archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  chronisch gepaard kan gaan met spierstijfheid spasmen pijn en slapeloosheid In het Verenigd Koninkrijk onderzochten wetenschappers met medewerking van 279 willekeurig gekozen MS patiënten de mogelijk gunstige werking van cannabisextract bij het bestrijden van deze verschijnselen Het extract bevatte als werkzame stof tetrahydrocannabinol THC Ongeveer de helft van de mensen kreeg dit extract toegediend terwijl de overige deelnemers een placebo kregen Het onderzoek duurde twaalf weken De eerste twee weken voerden de onderzoekers geleidelijk de verstrekte dosis op van 5 mg tot een maximum van 25 mg THC per dag waarna deze dosis tien weken lang gehandhaafd bleef Na deze periode bleek er verbetering te zijn opgetreden in de spierstijfheid Ook merkten de deelnemers verandering in pijn spasmen en de kwaliteit van slaap De drie typisch aan MS gerelateerde zaken die de onderzoekers maten betroffen spasticiteit lichamelijke en mentale impact en het loopvermogen De verbetering van de spierstijfheid na het twaalf weken lang gebruiken van cannabisextract was bijna twee maal zo groot als bij de groep mensen die placebo s kregen Vergelijkbare resultaten vonden de onderzoekers ook na vier en na acht weken Ditzelfde gold voor de overige onderzochte verschijnselen De resultaten werden verkregen met gebruikelijke scoretabellen bij MS De onderzoekers menen hiermee de werking van cannabisextract aan te hebben getoond Nieuwe veiligheidsproblemen kwamen zij niet tegen Bron Zajicek JP Hobart JC Slade A Barnes D Mattison PG on behalf of the MUSEC Research Group Peninsula College of Medicine and Dentistry University of Plymouth Clinical Neurology Research Group Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 2012 Nov 83 11 1125 1132 Gepubliceerd op MSweb november 2012 Gepubliceerd op MSweb 30 11 2012 Tweet E mail Woordenlijst Chronisch langdurig aanhoudend slepend verloop Placebo Blindpreparaat pseudo geneesmiddel zonder farmacologische werking Een placebo wordt gebruikt in dubbelblinde klinische studies zie ook in deze woordenlijst

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3969 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • MSweb
  Tysabri natalizumab antistoffen tegen dit medicijn ontstonden Die antistoffen waren bij ongeveer de helft van de mensen na vijf jaar nog aanwezig Onderzoekers uit Zweden hebben vijf jaar lang een groep van 1379 mensen met MS onderzocht die behandeld werden met Tysabri Zij keken of er antistoffen tegen het medicijn waren gevormd en naar een blijvende aanwezigheid van die antistoffen De aanwezigheid van dergelijke antistoffen verhoogt het risico op negatieve bijwerkingen en het vermindert het klinische effect van de behandeling De onderzoekers stelden vast dat zich bij 57 patiënten antistoffen ontwikkelden Bij de helft hiervan was dit na drie maanden het geval Van deze 57 patiënten werden 20 later weer negatief 19 bleven positief en van 18 patiënten konden de onderzoekers geen bevestiging krijgen of zij nog positief waren Het gehalte van antistoffen was het hoogst bij de mensen die later positief bleven Dat biedt de mogelijkheid om met een zekerheid van tachtig procent te voorspellen of antistoffen blijvend zullen zijn Bron Lundkvist M Engdahl E Holmén C Movérare R Olsson T Hillert J Fogdell Hahn A Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institutet Sweden Multiple Sclerosis 2012 Oct 8 Epub ahead of print Gepubliceerd op MSweb november 2012 Gepubliceerd op

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3966 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  de bloedafvoer vanuit de hersenen De arts Zamboni heeft geopperd dat MS door CCSVI veroorzaakt wordt en dat MS daarom bestreden zou kunnen worden door een operatie aan de halsaders Inmiddels zijn de resultaten van andere onderzoeksgroepen bekend geworden Zij vonden geen enkel of slechts een zwak verband tussen CCSVI en MS Volgens Zamboni komt dat doordat zij net iets andere onderzoeksmethodes en criteria gebruiken De onderzoeksgroep in Rome had daarom eerder bij 84 personen met MS en 56 gezonde mensen gekeken of zij CCSVI hebben met exact dezelfde methode als Zamboni hanteert Zij vonden CCSVI statistisch niet vaker bij de mensen met MS dan bij de anderen Ook zagen zij geen verband tussen de progressie of ernst van de MS en het wel of niet hebben van CCSVI Nu hebben deze onderzoekers de stroming van het bloed in de hersenen nader onderzocht met een speciale MRI techniek Ze onderzochten 39 mensen met MS waarvan 25 met CCSVI en 14 zonder CCSVI en ze onderzochten 26 mensen zonder MS waarvan 14 CCSVI hadden en 12 niet Ze vonden dat de hoeveelheid bloed in de hersenen en de bloeddoorstroming zijn verminderd bij mensen met CCSVI Echter het maakt daarbij niet uit of de mensen MS hebben Ook hangt de ernst van de MS niet samen met de mate van verstoring van de bloedstroming in de hersenen Bron Garaci FG Marziali S Meschini A Fornari M Rossi S Melis M Fabiano S Stefanini M Simonetti G Centonze D Floris R Departments of Diagnostic Imaging and Neuroscience University of Rome Tor Vergata Rome Italy Santa Lucia Foundation European Center for Brain Research Rome Italy Radiology 2012 Aug 21 Epub ahead of print Gepubliceerd op MSweb oktober 2012 Gepubliceerd op MSweb 02 10 2012 Tweet E mail Woordenlijst Chronisch langdurig aanhoudend slepend verloop MRI

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3883 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  360 zwarte mannen en 296 dito vrouwen voorts 200 anderen van wie er 153 77 Spaanstalig waren De gemiddelde leeftijd van 30 7 jaar bij het begin van de ziekte verschilde niet significant naar ras of sekse De beginleeftijd lag in 99 van de gevallen tussen 17 en 50 jaar evenals bij 99 van de militairen De gemiddelde jaarlijkse leeftijdsspecifieke incidentie per 100 000 voor de groep met een leeftijd tusssen 17 en 50 jaar was 9 6 met een betrouwbaarheidsmarge van 9 3 10 0 De cijfers onder zwarten waren het hoogst namelijk 12 1 met een betrouwbaarheidsmarge van 11 2 13 1 Onder spaanstaligen gediagnosticeerd tussen 2000 en 2007 was dat 8 2 met een betrouwbaarheidsmarge van 6 5 10 1 Bij veel kleinere groepen was er een incidentiecijfer te zien van 3 3 onder Aziaten en mensen van de Pacific eilanden en 3 1 onder Indiaanse Amerikanen De getallen naar sekse waren bij blanken respectievelijk 7 3 voor mannen en 25 8 voor vrouwen voor zwarten was dat 8 4 en 26 3 voor Spaanstaligen 6 6 en 17 0 De uitkomsten naar legeronderdeel waren hoog bij de luchtmacht 10 9 en landmacht 10 6 matig bij marine 9 1 en kustwacht 7 9 en laag bij de mariniers 5 3 Het relatieve risico op MS was 3 39 voor vrouwen ten opzichte van mannen en 1 27 voor zwarten ten opzichte van blanken Deze nieuwe onderzoeksresultaten wijzen uit dat in de Verenigde Staten bij vrouwen van alle rassen MS ongeveer drie keer zo vaak voorkomt als bij mannen en dat MS bij zwarte mensen vaker voorkomt dan bij blanken MS komt het minst voor bij anderen onder wie Spaanstaligen Dit alles ongeacht sekse of legeronderdeel Het lage cijfer bij mariniers is opvallend en blijft onverklaard Deze

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3843 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  onderbenen gedurende minuten tot uren gepaard gaande met bewegingsonrust Het komt vooral voor in de avond en de nacht waardoor je niet kunt inslapen Het onderzoek richtte zich op het gelijktijdig voorkomen bij vrouwen van MS en RLS en in hoeverre mensen dan last hadden van slaperigheid overdag Daarnaast bekeken de onderzoekers of vrouwen met MS een verhoogde kans hadden op het krijgen van RLS gedurende vier jaar na begin van de studie De auteurs van het onderzoeksartikel keken naar het hebben van RLS bij een grote groep vrouwen ruim 65000 uit een onderzoek waarbij sinds 1989 grote groepen vrouwelijke verpleegkundigen op allerlei gezondheidsgerelateerde zaken onderzocht worden Zij waren tussen 41 en 58 jaren oud en niet bekend met diabetes of artritis ook niet zwanger De onderzoekers gingen ervan uit dat de vrouwen leden aan RLS als aan voldoende algemeen aanvaarde diagnostische criteria was voldaan Daarnaast dienden zij vijf keer of vaker per maand last te hebben van RLS klachten Het hebben van MS bleek uit het medisch dossier Bij de vrouwen met MS troffen de onderzoekers RLS aan bij 15 van de vrouwen met MS en bij zes procent van de mensen zonder MS Ernstige RLS vaker dan 15 keer per maand klachten vonden zij bij tien procent van de MS groep en bij drie procent van bij vrouwen zonder MS De onderzoekers corrigeerden de uitkomsten voor onder andere het hebben van andere slaapproblemen maar ook dan hadden vrouwen met MS ten opzichte van vrouwen zonder MS een bijna drie keer verhoogde kans op het hebben van RLS De kans op last van slaperigheid overdag was twee keer groter Van de 172 vrouwen met MS die in 2005 geen RLS hadden kregen er negen in de daaropvolgende vier jaar alsnog RLS allen de ernstige vorm Uit het onderzoek mag

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3824 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  op celniveau beter te begrijpen is het belangrijk meer te weten te komen over zuurstofverbruik in de hersenen van levende mensen met MS Onderzoekers van de New York University of Medicine gebruikten een nieuwe MRI techniek om veranderingen in zuurstofverbruik in de hersenen van patiënten met MS en ook bij controlepersonen te meten Met behulp van TRUST MRI onderzochten zij dertig patiënten met de schubvorm van MS Zij hadden een invaliditeitsscore EDSS van gemiddeld 2 3 Ter controle deden zij dit ook bij dertig gezonde mensen Zij keken naar de hoeveelheid zuurstof in een belangrijke ader een bloedvat dat bloed van de hersenen terugvoert naar het hart en de longen en naar het zuurstofverbruik Ze vonden dat de hoeveelheid zuurstof in de aders van MS patiënten gemiddeld hoger was en dat het zuurstofverbruik bij MS patiënten gemiddeld lager was dan bij gezonde controles Deze veranderingen konden zij met name koppelen aan het aantal laesies en de EDSS score Opmerkelijk genoeg was er geen verband tussen de veranderingen en mate van neurodegeneratie Mede op basis hiervan concluderen de onderzoekers dat het eerder genoemde verband tussen verminderde opname van zuurstof en neurodegeneratie nog eens goed onderzocht moet worden Een beperking aan de studie was natuurlijk het kleine aantal deelnemers Ook schrijven de onderzoekers dat de TRUST methode wellicht nog verbeterd kan worden Bron Ge Y Zhang Z Lu H Tang L Jaggi H Herbert J Babb JS Rusinek H Grossman RI Department of Radiology Center for Biomedical Imaging New York University School of Medicine New York New York USA Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 2012 Mar 32 3 403 12 Epub 2012 Jan 18 Gepubliceerd op MSweb april 2012 Gepubliceerd op MSweb 17 04 2012 Tweet E mail Woordenlijst EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3757 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  voor Cerebro Spinale Veneuze Insufficientie CCSVI lijkt na een jaar af te zwakken Mensen met MS hebben vaker last van verminderd functioneren van de bloedvaten in de hals Een aantal van hen heeft zich daarvoor laten behandelen met de bedoeling van de MS af te komen of er tenminste minder last van te krijgen Zie bij MSweb MS onderzoek Dossiers CCSVI Wetenschappers uit het Belgische Aalst hebben onderzoek gedaan naar de werking van deze vaatbehandeling bij 67 mensen met MS Ze verdeelden ze in drie groepen en beoordeelden het resultaat van hun behandeling respectievelijk na 3 6 of 12 maanden Zij konden statistisch een duidelijke verbetering aantonen van de lichamelijke gezondheid PHC 3 en 6 maanden na een behandeling Voor wat betreft de mentale gezondheid MHC gold dit alleen voor de 3 maandengroep Na een jaar konden zij statistisch voor beide gezondheidsaspecten geen verbetering meer aantonen Zij komen tot de voorlopige conclusie dat het resultaat van hun behandeling op den duur afzwakt De MS van de mensen is overigens na een jaar niet slechter dan vóór de behandeling geworden Bron Beelen R Maene L Castenmiller P Decoene V Degrieck I Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery OLV Hospital Aalst Belgium

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3738 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  de beslissing voor het doen van toekomstige onderzoeken naar operatieve tremorbehandelingen bij mensen met MS Ernstige tremor bij MS leidt tot invaliditeit die maar matig te behandelen is met medicatie Mogelijk is het implanteren van een soort pacemaker in de hersenen de zogeheten Deep Brain Stimulation DBS Verder bestaat de mogelijkheid thalamotomy te doen Het betreft daarbij het stilleggen van de thalamus een stukje van de hersenen nodig voor aansturing van de spieren Onderzoekers in Amerika onderzochten in 1997 1998 negen mensen met MS onderzocht direct voorafgaand aan de ingreep Zij deden dat opnieuw 12 maanden na de operatie Van hen ondergingen zes mensen thalamotomie en drie DBS In een nieuw onderzoek een follow up studie 12 jaar na de operatie keken de onderzoekers naar de toestand van de betrokkenen met betrekking tot tremor invaliditeit en overlijden De uitkomsten wezen uit dat de operatie aanvankelijk bij alle betrokkenen succesvol was geweest voor wat betreft het verhelpen van de tremor Na grofweg 3 maanden was de tremor echter bij allen teruggekeerd met uitzondering van twee mensen uit de DBS groep die 5 jaar tremor vrij bleven Ten tijde van de twaalfjaars follow up waren vier overlevenden twee thalamotomie en twee DBS ernstig geïnvalideerd EDSS 8 8 5 Vijf mensen uit de onderzoeksgroep vier thalamotomie en een DBS waren overleden met als mediaan zes jaar na de operatie De onderzoekers concluderen dan ook dat het positieve effect van de behandeling op de tremor maar van korte duur was met als mediaan drie maanden en dat de vooruitzichten voor de lange termijn niet gunstig waren Hoewel twee mensen die de DBS behandeling hadden ondergaan wel 5 jaar tremor vrij waren gebleven zijn de waargenomen toename van invaliditeit en het verhoogde overlijdensrisico van belang bij het beslissen tot het doen van de behandelingen Bron

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3732 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •