archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2006/297 | Nationale ombudsman
  de gemeente Een enkele keer was naar de avond uitgeweken De continuïteit was een punt van aandacht van het cliëntenplatform In het verleden was het namelijk meermalen voorgekomen dat leden al na korte tijd het platform moesten verlaten in verband met werkaanvaarding Het college nam aan dat dit een reden voor het platform was geweest om iemand te benoemen die was ontheven van de arbeidsplicht Dit diende de Nationale ombudsman echter te verifiëren bij het platform zelf Dat verzoekster ook na de benoeming van betrokkene nog welkom was zou kunnen kloppen Er waren meerdere vacatures Het reïntegratiebureau was ingehuurd om verzoekster zo spoedig mogelijk door te geleiden naar betaald werk Het doen van vrijwilligerswerk kon gunstig zijn voor de kansen op betaald werk De gemeente had zich niet uitgesproken over de vraag of verzoekster al dan niet zitting mocht nemen in het cliëntenplatform wegens haar reïntegratieverplichtingen Wel was het zo dat zij op grond van de Wwb toestemming diende te vragen voor het verrichten van vrijwilligerswerk aangezien dit van invloed kon zijn op haar beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt Toestemming werd alleen gegeven voor zover het vrijwilligerswerk naar het oordeel van het college de uitstroom naar betaald werk niet belemmerde Gelet op bovenstaande zag het college geen aanleiding voor herziening van het advies Verzoekster had zich inmiddels teruggetrokken als kandidaat voor het cliëntenplatform Tot slot deelde het college mede dat de adviesvraag van het cliëntenplatform en het antwoord van de gemeente daarop niet konden worden toegezonden omdat hieromtrent niets op schrift was gezet 11 Nadat deze brief voor commentaar aan verzoekster was voorgelegd liet zij de Nationale ombudsman op 18 juli 2005 onder meer het volgende weten De gemeente stelde in algemene zin welke activiteiten een reïntegratietraject kan inhouden Wat het voor haar in de praktijk inhield was slechts een tweewekelijks gesprek van circa een half uur met het reïntegratiebureau Een stageplaats was al net zo moeilijk te vinden als werk op zich Het volgen van een stage de aangeboden bemiddeling en begeleiding waren dan ook niet aan de orde Wat work first trajecten konden inhouden wist verzoekster niet Haar inschrijving bij het CWI dateerde van 24 april 2003 en was vanaf die datum elk halfjaar verlengd De indeling in fase 2 kwam overeen met hoe dat op haar registratie bij het CWI vermeld stond De toevoeging bovenkant fase 3 met de daaraan gekoppelde omschrijving zou volgens het CWI worden bepaald door de gemeente in overleg met haar maar die was haar geheel onbekend Die fase indeling kwam ook niet overeen met de realiteit ook niet ten tijde van de onderhandelingen over haar kandidatuur bij het platform Inmiddels was zij twee jaar werkloos waaraan de eveneens inmiddels verstreken één jaar begeleiding door middel van een zwaar reïntegratietraject ook geen einde had kunnen maken terwijl zij niets vernomen had over een beëindiging van de indeling in bovenkant fase 3 Ten aanzien van het punt van de continuïteit bij het platform was de gemeente volgens verzoekster niet consequent geweest omdat op 22 maart 2005 reeds bekend was dat één van de andere twee kandidaten zeer spoedig verwachtte een arbeidscontract te krijgen en dit geen belemmering was geweest om haar tot het platform te laten toetreden Dat er meer vacatures zouden zijn was haar niet bekend Die stonden ook nergens vermeld Het was zeer overdreven van de gemeente om de hoeveelheid werk bij het platform zo in te schatten dat het de uitstroom naar betaald werk zou belemmeren Het platform dient minimaal vier keer per jaar te vergaderen al dan niet overdag en het werk zou verder leeswerk inhouden dat volgens de inschatting van de voorzitter hooguit zou bestaan uit zo n dertig uur per jaar Op die manier zou het voor haar in feite gewoon onmogelijk zijn om welk vrijwilligerswerk dan ook te kunnen doen Volgens de gemeente en de notulen van het platform zou zij zich hebben teruggetrokken uit het platform maar zo had zij zich nooit uitgelaten Zij had wel haar bedenkingen gehad en had aangegeven dat zij eerst een ontmoeting wilde hebben met de leden van het platform De afgelopen week had zij hierover een gesprek gehad met de voorzitter maar hij bleef erbij dat zij dit telefonisch tegen hem had gezegd 12 Op 30 september 2005 liet verzoekster de Nationale ombudsman onder meer weten dat zij op 28 september 2005 een gesprek had gehad met de selectiecommissie van het cliëntenplatform en dat het platform geen gebruik zou maken van haar diensten omdat zij niet paste in het team 13 Daarnaar gevraagd verklaarde de voorzitter van het cliëntenplatform op 4 november 2005 in een telefoongesprek met een medewerker van het Bureau Nationale ombudsman onder meer dat hij in een gesprek met een medewerkster van de gemeente had gevraagd wat de gemeente ervan zou vinden als verzoekster zitting nam in het platform Het platform deed dit omdat men meer wilde weten over de achtergronden en inzetbaarheid van de kandidaten Het leek de gemeente geen goed plan verzoekster zitting te laten nemen in het platform wegens het reïntegratietraject waarin zij zat De gemeente zag liever dat het platform kandidaten wierf uit de groep personen die waren vrijgesteld van werk Tijdens een gesprek met voornoemde medewerkster op 28 februari 2005 bleek dat de gemeente haar standpunt had herzien en dat zij zich niet meer zou bemoeien met de keuze van de kandidaten Een en ander kwam doordat de gemeente Abcoude wiens bijstandsgerechtigden ook deel uitmaken van het platform van mening was dat een gemeente zich diende te onthouden van bemoeienis De voorzitter kwam toen ook tot het inzicht dat dat zo hoorde en zou de gemeente niet meer om advies vragen Het platform keek niet meer naar de fase indeling van de kandidaten Het hoorde erbij dat personen in het platform zitting namen die mogelijk kort daarna niet meer bijstandsgerechtigd zouden zijn 14 In reactie op de verklaring van de voorzitter van het cliëntenplatform liet het college bij brief van 28 november 2005 de Nationale ombudsman onder meer het volgende weten Het college

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2006/297 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Goed op weg bij Domeinen Roerende Zaken | Nationale ombudsman
  gedaan Daarom dient hij een klacht in met het verzoek de koopovereenkomst te ontbinden DRZ antwoordt dat ze volgens hun algemene voorwaarden niet aansprakelijk gesteld kan worden voor dwaling maar de koopovereenkomst wel wil ontbinden Richard krijgt het betaalde bedrag teruggestort zonder een boete te hoeven betalen maar met inhouding van de helft van de door DRZ gemaakte kosten van ruim 500 Want hoewel hem niet was verteld over in en uitvoer van een auto had hij er zelf ook niet naar gevraagd Ze waren op deze manier beiden debet aan de communicatiestoornis aldus Domeinen Daar is Richard het al helemaal niet mee eens DRZ heeft erkend dat hij voorafgaand aan de koop op het verkeerde been is gezet Voor zijn gevoel komt hij er niet uit en hij stapt naar de Nationale ombudsman DRZ laat de ombudsman weten dat Richard een verklaring van rechtmatige verkrijging had kunnen ontvangen om de auto in Duitsland te kunnen inschrijven DRZ had hem daar ten onrechte niet op gewezen en besluit daarom de kosten te laten vervallen De Nationale ombudsman is blij met dit resultaat omdat DRZ Richard op geen enkele wijze had gewezen op de voorwaarde de auto eerst te laten registreren bij de RDW En Richard is tevreden ook zonder auto is hij goed op weg met de DRZ Gefingeerde naam De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column Onderwerpen domeinen roerende zaken rijksdienst voor het wegverkeer rdw Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 3 juni 2014 2014 053 Domeinen moet koop auto ontbinden of koper financieel tegemoet komen Man koopt via de website van Domeinen Roerende zaken een auto Op de foto s in de catalogus ziet hij geen beschadigingen Nadat de auto is geleverd ontdekt hij dat de linkervoorruit

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/goed-op-weg-bij-domeinen-roerende-zaken (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  om de auto op te slaan en te verkopen De Nationale ombudsman vindt dat Domeinen deze kosten in dit soort gevallen niet mag doorberekenen omdat er wettelijk uitdrukkelijk is geregeld dat de kosten bij bewaring voor rekening van de Staat zijn Lees verder Onderwerpen financiën Column 31 mei 2014 Een auto van het Rijk Rudy heeft een autobedrijf en koopt geregeld auto s om die te kunnen doorverkopen Het Rijk verkoopt zijn overtollige goederen en inbeslaggenomen goederen via Domeinen Roerende Zaken Op de website van de Domeinen ziet Rudy een keurige wagen Lees verder Onderwerpen om schade overheid veiling domeinen roerende zaken autobedrijf Rapport 3 juni 2014 2014 053 Domeinen moet koop auto ontbinden of koper financieel tegemoet komen Man koopt via de website van Domeinen Roerende zaken een auto Op de foto s in de catalogus ziet hij geen beschadigingen Nadat de auto is geleverd ontdekt hij dat de linkervoorruit niet aanwezig is Domeinen erkent de fout maar weigert de schade te vergoeden De Nationale ombudsman oordeelt dat Domeinen verplicht is om de koop te ontbinden of de koper op andere wijze financieel tegemoet moet komen Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 7 maart 2014 2014 015 Politie vernietigt in beslag genomen auto van vrouw die reed onder invloed Politie Kennemerland neemt auto van een vrouw die tweemaal kort na elkaar onder invloed achter het stuur heeft gezeten in beslag De officier van justitie bericht haar dat zij binnen 6 maanden zal worden gedagvaard voor de politierechter De vrouw vraagt aan de raadkamer van de rechtbank om teruggave van de auto De rechtbank wijst dat verzoek af omdat het beter is dat de politierechter die over haar strafzaak zal oordelen ook over de teruggave beslist Het duurt een jaar voordat zij wordt gedagvaard De politierechter veroordeelt haar tot een boete van 1000 en een voorwaardelijke werkstraf en bepaalt dat de auto aan haar moet worden teruggegeven De auto is echter inmiddels al vernietigd omdat de waarde volgens Domeinen beneden 600 lag en verdere opslag niet rechtvaardigde De Nationale ombudsman vindt het onbegrijpelijk dat deze zaak zo lang bij het parket is blijven liggen terwijl het OM wist dat de politierechter over de auto moest beslissen Hij doet het OM de aanbeveling om een passend gebaar in de richting van de vrouw te maken Lees verder Onderwerpen politie kennemerland vernietiging auto rijbewijs behandeling inbeslaggenomen goederen veiligheid en justitie financiën Rapport 3 februari 2014 2014 007 Klacht tegen OM over behandeling slachtoffers van oplichting in de paardenwereld Hoogbejaarde ouders van verzoeker worden door een kennis uit de paardenwereld voor 700 000 opgelicht waarmee hij toppaarden en luxe goederen koopt De politie weigert aanvankelijk aangifte op te nemen omdat het om een civielrechtelijke kwestie zou gaan Later lukt dit wel en de oplichter wordt veroordeeld Stal H heeft voor 40 000 vijf paarden verkocht aan oplichter B Het Bureau Ontnemingen van het OM legt beslag op de paarden waarbij de ouders rechthebbenden op de opbrengst zijn en verkoopt ze op grond van een

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22domeinen+roerende+zaken%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 5 resultaten gevonden Column 11 oktober 2014 Goed op weg bij Domeinen Roerende Zaken Kan Richard bij Domeinen Roerende Zaken DRZ een auto kopen en direct meenemen naar zijn woonplaats in Duitsland Hij belt met die vraag naar DRZ en krijgt te horen dat hij een bieding kan doen Lees verder Onderwerpen domeinen roerende zaken rijksdienst voor het wegverkeer rdw Video 6 juni 2013 Column RDW houdt zich niet aan eigen regels Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen rijksdienst voor het wegverkeer rdw auto keuring keuringsrapport schadeclaim Video 15 mei 2013 Column Hobbelige weg naar rijbewijs Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen rijksdienst voor het wegverkeer rdw rijbewijs buitenland Duitsland schadevergoeding onjuiste informatieverstrekking Rapport 4 september 2012 2012 140 Vrouw maakt onnodige kosten voor rijlessen en examen zonder recht op NL rijbewijs Nederlandse vrouw woont net over de grens in Duitsland en wil in Nederland haar rijbewijs halen Nadat de RDW haar heeft verteld dat dit kan volgt zij rijlessen en doet rij examen Maar dan blijkt dat zij toch geen Nederlands rijbewijs kan krijgen De Nationale ombudsman vindt dat de RDW onjuiste informatie heeft gegeven Inmiddels heeft de RDW dit aangepast De ombudsman doet de aanbeveling om met de vrouw in gesprek te gaan om de gemaakte kosten te vergoeden Lees verder Onderwerpen rijksdienst voor het wegverkeer rdw rijbewijs informatieverstrekking infrastructuur en milieu Rapport 4 september

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22rijksdienst+voor+het+wegverkeer+%28rdw%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2006/211 | Nationale ombudsman
  Voor zover verzoeker erover klaagt dat Domeinen hem niet tegemoet wil komen in het door hem geleden nadeel overweegt de Nationale ombudsman het volgende Het ligt naar het oordeel van de Nationale ombudsman voor de hand dat de waarde van de door verzoeker gekochte motorfiets lager is dan waarvan hij bij het uitbrengen van een bod is uitgegaan nu de motorfiets vijf jaar ouder blijkt te zijn dan de door Domeinen in de catalogus verstrekte informatie deed vermoeden Hoewel de Staat daartoe op grond van de Algemene Voorwaarden niet is gehouden ligt het gelet op het hierboven vastgestelde verzuim van Domeinen op het punt van de informatieverstrekking in de rede dat hij uit coulance een tegemoetkoming aan verzoeker betaalt Deze vaststelling geeft aanleiding tot het doen van een aanbeveling Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van Dienst Domeinen Roerende Zaken is gegrond wegens schending van het vereiste van actieve en adequate informatievertrekking Aanbeveling De minister van Financiën wordt in overweging gegeven te bevorderen dat Domeinen in overleg treedt met verzoeker teneinde te komen tot betaling aan verzoeker van een tegemoetkoming voor de door hem geleden schade als gevolg van de minderwaarde van de door hem gekochte motorfiets Onderzoek Op 7 april 2005 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift gedateerd 21 februari 2005 van de heer B te Oosterbierum met een klacht over een gedraging van Dienst Domeinen Roerende Zaken te Apeldoorn Naar deze gedraging die wordt aangemerkt als een gedraging van de minister van Financiën werd een onderzoek ingesteld In het kader van het onderzoek werd de minister van Financiën verzocht op de klacht te reageren en een afschrift toe te sturen van de stukken die op de klacht betrekking hebben Vervolgens kreeg verzoeker de gelegenheid op de verstrekte inlichtingen te reageren Tevens werd de minister een aantal specifieke vragen gesteld Het resultaat van het onderzoek werd als verslag van bevindingen gestuurd aan betrokkenen De reacties van betrokkenen gaven geen aanleiding het verslag te wijzigen Bevindingen De bevindingen van het onderzoek luiden als volgt A feiten 1 Verzoeker kocht op 13 januari 2005 van Domeinen Roerende Zaken hierna Domeinen bij een openbare verkoping een motorfiets Ook daarvoor had verzoeker al motorfietsen bij openbare verkopingen van Domeinen gekocht De betrokken motorfiets was als kavel 6337 opgenomen in de door Domeinen uitgegeven catalogus met de volgende omschrijving Motorfiets YAMAHA Type XV 700 Virago kenteken XY 00 AB Framenr Z afgelezen km stand 22 700 Datum afgifte deel I 01 06 1992 Op het bij levering van de motorfiets meegeleverde afschrift van het kentekenbewijs stond voorts nog het volgende vermeld Datum eerste toelating 30 06 1987 2 Verzoeker wendde zich met een klacht tot Domeinen In een brief van 7 februari 2005 reageerde Domeinen met het volgende In de kavelomschrijving stond vermeld dat de datum eerste afgifte Nederland in 1992 was dit impliceert echter niet dat de datum eerste toelating eenzelfde jaartal is Zoals omschreven in de algemene voorwaarden van Domeinen artikel 7 verkoopt Domeinen voetstoots hetgeen betekent voor uw eigen risico en rekening Volledigheidshalve sturen wij u hierbij nog een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toe Gezien bovenstaande kunnen wij niet anders dan uw claim afwijzen B Standpunt verzoeker 1 Het standpunt van verzoeker is weergegeven in de klachtformulering onder KLACHT In zijn verzoekschrift van 21 februari 2005 aan de Nationale ombudsman merkte verzoeker voorts het volgende op Ik heb op 13 januari 2005 bij de Domeinen een motorfiets Yamaha gekocht kavel 6337 Na overschrijving en betaling kreeg ik het kenteken tot mijn grote verbazing bleek de motorfiets 5 jaar ouder te zijn dan ik kon opmaken uit de catalogus kavellijst hier was namelijk vermeld datum afgifte deel 1 01 06 1992 terwijl naast deze datum op het kenteken toch duidelijk de datum 1e toelating 30 06 1987 staat Ook u zult begrijpen dat wanneer je gaat bieden op een kavel je dit doet op basis van de gegevens die vermeld staan in de betreffende cat kavellijst en er vanuit moet gaan dat deze correct zijn Om duidelijkheid te verschaffen over de datum ingebruikname geven zij namelijk altijd de volgende informatie Datum afgifte deel 1 vermeld op kenteken of Datum 1e toelating vermeld op kenteken of Bouwjaar bijv geen kent maar bouwj bekend of Bouwjaar onbekend Nu achteraf blijkt dat deze gegevens niet overeenkomen met hetgeen wat je zou mogen verwachten blijf ik dus zitten met een motorfiets die veel te duur is Ik heb een fax gestuurd en daarin aangegeven dat het waarschijnlijk om een vergissing gaat en tevens gevraagd of dit op een vriendelijke wijze opgelost zou kunnen worden Ook heb ik telefonisch kontact gehad met een medewerker van Domeinen die gelijk al aangaf dat het geen vergissing is en dus mijn probleem één en ander werd vervolgens nog eens bevestigd in een brief Als het zo is dat de diverse data door hun vermeld in de cat kavellijst nergens voor staan kan ik nu geen andere conclusie trekken dan dat de Domeinen zich bewust schuldig maken aan misleiding van de klant 2 In aanvulling op het verzoekschrift deelde verzoeker de Nationale ombudsman bij brief van 26 april 2005 onder meer het volgende mee Hierbij de kopieën van de kavellijst en van de algemene voorwaarden Ik heb er een paar extra pagina s bij gedaan om u een idee te geven over hoe zij Domeinen de bieder informatie verstrekken over type bouwjaar etc zodat die mede op basis van deze gegevens een bod kan uitbrengen De motor waar het om gaat kavel 6337 heb ik omcirkeld en bij diverse andere kavels kan u zien dat wanneer een kenteken eerder is afgegeven bijv in buitenland dit wordt vermeld als zijnde datum eerste toelating bij deze kavel hebben zij zich vergist tenminste dat dacht ik tot dat ik iemand van hun juridische afdeling aan de lijn kreeg die wist mij gelijk te vertellen dat het mijn probleem is en dat hij niets voor mij kon betekenen ik heb hem toen gezegd dat hun wijze van opstellen van de kavellijst in dit

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2006/211 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  een toezegging dat het geld wordt teruggestort en de vordering stopgezet Helaas is dat laatste niet gebeurd Er volgt een nieuwe overheidsvordering Opnieuw moet het geld worden teruggestort en de vordering stopgezet De Nationale ombudsman vindt deze gang van zaken onjuist en zorgwekkend De Belastingdienst maakt excuses aan de gedupeerde man en zijn bewindvoerder Lees verder Onderwerpen belastingdienst bewindvoering belastingschuld overheidsvordering beslagvrije voet Column 6 juni 2015 Waar is mijn eigen geld Sinds oktober 2010 behandel ik klachten van burgers van St Eustatius Saba en Bonaire Dwight woont op St Eustatius en stuurt in oktober 2014 een wanhopige brief naar de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen caribisch nederland sint eustatius teruggaaf belastingdienst Dossier 7 juli 2014 Dossier Overheid geld Hoe komt het dat bij mensen schulden ontstaan Er zijn allerlei oorzaken werkloosheid hypotheekproblemen scheiding ziekte of onverwachte terugvorderingen van de overheid Natuurlijk moet je terugbetalen wat je teveel hebt gekregen Lees verder Onderwerpen traag betalende overheid toeslagen zzp ers betalingsregeling betaalgedrag schuldhulpverlening belastingdienst Rapport 2 april 2015 2015 069 Belastingdienst creëert onnodig nadelige financiële situatie voor BV Een BV heeft loonheffing afgedragen over salarisverhogingen en bonussen die een medewerker zich op onrechtmatige wijze heeft toegekend Na deze ontdekking verrekent de Belastingdienst eerst met de medewerker de als loonbelasting afgedragen bedragen met de definitieve aanslag inkomstenbelasting Daardoor is restitutie van de loonheffing aan de BV niet meer mogelijk De Nationale ombudsman constateert dat deze situatie niet was ontstaan als de Belastingdienst eerst op het verzoek tot restitutie had beslist De ombudsman beveelt de minister van Financiën aan om de BV te compenseren voor de ontstane nadelige gevolgen Lees verder Onderwerpen belastingdienst BV loonheffing restitutie Nieuwsbericht 30 oktober 2014 Aanpak maatregel één bankrekeningnummer slecht georganiseerd De Nationale ombudsman oordeelt in zijn rapport Moeten de goeden onder de kwaden lijden dat de aanpak

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22financi%C3%ABn%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/048 College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Lochem konden verzoek om extern onderzoek naar integriteit redelijkerwijs afwijzen | Nationale ombudsman
  nakomen van afspraken en het meten met twee maten De heer M heeft de klachten ingedeeld naar bepaalde kenmerken weergegeven onder de volgende koppen Vriendjespolitiek meten met twee maten gebrek aan handhaving leugens Dubieuze rol welstand en rol van ambtenaren bij afgifte vergunningen Dubieuze claimafhandeling Gebrek aan selectieve handhaving Traagheid en laksheid bij het oplossen van problemen Geen oog voor verkeersonveilige situaties Dubieus landschaps en natuurbeheer en Vreemd en strijdig beleid De heer M benadrukt dat hij geen wederhoor heeft gedaan bij de gemeente omdat het niet aan hem is om inhoudelijk te beoordelen wie er gelijk heeft Hij begrijpt dat de gemeente het niet iedereen naar de zin kan maken maar de klachten schetsen wel een beeld van hoe er over de gemeente gedacht en gesproken wordt Omdat hij zich niet kan voorstellen dat de gemeente zo te boek wil staan verzoekt hij het college een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de manier van besturen beleid ontwikkelen en beleid uitvoeren Daarbij merkt hij op dat hij in het onderzoek graag zijn eigen zaak nader onderzocht wil hebben en daarvoor informatie kan aanleveren omdat hij eindelijk eens wil weten welke belangen daarbij een rol gespeeld hebben Voor andere gevallen die in het onderzoek betrokken worden kan hij contactpersonen aanleveren Om te voorkomen dat zijn brief niet serieus genomen wordt en wordt afgedaan als een niet te honoreren verzoek verwacht hij dat deze brief binnen twee weken door het college is behandeld en dat hij daarvan een terugkoppeling krijgt Hij zal niet meewerken aan een eventuele klachtenprocedure en heeft geen behoefte aan persoonlijke gesprekken met bestuurders of ambtenaren Als het college niet wil meewerken zal hij de gemeenteraad verzoeken om actie te ondernemen en het onderzoek te initiëren Daarom is deze brief meteen ook naar alle fractievoorzitters gestuurd Tevens is de brief gestuurd naar iedereen die klachten heeft aangeleverd en naar de pers omdat zoals hij stelt hij uit ervaring weet dat de gemeente alleen snel tot actie komt als er druk is vanuit de media WAT IS DE REACTIE VAN HET COLLEGE OP DEZE BRIEF In zijn reactie van 4 juli 2013 schrijft het college dat de door de heer M verzamelde klachten geen aanleiding vormen om een onderzoek in te stellen De klachten zijn anoniem ingediend zodat men zich daartegen niet kan verweren Alleen als concreet materiaal wordt overgelegd waardoor gerede twijfel over de integriteit van een bestuurder of ambtenaar ontstaat kan er aanleiding zijn om een onderzoek in te stellen Maar ook dan zal er eerst een intern onderzoek plaatsvinden Naar aanleiding van de persoonlijke casus van de heer M merkt het college op dat zijn persoonlijke grieven worden betreurd maar dat uit het feit dat hij geen gelijk heeft gekregen in een juridische procedure en dat zijn schadeclaim is afgewezen naar het oordeel van het college niet de conclusie kan worden getrokken dat er sprake is van niet integer handelen Bovendien heeft er recentelijk naar aanleiding van de grieven van de heer M een intern onderzoek plaatsgevonden Daaruit is niet gebleken dat de gemeente onzorgvuldig of niet integer zou hebben gehandeld Het college merkt ten slotte op vele besluiten te nemen waarbij het niet mogelijk is om iedereen geheel tegemoet te komen Daarom zullen er altijd inwoners en organisaties zijn die niet tevreden zijn over de wijze waarop besluiten tot stand komen WAT HEEFT DE GEMEENTERAAD GEDAAN De brief van de heer M van 26 mei 2013 is behandeld in de raadsvergadering van 1 juli 2013 Daar gaf de fractievoorzitter van D66 aan dat hij mede namens de fractie van Gemeentebelangen een motie heeft opgesteld naar aanleiding van de brief en de publiciteit over vermeende schendingen van integriteit bij het verlenen van vergunningen In deze concept motie is de opdracht voor een integriteitsonderzoek opgenomen omdat zoals de fractievoorzitter van D66 aangeeft hij het belangrijk vindt dat de schijn van niet integriteit van de gemeente Lochem weggenomen wordt Daarom vraagt hij om een discussie over een onafhankelijk onderzoek naar integriteit De voorzitter in de persoon van de burgemeester heeft toen aangegeven dat het college op 2 juli 2013 het verzoek van de heer M bespreekt en ook de raad over haar besluit met een memo op de hoogte stelt De voorzitter heeft beide fracties voorgesteld deze memo af te wachten alvorens een motie in te dienen Hiermee hebben deze fracties ingestemd De gemeenteraad is door het college op 4 juli 2013 met een memo nader geïnformeerd over het besluit van het college om geen nader onderzoek in te stellen WAT STAAT ER IN DE MEMO VAN HET COLLEGE AAN DE RAAD In de memo die mede ten grondslag lag aan de besluitvorming door het college staat onder meer dat de heer M in 2001 een woning heeft gekocht waarna er een verschil van mening met de gemeente is ontstaan Naast een aantal doorlopen procedures heeft de heer M de gemeente in 2012 aansprakelijk gesteld voor materiële en immateriële schade Deze aansprakelijkstelling is afgewezen omdat er geen informatie is overgelegd waaruit zou kunnen blijken dat de gemeente onzorgvuldig of niet integer zou hebben gehandeld Na in het voorjaar van 2013 een oproep in de media te hebben geplaatst met de vraag aan inwoners om zich tot hem te wenden met klachten over de gemeente Lochem heeft de burgemeester het initiatiefgenomen om met de familie M in gesprek te gaan en intern te onderzoeken of en zo ja wat er is misgegaan Uit dit intern onderzoek zijn twee zaken naar voren gekomen die bepalend zijn voor de onvrede van de heer M Allereerst het feit dat er op het perceel naast hem uiteindelijk bouwvergunning voor een woning is verleend Over de wijze waarop dit alles is verlopen bestaat grote onvrede De rechtbank Zutphen heeft echter gemeend dat de bouwvergunning voor het bouwwerk op juiste gronden is verleend Omdat geen hoger beroep is ingesteld heeft de vergunning onherroepelijke rechtskracht gekregen Dat wil zeggen dat de vergunning rechtmatig is zowel wat betreft de totstandkoming als wat betreft de inhoud Een tweede

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/48 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  010 93 die aan de veroordeelde dader is opgelegd te innen De Nationale ombudsman heeft niet de indruk dat het CJIB niets heeft gedaan met de informatie die het slachtoffer had aangedragen om het geld bij de dader te innen Maar pas na negen maanden heeft het CJIB de informatie over de bankrekeningnummers en bankafschriften opnieuw beoordeeld dit is niet voortvarend Lees verder Onderwerpen uitblijven actie schending voortvarendheid schadevergoeding bankrekeningen roemenië veiligheid en justitie Rapport 1 april 2015 2015 063 Belastingdienst weigerde terecht vergoeding adviseurskosten aangifte vennootschapsbelasting Een BV vindt dat de Belastingdienst meermaals dezelfde vragen stelt over een in de aangifte vennootschapsbelasting opgevoerde herinvesteringsreserve en wil een vergoeding voor de kosten van de belastingadviseur De Nationale ombudsman begrijpt dat de Belastingdienst hiervoor geen aanleiding ziet omdat er sprake was van normale adviseurswerkzaamheden en in de bezwaarfase niet om vergoeding is verzocht in het bezwaarschrift Wel heeft de Belastingdienst ten onrechte nagelaten te reageren op de brief van de adviseur van de BV De Belastingdienst zegt dit te betreuren Lees verder Onderwerpen belastingdienst vennootschapsbelasting aangifte Rapport 1 april 2015 2015 061 Belastingdienst gaf onvolledige informatie in brief over voorlopige aanslag erfbelasting Een man en een vrouw vragen na het overlijden van respectievelijk hun zus en broer op aanraden van de Belastingdienst zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan Dit om te voorkomen dat zij acht maanden na de overlijdens heffingsrente nu belastingrente genoemd moeten betalen Toch krijgt de man te maken met rentekosten en de vrouw met een rentenadeel Na tussenkomst van de Nationale ombudsman besluit de staatssecretaris om op de aangifte erfbelasting te verwijzen naar de juiste en complete informatie op de website voor de invorderings en belastingrente Lees verder Onderwerpen belastingdienst erfbelasting belastingrente heffingsrente overlijden aanslag Rapport 2 april 2015 2015 064 Politie eenheid Rotterdam had man zonder handboeien en voor minder zwaar delict moeten aanhouden Een man is na herhaaldelijke weigering om mee te werken aan een preventieve fouilleringsactie aangehouden op grond van wederspannigheid en geboeid vervoerd naar het politiebureau De Nationale ombudsman ziet voor dit laatste geen aanleiding omdat hij had aangegeven wel mee te gaan naar het politiebureau om daar preventief te worden gefouilleerd Ook had de politie ten onrechte aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau CJIB gemeld dat aan de man een strafbeschikking was uitgereikt Daarnaast had de politie de man op grond van een minder zwaar delict kunnen aanhouden het niet opvolgen van een bevel vordering van de politie De ombudsman beveelt de korpschef van de Nationale politie aan de instructie van politieambtenaren bij preventieve fouilleeracties hierop aan te passen Lees verder Onderwerpen Politie fouilleren aanhouding Rapport 4 maart 2015 2015 038 Belastingdienst had geen gegronde redenen om geluidsopnamen te weigeren De Belastingdienst wil niet dat een man geluidsopnamen maakt van een boekenonderzoek en een hoorzitting over de behandeling van zijn klacht Volgens de Nationale ombudsman zijn er geen gegronde redenen voor deze weigering Ook had de Belastingdienst de man ten onrechte geen gelegenheid gegeven te reageren op het onderzoeksrapport Bovendien was de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22schending%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive