archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  zeer ernstig disfunctioneren de behandeling staakt Ze vertelt dit de gezinsvoogd maar die volgt het verzoek niet op De vrouw klaagt bij BJZ maar BJZ stelt dat er niets aan de hand is en dat de gezinsvoogd goede intenties heeft De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de gezinsvoogd van BJZ de ouders had moeten informeren op het moment dat de gebeurtenissen rond de therapeut BJZ zorgen begon te baren en er gesproken werd over vervolgstappen nadat de therapeut door de tuchtrechter was berispt Ook had BJZ de geluidsopnamen van de gesprekken met de gezinsvoogd moeten beluisteren De ombudsman geeft BJZ in overweging om dit alsnog te doen ter evaluatie en lering Lees verder Onderwerpen bureau jeugdzorg bjz toezicht functioneren therapeut gezinsvoogd geluidsopnamen onvolledige informatieverstrekking Rapport 24 maart 2014 2014 021 Tijdelijke werknemer met rugproblemen klaagt over deskundigenoordeel UWV Man krijgt tijdens een tijdelijk contract last van zijn rug en meldt zich ziek De bedrijfsarts stelt dat hij voor 50 weer kan werken de man betwist dat en vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV Amsterdam De verzekeringsarts onderzoekt hem en concludeert dat hij rugsparende werkzaamheden kan verrichten omdat er hulpmiddelen op de werkvloer zijn De man heeft de indruk dat het onderzoek maar vier minuten heeft geduurd Als zijn advocaat daarover klaagt neemt de verzekeringsarts contact met haar op en legt alles nog eens fijntjes uit Een goede reactie op de klacht komt er niet De Nationale ombudsman oordeelt dat het UWV de klacht niet zorgvuldig heeft behandeld Wel vindt hij dat het deskundigenoordeel goed tot stand is gekomen Uit de aantekeningen van de verzekeringsarts blijkt dat er een gedegen lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en een aantal zaken met de man zijn doorgesproken Dat heeft langer dan vier minuten geduurd maar blijkbaar heeft de man zich onvoldoende gehoord gevoeld

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22therapeut%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  geluidsopnamen van de gesprekken met de gezinsvoogd moeten beluisteren De ombudsman geeft BJZ in overweging om dit alsnog te doen ter evaluatie en lering Lees verder Onderwerpen bureau jeugdzorg bjz toezicht functioneren therapeut gezinsvoogd geluidsopnamen onvolledige informatieverstrekking Rapport 29 augustus 2012 2012 135 Vader klaagt over onvoldoende inzet Bureau Jeugdzorg in contact met ex vrouw Gescheiden vader van jonge dochter klaagt dat Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam zich onvoldoende heeft ingespannen om omgang te laten plaatsvinden tussen hem en zijn kind Zijn dochter is onder toezicht gesteld en omdat de moeder niet mee wil werken aan de omgangsregeling dreigt het kind uit huis te worden geplaatst Na een wisseling van gezinsvoogd wordt het kind niet uit huis geplaatst en vraagt BJZ de omgangsregeling met de vader te beperken De ombudsman vindt dat BJZ onvoldoende kritisch is geweest naar de eigen rol tussen de strijdende ouders Momenteel onderzoeken Nationale ombudsman en Kinderombudsman hoe de Bureaus Jeugdzorg vorm geven aan omgangsregelingen bij complexe echtscheidingen Lees verder Onderwerpen onder toezicht stelling ots bureau jeugdzorg omgangsregeling echtscheiding gezinsvoogd partijdigheid jeugdzorg Rapport 29 november 2011 2011 352 Gezinsvoogd doet met grof taalgebruik in bijzijn kk onjuiste uitspraak over uithuisplaatsing Drie kinderen van verzoeker zijn via een spoedmachtiging van de rechter uit huis geplaatst omdat de veiligheid in huis voor de kinderen op dat moment niet is gewaarborgd Drie weken later geeft de rechter de machtiging om de kinderen een jaar uit huis te plaatsen Verzoeker dient een klacht in als hij zich door de gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg in telefonische contacten geschoffeerd voelt Hij heeft opnamen gemaakt van deze gesprekken waarin de gezinsvoogd zich ook van grove taal bedient De Nationale ombudsman vindt dat de klachtencommissie de opnamen in het kader van de klachtbehandeling had moeten beluisteren en bespreken met de gezinsvoogd Lees verder Onderwerpen ondertoezichtstelling ots bureau jeugdzorg bjz uithuisplaatsing gezinsvoogd kinderrechter beschikking klachtbehandeling geluidsopnamen jeugdzorg jeugdzorg Column 1 oktober 2010 Onder toezicht Als in een gezin ernstige opvoedingsproblemen voorkomen dan kan de rechter de kinderen uit dat gezin onder toezicht stellen Ouders zijn dan afhankelijk van de beslissingen van een gezinsvoogd over de opvoeding van hun kind Lees verder Onderwerpen gezinsvoogd bureau jeugdzorg kinderen klachtencommissie klachtbehandeling om Onderzoek 8 november 2012 2012 166 Onderzoek uit eigen beweging De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Aanleiding Lees verder Onderwerpen kinderombudsman conflictscheiding bureau jeugd zorg raad voor kinderbescherming Rapport 13 september 2012 2012 148 BJZ heeft niet voldoende ingespannen om de behandeling van de klachten goed te laten verlopen Gescheiden vader van drie kinderen klaagt over de vestiging Maastricht van Bureau Jeugdzorg BJZ De man is ontevreden over het optreden van de twee gezinsvoogden onder wiens toezicht de kinderen zijn geplaatst Al bij het kennismakingsgesprek ging het mis en ook later zijn BJZ en de vader niet meer met elkaar in gesprek gekomen De klachtencommissie van BJZ heeft zijn klachten niet serieus genomen De Nationale ombudsman vindt dat BJZ de klachten niet goed heeft behandeld Aansturen op een gesprek als er klachten zijn kan pas succesvol zijn als er

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gezinsvoogd%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  te gaan onduidelijk wat de Belastingdienst zelf ook aangeeft De minister van Financiën krijgt de aanbeveling in brieven expliciet te verwijzen naar de bijlage over de mogelijkheid van beroep zodat de betrokken burger het kan doorgeven als de bijlage ontbreekt Lees verder Onderwerpen belastingdienst geluidsopname weigering Rapport 23 december 2014 2014 221 BJZ had ouders beter moeten informeren over einde rol therapeut en had geluidsopnamen over rol voogd moeten beluisteren Een vrouw is gescheiden en haar drie kinderen zijn onder toezicht gesteld van Bureau Jeugdzorg Noord Holland BJZ en krijgen therapie De vrouw wil dat de therapeut vanwege zeer ernstig disfunctioneren de behandeling staakt Ze vertelt dit de gezinsvoogd maar die volgt het verzoek niet op De vrouw klaagt bij BJZ maar BJZ stelt dat er niets aan de hand is en dat de gezinsvoogd goede intenties heeft De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de gezinsvoogd van BJZ de ouders had moeten informeren op het moment dat de gebeurtenissen rond de therapeut BJZ zorgen begon te baren en er gesproken werd over vervolgstappen nadat de therapeut door de tuchtrechter was berispt Ook had BJZ de geluidsopnamen van de gesprekken met de gezinsvoogd moeten beluisteren De ombudsman geeft BJZ in overweging om dit alsnog te doen ter evaluatie en lering Lees verder Onderwerpen bureau jeugdzorg bjz toezicht functioneren therapeut gezinsvoogd geluidsopnamen onvolledige informatieverstrekking Column 18 april 2015 De manier waarop Wat een goed idee van de gemeente Haarlemmermeer als zelfstandige starten Edwin krijgt een bijstandsuitkering en wil graag weer aan de slag Eerst nog wat navraag doen over een paar onduidelijkheden want het is wel een spannende beslissing Lees verder Onderwerpen gemeente bbz bijstandsuitkering zelfstandige Rapport 20 maart 2015 2015 052 Onduidelijkheid over bejegening tijdens verhoor IND onderstreept noodzaak geluidsopname Een man vlucht uit het buitenland en vraagt in Nederland asiel aan De IND krijgt van het onafhankelijke Medifirst het advies het nader gehoor in een ontspannen sfeer te houden en voldoende tijd te geven voor de verklaring en pauzes Na het gehoor klaagt de man dat hij zich onheus bejegend voelt door de medewerkster van de IND Dit wordt bevestigd door een aanwezige medewerkster van Vluchtelingenwerk De Nationale ombudsman kan de context waarbinnen de bejegening heeft plaatsgevonden en de intonatie waarop dingen zijn gezegd niet helder krijgen Hij kan niet beoordelen of de bejegening onheus en grensoverschrijdend is geweest Dit onderstreept de noodzaak van een geluidsopname Lees verder Onderwerpen ind asiel asielaanvraag bejegening onheus Rapport 7 september 2012 2012 142 IND wijst verzoek advocaat tot maken van geluidsopnames bij asielzaken af Advocaat van vreemdelingen vraagt de Immigratie en Naturalisatiedienst om geluidsopnamen te maken van het gehoor van de vluchteling of om een tweede tolk zodat hij de vertaling kan laten controleren De Nationale ombudsman heeft in een eerder rapport 2012 041 gesteld dat het zonder meer verbieden van het maken van geluidsopnamen van gesprekken met overheidsinstanties in strijd is met de vereiste transparantie Bij het maken van geluidsopnamen van het nader gehoor wordt iedereen er beter van de vreemdeling

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22geluidsopnamen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  uit veiligheidsoverwegingen de toegang tot het ongeval te weigeren Lees verder Onderwerpen journalist persvoorlichter Politie recht van vrije nieuwsgaring gevaarlijke verkeerssituatie Politie Tekstpagina 11 september 2014 Contact en adres Telefoon Voor al uw vragen zijn wij bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800 33 55 555 maandag tot en met vrijdag van 9 00 tot 17 00 uur Vanuit het buitenland kunt u ons bereiken op 31 Lees verder Tekstpagina 18 juni 2014 Pers Bent u journalist en heeft u vragen over de Nationale ombudsman Neem dan contact op met één van onze persvoorlichters Lees verder Nieuwsbericht 30 januari 2012 Ombudsman spreekt over open overheid bij prijsuitreiking Journalist van het Jaar De Nederlandse overheid is een publieke zaak en het vertrouwen van iedereen in de publieke zaak is gediend met transparantie en openheid Lees verder Onderwerpen overheid om transparantie journalist Alex Brenninkmeijer belangen Nieuwsbericht 11 december 2013 Ombudsman doet aanbevelingen Wet openbaarheid van bestuur De Nationale ombudsman doet aanbevelingen om langdurige frustrerende juridische Wob procedures te vermijden Lees verder Onderwerpen Bestuur om overheid procedures journalist informatievoorziening Column 19 oktober 2013 Hoofddorp denkt mee Irma woont in Hoofddorp en is freelance journalist Ze schrijft op haar laptop aan de keukentafel voor glossy vrouwenbladen en heeft geregeld schrijfopdrachten voor bedrijven Het zijn slechte tijden voor journalisten Lees verder Onderwerpen gemeente kwijtschelding bijstandsuitkering gemeente haarlemmermeer om aanvraag Dossier 6 februari 2011 Dossier Openbaarheid De Nederlandse overheid heeft als taak om te doen wat in het belang van ons allemaal is Daar hoort bij open zijn met informatie Iedereen heeft een goed kompas voor wat eerlijk is of niet Lees verder Onderwerpen transprantie openbaarheid vertrouwen Rapport 27 maart 2012 2012 048 Journaliste klaagt over aantekening op strafblad door seponeren onrechtmatig verkregen bewijs In 2009 schreef een journaliste op basis van geheime informatie twee artikelen voor

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22journalist%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Stehouwer marc dullaert Nieuwsbericht 19 december 2013 Alex Brenninkmeijer wordt lid Europese rekenkamer De Raad van de Europese Unie heeft ingestemd met de voordracht van Alex Brenninkmeijer als lid van de Europese rekenkamer Hij legt per 1 januari zijn functie van Nationale ombudsman neer Lees verder Onderwerpen Benoeming Bestuur rechter recht tweede kamer Rapport 7 april 2014 2014 030 Niet onafhankelijke klachtbehandeling bij bezwaarprocedure bouwvergunning Inwoner van de gemeente Aalsmeer heeft een aantal procedures lopen tegen de gemeente In zijn dossier van de gemeente vindt hij een brief waarin staat dat de gemeente de communicatie tussen hem en de gemeente wil inperken omdat hij een onevenredig groot beslag legt op de organisatie De Nationale ombudsman vindt deze maatregelen in dit geval evenredig Wel had de brief niet in dit bezwaardossier mogen zitten Ook vindt de ombudsman dat door de samenstelling van de klachtencommissie de schijn van partijdigheid is gewekt Lees verder Onderwerpen Bouwvergunning onafhankelijkheid onpartijdigheid privacy gemeente Rapport 12 maart 2014 2014 019 Stichting twijfelt aan integriteit Gemeente Bakel bij toekenning beheer sporthal Bestuursleden van de Stichting Sport en Evenementen Bakel in oprichting willen het beheer exploitatie en onderhoud van de sporthal De Beek in Bakel overnemen van de gemeente Gemert Bakel De gemeente gunt het beheer van het sportcafé in de sporthal aan een echtpaar waarvan de vrouw werkzaam is in een horeca onderneming van een man die tevens gemeenteambtenaar is Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is niet gebleken dat de integriteit van de gemeente of de betrokken ambtenaar in het geding is geweest Wel vindt de ombudsman dat de gemeente zich onvoldoende actief heeft opgesteld om twijfels over de integriteit te vermijden Lees verder Onderwerpen integriteitsprobleem ondernemen gemeente Nieuwsbericht 24 juni 2013 Ombudsman behandelt vanaf 1 juli klachten van veteranen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer behandelt vanaf 1 juli klachten van veteranen over zowel overheidsinstanties als niet overheidsinstanties die een taak uitoefenen ten aanzien van veteranen Dit kondigt hij aan in een brief aan de minister van Defensie Lees verder Onderwerpen veteranenombudsman Veteranenwet Bestuur onderzoek klachtbehandeling minister van defensie Nieuwsbericht 16 augustus 2013 Alex Brenninkmeijer voorgedragen als lid Europese Rekenkamer Nederland zal Alex Brenninkmeijer voordragen als collegelid van de Europese Rekenkamer De ministerraad heeft hiertoe besloten op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken Lees verder Onderwerpen Benoeming rechter bevoegdheid besluitvorming recht Bestuur Rapport 5 juli 2013 2013 082 IGZ combineert onderzoek naar calamiteit en onderzoek naar non actiefstelling arts Verzoeker is vaatchirurg en meldt het overlijden van een patiënt als gevolg van een infectie bij de IGZ Het ziekenhuis doet ook een melding hiervan De IGZ onderzoekt deze calamiteit en betrekt daarbij het op non actief stellen van de arts wegens het weigeren de patiënt te opereren De Nationale ombudsman vindt dat de IGZ in het eindrapport een duidelijk onderscheid moet maken tussen de kritiek op het behandelen van de patiënt in het ziekenhuis en de rol van het handelen van de vaatchirurg Door alleen zijn naam te noemen komt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22Bestuur%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  laag inkomen De Nationale ombudsman vindt dat deze bedragen niet als vermogen in aanmerking mogen worden genomen Hij intervenieert en de ambtenaar scheldt alsnog een deel kwijt Lees verder Onderwerpen gemeente heffingen kwijtschelding vermogen langdurigheidstoeslag wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten cak gemeenschappelijke regelingen Rapport 22 maart 2013 2013 024 Moeder klaagt over UVIT zorgkantoor inzake eigen bijdrage AWBZ voor PGB van haar zoon Meervoudig gehandicapte zoon heeft recht op AWBZ zorg en heeft een Wajong uitkering Zijn moeder vraagt het UVIT zorgkantoor om de Zorg in Natura ZIN om te zetten in een persoonsgebonden budget pgb Het zorgkantoor houdt op deze budgetten voorlopig een eigen bijdrage in van ca 22 000 over twee jaren Voor de rest vna het bedrag wordt zorg ingekocht Twee jaar later stelt het zorgkantoor vast dat over beide jaren maar een eigen bijdrage van rond de 150 euro hoeft te worden betaald Zo n 20 000 euro is dus niet het pgb van haar zoon uitbetaald De jaren zijn voorbij en voor dat bedrag kan niet alsnog zorg voor de zoon worden ingekocht De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor en het CAK niet goed hebben samenwerkt Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat zij uit coulance de zoon een extra bedrag aan pgb hebben gegeven voor het lopende jaar Lees verder Onderwerpen uvit zorgkantoor algemene wet bijzondere zorg awbz persoongebonden budget pgb cak eigen bijdrage zorg in natura volksgezondheid welzijn en sport volksgezondheid welzijn en sport Rapport 4 maart 2013 2013 018 Chirurg klaagt over behandelingsduur en niet naleven eigen procedures IGZ in onderzoek naar zijn werk Een orthopedisch chirurg klaagt over de IGZ vanwege de behandelduur van de melding van de IGZ het niet naleven van de eigen procedures door de IGZ en de vooringenomen en eenzijdige opstelling van de IGZ Er is door de IGZ nooit een gedegen onderzoek gedaan terwijl de IGZ wel heel lang de indruk heeft gewekt dat zo n onderzoek werd uitgevoerd Daarnaast is de IGZ niet consistent geweest in haar handelen De IGZ heeft door haar onprofessionele aanpak de schijn gewekt dat zij zich niet onafhankelijk opstelde Lees verder Onderwerpen inspectie gezondheidszorg igz ziekenhuis chirurg big registratie onderzoek volksgezondheid welzijn en sport Nieuwsbericht 22 februari 2013 Ombudsman feliciteert 150 jaar Bronbeek Op 19 februari 2013 vierde Het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek KTOMMB zijn 150 jarig bestaan Lees verder Onderwerpen defensie minister van defensie veteranenombudsman Bestuur tehuis Alex Brenninkmeijer Rapport 12 december 2012 2012 197 Verzoek slachtoffer van diefstel met geweld over inzicht strafproces verdachte wordt afgewezen Een man is slachtoffer van diefstal met geweld in 2005 Op straat wordt hij beroofd en bewusteloos geslagen Hij wil op de hoogte blijven van het strafproces tegen de verdachten Hij vraagt de rechtbank en het parket Den Haag herhaaldelijk om het proces verbaal van de terechtzitting het vonnis en het requisitoir voordracht gehouden door de officier van justitie tijdens het strafproces Maar hij krijgt nul op het rekest omdat hij dat verzoek te

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22Bestuur%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  zijn als er een vertrouwensbasis is Die ontbreekt hier Hij doet de aanbeveling om de man alsnog een inhoudelijke reactie te geven op zijn klachten Lees verder Onderwerpen bureau jeugdzorg limburg klachtbehandeling jeugdzorg Rapport 13 september 2012 2012 149 Zorgkantoor waarschuwt vrouw niet alvorens incassobureau wordt ingeschakeld Dochter klaagt dat het UVIT Zorgkantoor thans VGZ het terugvorderen van bijna 40 000 aan persoonsgebonden budget van haar inmiddels overleden vader overdraagt aan een incassobureau Het zorgkantoor betaalde nog maanden na zijn overlijden het PGB door De vrouw moest het bedrag terugbetalen maar kon nog niet beschikken over de bankrekening waar dit geld op stond De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor medeverantwoordelijk is voor het ontstaan van de vordering en bij de inning van de vordering maatwerk had moeten leveren zeker omdat bleek dat de dochter wel wilde maar niet kon betalen door bijzondere omstandigheden Lees verder Onderwerpen zorgkantoor uvit maatwerk incassobureau volksgezondheid welzijn en sport Dossier 6 februari 2011 Dossier Openbaarheid De Nederlandse overheid heeft als taak om te doen wat in het belang van ons allemaal is Daar hoort bij open zijn met informatie Iedereen heeft een goed kompas voor wat eerlijk is of niet Lees verder Onderwerpen transprantie openbaarheid vertrouwen Onderzoek 12 juli 2012 2012 198 Bewoners klagen over slechte communicatie gemeenten na vondst asbest in hun woning De overheid moet bij risico s niet óver maar mét burgers communiceren vindt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer Hij trekt deze conclusie nadat hij een aantal situaties tijdens de asbestzomer van 2012 heeft onderzocht Lees verder Onderwerpen gemeente asbest onduidelijke communicatie informatieverstrekking Nieuwsbericht 15 mei 2012 Ombudsman sterkste pijler in het Nederlandse integriteitssysteem Maandag 14 mei heeft Transparency International haar rapport gepresenteerd over het Nederlandse Integriteitssysteem NIS De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft samen met de heer G J Lees verder Onderwerpen dienstverlening Bestuur integriteit onderzoek onafhankelijkheid Alex Brenninkmeijer Rapport 26 maart 2012 2012 047 Promovendus klaagt dat voorzitter CBGV met brief promotie trachtte te verhinderen Verzoeker heeft promotieonderzoek gedaan naar buitenlandse artsen in Nederland Een onderdeel richtte zich op de procedure die buitenlandse artsen moeten doorlopen om in Nederland hun beroep uit te oefenen De toenmalig voorzitter van de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid CBGV was uitgenodigd om te opponeren Een paar weken voor de promotie schrijft de toenmalig voorzitter op briefpapier van het CBGV met de ondertekening voorzitter CBVG aan de promotor dat hij om een aantal redenen afziet van oppositie Verzoeker denkt dat deze brief is gestuurd om zijn promotie tegen te houden Na onderzoek vindt de ombudsman het niet onaannemelijk dat dit het geval was De ombudsman vindt het bovendien niet integer om briefpapier van het CBGV te gebruiken Als de voormalig voorzitter kritiek had willen geven op de inhoud van het proefschrift had het op zijn weg gelegen om deel te nemen aan de promotie als opponent Lees verder Onderwerpen commissie buitenlands gediplomeerden volksgezondheid cbgv promovendus promotieonderzoek proefschrift verhindering volksgezondheid welzijn en sport Rapport 6 april 2012 2012 058 Vrouw klaagt over hoge inningskosten bij inning

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22Bestuur%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  aanvraag tot indicatiebesluit De Nationale ombudsman heeft in 2010 een rapport over de netwerkpleegvergoeding uitgebracht Komt een kind bij de buurvrouw 2010 030 en zie ook rapport 2011 236 Mensen die ruimte in hun hart hebben voor pleegzorg mogen niet belemmerd worden door een lege portemonnee Hij doet BJZ Noord Holland de aanbeveling om de man te compenseren voor de betreffende periode van drie maanden Lees verder Onderwerpen bureau jeugdzorg bjz indicatiestelling pleegzorg pleeggezin klachtbehandeling vergoeding uithuisplaatsing rechtszekerheid wet op de jeugdzorg jeugdzorg Rapport 29 november 2011 2011 352 Gezinsvoogd doet met grof taalgebruik in bijzijn kk onjuiste uitspraak over uithuisplaatsing Drie kinderen van verzoeker zijn via een spoedmachtiging van de rechter uit huis geplaatst omdat de veiligheid in huis voor de kinderen op dat moment niet is gewaarborgd Drie weken later geeft de rechter de machtiging om de kinderen een jaar uit huis te plaatsen Verzoeker dient een klacht in als hij zich door de gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg in telefonische contacten geschoffeerd voelt Hij heeft opnamen gemaakt van deze gesprekken waarin de gezinsvoogd zich ook van grove taal bedient De Nationale ombudsman vindt dat de klachtencommissie de opnamen in het kader van de klachtbehandeling had moeten beluisteren en bespreken met de gezinsvoogd Lees verder Onderwerpen ondertoezichtstelling ots bureau jeugdzorg bjz uithuisplaatsing gezinsvoogd kinderrechter beschikking klachtbehandeling geluidsopnamen jeugdzorg jeugdzorg Rapport 20 december 2011 2011 364 Bewoner klaagt over besloten raadsvergadering ipv open informatieavond Inwoner van gemeente Brunssum wil naar een informatieavond van de gemeente Maar de avond is alleen voor raads en commissieleden en de toegang wordt hem geweigerd De Nationale ombudsman vindt het niet in strijd met het vereiste van transparantie dat de raad besloten bijeenkomsten belegt om het beleidsvormingsproces voor te bereiden of elkaar informatie te verstrekken mits hiermee op integere wijze wordt omgegaan Hij heeft met instemming kennisgenomen van het voornemen van de gemeente om het vergadersysteem te evalueren Lees verder Onderwerpen raadsvergadering gemeenteraad informatieavond gemeentewet beslutvormingsproces transparantie gemeente Rapport 23 december 2011 2011 367 Omgevingsdienst Zuid Holland behandelt klacht niet tijdig Een inwoner uit Dordrecht vindt dat de gemeente te weinig heeft gedaan om de bouwvergunning voor de tijdelijke aanpassing van de politiepost aan de Blaauwweg te handhaven en de woningstichting te verplichten het pand in de oorspronkelijke staat te herstellen De Nationale ombudsman heeft een klacht hierover aan de gemeente Dordrecht gestuurd De gemeente heeft die doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Na twee jaar was de klacht nog niet behandeld De ombudsman komt er in zijn onderzoek achter dat de gemeente maar geen standpunt innam over het bestemmingsplan Omdat dit standpunt uitbleef bleef ook de beslissing van de Omgevingsdienst uit De ombudsman vindt dat burgers erop mogen vertrouwen dat hun klacht binnen de wettelijke termijnen wordt afgehandeld Daarom beveelt hij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst aan om samen met de samenwerkende gemeenten maatregelen te treffen Lees verder Onderwerpen omgevingsdienst zuid holland gemeente dordrecht gemeente Nieuwsbericht 29 september 2011 Ombudsman WOB is juridische jungle Volgens de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22Bestuur%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive