archive-nl.com » NL » M » MSWEB.NL

Total: 1123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MSweb
  zijn 73 RRMS patiënten over een periode van 3 jaar gevolgd Tijdens deze periode werd er regelmatig bloed afgenomen en werd er elk jaar een MRI gemaakt Uit de resultaten van de studie bleek dat bij meer dan 50 van de deelnemers ergens gedurende de 3 jaar antistoffen waren gevonden Bij ongeveer de helft van deze groep was dit bij elke bloedafname het geval De aanwezigheid van antistoffen hing sterk samen met de concentratie natalizumab in het bloed Hoe meer antistoffen iemand had hoe lager de concentratie natalizumab De onderzoekers hebben ook gekeken naar de effecten van lage natalizumab concentraties op de MRI uitslagen Hieruit bleek dat mensen met lage concentraties natalizumab en dus veel antistoffen een grotere kans hadden op aankleurende actieve lesies op de MRI en het krijgen van een schub Het is tot nu toe onduidelijk waarom sommige patiënten geen en andere wel antilichamen produceren Wel is duidelijk dat de aanwezigheid van antistoffen bij gebruik van natalizumab negatieve gevolgen heeft voor de patiënt De concentratie natalizumab in het bloed daalt waardoor de kans op aankleurende lesies en schubs aanzienlijk groter is Bron Vennegoor A Rispens T Strijbis EM Seewann A Uitdehaag BM Balk LJ Barkhof F Polman CH Wolbink G Killestein J Department of Neurology VU University Medical Center The Netherlands Multiple Sclerose 2012 Sep 19 Epub ahead of print Gepubliceerd op MSweb november 2012 Gepubliceerd op MSweb 09 11 2012 Tweet E mail Woordenlijst Antistof Een woord met dezelfde betekenis als antilichaam Centraal Zenuwstelsel CZS hersenen en ruggenmerg vanwaar als van een centrum uit de zenuwen uitgaan Placebo Blindpreparaat pseudo geneesmiddel zonder farmacologische werking Een placebo wordt gebruikt in dubbelblinde klinische studies zie ook in deze woordenlijst Bij placebo gecontroleerde geneesmiddelenstudies wordt het te testen middel vergeleken met een placebo om te corrigeren voor eventuele positieve

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/3928 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • MSweb
  mensen voor dat de zuurstofradicalen uit de weg worden geruimd Wetenschappers denken dat BG 12 Nrf2 activeert Een flinke groep mensen 1417 in totaal nam deel aan het onderzoek Hun gemiddelde leeftijd was 37 jaar Ze hadden gemiddeld 5 jaar RRMS en een EDSS score van 2 6 bij aanvang van de studie De onderzoekers verdeelden hen in vier gelijke groepen Groep 1 kreeg tweemaal daags 240 mg BG 12 en een tweede groep kreeg die dosis drie keer per dag Groepen 3 en 4 kregen respectievelijk Copaxone en een placebo Na twee jaar pilgebruik had de placebogroep gemiddeld 0 40 schubs per jaar meegemaakt Bij de BG 12 groepen bleek dat aantal bijna twee keer zo laag te zijn namelijk 0 22 bij groep 1 en 0 20 bij groep 2 De groep met Copaxone had 0 29 schubs per jaar Verder toonden MRI scans van de BG 12 en de Copaxonegebruikers dat bij hen significant minder nieuwe laesies waren ontstaan dan bij de placebogroep Het medicijn gaf milde bijwerkingen Een kwart van de BG12 patiënten had de eerste maand meer last van onder andere maagdarmproblemen of blozen dan de placebogroep maar die verschijnselen verdwenen daarna bij de meeste patiënten De groep met Copaxone had meer last van injectieproblemen Het functioneren van de BG 12 gebruikers gemeten aan de hand van de EDSS score liet geen significante verbetering zien Opmerking van de redactie van MSweb De resultaten van de fase 2 zie MSweb Een werkzame pil van november 2008 en deze twee fase 3 studies zijn zo goed dat Biogen Idec een vergunning heeft aangevraagd om het medicijn op de markt te mogen brengen Inmiddels heeft de European Medicines Agency die aanvraag in behandeling Bron Fox RJ Miller DH Phillips JT Hutchinson M Havrdova E Kita M Yang M Raghupathi K Novas M Sweetser MT Viglietta V Dawson KT Diverse ziekenhuizen en universiteiten in Australië Engeland Verenigde Staten Ierland en Tsjechië New England Journal of Medicine 2012 Sep 20 367 12 1087 1097 Gepubliceerd op MSweb november 2012 Gepubliceerd op MSweb 02 11 2012 Tweet E mail Woordenlijst Placebo Blindpreparaat pseudo geneesmiddel zonder farmacologische werking Een placebo wordt gebruikt in dubbelblinde klinische studies zie ook in deze woordenlijst Bij placebo gecontroleerde geneesmiddelenstudies wordt het te testen middel vergeleken met een placebo om te corrigeren voor eventuele positieve effecten die het gevolg zijn van de verwachting van de deelnemers en artsen EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden die laten zien of en op welke plaatsen myeline is verdwenen Daarnaast kan je met MRI kijken of een in het bloed gespoten stof in het CZS terecht komt Als dat het geval is zit er een lek in de bloedhersenbarrière Oligodendrocyt Letterlijk cel met enkele

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/3904 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  ingedeeld in drie groepen één groep kreeg 3 maal daags 240 mg BG 12 één groep kreeg 2 maal daags 240 mg BG 12 en de derde groep kreeg een placebo Het was een dubbelblind onderzoek waarbij de patiënten en de artsen niet weten wie wat krijgt Het aantal schubs was bijna gehalveerd bij de mensen die BG 12 kregen In twee jaar tijd had ongeveer een kwart van de mensen met BG 12 een schub terwijl in diezelfde periode bijna de helft van de mensen die het placebo kregen een schub had Ook waren in die twee jaar in de groepen die BG 12 kregen minder mensen in validiteit achteruitgegaan dan in de placebogroep De MRI scans van de BG 12 gebruikers vertoonden minder laesies dan van de mensen die het placebo hadden gekregen De volgende bijwerkingen traden op bij sommige van de mensen die BG 12 kregen blozen maag en darmklachten diarree misselijk buikpijn minder lymphocyten en een verhoogde leveractiviteit Bron Gold R Kappos L Arnold DL Bar Or A Giovannoni G Selmaj K Tornatore C Sweetser MT Yang M Sheikh SI Dawson KT DEFINE Study Investigators and Collaborators 246 New England Journal of Medicine 2012 Sep 20 367 12 1098 107 Gepubliceerd op MSweb oktober 2012 Gepubliceerd op MSweb 26 10 2012 Tweet E mail Woordenlijst Placebo Blindpreparaat pseudo geneesmiddel zonder farmacologische werking Een placebo wordt gebruikt in dubbelblinde klinische studies zie ook in deze woordenlijst Bij placebo gecontroleerde geneesmiddelenstudies wordt het te testen middel vergeleken met een placebo om te corrigeren voor eventuele positieve effecten die het gevolg zijn van de verwachting van de deelnemers en artsen MRI Magnetic resonance imaging een techniek waarmee je met behulp van metingen met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kan kijken Met MRI kunnen plaatjes van het CZS gemaakt worden

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/3897 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  over MS Tijdschriften Uitgeknipt MSweb Contact Wie zijn wij Organisatie Jaarverslagen Mogelijk medicijn tegen cognitieve stoornis Lisdexamfetamine dimesylate LDX is een nog experimenteel medicijn ter verbetering van cognitieve stoornissen Het is nog een prodrug dat wil zeggen dat het gebruik voor proefdoeleinden is goedgekeurd Wetenschappers in Canada deden onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van dit middel Aan dit onderzoek werkten mensen met MS mee die last hadden van teruggang in de cognitieve verwerkingssnelheid en geheugen gemeten aan de hand van verschillende maatstaven Ook is hierbij een zelfreportage van de stoornis meegenomen De helft van de groep deelnemers kreeg LDX toegediend de andere helft een placebo De resultaten na toediening van LDX gaven een statistisch aantoonbare verbetering te zien in vergelijking tot hen die een placebo kregen Beide groepen meldden echter bijwerkingen Het onderzoek suggereert dat na gebruik van LDX een verbetering optreedt van de cognitieve verwerkingssnelheid en het geheugen bij mensen met MS Omdat beide groepen klein waren en niet optimaal dezelfde uitgangsgegevens hadden zijn verdere onderzoeken nodig Bron Morrow SA Smerbeck A Patrick K Cookfair D Weinstock Guttman B Benedict RH Department of Clinical Neurological Sciences Western University London Canada Journal of Neurology 2012 Sep 23 Epub ahead of print Samenvatting MSIF Gepubliceerd op MSweb oktober 2012 Gepubliceerd op MSweb 23 10 2012 Tweet E mail Woordenlijst Cognitieve stoornis veranderingen in cognitieve functie door ziekte of trauma Bij 50 tot 60 procent van de mensen met MS treden in min of meerdere mate cognitieve stoornissen op Het gaat vooral om stoornissen van het geheugen van informatieverwerking en van uitvoerende functies Placebo Blindpreparaat pseudo geneesmiddel zonder farmacologische werking Een placebo wordt gebruikt in dubbelblinde klinische studies zie ook in deze woordenlijst Bij placebo gecontroleerde geneesmiddelenstudies wordt het te testen middel vergeleken met een placebo om te corrigeren voor eventuele

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/3896 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  een groep van 829 mensen uit hetzelfde tijdvak die niet behandeld werden Ook betrok het team in zijn vergelijking een historische groep van 959 mensen die niet behandeld was uit een vroeger tijdvak Alle mensen hadden de schubvorm van MS De onderzoekers keken naar de tijd die was verlopen tussen het moment waarop iemand met MS geschikt was bevonden voor behandeling met interferon β en het moment waarop die persoon een EDSS score van 6 bereikte stok of kruk nodig om 100m te kunnen lopen waarbij die score in de volgende 150 dagen niet meer verbeterde Met behulp van een statistisch model corrigeerde het team voor de invloed van diverse andere factoren op de gemeten tijd Nadat de onderzoekers de uitkomsten voor sekse leeftijd duur van de ziekte en EDSS hadden gecorrigeerd concludeerden ze dat behandeling met interferon β geen invloed van betekenis had op het risico een EDSS van 6 te bereiken en ook niet op de tijd die daarvoor nodig was De onderzoekers corrigeerden de uitkomsten verder op het bestaan van andere ziektes naast de MS co morbiditeit en op sociaal economische achtergrond Ook dan vonden de onderzoekers geen verschillen van betekenis Verdere correctie op propensiteitsscores bijkomende factoren die verschil maakten tussen de groepen was evenmin een statistisch verschil tussen de groepen aantoonbaar De onderzoekers concludeerden dan ook dat interferon β bij mensen met de schubvorm van MS geen remmende werking had op de toename van invaliditeit Bron Shirani A Zhao Y Karim ME Evans C Kingwell E van der Kop ML Oger J Gustafson P Petkau J Tremlett H Division of Neurology and Brain Research Centre Department of Medicine and Vancouver Coastal Health Research Institute University of British Columbia Vancouver Canada JAMA The Journal of the American Medical Association 2012 Jul 18 308 3 247 56 Gepubliceerd

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/3888 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  na dotteren tegen CCSVI Een onderzoeksteam van de Italiaanse arts Zamboni vindt twee jaar na de ingreep tegen CCSVI misschien enige verbetering bij de behandelde mensen met de schubvorm van MS RRMS Meer dan twee jaar geleden hebben Italiaanse onderzoekers de vaten voor bloedafvoer uit de hersenen verwijd bij mensen met RRMS Deze ingreep werd uitgevoerd om de CCSVI Chronische Cerebrospinale Veneuze Insufficiëntie op te heffen Bij de 29 mensen die voor deze experimentele behandeling waren geworven zijn 44 ingrepen gedaan Bij sommigen dus meer dan een keer Gemiddeld 30 maanden na de ingreep bekeek het behandelteam hoe het deze mensen verging Hoewel er een grote variatie in het resultaat te zien was hadden de meesten in de twee jaar na de ingreep minder vaak een schub dan in de twee jaar voor de behandeling gemiddeld 0 45 per jaar na de behandeling en gemiddeld 0 76 per jaar daarvoor Ook de mate van invaliditeit zoals gemeten met de zogenaamde EDSS schaal zie Meer over MS Diagnose was hoewel niet altijd statistisch significant wat afgenomen van gemiddeld 2 27 naar 1 98 Geen van de 29 mensen had last van bijwerkingen of complicaties van de behandeling De onderzoekers concluderen dat hun behandeling veilig lijkt te zijn en dat deze misschien helpt om schubs en invaliditeit bij RRMS terug te dringen Bron Salvi F Bartolomei I Buccellato E Galeotti R Zamboni P Functional Neurology 2012 Jan Mar 27 1 55 9 Gepubliceerd op MSweb juli 2012 Gepubliceerd op MSweb 17 07 2012 Tweet E mail Woordenlijst EDSS expanded disability status scale Een schaal die wordt gebruik om aan te geven hoe groot iemands bewegingsbeperkingen zijn Zie Expanded Disability Status Scale Significant Echt dat wil zeggen statistisch van belang en dus waar En dus niet aanzienlijk of belangrijk Schub Een plotselinge verergering

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/3837 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  zijn bijna 100 000 mensen met dit medicijn behandeld Onderzoekers van Biogen Idec en Elan de fabrikanten van Tysabri vonden dat een goed moment om de kans op PML te evalueren Ze analyseerden gegevens van een eigen database drie grote Tysabri fase 3 studies genaamd AFFIRM STRATIFY 1 en TYGRIS en een groot Zweeds onderzoek naar de werking van Tysabri Van de in totaal 99 571 Tysabri gebruikers hebben er 212 PML gekregen omgerekend 0 21 Om de invloed van de duur van het gebruik te bepalen verdeelden ze alle behandelde mensen in zes groepen die maximaal één jaar tussen de een en twee jaar tussen de twee en drie jaar enzovoort Tysabri gekregen hadden en telden per groep het aantal mensen met PML Het bleek dat van de groep die maximaal één jaar behandeld was 0 04 mensen van de 1000 mensen PML hadden ontwikkeld Van de daarop volgende vijf periodes waren dat er respectievelijk 0 6 2 2 1 2 en 2 2 van de 1000 Het risico om PML te ontwikkelen nam dus sterker toe na twee jaar Tysabri gebruik Voor de kansberekening op PML na gebruik van immunosuppressieve medicijnen gebruikten de onderzoekers data van de TYGRIS studie omdat het medicijngebruik bij de andere studies niet was vastgelegd Ze vergeleken die met data van de 212 PML patiënten Twintig procent van de deelnemers aan de TYGRIS studie had deze middelen gebruikt tegenover 34 van de PML patiënten Dit wijst erop dat immunosuppressieve middelen de kans op PML vergroten Voor de evaluatie van de derde risicofactor keken de onderzoekers naar de aanwezigheid van antistoffen tegen het JC virus in bloed dat meer dan zes maanden voor de openbaring van de eerste PML symptomen afgenomen was Bij de AFFIRM STRATIFY 1 en TYGRIS studies en bij 55 PML patiënten

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/3832 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • MSweb
  jaar vermindert de sterfte ten opzichte van mensen met MS die nooit met Betaferon zijn behandeld Ruim twintig jaar geleden startten onderzoekers een studie naar het effect van MS bij 372 mensen met de schubvorm van MS RRMS Een deel van de groep kreeg 250 microgram Betaferon merknaam van betaferon 1 beta en een ander deel 50 microgram Een controlegroep kreeg een placebo Na ruim 21 jaar waren 81 mensen overleden Zes mensen konden niet meer opgespoord worden De onderzoekers hebben op grond van de groepsvertegenwoordiging van de overledenen uitgerekend dat de sterftekans van de mensen die Betaferon kregen ongeveer de helft was van de sterftekans in de nooit behandelde controlegroep Daarbij bleek de hoogte van de dosering geen verschil uit te maken Bron Goodin DS Reder AT Ebers GC Cutter G Kremenchutzky M Oger J Langdon D Rametta M Beckmann K DeSimone TM Knappertz V Department of Neurology University of California San Francisco CA USA Neurology 2012 Apr 24 78 17 1315 22 Epub 2012 Apr 11 Gepubliceerd op MSweb juni 2012 Gepubliceerd op MSweb 26 06 2012 Tweet E mail Woordenlijst Placebo Blindpreparaat pseudo geneesmiddel zonder farmacologische werking Een placebo wordt gebruikt in dubbelblinde klinische studies zie ook in deze woordenlijst Bij placebo gecontroleerde geneesmiddelenstudies wordt het te testen middel vergeleken met een placebo om te corrigeren voor eventuele positieve effecten die het gevolg zijn van de verwachting van de deelnemers en artsen Interferon Letterlijk tussendrager Eiwit dat vrijkomt uit bloedcellen Het is een cytokine dat wil zeggen het fungeert als boodschapper in het lichaam en kan cellen van het immuunsysteem activeren Er zijn drie soorten die een aan elkaar tegengestelde werking kunnen hebben a ß en y interferon Bij MS kun je ß interferon toepassen als activator van een groep T cellen die gericht zijn tegen een

  Original URL path: http://www.msweb.nl/therapeutisch/3820 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •