archive-nl.com » NL » M » MUSEUMBRESKENS.NL

Total: 89

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • in de kom omhoog joeg Dan moest Flip naar hogere regionen gevoerd worden door Oude Jaap die nu zo ijverig aan het eieren tellen was Maar opeens vergat Jaap zijn tel hij kon zijn oren niet geloven Een walvis Fel flitste in Jaap de herinnering op Waarom ook niet Want eens was hij een bekwaam harpoenier jagend de walvissen tot nabij de Groenlandse kust Hoe menigmaal had hij de harpoen geslingerd in de lichamen der watermonsters De laatste maal afmonsterend van de walvisvaarder had hij ook zijn laatste harpoen meegebracht naar huis Vlak bij hem hing het wapen aan de muur Jaap snelde het duin op en daar zag hij wat hij nimmermeer had durven hopen te zien een heuse walvis Een blauwe mompelde hij Ha hij herkende de deining die het grote dier in zijn vaart als voor zich uit duwde Hij zag ook hoe het dook en hoe het weer boven komend twee zilverwitte waterstralen uitstootte die in een wolk uiteenvielen En Jaap groot van gestalte en sterk naar venant voelde zijn spieren jeuken In zijn verbeelding zag hij zichzelve staande weer op de voorplecht van de sloep klaar met de harpoen Onder de samengestroomde visserlui rezen al spoedig gedachten aan vervolging en jacht Enkele drieste varensgasten schaarden zich om Jaap Het plan van aanval was gauw gevormd Een sloep werd klaargemaakt haken riemen en lijnen werden er in geworpen Jaap rende om zijn harpoen Flip de hond snapte niets van bet plotseling ontstaande rumoer in huis van de felle woorden en het geschreeuw Van de zijde van Mietje Jaaps ega waren bezwaren gerezen tegen de voorgenomen gevaarvolle tocht Vastberaden wierp zij zich tussen harpoenier en walvis Maar ook Jaap was onverbiddelijk Hij ging Mietje hem achterna Bij de inscheping herhaalde zich de scene welke de afvaart reeds

  Original URL path: http://www.museumbreskens.nl/visserij/walvisvoodekaaije/walvisvoodekaaije.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Banken en Kasjoeien
  het gedeelte boven water Later werd de gehele huid geteerd De aangroeiing op de scheepshuid waarop een teerproduct was gebruikt verliep zo snel dat tweewekelijks onderhoud onontkoombaar bleek Soms werd gebankt als het weer niet toeliet uit te varen maar gewoonlijk vond dit op zaterdag plaats Tot de jaren zestig werden de schepen tijdens hoog water boven droogvallende gedeelten van de haven gevaren men moest laag water afwachten alvorens men kon beginnen Eerst moesten de pokken en algen met stekers houwelen en bezems worden verwijderd waarna met vuur de scheepshuid gedroogd werd alvorens men kon teren Dit drogen gebeurde met behulp van bossen riet à fl 0 25 of schaveling van onder andere houtzagerij Verschoor die toen op de kaai gevestigd was Maar ook een ander karwei staat de vorige generatie vissers nog helder voor de ogen Nadat de laatste sleep van de week erop zat trokken we de korre hoog in de mast om te drogen en voeren naar binnen de volgende dag was het dan katsjoeien Een pure noodzaak was dat het netwerk eenmaal boven water zo gauw mogelijk droogde Het was namelijk van katoen dat als het nat bleef makkelijk wegrotte Legde je voor onbepaalde tijd een korre weg in vochtige bergruimte dan was de kans groot dat als je hem weer wilde gebruiken je hem helemaal in flenters stukken trok alles moest dus goed droog zijn Om de 2 à 3 weken moesten de netten gekatsjoeid worden katsjoeien is het bressiaanse woord voor tanen en dat kon enkel als die kurkdroog waren Katsjoe was een soort hars dat je in harde brokken van vier à vijf kilo kocht Het spul werd eerst in stukken geslagen en daarna in de kookpot van de hornaet gesmolten Een taaie stof waarin voortdurend geroerd moest worden Voor 1950 hadden alle

  Original URL path: http://www.museumbreskens.nl/visserij/bankenenkasjoeien/bankenenkasjoeien.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Dagje hornaot vissen rond 1924
  stakelpot mao boven terpetine aai je dao in zitten dà brande art dà gaf un eldere witte vlamme vroeger op de zeilen mosje altied àn dek staon je moest wèh un kjee over de wind of tegen wind in laveren èn vooral ai je van onder de kant de vaart most over steken dàh was gevaorlijk Normaol waoren ze mee zn 4 an board grote sterke vinters ze mosten de korren ook binn aolen mee d hand z aon der geen lieren opstaon wòh klein liertje aan de mast voo t grote zeil te ijsen dao zat ook een lierkop op ai je dan un kee zwarigheid ao kon je de reep dao mee binn aolen bitje hornaot vingn we dan èn wah visjes voo de leur in de winter laogen we stille mosten we netten breien iederéén die àn boord was eel de winter lang gewoon tuus ierderéén kreeg stringen katoen mee van de schipper om te breien djeen was vlugger danderr minder vlug int voorjaor werd de stukken àmekaore gezet op de kaaije en ze mosten soms 2 korretjes maoken zoo van un meter of vierre soms werkten ze tussendeu as kaaiwerker aster werk was mao normaal was daije elke winter 1 korretje maokte je kon ùn paar jaar mee un korretje doen zo om en om aster weinig wind was gooin ze mao 1 netje overboord aster genoeg wind was deeij ze da mee 2 netjes as ut te snel ging ging je vliegen vangn en deejen we ut net te verzwaren mee contra gewichten van peterolie lanterns zo un kilo of vier vuve van de lusters die boven tafel angen die werden dao altied voo gebruukt èn bie ut waoter zeil visten ze ook ast bladstille was dan roeide ze na udder plekke bie de leste

  Original URL path: http://www.museumbreskens.nl/visserij/douwejaap/1924dagjevissen.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Voorjaar 1945 wier den eeste erring gevangen in Bresjes
  erring kunnen vangen voo un deelloon 6000 gulln da was ongekend véé de eeste keer verzopen we onderànd toen aome 9 ton erring in t ruum en de knalpupe die liep onderdek en was afgeroest deu dà we zo diepe laogen kwamter tèlkes biet zeetje een grote zwalpe waoter in de mechiene kaomer je moest je eigen rotpompen mee een vleugel pompje bie de grote lenspompe zo n kattekop kon me nie pompen want die zat verstopt van d erring laoter smeet je een bos kitting in het lensputje dan kon die erring dao nie vookomm dàh was allemao leergeld Toen me binnen kwaomen stond het zwart van t volk op de kaaije erring zovee dà oan ze nog nooit gezien We moesten direct lossen èn wegen in d ouwe vismiene verkopen dà was toen nog bie afroepen we kregen meer dan een gulden de kilo Een jaar later in de winter 45 46 bin die urkers pas gekomm dàh was un gouwe tied voo Urk vazèf die kwaomm mee zwaardere schepen bie meer kracht erin die vissende in span later vissen we ook wèh in span moa dà ging nooit zo goed draaide altied uut op ruzie de ene

  Original URL path: http://www.museumbreskens.nl/visserij/douwejaap/1945erringtied.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • D'Douwe Willem (Siek) van Haneghem vertelt over "Roeien en voor het water Zeilen"
  deden we met twee korretjes die aan loefzijde kant waar vandaan de wind in de zeilen komt werden weggegooid Eén vanaf voorop en één vanaf achterop Eén man gooide één korretje weg De roefeltjes die de netmond open houden waren van achthoekig geschaafd Amerikaans grenen Al prangende zo hoog mogelijk aan de wind zeilend en tegen het getij in visten we ons traject af Tegen een droogte of niet visbare grond gekomen zetten we de korretjes aan dek om dan terug te zeilen naar het begin van de visgrond We navigeerden met behulp van een kompas dat niet meer dan een ronddraaiende schijf op een pin in een kistje was De diepte en grondsoort bepaalden we met een lood dat aan een geteerd touw hing We gooiden het voor het schip uit Aan de merkjes zagen we hoe diep het was Op hard zand en blauwe modder ving je niets spiergrond was beter Dat kon je zien in het gaatje onder in het lood waar altijd wel wat grond in bleef zitten Dat looijen was de belangrijkste handeling van het vissen die dagen tegenwoordig wordt het niet meer gedaan Het halen van de korretjes werd op het zeetje gedaan Met dikke wanten aan anders gingen je handen kapot werd het geteerde touw elke keer als de kop van de botter naar beneden ging een stuk binnengetrokken door houten mikken en afgeklemd als ie weer naar boven ging En reken maar dat je er dan goed je best voor deed dat er geen centimeter terug gleed want die moest je dan weer opnieuw binnenhalen Een zwaar karwei De staarten van de netten werden leeggeschud in het ruim waar ik als jongen de garnalen met de hand uitzocht Een schop kwam er niet aan te pas er mocht er eens één kapot

  Original URL path: http://www.museumbreskens.nl/visserij/roeien/roeienenvoorhetwaterzeilen.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • hij er door rolde Ja als je zoiets op je dertiende jaar meemaakt vergeet je dat niet Maar echt geschrokken Neeh da nie Het oliegoed in die tijd was van een soort linnen dat je van tijd tot tijd insmeerde met lijnolie om het nog een beetje waterdicht te houden Daarna werd het al snel zo hard als een kei Had je een paar keer in het buiswater gestaan dan sloeg het water er al weer door en was je weer nat Het schuurde als de pest Je goed kleren stond stijf van het zout Als het een beetje slechtweerachtig was en je een half uurtje kon slapen dan kroop je met oliegoed en al aan in je kooi Je was dan wel nat maar je wist niet beter We zorgden er dan voor dat het kacheltje beneden roodgloeiend was In je kooi lag een bed matras of als je dat niet had sliep je op een stuk net Werd je dan s morgens wakker dan stond het netwerk in je kaken Mijn onderarmen staan nog onder de littekens van de mouwvreters een soort puisten die je kreeg door het zand en het water dat schuurde in je mouwen Handschoenen waren er nog niet De dokter kon er niets aan doen Met opgestroopte mouwen had ik er geen last van maar als het slecht weer was moest je wel oliegoed dragen en waren je armen bedekt Pas toen het rubber oliegoed er kwam is het gaan beteren In de oorlog kon je geen laarzen meer krijgen en dan droegen we sallepatters een soort keppen die over je klompen pasten en die je onder je knieën dichtbond met een touwtje Je snapt wel hoe droog onze voeten dan waren En als je dan geen olieschorten meer kon krijgen dan bond je

  Original URL path: http://www.museumbreskens.nl/visserij/salpattersenmouwvreters/sallepattersenmouwvreters.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Jan van Haneghem viste voortgestuwd door het getij en wind op garnalen vanuit Breskens....
  geen beste kwaliteit Groenkoppen noemden ze dat De beste maanden voor de garnalenvisserij zijn september en oktober Daarna trekt de garnaal uit de monding van de zeearmen weg De hornaot gaat naar de buitenbanken zeggen de vissers Omdat de vaartuigen niet zeewaardig genoeg zijn om de garnalen op de Noordzee te vangen moeten ze omschakelen Naar de kuilerij bijvoorbeeld Dat is een vangstmethode vanaf een stilliggend schip met een net aan een anker De vissers van de zuid hebben het kuilen vooral toegepast om schardijn een haringachtig visje te vangen Op de Schelde begon de kuilerij in oktober als de hornaot naar de diepere zee ging Bij het kuilen zetten we eerst een visdraad op een anker en dan gingen de netten er achteraan Bij doodtij trokken we de kuil aan boord We haalden de schardijn eruit en hup daar ging ie weer Vingen we niks dan gingen we maar eens verleggen kuilen deden we altijd binnen langs de banken Als er geen schardijn zat dan visten we op bliek In 1914 18 hadden de boeren geen kunstmest en toen gooiden ze maar vis op het land Dan kwamen wij vrijdags met zes zeven ton bliek binnen Die gingen op de wagen en naar udder land De boeren gooiden er zand over en s maandags ploegden ze het onder Later vonden we nog wat anders uit We gooiden bliek aan boord in een ton en daar gingen we met een stok in roeren Dan kwamen de schubben los Die brachten een rijksdaalder de kilo op In Holland maakten ze er paarlemoeren knopen van Vanuit Moerdijk werd dan ook nog op schubben gevist We hadden een grote ton aan boord met een net er overheen Daar werd de bliek op gegooid Dan pakten we de bezem en gingen die visjes schrobben zodat die schubben eraf vlogen en naar onderen zakten De vis ging naar Volendam voor eenden voer De schubben verkochten we aan een opkoper Die bracht dat weer naar een fabriek waar ze er van die valse paarlemoeren kettingen van maak ten M n broer had een keer zo goed gevangen dat ie op een zaterdag met de trein naar Breda inkopen kon gaan doen Hij kocht een nieuwe overjas n mooie hoed een paar handschoenen slobkousen en n paar Noorse schaatsen Allemaal van dat schubben geld De vissers waren gedwongen om naast het verkopen aan leurders en het zelf leuren hun vangst in het buitenland af te zetten Zo konden ze nog enige invloed op de prijs uitoefenen Voor JAN VAN HANEGEM was 1924 het jaar van de motorisering We hebben toen ons scheepje bijna verspeeld Dat kwam zo er stond een flinke wind en tussen de havenhoofden klapte het zeil eruit in tweeën We konden hem niet houden Eerst kwamen we op de havendam terecht en daarna op de dijkglooiing bij Nummer Een Daar sloeg hij lek Dezelfde nacht hebben we hem weer dichtgemaakt en zijn we er mee naar de helling geroeid Daar hebben ze er een

  Original URL path: http://www.museumbreskens.nl/visserij/janvanhaneghem/janvanhanghem.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Untitled
  web site counters

  Original URL path: http://www.museumbreskens.nl/visserij/kromhoutstarten.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive •