archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  die in Iran geboren was die kans zelfs meer dan verdubbeld Dat wijst erop dat bij hen naast milieufactoren genetische aanleg een rol speelt bij de verhoging van het risico In 2008 maakten immigranten 14 uit van de bevolking van Zweden een gebied met een hoog MS risico Een groep onderzoekers in het Zweedse Gotenburg deed daarom onderzoek naar het voorkomen van de ziekte onder groepen immigranten Zij ontleenden gegevens over in het buitenland geboren mensen met MS aan Zweedse bevolkings en volksgezondheidsregisters De onderzoekers berekenden de verschillen tussen de waargenomen en de verwachte aantallen mensen met MS bij immigrantengroepen en bij de bevolking van Zweden in het algemeen en waar mogelijk die van de geboortelanden Bij de 19 grootste immigrantengroepen hadden 1327 mensen MS De wereldwijde variatie in het voorkomen van MS weerspiegelde zich in Zweden Onder immigrantengroepen die naar Zweden waren gekomen vanuit landen met een lager risico op MS kwam de ziekte echter relatief vaker voor dan in de landen waar zij geboren waren Opvallend genoeg bleek onder de bevolkingsgroep van mensen die in Iran geboren waren procentsgewijs minstens zo vaak MS voor te komen als onder de Zweedse bevolking in haar geheel en meer dan twee keer zo vaak als in de Iraanse stad Isfahan Het voorkomen van MS bleek dus toe te nemen onder degenen die naar Zweden waren gemigreerd vanuit landen met een lager MS risico Onder de groep Iraanse immigranten bleek de ziekte zelfs relatief vaker voor te komen dan onder de totale bevolking van Zweden Dit wijst erop dat Iraniërs dragers zijn van genetische factoren die bijdragen tot een groter risico op MS wanneer er verandering optreedt in risicofactoren die samenhangen met omgeving en levensstijl Bron Ahlgren C Odén A Lycke J Institute of Neuroscience and Physiology Department of Neurology Sahlgrenska University

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3723 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  met MRI de schade aan de hersenen bij mensen met MS Zij onderzochten 272 mensen met MS en 151 gezonde mensen als controlegroep De onderzoekers maten de invaliditeit met de daartoe gebruikelijke scorelijsten zoals de EDSS Ze registreerden de hersenschade aan de hand van MRI gegevens Het alcoholgebruik beoordeelden ze door een gestandaardiseerde vragenlijst in te vullen bij een interview Het percentage mensen met MS dat geen alcohol gebruikte nadat MS was vastgesteld was twintig procent groter dan het aantal dat al voor de diagnose MS geheelonthouder was De mate van invaliditeit was kleiner bij de groep mensen die tot vijftien jaar na de diagnose normaal alcohol gebruikten Het volume van de grijze stof in de hersenen was bij die groep groter dan bij de geheelonthouders Het gunstige effect was de eerste vijftien jaar evenredig met de duur van het alcoholgebruik Maar dat was in de groep gebruikers die meer dan vijftien jaar geleden MS kregen niet meer het geval Bron Foster M Zivadinov R Weinstock Guttman B Tamaño Blanco M Badgett D Carl E Ramanathan M Department of Pharmaceutical Sciences State University of New York Buffalo NY USA Journal of Neuroimmunology 2012 Feb 29 243 1 2 61 8 Epub 2012 Jan 18 Gepubliceerd op MSweb maart 2012 Gepubliceerd op MSweb 13 03 2012 Tweet E mail Woordenlijst Grijze stof De gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn Deze gebieden zien er grijs uit als je de hersenen doorsnijdt en bekijkt EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden die laten zien

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3722 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  MS actief was door het aantal actieve laesies te tellen en door te bepalen hoeveel gadolinium er door de bloed hersen barrière was gekomen Bij alle personen zagen ze een afname van het hersenvolume met gemiddeld 1 1 kubieke centimeter per maand In perioden van actieve MS ontstekingen in de MRI scans was de afname van het volume tijdelijk nog groter In een overzichtsartikel in 2009 vermelden Canadese onderzoekers dat het volume van de hersenen normaal het hoogst is bij twintigers en daarna bij gezonde mensen vanaf gemiddeld ruim 1500 kubieke centimeter tot het zeventigste jaar met ongeveer 2 cm3 per jaar afneemt Daarbij melden zij dat er weliswaar een verband bestaat tussen hersenmassa en cognitieve vermogens maar dat dit verband niet sterk is Bronnen Cheriyan J Kim S Wolansky LJ Cook SD Cadavid D MS Clinical Development Group Biogen Idec Cambridge MA 02142 Archives of Neurology 2012 Jan 69 1 82 8 J Philippe Rushton and C Davison Ankney Departments of Psychology and Biology University of Western Ontario London Ontario Canada International Journal of Neuroscience 2009 April 119 5 692 732 Gepubliceerd op MSweb februari 2012 Gepubliceerd op MSweb 21 02 2012 Tweet E mail Woordenlijst Gadolinium Een marker voor lekkage van de bloed hersenbarrière Gadolinium geeft een signaal op een MRI beeld Gadolinium kan de bloed hersenbarrière niet passeren Een gadolinium signaal op een MRI beeld na het inspuiten van gadolinium in het bloed betekent dus dat het gadolinium via een lek in de bloed hersenbarrière het centrale zenuwstelsel moet zijn binnengekomen MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden die laten zien of en op welke plaatsen myeline is verdwenen Daarnaast kan je met MRI kijken

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3703 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  verblijven in zonlicht en de kans om MS te krijgen Meer zonlicht lijkt de kans op MS te verkleinen Belgische onderzoekers hebben leden van de Vlaamse MS vereniging een vragenlijst voorgelegd met vragen naar de tijd die zij de laatste tien jaar in zonlicht hadden doorgebracht en naar hun gevoeligheid voor zonlicht Zij deelden de leden in naar de aard van hun MS bij de diagnose schub variant of progressief verlopend Zij gebruikten twee in de medische statistiek vaak gebruikte rekenmodellen het Kaplan Meier en het Cox model om de ontvangen lijsten te analyseren Zij berekenden de tijdsduur tot het bereiken van een invaliditeit overeenkomend met de score 6 op de zogeheten EDSS schaal Daarbij corrigeerden zij voor bekende voorspellende factoren als leeftijd bij de diagnose geslacht en gevolgde immuuntherapie De onderzoekers kregen van1372 personen het vragenformulier ingevuld terug Van hen hadden 704 EDSS schaal 6 bereikt Bij mensen met de schubvariant van MS hadden zonliefhebbers een kleinere kans om EDSS schaal 6 te bereiken in dezelfde tijd Bij hen die ooit de diagnose primair progressieve MS PPMS hadden gekregen bleek een grotere gevoeligheid voor zonlicht te bestaan Het verband tussen het meer in de zon zijn en een gunstiger verloop van de MS bij de groep met de schubvorm kan komen door een beschermend effect van de zon maar het kan ook zijn dat men zich lekkerder voelde om in de zon te verblijven De nog onbegrepen gevoeligheid voor zonlicht bij mensen met de directe diagnose PPMS kan van invloed zijn op de mate van erger worden van de ziekte Bron D hooghe M Haentjens P Nagels G Garmyn M De Keyser J National Centre For Multiple Sclerosis Melsbroek Belgium Multiple Sclerosis 2011 Sep 30 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb november 2011 Gepubliceerd op MSweb 15

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3591 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  in het hersengedeelte onder de hersenschors bij verschillende stadia van MS en bij gezonde controlepersonen Ze keken of ze een verband konden vinden tussen die hoeveelheid ijzer en leefomstandigheden klinische en psychische factoren of andere MRI gegevens De onderzoekers verkregen gegevens van 116 mensen met MS in volgorde van hun reguliere bezoek aan de kliniek Van deze groep hadden 35 mensen eerste verschijnselen van MS CIS en 78 mensen hadden gediagnostiseerde MS Zij vergeleken de resultaten met de gegevens die zij verzamelden bij 35 gezonde personen Het ijzergehalte ging omhoog bij de MS groep in vergelijking met de CIS groep of de groep gezonde controlepersonen De stijging correspondeerde met leeftijd duur van de MS en de mate van invaliditeit EDSS score Ook was er een verband met de vermindering van reactiesnelheid De meest sterke factor voor het hoger worden van het ijzergehalte was de mate van weefselbeschadiging gevolgd door leeftijd en het aantal langer bestaande laesies Bron Khalil M Langkammer C Ropele S Petrovic K Wallner Blazek M Loitfelder M Jehna M Bachmaier G Schmidt R Enzinger C Fuchs S Fazekas F Medical University Graz Graz Karl Franzens University Graz Graz Austria and VU University Medical Center Amsterdam the Netherlands Neurology 2011 Oct 5 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb november 2011 Gepubliceerd op MSweb 01 11 2011 Tweet E mail Woordenlijst MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden die laten zien of en op welke plaatsen myeline is verdwenen Daarnaast kan je met MRI kijken of een in het bloed gespoten stof in het CZS terecht komt Als dat het geval is zit er een lek in de bloedhersenbarrière Klinisch Ziekte of ziekenhuis betreffend Laesie

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3568 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  echter wel een laat bijverschijnsel van MS kunnen zijn of misschien in verband staan met toenemende invaliditeit Daarom deed een groep Italiaanse neurologen onderzoek naar het voorkomen van CCSVI bij primair progressieve PP en secundair progressieve SP MS om op te helderen of CCSVI karakteristiek is voor de progressieve vormen van deze ziekte Dit dwarsdoorsnede onderzoek deden zij bij in totaal 35 mensen met SP MS 25 met PP MS en een controlegroep van 60 mensen Normal Controls NC van wie leeftijd en sekse overeenkwamen met die van de onderzoekspopulatie De onderzoekers pasten zogeheten extracraniale en transcraniale hoge resolutie veneuze echo kleuren Doppler sonografie ECDS TCDS toe bij alle leden van de onderzoekspopulatie en van de controlegroep De mensen met MS bij wie dit ultrageluidsonderzoek een afwijkende uitslag gaf kregen het verzoek selectief nader aderonderzoek venografie te ondergaan De mensen met PP MS 11 vrouwen 14 mannen gemiddeld 47 jaar oud 11 jaar hadden een ziekteduur van 11 7 jaar en een EDSS score van 6 0 0 5 De mensen met SP MS 22 vrouwen 13 mannen gemiddeld 45 jaar 15 5 jaar hadden een ziekteduur van 18 14 jaar en een EDDS score van 6 0 0 8 De TCDS was bij allen in beide groepen normaal De ECDS liet een of meer abnormale uitslagen zien bij 15 van de mensen met SP MS bij 8 van degenen met PP MS en bij 23 3 van de mensen in de controlegroep Statistisch was geen verschil tussen de groepen aantoonbaar Niemand in de controlegroep voldeed aan de maatstaven voor CCSVI Wel was dit het geval bij 4 mensen 6 7 met MS van wie er 3 SP MS hadden en 1 PP MS De venografie uitgevoerd bij 6 van 9 mensen was afwijkend bij slechts één persoon die tweezijdige

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3495 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  schubs tijdens en na de zwangerschap en beoordeelden de uitkomsten statistisch Het onderzoeksteam volgde de vrouwen gedurende tenminste een jaar na de bevalling Van 423 zwangerschappen van 298 gevolgde vrouwen zijn er 302 in de onderzoeksperiode voldragen De verhouding tussen het aantal schubs van vrouwen die borstvoeding gaven en die van de vrouwen die dat niet deden bleek niet afhankelijk te zijn van het tijdstip gedurende de onderzoeksperiode Bij de statistische analyse keken de onderzoekers naar de invloed van de leeftijd bij de diagnose MS leeftijd bij zwangerschap de ziekteduur de mate van beperking en het aantal schubs in het jaar voorafgaand aan de zwangerschap en tijdens de zwangerschap Verder beoordeelden zij de invloed van MS medicijnen en de eventuele blootstelling aan giftige stoffen De enige voorspellers van het aantal schubs na de bevalling waren het aantal schubs in het jaar voor de zwangerschap en tijdens de zwangerschap Deze resultaten kunnen vrouwen met MS helpen samen met hun neurologen risico s op schubs bij een eventuele zwangerschap in te schatten In het bijzonder bij patiënten met een verhoogd risico op schubs na de bevalling kan borstvoeding niet haalbaar zijn en moet een medicatie direct na de bevalling een optie zijn Bron Portaccio E Ghezzi A Hakiki B Martinelli V Moiola L Patti F La Mantia L Mancardi GL Solaro C Tola MR Pozzilli C De Giglio L Totaro R Lugaresi A De Luca G Paolicelli D Marrosu MG Comi G Trojano M Amato MP For the MS Study Group of the Italian Neurological Society Department of Neurology University of Florence Italy Neurology 2011 Jul 12 77 2 145 150 Epub 2011 Jul 6 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb september 2011 Gepubliceerd op MSweb 13 09 2011 Tweet E mail Woordenlijst Stof Een in de biochemie vóórkomende natuurlijke en scherp te onderkennen

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3471 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  een hoog gehalte van 25 OHD Vrijwel tegelijk verschenen er twee publicaties die onderzoek beschrijven dat deze veronderstelling moet bevestigen Onderzoekers in het Engelse Oxford onderzochten 1364 Canadese mensen met MS en 1661 eerstegraads nakomelingen Zij typeerden op vier genen waarvan bekend is dat zij verantwoordelijk zijn voor de productie van 25 OHD 71 SNP s Dit zijn variaties in het DNA De al of niet aanwezigheid van bepaalde varianten bleek niet aantoonbaar samen te hangen met het al of niet hebben van MS of het hebben van eerstegraads verwanten met MS Een onderzoeksgroep in het Amerikaanse Harvard onderzochten 1655 mensen met MS en 6349 gezonde controlepersonen Ook zij konden geen verband aantonen tussen het vermeerderd voorkomen van bepaalde SNP s en het hebben van MS Het is dus niet gelukt om genen voor de productie van vitamine D direct te koppelen aan vatbaarheid voor de ziekte MS Bronnen Simon KC Munger KL Kraft P Hunter DJ De Jager PL Ascherio A Department of Nutrition Harvard School of Public Health Boston USA J Neurol 2011 Mar 23 Epub ahead of print en Orton SM Ramagopalan SV Para AE Lincoln MR Handunnetthi L Chao MJ Morahan J Morrison KM Sadovnick AD Ebers GC Wellcome Trust Centre for Human Genetics and Department of Clinical Neurology University of Oxford Oxford UK Journal of Neurological Sciences 2011 Mar 25 Epub ahead of print Samenvatting 1 en Samenvattting 2 Gepubliceerd op MSweb april 2011 Gepubliceerd op MSweb 19 04 2011 Tweet E mail Woordenlijst DNA afkorting van deoxyribonucleic acid is een dimere macromolecule dat in levende wezens de drager is van erfelijke informatie Het bevindt zich in elke celkern Wordt ook vaak desoxyribonucleïnezuur genoemd SNP Enkel single nucleotide polymorfisme betreft een variatie in het DNA een polymorfisme waarbij een enkele nucleotide betrokken is Nucleotiden vormen

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3316 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •