archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2014/120: Oog voor mensen met een arbeidsbeperking | Nationale ombudsman
  en bevoegdheden van gemeenten aan gemeenschappelijke regelingen en vervolgens SW bedrijven raken Wsw ers steeds verder buiten beeld bij gemeenten De ombudsman deed onderzoek nadat hij klachten ontving van Wsw ers Zij kregen nergens gehoor voor hun problemen op de werkvloer Bijlagen Oog voor mensen met een arbeidsbeperking 2014 120 pdf 982 61 KB Publicatiedatum 24 september 2014 Rapportnummer 2014 120 Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Publicatiedatum 24 september 2014 Rapportnummer 2014 120 Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 23 september 2014 Wsw ers uit beeld bij gemeenten Mensen in de sociale werkvoorziening Wsw ers kunnen in praktijk nergens met hun klachten terecht constateert waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren Hij roept gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen Lees verder Video 23 september 2014 Wsw ers uit beeld bij gemeenten Onderzoek 23 september 2014 2014 120 Oog voor mensen met een arbeidsbeperking Mensen in de sociale werkvoorziening Wsw ers kunnen in praktijk nergens met hun klachten terecht constateert waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren Hij roept gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen Als gevolg van de overdracht van taken en bevoegdheden van gemeenten aan gemeenschappelijke regelingen en vervolgens SW

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2014/120:-oog-voor-mensen-met-een-arbeidsbeperking (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/201: Politie treedt niet op tegen malafide huurster omdat het zou gaan om civiel geschil | Nationale ombudsman
  en dat zij dat aan kon tonen Ook zegt zij aangeboden te hebben om met foto s en aankoopbonnen te bewijzen dat de goederen die werden ingeladen haar eigendom waren Zij waren en zijn van mening dat het hier een situatie betrof van diefstal verduistering op heterdaad en vroegen de politie om de situatie te bevriezen zodat zij de benodigde stukken en foto s thuis op konden halen om dit te bewijzen De politie is op dat moment niet op dit aanbod ingegaan en heeft verder ook niet ingegrepen Aan het einde van de middag neemt verzoekster contact op met de politie om aangifte te doen van diefstal c q verduistering de eerste mogelijkheid hiervoor was 3 mei 2012 Verzoekers zijn teleurgesteld dat het zo lang moet duren en vragen meerdere keren of de aangifte ook op een eerder tijdstip kan maar dat kan niet Verzoekers zien vervolgens op Twitter dat de dochter van de huurster zich uitlaat over de gestolen spullen en hebben dat ook doorgegeven aan de politie Op 1 mei 2012 was er bij verzoekers het vermoeden dat de heer S zich nog in de woning bevond Zij hebben in overleg met de politie een afspraak gemaakt met een slotenmaker om de volgende dag de sloten te vervangen waarbij dan ook de politie aanwezig zou zijn ter ondersteuning De volgende dag bleek dat de hond van de huurster zich nog in de woning bevond geen eten of drinken had en dat deze ook op meerdere plaatsen in het huis zijn behoefte had gedaan Tevens bleek dat heel veel goederen van verzoekers verdwenen waren en waren er veel dingen kapot vernield of onbruikbaar gemaakt Geheel ontdaan hebben verzoekers de woning verlaten Later op de dag zijn zij teruggegaan naar de woning om toch maar alvast iets schoon te gaan maken Bij de woning aangekomen zien zij de jongste dochter van mevrouw V over de schutting springen om vervolgens te proberen een deur in te trappen De politie is snel ter plaatse waarop de dochter verklaart dat er nog spullen van haar in de woning lagen en dat zij die wilde hebben Verzoekers geven echter geen toestemming aan de dochter om de woning te betreden en zijn vervolgens naar de buren gegaan Mevrouw V heeft verzoekster vervolgens wederom telefonisch bedreigd waarbij zij ook het huisadres van verzoekers noemde Tevens gaf zij aan dat zij met behulp van een andere slotenmaker nogmaals zouden proberen de woning te betreden omdat er nog spullen van hen lagen die zij terug wilden Verzoekster heeft wederom de politie gebeld en is terug naar de woning gegaan Daar ziet zij dat heer S met mevrouw V proberen met behulp van een andere slotenmaker de woning weer in te komen Na een woordenwisseling komt de politie inspecteur van politie K ter plaatse en betreden zij alsnog gezamenlijk de woning zodat de heer S en mevrouw V hun spullen mee kunnen nemen Ook nu probeerden zij weer spullen van verzoekers mee te nemen maar daar heeft de politie nu wel een stokje voor gestoken Verzoekster kon op haar laptop laten zien dat de linnenkast al in de woning stond voordat deze aan mevrouw V verhuurd was Mevrouw V stelde dat deze kast van haar was want zij had toch ook de bijbehorende kastdeuren al Politieambtenaar K besloot op basis van de foto s dat de resterende delen van de linnenkast moesten blijven staan in de woning Per toeval ziet verzoeker de kroonluchter uit de woning achter in de auto van mevrouw V liggen deze moet ook terug op basis van de foto s ondanks het feit dat mevrouw V ook hiervan zegt dat het haar eigendom is Verzoekers doen op 3 mei 2012 aangifte bij de politie van diefstal c q verduistering en geven daarbij aan een aanzienlijke schade te hebben geleden Zij geven ook het huidige adres waar de verdachten en de spullen van verzoeker zich bevinden Later zullen zij de politie trouwens weer op de hoogte brengen van een volgende adreswijziging van de verdachten Tevens dienen zij enige tijd later een klacht in over het optreden van de politie zij klagen erover dat de politie ten tijde van de verduistering verhuizing niet de situatie heeft bevroren zodat zij in de gelegenheid werden gesteld om aan te tonen dat de spullen van hen waren Op de hoorzitting van 12 september 2012 bij de Klachtencommissie geeft verzoeker ook aan dat hij nog steeds geen idee heeft hoe het staat met de behandeling van zijn aangifte en dat de schade 8 000 bedraagt De Klachtencommissie geeft in de beoordeling van zijn klacht aan dat klager de pech heeft gehad dat de eerste agenten zo snel werden weggeroepen Hierdoor was er geen gelegenheid wat dieper op de zaak in te gaan en mogelijk de antecedenten van de huurster na te trekken De korpsbeheerder verklaart zijn klacht ongegrond omdat op grond van de beschikbare feiten en omstandigheden de politiemensen de conclusie konden trekken dat zij niets voor klager konden doen Verzoekers hebben vervolgens op 27 november 2012 een klacht ingediend bij de Nationale ombudsman Gezien de kern van de klacht heeft de Nationale ombudsman in eerste instantie getracht om bij de politie een interventie uit te zetten om duidelijkheid te verkrijgen over het vervolg op de aangifte In reactie daarop heeft de Nationale ombudsman op 25 januari 2013 een kopie gekregen van een brief die ook naar verzoekers gestuurd was zie hieronder Verzoekster gaf in een telefonisch contact met de onderzoeker van de Nationale ombudsman aan dat zij deze brief op 7 februari 2013 nog niet had ontvangen waarop deze haar een kopie van onderstaande sepotbeslissing heeft gestuurd Onlangs heeft u aangifte gedaan van diefstal c q verduistering van goederen Naar aanleiding hiervan kan ik u mededelen dat het Openbaar Ministerie te Lelystad heeft bepaald dat er geen strafrechtelijk onderzoek zal worden gedaan in deze zaak Mocht u het niet eens zijn met deze beslissing dan verwijs ik u naar de mogelijkheid om een zogenaamde artikel 12 procedure op te starten Uw advocaat zal u kunnen helpen bij dit proces Uw aangifte wordt opgeborgen in de administratie van de Politie Daarnaast gebruiken wij de gegevens uit uw aangifte om te zien waar en wanneer zich welke incidenten voordoen Zo krijgen wij een goed beeld wat er allemaal gebeurd en kunnen wij onze mensen beter inzetten Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zult u hiervan op de hoogte gebracht worden Hoogachtend namens de recherche Almere Buiten X X van de K De Nationale ombudsman opent op 27 februari 2013 een onderzoek naar de klacht waarom de politie niet heeft opgetreden terwijl voormalige huurders goederen van verzoeker met een geschatte waarde van 8 000 uit zijn huis hebben meegenomen Uit eigen beweging onderzoekt de Nationale ombudsman de motivering van de beslissing van het Openbaar Ministerie om geen onderzoek naar de aangifte in te stellen en de wijze waarop de beslissing tot stand gekomen is Politie civiel geschil tussen huurder en verhuurder De politiechef reageert op 18 oktober 2013 op de klacht van verzoekers en vragen die in dat kader zijn gesteld door de Nationale ombudsman De agenten die ter plaatse zijn gekomen bij de woning ten tijde van de verhuizing verklaren dat verzoekers toen geen aankoopbonnen konden overleggen van de meubels die werden ingeladen Zij kenden mevrouw V en de heer S verder ook niet ambtshalve Zij zijn vervolgens weggeroepen naar een reanimatiemelding Ook de later ter plaatse aangekomen agenten verklaren dat verzoekers op dat moment niet aan konden tonen dat de goederen van hen waren Zij konden geen aankoopbonnen overleggen en ook geen huurovereenkomst al dan niet met een bijlage waarop een lijst van de aanwezige meubels in de woning stond Zij kunnen zich niet herinneren dat verzoekers hebben aangeboden om de benodigde stukken thuis op te halen Een agent weet zich nog wel te herinneren dat zij dit juist niet hebben aangeboden omdat zij te ver weg woonden Er is ook geen laptop met foto s getoond De politiechef geeft aan dat er gedurende 1 tot 1 5 uur vier politiemedewerkers ter plaatse zijn geweest en dat het in die tijd verzoekers niet is gelukt om aan te tonen dat de goederen van hen waren Volgens een buurman tevens een vriend van verzoeker waren op dat moment de meubels van klager al weggehaald Terwijl zij in gesprek waren met elkaar kwam er een busje voorrijden maar dat bleek bij nadere inspectie leeg Volgens een van de aanwezige politiemedewerkers mochten mevrouw V en de heer S op 29 april 2012 nog in de woning zijn de huurovereenkomst zou pas op 1 mei eindigen Nu er geen meubels meer aanwezig waren in de verhuurde woning en het bovendien niet duidelijk was wie de eigenaar was van die meubels kwamen de politiemedewerkers tot de conclusie dat er sprake was van een civielrechtelijk geschil tussen verhuurder en huurster Van het bevriezen van de verhuurde woning kon volgens politiemedewerker S geen sprake zijn omdat zich geen meubels meer in de verhuurde woning bevonden op het moment dat zij ter plaatse arriveerden De politie was overigens op dat moment ook niet in het bezit van een machtiging tot binnentreden Toen de heer S de woning verliet is hij buiten de woning aangehouden voor het afnemen van DNA materiaal in het kader en een strafrechtelijk onderzoek naar een geweldsdelict Er is van de heer S na zijn aanhouding geen verklaring afgenomen met betrekking tot dit voorval omdat hij voor een ander doel was aangehouden en de aangifte nog niet op papier stond De politiemedewerkers hebben niet direct ter plaatse bij de woning de aangifte opgenomen Het heeft volgens de politiechef enige tijd geduurd voordat de processen verbaal van bevindingen opgemaakt waren door de ter plaatse aanwezige verbalisanten Op 19 september 2012 is er door de politieambtenaar K de hulpofficier van justitie die op 2 mei aanwezig was in de woning nog een proces verbaal van bevindingen opgemaakt Hij beschrijft dat hij met verzoekers en mevrouw V de afspraak had gemaakt dat V en S nog éénmaal de woning konden betreden om hun goederen uit de woning te halen Hij beschrijft de situatie in de woning als volgt In de woning trof ik een grote rotzooi aan Ik zag dat er veel vernielingen waren gepleegd Ik zag o a een televisie met een kapot beeldscherm Ik zag ook dat er op diverse plaatsen hondenpoep in de woning lag De woning maakte een totaal uitgewoonde indruk P verzoeker liet mij op zijn laptop foto s zien van de woning zoals deze volgens P er uit had gezien op het moment dat de woning door hem was verhuurd aan een woningbemiddelingsbureau Dit bureau heeft later de woning verhuurd aan V Op de getoonde foto s zag ik een keurig uitziende woning met nette meubels en geen enkel spoor van verwaarlozing De situatie die ik in de woning aantrof was compleet anders dan het beeld dat door de foto s werd geschetst Ik zag ook dat P behoorlijk emotioneel was en haast niet kon geloven dat zijn woning zo was vernield en uitgewoond Hij sluit het proces verbaal af met de woorden dat hij die dag aan P heeft aangegeven dat hij aangifte moest gaan doen terzake diefstal verduistering van de goederen die uit zijn woning waren weggenomen De politiechef geeft verder in haar reactie aan dat vervolgens de aangifte met deze processen verbaal is voorgelegd aan het Openbaar Ministerie en dat het door omstandigheden wederom lang heeft geduurd voordat de zaak is bekeken en beoordeeld Hierbij merkt de politiechef op dat het een complexe casus is en er twijfel was of er sprake was van een strafrechtelijke zaak Zij stelt dat de aangifte is voorgelegd aan een gemandateerd functionaris van het Openbaar Ministerie Deze heeft besloten dat het een civielrechtelijke casus was die in het civiele proces kon worden behandeld Los van dat besluit geeft de politiechef aan dat er tientallen zaken per week binnenkomen bij de recherche Almere Buiten Hierbij gaan andere zaken met een hogere prioriteit voor Dit heeft onder andere te maken met de capaciteit van de opsporing De huurster is niet gehoord als verdachte omdat het een civielrechtelijke kwestie betreft Derhalve is er geen strafrechtelijk onderzoek gedaan Ook later hebben verzoekers geen aankoopbonnen overgelegd deze zijn althans niet in het dossier te vinden Het Openbaar Ministerie politiesepot terecht en verwijzing onjuist De minister van Veiligheid en Justitie geeft in reactie op de klacht aan dat verzoekers aan de verbalisanten die ter plaatse waren ten tijde van de verduistering geen huur overeenkomst konden tonen en dat ook niet kon blijken dat een deel van de huisraad van verzoeker was De politie kon daarom ter plekke niets voor verzoeker betekenen Op de vraag van de Nationale ombudsman door wie de beslissing is genomen om de aangifte van verzoeker niet verder te onderzoeken antwoordt de minister dat de zaak destijds door de recherchecoördinator van de politie is voorgehouden aan de politieparketsecretaris Deze heeft de zaak bekeken en was van oordeel dat de onderhavige kwestie een civiele kwestie betrof De beslissing is daarmee volgens de minister een politiële beslissing geweest die marginaal door het Openbaar Ministerie in de persoon van de politieparketsecretaris is getoetst De politieparketsecretaris werkt met mandaat van de hoofdofficier van justitie Bij een dergelijke politiële beslissing is de politie verantwoordelijk voor de brief die aan een aangever wordt toegezonden In deze brief behoort informatie te staan dat de aangever over de genomen beslissing zich formeel kan beklagen bij het Openbaar Ministerie Een dergelijk beklag kan er toe leiden dat het Openbaar Ministerie beslist dat de politie de zaak weer dient op te pakken of dat de politie de beslissing op juiste gronden heeft genomen Indien het Openbaar Ministerie heeft besloten dat de beslissing van de politie een juiste is geweest kan de aangever hiertegen een klacht ingevolge artikel 12 Wetboek van Strafvordering instellen De minister geeft aan dat in de onderhavige kwestie in de brief aan verzoeker abusievelijk is opgenomen dat tegen de beslissing een klacht ingevolge artikel 12 Wetboek van Strafvordering kon worden ingediend In deze brief had echter vermeld moeten staan dat verzoeker zijn beklag kon doen bij het Openbaar Ministerie De minister concludeert vervolgens dat er naar zijn oordeel terecht geen onderzoek is ingesteld naar de aangifte omdat verzoeker bij de te plaatse gekomen verbalisanten op dat moment niet aannemelijk heeft kunnen maken dat de meubels zijn eigendom waren Op 29 april 2012 heeft hij geen aankoopbonnen huurovereenkomst eventueel met bijlage met een opsomming van de meubels of andere bewijsstukken van de meubels kunnen overleggen Gelet hierop heeft de politieparketsecretaris naar het oordeel van de minister terecht geoordeeld dat er sprake was van een civiele kwestie Bij brief van 22 januari 2013 zijn verzoekers hiervan in kennis gesteld Beoordeling Ten aanzien van de klacht dat de politie niet heeft opgetreden Het vereiste van goede voorbereiding houdt in dat de overheid alle informatie die van belang is om een weloverwogen beslissing te nemen verzamelt Voor de politie brengt dit vereiste onder meer met zich mee dat onderzoek naar een strafbaar feit gedegen en voortvarend wordt uitgevoerd zodat alle relevante informatie wordt verworven In dit verband zijn onder meer twee criteria van belang de ernst van het strafbare feit en de aanwezigheid van opsporingsaanwijzingen die kunnen leiden tot opheldering van de zaak Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen situaties waarin reeds direct een verdachte bekend is dan wel met geringe inspanning kan worden gevonden en situaties waarin dat niet het geval is Verzoekers klagen er over dat de politie direct in had moeten grijpen toen zij aanwezig waren ten tijde van de verhuizing van de huurders Zij hadden naar zijn mening de huurders moeten bevelen te stoppen met het inladen van de goederen Vervolgens hadden verzoekers naar huis kunnen rijden om de benodigde papieren en foto s op te halen om aan te tonen dat een aantal goederen van hen waren De politie stelt dat het conflict dat zich voordeed een civiele kwestie was en dat nu verzoekers op dat moment niet aan konden tonen dat de goederen van hen waren er geen mogelijkheid was tot ingrijpen De Nationale ombudsman is van oordeel dat het begrijpelijk is dat de politieagenten ter plaatse niet direct hebben ingegrepen Het verhaal op dat moment op straat is dat er sprake is van een huurovereenkomst beide partijen stellen dat de goederen hun eigendom zijn en verzoekers kunnen niet aanstonds bewijs leveren dat bepaalde goederen van hen zijn Dan acht de Nationale ombudsman het voorstelbaar dat op dat moment het voordeel van de twijfel toekomt aan diegene die aan het verhuizen is uit de woning die hij heeft gehuurd Wat de Nationale ombudsman echter niet begrijpelijk vindt is dat er ook naderhand geen actie is ondernomen door de politie Op het moment dat op 2 mei 2012 de inspecteur van politie K in de woning is beschrijft hij de zorgwekkende toestand van de woning en neemt hij op basis van de dan getoonde foto s op de laptop van verzoekers de beslissing dat bepaalde goederen niet meegenomen mogen worden door de huurders Op 3 mei 2012 doen verzoekers dan op zijn aanraden en op de eerder gemaakte afspraak aangifte bij de politie Zij doen aangifte van verduistering bedreiging en vernieling door de huurders mevrouw V en de heer S In de aangifte staat dat zij de Twitter berichten hebben overgelegd van de dochter van mevrouw V over hun verdwenen goederen Tevens geeft verzoekster aan over foto s te beschikken van hoe de woning er voor en na de bewoning door de huurders uit zag inclusief meubels en zegt zij dat er van de verhuizing videobeelden zijn Vervolgens vermeldt de aangifte dat verzoekers een lijst overhandigen met daarop de goederen die totaal vernield zijn of weggenomen Tot slot geven verzoekers ook het nieuwe adres van de huurders door waar zich ook hun meubels bevinden De politie pakt de zaak echter niet op De zaak wordt uiteindelijk in september 2012 voorgelegd aan de politieparketsecretaris maar er volgt geen beslissing De Nationale ombudsman zet naar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/201 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  20 december 2013 2013 201 Politie treedt niet op tegen malafide huurster omdat het zou gaan om civiel geschil Man is slachtoffer van een malafide huurster aan wie hij zijn huis dat te koop stond tijdelijk gemeubileerd heeft verhuurd Die vertrekt na opzegging van de huur uit zijn huis maar neemt spullen van de man mee De man belt de politie Ter plaatse kan die niets doen omdat de man niet kan aantonen dat het zijn spullen zijn De man doet aangifte Hij hoort niets meer Door tussenkomst van de ombudsman hoort de man dat zijn zaak geseponeerd is omdat het zou gaan om een civiel geschil en geen verduistering De ombudsman snapt dat de politie niet ter plaatse kon optreden maar deze had naderhand wel onderzoek moeten doen Anders kun je niet zomaar concluderen dat het gaat om een civiel geschil en niet om verduistering Ook is de beslissing op het sepot te laat genomen en zonder goede motivering Lees verder Onderwerpen aangifte Politie civiel geschil huren uitblijven actie motivering sepot politiesepot sepot Politie veiligheid en justitie Rapport 24 december 2013 2013 220 Vrouw geintimideerd door klusjesman politie komt niet ter plaatse omdat het zou gaan om civiel geschil Vrouw wordt op straat aangesproken door een Ierse klusjesman om haar tuinmuurtje te voegen voor 850 Zij laat dat doen en als het werk klaar is vindt de klusjesman dat zij haar dak moet renoveren voor 9 500 De vrouw voelt zich onder druk gezet hij is samen met een andere klusjesman intimiderend en handtastelijk Onder druk gaat de vrouw akkoord en betaalt hem ondanks dat hij slecht werk levert Na de betaling vertrekken de mannen zonder het werk af te maken De vrouw heeft verschillende malen de politie Haaglanden gebeld maar die weigert iemand te sturen omdat er sprake

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22civiel+geschil%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  een andere voorletter De man is vervolgens maanden bezig geweest om eerst zelf en later met een advocaat zijn geld via het OM terug te krijgen Hij verzoekt naast het geldbedrag ook om vergoeding van de wettelijke rente en de advocaatkosten De hoofdofficier geeft tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman de fout toe en laat weten dat de 800 wordt vergoed Uit coulance wordt er slechts 300 toegekend voor de gemaakte advocaatkosten Deze vergoeding acht de ombudsman niet onredelijk maar hij vindt het niet behoorlijk dat dit bedrag enkel uit coulance en ter finale kwijting wordt aangeboden De klacht is gegrond Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om afwijzing schadevergoeding coulance onredelijk Rapport 27 december 2013 2013 213 Misdrijf in woning zorgt voor twee maanden extra huur Negentigjarige vrouw is in haar woning om het leven gebracht Politie en Justitie Amsterdam leggen beslag op het woonhuis van de vrouw voor technisch onderzoek naar de moord Haar erfgenamen worden geconfronteerd met twee maanden extra huur omdat het huis dan pas wordt vrijgegeven De politie wil dit niet vergoeden De Nationale ombudsman vindt het niet onredelijk dat de huurkosten over de periode dat de woning niet beschikbaar was voor de erfgenamen komen omdat zij ook direct belang hadden bij het ophelderen van het misdrijf Dat het technisch onderzoek twee maanden in beslag nam komt de ombudsman niet onredelijk voor Lees verder Onderwerpen huren Politie veiligheid en justitie Rapport 20 december 2013 2013 201 Politie treedt niet op tegen malafide huurster omdat het zou gaan om civiel geschil Man is slachtoffer van een malafide huurster aan wie hij zijn huis dat te koop stond tijdelijk gemeubileerd heeft verhuurd Die vertrekt na opzegging van de huur uit zijn huis maar neemt spullen van de man mee De man belt de politie Ter plaatse kan die niets doen omdat de man niet kan aantonen dat het zijn spullen zijn De man doet aangifte Hij hoort niets meer Door tussenkomst van de ombudsman hoort de man dat zijn zaak geseponeerd is omdat het zou gaan om een civiel geschil en geen verduistering De ombudsman snapt dat de politie niet ter plaatse kon optreden maar deze had naderhand wel onderzoek moeten doen Anders kun je niet zomaar concluderen dat het gaat om een civiel geschil en niet om verduistering Ook is de beslissing op het sepot te laat genomen en zonder goede motivering Lees verder Onderwerpen aangifte Politie civiel geschil huren uitblijven actie motivering sepot politiesepot sepot Politie veiligheid en justitie Column 4 april 2014 Open kaart gewenst Marco heeft in 2011 een stuk grond van de gemeente Dongen gekocht Een mooi verlengstuk van zijn tuin want deze grond ligt achter zijn huis en grenst aan zijn tuin De nieuwe grond grenst ook aan een stukje restgroen van zo n 30 vierkante meter Lees verder Onderwerpen gemeente wethouder om beleid verkoop huren Rapport 10 september 2013 2013 115 RVOB is onvoldoende transparant bij herziening systeem huurverhoging woonboothouders Woonbootbewoners moeten huur betalen als zij in water van de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22huren%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  bij de dader te innen Maar pas na negen maanden heeft het CJIB de informatie over de bankrekeningnummers en bankafschriften opnieuw beoordeeld dit is niet voortvarend Lees verder Onderwerpen uitblijven actie schending voortvarendheid schadevergoeding bankrekeningen roemenië veiligheid en justitie Rapport 17 december 2013 2013 196 Onvoldoende actie Gemeente om toegankelijkheid voetpad te verbeteren Bewoner van de gemeente Wierden stelt dat een openbaar voetpad niet goed toegankelijk is voor rolstoelers door overhangend groen en vindt dat de gemeente daar iets aan moet doen De gemeente kent de situatie maar is niet van plan ingrijpende maatregelen te nemen Aan verzoeker laat de gemeente alleen weten dat de zaak wordt opgepakt De gemeente heeft niet transparant gehandeld en daardoor heeft verzoeker onnodig lang de verwachting gehad dat de gemeente de stoep zou gaan verbreden Lees verder Onderwerpen uitblijven actie gemeente wierden toegankelijkheid voetpad rolstoelgebruiker gemeente Rapport 22 januari 2014 2014 004 Echtpaar vraagt gemeente om handhaving rond garageboxen die zonder vergunning zijn gebouwd Echtpaar uit Wierden heeft hinder van garageboxen achter hun huis van een zekere heer X die zonder vergunning zijn gebouwd en bedrijfsmatig worden gebruikt Bovendien is dezelfde heer X bezig met uitbreiding van zijn woning Dit leidt tot veel verkeer op een smal weggetje langs hun huis Zij vragen de gemeente Wierden om te handhaven maar de gemeente weigert dat jarenlang Tot vier keer toe zijn zij door de rechter in het gelijk gesteld maar telkens vindt de gemeente een andere reden om niet te handhaven De Nationale ombudsman vindt het van belang om zijn spelregels over handhaving 2010 235 onder de aandacht te brengen Hij vindt dat de gemeente de belangen van het echtpaar onvoldoende heeft belicht Door steeds in te zetten op legalisering van de plannen van de heer X heeft de gemeente de schijn gewekt partijdig te zijn Lees verder Onderwerpen gemeente wierden handhaving Bouwvergunning garageboxen partijdigheid uitblijven actie gemeente Rapport 23 december 2013 2013 206 Politie weigert opnemen aangifte over onttrekking aan ouderlijk gezag Vrouw verlaat haar partner en neemt de kinderen en alle reisdocumenten mee Ze vertrekt naar een geheim adres De man vermoedt dat zij de kinderen mee zal nemen naar Israël en vraagt de politie een signalering uit te doen Dat doet de politie niet Kort daarop vertrekt de vrouw met de kinderen inderdaad naar Israël De man heeft op dat moment al het gedeelde ouderlijk gezag over de oudste en krijgt dat niet veel later ook over de jongste Hij klaagt erover dat de politie geen signalering heeft uitgedaan Dan hadden ze zijn ex en de kinderen bij de grens kunnen tegenhouden De politie zegt niet de bevoegdheid te hebben om zo n signalering te doen De ombudsman oordeelt dat er op zijn minst twijfel was of de ex de kinderen onttrok aan het ouderlijk gezag toen ze naar het geheime adres vertrok en daarmee een strafbaar feit pleegde Van de politie had mogen worden verwacht hier aangifte van op te nemen en een signalering te doen voor het oudste kind van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22uitblijven+actie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  klacht van de onderneming heeft bij de Belastingdienst in de klachtbehandeling niet voldoende aandacht gekregen Enerzijds omdat niet goed is afgewogen om de klacht wel of niet in behandeling te nemen op formele gronden Anderzijds omdat bleek dat de motivering voor het afwijzen van het verzoek om verlaging van de vennootschapsbelasting onjuist bleek te zijn Lees verder Onderwerpen belastingdienst vennootschapsbelasting aanslag verlaging afwijzing verzoek onjuiste motivering Rapport 29 december 2014 2014 232 College van burgemeester en wethouders Tilburg had oordeel over ongewenste omgangsvormen leidinggevende deugdelijk moeten motiveren Een man dient bij de gemeente Tilburg een klacht in over ongewenste omgangsvormen van zijn leidinggevende De externe klachtencommissie verklaart de klacht ongegrond omdat de leidinggevende niets te verwijten viel De Nationale ombudsman is het met de man eens dat deze motivering niet juist was Verwijtbaarheid speelt pas een rol voor de vraag of er een maatregel moet worden opgelegd nadat is vast komen te staan dat er ongewenste omgangsvormen waren Lees verder Onderwerpen gemeente ongewenste omgangsvormen onvoldoende motivering oordeel Rapport 11 februari 2015 2015 019 Algemeen directeur Belastingen vat rol als beroepsinstantie te beperkt op BV vraagt de algemeen directeur Belastingen van de Belastingdienst om kwijtschelding van een schuld van 113 708 De directeur wijst dit af omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor kwijtschelding De Nationale ombudsman vindt dat de directeur zijn rol als administratieve beroepsinstantie te beperkt opvat en zijn beslissing duidelijker had moeten motiveren Hij doet de aanbeveling de motivering aan te vullen Lees verder Onderwerpen belastingdienst kwijtschelding schuld afwijzing Rapport 5 januari 2015 2015 002 Gemeente Ouder Amstel onderzocht onvoldoende aansprakelijkheid overstroming van riool onder huizen Een bewoner van de gemeente Ouder Amstel ontdekt dat de kruipruimte onder zijn woning vol staat met rioolwater Door een stroomstoring kon het rioolgemaal geen water wegpompen en is dit via de afvoer de kruipruimte van de woning binnengelopen Hij kan de gemeente Ouder Amstel niet bereiken en schakelt een commercieel bedrijf in dat de kruipruimte leegpompt en de lekkage herstelt De gemeente weigert dit te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente onvoldoende heeft onderzocht om de claim af te wijzen en doet de aanbeveling alsnog nader onderzoek te laten verrichten Lees verder Onderwerpen gemeente overstroming lekkage aansprakelijkheid onvoldoende Rapport 5 januari 2015 2015 001 Rijkswaterstaat weigert onderzoek naar schadevergoeding door gevallen verkeerslicht Een automobilist rijdt over de N15 naar de Maasvlakte Bij de Suurhoffbrug valt een stuk van een verkeerslicht op de voorkant van zijn auto Rijkswaterstaat weigert de herstelkosten van ca 885 te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de bewijslast bij Rijkswaterstaat ligt en dat Rijkswaterstaat op basis van een onderzoek de claim had moeten beoordelen Dat is ten onrechte niet gebeurd Hij doet de aanbeveling het voorval te onderzoeken en een nieuwe beslissing te nemen Lees verder Onderwerpen rijkswaterstaat rws schadevergoeding weigering onderzoek claim Rapport 19 december 2014 2014 219 CBR had gevolgen van vervallen keuringsverplichting bij ADHD duidelijker moeten communiceren Een aantal mensen sturen de Nationale ombudsman klachten over het feit dat zij vanwege

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22motivering%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  wel onderzoek moeten doen Anders kun je niet zomaar concluderen dat het gaat om een civiel geschil en niet om verduistering Ook is de beslissing op het sepot te laat genomen en zonder goede motivering Lees verder Onderwerpen aangifte Politie civiel geschil huren uitblijven actie motivering sepot politiesepot sepot Politie veiligheid en justitie Rapport 10 juni 2013 2013 064 Man klaagt dat hij niet geïnformeerd is over seponeren van zijn aangifte Man komt bij een huis om daar zijn cd s op te halen die hij had uitgeleend Daar krijgt hij ruzie met een andere man die uitloopt op een gevecht De man doet aangifte van mishandeling en de politie seponeert dit zonder hem daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen en daarbij mee te delen wat hij kan doen als hij het er niet mee eens is De Nationale ombudsman vindt het onbehoorlijk dat de man hiermee zijn procedurele mogelijkheden zijn ontnomen Hij verwijst naar de spelregels voor de behandeling van slachtoffers in rapport 2012 200 Lees verder Onderwerpen Politie aangifte sepot informatieverstrekking fair play Politie Rapport 2 oktober 2012 2012 159 OM weigert proces verbaal met gegevens taxichauffeur voor het verhalen van de schade aangereden man Man wordt op zijn fiets aangereden door een taxi De taxichauffeur rijdt weg zonder zijn gegevens achter te laten en de man gaat met erge pijn in zijn knie naar huis In het ziekenhuis wordt zijn knie in het gips gezet De man doet aangifte tegen de hem onbekende taxichauffeur Het OM Amsterdam besluit de taxichauffeur niet te vervolgen wegens onvoldoende bewijs dat hij het delict verlaten plaats ongeval heeft gepleegd De man wil de schade verhalen op de taxichauffeur maar het OM weigert hem het proces verbaal met daarin de gegevens van de taxichauffeur te geven De Nationale ombudsman vindt dat het OM om de man in staat te stellen de schade te verhalen de gegevens van de taxichauffeur had moeten verstrekken ondanks het feit dat deze niet vervolgd werd voor het verlaten van de plaats van het ongeval Het privacybelang van de taxichauffeur woog immers niet op tegen het belang van de aangereden fietser om over diens persoonsgegevens te beschikken voor het verhaal van de schade Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie proces verbaal taxichauffeur gegevens veiligheid en justitie Rapport 1 mei 2012 2012 072 Verschillende uitkeringsinstanties komen tot verschillende sepotcodes na fraude onderzoek Man is wegens verkeersongeval gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard als zelfstandig ondernemer in het installeren van keukens en badkamers Een oud medewerker tipt de verzekeringsmaatschappij Univé dat de man bij zijn partner rijschoolhouder werkt en inkomen genereert Ook stelt het OM een onderzoek in wegens WAO fraude Uiteindelijk seponeert het OM Zwolle zijn zaak over de WAO fraude met sepotcode 20 opportuniteit en zijn zaak over de verzekeringsfraude met code 02 onvoldoende bewijs De Nationale ombudsman vindt het niet behoorlijk dat het OM de zaak niet heeft afgedaan met code 01 ten onrechte als verdachte aangemerkt omdat na onderzoek voldoende aannemelijk is geworden dat hij zich niet aan strafbare

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22sepot%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 20 december 2013 2013 201 Politie treedt niet op tegen malafide huurster omdat het zou gaan om civiel geschil Man is slachtoffer van een malafide huurster aan wie hij zijn huis dat te koop stond tijdelijk gemeubileerd heeft verhuurd Die vertrekt na opzegging van de huur uit zijn huis maar neemt spullen van de man mee De man belt de politie Ter plaatse kan die niets doen omdat de man niet kan aantonen dat het zijn spullen zijn De man doet aangifte Hij hoort niets meer Door tussenkomst van de ombudsman hoort de man dat zijn zaak geseponeerd is omdat het zou gaan om een civiel geschil en geen verduistering De ombudsman snapt dat de politie niet ter plaatse kon optreden maar deze had naderhand wel onderzoek moeten doen Anders kun je niet zomaar concluderen dat het gaat om een civiel geschil en niet om verduistering Ook is de beslissing op het sepot te laat genomen en zonder goede motivering Lees verder Onderwerpen aangifte Politie civiel geschil huren uitblijven actie motivering sepot politiesepot sepot Politie veiligheid en justitie Rapport 26 april 2010 2010 096 Verzoeker werd in een nacht in 2008 gewaarschuwd dat zijn zoon bij een vechtpartij in de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22politiesepot%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive •