archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  van de Belastingdienst een verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming VAR wuo gekregen Lees verder Onderwerpen zzp ers belastingdienst bezwaar aanvraag onderzoek afhandeling Video 30 juni 2014 Grafisch vormgever Denise over het betaalgedrag van de overheid Denise is grafisch vormgever Sinds een paar jaar heeft ze haar eigen bedrijfje zonder personeel Voor een vaste opdrachtgever een non profit organisatie geeft zij een tijdschrift vorm Lees verder Onderwerpen betalingstermijn betalingstermijn 30 dagen traag betalende overheid zzp ondernemer Nieuwsbericht 21 november 2012 Onrecht ZZP ers na lange tijd rechtgezet De inspanningen van de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer voor startende ZZP ers hebben uiteindelijk een positief resultaat opgeleverd voor 1233 ZZP ers Lees verder Onderwerpen zzp ers uwv tweede kamer overheid ondernemers beschuldiging Rapport 23 december 2013 2013 204 Klacht over dwarsbomen onderzoek naar MPA door Algemene Inspectie NVWA Een varkenshouder heeft een bedrijf dat in 2002 verdacht werd van de MPA besmetting Volgens de Inspectiedienst wordt een besmetting aangetoond De varkenshouder zegt dat het besmette dier niet van het met MPA vervuilde voer heeft gegeten en dus niet besmet kan zijn Hij laat daarop zelf een aantal van zijn andere dieren testen maar de testresultaten krijgt hij nooit Hij klaagt erover dat de Algemene Inspectiedienst inmiddels opgegaan in de NVWA hem heeft tegengewerkt in het achterhalen van de feiten Onderzoek van de ombudsman heeft niet meer duidelijkheid gegeven over wat er daadwerkelijk gebeurd is Wel is duidelijk dat de man de testuitslagen niet heeft ontvangen De ombudsman beveelt het Ministerie van Economische Zaken aan alsnog zoveel mogelijk openheid van zaken te geven aan de man en te kijken naar compensatie van zijn geleden schade Lees verder Onderwerpen nvwa algemene inspectie deskundigenoordeel geheimhouding integriteit vooringenomenheid uitblijven actie onderzoek kostenvergoeding schadevergoeding zzp landbouw communicatie economische zaken Nieuwsbericht 9 februari 2010 Startende ZZP ers onevenredig zwaar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22zzp%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  klaagt dat RDW niet tijdig voldoende kennis heeft voor uitvoering nieuwe Wegenverkeerswet Per 1 april 2011 zijn er nieuwe wettelijke eisen waaraan elektrische voertuigen moeten voldoen Ondernemer bouwt elektrische voertuigen en wil die in juni 2011 laten keuren maar de Dienst Wegverkeer RDW beschikt dan nog niet over de knowhow meetapparatuur en capaciteit om te keuren volgens de nieuwe wettelijke eisen Daardoor loopt de ondernemer orders mis De Nationale ombudsman vindt dat het niet zo kan zijn dat de overheid van bedrijven en burgers verwacht dat zij op een bepaald tijdstip voldoen aan nieuwe wettelijke eisen terwijl die overheid daar zelf nog niet op is ingesteld Lees verder Onderwerpen rdw wegenverkeerswet voertuigkeuring ondernemer infrastructuur en milieu Rapport 23 september 2013 2013 129 Ondernemer klaagt over voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ondernemer vraagt de gemeente Haarlemmermeer om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wegens geringe inkomsten De gemeente neemt dit verzoek niet in behandeling omdat de man weigert een speciale bijstandsuitkering voor ondernemers aan te vragen De Nationale ombudsman vindt het prima dat die kwijtscheldingregeling ook op verzoeker van toepassing is maar de gemeente mag dan niet als voorwaarde stellen dat hij ook in aanmerking komt voor die bijstandsuitkering Lees verder Onderwerpen gemeente haarlemmermeer gemeentelijke belastingen kwijtschelding ondernemen besluit bijstandverlening zelfstandigen bbz tegemoetkoming voorwaarden gemeente Video 30 juni 2014 Grafisch vormgever Denise over het betaalgedrag van de overheid Denise is grafisch vormgever Sinds een paar jaar heeft ze haar eigen bedrijfje zonder personeel Voor een vaste opdrachtgever een non profit organisatie geeft zij een tijdschrift vorm Lees verder Onderwerpen betalingstermijn betalingstermijn 30 dagen traag betalende overheid zzp ondernemer Rapport 13 november 2014 2014 158 Provincie Overijssel kan intrekken vergunning boerenbedrijf niet worden verweten Een man krijgt van de provincie Overijssel een vergunning voor uitbreiding van zijn boerenbedrijf via het aankopen van stikstofrechten Daarna maken milieuorganisaties bezwaar In een andere zaak oordeelt de Raad van State dat de provinciale beleidsregel over stikstofrechten in strijd is met de Natuurbeschermingswet 1998 De provincie verklaart daarom het bezwaar van de milieuorganisaties gegrond en stuurt de man een brief dat de vergunning wordt ingetrokken voorzien van de reden en wat hij nu kan doen De man gaat niet in beroep Hij zoekt andere emissierechten en betaalt net als voor het opstellen van de eerste aanvraag 3 000 aan een deskundige De provincie weigert deze kosten te vergoeden De man is het hier niet mee eens want uit de uitspraak van de Raad van State blijkt volgens hem dat de provincie onrechtmatig heeft gehandeld door hem de vergunning in eerste instantie te verlenen De Nationale ombudsman vindt de afwijzing door de provincie niet onredelijk Elke ondernemer heeft het risico dat een aangevraagde vergunning bij toetsing door de rechter niet in stand blijft De provincie heeft de man niet willens en wetens op het verkeerde been gezet Wel vraagt de ombudsman de provincie om in dergelijke gevallen persoonlijk contact op te nemen met een burger om met hem mee te denken over mogelijke oplossingen Lees verder Onderwerpen provincie vergunning intrekken

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22ondernemer%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ombudsman Alex Brenninkmeijer wil weten waarom burgers niet voorafgaand aan een medische behandeling inzage in de kosten ervan kunnen krijgen Lees verder Onderwerpen om fraude facturen eigen bijdrage klokkenluider Alex Brenninkmeijer Column 6 juli 2013 Facturenstrijd met het CAK Barbara is langdurig ziek en zit door haar hoge ziektekosten sinds 2007 in de schuldsanering Samen met haar man en drie kinderen moet ze rond zien te komen van 50 euro per week Ze wordt nog zieker en heeft huishoudelijke hulp nodig Lees verder Onderwerpen cak eigen bijdrage gemeente facturen om schuldsanering Rapport 28 november 2012 2012 190 CAK veroorzaakt financiële complicaties voor gerevalideerde man Man revalideert ruim een jaar in zorginstellingen Het CAK houdt een eigen bijdrage Zorg met Verblijf in op zijn AOW in Na afloop van deze periode ontvangt hij nog een groot bedrag blijkbaar omdat er teveel is ingehouden Daarna verneemt hij ruim een jaar niets van het CAK tot hij een brief ontvangt dat hij 1675 29 moet terugbetalen De man vindt dit onterecht want hij denkt dat alles was afgehandeld De Nationale ombudsman vindt het kwalijk dat het CAK zelf financiële complicaties veroorzaakte voor verzoeker door een bedrag op zijn rekening terug te storten en de gevolgen daarvan een jaar later volledig af te wentelen op verzoeker Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het CAK de helft van het openstaande bedrag niet terugvordert de overdracht aan het incassobureau ongedaan maakt en de rente en incassokosten voor eigen rekening neemt Lees verder Onderwerpen betalingsregeling cak betaling revalidatie aow volksgezondheid welzijn en sport Nieuwsbericht 29 januari 2010 Onderzoek naar begrijpelijkheid van beschikkingen CAK De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer start een onderzoek naar de begrijpelijkheid van beschikkingen die burgers ontvangen van het Centraal Administratie Kantoor CAK Lees verder Onderwerpen cak beschikking onderzoek begrijpelijkheid Zorg facturen Rapport 27 april 2011 2011 127 Vrouw klaagt dat CAK bedrag verrekend met onbekende openstaande vordering Vrouw verblijft in een instelling met zorg Dan krijgt zij van het CAK een factuur dat zij nog 1 766 64 moet betalen aan het CAK Haar eigen bijdrage is in de loop van dat jaar al vier keer telkens met terugwerkende kracht gewijzigd hetgeen er steeds toe leidde dat zij ofwel een bedrag terugkreeg of een bedrag moest bijbetalen Zij kan er geen touw meer aan vastknopen en meent dat er geen openstaande vorderingen meer zijn De Nationale ombudsman stelt vast dat de berekening van het CAK klopt maar hij begrijpt dat dit voor een burger niet meer te volgen is Dit rapport illustreert de complexe regelgeving over eigen bijdragen voor zorg waarvoor de Nationale ombudsman al eerder aandacht vroeg in rapporten 2010 085 Zorg voor duidelijke brieven Hoe kan het CAK tot begrijpelijke beslissingen komen en 2010 203 over facturen en een gesprek met de Vaste Kamercommissie voor VWS Lees verder Onderwerpen zorginstelling zorg met verblijf eigen bijdrage cak rechtszekerheid vordering volksgezondheid welzijn en sport Rapport 13 juli 2010 2010 203 De moeder van verzoekster verblijft in een AWBZ instelling Daarvoor moet

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22facturen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 29 resultaten gevonden Rapport 23 maart 2010 2010 057 Verzoekers auto was door de politie inbeslaggenomen Domeinen Roerende Zaken taxeerde de auto Daarna werd de auto vernietigd Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 15 februari 2010 2010 026 Verzoekers dochter staat sinds 2002 in verband met een chronische ziekte onder behandeling van het UMC Utrecht alwaar zij jaarlijks een of meer poliklinische en of klinische contacten heeft Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 17 november 2009 2009 244 X de verstandelijk gehandicapte zoon van verzoeker verbleef sinds 1 april 2002 in een woonvoorziening te Assen Vanaf juni 2002 stuurde Achmea Zorgkantoor hem herziene beschikkingen en nota s met betrekking tot de eigen bijdrage AWBZ Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 10 september 2009 2009 188 In het kader van controle op de naleving van de belasting en vervoerswetgeving en de sociale zekerheid bezocht het Interventieteam Personenvervoer Zuid Limburg de onderneming van verzoeker en onderzocht diens bedrijfsadministratie Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 13 januari 2006 2006 009 Verzoekster klaagde erover dat het CAK BZ facturen onregelmatig verstuurt Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 27 december 2005 2005 404 Verzoeker ontving thuiszorg Hij was hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd welke onder meer afhankelijk is van de hoogte van de vastgestelde maximale weekbijdrage Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport volksgezondheid welzijn en sport Rapport 7 augustus 2006 2006 268 Bij brief van 17 maart 2005 ontving verzoeker van de debiteurenadministratie van het facilitair bedrijf van de gemeente Amstelveen de melding dat haar was gebleken dat nog een aantal bedragen openstonden in verband met het graf ten behoeve van zijn in 1 Lees verder

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22facturen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/138: Politie hield onterecht twee mannen aan bij Sinterklaasintocht in 2011 | Nationale ombudsman
  gaan werden zij aangehouden Verzoeker G zou hebben aangegeven dat hij niet mee zou gaan omdat hij het recht had om zijn mening te verkondigen G werd daarop door de politieambtenaren K en St bij zijn armen gepakt De politieambtenaren voelden dat G zich in een andere richting bewoog en zich daarbij afzette tegen de grond en zich achterover op de grond liet vallen Politieambtenaar Sc voelde dat G hem ter hoogte van zijn keel bij zijn kleding vastpakte en hem naar beneden trok waardoor Sc pijn aan zijn rug kreeg en zijn kleding kapot scheurde Sc gaf met zijn vuist een stomp in de buik van G en vervolgens omdat dit geen effect had met behulp van zijn knie een aantal stoten in G s onderrug Vervolgens werd G nadat hij de jas van Sc had losgelaten opgetild en naar een steeg gesleept die aan de winkelstraat grenst teneinde verdere consternatie te voorkomen Sinterklaas was namelijk in aantocht In deze steeg werkte G niet mee toen hij geboeid werd Nadat G drie maal was gewaarschuwd dat er pepperspray zou worden gebruikt indien G niet zou meewerken werd G door politieambtenaar Sc een maal in zijn ogen gesprayd Hierna kon G worden geboeid Volgens de betrokken politieambtenaren werkte G niet mee aan zijn aanhouding door bijvoorbeeld zijn armen in te trekken en ook verbaal aan te geven dat hij niet aangehouden wilde worden en de jas van politieambtenaar Sc vast te houden Volgens politieambtenaar S gedroeg G zich zeer agressief zowel verbaal als middels schoppen en trappen Nadat in de steeg meerdere keren op G was ingepraat om zijn tegenwerking te staken werd uiteindelijk pepperspray gebruikt teneinde zijn verzet tegen het boeien te kunnen breken Er is geen geweldrapportage opgemaakt naar aanleiding van de aanhouding van verzoeker A Het geweld is mogelijk wel aan de operationeel commandant gemeld maar die heeft op dat moment geoordeeld dat het niet op papier hoefde In een proces verbaal van bevindingen verklaart politieambtenaar V dat hij A bij zijn arm vastpakte en hem een zij straat in bewoog In deze straat pakte hij A bij diens nek vast en bewoog hem naar de grond waarop hij hem boeide Volgens politieambtenaar S zat hij met zijn knie in de nek van A om hem onder controle te kunnen houden omdat hij ervan uitging dat A verzet had gepleegd Hij hield A op die manier onder controle in het kader van stel dat die wat zou proberen te doen Volgens politieambtenaar S heeft hij A s neus niet dichtgeknepen maar wel een stukje capuchon over diens hoofd getrokken om hem stil te proberen te krijgen Dat had geen effect omdat A maar door bleef schreeuwen in de richting van omstanders V weet niet precies hoe lang hij A onder controle heeft gehouden maar voor zijn gevoel duurde het best wel lang In een mutatierapport met de projectcode Geweld tegen politie staat dat de andere mannelijke verdachte A meteen in de straat is geboeid en dat hij net als de dames geen verzet of geweld heeft gebruikt In het proces verbaal van aanhouding staat bij de grond van de aanhouding van A artikel 180 Wetboek van Strafrecht zie Achtergrond onder 7 niet vermeld Tijdens het interne klachtonderzoek werden de filmbeelden die van de aanhouding van G waren gemaakt aan een docent Integrale Beroepsvaardigheden Training IBT getoond Volgens deze gewelddeskundige werden op de beelden de basisprincipes uit de IBT training fixeren controleren en boeien tijdens de aanhouding toegepast Bovendien wordt politieambtenaren tijdens hun IBT training aangeleerd om pijnprikkels te geven indien een doel niet kan worden bereikt Zo werden volgens de IBT docent de pijnprikkels beheerst gegeven toen G politieambtenaar Sc bij zijn jas vast pakte en naar beneden trok en hem niet wilde loslaten De politiechef stelt zich op basis van de verklaringen van verzoekers en de betrokken politieambtenaren alsmede het beeldmateriaal dat door omstanders van de aanhouding was gemaakt op het standpunt dat het geweld dat door de politie werd gebruikt bij de aanhouding van verzoekers als proportioneel kan worden aangemerkt Ten slotte gaf de politiechef aan dat verzoekers stelling dat zij zich tijdens hun verhoor onheus bejegend voelden door de rechercheurs wordt tegengesproken door de verhorende rechercheurs Tijdens de interne klachtenbehandeling gaf politieambtenaar Ste aan dat verzoekers de beleving hadden dat zij geen strafbare feiten hadden gepleegd dus alles wat dan na de aanhouding is gebeurd wordt dan volgens Ste als onheus beleefd Ste had zich neutraal opgesteld en onthouden van het geven van een mening tijdens het verhoor van A Hij kon zich niet meer herinneren dat hij dat gezegd zou hebben Hij had op geen enkele manier stelling genomen of een andere bedoeling gehad Tijdens de interne klachtbehandeling gaf politieambtenaar Le aan dat hij de vragen inderdaad aan verzoeker G had gesteld om de pijnpunten te vernemen Hij wilde een statement maken om dat te kunnen verwoorden is ernaar gevraagd Verder is het volgens Le zijn verzoeker G s gevoel en dat is naar Le s mening het hele pijnpunt van verzoekers Zij kunnen het gevoel van het Sinterklaasfeest niet loslaten tot een diepgeworteld iets Om G s pijnpunten in dit geheel te zoeken vinden zijn vragen gesteld naar afkomst en zo ook waarom hij Sinterklaas niet ziet als een stukje traditie Volgens Le heeft Sinterklaas naar zijn eigen mening niets te maken met racisme of slavernij en is dat misschien wel zo in de beleving van verzoeker G Het doel van de vragen die Ste en Le stelden was om verzoekers betrokkenheid bij het strafbare feit boven water te krijgen De politiechef stelt zich op het standpunt dat de klachten over de vragen niet gegrond zijn omdat er voldoende aandacht is besteed aan de argumenten die verzoekers hadden aangevoerd Draaiboek Intocht van Sinterklaas van de politie In het draaiboek De intocht van 10 november 2011 staat voor zover van belang voor het onderzoek het volgende vermeld 1 5 1 Algemene beleidsuitgangspunten De ouders en kinderen dienen zo goed mogelijk in de gelegenheid te worden gesteld deel te nemen aan of zicht te hebben op de activiteiten De veiligheid van de bezoekers deelnemers en bewoners van het gebied dient te worden gewaarborgd De live uitzending dient ongestoord te verlopen Eventuele ordeverstoringen dienen met zo min mogelijk ophef te worden beëindigd Zorgdragen voor een veilig en ongestoord verloop van de intocht van Sint Nicolaas met inachtneming van eerder genoemde beleidsuitgangspunten Voor wat betreft de wijze waarop dit zal worden uitgevoerd wordt verwezen naar hoofdstuk 3 paragraaf 2 Tolerantiegrenzen en geweldsinstructie 3 7 1 Tolerantiegrenzen Gelet op de beleidsuitgangspunten is politieoptreden geboden indien er sprake is van gedragingen die aanstootgevend zijn voor het publiek Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan Groeperingen en of personen die gebruik willen maken van de live uitzending om aandacht te vragen voor specifieke problematiek en of thema s Feiten en gedragingen die een bedreiging vormen voor de openbare orde Door uitdagend gedrag aanleiding geven tot wanordelijkheden 2 1 1 1 APV Proces verbaal verhoor verdachte G In het proces verbaal dat naar aanleiding van het politieverhoor van verzoeker G is opgemaakt staan de volgende vragen vermeld die door een politieambtenaar zijn gesteld Van welke afkomst ben jij zelf dat jij daar aandacht voor vraagt Ben jij in Nederland geboren Zie jij Sinterklaas niet als een stukje traditie Uit het proces verbaal dat naar aanleiding van het verhoor van A door rechercheur Ste is opgemaakt kan niet worden opgemaakt dat A tijdens zijn ondervraging werd benaderd alsof hij geen Nederlander was die onze traditie niet begreep terwijl A de Nederlandse nationaliteit heeft You Tube fimpje Tijdens het onderzoek heeft de Nationale ombudsman kennisgenomen van een filmpje waarop een deel van de aanhouding van verzoeker G is te zien Dit filmpje dat klaarblijkelijk door een omstander met een camera van een mobiele telefoon is gemaakt is op YouTube geplaatst https www youtube com watch v 6ZjU t0va w https www youtube com watch v q Wf89f0I0M Op het beeldmateriaal is te zien dat verzoeker G al op de grond zit ligt en met zijn rechterhand kleding ter hoogte van de hals van een politieambtenaar naar later blijkt Sc stevig vasthoudt De politieambtenaren roepen tegen G Loslaten G laat pas los nadat politieambtenaar Sc daarvoor met diens knie meerdere stoten in G s onderrug heeft gegeven G laat zich hangen en roept terwijl hij wordt weggevoerd meerdere malen naar omstanders Ik word geslagen en geschopt en Ik heb helemaal niks gedaan Ten slotte is te zien dat verzoeker door drie politieambtenaren naar een steeg wordt gesleept en gedragen en daar op zijn zij wordt gelegd waarna twee politieambtenaren met hun knie op verzoeker G gaan zitten en een beveiliger met zijn knie op de zijkant van de knieën van G gaat zitten teneinde hem te immobiliseren Een derde politieman loopt vervolgens de steeg in Standpunt van de Hoofdofficier van Justitie De hoofdofficier van justitie de hoofdofficier liet aan de Nationale ombudsman weten dat hij zich ten aanzien van het tweede en derde klachtpunt onthoudt van het geven van een oordeel omdat hij niet bevoegd is om over gedragingen van de politie te oordelen Ten aanzien van het eerste klachtpunt stelt de hoofdofficier zich op het standpunt dat verzoekers ten onrechte als verdachte zijn aangemerkt De hoofdofficier onderbouwde dit standpunt als volgt Verzoeker liep op 12 november 2011 tijdens de intocht van Sinterklaas met een t shirt met daarop de tekst Zwarte Piet is racisme De aanwezige politieambtenaren werden op verschillende momenten door omstanders aangesproken Deze omstanders maakten de politie attent op verzoekers en een aantal mensen die hen vergezelden en gaven aan dat verzoekers met teksten op hun T shirt liepen De hoofdofficier sluit niet uit dat een aantal mensen uit het aanwezige publiek aanstoot nam aan de tekst op het T shirt van verzoekers Uit de verklaring van verzoekers volgt dat zij middels hun aanwezigheid en het dragen van het T shirt hun mening kenbaar wilden maken en dat het hen er niet om te doen was om de confrontatie met het publiek op te zoeken Ook uit het proces verbaal van de politie was niet gebleken dat er sprake was van uitdagend gedrag of dreiging van het ontstaan van ongeregeldheden De hoofdofficier is dan ook van oordeel dat verzoekers met uitsluitend het dragen van het T shirt met daarop de tekst Zwarte Piet is racisme geen uitdagend gedrag hebben vertoond dat aanleiding had kunnen geven tot ongeregeldheden als bedoeld in artikel 2 1 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening APV van de gemeente Dordrecht Om die reden had de politie verzoekers niet mogen vorderen om het Scheffersplein te verlaten en had daarmee bij het niet opvolgen van die vordering ook niet tot aanhouding van verzoekers kunnen overgaan De hoofdofficier stelt zich verder op het standpunt dat nu de politie niet tot aanhouding had mogen overgaan de wederspannigheid die het directe gevolg was van die aanhouding niet strafrechtelijk verwijtbaar kon worden geacht Beoordeling van de klachten Klacht over aanhouding en daarmee inperking van hun recht op vrije meningsuiting Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat grondrechten worden gerespecteerd Het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op persoonlijke vrijheid zijn grondrechten Het verbod van onrechtmatige vrijheidsontneming houdt voor bestuursorganen in dat zij buiten de bij of krachtens de wet bepaalde gevallen niemand zijn vrijheid mogen ontnemen Dit verbod komt onder meer aan bod in artikel 27 eerste lid van het Wetboek van Strafvordering zie Achtergrond onder 1 Voor de beoordeling van de vraag of de politieambtenaren konden beslissen of verzoekers konden worden aangehouden is allereerst van belang of verzoekers konden worden aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit In artikel 27 eerste lid van het Wetboek van Strafvordering wordt gesteld dat voordat de vervolging is aangevangen als verdachte wordt beschouwd degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit Dit artikel stelt aan de mate van verdenking niet de eis van een ernstig vermoeden maar eist wel dat het vermoeden van schuld moet steunen op feiten en omstandigheden en dat dit bovendien naar objectieve maatstaven gemeten redelijk dient te zijn De informatie die voorhanden was leverde volgens de hoofdofficier van justitie ten aanzien van verzoekers geen redelijk vermoeden van schuld op van handelen in strijd met het bepaalde in artikel 2 1 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening APV van de gemeente Dordrecht Uit het proces verbaal maakt de hoofdofficier van justitie op dat de politie op verschillende momenten door meerdere omstanders werd aangesproken die daarbij op verzoekers wezen en de politie attent maakten op de tekst op het T shirt van verzoekers Hoewel de hoofdofficier van justitie niet uitsloot dat omstanders aanstoot namen aan de tekst op het T shirt had hij niet de overtuiging dat verzoekers uit waren op een confrontatie met het aanwezige publiek maar dat het hun er juist om te doen was om hun mening kenbaar te maken Voorts maakte de hoofdofficier van justitie niet uit het proces verbaal op dat er sprake was geweest van uitdagend gedrag of dreiging van het ontstaan van ongeregeldheden De hoofdofficier van justitie was daarom van oordeel dat verzoeker met uitsluitend het dragen van een T shirt met daarop de tekst Zwarte Piet is racisme geen uitdagend gedrag heeft vertoond dat aanleiding had kunnen geven tot ongeregeldheden als bedoeld in artikel 2 1 1 van de APV van de gemeente Dordrecht De Nationale ombudsman is evenals de hoofdofficier van justitie van oordeel dat de politie verzoekers niet had mogen vorderen om het Schefferplein te verlaten en bij het geen gevolg geven aan die vordering niet tot aanhouding had kunnen overgaan Door dit wel te doen heeft de politie gehandeld in strijd met het vereiste dat grondrechten moeten worden gerespecteerd in dit geval het recht op persoonlijke vrijheid en het verbod op onrechtmatige vrijheidsbeneming Daarnaast heeft de politie ook het recht op vrijheid van meningsuiting onvoldoende gerespecteerd zie Achtergrond onder 3 De onderzochte gedraging is niet behoorlijk Klacht over de mate waarin geweld werd gebruikt Ook deze klacht toetst de ombudsman aan het vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat grondrechten worden gerespecteerd Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam is gewaarborgd in verdragen en de Grondwet zie Achtergrond onder 3 Het gebruik van geweld tegen personen betekent een inbreuk op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam In de wet is geregeld in welke gevallen de overheid geweld mag toepassen Op grond van artikel 8 eerste en vijfde lid van de Politiewet 1993 dat tot 1 januari 2013 van toepassing was is een politieambtenaar die in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening is bevoegd om geweld te gebruiken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taak en een minder ingrijpend middel niet voorhanden is Het geweld dient in verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd te zijn Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf zie Achtergrond onder 3 Nu bij het vorige klachtonderdeel is geoordeeld dat de aanhouding niet rechtmatig was was het geweld dat daarbij door de politie als steundwangmiddel werd toegepast vanuit juridisch oogpunt bezien eveneens niet rechtmatig Reeds om die reden is het tegen G en A gebruikte geweld niet behoorlijk De Nationale ombudsman wil echter de klacht over de mate waarin geweld is gebruikt niet onbesproken laten en toetst de klacht daarom los van de vraag of er sprake was van een rechtmatige aanhouding Hij toetst de mate van geweld aan het vereiste van evenredigheid dat inhoudt dat de overheid om haar doel te bereiken een middel kiest dat niet onnodig ingrijpt in het leven van de burger en dat in evenredige verhouding staat tot dat doel Ten aanzien van politiegeweld is dit vereiste uitgewerkt in artikel 8 eerste en vijfde lid van de Politiewet 1993 zie Achtergrond onder 4 Beoordeling van het geweld Voor wat betreft het geweldgebruik jegens verzoeker G heeft de Nationale ombudsman geen opmerkingen maar ten aanzien van het geweldsgebruik jegens A wel Uit een mutatierapport van de politie leidt de Nationale ombudsman af dat A volgens de politie geen verzet tegen zijn aanhouding heeft gepleegd noch geweld heeft gebruikt jegens de politie Er is ook geen geweldrapportage opgemaakt naar aanleiding van de aanhouding van A In een proces verbaal van bevindingen verklaart politieambtenaar V dat hij A bij zijn arm vastpakte en hem een zij straat in bewoog In deze straat pakte hij A bij diens nek vast en bewoog hem naar de grond waarop hij hem boeide Volgens politieambtenaar S zat hij met zijn knie in de nek van A om hem onder controle te kunnen houden omdat hij ervan uitging dat A verzet had gepleegd Volgens de Ambtsinstructie voor de politie de Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren moet onder het begrip geweld worden verstaan elke dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen of zaken Gelet op de verklaring van A en politieambtenaar V is er tegen A wel degelijk geweld gebruikt doordat politieambtenaar V verzoeker A bij diens nek vastpakte en hem vervolgens naar de grond bewoog Daarna heeft politieambtenaar S met zijn knie op de nek van A gezeten teneinde te voorkomen dat hij zich zou kunnen bewegen Deze handelingen hadden op grond van artikel 17 van de ambtsinstructie voor de politie de Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren zie Achtergrond onder 6 moeten worden gemeld bij een meerdere die deze afzonderlijke meldingen op zijn beurt had moeten vastleggen in een geweldmeldingsformulier De Nationale ombudsman stelt vast dat er in het bedrijfsprocessensysteem van de politie geen geweldmeldingen zijn vastgelegd die verband houden met voornoemd geweldgebruik Deze vaststelling leidt tot de conclusie dat er ten onrechte geen geweldsrapportage is opgesteld naar aanleiding van het geweldsgebruik jegens A Dit bemoeilijkt een latere inhoudelijke beoordeling van het geweldgebruik Voor wat betreft het geweldgebruik jegens verzoeker A het vastpakken bij de nek en het naar de grond brengen is de Nationale ombudsman van oordeel dat dit buiten proportie was gelet op de tekst in het mutatierapport met de projectcode Geweld tegen politie dat de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/138 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 6 resultaten gevonden Rapport 27 december 2013 2013 202 Demonstranten niet tijdig ingelicht over voorbereidingen voor noodbevel en draaiboek voor ontruiming Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers en sympathisanten demonstreert in de vorm van een tentenkamp in gemeente Vlagtwedde Uiteindelijk wordt het tentenkamp ontruimd De demonstranten klagen erover dat zij niet op tijd zijn ingelicht over de voorbereidingen voor een noodbevel en draaiboek voor de ontruiming Ook vinden ze dat de burgemeester onvoldoende heeft gecommuniceerd over de op handen zijnde ontruiming Hierdoor konden de demonstranten het noodbevel niet vooraf door de rechter laten toetsen Het blijkt dat het noodbevel al een aantal dagen in voorbereiding was De ombudsman vindt dat de burgemeester in strijd met het vereiste van fair play heeft gehandeld door het noodbevel pas op het laatste moment uit te vaardigen waardoor het direct in werking trad en er geen tijd meer was voor beroep op de rechter Wel heeft de burgemeester voldoende gecommuniceerd over de ontruiming Lees verder Onderwerpen demonstreren asielzoeker gemeente gemeente Nieuwsbericht 13 december 2007 Demonstreren staat vrij De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft de spelregels op een rij gezet voor de demonstratievrijheid Dat doet hij na onderzoek in Den Haag Lees verder Onderwerpen Politie onderzoek om demonstratie demonstreren spelregels Rapport 16 juli 2010 2010 207 Verzoekster was met een aantal medeactivisten aan het demonstreren tijdens een raadsvergadering van de gemeente Soest waarbij de activisten zich aan de publieke tribune hadden vastgeketend Op verzoek van de burgemeester kwam de politie ter plaatse Lees verder Onderwerpen Politie Onderzoek 13 december 2007 2007 290 Onderzoek uit eigen beweging door de Nationale ombudsman naar de invulling van de demonstratievrijheid

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22demonstreren%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/134 Gedetineerde in het buitenland krijgt onvoldoende bijstand van ambassade | Nationale ombudsman
  heeft de ambassade op 7 oktober 2013 een Note Verbale aan de Keniase autoriteiten gestuurd om hen te wijzen op hun verplichtingen om een eerlijke rechtsgang te faciliteren Om die reden was hen gevraagd verzoeker bij te staan met een tolk en een pro deo advocaat Dit verzoek werd echter door de rechter afgewezen omdat dit op basis van de Keniase wet alleen bij beschuldiging van doodslag zou worden toegestaan Gebleken is dat de Grondwet in Kenia recentelijk is gewijzigd zie Achtergrond onder 3 maar dat de recente wijziging nog niet volledig wordt uitgevoerd De ambassade lichtte in een nadere reactie van 2 oktober 2014 toe niet te kunnen aangeven of dit laatste ook is vastgelegd in enig schriftelijk stuk Op een tweede verzoek van de Nationale ombudsman aan de ambassade om toch iets te doen verwees deze vervolgens naar de relevante regelgeving uit het HBBZ Hierin staat omschreven dat wanneer een arrestant gedetineerde niet in staat is zelf zijn advocaat te laten financieren hij aangewezen is op gefinancierde rechtsbijstand De Nederlandse vertegenwoordiging dient in dat geval zonodig zoveel mogelijk steun te verlenen ter verkrijging van gratis rechtsbijstand Daarop gaf de ambassade in een mail van 17 oktober 2013 verzoeker het advies om vóór zijn eerstvolgende zitting toch zelf een verzoek om een pro Deo advocaat in te dienen bij de High Court op basis van het recht op een eerlijk proces Naast dit advies stuurde de ambassade op 18 oktober 2013 nog een Note Verbale aan de Keniaanse autoriteiten waarin wederom werd verzocht om een pro Deo advocaat voor verzoeker voor de aangehouden zitting van 24 oktober 2013 Ook nam de ambassade op 8 november 2013 nog contact op met de afdeling Legal Affairs van bet Keniaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Op 8 januari 2014 kon de ambassade verzoeker de naam doorgeven van een advocaat in Kisumu die op basis van no cure no pay benaderd kon worden Van de diensten van deze advocaat heeft verzoeker echter geen gebruik gemaakt op de zitting van 16 januari 2014 wel was daar een door vrienden van verzoeker ingeschakelde advocaat aanwezig aldus de minister c Bijstand tolk Voor wat betreft de bijstand van een tolk liet de minister weten dat het tot de taak van de betreffende autoriteiten behoort om zorg te dragen voor de aanwezigheid van een tolk tijdens de verhoren en de rechtszitting indien betrokkenen de taal on voldoende machtig is De ambassade kan wel bij de autoriteiten aandringen op de aanwezigheid van een tolk maar kan het niet afdwingen Ook kan de ambassade bemiddelen teneinde derden familie relaties van gedetineerde een tolk te laten financieren Op 1 maart 2012 bood de ambassade verzoeker aan om hem een lijst met namen van tolken toe te sturen Van dit aanbod maakte verzoeker geen gebruik In de brief van 17 mei 2013 klaagde verzoeker dat hij een taalprobleem had in de rechtszaal en dat de ambassade hem nooit had ondersteund met een tolk In haar reactie op die klacht liet de ambassade verzoeker weten dat als hij een tolk nodig mocht hebben dat de ambassade behulpzaam kon zijn bij het vinden van een tolk De kosten voor het inschakeling van een tolk zijn echter voor eigen rekening Omdat de ambassade op 15 oktober 2013 bericht kreeg dat verzoeker wel over een tolk beschikte heeft de ambassade daardoor ook niet meer bij de Keniaanse autoriteiten aangedrongen op het ter beschikking stellen van een tolk tijdens de zittingen Op basis van deze informatie achtte de minister de klachten over de bijstand van een gefinancierde advocaat en tolk niet gegrond 3 Inschakeling vertrouwensadvocaat In reactie op de klacht van verzoeker dat onder meer door het ontbreken van bijstand van een advocaat en een tolk tijdens de zittingen de internationale rechtsregels waren geschonden en hij een vertrouwensadvocaat wilde liet de minister het volgende weten In het HBBZ is als richtlijn opgenomen dat het inschakelen van een vertrouwensadvocaat maatwerk is en in iedere procesgang specifieke aandacht behoeft Als gevolg hiervan kan de werkwijze niet geheel vastgelegd worden in procedures Indien de ambassade en dus niet de gedetineerde wil nagaan of het proces van een Nederlandse gedetineerde volgens de lokaal en internationaal geldende rechtsregels heeft plaatsgevonden heeft de ambassade de mogelijkheid een vertrouwensadvocaat in te schakelen Aan de hand van het door de vertrouwensadvocaat uitgebrachte advies kunnen de ambassade en het ministerie zich een oordeel vormen over de kwaliteit van de rechtsgang Zo nodig kan na overleg worden geïntervenieerd door de ambassade bij de autoriteiten Omdat verzoeker herhaaldelijk uiting gaf aan zijn vermoeden dat hij geen eerlijk proces kreeg heeft de ambassade in april 2014 een vertrouwensadvocaat ingeschakeld Deze heeft de rechtsgang achteraf onderzocht aan de hand van het strafdossier Verzoeker is hiervan niet op de hoogte gesteld De reden hiervoor is dat de vertrouwensadvocaat volledig in opdracht van de ambassade heeft geacteerd met de noodzakelijkheid de opdracht zo objectief mogelijk uit te voeren zonder de indruk te wekken dat de vertrouwensadvocaat verzoeker kon bijstaan tijdens de rechtszaak De vertrouwenspersoon heeft zijn bevindingen in een rapport vastgelegd De vertrouwensadvocaat concludeert in dit rapport dat het proces tegen verzoeker eerlijk is verlopen De autoriteiten hadden verzoeker wel een officiële tolk moeten geven in de eerste fase van het proces In een gesprek met de ambassade lichtte de vertrouwensadvocaat nog toe dat ook al was er geen tolk aanwezig geweest de uitkomst van het proces hetzelfde zou zijn geweest Verzoeker belangen waren immers wel door een advocaat behartigd Op basis van dit rapport en de toelichting daarop bestond er voor de minister geen aanleiding te interveniëren bij de Keniaanse autoriteiten De klacht over het niet inschakelen van een vertrouwensadvocaat achtte de minister dan ook niet gegrond En daarmee verklaarde de minister de klacht van verzoeker op alle onderdelen ongegrond De minister onderbouwde zijn argumenten met diverse bijlagen zoals afschriften van brieven en e mails telefoonnotities 150 pagina s en het verslag van de vertrouwenspersoon Beoordeling I Ten aanzien van bezoek contact tijdens detentie en strafprocedure Maatwerk Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid bereid is om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen Dit houdt in dat de overheid zo mogelijk inspeelt op de behoeften van de burger en maatwerk levert 1 Uit het onderzoek blijkt dat verzoeker in de periode van januari 2012 acht dagen en in januari 2014 elf dagen in detentie heeft doorgebracht Beide keren werd hij op borgtocht vrijgelaten De rest van de periode waar dit onderzoek betrekking op heeft bracht verzoeker in vrijheid door Tijdens de detentieperiode in 2012 heeft een medewerker telefonisch contact met verzoeker gehad In dit gesprek is toegezegd contact te zullen blijven houden om op de hoogte te blijven van het verloop van de strafzaak Tijdens de tweede detentieperiode heeft de ambassade geen contact gezocht omdat de detentie niet gemeld en daardoor niet bekend was In rest van de periode onderhoudt de ambassade zeer regelmatig via de e mail of telefonisch contact met verzoeker Eenmaal in maart 2012 is er persoonlijk contact geweest Deze contacten verliepen zo maakt de Nationale ombudsman op uit de inhoud van de mailwisseling en de verslagen van de gesprekken in een goede sfeer en meerdere keren sprak ook verzoeker zijn waardering uit over dit prettige contact 2 Uit het HBBZ blijkt dat bezoek en het onderhouden van contact vooral bedoeld is voor de situatie dat een Nederlander gedetineerd is en zelf niet in staat is ontstane problemen op te lossen Er geldt een minimumnorm van twee maal contact per jaar Daarbij staat expliciet vermeld dat er geen stringente richtlijnen zijn te geven over hoe het contact in de praktijk moet worden vormgegeven Dit is afhankelijk van tal van factoren zoals de lengte van detentie de afstand tot de ambassade en de behoeften van de betrokkenen Het HBBZ voorziet niet in de situatie waarin een Nederlander in vrijheid in dit geval na betaling van een borg zijn strafzaak mag afwachten 3 De Nationale ombudsman is van oordeel dat de ambassade veel frequenter contact met verzoeker heeft onderhouden dan op basis van het HBBZ mocht worden verwacht Verzoeker verkeerde in een dermate problematische situatie gezien zijn gezondheid en zijn geldgebrek en lopende strafprocedure dat hij wel enige steun daarbij kon gebruiken Tijdens de eerste detentie periode was er alleen telefonisch en geen persoonlijk contact De Nationale ombudsman kan dit begrijpen nu de afstand tussen Nairobi en Kisumu 300 kilometer bedroeg en de detentie van korte duur was Dat er geen bezoek plaatsvond in de tweede periode acht de ombudsman eveneens begrijpelijk omdat de detentie niet bekend was gemaakt bij de ambassade De Nationale ombudsman komt dan ook tot het oordeel dat de Nederlandse ambassade in Nairobi bij het onderhouden van contact met verzoeker niet in strijd heeft gehandeld met het vereiste van het leveren van maatwerk De onderzochte gedraging is behoorlijk II Ten aanzien van de klacht over ondersteuning bij het verkrijgen van financiële bijstand rechtsbijstand advocaat en bijstand van een tolk Het vereiste van goede informatieverstrekking houdt in dat de overheid ervoor zorgt dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is Zij verstrekt niet alleen informatie als de burger erom vraagt maar ook uit zichzelf Dit betekent dat als een burger in het kader van consulaire bijstand aanklopt bij de ambassade deze ambassade direct duidelijkheid biedt over wat de taak is van de ambassade en wat de verantwoordelijkheid van de burger zelf is Daarbij geeft de ambassade concreet aan welke acties zij zal ondernemen in het specifieke geval Ook wordt daarbij geanticipeerd op toekomstige gebeurtenissen die van invloed zijn op de omvang van de consulaire bijstand 1 Uit het onderzoek blijkt dat verzoeker al langere tijd bekend is bij de ambassade met zijn problematiek Deze problematiek heeft hij steeds weer opnieuw bij de ambassade aangekaart Doordat hij niet meer over zijn paspoort beschikt kan hij niet werken Zonder werk heeft hij geen inkomsten en kan hij de kosten van zijn advocaat niet voldoen Tenslotte is hij de Engelse taal onvoldoende machtig om de strafzittingen goed te volgen en zijn verhaal te doen bij verhoren En door het ontbreken van een advocaat en een tolk vreest hij dat het strafproces niet eerlijk verloopt Vanaf 3 maart 2013 ontbreekt het verzoeker aan geld om zijn advocaat te betalen en deze stopt in mei zijn dienstverlening Uit het onderzoek blijkt ook dat bij verzoeker duidelijke verwachtingen leefden over de consulaire bijstand Dat was ook de reden dat hij maar steeds bleef aankloppen voor hulp Uit het antwoord van de minister in reactie op het onderzoek wordt duidelijk welke rol er voor de ambassade in dit geval is weggelegd in het kader van de gevraagde hulp Kort samengevat komt het er op neer dat deze rol in het algemeen beperkt is en dat deze per geval nader wordt ingevuld Het komt er op neer dat wat betreft financiële bijstand de ambassade alleen een bemiddelende rol speelt zie Achtergrond onder 3 Er worden geen gelden of leningen verstrekt Dit maakt de ambassade verzoeker wel al snel duidelijk 2 Wat hier echter speelt is dat verzoeker door het ontbreken van financiële middelen aangewezen is op kosteloze rechtsbijstand pro Deo advocaat Wat voor mogelijkheden daar voor zijn in Kenia blijft voor verzoeker lang onduidelijk De ambassade laat verzoeker aanvankelijk steeds weten dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om een advocaat te bekostigen De ambassade biedt wel een lijst met namen van advocaten aan en bemiddeling Pas na de interventie door de Nationale ombudsman wordt verzoeker in oktober 2013 geïnformeerd over de mogelijkheid om gefinancierde rechtshulp aan te vragen dit zoals ook staat beschreven in het HBBZ zie Achtergrond onder 4 De ambassade wijst verzoeker er op dat hij zelf schriftelijk een verzoek moet indienen bij de High Court en vervolgens ter zitting aan de rechter om toewijzing van een pro Deo advocaat moet verzoeken De ambassade dringt op haar beurt vervolgens tweemaal per brief bij de Keniaanse autoriteiten er op aan dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor een eerlijk proces en verzoeker voorzien van een kosteloze advocaat en een tolk Zo krijgt verzoeker uiteindelijk bij de laatste zitting in januari 2014 een advocaat op grond van no cure no pay 3 Ook wat betreft het verzoek om hulp bij het inschakelen van een tolk is de ambassade eerst terughoudend en wijst verzoeker op zijn eigen verantwoordelijkheid Pas na de interventie van de ombudsman wordt duidelijk dat ook hier een taak ligt voor de Keniaanse autoriteiten en dat de ambassade hen daar op kan wijzen zie Achtergrond onder 4 Dat blijkt in het geval van verzoeker niet meer nodig te zijn omdat hij toch zelf iets heeft kunnen regelen 4 De Nationale ombudsman is van oordeel dat de ambassade gezien het feit dat verzoeker steeds weer bij de ambassade aan heeft geklopt met zijn verzoek om bijstand in een veel eerder stadium al duidelijkheid had moeten verschaffen over wat hij mocht verwachten in het kader van consulaire bijstand met oog op zijn strafprocedure Al vanaf maart 2013 was duidelijk dat hij geen geld meer had Dat de ambassade hem daarin alleen maar kan helpen door contact te leggen met familie en vrienden maar geen gelden kan verstrekken of leningen maakt de ambassade direct al aan verzoeker duidelijk Dat het ontbreken van financiën ook betekent dat hij geen advocaat kan bekostigen wordt door de ambassade niet snel genoeg onderkend De ambassade blijft aanvankelijk volhouden dat het verzoekers eigen verantwoordelijkheid is om een advocaat te bekostigen Pas in oktober 2013 en pas na een interventie van de Nationale ombudsman krijgt hij de benodigde informatie over kosteloze rechtsbijstand en bijstand van een tolk Pas dan krijgt verzoeker uitleg wat hij zelf concreet kan ondernemen namelijk een verzoek indienen bij de High Court en ter zitting om een tolk verzoeken Ook dan pas erkent de ambassade dat zij zelf ook een rol kan spelen door in Kenia de autoriteiten aan te schrijven en deze te wijzen op hun plicht te zorgen voor een eerlijk proces door kosteloze bijstand van een advocaat en een tolk te regelen Van de ambassade mag worden verwacht dat de informatie die zij verstrekt over consulaire hulp klopt volledig en duidelijk is En daarbij past het te anticiperen op een mogelijke verslechtering in omstandigheden De Nationale ombudsman is dan ook van oordeel dat de ambassade in strijd heeft gehandeld met het vereiste van goede informatieverstrekking De onderzochte gedraging is niet behoorlijk III Ten aanzien van de aanstelling van een vertrouwensadvocaat Voortvarendheid Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat de overheid zo snel en slagvaardig als mogelijk handelt Dit betekent dat indien de overheid actie overweegt daarover snel beslist en snel tot uitvoering overgaat Ook betekent dit dat indien mogelijk de overheid het resultaat van haar handelen zo snel mogelijk bekend maakt aan de burger 1 Uit het onderzoek blijkt dat verzoeker vanaf het begin van de strafprocedure bij de ambassade heeft aangegeven dat hij ernstige twijfels had of hij wel een eerlijk proces zou krijgen Hij twijfelde aan de betrouwbaarheid van zijn eigen advocaat hij achtte de rechter vooringenomen en voelde zich al veroordeeld in de media Daarnaast was deze twijfel op verifieerbare feiten gebaseerd zoals het ontbreken van de bijstand van een advocaat en een tolk tijdens de verhoren en een deel van de zittingen De Nationale ombudsman had in de interventie in oktober 2013 de ambassade gevraagd of er aanleiding was voor het inschakelen van een vertrouwensadvocaat De ambassade liet toen weten daarover nog niet te kunnen beslissen 2 Verzoeker klaagt er ook over dat er in zijn strafzaak geen vertrouwensadvocaat is ingeschakeld Uit het onderzoek is gebleken dat de ambassade in april 2014 dus na opening van dit onderzoek een vertrouwensadvocaat heeft ingeschakeld conform de mogelijkheid die er op grond van het HBBZ is zie Achtergrond onder 4 Deze advocaat heeft achteraf aan de hand van het strafdossier onderzoek verricht en geoordeeld dat verzoeker in de procedure in de eerste fase ten onrechte niet is bijgestaan door een tolk Desondanks concludeert hij dat het strafproces van verzoeker eerlijk is verlopen Dit rapport van de vertrouwensadvocaat is in het kader van dit onderzoek door de Nationale ombudsman ontvangen en ook aan verzoeker doorgestuurd 3 De Nationale ombudsman is van oordeel dat uit het onderzoek niet valt op te maken waarom het zo lang heeft geduurd voordat de ambassade een vertrouwensadvocaat inschakelde In oktober 2013 liet de minister de Nationale ombudsman immers al weten hierover te zullen beslissen Het had de voorkeur gehad de vertrouwensadvocaat al tijdens de procedure in te schakelen Evenmin valt in te zien waarom verzoeker nu pas in het kader van het onderzoek van de Nationale ombudsman op de hoogte is gesteld van de inhoud van het rapport van de vertrouwensadvocaat De informatie dat verzoeker aanvankelijk bij de verhoren en een deel van de zittingen niet is bijgestaan door een tolk is belangrijke informatie die voor verzoekers advocaat relevant kan zijn bij het opstellen van zijn appelschrift De Nationale ombudsman is dan ook van oordeel dat de ambassade door de late inschakeling van de vertrouwensadvocaat en niet direct bekend maken van diens bevindingen aan verzoeker of zijn advocaat in strijd met het vereiste van voortvarendheid heeft gehandeld De onderzochte gedraging is niet behoorlijk Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van de Nederlandse ambassade te Nairobi Kenia is niet gegrond voor wat betreft de klacht over het contact tijdens de detentie en de strafprocedure gegrond voor wat betreft de klacht over de ondersteuning bij het verkrijgen van financiële bijstand en bijstand van een advocaat en tolk wegens strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking gegrond voor wat betreft de klacht over het inschakelen van een vertrouwensadvocaat wegens schending van het vereiste van voortvarendheid De Nationale ombudsman Mr F J W M van Dooren Waarnemend ombudsman Informatieoverzicht De bevindingen van het onderzoek zijn gebaseerd op de volgende informatie E mailbericht van verzoeker van 17 mei 2013 aan Nationale ombudsman waarin hij voor de eerste

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/134 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Onderwerpen detentie voorwaardelijke tbs hoger beroep openbaar ministerie reclassering penitentiaire inrichting veiligheid en justitie Rapport 24 december 2013 2013 216 Medisch noodzakelijke apparatuur niet aanwezig in detentie voor chronisch zieke man Man met ernstige chronische aandoeningen is veroordeeld voor een gevangenisstraf van drie jaar en zeven maanden Hij krijgt een oproep om zich te melden bij de gevangenis maar meldt zich ziek en is onbereikbaar Hij vindt dat hij detentieongeschikt is wegens zijn ziekte en het ontbreken van een voor hem medisch noodzakelijk apparaat Zijn advocaat lukt het niet een verzoek tot beoordeling van zijn detentiegeschiktheid bij de juiste instantie te krijgen Nadat de man uiteindelijk wordt ingesloten in het JMC zijn niet direct de apparatuur en een speciaal bed beschikbaar waardoor zijn toestand verslechterd en de executie wordt onderbroken De Nationale ombudsman vindt dat Justitie de benodigde apparatuur tijdig had moeten regelen en niet de advocaat moeten laten zoeken naar de juiste instantie voor beoordelen van de detentiegeschiktheid maar het zelf moeten regelen Lees verder Onderwerpen medisch detentie justitie veiligheid en justitie Rapport 29 december 2014 2014 222 Staatssecretaris had meer oog moeten hebben voor mensenrechten bij beoordeling gratieverzoek Een man met levenslange gevangenisstraf is bijna 25 jaar gedetineerd als hij een gratieverzoek indient Hierbij doet hij een beroep op artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden EVRM Dit artikel verbiedt onmenselijke behandeling En daarvan is sprake als een levenslang gestrafte geen vooruitzicht heeft op de herbeoordeling van zijn straf en op de mogelijkheid van vrijlating Die herbeoordeling moet volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uiterlijk 25 jaar na aanvang van de straf worden uitgevoerd Na een procedure van ruim twee jaar besluit de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het gratieverzoek af te wijzen Zonder daarbij een volledig advies van de betrokken strafrechter in de besluitvorming te betrekken Ook klaagt de advocaat over gebrek aan communicatie over de afhandeling van het gratieverzoek De Nationale ombudsman doet onderzoek en concludeert dat de staatssecretaris bij de behandeling van het gratieverzoek de mensenrechten onvoldoende heeft gerespecteerd Want er is in de procedure geen informatie over de resocialisatie van de veroordeelde betrokken en de behandelingsduur van ruim twee jaar is zeer lang De ombudsman geeft de staatssecretaris in overweging te zorgen voor een organisatie die is ingericht en voorbereid op een meer voortvarende behandeling van gratieverzoeken van levenslanggestraften Lees verder Onderwerpen centraal orgaan opvang asielzoekers coa asielzoekerscentrum fotograaf gedragscode onduidelijke communicatie Rapport 13 november 2014 2014 153 IND laat na opvang te regelen voor zoontje tijdens verhoor asielprocedure Een vluchtelinge en haar zoontje uit Syrië vragen direct bij aankomst op Schiphol asiel aan In de eerste fase van de asielprocedure zijn ze in detentie De IND neemt op advies van Medifirst het eerste gehoor af zonder de aanwezigheid van haar zoontje omdat hij anders al haar aandacht opeist Maar tijdens een nader gehoor is hij er wel bij omdat er dan geen opvang mogelijk is Uit het verslag

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22detentie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive