archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2013/142: Ivoriaanse man wordt bij re-integratiebureau opgepakt door de vreemdelingenpolitie | Nationale ombudsman
  verzoeker heeft de re integratiebegeleider verzuimd dit te doen De betrokken medewerker zag geen aanleiding om nader onderzoek te doen naar de verblijfsstatus van verzoeker Het UWV heeft er geen zicht op hoe het re integratiebureau hier mee omgaat Het UWV geeft het re integratiebureau niet de opdracht de verblijfsstatus te controleren omdat het dat zelf doet als daar aanleiding voor is In dit geval bleek achteraf dat het re integratiebureau uit eigen beweging onderzoek naar de verblijfsstatus van verzoeker had gedaan Het UWV verwees naar de eindrapportage waarin het re integratiebureau chronologisch aangeeft wat is er in dit dossier was voorgevallen Eindrapportage van het re integratiebureau aan het UWV Uit het verslag kwam naar voren dat de consulent van het re integratiebureau er tijdens het intakegesprek op 17 oktober 2012 met verzoeker achter kwam dat verzoeker wellicht niet over een geldige verblijfstitel beschikte Verzoeker kon hem slechts een slecht leesbaar kopie van zijn vreemdelingendocument tonen Vervolgens had de consulent navraag gedaan bij de IND De IND gaf de informatie dat er geen verblijfsaanvraag bekend was en verzoeker dus niet legaal in Nederland verbleef Daarna nodigde de consulent verzoeker uit om de beschikbare vacatures te bespreken om nader te onderzoeken wat zijn verblijfsstatus was Als voorbereiding nam hij de dag voor deze afspraak contact op met de vreemdelingenpolitie om nog eens navraag te doen naar de verblijfsstatus van verzoeker De vreemdelingenpolitie Amsterdam was naar aanleiding van dit telefonisch contact op het tijdstip waarop verzoeker op 19 oktober 2012 een afspraak met het re integratiebureau had langs gekomen op het kantoor van het re integratiebureau Toen verzoeker geen geldig verblijfsdocument kon laten zien nam de vreemdelingen politie hem voor onderzoek mee naar het politiebureau Drie dagen later nam de consulent opnieuw contact op met de vreemdelingenpolitie en kreeg te horen dat verzoeker in afwachting van de beslissing op zijn verblijfsaanvraag tijdelijk in Nederland mocht verblijven De consulent informeerde op dat moment de re integratiebegeleider van het UWV over de situatie Hij besprak dat verzoeker in afwachting van de beslissing op de aanvraag niet mag werken zijn werkgever en het UWV re integratiebureau zouden dan een boete van 8000 riskeren Vervolgens liet de IND de consulent weten dat de verblijfsaanvraag was afgewezen en verzoeker Nederland diende te verlaten Het UWV liet de consulent op zijn beurt weten dat verzoeker tegen zijn uitzetting in beroep was gegaan De consulent nam opnieuw contact met de IND op daarbij werd duidelijk dat verzoeker gedurende deze procedure in Nederland mocht verblijven Tenslotte sloot de consulent de zaak af met een eindrapportage re integratie aan het UWV Toelichting door het re integratiebedrijf Het re integratiebureau toonde zich verbijsterd over de conclusies die er door verzoekers advocaat uit het voorval waren getrokken Dit betrof met name de punten dat verzoeker onder valse voorwendselen naar hun kantoor zou zijn gelokt en dat er doelbewust een val door hen zou zijn opgezet dat het re integratiebureau geen kennis van het vreemdelingenrecht zouden hebben en bevooroordeeld zou zijn geweest en de veronderstelling dat het re integratiebureau zou hebben geweten dat verzoeker opgepakt zou worden door de vreemdelingenpolitie Het re integratiebureau benadrukte dat verzoeker nooit had gezegd dat hij illegaal in Nederland verbleef en desgevraagd nooit een geldig ID bewijs of paspoort had laten zien waaruit bleek dat hij rechtmatig in Nederland verbleef Dit bleek uit het klantvolgsysteem waarin alle details uit het re integratietraject van verzoeker waren vastgelegd Het re integratiebedrijf bracht naar voren dat zij er overigens in principe vanuit mochten gaan dat verzoeker rechtmatig in Nederland verbleef nu hij door het UWV was aangemeld voor een re integratietraject Daarnaast wees het re integratiebureau erop dat zowel het uitzendbureau van het re integratiebureau als het re integratiebureau zelf zwaar beboet zouden worden als zij verzoeker zouden hebben laten werken zonder dat er sprake was van rechtmatig verblijf en toestemming om te werken Om dit te contoleren was in eerste instantie contact met de IND opgenomen Omdat de IND geen goed antwoord kon geven was ter verificatie contact met de vreemdelingenpolitie opgenomen Informatie van de vreemdelingendienst De vreemdelingenpolitie was benaderd door het re integratiebureau dat melding deed dat verzoeker de volgende dag omstreeks 9 uur op hun kantoor zou komen in verband met een vacature en dat het re integratiebureau onduidelijk was of verzoeker nu wel of niet in Nederland mocht verblijven en toestemming had om te werken De vreemdelingenpolitie nam vervolgens contact op met de IND om informatie over verzoekers verblijfsstatus op te vragen De IND liet weten dat verzoeker niet rechtmatig in Nederland verbleef en verwijderbaar zou zijn Daarop is de vreemdelingenpolitie de volgende dag op eigen initiatief op het tijdstip dat verzoeker daar een afspraak had en in het kader van toezicht naar het reïntegratiebedrijf gegaan Omdat verzoeker niet onmiddellijk kon aantonen rechtmatig in Nederland te verblijven werd hij op het kantoor staande gehouden en overgebracht naar het politiebureau Dit op grond van een zogenaamd redelijk vermoeden van illegaal verblijf en ter vaststelling van zijn identiteit nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie Nadat verzoeker had aangegeven dat hij in Nederland een procedure mocht afwachten had de vreemdelingenpolitie telefonisch contact met de verzoekers advocaat Toen bleek dat verzoeker zijn verblijfsaanvraag in Nederland mocht afwachten is hij na anderhalf uur heen gezonden II Beoordeling Wat valt op In deze zaak valt allereerst op dat de gebeurtenissen op verzoeker een grote impact hebben gehad en de betrokken instanties en functionarissen het als routine beschouwen Aan de ene kant staat de heftige en emotionele ervaring van verzoeker die zich op het kantoor van het re integratiebedrijf meldde in de veronderstelling dat hij een gesprek over geschikte vacatures zou voeren en in plaats daarvan werd geconfronteerd met de vreemdelingenpolitie die hem meteen mee nam naar het politiebureau Aan de andere kant de zakelijke en nuchtere beleving van de gebeurtenissen door het re integratiebureau het UWV en de vreemdelingenpolitie die gewoon hun werk uitvoerden Er was hier sprake van een botsing van het systeem en het individu waarbij als gevolg van een incident een grote kloof

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/142 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  heeft toegezegd dat hij niet zou worden opgepakt De partner van een vrouw heeft een aanvraag ingediend voor een verblijfsvergunning die is afgewezen De Dienst Terugkeer en Vertrek DT V laat de vrouw weten dat haar partner illegaal in Nederland verblijft en ze hebben nog diverse keren contact Daarna houdt de vreemdelingenpolitie Rotterdam de partner van de vrouw staande en wordt de partner Nederland uitgezet De vrouw klaagt hierover omdat met de Dienst Terugkeer en Vertrek afspraken zouden zijn gemaakt over het uitblijven van inbewaringstelling De Nationale ombudsman concludeert dat de verklaringen hierover van de vrouw en DT V tegenover elkaar staan Er zijn onvoldoende aanknopingspunten om meer waarde te hechten aan een van de twee lezingen en zo een oordeel te kunnen geven Lees verder Onderwerpen dienst terugkeer vertrek dt v verblijfsvergunning afwijzing illegaal vreemdelingenpolitie uitzetting inbewaringstelling Rapport 23 februari 2012 2012 028 IND informeert vreemdelingenpolitie over verblijfsaanvraag zonder MVV Gezamenlijk rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman Turkse moeder vraagt voor zichzelf en haar 10 jarige in Nederland geboren dochter een verblijfsvergunning aan bij het M50 loket van de IND in Hoofddorp De moeder en haar dochter zijn vrijgesteld van de machtiging voorlopig verblijf Maar de ambtenaar van de IND reikt ze na anderhalf uur een negatieve beschikking uit Ondanks dat hun gemachtigde terstond een bezwaarschrift en een voorlopige voorziening bij de rechtbank overhandigt worden zij door de Vreemdelingenpolitie opgehaald en naar een politiebureau overgebracht om zo snel mogelijk te worden uitgezet Dit past in het zgn lik op stuk beleid Na twee uur worden ze heengezonden De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden deze gang van zaken in strijd met de behoorlijkheid die maatwerk vraagt en met artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag Zij doen de IND de aanbeveling om in situaties waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn en er geen aanleiding is om uit te zetten het lik op stuk beleid uit te voeren zonder de Vreemdelingenpolitie daarvoor in te schakelen Lees verder Onderwerpen verblijfsaanvraag machtiging tot voorlopig verblijf mvv bezwaarschrift immigratie en naturalisatiedienst ind vreemdelingenpolitie kinderombudsman trauma lik op stuk beleid binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Politie Rapport 18 februari 2010 2010 029 Vreemdelingenpolitie hield bij adrescontrole gehandicapte zuster aan en bracht haar over naar politiebureau terwijl men op zoek was naar echtgenote Echtgenote geen rechtmatig verblijf zuster van Nederlandse nationaliteit Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 17 juni 2011 2011 178 Asielzoeker klaagt dat vreemdelingenpolitie intakegesprek wilde vooraf aan aangifte Asielzoeker uit Zimbabwe verblijft in het AZC in Aalten en wil aangifte doen van mensenhandel in het kader van de B9 regel bij de politie Zevenaar In een eerder rapport 2006 279 stelde de Nationale ombudsman dat de politie altijd deze aangifte moet opnemen omdat mensenhandel hoge prioriteit heeft en voor het slachtoffer gevolgen voor de status Maar de politie neemt geen aangifte op en onderneemt ook geen andere actie De Nationale ombudsman vindt dat gezien de ernst van de problematiek en de afhankelijke situatie van de asielzoeker een vertragende en voorbehoud scheppend intakegesprek voorafgaand aan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vreemdelingenpolitie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en haar 10 jarige in Nederland geboren dochter een verblijfsvergunning aan bij het M50 loket van de IND in Hoofddorp De moeder en haar dochter zijn vrijgesteld van de machtiging voorlopig verblijf Maar de ambtenaar van de IND reikt ze na anderhalf uur een negatieve beschikking uit Ondanks dat hun gemachtigde terstond een bezwaarschrift en een voorlopige voorziening bij de rechtbank overhandigt worden zij door de Vreemdelingenpolitie opgehaald en naar een politiebureau overgebracht om zo snel mogelijk te worden uitgezet Dit past in het zgn lik op stuk beleid Na twee uur worden ze heengezonden De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden deze gang van zaken in strijd met de behoorlijkheid die maatwerk vraagt en met artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag Zij doen de IND de aanbeveling om in situaties waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn en er geen aanleiding is om uit te zetten het lik op stuk beleid uit te voeren zonder de Vreemdelingenpolitie daarvoor in te schakelen Lees verder Onderwerpen verblijfsaanvraag machtiging tot voorlopig verblijf mvv bezwaarschrift immigratie en naturalisatiedienst ind vreemdelingenpolitie kinderombudsman trauma lik op stuk beleid binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Politie Rapport 4 oktober 2013 2013 142 Ivoriaanse man wordt bij re integratiebureau opgepakt door de vreemdelingenpolitie Man van Ivoriaanse afkomst krijgt een ziektewetuitkering van het UWV Hij heeft een gesprek met het re integratiebureau en vertelt over zijn beperkingen om te werken wegens medische klachten en dat zijn verblijfsvergunning is verlopen Hij wil wel werken en het re integratiebureau nodigt hem uit om een passend aanbod te bespreken Op het kantoor wacht de vreemdelingenpolitie hem op en neemt hem mee naar het politiebureau om hem meteen uit te zetten De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat het UWV de regie houdt Dat betekent op deskundige en zuivere wijze de verblijfsstatus van vreemdelingen controleren en bewuste keuzes maken bij re integratie van vreemdelingen Lees verder Onderwerpen re integratiebureau vreemdelingenpolitie uwv verblijfsaanvraag sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 10 maart 2011 2011 090 Naturalisatieverzoek IND wordt niet geaccepteerd door verblijfsgat Marokkaanse man heeft verblijfsvergunning vanwege zijn studie Direct na zijn studie gaat hij aan het werk en vraagt een nieuwe verblijfsvergunning aan Tussen het einde van de studievergunning en de aanvang van de werkvergunning liggen twee weken er is dus een verblijfsgat Later wordt zijn naturalisatieverzoek afgewezen hij is niet vijf jaar onafgebroken in Nederland geweest De Nationale ombudsman vindt dat de IND de man niet goed heeft geïnformeerd over het voorkomen van een verblijfsgat Ook heeft de IND de klacht van de man ten onrechte niet in behandeling genomen Zie ook 2011 089 Lees verder Onderwerpen verblijfsvergunning zoekjaar kennismigrantenregeling arbeidscontract immigratie en naturalisatiedienst ind verblijfsgat verblijfsaanvraag naturalisatieverzoek informatieverstrekking klachtbehandeling fair play binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 10 maart 2011 2011 089 Verzoek verblijfsvergunning EG langdurig verblijf wordt niet geaccepteerd door verblijfsgat Ethiopische vrouw studeerde in Nederland op basis van een studievergunning Zij vraagt na haar afstuderen een verblijfsvergunning in het kader van de kennismigrantenregeling aan zij wordt promovendus De einddatum van de studievergunning is de dag

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verblijfsaanvraag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/084: Visadienst accepteert slechts MVV-adviesverzoek via formulier | Nationale ombudsman
  maar per brief waren ingediend Verzoekers moesten dan wel de bewoordingen van het formulier volgen en alle daarbij gevraagde gegevens meeleveren De staatssecretaris liet weten dat het in dit geval beter was geweest om verzoeksters brief van 10 mei 2012 niet alleen door verwijzing naar het ontbrekende formulier af te doen Op zich waren alle gevraagde bescheiden overgelegd Ook was het beter geweest om contact op te nemen met verzoeksters advocaat naar aanleiding van de ingediende klacht De staatssecretaris merkte nog op dat de MVV adviesprocedure met ingang van 1 juni 2013 was afgeschaft Ook gaf hij aan dat verzoekster intussen naar Nederland was gereisd met een MVV en dat zij in het bezit was gesteld van een verblijfsvergunning II BEOORDELING Vereiste van maatwerk 2 1 Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid bereid is om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen Dit betekent dat een overheidsinstantie een aanvraag of advies verzoek dat niet middels een voorgeschreven formulier maar op andere wijze schriftelijk is ingediend zoals per brief niet enkel om die reden buiten behandeling kan stellen Schending vereiste van maatwerk 2 2 De Nationale ombudsman heeft er begrip voor dat de Visadienst ook in het belang van de vreemdeling gebruik maakt van voorgeschreven aanvraagformulieren om aanvragen of verzoeken op efficiënte en ordelijke wijze te kunnen verwerken Dit betekent echter niet dat wanneer iemand op andere wijze schriftelijk een aanvraag of verzoek indient en daarbij de benodigde gegevens bijvoegt de aanvraag of het verzoek enkel vanwege het niet gebruiken van het voorgeschreven formulier buiten behandeling moet worden gesteld Dit geldt te meer nu niet is gebleken dat het op andere wijze indienen van een aanvraag tot administratieve problemen zou leiden Naar het oordeel van de Nationale ombudsman had de Visadienst verzoeksters brief van 10 mei 2012 waarbij zij een MVV adviesverzoek deed in behandeling moeten nemen Voor zover essentiële gegevens ontbraken had de Visadienst verzoekster in de gelegenheid moeten stellen om deze gegevens alsnog aan te leveren Immers op grond van paragraaf B1 1 1 2 van de Vreemdelingencirculaire 2000 zie Achtergrond onder 4 had de Visadienst verzoekster een hersteltermijn van twee weken moeten verlenen Nu de Visadienst verzoeksters brief van 10 mei 2012 zonder het verlenen van een hersteltermijn buiten behandeling heeft gesteld is de Nationale ombudsman van oordeel dat het vereiste van maatwerk is geschonden De onderzochte gedraging is dan ook niet behoorlijk 2 3 Voorts merkt de Nationale ombudsman nog het volgende op De Visadienst hoefde verzoekster niet meteen als partner van een gemeenschapsonderdaan in het bezit te stellen van een inreisvisum Immers eerst moest aan de hand van gegevens en bescheiden worden beoordeeld of verzoekster en haar partner een aangetoonde duurzame relatie hadden Dit bleek volgens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie niet het geval te zijn Verzoekster en haar partner hadden namelijk niet gedurende minimaal zes maanden een gezamenlijke huishouding gevoerd Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van de Visadienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ondergebracht bij de Immigratie en Naturalisatiedienst is gegrond wegens schending van het vereiste van maatwerk De Nationale ombudsman dr A F M Brenninkmeijer Achtergrond 1 Richtlijn 2004 38 EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden tot wijziging van verordening EEG nr 1612 68 en tot intrekking van de richtlijnen 64 221 EEG 68 360 EEG 72 194 EEG 73 148 EEG 75 34 EEG 75 35 EEG 90 364 EEG 90 365 EEG en 93 96 EEG Artikel 2 onder 1 en 2 Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder 1 burger van de Unie eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit 2 familielid a de echtgenoot b de partner met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat een geregistreerd partnerschap heeft gesloten voorzover de wetgeving van het gastland geregistreerd partnerschap gelijk stelt met huwelijk en aan de voorwaarden van de wetgeving van het gastland is voldaan c de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder b beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn d de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder b die te hunnen laste zijn Artikel 3 tweede lid 2 Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf van de betrokkenen vergemakkelijkt het gastland overeenkomstig zijn nationaal recht binnenkomst en verblijf van de volgende personen a andere niet onder de definitie van artikel 2 punt 2 vallende familieleden ongeacht hun nationaliteit die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht in eerste instantie geniet of die vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven b de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft Het gastland onderzoekt de persoonlijke situatie nauwkeurig en motiveert een eventuele weigering van toegang of verblijf Artikel 5 eerste en tweede lid 1 Onverminderd het bepaalde met betrekking tot reisdocumenten bij nationale grenscontroles laten de lidstaten de burger van de Unie die voorzien is van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort alsmede familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die voorzien zijn van een geldig paspoort hun grondgebied binnenkomen Aan burgers van de Unie kan geen inreisvisumplicht of soortgelijke formaliteit worden opgelegd 2 Familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten mogen slechts aan de inreisvisumplicht worden onderworpen overeenkomstig Verordening EG nr 539 2001 of in voorkomend geval de nationale wetgeving Voor de toepassing van deze richtlijn verleent een geldige verblijfskaart als bedoeld in artikel 10 deze familieleden vrijstelling van de visumplicht De lidstaten verlenen deze personen alle faciliteiten om de nodige visa

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/084 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  onvoldoende motivatie bij afwijzing mvv advies voor zijn schoonmoeder Een man wil zijn 90 jarige schoonmoeder uit Wit Rusland voor zes maanden naar Nederland laten komen De IND wijst dit verzoek af De Nationale ombudsman vindt dat de Visadienst niet voldoende transparant is omdat niet duidelijk wordt onder welke voorwaarden het tijdelijke verblijf van de schoonmoeder binnen de geldende regels mogelijk is Lees verder Onderwerpen machtiging tot voorlopig verblijf mvv mvv advies vergunning vestigingsgevaar immigratie en naturalisatiedienst ind visadienst veiligheid en justitie Column 29 december 2012 Alleen met de feestdagen Sjoerd wil zijn Peruaanse vriendin Sophia voor de feestdagen over laten komen naar Nederland Voor een machtiging tot voorlopig verblijf vult hij het formulier in van de Visadienst van de IND Ook stuurt hij de gevraagde documenten mee Lees verder Onderwerpen visadienst aanvraag om paspoort verblijfsvergunning ind Rapport 24 juli 2012 2012 121 Indiase man klaagt over miskenning versnelde visumprocedure familieleden EU onderdanen Een Indiase man en Britse vrouw zijn voor een week op huwelijksreis in Thailand Zij willen hun reis met een week verlengen in Amsterdam en vragen bij de Nederlandse ambassade in Bangkok een visum aan Dat wordt geweigerd Als ze weer thuis zijn in India doen ze weer een poging dit keer bij het Nederlandse consulaat in Mumbai Opnieuw een weigering op grond van een onduidelijk reisdoel en gevaar van vestiging in Nederland Het bezwaar dat de man indient bij de Visadienst wordt gehonoreerd en ze reizen toch nog naar Nederland Omdat de man is getrouwd met een Britse vrouw kunnen zij aanspraak maken op een versoepelde visumprocedure op grond van een Europese richtlijn De ambassade en het consulaat bleken in dit geval te twijfelen aan de identiteit van de man en aan de authenticiteit van de huwelijksakte Volgens de ombudsman hadden ze dit meteen duidelijker moeten maken aan het echtpaar zodat deze het verzuim hadden kunnen herstellen De ombudsman neemt er met instemming kennis van dat de minister de uitvoering de Europese richtlijn bij de posten onder de aandacht wil brengen Lees verder Onderwerpen nederlandse ambassade in bangkok nederlandse consulaat generaal in mumbai visum aanvraag visadienst bezwaarschrift huwelijksakte fair play buitenlandse zaken Rapport 6 juli 2012 2012 112 Man heeft dubbele legeskosten ipv hersteltermijn bij adviesaanvraag MVV bij IND Man vraagt bij de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken maar ondergebracht bij de IND een advies aan voor een machtiging tot voorlopig verblijf MVV van zijn Peruaanse vriendin De Visadienst wijst zijn verzoek af want vindt dat hij onvoldoende gegevens heeft geleverd De man dient een nieuw verzoek in maar inmiddels zijn de leges verhoogd en moet hij niet 830 maar 1250 betalen De Nationale ombudsman vindt dat de Visadienst hem een hersteltermijn had moeten geven om de benodigde gegevens op te sturen Tijdens de behandeling van deze zaak heeft de IND hem het verschil in leges terugbetaald Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind machtiging tot voorlopig verbijf mvv adviesaanvraag informatieverstrekking leges aanvraagprocedure aanvraagformulier hersteltermijn transparantie buitenlandse zaken Rapport 19 oktober 2010 2010 305

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22visadienst%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 11 juli 2013 2013 084 Visadienst accepteert slechts MVV adviesverzoek via formulier Surinaamse vrouw wil bij haar Belgische partner in Nederland gaan wonen Zij vraagt bij de Visadienst een machtiging tot voorlopig verblijf aan Maar zij hoort daar ondanks herhaaldelijk rappeleren niets van Vervolgens besluit de Visadienst de aanvraag niet te behandelen In de klachtprocedure zegt de Visadienst dat de vrouw gebruik had moeten maken van een formulier van de website De Nationale ombudsman heeft er begrip voor dat de Visadienst in beginsel iedereen gebruik wil laten maken van aanvraagformulieren maar vindt dat als iemand via een brief een aanvraag doet ze

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22mvv-adviesverzoek%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  kan worden gegeven en dat hij twee dagen later terug kan komen Hij moet nu de vliegtickets omboeken en kosten maken De minister stelt dat de man te kort voor zijn reis de mvv s had aangevraagd de verwerkingstijd kan door diverse oorzaken variëren De Nationale ombudsman is het eens met de minister dat in dit geval geen noodprocedure is gevolgd Wel is de ombudsman van oordeel dat de ambassade ten onrechte geen bewijs van inlevering van het paspoort heeft verstrekt Lees verder Onderwerpen machtiging tot voorlopig verblijf mvv visum ambassade Rapport 11 juli 2013 2013 084 Visadienst accepteert slechts MVV adviesverzoek via formulier Surinaamse vrouw wil bij haar Belgische partner in Nederland gaan wonen Zij vraagt bij de Visadienst een machtiging tot voorlopig verblijf aan Maar zij hoort daar ondanks herhaaldelijk rappeleren niets van Vervolgens besluit de Visadienst de aanvraag niet te behandelen In de klachtprocedure zegt de Visadienst dat de vrouw gebruik had moeten maken van een formulier van de website De Nationale ombudsman heeft er begrip voor dat de Visadienst in beginsel iedereen gebruik wil laten maken van aanvraagformulieren maar vindt dat als iemand via een brief een aanvraag doet ze die wel in behandeling moet nemen Lees verder Onderwerpen visadienst immigratie en naturalisatiedienst ind mvv adviesverzoek machtiging tot voorlopig verblijf mvv visum veiligheid en justitie Rapport 28 februari 2013 2013 017 Man klaagt over onvoldoende motivatie bij afwijzing mvv advies voor zijn schoonmoeder Een man wil zijn 90 jarige schoonmoeder uit Wit Rusland voor zes maanden naar Nederland laten komen De IND wijst dit verzoek af De Nationale ombudsman vindt dat de Visadienst niet voldoende transparant is omdat niet duidelijk wordt onder welke voorwaarden het tijdelijke verblijf van de schoonmoeder binnen de geldende regels mogelijk is Lees verder Onderwerpen machtiging tot voorlopig verblijf mvv mvv advies

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22machtiging+tot+voorlopig+verblijf+%28mvv%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ombudsman vindt dat de ambassade duidelijk had moeten aangeven dat het vooraf gemeld moet worden als de wens bestaat tot juridisch bijstand bij het gesprek De minister heeft dit tijdens het onderzoek van de ombudsman erkend Lees verder Onderwerpen nederlandse ambassade visumaanvraag juridische bijstand advocaat informatieverstrekking Rapport 29 november 2012 2012 193 Fondswerver klaagt over nalating ambassade informatie verstrekking voorwaarden visum Fondsenwerver voor een kindertehuis in Bangladesh nodigt twee medewerkers van het tehuis uit voor een bezoek aan Nederland Zij heeft voor de benodigde papieren contact met de Nederlandse ambassade in Dhaka Bij hun aankomst in Parijs wordt hun de toegang tot het Schengengebied geweigerd omdat zij niet alle vereiste documenten en onvoldoende contant geld bij zich hebben De Nationale ombudsman stelt vast dat op de website van de ambassade weliswaar is te vinden welke stukken men bij zich moet hebben Toch vindt hij dat de ambassade bij de verstrekking van het visum aan de hand van een lijst alle vereisten had moeten nalopen Hij heeft er kennis van genomen dat de ambassade nu bij het visum een informatiebrief meegeeft Lees verder Onderwerpen informatieverstrekking nederlandse ambassade visum aanvraag buitenlandse zaken Nieuwsbericht 14 februari 2014 Ombudsman vraagt Timmermans om oplossingen visumvertegenwoordigingsregelingen De Nationale ombudsman vraagt in een brief aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken om een praktische oplossing te vinden voor de problemen die Nederlandse burgers en hun familie en vrienden die op bezoek willen komen ondervinden als zij in bero Lees verder Onderwerpen visum om recht procedure afwijzing Rapport 11 juli 2013 2013 084 Visadienst accepteert slechts MVV adviesverzoek via formulier Surinaamse vrouw wil bij haar Belgische partner in Nederland gaan wonen Zij vraagt bij de Visadienst een machtiging tot voorlopig verblijf aan Maar zij hoort daar ondanks herhaaldelijk rappeleren niets van Vervolgens besluit de Visadienst de aanvraag niet te behandelen In de klachtprocedure zegt de Visadienst dat de vrouw gebruik had moeten maken van een formulier van de website De Nationale ombudsman heeft er begrip voor dat de Visadienst in beginsel iedereen gebruik wil laten maken van aanvraagformulieren maar vindt dat als iemand via een brief een aanvraag doet ze die wel in behandeling moet nemen Lees verder Onderwerpen visadienst immigratie en naturalisatiedienst ind mvv adviesverzoek machtiging tot voorlopig verblijf mvv visum veiligheid en justitie Column 25 juli 2011 Buitenlandse Zaken vaag over visum Erik doet al jaren met veel toewijding en plezier vrijwilligerswerk in Afrika Na een periode in Kenia belandt hij op een school in Uganda Lees verder Onderwerpen visum om ministerie van buitenlandse zaken gegevens aanvraag nederlandse ambassade Rapport 3 juli 2012 2012 108 Man klaagt over informatieverstrekking voorwaarden visumaanvraag Nlse ambassade Rabat Man nodigt zijn schoonzus uit Marokko uit voor een vakantie in Nederland omdat zij net haar middelbare school heeft afgesloten De Nederlandse ambassade in Rabat weigert haar visum kort verblijf onder meer omdat de ambassade vermoedt dat zij niet op tijd terugkeert Onduidelijk is op die website dat de aanvrager zelf duidelijk moet maken dat hij of zij tijdig weer naar Marokko zal

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22visum%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive •