archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  om kwijtschelding van de waterschapsbelasting Het waterschap weigert dat omdat de vrouw voldoende geld heeft Het waterschap gaat ervan uit dat zij elke maand 250 alimentatie ontvangt Maar dat ontvangt zij in werkelijkheid niet Ondanks allerlei inspanningen lukt het haar niet om die alimentatie te innen De Nationale ombudsman vindt het niet redelijk om dit bedrag bij haar inkomen op te tellen Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het waterschap de geïnde bedragen zal teruggeven Lees verder Onderwerpen kwijtschelding heffing waterschap alimentatie betalingscapaciteit restitutie waterschap Rapport 19 april 2011 2011 119 Man ontvangt geen kwijtschelding door teveel vermogen door fout Belastingdienst Het waterschap Peel en Maasvallei weigert een meneer de waterschapsbelasting over 2009 kwijt te schelden Hij heeft teveel vermogen want zijn banksaldo is te hoog Dat komt doordat hij geld heeft gereserveerd dat het Rijk hem teveel had uitbetaald Als het Rijk dat geld terugvordert wil hij het direct kunnen terugbetalen De Nationale ombudsman vindt het niet redelijk dat bedragen die aantoonbaar aan het Rijk moeten worden terugbetaald meetellen als vermogen Het waterschap vindt dit uiteindelijk ook en kent de kwijtschelding tijdens het onderzoek van de ombudsman toe Lees verder Onderwerpen kwijtschelding waterschapsbelasting vermogen belastingdienst betalingscapaciteit terugvordering redelijkheidsvereiste waterschap Rapport 2 mei 2011 2011 134 Vrouw klaagt over teveel betalen eigen bijdrage zorg aan CAK en CZ zorgkantoor Hulpbehoevende en chronisch zieke vrouw krijgt in 2009 een persoonsgebonden budget pgb op grond van de AWBZ en zorg op grond van de Wmo Het CAK rekent zowel voor de Wmo zorg als voor het pgb een eigen bijdrage waardoor de vrouw meer dan de maximale eigen bijdrage in rekening wordt gebracht Dit is het gevolg van gebrekkige gegevensuitwisseling tussen het CAK en het Zorgkantoor Nadat de vrouw bij beide instanties heeft geklaagd verwijzen ze naar elkaar De Nationale ombudsman vindt de regeling voor de samenloop van eigen bijdragen ingewikkeld maar vindt dat beide instanties hun verantwoordelijkheid moeten nemen om het probleem op te lossen Hij heeft er met instemming van kennis genomen dat het zorgkantoor de eigen bijdrage over 2009 terug heeft gebracht naar nul en de teveel betaalde eigen bijdrage heeft terugbetaald Lees verder Onderwerpen wet maatschappelijke ondersteuning wmo algemene wet bijzondere zorg awbz cak eigen bijdrage cz zorgkantoor persoongebondenbudget pgb zorg in natura ketenpartners gegevensuitwisseling volksgezondheid welzijn en sport volksgezondheid welzijn en sport Rapport 20 april 2011 2011 120 Man ontvangt naheffing belasting na fouten in faillissementsuitkering door UWV Verzoeker ontvangt in de periode van 1 september tot 15 oktober 2009 een faillissementsuitkering van het UWV Nadat hij aangifte bij de Belastingdienst heeft gedaan over 2009 krijgt hij een naheffingsaanslag Hij moet ook heffingsrente betalen over het te betalen bedrag Volgens verzoeker kwam dit doordat het UWV de arbeidskorting verkeerd had toegepast niet het juiste bedrag aan loonbelasting had afgedragen en de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet verkeerd heeft berekend Doordat verzoeker de uitkeringspecificaties op een later moment heeft ontvangen kan hij pas op het moment van aangifte reageren op de inhoudingen De ombudsman geeft

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22Bestuur%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  cassatietermijn Verzoeker heeft in mei 2005 hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Den Haag In februari 2009 heeft verzoeker het arrest ontvangen en wilde cassatie instellen Lees verder Onderwerpen hoger beroep gerechtshof cassatie arrest griffie fair play advocaat veiligheid en justitie Rapport 17 januari 2011 2011 015 Vader klaagt dat BJZ dossier niet wijzigt na gegrond verklaren inhoudelijke klacht Verzoeker en zijn ex partner hebben samen een dochter Zij woont in een pleeggezin Met beide ouders is een omgangsregeling afgesproken Lees verder Onderwerpen pleegzorg omgangsregeling echtscheiding bureau jeugdzorg bjz klachtbehandeling dossier partijdigheid jeugdzorg Rapport 17 februari 2010 2010 028 Verzoeker heeft naar aanleiding van een bij het UWV ingediende klacht geconstateerd dat de van het Klachtenbureau UWV afkomstige klachtafhandelingsbrieven niet correct worden ondertekend Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 6 januari 2011 2011 010 Stelselmatige overschrijding behandeltermijn verzoek bezwaar en klachtprocedures politie Verzoeker een juridisch adviseur klaagde erover dat de politie Utrecht stelselmatig wettelijke termijnen overschrijdt bij de behandeling van verzoek bezwaar en klachtprocedures die hij namens cliënten voerde Lees verder Onderwerpen behandelingsduur klachtprocedure wet openbaarheid van bestuur wob verzoekschrift Politie voortvarendheid Politie Rapport 25 november 2010 2010 336 Bureau Jeugdzorg verzuimt wederhoor toe te passen bij klachtbehandeling Verzoekster en haar ex partner hebben samen een zoon Nadat de relatie is beëindigd is er op enig moment een ondertoezichtstelling voor verzoeksters zoon uitgesproken Een van de doelen daarvan was het opstarten van een omgangsregeling Lees verder Onderwerpen echtscheiding ondertoezichtstelling ots omgangsregeling klachtbehandeling bureau jeugdzorg bjz gezinsvoogd raad van bestuur rechtszekerheid wederhoor jeugd en gezin Rapport 19 oktober 2010 2010 296 Nadat verzoeker het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar had gewezen op een zonder vergunning geplaatste blokhut diende hij een bezwaarschrift in tegen de afgegeven bouwvergunning Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 8 oktober 2010 2010 295

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=6&zoekterm=%22Bestuur%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  De klachtencommissie achtte zijn klachten gegrond Lees verder Onderwerpen jeugd en gezin Column 21 september 2008 Een kwestie van vertrouwen Met het geven van goede informatie kan de overheid zich dienstbaar opstellen ten opzichte van burgers en bedrijfsleven Maar soms is die informatie te veel van het goede en ontstaat er door die informatie veel ellende Lees verder Onderwerpen uwv om arbeidsongeschikt advocaat ontslagprocedure Bestuur Rapport 8 oktober 2009 2009 213 Verzoeker werkzaam bij het academisch ziekenhuis Maastricht azM diende bij de Raad van bestuur van het azM een klacht in over enkele gedragingen van zijn collega De Raad schakelde voor de behandeling van de klacht een externe klachtencommissie in Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 2 juli 2010 2010 187 Verzoekster vroeg voor een aantal werknemers bij het UWV WERKbedrijf voorheen CWI een ontslagvergunning aan Voor de correspondentie gebruikte het CWI een ongewenst postbusnummer van verzoekster waardoor zij de CWI post erg laat ontving Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Onderzoek 24 juni 2010 2010 175 Eind 2007 voerde de IGZ een thematisch onderzoek uit naar de kwaliteit van verantwoorde zorg op basis intensive cares lC s in ziekenhuizen Dit onderzoek resulteerde in het IGZ rapport 1C afdelingen van niveau 1 op weg naar verantwoorde zorg Lees verder Nieuwsbericht 7 augustus 2008 Vrijheid van nieuwsgaring in gedrang door trage besluitvorming Door trage besluitvorming rond een WOB verzoek is de vrijheid van nieuwsgaring in het gedrang gekomen Dit stelt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in een rapport dat vandaag is verschenen Lees verder Onderwerpen justitie wob verzoek journalist bezwaarschrift penitentiaire inrichting besluitvorming Rapport 4 juli 2010 2010 191 Door de invoering van de nieuwe Paspoortwet is het aantal Nederlandse ambassades en consulaten waar een paspoortaanvraag kan worden ingediend gedaald van 340 naar 180 Lees verder Onderwerpen buitenlandse

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=7&zoekterm=%22Bestuur%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft kritiek op de politie inzet bij een dorpsfeest in Berkenwoude in 2005 Lees verder Onderwerpen Politie onderzoek om veiligheid letsel Bestuur Rapport 12 maart 2010 2010 049 Verzoekers klagen over de wijze waarop zij zijn geïnformeerd over en zijn betrokken bij de beslissing om een speelplaatsje te realiseren direct naast hun tuin en ter hoogte van hun terras Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 13 april 2010 2010 083 Verzoeker werkte tot zijn vervroegde pensionering in 2000 bij de Provincie Zeeland Na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2003 met betrekking tot verzoekers functie is hem met terugwerkende kracht tot 1996 een toelage betaald Lees verder Onderwerpen provincie Rapport 18 februari 2010 2010 031 Verzoeker ontving een Mulder beschikking voor het rijden door rood licht Hij stelde administratief beroep in en verzocht daarbij om aanvullende informatie om zijn beroepschrift nader te kunnen onderbouwen Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 25 februari 2010 2010 037 Het LBIO heeft de inning van de alimentatie van verzoekster overgenomen In juni 2008 schort het LBIO de inning opeens op Verzoekster wilde weten waarom en verzoekt om inzage in de onderliggende dossierstukken Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 8 april 2010 2010 072 Verzoekster klaagde erover dat het UWV over het jaar 2005 WAO jaaropgaven had verstrekt die niet juist waren Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 23 april 2010 2010 092 Verzoekers partner ontvangt in verband met psychische klachten een WAO uitkering en moest voor een herkeuring bij het UWV komen Verzoeker ging mee als begeleider en hem werd de toegang ontzegd in verband met door hem per telefoon geuite bedreigingen Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 13 april 2010 2010 082 Toen verzoeker op het politiebureau verscheen om aangifte te doen is zijn

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=8&zoekterm=%22Bestuur%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 155 resultaten gevonden Rapport 13 april 2005 2005 117 Verzoeker diende namens een b v bij een stadsdeel een aanvraag in om een ligplaatsvergunning voor een schip bestemd voor asielzoekersopvang Bij een bijeenkomst presenteerde verzoeker zich als de eigenaar van het schip Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 26 augustus 2005 2005 246 Verzoeker klaagde erover dat er door het waterschap onvoldoende onderhoud werd gepleegd aan de begroeiing en doorstroming van de Bavelsche Leij Lees verder Onderwerpen waterschap Rapport 15 juni 2005 2005 173 Verzoeker vroeg op grond van de Wet openbaarheid van bestuur WOB om inzage in de openbare stukken die behoorden bij de overeenkomst publicatie gemeentelijke bekendmakingen die de gemeente met haar contractpartner had afgesloten Lees verder Onderwerpen gemeente gemeente Rapport 15 april 2005 2005 120 De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de zorginstelling waar verzoeker werkzaam was deed bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg een melding over verzoekers functioneren Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 15 april 2005 2005 123 Verzoeker diende via een gemachtigde bij de gemeente een bezwaarschrift in tegen de weigering hem inzage te geven in stukken Daarop kreeg hij die inzage alsnog ingevolge het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur Wob Lees verder Onderwerpen gemeente Pagination

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=15&zoekterm=%22Bestuur%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • The National Ombudsman at your side | Nationale ombudsman
  report 2014 The National Ombudsman at your side Summary of the 2014 Annual Report of the National Ombudsman of the Netherlands Having someone at your side gives you confidence it means you can easily turn to them for help and that they can help you deal with other people The National Ombudsman aims to be at people s side wherever they have dealings with government He aims to restore confidence

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/node/39295 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Bo Ombudsman Nashonal djaserka | Nationale ombudsman
  2014 Bo Ombudsman Nashonal djaserka Kompilashon di Reportahe di Ombudsman Nashonal tokante 2014 Serkania ta krea konfiansa E ta nifiká aserkamentu i e por traha brùg Nationale ombudsman ke t ei semper kaminda gobièrnu i siudadano ta topa otro E

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/node/39294 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Persoonlijk... of niet, digitaal... of niet? | Nationale ombudsman
  Rekenkamer De ministerraad heeft hiertoe besloten op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken Lees verder maart naar boven 8 maart Dossier Dossier Overheid geld Hoe komt het dat bij mensen schulden ontstaan Er zijn allerlei oorzaken werkloosheid hypotheekproblemen scheiding ziekte of onverwachte terugvorderingen van de overheid Natuurlijk moet je terugbetalen wat je teveel hebt gekregen Lees verder 14 maart Nieuwsbericht Ouders moeten altijd 112 bellen als kind wordt vermist De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer benadrukt dat ouders altijd 112 moeten bellen als ze hun kind vermissen Lees verder april naar boven 24 april Nieuwsbericht Actie preventief fouilleren A2 en camping was misbruik van bevoegdheid De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is van oordeel dat de politie Oost Nederland misbruik van haar bevoegdheden heeft gemaakt bij acties van preventief fouilleren langs de A2 bij Geldermalsen en op een camping in Kerkdriel Lees verder mei naar boven 31 mei Nieuwsbericht Alex Brenninkmeijer houdt Ombudslezing Onze onbegrijpelijke overheid De verhouding tussen de overheid en de burger raakt steeds meer verstrikt in een wirwar van regels die niemand meer snapt Dat signaleert de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vandaag in zijn Ombudslezing Lees verder 31 mei Ester lied voor de Ombudslezing op 31 mei 2013 Lees verder juni naar boven 2 juni Nieuwsbericht Politiemensen staan bij toepassen politiegeweld te veel alleen Politiemensen ervaren onvoldoende vertrouwen in eigen optreden en in hun omgeving als ze geweld moeten gebruiken Daarnaast heeft de politie te weinig aandacht voor zelfreflectie op het gebruikte geweld zodat er onvoldoende geleerd wordt van incidenten Lees verder 6 juni Nieuwsbericht Ombudsman start onderzoek naar uitblijven betalingsregelingen voor verkeersboetes De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer start een onderzoek naar het uitblijven van betalingsregelingen voor verkeersboetes Lees verder 24 juni Nieuwsbericht Ombudsman behandelt vanaf 1 juli klachten van veteranen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer behandelt vanaf 1 juli klachten van veteranen over zowel overheidsinstanties als niet overheidsinstanties die een taak uitoefenen ten aanzien van veteranen Dit kondigt hij aan in een brief aan de minister van Defensie Lees verder juli naar boven 18 juli Dossier Dossier Gezondheidszorg Al in 2009 zag de Nationale ombudsman een groot machtsverschil tussen de burger als patiënt en de zorgaanbieder In de grondwet staat dat gezondheid een recht is voor iedereen De overheid houdt hierop onvoldoende toezicht We schreven er een rapport over Lees verder 18 juli Nieuwsbericht Ombudsman stelt minister vragen over kosten van medische behandelingen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer wil weten waarom burgers niet voorafgaand aan een medische behandeling inzage in de kosten ervan kunnen krijgen Lees verder augustus naar boven 6 augustus Nieuwsbericht Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens aan verhuurders vrije sector De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft de Belastingdienst vragen gesteld over het verstrekken van inkomensgegevens van huurders van vrije sector woningen aan hun verhuurders Deze gegevens mogen alleen verhuurders van sociale huurwoningen opvragen Lees verder 16 augustus Nieuwsbericht Alex Brenninkmeijer voorgedragen als lid Europese Rekenkamer Nederland zal Alex Brenninkmeijer voordragen als collegelid van de Europese Rekenkamer De ministerraad heeft hiertoe besloten op

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/jaarverslag/2013 (2015-08-09)
  Open archived version from archive