archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/095 Nationaal Archief mag geen gearchiveerde foto's en brieven geven | Nationale ombudsman
  hoorzitting zijn klacht kunnen toelichten Het verslag van de hoorzitting is hem als concept voorgelegd en na een kleine aanpassing heeft verzoeker met het verslag ingestemd Het definitieve verslag heeft de algemene rijksarchivaris met de uitspraak op de klacht aan verzoeker toegezonden De algemene rijksarchivaris achtte de klacht ongegrond KLACHT BIJ NATIONALE OMBUDSMAN Verzoeker is teleurgesteld dat hij de brieven en foto s uit de periode 1940 1946 die vergeeld raken en mogelijk ook binnenkort vergaan niet terug kan krijgen Verzoeker had voor ogen dat het Nationaal Archief de stukken zou kunnen inscannen zodat ze ook in het archief zouden blijven en daarmee het cultureel erfgoed bewaard zou blijven De originelen zouden in dat geval dan aan hem kunnen worden afgegeven Op de hoorzitting is erover gesproken dat dit ook was gebeurd met kadastrale kaarten Deze waren ingescand en de originele kaarten zijn uit het archief overgedragen Verzoeker begrijpt niet waarom dat niet mogelijk is bij de bescheiden waar hij om vraagt De uitleg die het Nationaal Archief heeft gegeven is voor hem niet duidelijk De Nationale ombudsman heeft een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop het Nationaal Archief heeft gereageerd op verzoekers bezwaar Uitganspunt daarbij is dat de Nationale ombudsman verwacht van overheidsinstanties zoals het Nationaal Archief bij de behandeling van bezwaren en klachten een oplossingsgerichte houding aanneemt Om die reden heeft de Nationale ombudsman contact opgenomen met het verantwoordelijke ministerie het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en om een toelichting gevraagd naar de wijze waarop het bezwaar is behandeld Interventie Nationale ombudsman bij het Nationaal Archief Het Nationaal Archief gaf op uitdrukkelijk verzoek van de Nationale ombudsman een uitgebreide toelichting waarom het de gekozen weg had bewandeld en wat de argumenten waren om de verzochte bescheiden niet aan verzoeker te geven Om verzoeker destijds de gelegenheid te bieden zijn zienswijze in te brengen en daarover van gedachten te wisselen heeft het Nationaal Archief zijn verzoek niet als bezwaar behandeld Dat zou slechts tot niet ontvankelijk verklaring hebben geleid In plaats daarvan heeft het Nationaal Archief de brief in een klachtenprocedure behandeld Het Nationaal Archief heeft bewust voor deze route gekozen om ook met verzoeker in gesprek te komen Op de hoorzitting is niet alleen aan de orde gekomen dat de Archiefwet geen mogelijkheid biedt om archiefstukken te vervreemden maar is ook een uitzonderlijke situatie ter sprake gekomen Dat betreft de hulp en veldkaarten van het Kadaster die waren vervangen en op grond van de Archiefwet dus vernietigd moesten worden De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft toen echter vanwege hun historische waarde besloten onder strikte voorwaarden te gedogen dat de kadastrale kaarten niet door het Kadaster zouden worden vernietigd maar zouden worden overgedragen aan een op te richten stichting Die kaarten kunnen nu niet meer als originele archiefbescheiden in circulatie komen Ze worden als het ware geacht te zijn vernietigd en de ingescande digitale kaarten zijn nu de originele stukken In de kern komt het erop neer dat de Archiefwet geen enkele mogelijkheid kent om stukken

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/095 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 15 juni 2015 2015 095 Nationaal Archief mag geen gearchiveerde foto s en brieven geven Een man vraagt het Nationaal Archief persoonlijke brieven en foto s van zijn grootvader en vader uit het Nationaal Archief aan zijn familie terug te geven Ze maken deel uit van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging CABR Dit is onder bepaalde voorwaarden beperkt openbaar Deze beperking zorgt ervoor dat ook geen kopieën van documenten uit dit archief worden gegeven De man krijgt de brieven en foto s dus niet Hij klaagt hierover want de argumentatie waarom hij de documenten niet kan krijgen is hem onduidelijk De ombudsman oordeelt dat het Nationaal Archief goed heeft gehandeld door met de man in gesprek te gaan over de situatie Maar er bleven onduidelijkheden voor hem bestaan Door tussenkomst van de ombudsman zijn ook die weggenomen Lees verder Onderwerpen Nationaal Archief Nieuwsbericht 24 februari 2009 Schijn van partijdigheid bij benoeming rijksarchivaris De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer constateert in een vandaag uitgebracht rapport dat er sprake is geweest van schijn van partijdigheid bij de benoeming van de rijksarchivaris in 2007 door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Lees verder Onderwerpen Benoeming partijdigheid procedure om regelgeving cultuur Rapport 23 februari 2009 2009 037 Op 16 mei

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22Nationaal+Archief%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  24 februari 2015 Medewerkers aan het woord De Nationale ombudsman beschikt over ongeveer 160 enthousiaste en bevlogen medewerkers die hem helpen in zijn werk Deze medewerkers zetten zich in om problemen tussen burgers en overheid op te lossen en te voorkomen Lees verder Nieuwsbericht 6 april 2015 Senior klachtbehandelaar Jan Prins Klacht is spiegel voor organisatie Schiet niet direct het juridisch traject in Behandel elke burger zoals je zou willen dat je moeder behandeld wordt Met egards Door goed te luisteren Lees verder Onderwerpen decentralisatie Zorg jeugdzorg gemeenten Nieuwsbericht 27 november 2014 Ombudsman maakt spelregels voor het maken van geluidsopnamen De Nationale ombudsman heeft spelregels opgesteld als burgers gesprekken met medewerkers van overheidsinstanties willen opnemen Als een burger een gesprek wil opnemen dan moet hij dat wel van tevoren melden Lees verder Onderwerpen geluidsopnamen overheid gesprek transparantie Nieuwsbericht 27 mei 2015 Ombudsman verlegt focus van zijn onderzoek naar pgb trekkingsrechten De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen verlegt de focus van zijn onderzoek naar de pgb trekkingsrechten naar de toekomst Lees verder Onderwerpen persoonsgebonden budget pgb Trekkingsrecht sociale verzekeringsbank svb vertraging uitbetaling Rapport 3 oktober 2014 2014 130 UWV had bij deskundigenoordeel de werkneemster kunnen uitnodigen voor gesprek met verzekeringsarts Ruim een jaar nadat medewerkster bij overheidsinstantie op haar werk is uitgevallen vanwege klachten veroorzaakt door elektromagnetische straling op de werkplek stelt de bedrijfsarts dat zij vanuit huis kan re integreren Haar werkgever vraagt dan aan het UWV of hij voldoende doet aan re integratie van verzoekster en of zij vanaf kantoor kan re integreren De arbeidsdeskundige van het UWV consulteert de verzekeringsarts Die stelt na overleg met de bedrijfsarts dat verzoekster meer kan dan vier uur vanuit huis re integreren en dat de bedrijfsarts de belastbaarheid beter in kaart moet brengen De werkgever heeft te weinig gedaan aan de re integratie De vrouw klaagt dat de verzekeringsarts haar niet heeft gesproken en dat haar informatie over ziekteverloop en contacten met de bedrijfsarts niet in de klachtafhandeling is meegewogen Het UWV doet haar klacht af als niet medisch objectiveerbaar Het UWV zegt de ingebrachte stukken bestudeerd te hebben en gehandeld te hebben volgens de geldende protocollen De vrouw benadert de Nationale ombudsman Die is het met haar eens het UWV heeft onvoldoende gemotiveerd gereageerd en had haar kunnen uitnodigen voor een toelichtend gesprek met de verzekeringsarts en of de arbeidsdeskundige Lees verder Onderwerpen uwv deskundigenoordeel re integratie Nieuwsbericht 21 april 2015 Gemeenten leren van klachten van burgers Gemeenten investeren in een goede behandeling van klachten van burgers Dit is een van de uitkomsten van het congres Terug aan tafel dat de Nationale ombudsman onlangs organiseerde Lees verder Onderwerpen decentralisatie congres gemeenten klachtbehandling Dossier 21 april 2015 Dossier Decentralisatie Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten er verantwoordelijk voor dat haar burgers voldoende toegang hebben tot de jeugd zorg kunnen participeren op de arbeidsmarkt en maatschappelijke ondersteuning krijgen Lees verder Onderwerpen decentralisatie sociaal domein Zorg jeugdzorg gemeenten klachtbehandeling Column 25 juli 2015 Met wie spreek ik Klaas heeft een eigen bedrijf Namens één

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gesprek%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ik ben uw nieuwe ombudsman | Nationale ombudsman | Nationale ombudsman
  met een intensief inwerkprogramma In die inwerkweken ben ik al direct in gesprek geraakt met mensen die de Nationale ombudsman weten te vinden Ik heb meegeluisterd met een telefoongesprek van een van onze medewerkers Zij sprak een moeder die heel bezorgd was over de betaling van de verzorger van haar gehandicapte zoon In een ander gesprek vertelde een man haar dat hij nog geen proces verbaal van de politie heeft ontvangen over een aanrijding met schade en de problemen die hem dat geeft Ik heb ontdekt dat het werk van de ombudsman er toe doet en dat de ombudsman in heel veel gevallen bijdraagt aan de oplossing van problemen Onze rapporten en aanbevelingen helpen de overheid nog beter naar de burger te luisteren en de dingen soms net even anders te organiseren Hierdoor kunnen problemen worden voorkomen en klachten achterwege blijven Meteen al op mijn eerste werkdag heb ik mijn eerste onderzoeken gestart in nieuwe klachtzaken In deze column zal ik met grote regelmaat over die en vele andere zaken schrijven Ik vind het belangrijk dat de mensen in Nederland weten wat de Nationale ombudsman doet Deze column is een mooie manier om dat te laten zien De ombudsman krijgt heel veel telefoontjes en brieven over verschillende overheidsinstanties De Belastingdienst het UWV de politie en ook gemeenten komen regelmatig in beeld In een hoop gevallen kan ik als Nationale ombudsman iets doen wat mensen verder helpt En ook de overheid doet vaak zijn voordeel met onze aanbevelingen Ik vind dat prachtig werk Samen met 170 medewerkers krijgen we dus heel wat voor elkaar Maar eerlijk is eerlijk het lukt natuurlijk niet altijd Ook daarover zal ik in deze column zo nu en dan schrijven Vaak weten mensen de Nationale ombudsman al te vinden Maar toch nog even aan het einde

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/ik-ben-uw-nieuwe-ombudsman (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/045 Gemeente Helmond kan man redelijkerwijs aansprakelijk stellen voor onherstelbaar beschadigen gemeenteboom | Nationale ombudsman
  zorgplicht In het collegeprogramma 2014 2018 is vermeld dat het college van burgemeester en wethouders een plan van aanpak wil opstellen voor nieuwe vormen van samenwerking en participatie Concreet is er op dit moment enkel een voornemen om participatie op een andere manier in te vullen Er is nog geen uitgewerkte visie hierop Voor het ondeskundig snoeien van de boom kan dus hierop ook geen beroep gedaan worden Zolang deze visie er niet is beoordeelt de gemeente dergelijke handelingen aan de hand van de bestaande kaders Overigens ligt het vanwege eerder genoemde afwegingen ook niet in de lijn van de verwachting dat voor specialistisch boomonderhoud in het kader van verdere participatie de ruimte wordt gegeven of een bijdrage wordt verwacht van bewoners Verzoeker heeft ervoor gekozen om de gemeente niet te benaderen met zijn klachten over de boom of met een verzoek tot snoei Hij is vervolgens zonder toestemming en zonder de gemeente een kans te geven het als gemeente zelf uit te voeren overgegaan tot het eigenhandig snoeien van de boom Hiermee heeft hij grenzen van bestaand beleid op gebied van burgerbetrokkenheid overschreden Daarnaast is het eigenhandig snoeien op een ondeskundige wijze gebeurd en heeft zijn handelen geleid tot schade voor de gemeente aldus de gemeente Voor het geval verzoeker samen met anderen de boom heeft gesnoeid geldt het volgende Wanneer men als groep de boom heeft gesnoeid geldt er groepsaansprakelijkheid Ieder lid van de groep kan dan hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het totale schadebedrag op grond van artikel 6 166 van het Burgerlijk Wetboek BW zie Relevante wet en regelgeving Aangezien de gemeente alleen verzoekers gegevens had had de gemeente alleen verzoeker aansprakelijk gesteld voor het totale schadebedrag Dit betekent dat verzoeker met de medesnoeiers in onderling overleg een verdeelsleutel kon afspreken voor de betaling van het totale schadebedrag In een telefoongesprek en later ook schriftelijk heeft de medewerkster verzoeker dit ook uitgelegd Als snoeier was bij de gemeente enkel de naam van verzoeker bekend Blijkbaar kende de verzoeker de medesnoeiers wel Dat bood hem ook de mogelijkheid om in onderling overleg met de medesnoeiers te komen tot een verdeelsleutel voor de betaling Deze mogelijkheid heeft mogelijk ook positieve gevolgen op de impact op zijn financiële situatie Standpunt verzoeker Het gemeentelijk groen rondom het huis bijhouden hoort bij de burgerlijke plichten Zeker nu de gemeente minder geld uittrekt voor groenvoorziening Veel gemeentes doen juist daarom een beroep op bewoners Ook de bewuste boom snoeide hij jaarlijks terug Verzoeker stelt dat in de 23 jaar dat hij vrijwillig het gemeentegroen bijhoudt de gemeente hem nooit heeft geïnformeerd dat dat niet zou mogen Nu scheen er iets te spelen in de straat en heeft iemand een melding gedaan De controlerende ambtenaar zei dat er melding was van een omgekapte boom De boom was alleen wat teruggesnoeid Echt vol was de boom van zichzelf al niet Hij had misschien maar twee keer eerder gesnoeid De laatste keer had hij de boom wel veel korter gesnoeid dan de vorige keren Er

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/045 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 11 maart 2015 2015 045 Gemeente Helmond kan man redelijkerwijs aansprakelijk stellen voor onherstelbaar beschadigen gemeenteboom Een man pleegt al jaren onderhoud aan gemeentegroen achter zijn huis zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente De gemeente stelt hem aansprakelijk omdat hij een gemeenteboom zo ver snoeit dat de boom onherstelbaar is beschadigd De gemeente claimt bij hem de kosten van onder andere het vervangen van de boom door een nieuwe van 618 50 waarover de man klaagt De Nationale ombudsman vindt de aansprakelijkheidstelling echter niet onredelijk Of de claim gegrond is is aan de rechter Wel stelt hij dat persoonlijk contact in de vorm van een telefoontje naar de man alvorens de factuur te sturen beter was geweest Lees verder Onderwerpen gemeente gemeentegroen snoeien aansprakelijkheidsstelling Rapport 13 januari 2015 2015 008 Gemeente Ouder Amstel verkoopt gemeentegrond in strijd met eigen beleid en communicatie naar omwonenden Een vrouw koopt net als haar drie buren een stuk gemeentegrond achter hun achtertuinen van de gemeente Ouder Amstel Later blijkt dat een strook grond die eerst niet verkocht zou worden vanwege onverplaatsbare kabels in de grond toch verkocht wordt aan de eigenaar van het aangrenzende perceel een voormalig gemeenteraadslid De vrouw en haar buren zijn het niet eens met de gang van zaken De Nationale ombudsman stelt op basis van het onderzoek vast dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gemeentegroen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 4 resultaten gevonden Rapport 11 maart 2015 2015 045 Gemeente Helmond kan man redelijkerwijs aansprakelijk stellen voor onherstelbaar beschadigen gemeenteboom Een man pleegt al jaren onderhoud aan gemeentegroen achter zijn huis zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente De gemeente stelt hem aansprakelijk omdat hij een gemeenteboom zo ver snoeit dat de boom onherstelbaar is beschadigd De gemeente claimt bij hem de kosten van onder andere het vervangen van de boom door een nieuwe van 618 50 waarover de man klaagt De Nationale ombudsman vindt de aansprakelijkheidstelling echter niet onredelijk Of de claim gegrond is is aan de rechter Wel stelt hij dat persoonlijk contact in de vorm van een telefoontje naar de man alvorens de factuur te sturen beter was geweest Lees verder Onderwerpen gemeente gemeentegroen snoeien aansprakelijkheidsstelling Rapport 11 december 2013 2013 185 Bewoonster stelt gemeente aansprakelijk voor lekkage door te laat snoeien van boom Inwoonster van een appartementencomplex in Venlo heeft last van overhangende takken boven de dakgoot de dakgoot raakt verstopt en er ontstaat lekkage De gemeente snoeit een boom maar juist de boom die de meeste overlast veroorzaakt wordt niet gesnoeid De gemeente reageert pas na haar herhaalde verzoek en snoeit de boom De vrouw stelt de gemeente aansprakelijk voor de schade door het late snoeien Dat weigert de gemeente te vergoeden volgens de gemeente is aan de zorgplicht voor de boom voldaan De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente niet goed heeft onderzocht of de takken inderdaad schade veroorzaakten Hij doet de aanbeveling om nader onderzoek te doen en de schadevergoeding te heroverwegen Lees verder Onderwerpen gemeente venlo overhangende takken snoeien boom lekkage schadevergoeding dakgoot gemeente Column 20 september 2014 Hoge bomen Hoge bomen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22snoeien%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 4 resultaten gevonden Rapport 11 maart 2015 2015 045 Gemeente Helmond kan man redelijkerwijs aansprakelijk stellen voor onherstelbaar beschadigen gemeenteboom Een man pleegt al jaren onderhoud aan gemeentegroen achter zijn huis zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente De gemeente stelt hem aansprakelijk omdat hij een gemeenteboom zo ver snoeit dat de boom onherstelbaar is beschadigd De gemeente claimt bij hem de kosten van onder andere het vervangen van de boom door een nieuwe van 618 50 waarover de man klaagt De Nationale ombudsman vindt de aansprakelijkheidstelling echter niet onredelijk Of de claim gegrond is is aan de rechter Wel stelt hij dat persoonlijk contact in de vorm van een telefoontje naar de man alvorens de factuur te sturen beter was geweest Lees verder Onderwerpen gemeente gemeentegroen snoeien aansprakelijkheidsstelling Rapport 15 augustus 2013 2013 098 Verzoeker klaagt dat gemeente onderzoekskosten mbt geluidsoverlast verkeersdrempel niet wil vergoeden Inwoner van gemeente Drimmelen ervaart geluidsoverlast van een verkeersdrempel De gemeente zegt dat als hij verdergaande maatregelen wil hij de noodzaak moet aantonen De man schakelt een bureau in en dat concludeert dat er inderdaad maatregelen noodzakelijk zijn De gemeente is het niet met die conclusie eens maar vervangt toch de klinkers voor asfalt vanwege een eerder gedane toezegging De gemeente weigert de man de kosten van het externe bureau te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente dat wel moet doen Lees verder Onderwerpen gemeente drimmelen geluidsoverlast verkeersdrempel deskundigenrapport

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22aansprakelijkheidsstelling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive