archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  interferon beta 1a Avonex te beoordelen bij mensen met de schubvorm van MS waarbij vóór het 16e jaar de zekere diagnose MS was gesteld Zij gebruikten vóór het bereiken van die leeftijd tenminste al 6 maanden het medicijn De gemiddelde leeftijd van de groep bij de diagnose was 12 jaar en ze hadden de ziekte gemiddeld al twee jaar De Italiaanse onderzoekers deden bloedonderzoek en maten de EDSS score Daarna herhaalden zij om de drie maanden zowel de klinische als de laboratoriumonderzoeken Na een behandeling van tussen de 19 en 42 maanden met Avonex was het gemiddeld aantal schubs per jaar verminderd van gemiddeld 1 9 naar 0 4 De EDSS score was ook licht verbeterd en van gemiddeld 1 5 gedaald naar 1 3 Zij konden op grond van het onderzoek concluderen dat intramusculaire interferon beta 1a werkzaam is bij jeugdige mensen met MS Ook hadden deze mensen niet erg last van de behandeling zij het dat tweederde deel wel last had van diverse lichtere bijwerkingen zoals vooral griepachtige verschijnselen 33 en hoofdpijn 29 Bron Ghezzi A et al Immunomodulatory Treatment of Early onset MS ITEMS Group Gallarate Italy Neurological Sciences 2007 Jun 28 3 127 32 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb augustus 2007 Gepubliceerd op MSweb 09 08 2007 Tweet E mail Woordenlijst EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale Interferon Letterlijk tussendrager Eiwit dat vrijkomt uit bloedcellen Het is een cytokine dat wil zeggen het fungeert als boodschapper in het lichaam en kan cellen van het immuunsysteem activeren Er zijn drie soorten die een aan elkaar tegengestelde werking kunnen hebben a ß en y interferon Bij MS kun je ß interferon toepassen als activator van een groep T cellen die gericht

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1637 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  kinderen van wie de vader MS heeft niet groter is dan wanneer de moeder MS heeft Dit in tegenstelling tot eerdere berichten ook op MSweb Erfelijke en omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol bij de aanleg voor het krijgen van MS De manier waarop erfelijke factoren een rol spelen is onbekend Overal zijn er meer vrouwen dan mannen met de ziekte Vorig jaar juli publiceerden Amerikaanse onderzoekers in het gezag hebbende tijdschrift Neurology dat kinderen van vaders met MS de ziekte vaker krijgen dan die van moeders met MS Zij schreven dit toe aan de bij vaders grotere mate van aanwezigheid van tot MS leidende zogenaamde afhankelijkheidsgenen Zie ook Vaders geven vaker hun MS door 29 08 06 Britse en Canadese onderzoekers hebben hier nader onderzoek naar gedaan en berichten in Neurology van juni 2007 over een studie bij een groep Canadezen met MS Uit een Canadese database hebben zij 3088 gezinnen geselecteerd In deze gezinnen had een van beide ouders MS In totaal waren er 8401 kinderen waarvan 798 MS hadden Zij vergeleken het aantal ziektegevallen bij dochters en zoons van moeders en vaders met MS De overdracht van MS door moeders en vaders was gelijk In beide gevallen bedroeg die ongeveer 9 5 Bij de kinderen die MS kregen waren evenveel mannen als vrouwen De onderzoekers concluderen dat moeders met MS net zo vaak de ziekte overdragen als vaders met MS er geen verschil is in de man vrouw verhouding bij kinderen met MS dat het erfelijkheidsrisico voor kinderen niet afhankelijk is van het geslacht van de ouder met MS Deze onderzoeksresultaten tonen aan dat er geen sprake is van het Carter effect Zij ondersteunen de stelling over de afhankelijkheidsgenen van het eerdere Amerikaanse onderzoek niet Bron Herrera BM Ramagopalan SV Orton S Chao MJ Yee IM Sadovnick AD

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1626 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  EDMUS European Database for Multiple Sclerosis netwerk om hier meer duidelijkheid over te krijgen Zij bekeken gegevens van een groep van 394 mensen die MS kregen toen ze 16 jaar of jonger waren de kindergroep Ze vergeleken die met een controlegroep van 1775 mensen die de ziekte kregen toen ze ouder waren dan zestien jaar de volwassenengroep Ze keken daarbij naar het verloop in het begin van de ziekte en naar de overgang naar de secondair progressieve vorm En hoe lang het duurde tot het hebben van invaliditeit met EDSS scores van 4 6 en 7 zie eventueel de woordenlijst De als mediaan bepaalde tijdsduur vanaf het begin van de ziekte tot het secondair progressieve stadium was bij de kindergroep 28 jaar De mediane leeftijd waarop een overgang naar de secundair progressieve fase intrad bleek 41 jaar te zijn Bij de groep volwassenen waren deze getallen respectievelijk 18 jaar en 51 jaar De mediane tijdsduur vóór het bereiken van de scores 4 6 en 7 op de EDSS schaal was bij de kindergroep respectievelijk 35 42 en 51 jaar De verhouding van de geslachten bij de kindergroep was 2 8 vrouwelijk tegen 1 mannelijk Die groep had bij het begin bijna geheel de schubvorm Bij de volwassenengroep was dit bij 84 van de mensen het geval Bron Renoux C et al Adult Neurology Departments KIDMUS Study Group Hospices Civils de Lyon France New England Journal of Medicine 2007 Jun 21 356 25 2603 13 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb juli 2007 Gepubliceerd op MSweb 19 07 2007 Tweet E mail Woordenlijst EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale Neurologie Leer van het centraal perifeer en autonoom zenuwstelsel Neurologie is de kennis van de somatische

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1602 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  aanmaak van nieuw myeline remyelinisering Het is al langer bekend dat het lichaam zelf in staat is om dit proces te starten Het is niet bekend hoe succesvol dit proces is Wel is ondertussen uit werk met proefdieren duidelijk geworden dat snelle en volledige remyelinisering mogelijk is Bij de mens richten onderzoekers zich meestal op die plaatsen waar het weefsel duidelijk aangetast is en vaak werken zij met weefsel van mensen die MS gehad hebben Beide factoren maken het lastig om in te schatten hoe vaak remyelinisering bij de mens voorkomt en hoe succesvol dit proces is De onderzoekers analyseerden onder de microscoop nauwkeurig grote delen van de hersenen van twee mensen die MS gehad hadden Daarbij hebben de onderzoekers zich dus niet alleen gericht op die delen waar demyelinisering zichtbaar was maar ook op de oppervlakkig bezien minder interessante want schijnbaar onaangedane delen Zij onderzochten zo 185 verschillende hersendelen In 141 van deze delen vonden de onderzoekers laesies zowel in de witte als in de grijze stof Van alle onderzochte laesies was slechts 5 compleet gedemyeliniseerd 73 was gedeeltelijk geremyeliniseerd en 22 van de laesies waren vrijwel geheel geremyeliniseerd Interessant was verder dat de laesies waar remyelinisering succesvol leek te zijn omringd leken te zijn door geactiveerde macrofagen en microglia cellen Bron R Patani et al Remyelination can be extensive in multiple sclerosis despite a long disease course Neuropathology and Applied Neurobiology Jun 33 3 2007 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb juni 2007 Gepubliceerd op MSweb 26 06 2007 Tweet E mail Woordenlijst Grijze stof De gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn Deze gebieden zien er grijs uit als je de hersenen doorsnijdt en bekijkt Axon Synoniem voor neuriet of ascilinder Neuriet is de uitloper van de zenuwcel die de impulsen geleidt van het cellichaam af Immuunsysteem

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1567 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  de studies AFFIRM en SENTINEL zie voor nadere informatie eventueel op MSweb via de browser hebben onderzoekers van de Universiteit van Philadelphia het gezichtsvermogen beoordeeld van mensen met de schubvorm van MS tijdens het gebruik van Tysabri Zij keken naar het kunnen lezen van brieven met een hoog en met een laag contrast De onderzoekers maten de gezichtsscherpte bij alle mensen die meededen aan beide studies Het risico van slechter zien verminderde beduidend bij degenen die zij met Tysabri behandelden in vergelijking met de personen die een placebo ontvingen Met name de meting van het kunnen lezen bij laag contrast kon de behandeleffecten goed aantonen Dat zou je bij toekomstige MS studies goed kunnen gebruiken om het succes van een behandeling te meten Bron Balcer LJ en anderen Department of Neurology University of Pennsylvania School of Medicine Philadelphia USA Neurology 2007 Apr 17 68 16 1299 304 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb mei 2007 Gepubliceerd op MSweb 21 05 2007 Tweet E mail Woordenlijst Placebo Blindpreparaat pseudo geneesmiddel zonder farmacologische werking Een placebo wordt gebruikt in dubbelblinde klinische studies zie ook in deze woordenlijst Bij placebo gecontroleerde geneesmiddelenstudies wordt het te testen middel vergeleken met een placebo om te corrigeren voor

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1522 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  T8 cellen domineerden de T cel populatie Deze T8 cellen zorgen ervoor dat bepaalde B cellen zich niet kunnen ontwikkelen tot plasmacellen Plasmacellen zorgen op hun beurt weer voor de productie van antistoffen tegen voor het lichaam ongewenste stoffen B cellen en plasmacellen waren compleet afwezig in de onderzochte laesies Ondanks de kennelijk volledige onderdrukking van het immuunsysteem troffen de onderzoekers grote aantallen ernstig beschadigde axonen aan in de actieve laesiegebieden Tegelijk vonden zij wel geactiveerde macrofagen die zij voor de schade verantwoordelijk houden Deze resultaten kloppen met het resultaat van enkele kleine klinische studies Deze studies gaven aan dat de klinische ziekteprogressie gewoon doorging bij mensen met MS met een hoge mate van invaliditeit Dit ondanks het toepassen bij deze personen van transplantatie met cellen uit het eigen beenmerg zie voor uitleg bij gehanteerde begrippen eventueel de woordenlijst Bron Imke Metz et al Bereich Humanmedizin der Universität Göttingen und Gemeinnützige Hertie Stiftung Göttingen Germany Brain Advance Access published online on February 9 2007 Brain doi 10 1093 brain awl370 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb mei 2007 Gepubliceerd op MSweb 06 05 2007 Tweet E mail Woordenlijst B cel een bepaald soort witte bloedcel B cellen zijn cellen van het immuunsysteem die als taak het maken van antilichamen hebben Deze antilichamen kunnen binden aan het antigen dat ze herkennen en deze zo onschadelijk maken Antistof Een woord met dezelfde betekenis als antilichaam Axon Synoniem voor neuriet of ascilinder Neuriet is de uitloper van de zenuwcel die de impulsen geleidt van het cellichaam af Immuunsysteem Het afweersysteem van het lichaam dat het lichaam beschermt tegen infectie met bacteriën virussen of schimmels Er zijn twee systemen te onderscheiden Zie daarvoor innate en adatieve immuunsysteem Klinisch Ziekte of ziekenhuis betreffend Laesie Een aangedaan gebied In MS betekent dit een gebied waarin de myeline is

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1504 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  Neurology hierover een overzichtsartikel gepubliceerd Daarin kun je lezen dat de tot op heden gepubliceerde studies aangeven dat Verandering in de grijze stof en in het bijzonder de demyelinisering in de hersenschors fors kan zijn bij MS Afwijkingen in de grijze stof kunnen deels onafhankelijk vóórkomen van de vorming van littekenweefsel in de witte stof Een in eerste aanleg in de grijze stof voorkomend ziekteproces de eerste uiting van MS kan zijn Aantasting van grijze stof direct samenhangt met fysieke achteruitgang vermoeidheid en cognitieve stoornissen Ziekteverschijnselen in de grijze stof kunnen helpen om een verklaring te vinden voor het ontbreken van een verband tussen de aanwezigheid van demyelinisering en het erger worden van de ziekte De auteurs achten het wel waarschijnlijk dat de beschadiging van grijze stof verband houdt met de beschadiging van witte stof Voortgezette bestudering van de verandering van de grijze stof blijft volgens de onderzoekers noodzakelijk Dit geldt ook voor de bestudering van neuronale en axonale betrokkenheid bij MS Dit om de oorzaak van MS en de achteruitgang bij MS beter te begrijpen Bron Pirko I Lucchinetti CF Sriram S Bakshi R Department of Neurology University of Cincinnati OH USA Neurology 2007 Feb 27 68 9 634 42 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb april 2007 Gepubliceerd op MSweb 17 04 2007 Tweet E mail Woordenlijst Grijze stof De gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn Deze gebieden zien er grijs uit als je de hersenen doorsnijdt en bekijkt Axon Synoniem voor neuriet of ascilinder Neuriet is de uitloper van de zenuwcel die de impulsen geleidt van het cellichaam af Cognitieve stoornis veranderingen in cognitieve functie door ziekte of trauma Bij 50 tot 60 procent van de mensen met MS treden in min of meerdere mate cognitieve stoornissen op Het gaat vooral om stoornissen van het geheugen

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1471 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  Media Uitgeknipt In het wetenschappelijke tijdschrift Multiple Sclerosis hebben de Rotterdamse onderzoekers het in de Volkskrant al aangekondigde resultaat van hun onderzoek gepubliceerd Zij zijn er in geslaagd 48 mensen in de dorpen op te sporen met definitief de diagnose MS De helft van deze mensen 24 dus bleken gemeten over 14 generaties terug van dezelfde voorouders af te stammen In die groep van 24 mensen met MS vonden de onderzoekers nog vele andere tijdstippen waarop nadere familiebetrekkingen door inteelt tot stand waren gekomen Al die betrekkingen kwamen vele malen meer voor in deze groep dan in een willekeurige controlegroep van bewoners zonder MS De onderzoekers keken ook naar het méér vóórkomen van andere auto immuunziekten bij de mensen uit de stamboom Met name keken zij naar schildklierziekten en familiaire suikerziekte Die kwamen in tegenstelling tot MS niet meer voor dan in een controlegroep De wetenschappers typeerden ook een aantal aspecten van het immuunsysteem Hoewel het er op leek dat zij één type van dit systeem meer dan normaal vonden konden zij daar statistisch geen conclusie aan verbinden Het is de bedoeling van de onderzoekers de Brabanders die in totaal wel een beetje gelijkend DNA profiel zullen vertonen ook nog te onderzoeken op een meer dan te verwachten gelijkenis in sommige gedeelten van dat profiel Bron Hoppenbrouwers IA Cortes LM Aulchenko YS Sintnicolaas K Njajou O Snijders PJ Oostra BA van Duijn CM Hintzen RQ Department of Neurology MS Centre ErasMS Erasmus MC Rotterdam The Netherlands Multiple Sclerosis 2007 Jan 13 1 17 24 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb april 2007 Gepubliceerd op MSweb 02 04 2007 Tweet E mail Woordenlijst Auto immuunziekten Ziekten waarvan het ontstaan wordt toegeschreven aan het vormen van antistoffen tegen eigen lichaamsweefsel zoals bijvoorbeeld multiple sclerose en reuma De juiste oorzaak en de fysio pathologische processen

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1474 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •