archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ombudsman Alex Brenninkmeijer roept de politie op om bij het maken van hun nieuwe informatiesysteem alleen op juistheid gecontroleerde informatie over te nemen uit het oude systeem het HKS Lees verder Onderwerpen politiesysteem gegevens om Politie onderzoek procedures Nieuwsbericht 3 december 2009 Kritiek ombudsman op toezicht IGZ bij verstandelijk gehandicapten De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer constateert na onderzoek dat het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de zorg voor verstandelijk gehandicapten te kort schiet Lees verder Onderwerpen inspectie om zorginstelling overheid Zorg Nieuwsbericht 1 november 2004 Reactie VROM op aanbevelingen huurcommissies In juni jl Lees verder Onderwerpen om tweede kamer onderzoek behandelingsduur Nieuwsbericht 9 februari 2010 Startende ZZP ers onevenredig zwaar getroffen Veel zelfstandigen zonder personeel die van 2004 tot medio 2006 met behoud van een WW uitkering zijn gestart met een eigen bedrijf zijn niet goed voorgelicht door het UWV over de toen geldende zelfstandigenregeling Lees verder Onderwerpen uwv zzp ers onderzoek om misbruik Video 19 juni 2012 Onderzoek naar Q koorts Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vertelt over zijn onderzoek naar Q koorts Lees verder Onderwerpen Q koorts landbouw excuses Nieuwsbericht 12 mei 2003 Nationale ombudsman legt zich niet neer bij reactie minister op aanbevelingen leeftijdsonderzoek Minister Nawijn voor Vreemdelingenzaken en Integratie onderschrijft de conclusies en de aanbevelingen van de Nationale ombudsman over het leeftijdsonderzoek niet De Nationale ombudsman bracht 19 december jl Lees verder Onderwerpen onderzoek ind inspectie om advies asielzoekers Rapport 10 mei 2012 2012 079 Huurder klaagt over niet adequaat informeren Huurcommissie bij behandeling verzoekschrift Huurder dient verzoekschriften over de eindafrekening energiekosten door zijn verhuurder bij de Huurcommissie in Na meer dan 12 maanden behandelt de commissie de verzoekschriften Zij heeft verzoekster niet tussentijds geïnformeerd over de vertraging toen de wettelijke termijn van 4 maanden verstreek In rapport 2010 345 vond de Nationale ombudsman

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22aanbevelingen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  buitenland wonen flink op kosten als zij een nieuw paspoort nodig hebben Lees verder Onderwerpen paspoort om paspoortwet onderzoek minister van buitenlandse zaken aanvraag Nieuwsbericht 6 november 2007 Taxaties auto s Domeinen nattevingerwerk De manier waarop Domeinen in beslag genomen auto s taxeert blijkt nattevingerwerk Dit concludeert de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in een vandaag gepubliceerd onderzoek Lees verder Onderwerpen om onderzoek rechter openbaar ministerie om openbaar ministerie Alex Brenninkmeijer Nieuwsbericht 26 september 2007 Asielprocedures niet altijd eerlijk Het Ministerie van Buitenlandse Zaken handelt niet altijd zorgvuldig bij de totstandkoming van individuele ambtsberichten in asielzaken Lees verder Onderwerpen onderzoek ambtsbericht ind om asielzoekers inzage Nieuwsbericht 1 september 2011 Ombudsman voetbalsupporters niet zomaar fotograferen en registreren De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer pleit voor meer openheid over het fotograferen en registreren van voetbalsupporters Lees verder Onderwerpen Politie onderzoek persoonsgegevens orde veiligheid gegevens Onderzoek 16 augustus 2011 2011 204 Eigen onderzoek naar dienstverlening bij digitaal contact tussen burger en overheid DIGITAAL CONTACT BURGER OVERHEID Lees verder Onderwerpen dienstverlening bereikbaarheid disclaimer servicenormen Rapport 19 augustus 2011 2011 253 Vrouw klaagt dat WW uitkering wordt gestopt en over onduidelijkheid berekening uitkeringen Deels arbeidsongeschikte vrouw krijgt WAO uitkering van het UWV die wordt verrekend met inkomsten uit arbeid In 2008 ontvangt zij daarnaast ook nog WW en ZW Nadat de inkomsten uit arbeid wegvallen krijgt zij WAO en WW Er zijn twee UWV kantoren bij betrokken Heerlen en Rotterdam De Nationale ombudsman erkent dat dit geheel een zeer complexe situatie is bijvoorbeeld omdat er sprake is van maands vier weken en weektermijnen die in één keer betaald moeten worden De ombudsman vindt dat bij dergelijke samenloopzaken een pro actieve houding van het UWV noodzakelijk is Lees verder Onderwerpen wao uitkering uwv arbeidsongeschikt werkloosheidsuitkering ww ziektewetuitkering zw informatieverstrekking communicatie sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 4 augustus 2011

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22aanbevelingen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  176 Man uit Brussel klaagt dat hoorzitting over bezwaarschrift in Diemen wordt gehouden 88 jarige Nederlander woont al jaren in Brussel en maakt bezwaar tegen de definitieve jaarafrekening 2006 en 2007 van het CVZ dat hij nog duizenden euro s aan bijdrage Zorgverzekeringswet bijbetalen Het CVZ biedt hem uitsluitend de mogelijkheid om in Diemen te worden gehoord maar de man is weinig mobiel en wil graag telefonisch worden gehoord De Nationale ombudsman vindt dat het CVZ voorbijgaat aan de hoorplicht door uitsluitend een hoorzitting in persoon aan te bieden dat is voor veel belanghebbenden die buiten Nederland wonen geen reële mogelijkheid Ook vindt hij dat de informatieverstrekking over de hoorplicht en de ontvangstbevestiging te kort is geschoten Hij doet de aanbeveling om de mogelijkheid te bieden telefonisch te worden gehoord en in de ontvangstbevestiging duidelijk te zijn over welk bezwaar het gaat en over de hoorplicht Lees verder Onderwerpen college voor zorgverzekeringen cvz jaarafrekening buitenlandbijdrage zorgverzekeringswet zvw beschikking bezwaarschrift hoorzitting fair play informatieverstrekking volksgezondheid welzijn en sport Nieuwsbericht 30 september 2009 Informatie over spullen in handbagage op Schiphol moet beter Reizigers op Schiphol moeten beter worden geïnformeerd over welke spullen zij in hun handbagage mogen meenemen zodat zij bij een controle aan de gate niet opeens voor onaangename verrassingen komen te staan Lees verder Onderwerpen om justitie voorschriften schadeclaim onderzoek Alex Brenninkmeijer Rapport 2 maart 2011 2011 068 Zw uitkering wordt gestopt na onrechtmatige hersteldmelding door UWV medewerker Vrouw constateerde dat haar Ziektewet uitkering was stopgezet omdat een derde haar bij het UWV beter zou hebben gemeld Met veel moeite heeft zij dit kunnen herstellen Op een klacht daarover heeft het UWV aan de verzoekster onjuiste informatie verstrekt en later ook tijdens het onderzoek aan de Nationale ombudsman Pas bij herhaald navragen door de Nationale ombudsman bleek het stopzetten door een fout van het UWV te zijn ontstaan Het vertrouwen van de Nationale ombudsman in de zorgvuldige nakoming van de verplichtingen op grond van de Awb door het UWV is hierdoor geschaad De ombudsman beveelt verder het UWV aan de vrouw passende excuses aan te bieden Bovendien vindt de ombudsman dat het UWV hem moet informeren over de manier waarop onjuiste informatieverstrekking aan hem in de toekomst wordt voorkomen Lees verder Onderwerpen ziektewet zw uitkering uwv aangifte identiteit fraude informatieverstrekking hersteldmelding sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 9 februari 2011 2011 041 Officier Koninklijke Landmacht klaagt over onderzoek door COID Verzoeker is officier bij de Koninklijke Landmacht Hij meent dat medewerkers van het Ministerie van Defensie hem hebben tegengewerkt als gevolg waarvan hij bepaalde geambieerde functies niet mocht gaan vervullen Lees verder Onderwerpen ministerie van defensie koninklijke landmacht centrale organisatie integriteit defensie coid motiveringsvereiste rechtszekerheidsvereiste fair play defensie defensie Nieuwsbericht 18 april 2003 Zorgverzekeraar betaalt na aanbeveling ombudsman Zorgverzekeraar VGZ heeft naar aanleiding van een aanbeveling van de Nationale ombudsman alsnog overnachtingskosten vergoed aan een verzekerde Lees verder Onderwerpen machtiging om informatieverstrekking aanvraag adres vergoeding Rapport 21 december 2010 2010 354 CVZ verzuimt tot vragen wettelijke verklaring wanbetaling aan zorgverzekeraar De

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=6&zoekterm=%22aanbevelingen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  een man op luchthaven Schiphol heeft de Koninklijke Marechaussee KMar zich schuldig gemaakt aan discriminatie en herhaaldelijk haar bevoegdheid misbruikt Lees verder Onderwerpen om misbruik bevoegdheid minister van defensie defensie discriminatie Onderzoek 16 juni 2010 2010 115 De Nationale ombudsman heeft onderzocht of belangen van burgers voldoende gewaarborgd zijn in de werkwijze van de IND en KMar als zij hen in het Schengen Informatie Systeem SIS willen signaleren als zogenaamd ongewenst vreemdeling Lees verder Rapport 4 maart 2010 2010 044 Verzoeker klaagde over de uitvoering door de Belastingdienst van een aanbeveling van de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 27 april 2010 2010 100 Verzoeker diende in 2009 een klacht in bij de klachtencommissie van Bureau Jeugdzorg over de wijze waarop hij was bejegend ten tijde van de ondertoezichtstelling van zijn dochter De klachtencommissie achtte zijn klachten gegrond Lees verder Onderwerpen jeugd en gezin Rapport 15 april 2010 2010 084 De dochter van verzoekers was op school lastig gevallen door een 8 jaar oudere leerling Verzoekers hadden naar aanleiding hiervan contact met school opgenomen School meldde het voorval bij de politie Lees verder Onderwerpen jeugd en gezin Nieuwsbericht 21 november 2007 Werknemer dupe van ontslagprocedure CWI De ontslagprocedure van CWI Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen verloopt niet eerlijk De procedure is meer gericht op de belangen van de werkgever dan op die van de werknemer Lees verder Onderwerpen om procedure ontslagprocedure ontslagvergunning onderzoek afwijzing Rapport 17 maart 2010 2010 050 Verzoeker en een arbeidsdeskundige van het UWV beschuldigen elkaar over en weer van intimiderend gedrag tijdens een gesprek na een herkeuring Mede naar aanleiding van dat voorval legt het UWV ruim drie maanden later aan verzoeker een belverbod op Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Nieuwsbericht 6 december 2007 Onderzoek naar schadevergoedingen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=7&zoekterm=%22aanbevelingen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  in 2005 door een neurochirurg geopereerd in het Universitair Medisch Centrum Rotterdam Erasmus MC Tijdens de operatie verloor zij in korte tijd drie liter bloed Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 15 februari 2010 2010 026 Verzoekers dochter staat sinds 2002 in verband met een chronische ziekte onder behandeling van het UMC Utrecht alwaar zij jaarlijks een of meer poliklinische en of klinische contacten heeft Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 19 januari 2010 2010 006 Verzoekster voormalig werkneemster bij het Centrum Indicatiestelling Zorg CIZ en thans veelvuldig samenwerkend met het CIZ heeft een aanvraag ingediend voor een indicatiestelling Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Nieuwsbericht 5 februari 2007 Nationale ombudsman start onderzoek naar kwaliteit individuele ambtsberichten De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van individuele ambtsberichten Dit maakte hij vandaag bekend Lees verder Onderwerpen onderzoek ministerie van buitenlandse zaken asielzoeker asielzoekers ambtsbericht uitzetting Rapport 16 december 2009 2009 281 Verzoeksters dochter werd in maart 2007 in het kader van het Haags kinderontvoeringsverdrag teruggeleid naar haar vader in Italië Lees verder Onderwerpen Politie Politie Politie justitie Rapport 22 oktober 2009 2009 223 Verzoeker had een langdurige zakelijke relatie met Staatsbosbeheer Hij zou het zogenoemde boomkroonpad hervestigen Lees verder Onderwerpen landbouw natuur en voedselkwaliteit Nieuwsbericht 27 februari 2007 Nationale ombudsman concludeert na onderzoek presentatie ex asielzoekers moet transparanter De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer maakte vandaag de resultaten bekend van zijn onderzoek naar de manier waarop de Immigratie en Naturalisatiedienst IND uitgeprocedeerde asielzoekers voor hun uitzetting presenteert aan vertegenwoordigers Lees verder Onderwerpen asielzoekers onderzoek om ind asielzoeker onzekerheid Nieuwsbericht 5 september 2006 Nederlanders in buitenland gedupeerd door slechte uitvoering zorgverzekeringswet Het College voor zorgverzekeringen CVZ heeft voor Nederlanders die in het buitenland wonen de nieuwe Zorgverzekeringswet slecht uitgevoerd Dit concludeert de Nationale

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=8&zoekterm=%22aanbevelingen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 127 resultaten gevonden Onderzoek 6 september 2005 2005 250 In september 2003 bracht de Nationale ombudsman het zogenoemde Burgerbrievenrapport uit rapport 2003 325 Lees verder Onderzoek 25 juni 2006 2006 230 De Nationale ombudsman heeft uit eigen beweging een onderzoek ingesteld naar de uitvoering van de 100 controles op Schiphol en naar de behandeling van personen die in het kader van zo n controle als verdachte van cocaïnesmokkel worden aangehouden Lees verder Rapport 15 juli 2005 2005 203 Verzoeker is eigenaar van een juwelierszaak Voor de beveiliging van zijn zaak is verzoeker aangesloten bij alarmcentrale V Omdat verzoeker van V Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 4 februari 2005 2005 034 De Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ adviseerde in april 2003 aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport om verzoekster een zelfstandig behandelcentrum dat zich voornamelijk bezighoudt met plastische chirurgie een aanwijzing als bedoe Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport volksgezondheid welzijn en sport Onderzoek 30 november 2004 2004 460 Jongeren met ernstige gedragsproblemen worden in afwachting van een plaats in een justitiële behandelinrichting geplaatst in een justitiële opvanginrichting samen met criminele jongeren Lees verder Onderzoek 29 september 2003 2003 325 In rapport 2003 325 van 30 september 2003 concludeert de Nationale ombudsman dat de overheid te traag reageert op bezwaarschriften en klachten van burgers en vaak nalaat om burgers over de behandeling van brieven tussentijds te informeren Lees verder Onderzoek 9 juni 2003 2003

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=12&zoekterm=%22aanbevelingen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Overheid moet gedupeerden kentekenfraude helpen | Nationale ombudsman
  problemen die ontstaan door fraude met kentekenplaten zegt waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren Begin deze week bracht RTL Nieuws het nieuws naar buiten dat criminelen op grote schaal kentekenplaten kopiëren en misbruiken door deze te plaatsen op een identieke auto Met aldus gekloonde auto s worden dan onder andere verkeersovertredingen en andere delicten begaan Gedupeerden van deze fraude moeten nu veel moeite doen om te bewijzen dat zij niet te hard gereden hebben of een delict gepleegd hebben De ombudsman wil dat de overheid de burger in deze gevallen juist helpt Als een burger kan aantonen dat een overtreding niet met zijn auto maar met een auto met vervalst kenteken is begaan dan is het de taak van de overheid om actief een oplossing voor dat probleem te zoeken Het moet niet zo zijn dat zo n burger allemaal rechters af moet lopen om telkens aan te tonen dat het niet zijn auto is waarmee een overtreding is begaan Aldus Van Dooren in een reactie op het nieuws De Nationale ombudsman gaat hierover in gesprek met de betrokken overheidsinstanties Onderwerpen kenteken kentekenplaten fraude Links Interview RTL Nieuws 14 januari 2015 http www rtlnieuws nl nieuws binnenland criminelen produceren kentekenplaten

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2015/overheid-moet-gedupeerden-kentekenfraude-helpen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  laat het kenteken op zijn naam zetten Omdat zijn dochter nog geen rijbewijs heeft zet hij hem in de garage en gebruikt hij hem niet Hij sluit geen verzekering af Hij weet niet dat hij dan het kenteken moet schorsen De RDW constateert bij een registercontrole dat de scooter onverzekerd is en laat de man weten dat hij een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB krijgt van 330 euro Hij begrijpt niet waarom en belt de RDW Uit het gesprek maakt de man op dat hij een waarschuwingsbrief had moeten ontvangen Uiteindelijk laat de RDW weten dat gebleken is dat de vorige eigenaar van de scooter de verzekering niet had opgezegd De RDW moet van het Openbaar Ministerie 28 dagen na de tenaamstelling controleren of een scooter verzekerd is Als dat niet het geval is krijgt de eigenaar een waarschuwingsbrief In dit geval was de scooter toen nog verzekerd en daarom heeft de man geen waarschuwingsbrief gekregen Bij een later uitgevoerde 100 registercontrole bleek de scooter niet meer verzekerd De Nationale ombudsman vindt dat de RDW niet kan worden verweten dat hij geen waarschuwingsbrief heeft ontvangen De ombudsman geeft de RDW wel in overweging om in de informatie bij de afgifte van de kentekencard te vermelden dat de verzekeringsverplichtingen ook gelden als er geen gebruik wordt gemaakt van het voertuig tenzij er is geschorst Ook had de RDW persoonlijk contact met de man kunnen opnemen en kunnen ingaan op de kern van de klacht te weten de ongelijke behandeling Lees verder Onderwerpen rdw verzekering kenteken centraal justitiëel incasso bureau cjib boete onverzekerd Rapport 7 oktober 2014 2014 132 RDW moet deel kosten herkeuring voor zijn rekening nemen na ongeldigverklaring kenteken Verzoeker krijgt van de RDW bericht dat het Nederlands kenteken van zijn auto ongeldig is verklaard De reden is dat de RDW het bericht heeft gekregen dat voor de auto die door een vorige eigenaar uit Zwitserland was geïmporteerd een foutief jaartal in het Zwitserse kentekenbewijs had gestaan Destijds had de RDW de invoer van de auto toegelaten Nu moet verzoeker alle kosten dragen voor de keuring om een nieuw kenteken te krijgen Hij klaagt want hij vindt dat hij erop mocht vertrouwen dat het RDW een geldig kentekenbewijs voor de auto had afgegeven De RDW vindt dat verzoeker bij de importeur moet aankloppen voor schadevergoeding De Nationale ombudsman oordeelt dat het onterecht is verzoeker helemaal te laten opdraaien voor de kosten en beveelt de RDW aan een deel van de kosten van de herkeuring voor zijn rekening te nemen Lees verder Onderwerpen kentekenbewijs auto geldigheid herkeuring dienst weg rdw Rapport 24 september 2013 2013 121 Verzoeker verwijt RDW geen gevolgen te willen dragen voor fout van medewerker postagentschap Man wil de schorsing van het kenteken X van zijn auto verlengen bij het postagentschap Later blijkt dat niet het kenteken X geschorst is maar wél het kenteken Y van een andere auto van de man De man krijgt daarom boetes wegens het onverzekerd zijn van de auto met kenteken

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22kenteken%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive