archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  onderkennen van door de ziekte veroorzaakte cognitieve psychologische en sociale problemen Italiaanse onderzoekers bekeken cognitieve psychologische en sociale aspecten bij mensen met gediagnosticeerde zogenaamde benigne MS Zij verzamelden 163 mensen met een benigne vorm van MS De mensen hadden een ziekteduur van groter dan 15 jaar en met een Expanded Disability Status Scale EDSS een score kleiner dan 3 Zie voor de EDSS schaal bij MSweb wat is MS diagnostiek De deelnemers werden onderzocht aan de hand van een aantal scoretabellen Twee van die tabellen waren gericht op neuropsychologische kenmerken en verder gebruikten de ondervragers een tabel om de mate van depressiviteit te meten en ook tabellen voor de mate van vermoeidheid en de ernst van de handicap De scores vergeleken ze met een groep van 111 gezonde controlepersonen van goed vergelijkbare samenstelling Als de proefpersonen in tenminste drie van de vijf tabellen slechter scoorden dan 95 van de controlegroep noemden de onderzoekers ze cognitief aangetast Cognitief is een samenvattend begrip voor het vermogen tot waarnemen taalgebruik en denken De beoordeling leidde tot het vaststellen van 74 personen 45 met cognitieve aantasting Statistisch aantoonbare vermoeidheid vonden ze bij 80 personen 49 en 88 patiënten 54 bleken last te hebben van depressiviteit In vergelijking met cognitief onaangetaste personen vertoonden cognitief aangetaste mensen slechtere handicap scores De onderzoekers konden alleen tussen de scorelijsten van de EDSS en de cognitieve aantasting een statistisch aantoonbaar verband vaststellen Bron Amato P Zipoli V Goretti B Portaccio E De Caro MF Ricchiuti L Siracusa G Masini M Sorbi S Trojano M Department of Neurology University of Florence Italy J Neurol Sci 2006 Apr 24 Epub ahead of print Samenvatting Gepubliceerd op MSweb mei 2006 Gepubliceerd op MSweb 19 05 2006 Tweet E mail Woordenlijst Cognitief betrekking hebbend op het geheel van informatieverwerkingsprocessen waartoe de mens in

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/1064 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • MSweb
  te ontstaan aan het ervoor beschikbare geld Artsen van een revalidatiecentrum in Italië onderzochten of een interdisciplinaire benadering dus vanuit verschillende beroepen bij het beoordelen van de noodzaak en het voorschrijven van hulpmiddelen het niet gebruiken ervan vermindert Zij bestudeerden gegevens over de aan mensen met MS uitgereikte hulpmiddelen van hun revalidatiecentrum tussen 1 januari 1997 en december 2002 Tot en met december 1999 schreef een revalidatiearts de hulpmiddelen voor op aanraden van een fysiotherapeut Van 2000 tot 2002 beoordeelden de artsen de mensen met behulp van een gestandaardiseerd protocol beoordelingsprocedure Dat was opgesteld door een interdisciplinair team bestaande uit een fysiotherapeut een ergotherapeut een revalidatiearts en een psycholoog De onderzoekers verdeelden de gegevens over hulpmiddelen die de patiënten kregen in twee groepen Die indeling maakten zij aan de hand van het jaar dat ze het hulpmiddel uitreikten in de tijd vóór de geprotocolleerde beoordelingsperiode januari 1997 tot december 1999 of gedurende de tijd van die periode januari 2000 tot december 2002 Bij hun analyse maakten zij een vergelijking tussen de twee groepen gegevens ten aanzien van het aantal en het type hulpmiddel dat de deelnemers niet meer gebruikten en het tijdstip waarop zij het gebruik stopten Verder noteerden zij de reden voor het niet meer gebruiken Tijdens de studieperiode kregen 54 mensen 151 hulpmiddelen voorgeschreven waarvan 67 hulpmiddelen in de periode vóór de start van het geprotocolleerd voorschrijven De mensen die met het gebruik stopten deden dat in meerderheid meteen na ontvangst of in het eerste jaar daarop volgend al Dat gold voor beide groepen Een vergelijking van het aantal niet meer gebruikte hulpmiddelen tijdens de twee periodes toonde een statistisch aantoonbare daling aan van 37 3 naar 9 5 ten gevolge van het samen bedachte beoordelingssysteem De artsen concluderen dat een interdisciplinaire benadering voor het beoordelen van de

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/995 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  leveren een groter begrip op voor de ervaringen en de visie van jongeren met MS en ze geven een leidraad voor verpleegkundigen om gerichter zorg te verlenen De onderzoekers JR Boyd en LJ MacMillan van de MS kinderkliniek van het kinderziekenhuis in Toronto Canada hebben een onderzoek gedaan naar de ervaringen van kinderen en jongeren met MS Doel van hun onderzoek was om van jongeren te leren hoe het is om te leven met de diagnose MS Ongeveer 5 procent van de mensen met MS krijgt de diagnose MS vóór het achttiende jaar te horen Omdat dit dus relatief weinig vóórkomt is er niet veel over bekend Zij ondervroegen twaalf patiënten tussen 8 en 18 jaar met de diagnose zekere MS Hun leven Aanvankelijk waren ze onbekend met MS en hadden ze een veelheid aan gevoelens over de diagnose Na enige tijd pasten zij zich aan bij tijdelijke of permanenten effecten van MS en integreerden zij de veranderingen in hun leven Veel noemden zij optredende veranderingen bij het deelnemen aan sociale en recreatieve activiteiten die bij hun leeftijdgroep passen Hoewel de jongeren erkenden dat hun leven anders was vanwege de MS vonden ze hun bestaan ook in veel opzichten normaal De meesten maakten melding van positieve en negatieve veranderingen in hun vriendschappen De MS droeg bij tot het bijschaven van hun zelfbeeld maar hun ziekte was slechts één aspect van wie ze waren Ze beschreven gemeenschappelijke stressverwekkende omstandigheden ten gevolge van MS die hun leven meer onzekerheid gaven maar zij hadden verschillende manieren om met die factoren goed te kunnen leven Zij zagen de noodzaak om door te gaan met hun leven en plannen te maken voor de toekomst Hoewel MS van invloed was bij de vorming van hun persoonlijkheid bleef hun ziekte toch maar één van de bestanddelen van

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/966 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  verwijdering van eigen T cellen te bereiken kozen de behandelaars voor een voorbehandelingsprogramma om het afweersysteem zodanig uit te schakelen dat het transplantaat in dit geval het beenmerg niet met behulp van die T cellen zou worden afgestoten Toen zij de mensen gedurende gemiddeld 36 maanden bleven controleren zagen zij bij iedereen een goed herstel van de bloedaanmaak In het begin kwam door besmetting met het Epstein Barr virus een storing bij het maken van nieuwe lymfocyten voor Op lange termijn ontwikkelden drie patiënten antistoffen tegen schildklierweefsel en één patiënt ontwikkelde een tekort aan bloedcellen in het bloed Eén persoon ging vijf jaar na de transplantatie dood Dit ten gevolge van de progressie van de MS Bij negen mensen is de behandeling mislukt omdat de progressie van de MS doorging De achteruitgang beoordeelde de Rotterdamse onderzoeksgroep aan de hand van de EDSS score Vijf deelnemers vertoonden stabilisatie of verbetering Andere klinische metingen vertoonden over het algemeen dezelfde uitkomst Er waren na de behandeling geen verse laesies te zien in hersenen of ruggenmerg Maar de liquor liet in de meeste gevallen stoffen zien die voor MS karakteristiek zijn Bron J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006 Jan 77 46 50 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb januari 2006 Gepubliceerd op MSweb 19 01 2006 Tweet E mail Woordenlijst Antistof Een woord met dezelfde betekenis als antilichaam EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale Liquor Hersenvocht waterige kleurloze vloeistof waarin de hersenen en het ruggenmerg baden die het ruggenmerg en de hersenen beschermt De samenstelling van het liquor kan wijzigen door ziekten Bepaalde veranderingen in de samenstelling van het liquor zijn karakteristiek voor MS en kunnen worden vastgesteld door middel van een lumbale punctie Klinisch Ziekte of ziekenhuis betreffend

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/934 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  gebruik Rebif Onderzoekers hebben gekeken naar mogelijke problemen bij het inenten met een griepvaccin van mensen met MS die REBIF als geneesmiddel gebruiken Dergelijke problemen bleken er niet te zijn Een REBIF influenza onderzoeksteam van de neurologische faculteit van de universiteit van Rochester NY USA verzamelde de gegevens van 165 mensen met MS die een griepprik hadden gekregen Van hen gebruikten 77 geen interferon en 86 mensen gebruikten interferon ß 1a REBIF Het bloed van de deelnemers is drie keer gecontroleerd op de anti virale capaciteit met een zogeheten hemagglutinatie remmingstest Daarbij bepalen analisten de grootste bloedverdunning de titer die nog net in staat is om het klonteren van een tevoren voor dit doel bereide suspensie van rode bloedlichaampjes te remmen De controle vond plaats op de dag van de inenting na 21 dagen en nog een keer na 28 dagen De vraag was wat de titer in het bloed van de beide groepen deelnemers was en of het gebruik van REBIF daarbij verschil maakte Het bleek dat in beide groepen het aantal patiënten met een titer van 40 of meer even groot was Dat doel was tevoren als primair gewenst einddoel gesteld Ook bij minder belangrijke en secondair als criterium gestelde verschijnselen die met de vatbaarheid na een griepprik samenhangen bleken beide groepen even hoog te scoren Bron Schwid S R Decker M D Lopez Bresnahan M Neurology 2005 Dec 27 65 12 1964 6 Samenvatting Gepubliceerd op MSweb januari 2006 Gepubliceerd op MSweb 11 01 2006 Tweet E mail Woordenlijst Interferon Letterlijk tussendrager Eiwit dat vrijkomt uit bloedcellen Het is een cytokine dat wil zeggen het fungeert als boodschapper in het lichaam en kan cellen van het immuunsysteem activeren Er zijn drie soorten die een aan elkaar tegengestelde werking kunnen hebben a ß en y interferon Bij MS

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/910 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  veel vaker voor in landen met een gematigd klimaat die ver weg liggen van de evenaar dan in landen dichter bij de evenaar Tijdens de jaren vijftig en zestig van de vorige zijn vele mensen van de Franse Antillen naar Frankrijk geëmigreerd en velen zijn daarna weer teruggekeerd Dr Cabre en zijn team meldden al eens eerder een toename van het aantal mensen met MS in de bevolking Neurology 2001 Feb 27 56 4 50714 Bij het huidige onderzoek ging het vooral om de rol die de terugkeer van emigranten speelt bij de toename van het aantal mensen dat MS krijgt De onderzoekers brachten het vóórkomen van MS ziektegevallen zo breed mogelijk in kaart Ze zochten gegevens bij elkaar van mensen met MS bij neurologen verbonden aan een ziekenhuis bij privé neurologen bij huisartsen en bij andere werkers in de gezondheidszorg en ook in verzekeringsdossiers Zij bevestigen het ontstaan van MS op de Franse Antillen Ze vonden dat de ziekte gediagnosticeerd is bij 14 8 per 100 000 bewoners Ter vergelijking in Nederland hebben naar schatting 100 van de 100 000 mensen MS Meer MS bij remigranten MS komt twee keer zo vaak voor bij emigranten die terug zijn gekomen naar de eilanden als bij eilandbewoners die altijd op het eiland zijn blijven wonen MS komt vooral veel voor bij emigranten die vóór hun 15e levensjaar in Frankrijk hebben gewoond MS komt meer voor op Martinique dan op Guadeloupe en naar Martinique zijn ook meer emigranten teruggekeerd Deze resultaten doen vermoeden dat een omgevingsfactor een rol speelt in het zich uitbreiden van MS op de eilanden Die verandering kan veroorzaakt worden door een omgevingsfactor waar de eilandbewoners in Frankrijk tegenaan zijn gelopen of door het niet meer aanwezig zijn van een beschermende factor die vroeger wel op de eilanden te

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/874 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  belangrijke medische tijdschriften in de wereld hebben besloten de resultaten van een experimenteel medisch onderzoek waarbij mensen als proefpersoon zijn betrokken een zogeheten klinische trial voortaan alleen nog te publiceren als dat onderzoek tevoren is geregistreerd In Nederland moet die registratie vanaf 1 juni 2005 geschieden in het Nederlands Trialregister dat is ondergebracht bij het Nederlandse Cochrane Centrum Dit centrum ondersteunt medische onderzoeksprojecten met name door wetenschappers met raad en daad bij te staan Tot de bladen die het registratiebesluit hebben genomen behoren The Lancet en The New England Journal of Medicine De Wereldgezondheidsorganisatie in het Engels afgekort als WHO is van plan op alle nationale registers toezicht te gaan houden Het besluit is bedoeld om een rem te zetten op het verzwijgen van slechte onderzoeksresultaten Nu nog bieden onderzoekers die als regel alleen ter publicatie aan als ze gunstig zijn Dat een behandeling niet werkt of zelfs gevaarlijke gevolgen heeft komt daardoor lang niet altijd aan het licht Nu alle onderzoeksprojecten moeten zijn geregistreerd zullen waarschijnlijk zowel de goede als de slechte resultaten bekend raken Dit kan enerzijds door publicatie maar ook door het raadplegen van de openbare trialregisters en de daar dan vermelde stand van zaken Het Nederlandse register is te vinden op www trialregister nl Een bijkomend voordeel van de registratie is het vermijden van dubbel onderzoek Bovendien kunnen patiënten de registers gaan raadplegen om te bezien of ze zich ergens voor deelname aan een project kunnen melden Nederlandse onderzoekers blijven de plicht houden hun onderzoeksopzet ook aan te melden bij de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek CCMO Onderzoekers die hun trial hebben gemeld in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk Groot Brittannië hoeven dat niet ook nog eens afzonderlijk in Nederland te doen In het Engels Dutch Cochrane Centre DCC Bronnen www cochrane nl en het

  Original URL path: http://www.msweb.nl/klinisch/973 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  ontsteking in het centrale zenuwstelsel Uiteindelijk werd bij 18 kinderen werd de diagnose MS gesteld bij 21 kinderen bleef het bij 1 aanval Het hersenvocht werd geanalyseerd met behulp van een speciale machine massaspectrometer welke precies kan zien welke peptiden bouwstenen van eiwitten er in het hersenvocht aanwezig zijn In totaal zin er 2 260 peptiden in het hersenvocht gevonden die passen bij 318 verschillende eiwitten Van deze peptiden waren er 88 passend bij 14 eiwitten verhoogd bij kinderen met MS Van deze eiwitten zijn er 12 afkomstig uit het zenuwstelsel en dan met name de zogenaamde grijze stof zenuwcellichamen 35 peptiden passend bij 7 eiwitten waren lager in de MS groep in vergelijking met de kinderen met maar 1 aanval 6 van deze eiwitten spelen een rol in het afweersysteem Bij de 1ste aanval van auto immuun gemedieerde ontsteking in het centrale zenuwstelsel zie je bij de kinderen die de diagnose MS krijgen een overschot van eiwitten afkomstig van de grijze stof in het hersenvocht Terwijl je bij de kinderen waarbij het bij 1 aanval blijft juist meer eiwitten ziet die te maken hebben met het afweersysteem Bron Singh V van Pelt ED Stoop MP Stingl C Ketelslegers IA Neuteboom RF Catsman Berrevoets CE Luider TM Hintzen RQ MS Centre ErasMS Department of Neurology Erasmus MC Rotterdam Neurology Neuroimmunol Neuroinflamm 24 September 2015 online verschenen Samenvatting http www ncbi nlm nih gov pubmed 26445729 Gepubliceerd op MSweb 10 11 2015 Tweet E mail Woordenlijst Chronisch langdurig aanhoudend slepend verloop Grijze stof De gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn Deze gebieden zien er grijs uit als je de hersenen doorsnijdt en bekijkt Peptide Stukje van een eiwit Zenuw Bundel van zenuwvezels axonen Er zijn afferente en efferente zenuwvezels Afferentie zenuwvezels lopen in de richting van het centraal

  Original URL path: http://www.msweb.nl/diagnostisch/4638 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •