archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  om vast te stellen hoe groot het risico van blootstelling aan rook van medemensen is op het krijgen van MS De onderzoekers bepaalden daartoe het cotininegehalte van 109 in bloedbank bewaarde bloedmonsters van mensen met MS en in 218 bloedmonsters uit een controlegroep Cotinine is een afbraakproduct van nicotine dat in het bloed van niet rokers kan worden aangetoond en er dan op wijst dat zij in een omgeving hebben geleefd waar mensen rookten Dit zijn dan de zogenaamde passieve rokers Zij troffen cotinine bij vrouwen vier keer zo vaak aan in de groep met MS als in de controlegroep Bij mannen was een verband tussen een verhoogd cotininegehalte en het hebben van MS niet aantoonbaar Metingen uit bloedmonsters van deelnemers die al afgenomen waren nog voordat zij MS kregen wijzen in dezelfde richting Helaas waren er dat te weinig om tot een statistisch verantwoorde uitspraak te kunnen komen De onderzoekers menen dat er een drempeleffect lijkt te bestaan in het laagste gebied van cotininegehaltes en dus het blootgesteld zijn aan tabaksrook van anderen en het krijgen van MS Bij vrouwen zou die drempel dan lager zijn dan bij mannen De onderzoekers vragen zich af of hier mede een verklaring

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/2064 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • MSweb
  voor de ziekte hebt Daarbij speelt een zogenaamd parent of origin effect een rol Dit is het verschijnsel dat een zelfde allel zie woordenlijst op verschillende manieren kan werken Dat is dan afhankelijk van het geslacht van de ouder die de allel doorgeeft Onderzoekers van het Rotterdamse MS centrum van de Erasmus Universiteit onderzochten de stambomen van mensen met MS De onderzoekers konden hierbij gebruik maken van veel geregistreerde informatie die tot het midden van de 18e eeuw terug ging De onderzoekers vergeleken de mate van bloedverwantschap van de ouders van mensen met MS Zij deden ook een onderzoek naar de verdeling van kortste verwantschapslijnen in de stamboom tussen ouders van MS patiënten Binnen een tot nu toe geïsoleerd levende bevolkingsgroep troffen zij 24 mensen met MS aan die zij via hun stamboom met elkaar in verband konden brengen In totaal bleken 2471 personen daartoe in de stamboom opgenomen te moeten worden De resultaten laten na statistische berekening duidelijk zien dat het overerven van MS langs moederskant meer vóórkomt De verwantschap tussen moeders van patiënten was bijna vier keer groter dan die tussen vaders Onder de 814 kortste verbindingen tussen ouders waren er 333 langs moederszijde 40 in plaats van de verwachte 25 procent 98 waren langs vaderszijde 12 in plaats van 25 en 383 langs moeders én vaderszijde zoals verwacht De onderzoekers denken dat dit verschil ontstaat door wisselende omstandigheden die de genen in de allereerste fasen van het leven in de baarmoeder aantreffen Bron Hoppenbrouwers IA Liu F Aulchenko YS Ebers GC Oostra BA van Duijn CM Hintzen RQ MC Centre Erasmus Rotterdam the Netherlands Archives of Neurology 2008 Mar 65 3 345 8 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb april 2008 Gepubliceerd op MSweb 18 04 2008 Tweet E mail Woordenlijst Allel Van elk gen zijn twee of meer

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1991 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  is het meest gevoelige punt als je MS hebt Achteruitgang van andere cognitieve functies is minder opvallend De weinige gecontroleerde longitudinale studies studies waarbij je gedurende een periode op een aantal tevoren afgesproken tijdstippen de stand van een duidelijk gedefinieerd iets registreert naar de cognitieve prestaties bij MS patiënten geven allen verslechteringen te zien bij tenminste een deel van de onderzochte patiënten Van deze studies is er maar één gericht op Primair Progressieve MS PPMS Bovendien ging maar weinig aandacht uit naar met naam genoemde cognitieve functies die na verloop van tijd kunnen veranderen Onderzoekers van de universiteit van Kansas onderzochten over een periode van drie jaar drie essentiële cognitieve functies bij proefpersonen met PP MS en bij een gezonde controlegroep De onderzoekers legden ieder jaar een reeks neuropsychologische tests voor aan 24 personen met MS en aan een controlegroep van 25 gezonde personen Met deze tests deden zij metingen naar strategieën voor probleemoplossing naar verbaal geheugen en naar de snelheid van informatieverwerking De verwerkingssnelheid ging over de periode van drie jaar bij MS patiënten statistisch aantoonbaar sterker achteruit dan bij de controlegroep Bij probleemoplossing of verbaal geheugen was dat niet zo De onderzoekers vonden geen bewijs voor duidelijk meer verslechtering bij patiënten die bij het begin van het onderzoek waren geklasseerd als cognitief gehandicapt dan bij degenen van wie de cognitieve vermogens bij het begin van het onderzoek onaangetast waren Mogelijk beïnvloedt een ongelijkheid in uitval tussen de groepen proefpersonen het resultaat ernstiger gehandicapte patiënten brachten minder vaak het hele onderzoek ten einde Over het geheel genomen geven deze onderzoeksresultaten steun aan de stelling dat de snelheid van informatieverwerking het meest gevoelige punt is waarop MS op termijn effect heeft op cognitieve functies Bron Denney DR Lynch SG Parmenter BA Department of Psychology University of Kansas Lawrence USA Journal

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1938 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  Boeken over MS Tijdschriften Uitgeknipt MSweb Contact Wie zijn wij Organisatie Jaarverslagen MS en zwangerschap Zwangerschap bij vrouwen met MS leidt tot lager geboortegewicht Aan de universiteit van Bergen in Noorwegen hebben wetenschappers onderzoek gedaan naar de invloed van MS op het geboortegewicht van baby s van vrouwen met MS In dit onderzoek vergelijken ze zwangerschap bevalling en geboortegegevens bij drie groepen vrouwen De eerste groep bestond uit vrouwen die pas verschijnselen van MS kregen na de zwangerschap Deze groep noemen zij pre MS De tweede groep was zwanger tussen het optreden van de eerste verschijnselen en de definitieve diagnose Die krijgt de naam vroege MS De derde groep had de diagnose MS al voordat zij zwanger werden Die noemen de onderzoekers definitieve MS De 2773 vrouwen met MS selecteerden ze uit Noorse geboorteregisters De groep pre MS bestond uit 1910 en de groep vroege MS uit 555 vrouwen Zij vonden 308 vrouwen voor de groep definitieve MS Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde geboortegewicht van voldragen baby s bij de definitieve MS groep statistisch aantoonbaar lager is dan bij de pre MS groep Hierbij houden de onderzoekers rekening met het aantal weken van de zwangerschap met de leeftijd van de moeder en met een eventuele keizersnede Het aantal complicaties bij de bevalling en de hoeveelheid ingrepen die hierbij nodig waren waren bij de drie groepen gelijk MS lijkt dus alleen effect te hebben op het geboortegewicht bij vrouwen bij wie de MS vóór de zwangerschap al definitief is vastgesteld Bron Dahl J Myhr KM Daltveit AK Gilhus NE University of Bergen Bergen Norway Journal of Neurology 2008 Feb 19 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb april 2008 Gepubliceerd op MSweb 04 04 2008 Tweet E mail Woordenlijst Gemiddelde Verkrijg je door optellen van gegevens en ze

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1926 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  MS In de hersenschors bevindt zich de informatie die nodig is voor je cognitieve vermogen In hoeverre chronische ontstekingen in de hersenschors van mensen met MS het ontstaan van Alzheimer laesies bevorderen is onbekend Oostenrijkse onderzoekers bestudeerden hersenmateriaal van 69 overledenen Daarvan hadden 45 bij leven MS 9 de ziekte van Alzheimer en 15 geen zenuwziekte de controlegroep Ze keken in hoeverre het aantal in het weefsel binnengedrongen witte bloedcellen van het immuunsysteem samenhing met de mate van activering van microglia en met de hoeveelheid littekenweefsel Ook maten zij in welke mate dat overeen kwam de hoeveelheid klitten in de zenuwstrengen en de verstoringen van de myelinelaag Zowel bij MS als bij de ziekte van Alzheimer troffen zij sterke activering aan van microglia in de hersenschors en de manier waarop die activering tot stand kwam was hetzelfde bij beide ziekten Maar ze vonden ook een verschil In de hersenschors van MS patiënten was er een directe samenhang tussen het aantal binnengedrongen witte bloedlichaampjes in de hersenvliezen en de activiteit van de microglia Dat was bij de controlegroep en bij de mensen met de ziekte van Alzheimer niet het geval De mensen met MS die ouder waren dan 64 jaar ontwikkelden in dezelfde mate verschijnselen van de ziekte van Alzheimer als gezonde mensen Bron Dal Bianco A Bradl M Frischer J Kutzelnigg A Jellinger K Lassmann H Center for Brain Research Medical University of Vienna Annals of Neurology 2007 Oct 9 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb december 2007 Gepubliceerd op MSweb 01 12 2007 Tweet E mail Woordenlijst Chronisch langdurig aanhoudend slepend verloop Immuunsysteem Het afweersysteem van het lichaam dat het lichaam beschermt tegen infectie met bacteriën virussen of schimmels Er zijn twee systemen te onderscheiden Zie daarvoor innate en adatieve immuunsysteem Microglia Letterlijk kleine glial Bepaald type

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1768 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  Universitair Medisch Centrum in Groningen UMCG Onderzoekers uit Groningen onderzochten de invloed van roken op de snelheid waarmee invaliditeit toeneemt Ook gingen zij na of roken het begin van de zogenaamde secondair progressieve fase versnelt Bij een kleine vierhonderd MS patiënten maten zij via een gedetailleerde vragenlijst wie rookte of ooit gerookt had Ook vroegen zij naar de tijdstippen van beginnen en eventueel stoppen met roken Door onder meer het aantal zogenaamde pakjaren te berekenen bepaalde het onderzoeksteam hoe veel iedere deelnemer rookte De onderzoekers stelden een pakjaar vast als het roken van twintig sigaretten per dag gedurende een jaar Het onderzoeksteam deelde de mensen in drie groepen in afhankelijk van het gemiddeld aantal sigaretten dat zij per dag rookten geen een tot tien en meer dan tien sigaretten per dag Tweederde gedeelte van de mensen bleek te roken De onderzoekers vergeleken de tijdsduur van rokers en niet rokers tot het bereiken van de secundair progressieve fase Verder vergeleken zij ook hoe lang het geduurd had tot deze groepen twee invaliditeitsniveaus bereikt hadden te weten de EDSS score 4 0 beperkte loopafstand en 6 0 heeft een stok nodig bij het lopen Daarnaast werd ook de MSSS score vergeleken een score die de snelheid meten waarmee de ziekte verergert Het UMCG verzamelt namelijk sinds 1985 gegevens van patiënten met MS die bij de afdeling Neurologie onder medische controle zijn Deze uitgebreide longitudinale gegevens maken het mogelijk na te gaan hoe lang het bij elke MS patiënt heeft geduurd tot deze een bepaald niveau van invaliditeit heeft bereikt Bron Koch M van Harten A Uyttenboogaart M De Keyser J University Medical Center Groningen The Netherlands Neurology 2007 Oct 9 69 15 1515 20 Samenvatting 1 Samenvatting 2 Gepubliceerd op MSweb november 2007 Gepubliceerd op MSweb 16 11 2007 Tweet E mail

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1723 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  Contact Wie zijn wij Organisatie Jaarverslagen Herstel na een schub Of na een schub verbetering in je toestand optreedt of zelfs algeheel herstel lijkt niet af te hangen van de ernst van de schub maar wel van de lengte van een erop volgende periode zonder schubs Een schub is een plotseling verslechterende neurologische toestand bij mensen met MS Italiaanse onderzoekers stelden de frequentie van en de tijd tussen twee schubs vast en keken naar factoren die een mogelijk gebrek aan herstel bepaalden Zij bestudeerden achteraf de gegevens over schubs bij ruim zestig mensen met MS en berekenden elk kwartaal de EDSS scores vanaf een jaar voor tot een jaar na een schub Zij zeiden dat er sprake was van verbetering als zij een lagere EDSS score zagen dan tijdens de terugval Zij noemden het weer terugkeren naar de EDSS score van voor de schub herstel Na drie maanden zonder schub was bij driekwart van de mensen sprake van verbetering en na zes maanden was dat bij negentig procent het geval Bij de helft van de mensen konden zij na drie maanden spreken van algeheel herstel En na zes maanden bij driekwart van de deelnemers aan het onderzoek De mensen die een jaar lang geen schub hadden vertoonden allen een volledig herstel Bron Iuliano G Napoletano R Esposito A Ospedali Riuniti di Salerno Centro Provinciale Sclerosi Multipla Salerno Italia European Neurology 2007 Oct 4 59 1 2 44 48 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb november 2007 Gepubliceerd op MSweb 06 11 2007 Tweet E mail Woordenlijst EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale Schub Een plotselinge verergering van MS Gaat na enige tijd weer over Andere woorden met dezelfde betekenis exacerbatie

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1720 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  krijgen Wetenschappers in Los Angeles melden in het wetenschappelijk tijdschrift Neurology dat je minder kans hebt om MS te krijgen als je op jonge leeftijd veel in de zon bent geweest Ook als je een erfelijke aanleg voor die ziekte hebt MS komt ver verwijderd van de evenaar vaker voor dan in gebieden die daar dichterbij liggen Dit gegeven en het feit dat bij maar 30 van identieke tweelingen beiden MS ontwikkelen hebben onderzoekers met elkaar in verband gebracht Hiertoe selecteerden zij 79 identieke tweelingen waarvan de één wel MS kreeg en de ander niet De selectie gebeurde door het bekijken van gegevens uit een uitvoerige enquête bij 1149 tweelingen naar factoren die eventueel invloed konden hebben op het krijgen van MS In deze enquête waren onder andere ook vragen opgenomen over negen soorten activiteiten waarbij de tweelingen in hun jeugd blootgesteld waren geweest aan zonnestraling De onderzoekers verwerkten antwoorden op vragen over de buiten doorgebrachte tijd bij koude dagen warme dagen in de zomer in de lente in de herfst in de winter en met zonnebaden en strandvermaak Verder over de mate van deel nemen aan teamsporten Bij de geselecteerde groep van 79 tweelingen was er per paar verschil in de tijd die ze als kind in de zon doorbrachten bij tenminste één van de negen activiteiten Onderzoekers hebben de uitkomsten van de enquête in werkbare cijfers omgezet en kunnen zo vaststellen of er verschillen waren in de groep tweelingen zonder en met MS Zij berekenen dat het risico om MS te ontwikkelen afnam met 43 tot 75 naarmate de onderzochte personen in hun jeugd meer in de zon waren geweest De UV straling bij de zonneschijn in de vroege jeugd geeft kennelijk in ieder geval bij identieke tweelingen een goede bescherming tegen het ontwikkelen van MS op latere

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1665 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •