archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  hand gehaald De Nationale ombudsman is van oordeel dat het enkele feit dat de man zich irritant gedroeg onvoldoende reden was om naar zijn identiteitsbewijs te vragen Ook vindt hij het geweldgebruik disproportioneel De politie heeft zich teveel laten provoceren door het gedrag van de man Lees verder Onderwerpen Politie legitimatie geweld Politie Rapport 30 december 2011 2011 371 Burenruzie over hekwerk in brandgang en uitkeringsfraude Een man en zijn buurman hebben ruzie met elkaar over de plaats van het hekwerk in de brandgang tussen hun woningen De man heeft ook het idee dat zijn buurman uitkeringsfraude pleegt Hij heeft daarover informatie gegeven aan het UWV De buurman heeft een klacht ingediend bij de werkgever van de man de Douane wegens het opvragen van informatie Beide buren hebben een aantal keer hulp van de wijkagent ingeroepen De man klaagt erover dat de wijkagent twee keer ten gunste van de buurman zijn invloed bij de gemeente heeft aangewend over het plaatsen van het hekwerk En dat hij de behandeling van de klacht over hem bij zijn werkgever heeft gefaciliteerd door een locatie te regelen voor een gesprek tussen zijn buurman en de Douane De Nationale ombudsman vindt dat het niet getuigt van een professionele opstelling van de wijkagent door het gesprek tussen de buurman en verzoekers werkgever te faciliteren en hier vervolgens bij te zitten Het wekt op zijn minst de schijn van partijdigheid De wijkagent heeft in strijd gehandeld met het verbod van vooringenomenheid De klacht over de actieve bemoeienis met de hekjeskwestie vindt de ombudsman niet gegrond Lees verder Onderwerpen burenconflict Politie partijdigheid uitkeringsfraude uwv douane wijkagent justitie Onderzoek 15 september 2011 2011 252 Eigen onderzoek naar uitvoeringspraktijk preventief fouilleren In onze samenleving zijn de zorg voor een veilige leefomgeving voor burgers enerzijds en het beschermen van de privacy en de lichamelijke integriteit van burgers anderzijds belangrijke mensenrechten Lees verder Onderwerpen preventief fouilleren onderzoek praktijk rechten Rapport 12 april 2011 2011 112 Voetbalsupporter klaagt over fouilleren en identificatievraag vooraf aan voetbalwedstrijd Man zit de zaterdagavond in 2009 in een café in Amsterdam De volgende dag is de voetbalwedstrijd Ajax Feyenoord De ME omsingelt het café omdat de harde kern van Ajax zich daar zou ophouden om zich voor te bereiden om een treffen met de harde kern van Feyenoord Alle aanwezigen moeten zich identificeren en zich laten fouilleren De supporter heeft geen identiteitsbewijs en moet mee naar het politiebureau om zijn identiteit vast te stellen De Nationale ombudsman vindt dat de politie strafvorderlijke bevoegdheden uit de Wet wapens en munitie ten onrechte heeft gebruikt om een eventuele openbare ordeverstoring te voorkomen Bovendien vindt hij dat onvoldoende is gemotiveerd op grond waarvan van alle bezoekers is gevorderd hun identiteitsbewijs te tonen Het heeft er alle schijn van dat dit alleen is gedaan met als doel de aanwezigen te registreren in het informatiesysteem van de politie De ombudsman is inmiddels een onderzoek gestart naar preventief fouilleren en overweegt een onderzoek naar de vergaring van persoonsgegevens van voetbalsupporters Lees verder Onderwerpen fouilleren

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22Bevoegdheden%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 75 resultaten gevonden Rapport 9 oktober 2010 2010 076 Dossiernummer 2009 03207 Lees verder Onderwerpen defensie Rapport 9 oktober 2010 2010 075 Klacht Verzoeksters zoon was s nachts met een collega in een stadscentrum waar eerder een massale vechtpartij was geweest Een politieman met hond sommeerde hen om weg te gaan Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 31 mei 2010 2010 133 Verzoeker is oud medewerker van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst AIVD Volgens verzoeker had de AIVD tijdens zijn dienstverband bij de AIVD ten onrechte gebruik gemaakt van bijzondere bevoegdheden jegens hem Lees verder Onderwerpen binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Column 31 augustus 2008 Machtsmisbruik Een politieagent mag overal en altijd gebruik maken van zijn bijzondere bevoegdheden Hij mag zelfs buiten werktijd iemand een bekeuring geven Lees verder Onderwerpen om bekeuring onderzoek overtreding aanrijding Rapport 4 februari 2010 2010 020 Een ambtenaar van de Belastingdienst heeft in een intern e mailbericht van meer huishoudelijke aard verzoeker omschreven als een rasoplichter en leugenaar Normaliter wordt een dergelijk bericht niet bewaard Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 29 maart 2010 2010 063 Verzoeker en zijn buurman leefden al lagere tijd met elkaar in onmin Verzoekers buurman meldde s nachts om 4 40 uur aan de politie dat er rond 4 30 uur een steen door de ruit van zijn woonkamer was gegooid Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 23 april 2010 2010 094 Verzoeker woont in België nabij Roosendaal Lees verder Onderwerpen Politie gemeente Rapport 12 april 2010 2010 079 Verzoekster treedt op als leasemaatschappij In het kader van een sale leasebacktransactie kocht zij een auto van een derde Deze derde had de auto kort daarvoor gekocht van een andere leasemaatschappij die niet lang daarna failliet ging Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 13 april 2010 2010

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22Bevoegdheden%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  29 maart 2010 2010 055 Er loopt een strafzaak tegen verzoeker en de media hebben veel belangstelling voor die zaak Het Openbaar Ministerie OM heeft uitlatingen over deze strafzaak gedaan in persberichten en een interview Lees verder Onderwerpen justitie justitie Rapport 27 januari 2010 2010 014 Verzoeker een man van 63 jaar en gepensioneerd politie inspecteur wilde een voetbalwedstrijd bijwonen Zijn echtgenote bracht hem met de auto naar het stadion gelegen aan het Kooijmeerplein in Alkmaar Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 24 februari 2010 2010 036 In de binnenstad van Doetinchem vond tussen supporters van een voetbalclub en uitgaanspubliek een vechtpartij plaats Politieambtenaar S Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 1 maart 2010 2010 042 Omdat verzoeker na een aanrijding tegen een paaltje doorreed gingen ambtenaren van het regionale politiekorps Limburg Zuid naar zijn woonadres Daar werd verzoeker door drie politieambtenaren aangehouden Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 25 februari 2010 2010 039 Verzoekster voelde zich niet goed en betrad daarom het gebouw van een maatschappelijke instelling Omdat ze pas na het weekend een afspraak had met een medewerkster van deze stichting werd zij verzocht om het pand te verlaten Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 11 december 2009 2009 275 Een zieke werknemer van verzoekster werd na een mislukte re integratie bij verzoekster voor het eigen werk geschikt beoordeeld door het UWV Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 15 februari 2010 2010 026 Verzoekers dochter staat sinds 2002 in verband met een chronische ziekte onder behandeling van het UMC Utrecht alwaar zij jaarlijks een of meer poliklinische en of klinische contacten heeft Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 28 januari 2010 2010 017 Verzoeker werd tijdens het afnemen van een ademanalyse op het politiebureau geslagen door een politieambtenaar Volgens verzoeker gaf de politieambtenaar hem een vuistslag tegen het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22Bevoegdheden%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  aannemelijk geworden dat de etnische afkomst van drie ex medewerkers van het politiekorps Gelderland Midden een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij problemen rond hun loo Lees verder Onderwerpen discriminatie om onderzoek transparant Alex Brenninkmeijer klachtprocedure Rapport 17 juni 2009 2009 128 Op 31 augustus 2007 vond er op de woning van X de vader van verzoekster een observatie plaats in verband met het vermoeden dat vanuit deze woning in drugs werd gedeald Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 13 februari 2009 2009 029 Verzoeker heeft een verstoorde relatie met zijn buurman Deze buurman werkt als ontvanger bij de Belastingdienst De buurman vraagt omdat hij bij de Belastingdienst werkt aan de schilder die bij verzoeker werkzaam is naar zijn identiteit Lees verder Onderwerpen financiën Nieuwsbericht 9 maart 2005 Verkenning oprichting nationaal mensenrechteninstituut Vier organisaties hebben het initiatief genomen om de oprichting van een Nederlands mensenrechteninstituut te onderzoeken Lees verder Onderwerpen om Bevoegdheden advies college bescherming persoonsgegevens persoonsgegevens Rapport 18 juli 2008 2008 128 Een docente aan een hogeschool ontving een hoge ontslagvergoeding Haar zuster bleek lid van de Raad van Toezicht Er ontstond binnen en buiten de hogeschool commotie Het vermoeden rees dat er sprake was van belangenverstrengeling Lees verder Onderwerpen onderwijs cultuur en wetenschap Rapport 9 juni 2008 2008 090 Verzoekers klaagden erover dat consulenten van een gemeente tijdens huisbezoeken in het kader van de Wet werk en bijstand zonder toestemming te vragen kasten openden voorwerpen aanraakten en naar privacygevoelige informatie vroegen Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 16 mei 2008 2008 069 Op 12 juni 2007 vond er een verkeersincident plaats tussen verzoeker en politie ambtenaar Z die op dat moment niet in dienst en derhalve in burger was Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 29 april 2008 2008 059 Verzoekster met de Britse nationaliteit kwam vanuit Geneve aan op Schiphol Bij

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22Bevoegdheden%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Nationale ombudsman weten te vinden Bijna 28000 mensen wendden zich in 2001 schriftelijk of telefonisch tot de Nationale ombudsman Dat is een kwart meer dan in 2000 Door de Postbus 51 campagne die eind vorig jaar is gevoerd hebben meer mensen de ombudsman kunnen vinden Lees verder Onderwerpen onderzoek om Politie justitie overheid bevoegdheid Rapport 11 juli 2007 2007 112 De politie gaf te kennen dat verzoeker mee moest in verband met een gebiedsontzegging Verzoeker toonde daarop een bewijsstuk van de opschorting van deze ontzegging waarop hij zijn weg kon vervolgen Lees verder Onderwerpen Politie Politie Rapport 28 juni 2007 2007 140 Op een avond controleerde de politie verzoekers De politie was op dat moment belast met de controle op het afsteken van vuurwerk terwijl dat nog niet was toegestaan Bij deze controle werden verzoekers gefouilleerd Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 15 september 2006 2006 318 De actiegroep Onbegrensd organiseerde op 21 maart 2004 een manifestatie tegen het vluchtelingenbeleid van de regering De manifestatie zou plaatsvinden bij vliegveld Rotterdam Airport en het daar gevestigde uitzetcentrum Lees verder Onderwerpen Politie Politie Rapport 6 maart 2007 2007 044 Verzoekers klagen over de handelwijze van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwalitiet in verband met een bezoek van twee ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst AID aan hun huisadres Lees verder Onderwerpen landbouw natuur en voedselkwaliteit landbouw natuur en voedselkwaliteit Rapport 27 december 2005 2005 400 Op 15 december 2000 en daarop volgende dagen stelde een inspecteur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat Divisie Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bij verzoekers transportbedrijf een onderzoek in Lees verder Onderwerpen verkeer en waterstaat Rapport 21 augustus 2006 2006 296 Gelet op de aard en hoeveelheid van verzoekers correspondentie besloot de Procedurecommissie van provinciale staten van Gelderland nog te ontvangen brieven en klachten niet

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=6&zoekterm=%22Bevoegdheden%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 75 resultaten gevonden Rapport 30 september 2005 2005 297 De Belastingdienst stelde een boekenonderzoek in bij de BV waarvan verzoeker directeur grootaandeelhouder was Het onderzoek vond deels plaats bij de gemachtigde van de BV Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 6 juli 2005 2005 187 Verzoekers zoon fietste met een aantal vrienden naar Raamsdonksveer Op een gegeven moment reden verzoekers zoon en een van zijn vrienden een stuk over de rijbaan in plaats van het verplichte fietspad te volgen Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 29 juli 2005 2005 229 Op 24 november 2000 vond in Amsterdam een grootschalige politieactie plaats om groeiende wapenhandel tegen te gaan Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 3 juni 2005 2005 161 In het kader van een strafrechtelijk financieel onderzoek werd in april 1995 conservatoir beslag gelegd op o a verzoeksters BMW De Dienst Domeinen taxeerde de auto in 1995 Lees verder Onderwerpen justitie justitie Onderzoek 17 november 1998 1998 505 Een aantal van de maatregelen die in juni 1997 zijn genomen om de Eurotop in Amsterdam ongestoord te laten verlopen kan de toets der kritiek niet doorstaan Dit oordeelt de Nationale ombudsman op basis van zijn onderzoek hiernaar Lees verder Pagination First page eerste Previous page

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=7&zoekterm=%22Bevoegdheden%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman dingt mee naar innovatieprijs | Nationale ombudsman
  Successful Innovations Het Hague Institute for the internationalisation of Law HiiL reikt deze prijs jaarlijks uit aan de instelling met de meest veelbelovende nieuwe baanbrekende oplossing voor het versterken van de rechtsstaat Service Government Het systeem Service Government dat de Nationale ombudsman ontwikkelde heeft als doel de houding van het openbaar bestuur te beïnvloeden In onze inzending schetsen we de ideale wereld de burger staat centraal in vraaggestuurd openbaar bestuur de regels en procedures zijn op de leefwereld van de burger afgestemd Elke burger wordt serieus genomen en persoonlijk begrijpelijk en respectvol benaderd Problemen worden voorkomen of via duidelijke communicatie opgelost ook als ze bij andere instanties zijn ontstaan Ideale wereld In onze inzending is deze ideale wereld werkelijkheid geworden voor Charley en Rose Zij kunnen contact opnemen met de overheid op elk gewenst moment en op de wijze waarop dat het best past in hun dagelijks leven Ze kunnen een ambtenaar vertellen wat ze nodig hebben De ambtenaar is altijd in staat hen te helpen en op een duidelijke manier uit te leggen wat Charley en Rose moeten doen Hun zaak wordt snel behandeld in een eenvoudige procedure Stemmen U kunt stemmen op de inzending Service Government van de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/nationale-ombudsman-dingt-mee-naar-innovatieprijs (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  26 juni 2015 Veteranenombudsman bestaat 1 jaar Sinds 28 juni vorig jaar is de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman De Veteranenombudsman is de enige onafhankelijke instantie die klachten behandelt van veteranen over overheids en niet overheidsinstanties Lees verder Onderwerpen veteraan Veteranendag veteranenombudsman ministerie van defensie Nieuwsbericht 19 januari 2015 Ombudsman start onderzoek naar gijzelingen De Nationale ombudsman start een onderzoek naar gijzelingen bij het niet betalen van verkeersboetes Lees verder Onderwerpen Verkeersboete gijzelen centraal justitieel incassobureau cjib Nieuwsbericht 31 december 2014 Gezinshereniging vertraagd door problemen invoering nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland De Nationale ombudsman heeft sinds begin november veel klachten ontvangen over de invoering van het nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland Lees verder Onderwerpen inburgeringsexamen gezinshereniging problemen vertraging verblijfsprocedure duo ind Nieuwsbericht 16 april 2015 Klagen is goed geregeld nu met regionale ombudsfunctie Voor inwoners van de Gooi en Vechtstreek is klagen over de zorg aanbieder eenvoudig sinds januari is er een regionaal klachten meldpunt sociaal domein met op de regio website een aparte button voor het indienen van klachten Voordeel voor de inwoners één centraal meldpunt voor klachten Lees verder Onderwerpen regionaal meldpunt klachten sociaal domein gooi en vechtstreek Tekstpagina 24 februari 2015 Medewerkers aan het woord De Nationale ombudsman beschikt over ongeveer 160 enthousiaste en bevlogen medewerkers die hem helpen in zijn werk Deze medewerkers zetten zich in om problemen tussen burgers en overheid op te lossen en te voorkomen Lees verder Rapport 18 februari 2015 2015 024 Ministerie van Infrastructuur en Milieu had afwijzing offerte schriftelijk moeten motiveren en op juiste grond Een man brengt aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu I en M een offerte uit voor het ontwikkelen van een model voor risicoanalyse en beheersing van zwembaden Het ministerie laat telefonisch aan een medewerker van de man weten dat de offerte niet aan de voorwaarde voldoet dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22procedures%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive