verbetering van de kwaliteit van leven kan geven bij MS patiënten Bron Juan G Quispe Cabanillas Alfredo Damasceno Felipe Glehn Carlos O Brandão Benito P Damasceno Wanderley D Silveira and Leonilda M Santos BMC Complement Altern Med 2012 Nov 5 12 1 209 Epub ahead of print Gepubliceerd op MSweb januari 2013

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3983 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  bevolkingsdatabank Klinische kenmerken waren o a het presenteren van symptomen gegevens over de EDSS na vier zes en acht jaar en het begintijdstip van de secondaire progressie Deze informatie vergeleken zij met de gegevens van patiënten bij wie de MS zich op volwassen leeftijd had geopenbaard De onderzoekers vormden zo een groep van 111 patiënten met kinderMS uit een groep van 2068 mensen met MS Kennelijk heeft ongeveer vijf procent van de mensen met MS die ziekte al op kinderleeftijd Er waren tussen volwassenen en kinderen geen duidelijke verschillen in geslacht MS in de familie het aantal schubs het behoren tot een bepaald ras of de klinische symptomen bij presentatie De tijd tussen de eerste en de tweede schub was langer 5 tegen 2 6 jaar en primair progressieve MS kwam minder voor 0 9 tegen 8 5 bij kinderMS Bij kinder MS duurde het ook langer tot de secondair progressieve fase begon 32 tegen 18 jaar Dat gold ook voor het bereiken van de EDSS scores van respectievelijk 4 6 en 8 Namelijk EDSS 4 0 23 8 tegen 15 5 jaar EDSS 6 0 30 8 tegen 20 4 jaar EDSS 8 0 44 7 tegen 39 jaar Dat neemt niet weg dat de secondaire fase bij de kindergroep op een zeven tot twaalf jaar jongere leeftijd intrad dan bij mensen die de ziekte kregen toen ze al volwassen waren Bron Harding KE Liang K Cossburn MD Ingram G Hirst CL Pickersgill TP Te Water Naude J Wardle M Ben Shlomo Y Robertson NP Institute of Psychological Medicine and Clinical Neuroscience Cardiff University University Hospital of Wales Cardiff UK Journal of Neurology Neurosurgury and Psychiatry 2012 Nov 15 Epub ahead of print Gepubliceerd op MSweb januari 2013 Gepubliceerd op MSweb 04 01 2013 Tweet E mail Woordenlijst EDSS

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/4008 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  in de eerste tien jaar na hun diagnose definitief MS te bepalen hebben Amsterdamse onderzoekers 156 patiënten met MS tien jaar gevolgd Zij onderzochten de deelnemers systematisch te beginnen meteen na de definitieve diagnose vervolgens na 6 maanden 1 2 3 6 en 10 jaar Zij stelden verschillende aspecten van het dagelijks functioneren vast d m v de EDSS schaal zie woordenlijst een schaal voor het meten van de mate van onafhankelijk kunnen functioneren en een uitvoerige scorelijst voor de algemene medische conditie Resultaten de neurologische invaliditeit en het lichamelijk functioneren verslechterde aanzienlijk gedurende periodes die afhankelijk waren van de vorm van MS die de patiënt had schubvorm of niet Cognitief en sociaal functioneren verslechterde aanzienlijk na verloop van tijd maar met het zelfde versnelde tempo bij zowel de groepen met de schubvorm als de andere groepen De scores voor geestelijke gezondheid fysiek en algemene gezondheid veranderden maar weinig Conclusie in de eerste tien jaar na de definitieve diagnose lieten patiënten met MS een meer uitgesproken achteruitgang in lichamelijk functioneren dan in cognitief en sociaal functioneren zien Er was geen tijdsafhankelijke achteruitgang in geestelijke gezondheid in de sociale invloed van lichamelijke beperkingen of de algemene gezondheid Bron Beckerman H Kempen JC Knol DL Polman CH Lankhorst GJ de Groot V Department of Rehabilitation Medicine and EMGO Institute for Health and Care Research VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands Journal of Rehabilitation Medicine 2012 Oct 25 Epub ahead of print Gepubliceerd op MSweb december 2012 Gepubliceerd op MSweb 07 12 2012 Tweet E mail Woordenlijst Cognitief betrekking hebbend op het geheel van informatieverwerkingsprocessen waartoe de mens in staat is De hogere hersenfuncties die bestaan uit de volgende functies begrips en spraakvermogen rekenvermogen geheugen aandachtsvermogen en functies zoals plannen probleemoplossing enzovoort EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3972 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •