archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  verdenking van sexuele handelingen in plantsoen Man verricht bij zijn dagelijkse Chi Kung oefeningen in een Groninger plantsoen handelingen die door voorbijgangers als seksuele handelingen worden ervaren Na een melding wordt hij door de politie aangehouden wegens openbare schennis van de eerbaarheid Na verhoor op het politiebureau wordt hij weer vrijgelaten Hij doet aangifte van valse aangifte tegen hem De Nationale ombudsman vindt dat de politie hem terecht op heterdaad heeft aangehouden omdat het om een ernstig strafbaar feit gaat en er meerdere meldingen bij de politie zijn gedaan Wel vindt hij dat de politie geen handboeien bij de man had hoeven aan te leggen omdat daar geen aanleiding voor was en hem had moeten informeren over het sepot van de valse aangifte Lees verder Onderwerpen aanhouding sexuele handelingen openbare schennis van de eerbaarheid handboeien Politie groningen Politie Rapport 12 december 2014 2014 197 Politie eenheid Midden Nederland schat terecht in dat inval door Groep Bijzonder Optreden nodig is Een man wordt aangehouden vanwege de verdenking van het medeplegen van afpersing Hierbij wordt de voordeur van zijn groot vrijstaand monumentaal pand op een landgoed geramd en stormen acht politieambtenaren van de GBO Groep Bijzonder Optreden van de politie eenheid Midden Nederland naar binnen De man klaagt over de inzet van een GBO het moment van aanhouden en het forceren van de monumentale voordeur Ondanks dat de impact van een GBO groot is en de man geen strafblad heeft en niet als vuurwapengevaarlijk bekend staat kan de Nationale ombudsman zich voorstellen dat er een verhoogd risico was ingeschat De medeverdachten waren wel vuurwapengevaarlijk en de verdenking betrof een zeer ernstig strafbaar feit Omdat het slachtoffer van de afpersing zou zijn bedreigd met liquidatie bestond een kans dat ook de man over een vuurwapen bezat De korpschef van de nationale politie zou wel de criteria voor de inzet van een GBO nader kunnen bekijken deze voorzien niet in een situatie als deze De politiechef heeft de schade aan de voordeur alsnog vergoed Lees verder Onderwerpen Politie GBO verdenking medeplichtig afpersing aanhouding inval schade Rapport 29 december 2014 2014 230 Hoofdofficier arrondissementsparket Arnhem wijzigt alsnog sepotcode omdat man ten onrechte als verdachte is aangemerkt Een man werkt als tolk in een onderzoek van het toenmalige regionale politiekorps Gelderland Midden naar een criminele organisatie De politie meent de man te herkennen als beller met een van de verdachten wiens telefoon wordt getapt De man wordt aangehouden maar de officier van justitie van het arrondissementsparket Arnhem vervolgt hem niet verder vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs sepotcode 02 De man wil dat sepotcode 01 ten onrechte als verdachte aangemerkt wordt toegepast maar het Openbaar Ministerie OM weigert dit De Nationale ombudsman vindt dat de hoofdofficier van justitie op de beslissing had moeten terugkomen omdat de mogelijkheden voor de toepassing van sepotcode 01 inmiddels waren verruimd Tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft het OM alsnog besloten de sepotcode te wijzigen Lees verder Onderwerpen parket sepotcode verdachte ten onrechte Rapport 16 december 2014 2014 212 Gemeente

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verdenking%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  verzoeker en zijn vrouw in Nederland bezoeken Verzoeker klaagt dat de zwagers door gebrekkige dienstverlening meerdere keren een paar honderd kilometer naar de Nederlandse ambassade in Havana hebben moeten reizen voor de visumaanvraag Na een afwijzing van de aanvraag meldden de zwagers zich ten bate van een nieuwe aanvraag voor een diepte interview bij de ambassade Zij moesten hiervoor de volgende dag terugkomen omdat ze geen afspraak hadden gemaakt Verzoeker heeft diverse keren nieuwe stukken moeten inleveren Uiteindelijk zijn de visa wel uitgereikt De Nationale ombudsman vindt dat de ambassade de zwagers uit zichzelf had moeten informeren over de noodzaak tot het maken van een afspraak voor een diepte interview Lees verder Onderwerpen nederlandse ambassade visumaanvraag informatieverstrekking Rapport 3 oktober 2013 2013 137 Nederlandse Ambassade in Kenia laat vrouw 6 maanden wachten op Bewijs van Nederlanderschap Vrouw gaat met haar zeventienjarige zoon op familiebezoek naar Kenia Bij terugreis probeert zij haar meerderjarige Somalische zoon op het Nederlandse paspoort van de zeventienjarige mee te nemen De Nederlandse ambassade deelt abusievelijk aan de Keniase autoriteiten mee dat ook het paspoort dat de vrouw bij zich heeft niet van haar is Op grond van deze onjuiste informatie wordt de vrouw aangehouden en vastgezet en na twee weken op borgtocht vrijgelaten Omdat de ambassade deze fout niet voortvarend herstelt raakt de vrouw in een strafzaak verwikkeld en mag zij pas na een half jaar weer naar Nederland reizen Haar drie minderjarige kinderen zijn al die tijd in Nederland opgevangen en haar bijstandsuitkering is stopgezet terwijl haar verblijf in Kenia wel geld kostte De Nationale ombudsman stelt vast dat verzoekster zelf een belangrijk aandeel heeft in de ontstane situatie Maar hij vindt dat de ambassade hulpvaardiger en sneller had moeten handelen om het ontstane probleem op te lossen Lees verder Onderwerpen nederlandse ambassade in nairobi bewijs van nederlanderschap noodpaspoort kenia immigratiedienst minister van buitenlandse zaken strafprocedure buitenlandse zaken Rapport 6 maart 2013 2013 019 Vrouw klaagt dat Nederlandse Ambassade onaangekondigd filmt bij visumaanvraag Een vrouw wil haar Egyptische partner voor een kort bezoek naar Nederland laten komen Op de website van de Nederlandse ambassade in Cairo heeft ze onderzocht welke documenten daarvoor nodig zijn Toch bleken er nog wat kinken in de kabel en werd uiteindelijk het verzoek niet ingewilligd De Nationale ombudsman is van oordeel dat de ambassade het beeldmateriaal van het interview waarop de ambassade zich beroept had moeten bewaren De klachten over de informatieverstrekking over de vereisten waaraan een visumaanvraag moet voldoen en over de video opname van het interview van de man door de Nederlandse ambassade in Cairo vindt de ombudsman ongegrond Lees verder Onderwerpen visum aanvraag nederlandse ambassade filmopname fair play buitenlandse zaken Rapport 29 november 2012 2012 193 Fondswerver klaagt over nalating ambassade informatie verstrekking voorwaarden visum Fondsenwerver voor een kindertehuis in Bangladesh nodigt twee medewerkers van het tehuis uit voor een bezoek aan Nederland Zij heeft voor de benodigde papieren contact met de Nederlandse ambassade in Dhaka Bij hun aankomst in Parijs wordt hun de toegang tot het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22nederlandse+ambassade%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/129 Staatssecretaris heeft genoeg gedaan om gevolgen van onterecht geweigerd verlof voor naturalisatieceremonie te herstellen | Nationale ombudsman
  op het Nederlanderschap staat dat als het Nederlanderschap is verleend dit kan worden ingetrokken als later blijkt dat de betrokkene een valse verklaring heeft afgelegd dat sprake is van bedrog of als een relevant feit is verzwegen zie Achtergrond onder 1 Ook kan het Nederlanderschap worden ingetrokken als de betrokkene is veroordeeld wegens een misdrijf dat te maken heeft met de veiligheid van de staat of wegens genocide misdrijven tegen de menselijkheid of oorlogsmisdrijven In de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting staan de regels voor verlof tijdens detentie zie Achtergrond onder 3 Volgens een van de regels behoort de directeur van de inrichting na ontvangst van een verzoek om verlof alle benodigde inlichtingen en adviezen in te winnen Wat heeft de Nationale ombudsman onderzocht De Nationale ombudsman heeft aan de staatssecretaris gevraagd of hij bereid is om in dit geval een mogelijkheid te scheppen om verzoeker alsnog te laten naturaliseren Hoe reageerde de staatsseceratris van veiligheid en justitie De staatssecretaris laat weten dat het naturalisatiebesluit van 22 september 2011 van rechtswege is komen te vervallen en dat hiertegen geen bezwaar of beroep open staat Verder schrijft hij dat na onderzoek is gebleken dat deze procedure correct is verlopen en dat er om die reden geen mogelijkheden bestaan om het naturalisatiebesluit van 22 september 2011 alsnog te effectueren De staatssecretaris geeft aan dat hoewel hij de gang van zaken in deze uitzonderlijke situatie betreurt en hij in principe niet onwelwillend staat tegenover een kosteloos in te dienen nieuw naturalisatieverzoek hij dat hier niet aanbiedt De reden hiervoor is dat door de veroordeling van verzoeker geen reële kans op inwilliging van een nieuw naturalisatieverzoek bestaat Wel wordt aangeboden om de betaalde leges voor het naturalisatieverzoek van 567 terug te geven De staatssecretaris laat weten dat er met de betrokken partijen in overleg zal worden getreden om een dergelijke uitzonderlijke situatie als deze in de toekomst te voorkomen Ten slotte merkt de staatssecretaris op dat ten aanzien van het verblijfsrecht van verzoeker geen uitzondering wordt gemaakt naar aanleiding van de gebeurtenissen rond het naturalisatieverzoek Hoe reageerde verzoeker Verzoeker en zijn advocaat hebben niet gereageerd op deze brief van de staatssecretaris Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman I Het uitblijven van een reactie op de brief van verzoekers advocaat Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat de overheid zo snel en slagvaardig als mogelijk handelt Dit betekent onder meer dat de overheid ervoor zorg draagt dat brieven van burgers tijdig en voldoende inhoudelijk beantwoord worden Uit het onderzoek is gebleken dat staatssecretaris niet heeft gereageerd op de brief van verzoekers advocaat van 28 mei 2013 Op een herhaalde brief van de advocaat is ook niet gereageerd Na het indienen van een klacht bij de Nationale ombudsman heeft de Nationale ombudsman aan de IND verzocht om te reageren op de brieven van de advocaat Op 2 oktober 2013 heeft de IND een reactie gegeven op de brieven van de advocaat Het komt er dus op neer dat de advocaat geen reactie heeft gekregen op zijn brief van 28 mei 2013 en een herhaling daarvan en dat hij pas antwoord krijgt in oktober 2013 nadat de advocaat een klacht hierover indient bij de Nationale ombudsman Door in eerste instantie niet te reageren op de brieven van verzoekers advocaat en dit pas te doen na tussenkomst van de Nationale ombudsman heeft de staatssecretaris in strijd gehandeld met het vereiste van voortvarendheid De onderzochte gedraging is op dit punt niet behoorlijk II De reactie van de staatssecretaris na tussenkomst van de Nationale ombudsman Het redelijkheidsvereiste brengt mee dat de overheid de verschillende belangen tegen elkaar afweegt en dat de uitkomst hiervan niet onredelijk is Dit vereiste brengt in dit geval mee dat als aan een afwijzing van een verlofverzoek wegens een verplichte naturalisatieceremonie gebreken kleven de overheid zich actief opstelt bij het zoeken naar een oplossing Uit het onderzoek is gebleken dat verzoeker Nederlander wil worden maar dat een toekomstige naturalisatieaanvraag negatief zal uitvallen wegens een veroordeling voor een strafbaar feit en dat de positieve naturalisatiebeslissing die er lag is vervallen Die positieve beslissing is vervallen omdat de beslissing niet binnen de geldende termijn van één jaar na de datum van de naturalisatiebeslissing aan verzoeker is uitgereikt Zo n uitreiking vindt plaats tijdens een ceremonie op een gemeentehuis maar onder omstandigheden kan de uitreiking plaatsvinden op een andere wijze dan tijdens een ceremonie op het gemeentehuis Om in aanmerking te komen voor zo n alternatieve uitreiking moet een verzoek hiertoe zijn ingediend bij de burgemeester De burgemeester beslist of sprake is van bijzondere omstandigheden die het rechtvaardigen dat de beslissing niet tijdens de ceremonie wordt uitgereikt maar op een andere manier Verzoeker heeft getracht aanwezig te zijn bij de derde ceremonie door een verzoek om verlof in te dienen bij de DJI Door de afwijzing van dat verzoek kon hij niet in persoon aanwezig zijn bij de ceremonie Tegen deze afwijzing heeft verzoeker beroep ingesteld bij de RSJ De RSJ heeft geoordeeld dat de DJI de beslissing beter had moeten motiveren De RSJ heeft geen oordeel gegeven of het verlof wel of niet verleend had moeten worden Of het verlof wel of niet verleend had moeten worden staat dus open Het voorgaande laat onverlet dat verzoeker op een andere manier Nederlander had kunnen worden Namelijk door aan de burgemeester te vragen om een uitzondering te maken op de aanwezigheidsplicht Dat heeft verzoeker niet gedaan Dat verzoeker geen Nederlander is geworden kan dus niet zomaar aan het handelen van de DJI worden toegeschreven Maar met de beslissing van de RSJ staat wel vast dat de beslissing op het verzoek om verlof gebrekkig is geweest De advocaat van verzoeker heeft zich tot de staatssecretaris gewend met het verzoek ervoor te zorgen dat verzoeker alsnog kon worden genaturaliseerd De vraag die hier centraal staat is of de staatssecretaris met zijn reactie zich voldoende actief heeft opgesteld bij het zoeken naar een oplossing Deze reactie houdt in dat er geen mogelijkheid bestaat om het vervallen besluit alsnog te effectueren

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/node/38136 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  zorgvuldig omgaan met gedetineerde met zeldzame aandoening Een man met een zeer zeldzame aandoening is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar Hij is extra vatbaar voor infecties en maakt zich daarom grote zorgen over zijn veiligheid en het risico van besmetting Hij vraagt extra aandacht voor zijn medische toestand Na onderzoek van DJI laat het CJIB verzoeker weten dat hij detentiegeschikt is Als hij zijn straf komt uitzitten doen zich toch een aantal incidenten voor Zijn alarmsysteem doet het niet en er wordt niet gehandeld volgens de richtlijn van de medisch adviseur Daardoor neemt de bezorgdheid bij de man toe Hij klaagt daarover De Nationale ombudsman oordeelt dat de informatieverstrekking tekort is geschoten op een aantal punten Er is verwarring ontstaan bij justitie of de betreffende penitentiaire inrichting wel goed op de hoogte zou zijn van zijn gezondheidsproblemen Tevens liep bij binnenkomst de procedure anders dan justitie had begrepen Verder oordeelt de Nationale ombudsman dat van justitie mag worden verwacht dat de besluitvorming over eventuele vaccinatie van personeel en of gedetineerden was afgerond vóórdat de man werd ingesloten Lees verder Onderwerpen veiligheid en justitie Rapport 24 december 2013 2013 221 IND wijst WOTS verzoek af Afghaan heeft een Nederlandse verblijfsvergunning Hij zit in Duitsland een gevangenisstraf van 14 jaar uit wegens invoer van grote hoeveelheden drugs Duitsland vraagt Nederland de straf over te nemen maar DJI weigert dat omdat er vanwege het vonnis de IND juist een intrekkingsprocedure voor de verblijfsvergunning is gestart De IND wil de man niet in Duitsland horen over de intrekking en om die reden trekt de IND het voornemen tot intrekking van de verblijfsvergunning weer in Toch geeft de IND een negatief advies over het WOTS verzoek De Nationale ombudsman vindt het begrijpelijk dat DJI het WOTS verzoek heeft afgewezen Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat door een beleidswijziging de IND wel in het buitenland betrokkenen kan horen Lees verder Onderwerpen wots ind dji asielzoeker verblijfsvergunning veiligheid en justitie Rapport 24 december 2013 2013 216 Medisch noodzakelijke apparatuur niet aanwezig in detentie voor chronisch zieke man Man met ernstige chronische aandoeningen is veroordeeld voor een gevangenisstraf van drie jaar en zeven maanden Hij krijgt een oproep om zich te melden bij de gevangenis maar meldt zich ziek en is onbereikbaar Hij vindt dat hij detentieongeschikt is wegens zijn ziekte en het ontbreken van een voor hem medisch noodzakelijk apparaat Zijn advocaat lukt het niet een verzoek tot beoordeling van zijn detentiegeschiktheid bij de juiste instantie te krijgen Nadat de man uiteindelijk wordt ingesloten in het JMC zijn niet direct de apparatuur en een speciaal bed beschikbaar waardoor zijn toestand verslechterd en de executie wordt onderbroken De Nationale ombudsman vindt dat Justitie de benodigde apparatuur tijdig had moeten regelen en niet de advocaat moeten laten zoeken naar de juiste instantie voor beoordelen van de detentiegeschiktheid maar het zelf moeten regelen Lees verder Onderwerpen medisch detentie justitie veiligheid en justitie Nieuwsbericht 12 april 2012 Ombudsman uit kritiek op onderzoek naar overlijden in gevangenissen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22dji%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  niet in te gaan vanaf het vonnis maar vanaf de betaling van de boete voor de overtreding De Nationale ombudsman is het met de man eens dat hij verkeerd is geïnformeerd door de gemeente en dat de informatie in de voorlichtingsfolder van de IND over naturalisatie niet volledig was De IND heeft op aanbeveling van de ombudsman de tekst in de folder Hoe kunt u Nederlander worden inhoudelijk aangepast Ook beveelt de ombudsman de staatssecretaris en de gemeente Bloemendaal aan een passend financieel gebaar te maken naar de man Lees verder Onderwerpen gemeente ind naturalisatieverzoek voorwaarden onjuiste informatieverstrekking Rapport 15 september 2014 2014 114 IND was te onduidelijk over consequenties verblijfsgat Man die werkt bij Maastricht University wil na vijf jaar verblijf in Nederland bij de gemeente naturalisatie aanvragen Hij komt er dan achter dat er eerder een verblijfsgat is ontstaan Als gevolg van een kennelijke verschrijving in het aanvraagformulier was de nieuwe verblijfsvergunning later ingegaan daardoor sloten twee opvolgende verblijfsvergunningen niet op elkaar aan en was er geen sprake van vijf jaar onafgebroken legaal verblijf Hij hoort dit te laat doordat alle communicatie via zijn werkgever verloopt Daardoor is ook de termijn om bezwaar te maken al verstreken De man wendt zich tot de Nationale ombudsman die een onderzoek start Al snel laat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie weten het verblijfsgat de man niet meer tegen te werpen De ombudsman beveelt de staatssecretaris aan de voorlichting over de consequenties van een verblijfsgat te verbeteren Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind verblijfsgat naturalisatieverzoek verblijfsvergunning Rapport 10 september 2013 2013 113 IND weigert leges naturalisatieverzoek terug te betalen Man wil zich naturaliseren tot Nederlander en heeft daarvoor een Bericht omtrent Toelating BOT nodig van de IND De IND verstrekt dit BOT ten onrechte want bij de naturalisatie blijkt dat hij een verblijfsgat van drie weken heeft dat is veroorzaakt doordat de IND eerder een vergunning te laat behandelde Hij moet daarom een jaar later een nieuw naturalisatieverzoek indienen en opnieuw leges van 801 40 betalen De Nationale ombudsman vindt dit niet behoorlijk en heeft er met instemming kennis van genomen dat de staatssecretaris van justitie tijdens het onderzoek heeft besloten alsnog het dubbel betaalde bedrag terug te betalen Lees verder Onderwerpen ind bot bericht omtrent toelating naturalisatieverzoek verblijfsgat staatssecretaris van veiligheid en justitie leges veiligheid en justitie Column 16 november 2013 Dure naamswisseling Zalim is van Koerdische afkomst en hij is in 2000 in Nederland toegelaten als vluchteling vanuit Turkije Hij en zijn gezin hebben daarna een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd gekregen Klaar om hier een nieuwe toekomst op te bouwen Lees verder Onderwerpen om ind verblijfsvergunning gemeente advocaat naturalisatieverzoek Rapport 25 april 2008 2008 058 Verzoeker in 2000 toegelaten tot Nederland als vluchteling diende in 2003 een verzoek om verlening van het Nederlanderschap in naturalisatieverzoek Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 7 juni 2006 2006 073 Verzoekster afkomstig uit Mexico arriveerde op 6 september 1999 in Nederland om zich te vestigen bij haar Nederlandse echtgenoot Zij diende half september

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22naturalisatieverzoek%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/098: Ondernemer klaagt door werk voor Nlse ambassade Kabul in gevaar te zijn gekomen | Nationale ombudsman
  Uruzgan meldde verzoeker N o zich uit eigen beweging bij de ambassade Naar eigen zeggen zou hij door zijn werkzaamheden in Afghanistan over nuttige contacten beschikken die de Nederlanders in Uruzgan van nut zouden kunnen zijn De ambassade was in die periode bezig met het opbouwen van een netwerk ten behoeve van de missie provinciale actoren nationale actoren NGO s internationale organisaties etc In dat kader werd enkele malen met verzoeker N o gesproken evenals met enkele van zijn contacten Specifiek werd gekeken naar geschikte contacten waarmee Nederland een shura jirga kon houden om de missie te introduceren bij Uruzgaanse tribale vertegenwoordigers De eerste shura jirga bijeenkomst zou plaatsvinden in Kaboel met de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken de heer Ben Bot een tweede grotere shura in Tarin Kowt rond de aanvang van de missie De bijeenkomst in Kaboel vond plaats de bijeenkomst in Tarin Kowt vond uiteindelijk geen doorgang o a vanwege mogelijke veiligheidsrisico s die aan het begin van de missie moeilijk in te schatten waren Zoals gebruikelijk bij contacten die door derden werden aangedragen iets dat vaker voorkwam nadat bekend werd dat Nederland een missie in Uruzgan ging starten werd door de ambassade bij andere vertrouwde partners nagevraagd of de aangedragen personen bekend waren en wat hun positie reputatie was Het bleek dat de contacten die door verzoeker N o werden aangedragen niet van dien aard waren dat verder contact met hen op diplomatiek niveau opportuun werd geacht Evenmin leken ze geschikt voor de bijeenkomst met minister Bot in Kaboel de mogelijke bijeenkomst jirga in Tarin Kowt werd zoals hierboven vermeld afgelast Verzoeker N o is door de ambassade vervolgens bedankt voor zijn proactieve opstelling vergezeld van de uitleg dat de ambassade verder zou gaan met andere provinciale gesprekpartners Bij de gesprekken met verzoeker N o had de ambassade steeds duidelijk gemaakt dat deze inventariserend van aard waren en ook dat hieraan op generlei wijze verwachtingen verbonden konden worden juist ook om eventuele teleurstelling aan de kant van verzoeker N o te voorkomen Dit werd door verzoeker N o ook begrepen 6 In zijn reactie van 25 september 2011 merkte verzoeker onder meer op dat hij erover klaagt dat in de periode 2006 2007 de Nederlandse Ambassade in Kaboel met list en bedrog zijn persoon en zijn zakelijke belangen willens en wetens in gevaar had gebracht Vervolgens had de Nederlandse ambassade verzoeker toen hij hulp nodig had in de steek gelaten Daardoor was verzoeker zijn bedrijf en projecten kwijt geraakt en was zijn leven in gevaar gebracht aldus verzoeker Tijdens het eerste gesprek met de heer A van de ambassade had verzoeker hem verteld dat hij zeker wist dat zijn contacten niet regeringsgezind waren maar tegen de regering van president Karzai waren aldus verzoeker Volgens verzoeker had de heer A aangegeven dat Buitenlandse Zaken vooral geïnteresseerd was om in contact te komen met de oppositie in Uruzgan Ook merkte verzoeker op verteld te hebben over zijn rol en zijn verwachtingen voor zijn inzet Verzoeker zou in ruil hiervoor grote projecten gegund krijgen De kosten die verzoeker zou maken zouden betaald worden uit deze projecten Nadat verzoeker deze zekerheden had gekregen had hij volgens zijn zeggen contact opgenomen met de Taliban leider uit Uruzgan Tijdens deze gesprekken was naar voren gekomen dat verzoeker garant moest staan voor de ambassade en ook voor de onkosten en beloningen anders wilden zij niet in gesprek komen met de ambassade Verzoeker merkte op dat hij deze wens van de Taliban heel duidelijk aan de ambassade had doorgegeven De heer A had gezegd dat alles met Den Haag was besproken en dat er groen licht was om door te gaan Dus de opmerkingen van de minister van Buitenlandse Zaken dat het om oriënterende gesprekken ging was volgens verzoeker een grote leugen Het eerste gesprek met verzoeker was misschien inventariserend echter alle andere gesprekken met de Taliban leiders in de ambassade waren gerichte gesprekken geweest over Uruzgan Ook had de ambassade volgens verzoeker gezegd dat de contacten van verzoekers precies die mensen waren waar de ambassade mee in contact wilde komen Tijdens het bezoek van de Taliban leiders had de ambassade op verzoek van de Taliban alle Afghaanse medewerkers in een kamer opgesloten omdat zij niet gezien wilden worden aldus verzoeker Het konvooi van verzoeker met geblindeerde auto s met gewapende beveiligingsmensen werd zonder te worden gefouilleerd bij de ambassade binnengelaten Verzoeker en zijn groep mensen werden door de ambassadeur ontvangen en omhelsd Op deze vergadering waren de heren A en C en mevrouw B aanwezig Volgens verzoeker had de ambassade op de 5e vergadering afgesproken dat nog meer Taliban leiders zouden worden benaderd voor de 6e vergadering in ambassade Toen verzoeker vervolgens met dertien Taliban leiders naar Kaboel was gekomen deelde de ambassade hem mee dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van politieke koers was veranderd en dat de ambassade niet meer met Taliban leiders wilde praten Verzoeker had dit via de telefoon vernomen en zat met dertien Taliban leiders opgezadeld in zijn eigen huis Verzoeker stelde dat hij aan de Taliban leiders niet de reden kon vertellen waarom de ambassade geen contact meer met hen wilde hebben Verzoeker was om die reden met een smoes uit zijn eigen huis vertrokken en had alles moeten achterlaten inclusief lopende projecten en zijn huis Indien de ambassade hem tijdig had gewaarschuwd had verzoeker tenminste maatregelen kunnen treffen aldus verzoeker Verzoeker werd later uitgenodigd door de heer A om met de nieuwe ambassadeur te komen praten De nieuwe ambassadeur had verzoeker gevraagd om het Embassy Guesthouse in Kabul te bouwen Verzoeker had dit aanbod geaccepteerd in de hoop goodwill op te bouwen voor de toekomst om zodoende zijn schade te herstellen aldus verzoeker Verzoeker merkte op dat achteraf bleek dat het Embassy Guesthousse in feite een MIVD safehouse was Zodoende was verzoeker volgens zijn zeggen door toedoen van de Nederlandse ambassade in Kabul in het web van de MIVD terechtgekomen Verder was er vanuit de ambassade aan verzoeker gevraagd om een journalist naar Kandahar te vervoeren terwijl achteraf bleek dat deze journalist een medewerker was van de MIVD zie wat betreft deze klacht het rapport van de Nationale ombudsman 2011 283 7 Naar aanleiding van de klacht van verzoeker werd op 1 december 2011 door de substituut ombudsman de heer mr F J W M van Dooren en in aanwezigheid van de behandelend medewerker van de Nationale ombudsman de heer A onder ede gehoord De heer A legde de volgende verklaring af De heer A was in de periode 2005 tot zomer 2007 in Afghanistan werkzaam als ambassadesecretaris Volgens de heer A had de toenmalige ambassadeur de heer C verzoeker ontmoet tijdens een borrel op de Nederlandse ambassade te Kabul Verzoeker had de ambassadeur zijn diensten aangeboden De ambassadeur had de heer A verzocht dit verzoek verder met verzoeker af te handelen Verzoeker heeft de heer A verteld dat hij ondernemer was en zijn diensten wilde aanbieden Enerzijds uit vaderlands liefde en anderzijds vanuit zakelijk perspectief mogelijkheid voor opdrachten Nederland is vanaf januari 2006 bezig geweest een netwerk in Uruzgan op te bouwen om de komst van het Nederlandse leger in Uruzgan voor te bereiden Om die reden vond er in mei 2006 in aanwezigheid van minister Bot een shura jirga plaats in Kabul over de a s missie met machthebbers uit Afghanistan Oorspronkelijk werd ook een tweede grotere shura jirga in Uruzgan voorzien die kort na aanvang van de missie gehouden zou worden maar uiteindelijk werd uit veiligheidsoverwegingen besloten deze niet te organiseren Voordat de shura jirga in Kabul plaatsvond heeft er een aantal besprekingen op de ambassade plaatsgevonden Verzoeker heeft met enkele van zijn contacten in Afghanistan een aantal van deze besprekingen bijgewoond De ambassade was niet alleen met verzoeker en de Afghaanse NGO in gesprek maar sprak in die tijd met veel verschillende actoren om een netwerk voor Uruzgan op te tuigen Het klopt volgens de heer A dat aan verzoeker van tevoren is gezegd dat de functionarissen die hij mee zou brengen ook welkom zouden zijn als deze niet regeringsgezind zouden zijn formele en informele machtsstructuren overlappen niet altijd in Afghanistan en de ambassade wilde ook graag mensen horen die kritisch waren op het toenmalige bestuur in de provincie De ambassade had echter een Afghaanse NGO in de arm genomen om haar te adviseren en de medewerkers van die NGO gaven aan dat de personen die verzoeker meebracht hun niet bekend waren Daarom kwam de ambassade tot de conclusie dat de contacten die verzoeker aanbracht diplomatiek gezien voor Nederland niet van belang waren Dit is de reden dat verzoeker niet is ingeschakeld om mensen te regelen voor de shura jirga in Kabul in mei 2006 Als verzoeker zegt dat de zesde bespreking die met hem is gevoerd op de ambassade en waarvoor hij een aantal personen had laten komen op het laatste moment is afgezegd zou dat kunnen kloppen volgens de heer A maar hij heeft daar geen precieze herinnering aan De heer A heeft verzoeker steeds op het hart gedrukt dat hij geen verwachtingen kon ontlenen aan de gesprekken die hij met de heer A voerde en dat verzoeker bij zijn contacten ook geen verwachtingen mocht wekken De heer A merkt op dat in aanloop naar de missie duidelijk werd dat de Amerikanen in Uruzgan verwachtingen bij Afghanen hadden gewekt die naar hun gevoel niet werden nagekomen Een Afghaan hecht erg veel waarde aan het nakomen van verwachtingen en een verwachting is bij een Afghaan al gauw gewekt Om die reden zijn de Nederlanders uiterst voorzichtig geweest met het wekken van verwachtingen Dit is ook de reden dat verzoeker duidelijk is gezegd dat hij geen verwachtingen kon ontlenen aan de gesprekken en dat hij dit ook duidelijk moest maken aan zijn contacten De heer A heeft verzoeker nooit gezegd dat hij beloond zou worden voor zijn diensten Ook heeft hij verzoeker niet gezegd dat de besprekingen voor 100 door zouden gaan De bewering van verzoeker dat hij Taliban heeft meegenomen naar de ambassade is voor zijn rekening De heer A weet echter pertinent zeker dat niemand zich toen identificeerde als taliban Dat zou ook nogal vreemd zijn geweest aangezien de taliban niets met westerse machten van doen wilde hebben behalve ze uit Afghanistan verjagen Wat betreft het guest house merkt de heer A op dat hij het sneu vond voor verzoeker dat diens medewerking bij het houden van de besprekingen niet meer nodig was Toen de bouw van het guest house ter sprake kwam heeft hij de naam van verzoeker als Nederlands sprekende aannemer genoemd De heer A is niet betrokken geweest bij het tot stand komen van het contact met verzoeker ten aanzien van het bouwen van het guest house De heer A weet dan ook niet precies hoe verzoeker aan de opdracht is gekomen De heer A heeft van verzoeker gehoord dat mevrouw B tijdens een diner over verzoeker informatie heeft ingewonnen Volgens verzoeker is hij daardoor als spion bekend komen te staan De heer A vindt het logisch dat de ambassade informatie over iemand inwint alvorens met iemand in zee te gaan 8 Op 20 januari 2012 werd door de substituut ombudsman de heer mr F J W M van Dooren en in aanwezigheid van de behandelend medewerker bij de Nationale ombudsman mevrouw B onder ede gehoord Haar verklaring luidt als volgt Mevrouw B was in de periode zomer 2004 tot begin juni 2006 werkzaam als tweede man op de Nederlandse ambassade te Kabul Mevrouw B heeft verzoeker niet gesproken bij een borrel op de ambassade waarop hij kennisgemaakt zou hebben met de heren C en A Zij is aan verzoeker op een later tijdstip op de ambassade kort voorgesteld toen hij een afspraak met de heer A had Mevrouw B kan zich niet herinneren of er bijeenkomsten met verzoeker en mensen uit Uruzgan op de ambassade waren Verzoeker was geen contactpersoon van haar maar van haar collega zij had geen rechtstreeks contact met hem en geen zicht op het contact dat hij met anderen van de ambassade zou hebben gehad Wel weet ze dat er behoefte was om veel over de achtergrond van Uruzgan te weten te komen en om mensen en representanten te leren kennen Onder hen bevonden zich ook mensen die zich eigener beweging bij de ambassade meldden Een van die mensen was verzoeker Mevrouw B kan niet bevestigen dat gasten van verzoeker op de compound van de ambassade zouden zijn ontvangen Zij kan zich iets dergelijks niet herinneren Bijeenkomsten zoals verzoeker beschrijft waarbij mensen in konvooi werden vervoerd en bij aankomst door de ambassadeur werden omhelsd komen haar volstrekt onbekend en onwaarschijnlijk voor Mevrouw B herkent de hele opdrachtrelatie zoals door verzoeker gesteld niet Mevrouw B herinnert zich alleen een voortdurend aandringen van verzoeker en dat zij op uitnodiging van haar collega A een keer is aangeschoven bij een gesprek dat verzoeker met hem had afgesproken De ambassade wilde geen valse verwachtingen wekken en ook wilde Nederland niet exclusief met iemand in zee gaan Zij herinnert zich dat dit met verzoeker is besproken en dat hij dit onderschreef Mevrouw B merkt op dat het in haar tijd in Kabul niet ongebruikelijk was dat mensen die een band hadden met Nederland hun diensten aanboden aan de ambassade Dit was heel sympathiek maar veel diensten waren niet nodig Dat een bespreking op de ambassade niet zou zijn doorgegaan komt mevrouw B geheel onbekend voor Voor zover verzoeker aanvoert dat een bespreking op de ambassade op het laatste moment niet is doorgegaan en waarvoor hij mensen van de Taliban had uitgenodigd lijkt dit mevrouw B hoogst onwaarschijnlijk Het was geheel niet de regel of praktijk dat de ambassade in ruil voor diensten wederdiensten aanbood Dat de ambassade aan verzoeker wederdiensten zou hebben aangeboden acht mevrouw B hoogst onwaarschijnlijk Verzoeker had geen banden met mensen van de ambassade en geen organisaties referenten of instanties achter zich die bij de ambassade bekend waren Verzoeker vertoonde aanhoudend gedrag in het aanbieden van zijn diensten aan de ambassade Mevrouw B heeft dan ook geen concrete herinneringen aan het door de ambassade inwinnen van informatie over verzoeker Er waren voor de ambassade veel belangrijkere contacten om Uruzgan te leren kennen dan verzoeker Op de vraag op welke wijze de betrouwbaarheid van verzoeker door de ambassade zou zijn getest deelde mevrouw B mee dat de vraag of verzoeker betrouwbaar was een issue was op de ambassade Dit omdat verzoeker geen banden had met mensen of organisaties achter zich die de ambassade bekend waren Mevrouw B heeft geen concrete herinneringen of de betrouwbaarheid van verzoeker zou zijn getest Zij weet wel dat dit normaliter altijd heel discreet gebeurde maar zij weet niet of er het geval van verzoeker acties zijn ondernomen om zijn betrouwbaarheid na te gaan Mevrouw B herinnert zich verzoeker vooral als een persoon die zich bleef aanbieden maar niet belangrijk was voor de ambassade Mevrouw B vindt de beschuldiging van verzoeker absurd dat zij door haar loslippigheid verzoeker in een gevaarlijke positie zou hebben gebracht Zij heeft geen informatie over verzoeker ingewonnen Zij herinnert zich niet dat andere bronnen die informatie over Uruzgan gaven ooit over verzoeker spraken Dit heeft haar twijfel over de betrouwbaarheid van verzoeker versterkt Zij benadrukt nogmaals dat zij zelf geen informatie over verzoeker heeft ingewonnen Mevrouw B merkt verder op dat zij volgens verzoeker bij een bijeenkomst in het Guesthouse met minister Kamp van Defensie aanwezig zou zijn geweest Dit is onmogelijk omdat mevrouw B voor de bouw van het Guesthouse al was teruggekeerd naar Nederland en sindsdien niet meer in Kabul is geweest 9 Op 20 januari 2012 werd door de substituut ombudsman de heer mr F J W M van Dooren en in aanwezigheid van de behandelend medewerker bij de Nationale ombudsman de heer C onder ede gehoord Het verslag van de door de heer C afgelegde verklaring luidt als volgt De heer C was in de periode mei 2004 tot eind juli begin augustus 2006 ambassadeur in Kabul De heer C was in die tijd betrokken bij de voorbereidende handelingen van de missie in Uruzgan De heer C kan zich verzoeker niet herinneren Hij kan zich ook niet voor de geest halen hoe verzoeker eruit ziet De heer C kan daarom niets verklaren over zijn contacten met verzoeker Naar aanleiding van de klacht van verzoeker heeft de heer C geruime tijd geleden contact opgenomen met de heer A om zijn geheugen op te frissen Dit heeft er echter niet toe geleid dat hij zich een voorstelling van verzoeker kan maken Naar aanleiding van de opmerking van de heer A over de maandelijkse borrel voor Nederlanders in Afghanistan op de Nederlandse ambassade acht de heer C het mogelijk dat hij verzoeker tijdens een van deze borrels de hand heeft geschud en dat hij de heer A heeft gevraagd met hem te spreken De heer C benadrukt nogmaals dat hij zich dit niet kan herinneren De heer C kan zich wel voorstellen dat verzoeker zijn diensten heeft aangeboden maar hij weet niet welke diensten verzoeker heeft aangeboden Er waren meer Nederlanders in Afghanistan die hun diensten aanboden Er werd door de ambassade geen tegenprestatie aangeboden voor het aanbrengen van contacten De heer C wees er op dat de heer A bij uitstek de taak had om dit soort contacten te leggen Volgens de heer C is het mogelijk dat de contacten die verzoeker aandroeg zijn afgewezen Men was alleen op zoek naar contacten met mensen die daadwerkelijk een rol speelden in de Afghaanse samenleving Men moest weten wie er tegenover minister Bot kwamen te zitten In de tijd dat de missie werd voorbereid is gekeken wie wie is in Afghanistan en wie welke rol speelde in Uruzgan Tijdens het bezoek van minister Bot aan Afghanistan ter voorbereiding van de missie heeft een bijeenkomst shura plaatsgevonden van de minister met vertegenwoordigers van de Afghaanse gemeenschap Tijdens de voorbereiding is geprobeerd een beeld te krijgen van de situatie in Uruzgan en is vanuit de ambassade informatie ingewonnen bij verschillende mensen Het was de taak van de ambassade

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/098 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  werk voor Nlse ambassade Kabul in gevaar te zijn gekomen Nederlandse man heeft sinds 2005 een bouwbedrijf in Afghanistan Nadat het besluit is genomen Nederlandse troepen in Uruzgan te stationeren biedt de man de Nederlandse ambassade aan te bemiddelen tussen de ambassade en invloedrijke Afghanen Hij doet dit uit vaderlandsliefde en hoopt op opdrachten van de Nederlandse overheid De man vindt dat de ambassade afspraken niet is nagekomen en niet discreet met zijn naam is omgegaan waardoor hij in gevaar is gebracht De Nationale ombudsman realiseert zich dat de lezing van de man sterk verschilt van die van de betrokken ambtenaren Hij geeft bij de beoordeling een zwaarder gewicht aan de onder ede afgelegde verklaringen van de ambtenaren omdat die consistent zijn en hem aannemelijk voorkomen Lees verder Onderwerpen ondernemer nederlandse ambassade in kabul veiligheidsrisico buitenlandse zaken Rapport 3 oktober 2011 2011 283 Ondernemer klaagt door werk voor Nlse ambassade Kabul in gevaar te zijn gekomen Nederlandse man heeft sinds 2005 een bouwbedrijf in Afghanistan Zodra de Nederlandse troepen naar Uruzgan komen biedt hij zijn diensten aan de Nederlandse ambassade in Kabul en wordt hij door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst MIVD ingeschakeld voor het leveren van diensten Aanvankelijk wist hij niet dat hij voor de MIVD werkte In die periode heeft hij vervoer naar Kandahar en onderdak aldaar geregeld voor een MIVD medewerker De ombudsman komt op grond van zijn onderzoek tot de conclusie dat de man dit zelf heeft aangeboden dat de risico s die hij daarbij liep niet groter waren dan wanneer het een gewone Defensiemedewerker had betroffen en dat hij zelf in staat was die risico s in te schatten Later heeft hij diensten voor de MIVD verricht terwijl hij wist dat het de MIVD betrof Dan keert in 2007 zijn contactpersoon bij de MIVD niet

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22nederlandse+ambassade+in+kabul%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  mag worden ingezet De ombudsman deed een onderzoek uit eigen beweging naar een grootschalige preventief fouilleeractie in de nacht van 25 op 26 oktober 2012 op twee locaties langs de A2 bij Geldermalsen Ook onderzocht hij een preventief fouilleeractie op de camping Maaszicht in Kerkdriel De actie langs de A2 werd gerechtvaardigd met gegevens van een hoog aantal inbraken En de actie in Kerkdriel werd gerechtvaardigd om de politiemensen te beschermen bij hun gebiedsgerichte actie Allebei geen reden op grond waarvan de bevoegdheid van preventief fouilleren is toegestaan Lees verder Onderwerpen Politie fouilleren onderzoek veiligheidsrisico inbraken Politie Rapport 24 december 2013 2013 208 Man vindt melding over zijn functioneren op werk onvoldoende gemotiveerd Inkomensconsulent van de gemeente Heerlen klaagt dat zijn collega opleidingen en sociale veiligheid negatieve signalen over zijn functioneren heeft doorgegeven aan zijn leidinggevende zonder hem daarvan op de hoogte te stellen De Nationale ombudsman stelt vast dat de gemeente heeft verzuimd medewerkers informatie te geven over de gevolgen voor hen van het aanstellen van een medewerker opleidingen en sociale veiligheid namelijk het signaleren van veiligheidsrisico s bij individuele medewerkers Ook stelt hij dat het klachtrecht op gedragingen van ambtenaren met een adviserende taak van toepassing is Lees verder Onderwerpen gemeente hoor en werderhoor communicatie motivering arbeidsconflict cultuur hoor en wederhoor gemeente Rapport 12 juni 2012 2012 098 Ondernemer klaagt door werk voor Nlse ambassade Kabul in gevaar te zijn gekomen Nederlandse man heeft sinds 2005 een bouwbedrijf in Afghanistan Nadat het besluit is genomen Nederlandse troepen in Uruzgan te stationeren biedt de man de Nederlandse ambassade aan te bemiddelen tussen de ambassade en invloedrijke Afghanen Hij doet dit uit vaderlandsliefde en hoopt op opdrachten van de Nederlandse overheid De man vindt dat de ambassade afspraken niet is nagekomen en niet discreet met zijn naam is omgegaan waardoor hij in gevaar is gebracht De Nationale ombudsman realiseert zich dat de lezing van de man sterk verschilt van die van de betrokken ambtenaren Hij geeft bij de beoordeling een zwaarder gewicht aan de onder ede afgelegde verklaringen van de ambtenaren omdat die consistent zijn en hem aannemelijk voorkomen Lees verder Onderwerpen ondernemer nederlandse ambassade in kabul veiligheidsrisico buitenlandse zaken Nieuwsbericht 3 oktober 2013 Nationale ombudsman Verbeter medische zorg vreemdelingen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is van oordeel dat overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de medische zorg van asielzoekers en vreemdelingen zonder papieren meer oog moeten hebben voor hun positie Lees verder Onderwerpen Zorg vreemdelingen medische zorg om justitie arts Rapport 14 mei 2012 2012 080 Franchisenemers klagen dat directeur PI zonder reden vertrouwen in hen heeft opgezegd Penitentiaire Inrichting PI Alphen aan den Rijn zegt plotseling het vertrouwen op in de franchisenemers van een winkeltje voor gedetineerden Zij moeten onmiddellijk de PI verlaten Zij dienen een klacht in bij de Dienst Justitiële Inrichtingen maar die wordt niet in behandeling genomen De Nationale ombudsman vindt het begrijpelijk dat uit de afgeluisterde gesprekken van gedetineerden het vermoeden rees naar mogelijke onregelmatigheden bij de winkel zoals het buiten de winkellijst om leveren

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22veiligheidsrisico%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive