archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  lijkende ziekte ondergaan met de naam Clinically Isolated Syndrome CIS kunnen daarna MS ontwikkelen Bij 10 15 van hen kun je tot twintig jaar daarna geen klinisch aantoonbare ziekte vinden terwijl hun MRI wel duidelijk tot de diagnose MS zou moeten leiden Zij ondervinden na het CIS geen last van MS Tijdens een onderzoek in Engeland volgden onderzoekers twee groepen mensen die een CIS hadden gehad gedurende zes en gedurende twintig jaar met behulp van MRI hersenscans Zij beoordeelden de verspreiding en vorm van laesies aan de hand van de in 2005 vastgestelde diagnostische criteria Van de 105 mensen die 6 jaar lang onder controle stonden ontwikkelde de helft definitief MS naar klinische maatstaven Bij 15 procent die geen ziekteverschijnselen hadden konden zij echter alleen naar MRI maatstaven de ziekte aantonen Bij de overige deelnemers was de CIS nog steeds zichtbaar maar er waren geen verdere veranderingen te vinden Van de 70 mensen die 20 jaar lang aan het onderzoek deelnamen had 60 procent inmiddels definitief MS en 11 procent voldeed uitsluitend naar MRI maatstaven aan de diagnose MS Bron Chard DT Dalton CM Swanton J Fisniku LK Miszkiel KA Thompson AJ Plant GT Miller DH Department of Neuroinflammation UCL Institute of Neurology University College London Queen Square London UK Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 2011 Feb 82 2 176 9 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb februari 2011 Gepubliceerd op MSweb 15 02 2011 Tweet E mail Woordenlijst MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden die laten zien of en op welke plaatsen myeline is verdwenen Daarnaast kan je met MRI kijken of een in het bloed gespoten stof in het CZS terecht komt Als dat het geval

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3239 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • MSweb
  hoofd te bieden aan neurologische ziekten waarbij ze tengevolge van verlies aan hersenweefsel zogeheten hersenatrofie achteruit gaan op het gebied van verstandelijke eigenschappen zoals reactievermogen en geheugen samen ook wel aangeduid met de term cognitie Het op tijd vergaren van kennis bij wijze van vrijetijdsbesteding door te lezen en hobbies te bedrijven is een onafhankelijke bron van cognitief vermogen voor ouderen met Alzheimer maar de vraag is of dat ook geldt voor de ziekte MS Onderzoekers uit de Verenigde Staten bekeken of dat het geval was Zij onderzochten 36 patiënten met MS De mate van hersenatrofie maten zij door de hoeveelheid hersenweefsel te bepalen met een MRI De cognitieve toestand berekenden zij met een gebruikelijke scorelijst die is te maken uit gegevens over de reactiesnelheid bij het verwerken van informatie en van het geheugen De onderzoekers toonden een verband aan tussen de kennisvermeerderende vrijetijdsbezigheden en de cognitie tijdens MS ook als zij corrigeerden voor de woordenschat en het opleidingsniveau Verder bleken zij geen direct verband te kunnen aantonen tussen de hobbybezigheden en de mate van hersenatrofie Alleen als zij hun uitkomsten corrigeerden voor de mate van cognitie de aanwezige woordenschat en het niveau van de opleiding konden zij wel een dergelijk verband aantonen De onderzoekers ondersteunen het activeren van de hersenen als onafhankelijke bron van reserve van kennis bij patiënten met MS Bron Sumowski JF Wylie GR Gonnella A Chiaravalloti N Deluca J Neuropsychology Neuroscience Laboratory Kessler Foundation Research Center West Orange USA Neurology 2010 Oct 19 75 16 1428 31 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb november 2010 Gepubliceerd op MSweb 30 11 2010 Tweet E mail Woordenlijst Cognitief betrekking hebbend op het geheel van informatieverwerkingsprocessen waartoe de mens in staat is De hogere hersenfuncties die bestaan uit de volgende functies begrips en spraakvermogen rekenvermogen geheugen aandachtsvermogen en functies zoals plannen

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3138 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  zij de ziekteverschijnselen bij MS in een groep met migraine met die in een groep zonder hoofdpijn Zij deden deze berekeningen aan de hand van een algemeen als juist bewezen scorelijst In hun kliniek deelden zij vragenlijsten uit Op die manier kwamen zij in het bezit van 204 ingevulde lijsten waarin 131 mensen melding maakten van hoofdpijn in het afgelopen jaar niet verband houdende met verwonding infectie of medicijngebruik Van deze mensen voldeden 94 aan de diagnose migraine Deze 94 mensen 84 vrouwen en 10 mannen vergeleken zij met de 73 mensen zonder hoofdpijn 42 vrouwen en 31 mannen De overige 37 patiënten met hoofdpijn hadden geen migraine maar wel spanningshoofdpijn en bleven in het onderzoek buiten beschouwing Bij de 204 MS patiënten kwam driemaal zoveel migraine voor als in de totale bevolking Voor vrouwen was dit in 55 tegenover 17 van de bevolking en voor mannen 18 tegenover 6 De percentages voor de bevolking zijn uit een groot bevolkingsonderzoek bekend Migraine bij mensen met MS bleek een samenhang te hebben met gezichts en achterhoofdszenuwpijn met gezichtspijn met het teken van Lhermitte pijn in de kaakgewrichten pijn die geen hoofdpijn was en een vroegere geschiedenis van depressie Dit kwam allemaal aanzienlijk meer voor gemiddeld driemaal zo vaak bij de migrainegroep dan bij de groep zonder hoofdpijn Migraine bleek geen samenhang te hebben met de mate van invaliditeit of met de beschadigingen zoals te zien op een MRI Bron Kister I Caminero AB Monteith TS Soliman A Bacon TE Bacon JH Kalina JT Inglese M Herbert J Lipton RB NYU MS Care Center NYU School of Medicine New York USA The Journal of Headache and Pain 2010 July 13 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb augustus 2010 Gepubliceerd op MSweb 24 08 2010 Tweet E mail Woordenlijst MRI Magnetic

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/3015 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  ziekte gemaakt waren van 84 patiënten met de diagnose MS die nu zes of meer punten op de EDSS scoretabel scoorden De gemiddelde tijd tussen het begin van de ziekte en het maken van de laatste MRI was twintig jaar Zij analyseerden met behulp van een paar technieken het aantal sporen van laesies in een aantal verschillende gedeeltes van de hersenen Zij vonden geen enkele normale MRI bij zes procent vonden zij echter wel een abnormale MRI maar die voldeed niet aan de zogeheten criteria van Barkhof Dat wil zeggen dat zij bij die groep niet formeel van mensen met MS mochten spreken Bij de anderen voldeden de MRI afwijkingen wel aan die criteria Zij zagen matige tot ernstige diffuse leuko encefalopathie bij tweederde deel van de patiënten Dat wil zeggen dat er sprake was van verdwenen myeline Vijf procent van de patiënten had een ernstige vorm van dat verschijnsel vooral bij knobbelige laesies Bron Renard D Castelnovo G Bousquet PJ de Champfleur N de Seze J Vermersch P Labauge P CHU Nîmes Hôpital Caremeau Nîmes France Clinical Neurology and Neurosurgury 2010 Jan 8 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb februari 2010 Gepubliceerd op MSweb 09 03 2010 Tweet E mail Woordenlijst EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden die laten zien of en op welke plaatsen myeline is verdwenen Daarnaast kan je met MRI kijken of een in het bloed gespoten stof in het CZS terecht komt Als dat het geval is zit er een lek in de bloedhersenbarrière Laesie Een

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/2777 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  bij mensen die al lange tijd MS hebben Noorse onderzoekers wilden de mate vaststellen waarin die op lange termijn vóórkomen Zij keken ook naar de factoren die cognitieve problemen bij mensen met MS eventueel kunnen voorspellen Zij bestudeerden de gegevens van inwoners van Oslo met MS die de ziekte hadden gekregen tussen 1940 en 1980 en die op 1 mei 2006 nog in leven waren De mate van invaliditeit werd bepaald volgens de EDSS Hun verstandelijke functioneren werd vastgesteld door meten van reactietijd oplettendheid geheugen en uitvoerende functies In het geheel deden er 123 mensen met MS aan het onderzoek mee De EDSS score was lager of gelijk aan 3 bij 26 procent van de groep en hoger of gelijk aan 6 bij 60 procent bij een gemiddelde ziekteduur van 35 jaar De onderzoekers stelden cognitieve problemen vast bij 48 procent van de 84 patiënten die in aanmerking kwamen voor neuropsychologische metingen Het typische patroon was een matige handicap op het gebied van informatieverwerking oplettendheid en geheugen De onderzoekers vonden een statistisch aantoonbaar verband tussen een ziektebegin op vroegere leeftijd en de bij de groep aangetroffen cognitieve handicaps Een ziektebegin op jongere leeftijd en het ziekteverloop secondair progressieve of de schubvorm bleken licht aantoonbaar samen te hangen met cognitieve handicaps Een grondige evaluatie van het cognitief functioneren samen met de EDSS lijkt van wezenlijk belang voor het vaststellen van invaliditeit op lange termijn bij mensen met MS Bron Smestad C Sandvik L Landrø NI Celius EG Department of Neurology Oslo University Hospital Ullevål Oslo Norway European Journal of Neurology 2009 Dec 29 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb februari 2010 Gepubliceerd op MSweb 09 02 2010 Tweet E mail Woordenlijst Cognitief betrekking hebbend op het geheel van informatieverwerkingsprocessen waartoe de mens in staat is De hogere hersenfuncties die

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/2741 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  gelijk gebleven Bij de primair progressieve vorm van MS vonden de onderzoekers deze toename niet De onderzoekers denken dat de toename komt door oorzaken uit de omgeving zoals de veranderde rol van de vrouw in het arbeidsproces haar eetgewoonten en de veranderde leeftijd waarop ze kinderen krijgt Een genetische oorzaak sluiten ze uit omdat de stijging in een korte tijd zo groot is Als hun gedachte juist is kan MS in een groot aantal gevallen voorkómen worden door verandering van leefstijl Ook economisch is het belangrijk achter de oorzaak te komen Zij hebben berekend dat een MS patiënt de Engelse gemeenschap gemiddeld meer dan anderhalf miljoen euro kost In een eerder onderzoek ontdekte het team dat toename van het totale aantal gevallen van MS vrijwel uitsluitend komt door een toename bij vrouwen Zie MS is steeds meer een vrouwenziekte gepubliceerd op MSweb in november 2006 Om meer aanwijzingen te krijgen over de oorzaak van de stijging deden ze dit vervolgonderzoek Immers oudere mensen die vaker primair progressieve MS krijgen hebben een andere leefwijze dan jongeren bij wie de schubvorm meer voorkomt De onderzoekers gebruikten de gegevens van 11868 RRMS en 2825 PPMS patiënten Deze kwamen uit een Canadees gegevensbestand dat meer dan dertig jaar bijgehouden was De informatie kwam uit alle MS klinieken in het land Ze sorteerden de RRMS en PPMS patiënten op geboortejaar en berekenden voor elk jaar de verhouding tussen het aantal vrouwen en mannen Het geboortejaar van de RRMS patiënten bleek een goede voorspeller voor de hoogte van het quotiënt Met andere woorden in een later geboortejaar hadden meer vrouwen RRMS tegenover één man met de ziekte Bron Ramagopalan SV Byrnes JK Orton SM Dyment DA Guimond C Yee IM Ebers GC Sadovnick AD Wellcome Trust Centre for Human Genetics University of Oxford Oxford UK European

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/2705 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  van de versheid van laesies met gadolinium als contrastvloeistof en structuurmetingen van de met T2 techniek zichtbare laesies Ook bepaalden de wetenschappers het totale en het weefselspecifieke versterf van witte en grijze hersenstof en veranderingen in de structuur van normaal uitziende grijze en witte hersenstof Zij beoordeelden de resultaten na statistische bewerking Groep C 17 personen en groep MS 1 81 hadden beiden een gemiddelde ziekteduur 2 7 en 2 6 jaar Groep A 33 personen en groep MS 2 300 hadden beiden een gemiddelde ziekteduur van twintig jaar Het volume van de T 2 laesies bij groep C was gelijk aan dat van groep MS 1 maar er was een tendens naar hogere volumes van T 1 laesies bij groep C De mate van hersenatrofie en aantasting van de grijze stof was bij de C groep hoger dan bij groep MS 1 De frequentie waarmee progressieve MS voorkwam in de A groep 27 neigde ernaar lager uit te vallen dan bij groep MS 2 46 De EDDS score bij de A groep mediaan 2 25 leek lager dan die van de MS 2 groep 3 5 Deze bevindingen waren echter niet statistisch hard te maken Dat was ook het geval voor de mate van structuurverandering van hersencellen De onderzoekers konden geen verschil vinden ten aanzien van laesiegrootte en celversterf in de witte stof De EDSS score voor de mate van invaliditeit had bij de groep A een mediaan van 2 25 terwijl de helft een score had tussen 1 0 en 3 5 Voor de MS 2 groep was de mediaan 3 5 met de helft een score tussen 1 5 en 5 5 Waarschijnlijk ten gevolge van het relatief kleine aantal deelnemers aan de A groep kan hier net geen hard te maken verschil uit worden aangetoond P 0 06 Kenmerkend voor vroeg begonnen MS is een aanzienlijke ziektelast zowel vroeg als later in het verloop van het ziekteproces Desondanks lijkt de invaliditeit bij vroeg begonnen MS langzamer toe te nemen dan bij op volwassen leeftijd begonnen MS Bron Yeh EA Weinstock Guttman B Ramanathan M Ramasamy DP Willis L Cox JL Zivadinov R Paediatric Multiple Sclerosis Centre State University of New York at Buffalo NY 14260 1200 USA Brain 2009 Nov 5 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb december 2009 Gepubliceerd op MSweb 24 12 2009 Tweet E mail Woordenlijst Gadolinium Een marker voor lekkage van de bloed hersenbarrière Gadolinium geeft een signaal op een MRI beeld Gadolinium kan de bloed hersenbarrière niet passeren Een gadolinium signaal op een MRI beeld na het inspuiten van gadolinium in het bloed betekent dus dat het gadolinium via een lek in de bloed hersenbarrière het centrale zenuwstelsel moet zijn binnengekomen Grijze stof De gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn Deze gebieden zien er grijs uit als je de hersenen doorsnijdt en bekijkt EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/2698 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  slikklachten verminderen bij mensen met MS Het speeksel hoopt zich minder op en de mensen hebben minder last van verslikken Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam keken naar de mogelijke gevolgen van neuromusculaire elektrostimulatie voor de slikfunctie en slikproblemen van patiënten met multiple sclerose Zij behandelden vijfentwintig mensen met MS met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar en slikproblemen gedurende drie weken en met twee zittingen per week met neuromusculaire elektrostimulatie De gemiddelde tijdsduur vanaf het stellen van de diagnose MS was tussen de vijf en vijfentwintig jaar De patiënten ondergingen een week vóór behandeling en een week na behandeling een kijkonderzoek via de neus Na de behandeling zagen de onderzoekers een daling van ophoping van speeksel in de peervormige bijholtes van de mond bij zes patiënten en bij negen patiënten minder verslikken tijdens het slikken van vloeistoffen Alle patiënten gaven aan dat het slikken was verbeterd en bij een vijfde deel was het minder vermoeiend Zij meldden geen ongunstige gevolgen van de behandeling Bron Bogaardt H van Dam D Wever NM Bruggeman CE Koops J Fokkens WJ Academic Medical Center University of Amsterdam Amsterdam the Netherlands Annals of Otology Rhinology and Laryngology 2009 Apr 118 4 241 6 Samenvatting

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/2504 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •