archive-nl.com » NL » M » MUURSTICKERSPECIALIST.NL

Total: 483

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Plakinstructies stickers
  de muur te plakken Stap 1 Rol de sticker uit en duw de applicatielaag goed aan op de sticker zodat de sticker zelf goed aan de voorste applicatielaag blijft kleven Let erop dat je de sticker heel goed aandrukt bijvoorbeeld met een theedoek voordat je de achterkant van de sticker loshaalt Vooral als de sticker kleine delen en dunne lijntjes bevat is dit extra belangrijk Dit zorgt ervoor dat je de achterkant kunt loshalen zonder dat de sticker loskomt van de applicatielaag Stap 2 voor grote stickers Tip als de sticker groot is hang de sticker op de gewenste plaats op met een stuk tape Plak in het midden van de interieursticker een stuk tape van boven naar beneden Vouw één van beide zijden voorzichtig om en trek voorzichtig de ondergrondlaag los Let er goed op dat de de sticker aan de applicatielaag blijft plakken Knip nu de ondergrondlaag af van de loshangende helft van de muursticker Stap 2 voor kleine stickers Is de sticker klein en handelbaar door één persoon dan kun je de ondergrondlaag achterkant van de sticker in één keer verwijderen en de sticker rechtstreeks met de applicatielaag op de muur plakken Let ook hier goed op dat de sticker aan de applicatielaag blijft plakken als je de ondergrondlaag verwijdert Stap 3 Plak de sticker gelijkmatig van binnen naar buiten op de muur Druk de sticker goed aan met een spatel of met de hand en zorg dat er geen luchtbubbels achterblijven Let op haal de applicatielaag niet van de sticker af Stap 4 Volg nu dezelfde werkwijze stap 3 en 4 voor de andere kant van de interieursticker als je met een grote sticker werkt Druk het geheel goed aan Stap 5 Laat de sticker met de applicatielaag minimaal een uur inwerken Stap 6 Trek na minimaal een uur gewacht te hebben langzaam voorzichtig de applicatielaag van de muur en de sticker af zodat alleen de interieursticker op de muur achterblijft Rol de appliatielaag langs de muur van de sticker af en let goed op dat je geen delen van de sticker mee trekt Het is hierbij belangrijk dat je de applicatielaag niet in één harde ruk van de sticker lostrekt maar deze geleidelijk verwijdert en dat je de applicatielaag niet naar jezelf toetrekt maar langs de muur afrolt Stap 7 Duw de sticker nog een keer goed aan op de muur van binnen naar buiten zodat er geen luchtbellen achterblijven En geniet van het eindresultaat Zelf muurstickers bevestigen Snel en gemakkelijk Aandachtspunten Haal de sticker uit de verpakking en rol deze ruime tijd voordat je gaat beginnen met het opplakken uit De sticker rolt dan minder snel in elkaar en is beter handelbaar Bewaar de sticker niet langer dan een paar weken alvorens te beginnen met opplakken Als de sticker in vochtige warme ruimtes bewaard wordt kan het plakvermogen afnemen De mogelijke kreukels door het oprollen c q transport ziten voornamelijk in de papieren voor en achterlaag Mogelijke kreukels in het viniel verdwijnen normaliter na

  Original URL path: http://www.muurstickerspecialist.nl/plakinstructies (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Algemene Voorwaarden
  op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd kan de consument de overeenkomst ontbinden Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving Indien de consument elektronisch kan betalen zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager te verschaffen het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht de informatie over garanties en bestaande service na aankoop de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten Artikel 6 Herroepingsrecht Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden is de koop een feit Artikel 7 Kosten in geval van herroeping Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening Indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument zoals bijvoorbeeld keuze van een specifieke kleur of maat die duidelijk persoonlijk van aard zijn die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden die snel kunnen bederven of verouderen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft voor losse kranten en tijdschriften voor audio en video opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken Artikel 9 De prijs Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en of diensten niet verhoogd behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft met variabele prijzen aanbieden Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden bij het aanbod vermeld Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk

  Original URL path: http://www.muurstickerspecialist.nl/algemene-voorwaarden (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Privacybeleid
  onze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld Aankoop Wanneer u een product van onze website wilt aankopen vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te kunnen verwerken De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Moods Design of die van een derde partij die betrokken is bij de afhandeling van uw bestelling Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken Communicatie Wanneer u een e mail of andere berichten naar ons verzendt is het mogelijk dat we die berichten bewaren Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en te beantwoorden De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Moods Design of die van een derde partij Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken Cookies Door gebruik te maken van onze diensten en op onze website te navigeren bent u zich ervan bewust dat er cookies geplaatst kunnen worden Lees meer over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid Correctie of verwijdering persoonsgegevens U heeft altijd het recht om aan Moods Design inzage in uw persoonsgegevens te vragen om een correctie van uw gegevens door te geven of om uw gegevens te verwijderen Hiervoor kunt u contact met ons opnemen Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren Geldigheid Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site van Moods Design Eventuele aanpassingen en of veranderingen van de site kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring Overigens wijzen wij u er graag op dat het privacybeleid van Moods Design alleen van toepassing

  Original URL path: http://www.muurstickerspecialist.nl/privacybeleid (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Over ons
  restylen Ons brede assortiment bestaat uit muurstickers waarmee je snel en makkelijk je muur een nieuwe persoonlijke look geeft In de uitgebreide collectie vind je interieurstickers in diverse categorieën waardoor je voor elke kamer een passend ontwerp kunt vinden Maar onze stickers zijn niet alleen geschikt voor muren we hebben ook een speciale collectie raamstickers geschikt voor glazen oppervlakten als ramen spiegels en douchekabines Daarnaast bieden we mooie deurstickers om je deur onderdeel van je interieur te maken Al onze interieurstickers worden gemaakt van een hoogwaardige kwaliteit vyniel waardoor ze kleurvast zijn en een levensduur van een paar jaar hebben Je kunt ze in je eigen huis gebruiken maar ze zijn ook origineel om cadeau te geven Persoonlijk contact Wil je een persoonlijk advies of heb je een vraag Via ons contactformulier kun je ons altijd een mailtje sturen Daarnaast zijn we ook op werkdagen tussen 10 00 13 30 uur en tussen 14 30 18 00 uur bereikbaar op telefoonnummer 038 773 99 95 Muurmodespecialist nl is onderdeel van Moods Design specialist in interieur designproducten Moods Design is gevestigd in Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30244635 Ons BTW nummer is NL819767190B01 Moods Design Potmarge

  Original URL path: http://www.muurstickerspecialist.nl/over-muurstickerspecialist (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Links
  en Silhouetten Sport Stickers Tekststickers Deurstickers Stickers per ruimte Kinderkamer stickers Slaapkamer Stickers Woonkamer stickers Keuken stickers Badkamer stickers Stickers voor bedrijven Volg ons op You re currently on Home Links Links Hier vind je links naar allerlei andere pagina s met aparte bijzondere en leuke producten Interieur en Tuin Verlicht meubiliar Interieursticker Plantenbakken webblog Wonenonline nl Design plantenbakken Fotobehang Behang Home Seasons home garden gifts Interieur decoratie Woonaccessoires Kroonluchters voor meiden Anneke s tuintje Woonaccessoires Planteninformatie Verkoop bloemenzaden Startpagina Muurstickers Slaapkamer inspiratie Decoreren Opzijnbest Diverse Moleskine Sieraden online Weer en verkeer nl Weersverwachting buienradar verkeersinformatie files en flitsmeldingen Voordeel Wensballonnen Outlet merkkleding voor iedereen met hoge kortingen Relatiegeschenken Wiskundebijles Unieke handgemaakte tassen Tweedehands dames en kinderkleding Trendy tassen Modern realistisch kunstschilder Wim de Goede Vidora Hondenkussens Voor de beste Hondenkussen Vidora Zitzakken De Zitzak webwinkel Fooss nl Voor de mooiste barkrukken Justlin Company Schrier b v Kralen Internationaal verhuisadvies ToolSteps stapsgewijs naar de beste tool Steigerhouten meubelen Behang Uwpagina Decoreren Uwpagina Herenkleding Veel gezocht Muursticker eigen tekst Muurstickers babykamer Goedkope muurstickers Muurdecoratie met stickers Interieurstickers Stickers maken Muursticker Stickervellen Klantenservice Stickers bestellen Veilig betalen Verzenden Ruilen en Retourneren Reclamaties Veelgestelde vragen Plakinstructies Algemene Voorwaarden Privacybeleid Contact www muurstickerspecialist nl

  Original URL path: http://www.muurstickerspecialist.nl/links (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Pers
  Sport Stickers Tekststickers Deurstickers Stickers per ruimte Kinderkamer stickers Slaapkamer Stickers Woonkamer stickers Keuken stickers Badkamer stickers Stickers voor bedrijven Volg ons op You re currently on Home Pers Pers Heb je een persvraag Wil je bijvoorbeeld meer informatie over onze producten of ben je op zoek naar beeldmateriaal om in een artikel te gebruiken Neem gerust contact met ons op We zijn dagelijks tussen 10 00 14 00 uur en tussen 15 00 18 00 uur bereikbaar op 038 773 99 95 Je kunt ook via ons contactformulier een mailtje sturen we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op De teksten en foto s op onze website mogen voor andere publicaties gebruikt worden mits met vermelding van onze naam Graag horen we het als je iets van onze website publiceert Om iets meer over muurstickerspecialist nl te weten te komen kun je de tekst over ons lezen Ben je geen journalist maar heb je toch een vraag Vul dan het contactformulier in Veel gezocht Muursticker eigen tekst Muurstickers babykamer Goedkope muurstickers Muurdecoratie met stickers Interieurstickers Stickers maken Muursticker Stickervellen Klantenservice Stickers bestellen Veilig betalen Verzenden Ruilen en Retourneren Reclamaties Veelgestelde vragen Plakinstructies Algemene Voorwaarden Privacybeleid Contact www

  Original URL path: http://www.muurstickerspecialist.nl/pers (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Cookiebeleid
  niet gebruikt worden om privégegevens op te slaan en personen te identificeren Hoe gebruiken wij cookies Met behulp van cookies zorgt Moods Design ervoor dat je makkelijk door onze website kunt surfen Een cookie herinnert je voorkeuren zodat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt of hoeft in te voeren Ook zorgen cookies er bijvoorbeeld voor dat je een produkt in je winkelwagen kan plaatsen en dat deze daarin blijft bewaard zodat je het produkt kan aankopen Gegevens als de internetbrowser die je gebruikt en de laatste internetpagina die je bezocht kunnen daarnaast opgeslagen worden Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van websites in het algemeen te verbeteren Wij gebruiken cookies niet om privegegevens zoals je naam adres of leeftijd of wachtwoorden op te slaan Hierover kun je meer lezen in ons privacybeleid Cookies van derden Op onze website zijn buttons opgenomen om die doorlinken naar andere websites zoals Facebook en Twitter Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn Door middel van deze code worden cookies geplaatst Wij hebben daar verder geen invloed op Je kunt de privacyverklaring van andere partijen lezen om te zien wat zij met je gegevens doen die zij via deze cookies opslaan Weigeren of afmelden cookies Je kunt op jouw computer in je internetbrowser instellen of je wilt dat cookies geweigerd worden of dat je een bericht ontvangt wanneer er cookies gebruikt worden Als je cookies niet wilt accepteren kun je nog wel een website bezoeken maar het kan zijn dat bepaalde diensten of elementen niet goed werken Zo zal het niet mogelijk zijn een produkt online aan te kopen Als je opgeslagen cookies van je computer wilt verwijderen kun je dit alleen zelf doen Meer informatie over het verwijderen of aanpassen van je cookie instellingen

  Original URL path: http://www.muurstickerspecialist.nl/cookiebeleid (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Interieursticker Vlinder
  Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat Vanaf 30 00 incl BTW Kleur Selecteer a u b Wit Beige Geel Oranje Rood Bruin Lime groen Donker groen Licht roze Roze Paars Agua Licht blauw Donker blauw Licht grijs Grijs Donker grijs Zwart Goud Zilver Selecteer de kleur Maat Selecteer a u b 50 x 54 cm 70 x 76 cm 21 00 90 x 97 cm 34 00 110 x 119 cm 53 00 Verplichte velden Levertijd 5 werkdagen Add Items to Cart Aantal Productbeschrijving Een decoratieve sticker die je in allerlei kamers kunt plakken De slaapkamer de studeerkamer de woonkamer of de kinderkamer deze vlinder omringt met bloemen vrolijkt de wand en de kamer op Deze interieursticker is gesneden uit viniel waardoor alleen het patroon zelf op de muur wordt geplakt zonder randen rondom het ontwerp De muursticker heeft één kleur en de eigen muur is zichtbaar tussen de verschillende delen van de sticker De sticker is in diverse maten en kleuren verkrijgbaar Extra informatie Model nr MDS011 Instructies Klik hier voor de sticker plakinstructies Je kunt zelf de kleur en de maat van de sticker kiezen Schrijf uw eigen beoordeling Naam Titel van uw beoordeling Uw beoordeling Beoordeling

  Original URL path: http://www.muurstickerspecialist.nl/muurstickers/muurstickers-dieren/interieursticker-vlinder.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive