archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  ziekteverloop bij naaste familie voorspellen Een grote groep samenwerkende Europese onderzoekers die bekend staat als GAMES evalueerde de ziektekenmerken van 1 083 gezinnen met 2 of meer naaste gezinsleden met MS In eerste instantie was de GAMES studie opgezet om onderzoek te doen naar bepaalde genen die zouden maken dat mensen van Europese komaf vatbaarder zouden zijn voor het ontwikkelen van MS dan mensen afkomstig van landen buiten Europa Van ruim duizend onderzochte gezinnen kende viervijfde gedeelte tenminste twee broers en of zussen met MS Bij de rest was overwegend sprake van één ouder en één kind met MS De onderzoekers ontdekten dat de gemiddelde leeftijd waarop de ziekte begon gelijk was binnen een familie Of het nu ging om de vergelijking tussen broers of zussen of ouders onderling Ook de soort van het ziekteverloop RRMS SPMS PPMS was gelijk tussen broers en zussen Dit was niet het geval bij vergelijking van ouders en hun kinderen De onderzoekers vonden echter niet dat je de hevigheid waarmee de MS zich ontwikkelde voor iemand kon voorspellen door te kijken naar het ziekteverloop bij je familielid met MS Volgens de onderzoekers moeten mensen met MS geen persoonlijke conclusies trekken voor wat betreft hun eigen prognose en ernst van de ziekte door te kijken naar familieleden Ook wijzen zij erop dat hun bevindingen mogelijk niet universeel toegepast kunnen worden Dit vanwege het feit dat de meeste families uit het onderzoek Europees waren Bron Hensiek AE et al Department of Clinical Neuroscience University of Cambridge Neurology 2007 Jan 30 68 5 376 83 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb februari 2007 Gepubliceerd op MSweb 22 02 2007 Tweet E mail Woordenlijst Prognose Voorspelling omtrent het verdere verloop van een ziekte Gemiddelde Verkrijg je door optellen van gegevens en ze daarna te delen door het aantal gegeven Genen

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1423 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • MSweb
  ook letten op de geestelijke gesteldheid van de ouders Zoals bekend gaat MS vaak gepaard met depressiviteit zowel bij de zieke als bij de gezonde ouder Kinderen van ouders met MS hebben meer kans op psychische problemen vooral voor wat betreft het ontwikkelen van de eigen normen en waarden Verspreid over drie Europese universitaire centra voor kinder en adolescenten psychiatrie hebben onderzoekers uit Basel onderzoek gedaan naar de invloed van MS van ouders op de psychische ontwikkeling van hun kinderen Zij verzamelden gegevens door middel van vragenlijsten bij 144 gezinnen 144 mensen met MS 109 partners en 192 kinderen Aan de hand hiervan bekeken ze de invloed van de psychologische verschijnselen bij het ontstaan de duur en de ernst van de ziekte Ook keken ze naar de depressiviteit van zowel de zieke als de gezonde ouder Zij vonden dat MS depressiviteit veroorzaakt zowel bij de zieke als bij de gezonde ouder Zowel depressieve ouders met MS en zieke moeders in het bijzonder als gezonde depressieve ouders geven aan dat hun kinderen psychische problemen hebben met name op het vlak van de vorming van eigen identiteit Wanneer beide ouders depressief zijn is de negatieve invloed twee tot driemaal groter dan normaal passend bij de leeftijd Bron Steck B Amsler F Grether A Dillier AS Baldus C Haagen M Diareme L Tsiantis J Kappos L Burgin D Romer G Child and Adolescent Psychiatry University of Basel Basel Switzerland Eur Child Adolesc Psychiatry 2006 Nov 29 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb januari 2007 Gepubliceerd op MSweb 02 01 2007 Tweet E mail Woordenlijst Base DNA is opgebouwd als een heel lange rij sequentie van vier verschillende stoffen basen of ook wel nucleinezuren genoemd of ook wel gebonden aan een suikermolecuul nucleotiden genoemd De volgorde waarin deze basen achter elkaar zijn

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1354 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  de tweede fase kregen de deelnemers aan het onderzoek dezelfde woorden weer te zien maar nu ook met nieuwe woorden erbij Ze moesten aangeven of de woorden in de eerste reeks voorkwamen of niet Ook nu werd hun hersenactiviteit bepaald terwijl zij de eerder opgeslagen informatie in de hersenen terug probeerden te halen Deze resultaten vergeleek het onderzoeksteam met het totale volume ontstekingshaarden laesies in de hersenen van de mensen met MS Als verwacht presteerden de deelnemers met MS minder goed in de geheugentest dan de controle proefpersonen Opmerkelijk was echter dat ze meer hersenactiviteit hadden in bepaalde hersengebieden bij het uitvoeren van de geheugentest dan de controlepersonen Dit verschijnsel was duidelijker bij het terughalen van de informatie dan bij het opslaan ervan Ook vonden de onderzoekers een relatie tussen laesievolume en hersenactiviteit hoe groter het volume aan laesies hoe meer activiteit zij in hersengebieden konden meten De onderzoekers leggen de verhoogde activiteit uit als een manier om voor de schade in de hersenen te compenseren Het feit dat de activiteit juist hoger is tijdens het terughalen van de informatie kan betekenen dat het deel van het geheugen dat daartoe dient meer aangetast is Het is nog niet helemaal duidelijk of de hersenen uit zich zelf meer actief worden of dat iemand met MS andere hersengebieden gaat gebruiken om dingen te onthouden bijvoorbeeld door woorden ook te zeggen in plaats van alleen te zien De gebieden die dan namelijk actief worden waren namelijk bij de personen met MS in deze studie ook meer actief Verder onderzoek moet daarom ook uitwijzen of hersenschade inderdaad leidt tot meer hersenactiviteit Bron Bobholz JA Rao SM Lobeck L Elsinger C Gleason A Kanz J Durgerian S and Maas E Neurology 2006 67 1640 1645 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb december 2006 Gepubliceerd op MSweb 22

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1348 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  CD46 stimuleert Uit het onderzoek is gebleken dat CD46 stimulatie tot minder IL 10 productie leidt in cellen van mensen met MS vergeleken met de controle groep Dit lag niet aan de hoeveelheid cellen omdat de cellen van mensen met en zonder MS even snel delen als ze worden gestimuleerd De verlaagde productie van IL 10 kwam ook niet door een verlaagde hoeveelheid CD46 op het oppervlak van de cel De cellen van mensen met en zonder MS hebben evenveel CD46 op hun oppervlak zitten De onderzoekers hebben vervolgens verder onderzoek gedaan naar CD46 CD46 kan bestaan in twee vormen een vorm die ontsteking remt en een vorm die ontsteking bevordert De onderzoekers hebben gekeken welke van de twee vormen het meest voorkomt in MS vergeleken met de controle groep Als de cellen geïsoleerd zijn uit het bloed is er geen verschil maar als je CD46 stimuleerde wel Na CD46 stimulatie stijgt de ontstekingsbevorderende vorm van het CD46 molecuul in MS maar niet in de controlecellen De onderzoekers tonen aan dat IL 10 verlaagd is mogelijk door een verstoring van CD46 en suggereren daarom dat een medicijn dat IL 10 verhoogt mogelijk een positief effect heeft in MS Bron Astier AL Meiffren G Freeman S Hafler DA Alterations in CD46 mediated Tr1 regulatory T cells in patients with multiple sclerosis J Clin Invest 2006 Nov 9 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb december 2006 Gepubliceerd op MSweb 14 12 2006 Tweet E mail Woordenlijst Cytokine letterlijk celbeweger een groepsnaam voor stoffen die door sommige soorten bloedcellen worden geproduceerd om een immunologische reactie in gang te zetten Zij fungeren als chemische boodschappers in het lichaam Ze kunnen via hun boodschapperfunctie andersoortige bloedcellen aanzetten om ontstekingen te activeren of juist te remmen Auto immuunziekten Ziekten waarvan het ontstaan wordt toegeschreven

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1347 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  op latere leeftijd krijgt Dit geldt zowel voor mensen met de progressieve vorm als voor mensen met de schubsvorm Onderzoekers uit Canada hebben karakteristieken van MS in kaart gebracht Zij vergeleken gegevens van mensen die MS hadden gekregen na hun vijftigste jaar LMS met die van anderen waarbij de ziekte zich openbaarde in de leeftijd tussen 16 en 50 jaar VMS Beide groepen bestonden uit mensen die vóór juli 1988 tenminste één verhoogde EDSS score hadden gekregen Zie voor uitleg Wat is MS Diagnose De onderzoekers vergeleken de klinische en demografische gegevens van beide groepen met elkaar Ook onderzochten ze mogelijke risicofactoren als sexe verloop van de ziekte en de symptomen waarmee de ziekte begon De mate van verergering maten ze aan de hand van de tijdsduur die nodig was om een EDSS score van 6 te bereiken Bij de jongere groep gebeurde dit op een leeftijd van gemiddeld 58 jaar en bij de mensen waarbij de ziekte pas na het 50e jaar kon worden vastgesteld was deze leeftijd 71 jaar Er bleek geen verschil in de mate van verergering te bestaan tussen beide groepen Het verloop van de ziekte blijkt veel belangrijker om de snelheid van verergering te voorspellen dan de leeftijd waarop je het krijgt Ook zagen zij tussen de groepen geen verschil in de andere onderzochte risicofactoren Bron Tremlett H Devonshire V Department of Medicine Neurology University of British Columbia Vancouver Canada Neurology 2006 Sep 26 67 6 954 9 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb oktober 2006 Gepubliceerd op MSweb 29 10 2006 Tweet E mail Woordenlijst EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale Klinisch Ziekte of ziekenhuis betreffend Demografisch een beschrijving door middel van kenmerken als de gegevens van het

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1292 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  onderzoeksteam uit het Italiaanse Milaan heeft onderzocht of de MT MRI het verloop van MS op lange termijn kan voorspellen Het team volgde gemiddeld acht jaar lang 68 mensen met MS en 13 gezonde mensen Op tijdstip nul en na 12 maanden maakten de wetenschappers een gewone MRI en een MT MRI Zij deden neurologisch onderzoek op tijdstip nul en na gemiddeld acht jaar waarbij zij de EDSS expanded disability status scale bepaalden De onderzoekers stelden vast dat mensen met MS op tijdstip nul en na 12 maanden een lagere MTR hebben dan de controle groep Dit gold zowel voor de witte als de grijze stof De MTR van de witte stof de grijze stof laesies en de verandering na 12 maanden vergeleken zij met de EDSS na acht jaar Uit de gegevens konden zij de conclusie trekken dat veranderingen van de MTR van laesies en de grijze stof kunnen dienen als voorspellers van de mate van verslechtering van de EDSS Bron Agosta F Rovaris M Pagani E Sormani MP Comi G Filippi M San Raffaele Scientific Institute Milan Italy MT MRI metrics predict the accumulation of disability 8 years later in patients with MS Brain 2006 Sep 2 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb september 2006 Gepubliceerd op MSweb 26 09 2006 Tweet E mail Woordenlijst Demyelinisatie het verdwijnen van de myelineschede om een zenuwvezel Grijze stof De gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn Deze gebieden zien er grijs uit als je de hersenen doorsnijdt en bekijkt EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1256 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  vaders met MS de ziekte waarschijnlijk meer dan twee keer zo vaak aan hun kinderen doorgeven dan moeders met MS In Nederland is die kans net als in Amerika trouwens niet groter dan enkele procenten Al is MS niet direct erfelijk toch heeft iemand met een familielid in de eerste graad bij voorbeeld een van de ouders of een broer of zus met MS een grotere kans om ook MS te krijgen dan iemand bij wie MS niet in de familie voorkomt Onderzoekers denken dat MS voorkomt bij personen die genen hebben die hun meer vatbaar maken voor een of meerdere onbekende veroorzakers in het milieu Daar komt nog bij dat vrouwen twee keer zo vaak als mannen kans lopen om MS te krijgen De reden voor dit verschil is niet bekend Het onderzoeksteam onderzocht de mogelijkheid dat als mannen meer resistent zijn voor MS de mannen die uiteindelijk wel de ziekte krijgen ook meer vatbaarheidsgenen moeten hebben om die resistentie te overwinnen Daarom zou je kunnen aannemen dat ze een groter aantal of sterkere vatbaarheidsgenen doorgeven aan hun kinderen Om dit idee te kunnen bevestigen keken de onderzoekers naar de gegevens van 441 kinderen die een vader of moeder met MS hadden Van deze kinderen hadden 45 de diagnose zeker MS Van de vaders met MS kregen 18 kinderen de ziekte ook en 99 kinderen kregen haar niet Van de moeders met MS kregen 27 kinderen MS en 296 kinderen niet Dat maakt het waarschijnlijk dat mannen twee keer zo vaak MS aan hun kinderen doorgeven dan vrouwen Bron Orhun H Kantarci Brian G Weinshenker et al Mayo Clinic Rochester MN Neurology 2006 67 305 310 Gepubliceerd op MSweb augustus 2008 Gepubliceerd op MSweb 29 08 2006 Tweet E mail Woordenlijst Genen Dragers van de informatie voor een specifieke

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1214 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  totaal 224 mensen met MS 165 vrouwen en 59 mannen De leeftijd waarop de ziekte begon was tussen 20 en 36 jaar en de gemiddelde duur van de ziekte was 3 9 jaar MS kwam in de stad Amman bij 39 op de 100 000 personen voor Ter vergelijking kun je je herinneren dat dit in Nederland ongeveer 100 op de 100 000 is In Irbid noord Jordanië kwam MS bij 38 op de 100 000 personen voor Vermoeidheid kwam het meeste voor 30 8 gevolgd door ontsteking van het oogzenuwweefsel 20 1 gevoelsstoornissen 19 6 en bewegingsstoornis 14 3 De onderzoekers stelden relapsing MS een patroon van schubs vast bij 90 van de mensen terwijl de rest primair en secondair progressief verliep Bij één patiënt vond een herstel plaats Bij onderzoek van de familie geschiedenis vonden de onderzoekers in 9 van de gevallen een familielid met de ziekte Ongeveer 60 van de mensen gebruikte ß interferon De mate van fysieke invaliditeit werd vastgesteld aan de hand van de Expanded Disability Status Scale EDSS Een jongere leeftijd waarop de ziekte begon een kortere duur van de ziekte een verloop met terugvallen en gebruik van interferon gingen statistisch aantoonbaar gepaard met minder invaliditeit Bron El Salem K Al Shimmery E Horany K Al Refai A Al Hayk K Khader Y Dept of Neurosciences Jordan University of Science and Technology College of Medicine King Abdulla University Irbid Jordan J Neurol 2006 Apr 28 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb juli 2006 Gepubliceerd op MSweb 15 07 2006 Tweet E mail Woordenlijst Interferon Letterlijk tussendrager Eiwit dat vrijkomt uit bloedcellen Het is een cytokine dat wil zeggen het fungeert als boodschapper in het lichaam en kan cellen van het immuunsysteem activeren Er zijn drie soorten die een aan elkaar tegengestelde werking

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1138 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •