archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  van de patiënt voor de centra Wetenschappers aan de VU te Amsterdam onderzochten of revalidatie van mensen met MS in gezondheidscentra effectiever is dan revalidatie op de gebruikelijke manier De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat patiënten liever in revalidatiecentra behandeld willen worden Deze manier heeft echter op de primaire functies zoals invaliditeit en het kunnen meedoen en zelfstandigheid een minder goede invloed Het blijkt voor wat betreft de bijkomende verschijnselen als vermoeidheid kwaliteit van leven en hoe trouw en hoe vaak de therapie gevolgd wordt eerder negatief De therapie in revalidatiecentra zal dus moeten worden aangepast om een optimaal resultaat te bereiken Aan het onderzoek deden 269 poliklinische MS patiënten mee 13 ziekenhuizen en revalidatiecentra en 29 ergotherapeuten De uitkomsten voor de primaire functies gaven geen belangrijke verschillen te zien tussen de twee behandelwijzen Voor wat betreft de secundaire verschijnselen bleek dat er een statistisch aantoonbaar verschil was en wel ten voordele van de zelfstandige ergotherapeuten Dit resultaat werd gemeten na 4 maanden na 8 maanden was er alleen nog sprake van een verschil in de verbetering van de mentale gezondheid Beoordeling van de aanpak en klantgerichtheid viel uit in het voordeel van de revalidatiecentra Bron Eyssen IC

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/4054 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • MSweb
  krijgen laat een gunstig effect zien Onderzoekers uit Frankrijk zijn gaan onderzoeken wat het effect is van mannelijke hormonen ook wel androgenen genoemd op de aanmaak van nieuwe myeline In een diermodel waarbij demyelinisatie ontstaat heeft testosteron een gunstig effect Er is myelineherstel en ook zijn de astrocyten en microglia cellen van het immuunsysteem in de hersenen minder actief In de zenuwcellen van de hersenen zitten receptoren soort antennes ontvangers voor mannelijke hormonen deze worden androgeenreceptoren genoemd De onderzoekers hebben ook aangetoond dat deze receptoren essentieel zijn voor het effect van testosteron In muizen waarbij deze receptor kunstmatig is uitgeschakeld zorgt testosteron niet voor herstel aan myeline Ook synthetische androgenen werken op deze receptor en zijn in staat om myeline te laten groeien Deze synthetische androgenen kunnen in de toekomst mogelijk verder ontwikkeld worden als medicijn Bron Hussain R Ghoumari AM Bielecki B Steibel J Boehm N Liere P Macklin WB Kumar N Habert R Mhaouty Kodja S Tronche F Sitruk Ware R Schumacher M Ghandour MS INSERM and University Paris Sud and Strasbourg France Brain 2013 Jan 136 Pt 1 132 46 Gepubliceerd op MSweb februari 2013 Gepubliceerd op MSweb 22 02 2013 Tweet E mail Woordenlijst Demyelinisatie het verdwijnen van de myelineschede om een zenuwvezel Receptor Letterlijk ontvanger Een eiwit dat als een soort antenne dienst doet op een cel Een receptor kan signalen van buiten de cel opvangen en doorsturen naar binnen Een receptor ontvangt signalen door aan de buitenkant van de cel een stof te vangen Een receptor kan meestal maar één stof herkennen en vangen Astrocyt Stervormig vertakte gliacel in het centrale zenuwstelsel met lange of korte uitlopers Immuunsysteem Het afweersysteem van het lichaam dat het lichaam beschermt tegen infectie met bacteriën virussen of schimmels Er zijn twee systemen te onderscheiden Zie daarvoor innate en

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/4052 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  werd goed vastgehouden gedurende de hele studieperiode van twee jaar en het risico op terugvallen van AFFIRM patiënten die behandeld waren met natalizumab was ook dan teruggebracht tot ongeveer 40 Snelle reducties in het aantal terugvallen op jaarbasis kwamen ook voor bij TOP in 0 3 maanden van 2 naar 0 26 Natalizumab resulteerde in snelle blijvende afname in ziekteactiviteit zowel bij AFFIRM als in de klinische praktijk Deze afname in ziekteactiviteit was binnen de eerste drie maanden van behandeling te zien zelfs bij patiënten waarbij de ziekte meer actief was Bron Kappos L O Connor PW Polman CH Vermersch P Wiendl H Pace A Zhang A Hotermans C Departments of Neurology and Biomedicine University Hospital Basel Switzerland Journal of Neurology 2013 Jan 5 Epub ahead of print Gepubliceerd op MSweb februari 2013 Opmerking van de Redactie van MSweb De Europese en Amerikaanse autoriteiten hebben Tysabri goedgekeurd voor mensen met een zeer actieve snel evoluerende multiple sclerose die niet positief hebben gereageerd op de huidige eerste lijn therapieën Avonex Rebif Betaferon of Copaxone De voornaamste reden van deze terughoudende aanpak is dat mensen met MS die Tysabri gebruiken gevoelig zijn voor het JC Virus En het JC virus kan een potentieel dodelijke infectie veroorzaken met de naam progressieve multifocale leuko encefalopathie PML Er is nu een test voor het virus die kan voorspellen of mensen gevaar lopen PML te ontwikkelen Daarom heeft Biogen de fabrikant van Tysabri nu aan de Europese en Amerikaanse medische autoriteiten goedkeuring gevraagd voor Tysabri als eerste lijn therapie aldus meldt in februar 2013 de Engelse MS Society op haar website www mssociety org uk Gepubliceerd op MSweb 12 02 2013 Tweet E mail Woordenlijst Placebo Blindpreparaat pseudo geneesmiddel zonder farmacologische werking Een placebo wordt gebruikt in dubbelblinde klinische studies zie ook in deze woordenlijst Bij

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/4040 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  was voor een groot gedeelte het gevolg van MS gerelateerde oorzaken met name longontsteking Amerikaanse onderzoekers ontdekten al eerder link 2 hieronder dat mensen met MS gemiddeld 7 tot 14 jaar eerder overlijden dan mensen zonder MS Uit een follow up 21 jaar nadat zij deelnamen aan een onderzoek naar het toen nieuwe medicijn Betaferon bleek dat gebruik van interferon β 1b Betaferon de sterftekans van de mensen die Betaferon kregen met 46 tot 47 had verlaagd ten opzichte van de toentertijd deelnemende groep die als placebo geen betaferon kreeg Om nu te kunnen bepalen of het hogere sterftecijfer in deze placebogroep te wijten was aan MS gerelateerde oorzaken analyseerden de onderzoekers de doodsoorzaken Causes Of Death COD s van alle deelnemers Deze CODs werden door een onafhankelijke geschillencommissie getoetst link 1 hieronder De hogere sterfte in de oorspronkelijke placebogroep was grotendeels te wijten aan meer door MS veroorzaakte longontstekingen Andere COD s waren gelijkelijk verdeeld over zowel Betaferongebruikers als placebogebruikers Bron Goodin DS Ebers GC Cutter G Cook SD O Donnell T Reder AT Kremenchutzky M Oger J Rametta M Beckmann K Knappertz V Department of Neurology University of California San Francisco California USA BMJ Open 2012 Nov 30 2 6 en Neurology 2012 Apr 24 78 17 1315 22 Gepubliceerd op MSweb februari 2013 Gepubliceerd op MSweb 01 02 2013 Tweet E mail Woordenlijst Placebo Blindpreparaat pseudo geneesmiddel zonder farmacologische werking Een placebo wordt gebruikt in dubbelblinde klinische studies zie ook in deze woordenlijst Bij placebo gecontroleerde geneesmiddelenstudies wordt het te testen middel vergeleken met een placebo om te corrigeren voor eventuele positieve effecten die het gevolg zijn van de verwachting van de deelnemers en artsen Interferon Letterlijk tussendrager Eiwit dat vrijkomt uit bloedcellen Het is een cytokine dat wil zeggen het fungeert als boodschapper in het lichaam

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/4031 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  jonger en had vaker schubs De critici denken dat de interferongroep actievere MS had en daarom in samenspraak met hun arts besloot om het medicijn te gaan gebruiken Dit verklaart de verschillen tussen de groepen Het is niet vreemd als deze ziekere groep ondanks interferongebruik niet beter presteerde dan de controlegroep Het tweede punt van kritiek is dat meer dan 400 patiënten werden uitgesloten van de studie omdat bij hen de EDSS score minder dan twee punten was gedaald in het tijdvak De critici wijzen erop dat de onderzoekers niet vermeld hebben hoe deze 400 patiënten over de groepen waren verdeeld Bij patiënten die weinig achteruit gaan wordt de EDSS score doorgaans minder vaak gemeten Als veel van deze patiënten tot de interferon groep behoorden is de tijd tot het bereiken van een EDSS score van 6 van die groep ten onrechte te laag geschat Verder bereikten de interferongebruikers sneller een EDSS score van 6 dan de controlegroep uit hetzelfde tijdvak maar langzamer dan de controlegroep uit een vroeger tijdvak De critici wijzen erop dat bij de historische controlegroep waarschijnlijk ook mensen met actieve MS zaten omdat interferon toen nog niet op de markt was Daarom is deze groep een betere referentie dan de gelijktijdige controlegroep Ten opzichte van deze groep presteert interferon zoals gezegd beter Tenslotte was 10 van de mensen in de interferongroep ouder dan 50 jaar versus 20 in de gelijktijdige controlegroep Er is bewijs dat je tussen je 40ste en 45ste jaar het meeste risico loopt om sneller achteruit te gaan Bij de interferongroep moesten meer mensen die leeftijd nog bereiken dus de kans op progressie was bij hen groter De onderzoeksgroep vindt daarom dat de conclusies van Shirani et al van onvoldoende kwaliteit zijn om iets over de invloed van interferon β op de toename

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/4028 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  behandelden patiënten die geen baat hebben bij de bestaande pijnstillers naast hun andere medicatie met een Sativexspray of met een placebospray Dit deden zij veertien weken lang op een dubbel blinde manier artsen en patiënten wisten niet wie wat kreeg om te kijken of er een verlichting van neuropatische pijn ontstond Deze fase van het onderzoek werd gevolgd door een 18 weken durend afbouwonderzoek 14 weken lang een open onderzoek d w z dat artsen en patiënten wisten wie wat kreeg plus een dubbel blind onderzoek van 4 weken Daarbij werd niet alleen gekeken naar de tijd die nodig was voor de afbouw van bij deze groep gesignaleerde effecten maar er werd ook gekeken naar de blijvende effecten van de Sativexspray Er deden 339 patiënten aan het onderzoek mee Hiervan kregen 167 patiënten de Sativexspray en 172 de placebospray Van deze deelnemers namen 58 patiënten deel aan het afbouwonderzoek Na 14 weken konden de onderzoekers geen verschil vinden tussen de Sativexgebruikers en de mensen met een placebospray Beide groepen bleken in gelijke mate verbetering aan te geven Tijdens de afbouwfase was het langere termijn effect van de Sativexspray statistisch aantoonbaar beter dan die van de placebospray Het voornaamste verschil betrof de ernst van de pijn en de kwaliteit van de slaap In deze fase van het onderzoek verliep meer tijd voor afbouw bij de groep die met een Sativexspray werd behandeld Dit in vergelijking met de groep die met een placebo spray werd behandeld De uitkomsten van dit onderzoek zijn onduidelijk omdat de uitkomsten van de twee fases van dit onderzoek tegenstrijdig blijken te zijn Bron Langford RM Mares J Novotna A Vachova M Novakova I Notcutt W Ratcliffe S Pain and Anaesthesia Research Centre St Bartholomew s Hospital London UK Journal of Neurology 2012 Nov 21 Epub ahead of

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/4007 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  dagen lang eenmaal per dag dag gegeven en vervolgens nog drie dagen in twaalf maanden De behandeling van de 24 mg per dag groep werd gestopt maar de resultaten werden wel vastgelegd Het merendeel van de patiënten die met interferon bèta of met Campath 12 mg behandeld zijn vormden de hoofdgroep voor dit onderzoek en werd daarom gevolgd Dat zijn 202 van de 231 patiënten uit de interferon bèta groep en 426 van de 436 patiënten uit de campathgroep van 12 mg Uit de interferon bèta groep kregen 104 51 patiënten schubs tegen 147 35 uit de campathgroep 236 personen Van de patiënten uit de interferon bèta groep waren 94 patiënten 47 twee jaar lang vrij van schubs tegen 278 65 uit de campathgroep Van de patiënten uit de interferon bèta groep kregen 40 20 gedurende de studieduur van twee jaar een aantoonbare stijging van hun invaliditeit tegen 54 13 uit de campathgroep Negentig procent van de alemtuzumabgebruikers had enige vorm van bijwerking Bij 435 patiënten uit de campathgroep van 12 mg kregen 393 patiënten infuus gerelateerde problemen 334 patiënten kregen infecties tegen 134 van de 202 patiënten uit de interferon bèta groep Deze infecties verliepen meestal vrij mild en waren niet dodelijk Zesennegentig patiënten kregen schildklieraandoeningen en drie patiënten kregen hematologische afwijkingen De onderzoekers concluderen dat voor patiënten met moeilijk te genezen en vaak optredende schubs Campath gebruikt kan worden om het aantal schubs terug te dringen en om progressie van hun beperkingen te verminderen Het is daarbij belangrijk om in een vroeg stadium klinische risicofactoren te bepalen voor het ontstaan van een bijkomende immuunziekte tijdens de behandeling met campath Bron Coles AJ Twyman CL Arnold DL Cohen JA Confavreux C Fox EJ Hartung HP Havrdova E Selmaj KW Weiner HL Miller T Fisher E Sandbrink R Lake SL

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/3976 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  MS Alemtuzumab gaf de helft minder schubs dan interferon De toename van invaliditeit gedurende het onderzoek was gelijk Wel gaf alemtuzumab meer bijwerkingen Onderzoekers vergeleken gedurende twee jaar de werkzaamheid van alemtuzumab met die van interferon beta 1a bij mensen met RR MS die nog niet eerder tegen MS behandeld waren Zij waren willekeurig ingedeeld in twee groepen 195 mensen kregen drie maal per week 44 g interferon en 386 mensen kregen aan het begin vijf keer 12 mg alemtuzumab per dag en na één jaar nog eens drie keer 12 mg alemtuzumab per dag De alemtuzumab werd intraveneus toegediend Aan het eind van het onderzoek waren er van deze groepen 187 respectievelijk 376 mensen over Een op vijf mensen met alemtuzumab had een schub tijdens de onderzoeksperiode In de interferon groep was dit bij twee op de vijf mensen het geval In beide groepen had tijdens de studieduur ongeveer tien procent een blijvende toename in invaliditeit In de groep met alemtuzumab waren er wel meer bijwerkingen dan in de groep die interferon kreeg Negentig procent van de alemtuzumab gebruikers had enige vorm van bijwerking waarvan drie procent ernstige Bron Cohen JA Coles AJ Arnold DL Confavreux C Fox EJ Hartung HP Havrdova E Selmaj KW Weiner HL Fisher E Brinar VV Giovannoni G Stojanovic M Ertik BI Lake SL Margolin DH Panzara MA Compston DA CARE MS I investigators collaborators 133 Lancet 2012 Nov 24 380 9856 1819 28 Gepubliceerd op MSweb december 2012 Gepubliceerd op MSweb 11 12 2012 Tweet E mail Woordenlijst Interferon Letterlijk tussendrager Eiwit dat vrijkomt uit bloedcellen Het is een cytokine dat wil zeggen het fungeert als boodschapper in het lichaam en kan cellen van het immuunsysteem activeren Er zijn drie soorten die een aan elkaar tegengestelde werking kunnen hebben a ß en y

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/3975 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •