archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Geen vervolgonderzoek naar controle bij grens door KMar | Nationale ombudsman
  de KMar Koninklijke Marechaussee Deze controles zouden gebeuren op basis van ongeoorloofde selectie van mensen bijvoorbeeld op grond van ras Dit zou kunnen leiden tot ongelijke behandeling en discriminatie De ombudsman heeft daarop overleg gevoerd met de KMar over de uitvoering van de controles en heeft er een aantal bijgewoond Toen duidelijk werd dat het Europees Hof zich over de kwestie ging buigen heeft hij de uitspraak afgewacht Nu duidelijk is dat de controles door de KMar en de Schengengrenscode elkaar niet bijten is er geen aanleiding voor de ombudsman om verder onderzoek te doen Bovendien is de wet voor de controles inmiddels aangepast De man klaagde bij de ombudsman over een situatie die voor de wetswijziging plaats vond De criteria van selectie zijn nu zeer duidelijk vastgelegd in de wet iedereen controleren in maximaal twee treincoupés per trein maximaal acht treinen per dag en maximaal 2 treinen per traject Na het gesprek met de KMar en het bijwonen van een aantal controles heeft de Nationale ombudsman geconcludeerd dat hij ook in uitvoeringspraktijk geen aanleiding ziet verder onderzoek te doen Controles De KMar controleert in een gebied achter de grens reizigers die vanuit een ander Schengenland Nederland in komen De controle is gericht op het vaststellen van identiteit nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie De controles gebeuren om illegale immigratie en criminaliteit die daar uit voort vloeit tegen te gaan en zijn gebonden aan bepaalde beperkingen Zo mogen bijvoorbeeld in internationale treinen maximaal twee treincoupes worden gecontroleerd en dat moet gebeuren in maximaal 30 minuten na het passeren van de grens of uiterlijk tot het tweede station na die grens Onderwerpen onderzoek om vooronderzoek discriminatie ongelijke behandeling veiligheid Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Column 17 augustus 2008 Paspoort graag Een gezellig weekendje weg naar Duitsland eindigt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2012/geen-vervolgonderzoek-naar-controle-bij-grens-door (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  het loonbeslag de man moet worden geïnformeerd voordat het beslag bij de werkgever bekend wordt Lees verder Onderwerpen gerechtsdeurwaarder informatieverstrekking loonbeslag betalingsregeling zorgverzekering schuld veiligheid en justitie Rapport 28 december 2012 2012 208 Man vindt het onterecht dat anonieme melding leidt tot vooronderzoek politie Naar aanleiding van een anonieme melding via MMA in 2008 dat een man foto s maakte van meisjes van 10 tot 12 jaar in uitdagende poses gaan twee wijkagenten bij de man langs Tijdens het bezoek laat de man de agenten de foto s die hij gemaakt heeft zien op zijn laptop De agenten stellen vast dat het heel normale foto s zijn en vertrekken met de mededeling dat de zaak hiermee is afgedaan De man laat de zaak aanvankelijk rusten maar in 2011 na het lezen van een artikel over MMA neemt hij contact op met een krant die vervolgens een artikel publiceert over zijn zaak Dit leidt ook tot kamervragen De minister stelt in antwoord op die vragen dat de anonieme melding was onderbouwd door andere onderzoeksgegevens De man is ervan overtuigd dat deze aanvullende informatie een mutatie in de politiesystemen over een incident in 2007 achteraf is opgemaakt om het bezoek aan zijn woning te rechtvaardigen De Nationale ombudsman vindt geen aanwijzingen hiervoor en is van oordeel dat de anonieme tip in combinatie met de mutatie uit 2007 het bezoek aan zijn woning rechtvaardigde De ombudsman vindt het echter niet behoorlijk dat de politie de man pas geruime tijd na de klachtprocedure heeft geïnformeerd over deze aanvullende gegevens Lees verder Onderwerpen anonieme melding Politie seksueel misbruik Politie Nieuwsbericht 20 december 2012 Geen vervolgonderzoek naar controle bij grens door KMar De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer ziet geen reden voor vervolgonderzoek na zijn vooronderzoek naar de manier waarop de KMar in de grensstreek controleert of mensen illegaal het land zijn binnenkomen Het zogenaamde Mobiel toezicht veiligheid Lees verder Onderwerpen onderzoek om vooronderzoek discriminatie ongelijke behandeling veiligheid Nieuwsbericht 21 februari 2013 Ombudsman onderzoekt toegang medische zorg voor asielzoekers De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzoekt de medische zorg voor uitgeprocedeerde asielzoekers Lees verder Onderwerpen asielzoekers Zorg medische zorg ter apel uitzetting vooronderzoek Nieuwsbericht 14 augustus 2012 Ombudsman doet geen verder onderzoek naar schopincident De resultaten van zijn vooronderzoek naar het incident waarbij een Rotterdamse politieagente een man schopte zijn voor ombudsman Alex Brenninkmeijer geen aanleiding verder onderzoek te doen Lees verder Onderwerpen onderzoek Politie vooronderzoek om getuigen strafrechtelijk onderzoek Rapport 7 mei 2013 2013 045 Gescheiden man klaagt over omgang van AMK met zijn zorgmelding tegen zijn ex echtgenote Een gescheiden vader doet bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling AMK van Bureau Jeugdzorg een melding van psychische mishandeling van zijn kinderen door zijn ex echtgenote bij wie de kinderen wonen Daarna komen ook een anonieme melding en een melding van de buurvrouw van de moeder binnen De vader verwacht dat het AMK op basis van de meldingen een gesprek met hem en zijn kinderen en met de buurvrouw van zijn ex partner voert Het AMK polst eerst

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vooronderzoek%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  002 Brommerbestuurder op fietspad klaagt over ongelijke behandeling door motoragent Winkelier wordt in Nijmegen bekeurd terwijl hij met zijn brommer door het voetgangersgebied rijdt om zijn winkel te bevoorraden Terwijl hij met de verbalisant in gesprek is maken ook anderen zich op dat moment schuldig aan verkeersovertredingen maar zij worden niet bekeurd De Nationale ombudsman begrijpt dat het kan voorkomen dat tijdens een ad hoc controle overtreders niet worden bekeurd omdat de politie met een andere overtreder in gesprek is Dat levert geen rechtsongelijkheid op Lees verder Onderwerpen regiopolitie gelderland zuid verkeerscontrole bekeuring ongelijke behandeling voetgangersgebied brommer Politie Nieuwsbericht 20 december 2012 Geen vervolgonderzoek naar controle bij grens door KMar De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer ziet geen reden voor vervolgonderzoek na zijn vooronderzoek naar de manier waarop de KMar in de grensstreek controleert of mensen illegaal het land zijn binnenkomen Het zogenaamde Mobiel toezicht veiligheid Lees verder Onderwerpen onderzoek om vooronderzoek discriminatie ongelijke behandeling veiligheid Column 19 mei 2012 Gemeente houdt de boot af Edward woont in Friesland Zijn buurman Wobbe is de trotse eigenaar van meerdere skûtsjes de bekende Friese platbodems Hij neemt mensen mee op zeiltochten Natuurlijk houdt Wobbe zijn boten in topconditie Hij is regelmatig ijverig met onderhoud Lees verder Onderwerpen boot gemeente om bezwaar handhaving rechter Onderzoek 15 september 2011 2011 252 Eigen onderzoek naar uitvoeringspraktijk preventief fouilleren In onze samenleving zijn de zorg voor een veilige leefomgeving voor burgers enerzijds en het beschermen van de privacy en de lichamelijke integriteit van burgers anderzijds belangrijke mensenrechten Lees verder Onderwerpen preventief fouilleren onderzoek praktijk rechten Nieuwsbericht 23 februari 2010 Provincies aan zet bij netwerkpleegzorg Sommige kinderen kunnen niet meer door hun ouders verzorgd worden De overheid vindt het belangrijk dat zij bij familie of bekenden opgevangen kunnen worden Lees verder Onderwerpen vergoeding begeleiding onderzoek bureau jeugdzorg beleid

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22ongelijke+behandeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/121: Indiase man klaagt over miskenning versnelde visumprocedure familieleden EU-onderdanen | Nationale ombudsman
  heeft echter geen resultaat gehad 4 Verzoeker kan zich niet neerleggen bij deze hele gang van zaken en hij diende hierover een klacht in bij de Visadienst Deze klacht die betrekking had op de lange behandelingsduur van de visumaanvraag de daardoor geleden schade en de gestelde voorwaarde dat hij een retourticket diende over te leggen werd door de Visadienst op 18 mei 2011 kennelijk ongegrond verklaard Op 26 juni 2011 diende verzoeker een klacht in bij de Nationale ombudsman Visie minister van Buitenlandse Zaken 1 In zijn brief aan de Nationale ombudsman als reactie op de opening van het onderzoek schrijft de minister dat verzoeker bij zijn eerste visumaanvraag bij de Nederlandse ambassade in Bangkok niet kon aantonen dat hij de partner was van een EU EER onderdaan omdat hij geen gelegaliseerde huwelijksakte kon overleggen Ook zou hij niet hebben kunnen aantonen dat zijn echtgenote hem zou begeleiden of dat hij zich bij haar zou voegen Daarom kon verzoeker geen aanspraak maken op de versnelde en kosteloze visumprocedure op basis van Richtlijn 2004 38 EG van het Europese Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie en hun familieleden zie achtergrond onder 1 hierna de richtlijn 2 Hoewel verzoeker niet aan deze voorwaarden voldeed hoefde hij geen leges te betalen voor zijn aanvraag Hieruit kan volgens de minister worden afgeleid dat de aanvraag door de ambassade in behandeling is genomen conform de richtlijn Toen bleek dat verzoeker niet in aanmerking kwam voor een visum op basis van de richtlijn is zijn aanvraag ook als een reguliere aanvraag behandeld Maar ook in deze procedure bleek verzoeker niet in aanmerking te komen voor een visum omdat het reisdoel niet aangetoond kon worden met ondersteunende documenten zoals vliegtickets of hotelreserveringen Het visum is volgens de minister geweigerd op grond van een onduidelijk reisdoel maar verzoeker wilde de beschikking niet in ontvangst nemen Deze visumaanvraag was hiermee afdoende behandeld aldus de minister 3 Verzoeker heeft nog een tweede keer een visum aangevraagd bij de Nederlandse ambassade in Bangkok Bij deze aanvraag heeft verzoeker volgens de minister als reisdoel toerisme aangevinkt In een begeleidend schrijven stelde verzoeker volgens de minister dat hij een aantal Schengenlanden wilde bezoeken maar welk land het hoofddoel werd was nog niet zeker Op grond van de ene hotelreservering kon niet worden vastgesteld welk land het hoofddoel werd en er werden geen andere documenten overgelegd Het is wel noodzakelijk dat het land waar men het langst wil verblijven wordt vastgesteld want dan moet bij de vertegenwoordiging van dat land een Schengenvisum worden aangevraagd aldus de minister Verzoeker beschikte ook niet over andere Schengenvisa of een visum voor het Verenigd Koninkrijk volgens de minister De huwelijksregistratie kon weer niet worden geverifieerd omdat de huwelijksakte nog steeds niet was gelegaliseerd Deze keer nam verzoeker wel zijn weigeringsbeschikking in ontvangst maar hij heeft geen gebruik gemaakt van de bezwaarprocedure Ook voor deze aanvraag heeft de ambassade geen leges in rekening gebracht Hiermee was ook de tweede aanvraag naar behoren afgehandeld 4 De derde visumaanvraag heeft verzoeker bij het Consulaat Generaal in Mumbai India ingediend Volgens de minister twijfelde het consulaat aan verzoekers identiteit en aan de authenticiteit van de huwelijksakte waardoor verzoeker niet in aanmerking kwam voor een visum De identificatie van verzoeker werd bemoeilijkt omdat hij verwondingen aan zijn gezicht had als gevolg van een ongeluk Eerder had verzoeker bij de aanvraag van het visum bij het Italiaanse consulaat een huwelijksakte overgelegd zonder te vermelden dat het om een huwelijk met een EU EER onderdaan ging terwijl het huwelijk niet was ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk en er geen ondersteunende documenten waren die de relatie met de EU EER onderdaan konden vaststellen Om die redenen werd het visum door het Italiaanse consulaat geweigerd Het feit dat ook het Italiaanse consulaat het visum eerder had geweigerd bevestigde de twijfel van het consulaat Het visum werd geweigerd Ook deze keer hoefde verzoeker geen leges te betalen 5 Volgens de minister hebben de ambassade in Bangkok en het Consulaat Generaal Mumbai de aanvragen in behandeling genomen zonder hiervoor leges in rekening te brengen Hieruit kan volgens de minister geconcludeerd worden dat de ambassade en het consulaat rekening hielden met kosteloze en versnelde visumfacilitering Uit het visumsysteem en het dossier is niet op te maken of de ambassade herstel verzuim heeft aangeboden aldus de minister Navraag op het consulaat naar de beweegredenen van de weigeringsbeschikking leverde geen resultaat op omdat de betrokken medewerker de post heeft verlaten 6 De minister concludeert in zijn brief aan de Nationale ombudsman dat het Consulaat Generaal Mumbai niet altijd de juiste afwegingen heeft gemaakt Zo stelde het consulaat ten onrechte dat de referente geen EU EER onderdaan is terwijl verzoeker een kopie overlegde van het Britse reisdocument van zijn echtgenote Niettemin waren de vertegenwoordigingen volgens de minister gerechtigd om te concluderen dat verzoeker geen aanspraak kon maken op een bijzondere behandeling op basis van de richtlijn omdat verzoeker niet de nodige bewijsstukken kon tonen zoals een gelegaliseerde huwelijksakte Bovendien werd er getwijfeld aan zijn identiteit 7 Op basis van het feit dat door beide posten geen visumleges werden geïnd kan volgens de minister worden aangenomen dat de aanvraag in eerste instantie op basis van de richtlijn in behandeling werd genomen Vervolgens is de aanvraag ook nog beoordeeld op basis van de reguliere procedure zonder daarvoor leges in rekening te brengen 8 De minister is van mening dat het beter zou zijn geweest als verzoeker de gelegenheid tot herstel verzuim was geboden of als hij een weigeringsbeschikking had ontvangen met als weigeringsreden familierelatie onduidelijk maar hij acht de klacht dat de Nederlandse vertegenwoordigingen miskend hebben dat verzoeker in aanmerking kwam voor de kosteloze en versnelde visumprocedure ongegrond 9 Verder schrijft de minister in zijn brief aan de Nationale ombudsman dat de richtlijn nog relatief nieuwe materie is die bij diverse overheids instanties interpretaties uitlokt en dat hij voornemens is om binnen de Vreemdelingenketen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/121 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 4 resultaten gevonden Rapport 24 juli 2012 2012 121 Indiase man klaagt over miskenning versnelde visumprocedure familieleden EU onderdanen Een Indiase man en Britse vrouw zijn voor een week op huwelijksreis in Thailand Zij willen hun reis met een week verlengen in Amsterdam en vragen bij de Nederlandse ambassade in Bangkok een visum aan Dat wordt geweigerd Als ze weer thuis zijn in India doen ze weer een poging dit keer bij het Nederlandse consulaat in Mumbai Opnieuw een weigering op grond van een onduidelijk reisdoel en gevaar van vestiging in Nederland Het bezwaar dat de man indient bij de Visadienst wordt gehonoreerd en ze reizen toch nog naar Nederland Omdat de man is getrouwd met een Britse vrouw kunnen zij aanspraak maken op een versoepelde visumprocedure op grond van een Europese richtlijn De ambassade en het consulaat bleken in dit geval te twijfelen aan de identiteit van de man en aan de authenticiteit van de huwelijksakte Volgens de ombudsman hadden ze dit meteen duidelijker moeten maken aan het echtpaar zodat deze het verzuim hadden kunnen herstellen De ombudsman neemt er met instemming kennis van dat de minister de uitvoering de Europese richtlijn bij de posten onder de aandacht wil brengen Lees verder Onderwerpen nederlandse ambassade in bangkok nederlandse consulaat generaal in mumbai visum aanvraag visadienst bezwaarschrift huwelijksakte fair play buitenlandse zaken Video 4 juni 2012 Column Op de bonnefooi Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen zorgverzekering verzekering nederlandse ambassade in bangkok ziekenhuis ministerie van buitenlandse zaken klachtmelding

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22nederlandse+ambassade+in+bangkok%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 24 juli 2012 2012 121 Indiase man klaagt over miskenning versnelde visumprocedure familieleden EU onderdanen Een Indiase man en Britse vrouw zijn voor een week op huwelijksreis in Thailand Zij willen hun reis met een week verlengen in Amsterdam en vragen bij de Nederlandse ambassade in Bangkok een visum aan Dat wordt geweigerd Als ze weer thuis zijn in India doen ze weer een poging dit keer bij het Nederlandse consulaat in Mumbai Opnieuw een weigering op grond van een onduidelijk reisdoel en gevaar van vestiging in Nederland Het bezwaar dat de man indient bij de Visadienst wordt gehonoreerd en ze reizen toch nog naar Nederland Omdat de man is getrouwd met een Britse vrouw kunnen zij aanspraak maken op een versoepelde visumprocedure op grond van een Europese richtlijn De ambassade en het consulaat bleken in dit geval te twijfelen aan de identiteit van de man en aan de authenticiteit van de huwelijksakte Volgens de ombudsman hadden ze dit meteen duidelijker moeten maken aan het echtpaar zodat deze het verzuim hadden kunnen herstellen De ombudsman neemt er met instemming kennis van dat de minister de uitvoering de Europese richtlijn bij de posten onder de aandacht wil brengen Lees

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22nederlandse+consulaat-generaal+in+mumbai%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Rapport 6 maart 2013 2013 019 Vrouw klaagt dat Nederlandse Ambassade onaangekondigd filmt bij visumaanvraag Een vrouw wil haar Egyptische partner voor een kort bezoek naar Nederland laten komen Op de website van de Nederlandse ambassade in Cairo heeft ze onderzocht welke documenten daarvoor nodig zijn Toch bleken er nog wat kinken in de kabel en werd uiteindelijk het verzoek niet ingewilligd De Nationale ombudsman is van oordeel dat de ambassade het beeldmateriaal van het interview waarop de ambassade zich beroept had moeten bewaren De klachten over de informatieverstrekking over de vereisten waaraan een visumaanvraag moet voldoen en over de video opname van het interview van de man door de Nederlandse ambassade in Cairo vindt de ombudsman ongegrond Lees verder Onderwerpen visum aanvraag nederlandse ambassade filmopname fair play buitenlandse zaken Rapport 3 juli 2012 2012 108 Man klaagt over informatieverstrekking voorwaarden visumaanvraag Nlse ambassade Rabat Man nodigt zijn schoonzus uit Marokko uit voor een vakantie in Nederland omdat zij net haar middelbare school heeft afgesloten De Nederlandse ambassade in Rabat weigert haar visum kort verblijf onder meer omdat de ambassade vermoedt dat zij niet op tijd terugkeert Onduidelijk is op die website dat de aanvrager zelf duidelijk moet maken dat hij of zij tijdig weer naar Marokko zal terugkeren Hij doet de aanbeveling om dat te verbeteren Lees verder Onderwerpen visum visum aanvraag nederlandse ambassade in rabat informatieverstrekking voorwaarden buitenlandse zaken Rapport 25 oktober 2013 2013 156 Verzoeker klaagt dat CBR zijn partner niet toelaat tot rijexamen ivm niet kunnen tonen ID bewijs Chinese vrouw wil rijexamen afleggen Haar paspoort had zij afgegeven aan het Chinese consulaat wegens een visumaanvraag Ze kon het CBR alleen maar een kopie van haar paspoort geven dat accepteerde het CBR niet en haar rijexamen vervalt De ombudsman heeft begrip voor het strenge beleid van het CBR ter voorkoming van fraude Uit onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat de vrouw het ontbreken van het paspoort pas heeft gemeld bij het rijexamen en niet minimaal 24 uur eerder Ook waren er alternatieven mogelijk die heeft zij niet aangegrepen Lees verder Onderwerpen cbr rijexamen identiteitsbewijs chinees consulaat visum aanvraag infrastructuur en milieu Rapport 24 juli 2012 2012 121 Indiase man klaagt over miskenning versnelde visumprocedure familieleden EU onderdanen Een Indiase man en Britse vrouw zijn voor een week op huwelijksreis in Thailand Zij willen hun reis met een week verlengen in Amsterdam en vragen bij de Nederlandse ambassade in Bangkok een visum aan Dat wordt geweigerd Als ze weer thuis zijn in India doen ze weer een poging dit keer bij het Nederlandse consulaat in Mumbai Opnieuw een weigering op grond van een onduidelijk reisdoel en gevaar van vestiging in Nederland Het bezwaar dat de man indient bij de Visadienst wordt gehonoreerd en ze reizen toch nog naar Nederland Omdat de man is getrouwd met een Britse vrouw kunnen zij aanspraak maken op een versoepelde visumprocedure op grond van een Europese richtlijn De ambassade en het consulaat bleken in dit geval te twijfelen aan de identiteit

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22visum-aanvraag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  met een partner van hetzelfde geslacht Dat was tot dusver niet mogelijk De Nationale ombudsman heeft naar aanleiding van een klacht van een echtpaar deze onwenselijke situatie onder de aandacht gebracht van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Lees verder Onderwerpen internationaal uittreksel huwelijksakte homohuwelijk nederlandse vereniging van burgerzaken staatssecretaris van veiligheid en justitie Rapport 24 juli 2012 2012 121 Indiase man klaagt over miskenning versnelde visumprocedure familieleden EU onderdanen Een Indiase man en Britse vrouw zijn voor een week op huwelijksreis in Thailand Zij willen hun reis met een week verlengen in Amsterdam en vragen bij de Nederlandse ambassade in Bangkok een visum aan Dat wordt geweigerd Als ze weer thuis zijn in India doen ze weer een poging dit keer bij het Nederlandse consulaat in Mumbai Opnieuw een weigering op grond van een onduidelijk reisdoel en gevaar van vestiging in Nederland Het bezwaar dat de man indient bij de Visadienst wordt gehonoreerd en ze reizen toch nog naar Nederland Omdat de man is getrouwd met een Britse vrouw kunnen zij aanspraak maken op een versoepelde visumprocedure op grond van een Europese richtlijn De ambassade en het consulaat bleken in dit geval te twijfelen aan de identiteit van de man en aan de authenticiteit van de huwelijksakte Volgens de ombudsman hadden ze dit meteen duidelijker moeten maken aan het echtpaar zodat deze het verzuim hadden kunnen herstellen De ombudsman neemt er met instemming kennis van dat de minister de uitvoering de Europese richtlijn bij de posten onder de aandacht wil brengen Lees verder Onderwerpen nederlandse ambassade in bangkok nederlandse consulaat generaal in mumbai visum aanvraag visadienst bezwaarschrift huwelijksakte fair play buitenlandse zaken Column 31 augustus 2013 Gelukkig getrouwd in het buitenland Remco is in 2005 in Bergen op Zoom getrouwd met zijn man Hans Sinds januari 2011 wonen ze

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22huwelijksakte%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive •