archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  CIBG tijdig een aanvraag tot herregistratie indient Lees verder Onderwerpen minister van vws centraal informatiepunt beroepen gezondheidszorg cibg big registratie herregistratie adreswijziging Column 30 augustus 2014 Dubbele lasten Mevrouw Engelen verhuist naar een nieuwe gemeente Dat is best spannend Ze weet niet waar ze allemaal aan moet denken Om zeker te zijn dat ze haar verhuizing goed regelt gaat ze langs bij haar oude gemeente Leidschendam Voorburg Lees verder Onderwerpen gemeente belasting verhuizing adres om aangifte Rapport 13 november 2014 2014 156 Gemeente Ridderkerk zorgt voor voldoende samenwerking in oplossing burenoverlast Een man ervaart veel geluidsoverlast van zijn buurman en voelt zich bedreigd en geterroriseerd waarvan hij een aantal keren aangifte bij de politie doet Ook vraagt hij hulp aan de woningbouwvereniging en schrijft hij ten einde raad de burgemeester van de gemeente Ridderkerk De woningbouwvereniging moet van de rechter een vergoeding aan hem betalen Uiteindelijk verhuist hij nadat de gemeente een urgentieverklaring heeft afgegeven met als urgentiegrond Bedreiging en geweld De man vindt dat de gemeente niets of onvoldoende heeft gedaan voor zijn veiligheid die in het geding was en het feit dat hij zich gedwongen voelde te verhuizen Hij dient hier na zijn verhuizing een klacht over in De gemeente verklaart deze ongegrond onder meer omdat niet is geconstateerd dat de openbare orde en veiligheid zozeer in het geding was dat dat een uitzetting van de buurman rechtvaardigde De man neemt contact op met de Nationale ombudsman die in deze zaak met name kijkt naar de regie rol van een burgemeester bij woonoverlast en burenconflict Op basis van informatie van de gemeente en politie vindt de ombudsman dat de burgemeester voldoende inhoud heeft gegeven aan haar regierol gericht op de samenwerking tussen de betrokken instanties zoals woningbouw politie en gemeente om te onderzoeken of er een passende oplossing mogelijk was De gemeente had de urgentiegrond gekozen om aan te sluiten bij de bewoordingen en beleving van de man niet vanwege daadwerkelijke bedreiging en geweld Lees verder Onderwerpen gemeente overlast burenconflict geluidsnorm veiligheid klachtafhandeling Column 8 februari 2014 Malafide huurster Antonie en zijn vrouw hebben hun huis al lange tijd te koop staan Om de dubbele financiële lasten te beperken besluiten zij de woning tijdelijk gemeubileerd te verhuren aan Saskia Lees verder Onderwerpen Politie om aangifte verduistering onderzoek civiel geschil Rapport 20 december 2013 2013 201 Politie treedt niet op tegen malafide huurster omdat het zou gaan om civiel geschil Man is slachtoffer van een malafide huurster aan wie hij zijn huis dat te koop stond tijdelijk gemeubileerd heeft verhuurd Die vertrekt na opzegging van de huur uit zijn huis maar neemt spullen van de man mee De man belt de politie Ter plaatse kan die niets doen omdat de man niet kan aantonen dat het zijn spullen zijn De man doet aangifte Hij hoort niets meer Door tussenkomst van de ombudsman hoort de man dat zijn zaak geseponeerd is omdat het zou gaan om een civiel geschil en geen verduistering De ombudsman snapt dat de politie niet ter

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verhuizing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 13 oktober 2011 2011 300 Man klaagt over reactie BZ op verzoek herziening BO DV status Man met niet Nederlandse nationaliteit werkt voor Europol het samenwerkingsverband van politie in de EU De man heeft een Duurzaam Verblijvenstatus van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gekregen Hij vraagt BuZa om een BO status heeft fiscale voordelen maar die wordt hem geweigerd omdat hij eerder langer dan zes maanden in Nederland werkzaam is geweest De Nationale ombudsman vindt dat BuZa in de correspondentie met de man onvoldoende op al zijn argumenten is ingegaan en het vereiste van hoor en wederhoor in de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bo-status%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  voortvarend herstelt raakt de vrouw in een strafzaak verwikkeld en mag zij pas na een half jaar weer naar Nederland reizen Haar drie minderjarige kinderen zijn al die tijd in Nederland opgevangen en haar bijstandsuitkering is stopgezet terwijl haar verblijf in Kenia wel geld kostte De Nationale ombudsman stelt vast dat verzoekster zelf een belangrijk aandeel heeft in de ontstane situatie Maar hij vindt dat de ambassade hulpvaardiger en sneller had moeten handelen om het ontstane probleem op te lossen Lees verder Onderwerpen nederlandse ambassade in nairobi bewijs van nederlanderschap noodpaspoort kenia immigratiedienst minister van buitenlandse zaken strafprocedure buitenlandse zaken Column 29 december 2012 Alleen met de feestdagen Sjoerd wil zijn Peruaanse vriendin Sophia voor de feestdagen over laten komen naar Nederland Voor een machtiging tot voorlopig verblijf vult hij het formulier in van de Visadienst van de IND Ook stuurt hij de gevraagde documenten mee Lees verder Onderwerpen visadienst aanvraag om paspoort verblijfsvergunning ind Rapport 29 november 2012 2012 193 Fondswerver klaagt over nalating ambassade informatie verstrekking voorwaarden visum Fondsenwerver voor een kindertehuis in Bangladesh nodigt twee medewerkers van het tehuis uit voor een bezoek aan Nederland Zij heeft voor de benodigde papieren contact met de Nederlandse ambassade in Dhaka Bij hun aankomst in Parijs wordt hun de toegang tot het Schengengebied geweigerd omdat zij niet alle vereiste documenten en onvoldoende contant geld bij zich hebben De Nationale ombudsman stelt vast dat op de website van de ambassade weliswaar is te vinden welke stukken men bij zich moet hebben Toch vindt hij dat de ambassade bij de verstrekking van het visum aan de hand van een lijst alle vereisten had moeten nalopen Hij heeft er kennis van genomen dat de ambassade nu bij het visum een informatiebrief meegeeft Lees verder Onderwerpen informatieverstrekking nederlandse ambassade visum aanvraag buitenlandse zaken Rapport 13 juli 2012 2012 114 Eisen die NLse posten in buitenland stellen bij aanvraag NLse ID kaart niet gelijk Nederlandse man woont al vijftien jaar in Spanje en is sindsdien uitgeschreven uit de GBA Hij vraagt bij het Nederlandse consulaat in Barcelona een identiteitskaart aan maar moet naast andere stukken een uitschrijvingsbewijs van een Nederlandse gemeente tonen dat niet ouder is dan zes maanden Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is gebleken dat de buitenlandse posten van het ministerie van Buitenlandse Zaken en bureau buitenland van de gemeente Den Haag verschillende regels hanteren en niet allemaal dat recente uitschrijvingsbewijs verlangen De ombudsman doet de aanbeveling om de verschillende regels nogmaals te bekijken en gelet op zijn oordeel tenminste alternatieven bieden om aannemelijk te maken dat aanvragers van identiteitskaarten woonachtig zijn in het land waar de ambassade of het consulaat is gevestigd Lees verder Onderwerpen nederlandse consulaat in barcelona id kaart paspoortwet bewijs van uitschrijving gemeentelijke basis administratie gba buitenlandse zaken Rapport 3 juli 2012 2012 108 Man klaagt over informatieverstrekking voorwaarden visumaanvraag Nlse ambassade Rabat Man nodigt zijn schoonzus uit Marokko uit voor een vakantie in Nederland omdat zij net haar middelbare school heeft afgesloten De Nederlandse ambassade in

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22minister+van+buitenlandse+zaken%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  vertrouwensadvocaat inschakelde en niet direct diens bevindingen aan verzoeker of zijn advocaat bekendmaakte Lees verder Onderwerpen detentie verdenking nederlandse ambassade buitenland Rapport 1 oktober 2014 2014 129 Staatssecretaris heeft genoeg gedaan om gevolgen van onterecht geweigerd verlof voor naturalisatieceremonie te herstellen Man zal tijdens een naturalisatieceremonie bij de gemeente Breda de Nederlandse nationaliteit krijgen Hij krijgt tot tweemaal toe een uitnodiging van de gemeente voor een naturalisatieceremonie maar verschijnt daar niet omdat hij inmiddels gedetineerd is Bij de derde uitnodiging vraagt zijn advocaat aan de gevangenis incidenteel verlof voor bijwoning van de ceremonie De Dienst Justitiële Inrichtingen DJI staat dit niet toe omdat er geen noodzaak is Doordat hij driemaal niet verschenen is bij de ceremonie vervalt het naturalisatiebesluit De man stelt achteraf beroep in tegen de afwijzing van het verlof en krijgt daarin gelijk de afwijzing is onvoldoende gemotiveerd De advocaat verzoekt vervolgens de staatssecretaris de man alsnog in de gelegenheid te stellen te worden genaturaliseerd maar krijgt geen reactie De Nationale ombudsman is het eens met de klacht van de advocaat dat hij antwoord had moeten krijgen Na tussenkomst van de ombudsman krijgt de advocaat wel een reactie van de IND De IND bericht dat het naturalisatiebesluit van rechtswege is vervallen en dat hij een nieuw naturalisatieverzoek kan indienen De IND wijst erop dat de man aan de burgemeester had kunnen vragen om een aan de omstandigheden aangepaste ceremonie maar dat niet heeft gedaan Tijdens het onderzoek van de ombudsman bericht de staatssecretaris dat er geen reële kans is op inwilliging van een nieuw naturalisatieverzoek gelet op het feit dat de man inmiddels is veroordeeld Wel biedt de staatssecretaris aan de leges voor het naturalisatieverzoek terug te betalen De ombudsman vindt dat de staatssecretaris heeft getoond voldoende te hebben gekeken naar oplossingen voor het probleem van de naturalisatie Daarbij tekent hij aan dat de man ook zelf het een en ander te verwijten valt Lees verder Onderwerpen veiligheid en justitie dji ind naturalisatieverzoek Rapport 12 juni 2012 2012 098 Ondernemer klaagt door werk voor Nlse ambassade Kabul in gevaar te zijn gekomen Nederlandse man heeft sinds 2005 een bouwbedrijf in Afghanistan Nadat het besluit is genomen Nederlandse troepen in Uruzgan te stationeren biedt de man de Nederlandse ambassade aan te bemiddelen tussen de ambassade en invloedrijke Afghanen Hij doet dit uit vaderlandsliefde en hoopt op opdrachten van de Nederlandse overheid De man vindt dat de ambassade afspraken niet is nagekomen en niet discreet met zijn naam is omgegaan waardoor hij in gevaar is gebracht De Nationale ombudsman realiseert zich dat de lezing van de man sterk verschilt van die van de betrokken ambtenaren Hij geeft bij de beoordeling een zwaarder gewicht aan de onder ede afgelegde verklaringen van de ambtenaren omdat die consistent zijn en hem aannemelijk voorkomen Lees verder Onderwerpen ondernemer nederlandse ambassade in kabul veiligheidsrisico buitenlandse zaken Rapport 22 mei 2012 2012 087 Asielzoeker klaagt over weigering bezoek door IND ivm logistieke onmogelijkheid AC Schiphol Afghaan komt als asielzoeker naar Nederland om zijn lange tijd dood

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22nederlandse%20nationaliteit%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  per ongeluk het Poolse namenrecht toegepast terwijl het Nederlandse namenrecht toegepast moest worden De gemeente wil de geboorte akte van de eerste aanpassen maar de man weigert dat en moet uiteindelijk voorkomen voor de rechtbank waarvoor hij een advocaat moet inschakelen De rechter doet de uitspraak dat de naam van de eerste dochter wel kan De gemeente weigert zijn advocaatkosten van 6000 te betalen De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de man onnodig in een juridische procedure heeft betrokken en hem daarmee met onnodige kosten heeft opgezadeld en hij vindt dat de gemeente met hem in overleg moet gaan om tot een passende tegemoetkoming in de advocaatkosten te komen Lees verder Onderwerpen nationaliteit geslachtsnaam naamsrecht geboorteakte gemeente vergoeding advocaatkosten gemeente Rapport 3 oktober 2011 2011 283 Ondernemer klaagt door werk voor Nlse ambassade Kabul in gevaar te zijn gekomen Nederlandse man heeft sinds 2005 een bouwbedrijf in Afghanistan Zodra de Nederlandse troepen naar Uruzgan komen biedt hij zijn diensten aan de Nederlandse ambassade in Kabul en wordt hij door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst MIVD ingeschakeld voor het leveren van diensten Aanvankelijk wist hij niet dat hij voor de MIVD werkte In die periode heeft hij vervoer naar Kandahar en onderdak aldaar geregeld voor een MIVD medewerker De ombudsman komt op grond van zijn onderzoek tot de conclusie dat de man dit zelf heeft aangeboden dat de risico s die hij daarbij liep niet groter waren dan wanneer het een gewone Defensiemedewerker had betroffen en dat hij zelf in staat was die risico s in te schatten Later heeft hij diensten voor de MIVD verricht terwijl hij wist dat het de MIVD betrof Dan keert in 2007 zijn contactpersoon bij de MIVD niet terug uit Nederland en gaat de man nog twee jaar door met het opbouwen van een inlichtingennetwerk zonder aansturing door de MIVD Hoewel de MIVD valt te verwijten dat de afspraken die de niet teruggekeerde contactpersoon met de man had gemaakt niet duidelijk waren vastgelegd is de ombudsman van oordeel dat de man voldoende mogelijkheden had om zijn problemen voor te leggen aan een hem bekende MIVD medewerker in Afghanistan maar dat hij hiervan geen gebruik heeft gemaakt Het is niet duidelijk in hoeverre hij veiligheidsrisico s heeft gelopen door het voortzetten van deze activiteiten Wel is de ombudsman van oordeel dat de MIVD voldoende actie heeft ondernomen om zijn veiligheid en die van zijn gezin te waarborgen Lees verder Onderwerpen ondernemer nederlandse ambassade militaire inlichtingen en veiligheidsdienst mivd veiligheidsrisico defensie Column 5 juni 2010 Sparen voor later Meneer Berghout is de trotse opa van zijn twee kleinkinderen Anne en Max Ook al zijn zij nu nog klein opa Berghout kijkt vooruit Ooit willen zij misschien wel studeren of hun rijbewijs halen Lees verder Onderwerpen belastingdienst om toeslag gegevens uitkering rijbewijs Rapport 18 februari 2010 2010 029 Vreemdelingenpolitie hield bij adrescontrole gehandicapte zuster aan en bracht haar over naar politiebureau terwijl men op zoek was naar echtgenote Echtgenote geen rechtmatig verblijf zuster van Nederlandse nationaliteit Lees

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22nederlandse%20nationaliteit%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 'Minister Timmermans kan beter excuses aan Iraanse studenten maken' | Nationale ombudsman
  Werken bij Klacht over de Nationale ombudsman Leveranciers 36 278 klachten ontvangen in 2014 U bent hier Home Thema s en Publicaties Nieuws Minister Timmermans kan beter excuses aan Iraanse studenten maken 13 december 2013 De Nationale ombudsman vindt dat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken namens de overheid Iraanse studenten excuses moet maken Op grond van hun Iraanse nationaliteit is hen in de Sanctieregeling jaren lang de toegang ontzegd tot een aantal gebouwen en delen van masteropleidingen De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat de Nederlandse Staat zich met de Sanctieregeling schuldig heeft gemaakt aan ongeoorloofde discriminatie en dat de Staat daarmee onrechtmatig heeft gehandeld De ombudsman stelt in een brief aan Timmermans dat het feit dat de Staat te goeder trouw zou hebben gehandeld en in de veronderstelling verkeerde dat het gemaakte onderscheid gerechtvaardigd was volgens hem geen redenen zijn om af te zien van een excuus Een excuus draagt bij tot herstel van de verhoudingen Onderwerpen om discriminatie overheid Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Informatie speciaal voor Kinderen Veteranen Ondernemers Informatie voor inwoners van Bonaire St Eustatius en Saba Kunnen wij u helpen Aan het juiste adres Procedure Klacht indienen Vraag en antwoord Voorbeeldbrieven

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2013/minister-timmermans-kan-beter-excuses-aan-iraanse (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/184: UWV voegt kopie legitimatie van vertrouwenspersoon cliënt toe aan dossier | Nationale ombudsman
  in juni 2012 aan alle medewerkers van de afdeling Sociaal Medische Zaken bekend gemaakt De managers dienen er vervolgens op toe te zien dat de instructie wordt nageleefd maar ook landelijk wordt hierop toegezien Wanneer begeleiders zoals verzoekster constateren dat van de hiervoor beschreven procedure wordt afgeweken hoort het UWV dat ook graag Op basis van zulke meldingen kan dan actie worden ondernomen Verder gaf het UWV nog aan dat de werkinstructie inmiddels nog was aangepast dit naar aanleiding van de diverse klachten van begeleiders van klanten Het UWV stuurde diverse bijlagen mee waaronder genoemde instructies Hieruit blijkt onder meer dat in de oproepbrieven voor het spreekuurcontact wordt aangegeven Bent u van plan iemand mee te nemen naar het gesprek Dan heeft hij ook een geldig identiteitsbewijs nodig Wij registreren namelijk zijn burgerservicenummer Ook wordt de volgende werkwijze beschreven De baliemedewerker maakt voorafgaand aan het gesprek een kopie van het identificatiebewijs en geeft dit mee aan de begeleider De verzekeringsarts arbeidsdeskundige of re integratiebegeleider voegt de kopie vervolgens tijdelijk toe aan het dossier Na het spreekuur raadpleegt de teamondersteuner de kopie en legt het BSN vast in het computersysteem De kopie wordt vernietigd Mocht een begeleider zich niet willen identificeren dan is het uiteindelijk aan bijvoorbeeld de verzekeringsarts om te bepalen wat dit betekent voor het bijwonen van het spreekuur Verder blijkt nog dat een begeleider zich alleen hoeft te legitimeren als hij daadwerkelijk in de spreekkamer aanwezig zal zijn en dus een zekere rol vervult bij dit spreekuur Op 11 oktober 2013 is er een aanpassing van deze werkwijze verspreid zo blijkt verder De wijziging houdt in dat de begeleider de kopie van zijn legitimatiebewijs op verzoek terugkrijgt van de medewerker waarmee het spreekuur is Deze laatste noteert dan eerst het BSN van de begeleider zodat dit na afloop van het spreekuur kan worden vastgelegd Deze wijziging is ingegeven door klachten van professionele begeleiders die willen niet het risico lopen dat de kopie van hun legitimatiebewijs onbedoeld achterblijft in het dossier van de cliënt Het UWV voegt ook nog toe dat het kopieën van legitimatiebewijzen van niet cliënten niet mag bewaren Juridische onderbouwing door het UWV Het UWV gaat ter onderbouwing van de hiervoor beschreven werkwijze nader in op artikel 10 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer Wabb dat het bestuursorgaan de mogelijkheid geeft bij de uitvoering van zijn wettelijke taken ook van andere personen tot wie het zich verhoudt bij de uitoefening van de taak het BSN te gebruiken Voorwaarde is dan wel dat dat noodzakelijk is voor een goede uitoefening van die taak Uit de wetsgeschiedenis leidt het UWV af dat het overheidsorgaan het BSN van een persoon kan gebruiken ook als dat puur betrekking heeft op het publiekrechtelijke handelen en de uitvoering van publiekrechtelijke bevoegdheden van dat overheidsorgaan Verder wijst het UWV op artikel 33b Wet SUWI dat bepaalt dat het UWV zijn administratie voor de uitvoering van de Sv wetgeving móet voeren met het BSN Hierin is de sectorale wet dus strenger dan art 10 Wabb In de opdracht tot uitvoering van de sv wetten ligt besloten dat UWV bewaakt dat de uitkomsten rechtmatig zijn Dit wordt mede bereikt door preventieve en handhavende maatregelen achteraf welke gelegd zijn bij de afdeling Handhaving De ervaring met een grote complexe fraude zaak in het recente verleden waarbij begeleiders als mededaders een rol speelden heeft UWV gedwongen de handhavingsactiviteiten aan te scherpen Gezocht is naar mogelijkheden om preventief op basis van geanonimiseerde datavergelijking tot signaleringen te komen die onderzoekwaardig zijn voor de afdeling SMZ Daarom acht het UWV het noodzakelijk dat van begeleiders identificerende gegevens aanwezig zijn bij de data analyse Dat kan worden bereikt door de identiteit van een begeleider van de verzekerde vast te leggen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs en het BSN voor zover aanwezig te noteren Het UWV acht deze werkwijze volledig verdedigbaar tegen de achtergrond van art 10 Wabb de wetsgeschiedenis en het bepaalde in art 33b Wet SUWI Ook gaat het UWV nader in op artikel 55 Wet SUWI dat bepaalt dat het UWV bij de uitvoering van zijn taak de identiteit van de belanghebbende vaststelt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van die taak Het tweede lid bepaalt dat een ieder op verzoek onverwijld aan het UWV inzage in een op hem betrekking hebbend document verstrekt voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van wettelijke taken van de rechtspersoon Naar de mening van het UWV valt diegene die een cliënt naar het spreekuur van de verzekeringsarts begeleidt onder de verplichting die is opgeschreven in dit artikel mede gelet ook op het belang van het voorkomen van georganiseerde fraude als hiervoor omschreven De formulering van het tweede lid omvat zo geeft het UWV aan in elk geval de volgende handelingen paspoort of andere toegestane identiteitskaart inkijken beproeven op geldigheid en echtheid en vergelijken van gezicht en foto ter vaststelling van de juiste identiteit van de persoon Het vastleggen van enkele gegevens is toegestaan waaronder het BSN maar het vastleggen van een kopie van het identiteitsbewijs in de administratie is op zich niet duidelijk in de letterlijke tekst van het artikel besloten Het UWV ziet desondanks wel mogelijkheden voor het bewaren van een kopie van het identiteitsbewijs De positie van de begeleider heeft ook vaak vertegenwoordigende kantjes met name in die gevallen dat de begeleider ook het woord doet voor de betrokken belanghebbende omdat deze zelf in de communicatie beperkt is neemt het belang toe ook van handhaving om zekerheid te hebben in de administratie over de identiteit van begeleiders Wanneer achteraf pas een verdenking rijst en het om identificatie gaat van een persoon die zich van een valt document blijkt te hebben bediend wordt de foto voor de identificatie van cruciaal belang Het tweede lid van art 55 Wet SUWI verbiedt het immers ook niet Beoordeling Verzoekster klaagt erover dat zij als professioneel begeleider zich bij het UWV moet legitimeren met een officieel legitimatiebewijs Ook klaagt zij erover dat het UWV een kopie van haar legitimatiebewijs en of

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/184 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 9 december 2013 2013 184 UWV voegt kopie legitimatie van vertrouwenspersoon cliënt toe aan dossier Vrijwilliger van het CNV begeleidt CNV leden tijdens ziekte naar het UWV als vertrouwenspersoon Zij moet zich van het UWV legitimeren en iedere keer wordt een kopie van haar legitimatie aan het persoonlijk dossier van de cliënt toegevoegd De Nationale ombudsman vindt dat het UWV terecht om legitimatie heeft gevraagd en het BSN nummer heeft vastgelegd om fraude tegen te gaan Maar hij vindt het onnodig bezwarend uit privacy oogpunt dat een kopie van het legitimatiebewijs wordt toegevoegd aan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22kopie+legitimatiebewijs%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive •