archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  wil hiervoor in Nederland een studie volgen Daarvoor start hij hier eerst met een intensieve cursus Nederlands Lees verder Onderwerpen ind om verblijfsgat arts aanvraag syrië Rapport 5 november 2011 2011 101 Na opgave vermissing is paspoort niet meer geldig óók na terugvinden Nederlander raakt in Panama zijn paspoort kwijt en moet op korte termijn terug naar Nederland Het consulaat in Panama geeft hem een nooddocument Hij komt weer in Panama en daar vindt hij zijn paspoort terug Hij levert zijn nooddocument in bij de consul en maakt weer gebruik van zijn paspoort Maar bij nieuwe reizen o a naar de VS ontstaan problemen over de status van zijn paspoort De Nationale ombudsman vindt dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de daaronder vallende ambassades en consulaten op een adequate manier informatie moeten geven over paspoorten Lees verder Onderwerpen paspoortwet reisdocument kwijtgeraken hervinden laissez passer lp koninklijke marrechaussee kmar noodpaspoort consulaat activeren ambassade geldigheid verklaring omtrent vermissing informatieverstrekking binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 13 oktober 2011 2011 300 Man klaagt over reactie BZ op verzoek herziening BO DV status Man met niet Nederlandse nationaliteit werkt voor Europol het samenwerkingsverband van politie in de EU De man heeft een Duurzaam Verblijvenstatus van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gekregen Hij vraagt BuZa om een BO status heeft fiscale voordelen maar die wordt hem geweigerd omdat hij eerder langer dan zes maanden in Nederland werkzaam is geweest De Nationale ombudsman vindt dat BuZa in de correspondentie met de man onvoldoende op al zijn argumenten is ingegaan en het vereiste van hoor en wederhoor in de klachtprocedure heeft geschonden Lees verder Onderwerpen verhuizing nederlandse nationaliteit bo status duurzaam verblijf dv status minister van buitenlandse zaken buitenlandse zaken Rapport 11 oktober 2011 2011 302 Gemeente weigert advocaatkosten te vergoeden na maken fout in geboorteakte Vader met Poolse en Nederlandse nationaliteit doet bij de gemeente Amstelveen aangifte van de geboorde van zijn tweede dochter De ambtenaar vertelt hem dat de tweede dochter niet dezelfde achternaam kan krijgen als de eerste Dat komt door het namenrecht in de verschillende landen Bij de eerste is per ongeluk het Poolse namenrecht toegepast terwijl het Nederlandse namenrecht toegepast moest worden De gemeente wil de geboorte akte van de eerste aanpassen maar de man weigert dat en moet uiteindelijk voorkomen voor de rechtbank waarvoor hij een advocaat moet inschakelen De rechter doet de uitspraak dat de naam van de eerste dochter wel kan De gemeente weigert zijn advocaatkosten van 6000 te betalen De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de man onnodig in een juridische procedure heeft betrokken en hem daarmee met onnodige kosten heeft opgezadeld en hij vindt dat de gemeente met hem in overleg moet gaan om tot een passende tegemoetkoming in de advocaatkosten te komen Lees verder Onderwerpen nationaliteit geslachtsnaam naamsrecht geboorteakte gemeente vergoeding advocaatkosten gemeente Rapport 3 oktober 2011 2011 283 Ondernemer klaagt door werk voor Nlse ambassade Kabul in gevaar te zijn gekomen Nederlandse man heeft sinds 2005 een bouwbedrijf in Afghanistan Zodra de Nederlandse troepen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22nationaliteit%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  straf drie dagen in afzondering geplaatst De ombudsman vindt het zonder noodzaak inzetten van het IBT en het plaatsen in een afzonderingscel niet behoorlijk Verder uit de ombudsman opnieuw zijn zorgen over de gebrekkige klachtprocedure voor vreemdelingen die zich in een grenslogies bevinden Lees verder Onderwerpen asielzoeker detentiecentrum intern bijstand team ibt afzondering evenredigheidsvereiste klachtrecht sanctiemaatregel ordemaatregel veiligheid en justitie Rapport 15 november 2010 2010 327 Vrouw klaagt over extra kosten naturalisatie door slechte informatieverstrekking IND Verzoekster kreeg in 2000 een verblijfsvergunning verblijf bij Nederlandse echtgenoot welke meerdere malen werd verlengd In juli 2010 kwam zij erachter dat zij al in 2003 in aanmerking kon komen voor naturalisatie Lees verder Onderwerpen verblijfsvergunning naturalisatie informatieverstrekking immigratie en naturalisatiedienst ind justitie Rapport 19 oktober 2010 2010 305 Klacht over voortvarendheid en informatieverstrekking door Visadienst bij aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf Verzoeker van Chinese nationaliteit verzocht op 14 februari 2008 een machtiging tot voorlopig verblijf mvv bij het consulaat in Guangzhou China voor verblijf bij zijn Nederlandse partner Lees verder Onderwerpen machtiging tot voorlopig verblijf mvv visadienst ministerie van bz immigratie en nationalisatiedienst ind beslistermijn informatieverstrekking buitenlandse zaken en vreemdelingenzaken en integratie buitenlandse zaken Rapport 2 juli 2010 2010 194 Verzoekers werden verhoord door de vreemdelingenpolitie en de IND in verband met de verblijfsaanvraag van verzoeker van Turkse nationaliteit voor verblijf bij zijn Portugese partner Lees verder Onderwerpen justitie Politie Rapport 18 februari 2010 2010 029 Vreemdelingenpolitie hield bij adrescontrole gehandicapte zuster aan en bracht haar over naar politiebureau terwijl men op zoek was naar echtgenote Echtgenote geen rechtmatig verblijf zuster van Nederlandse nationaliteit Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 3 mei 2010 2010 106 Verzoeker heeft de Guinese nationaliteit en zit sinds 6 november 2008 in bewaring op grond van artikel 59 van de Vreemdelingenwet Vanaf enig moment verblijft verzoeker in de penitentiaire

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22nationaliteit%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  gevonden Rapport 3 december 2008 2008 289 Verzoekster van Marokkaanse nationaliteit wilde begin 2007 aangifte doen bij het regionale politiekorps Brabant Noord omdat zij slachtoffer was geworden van mensenhandel Lees verder Onderwerpen Politie vreemdelingenzaken en integratie Rapport 30 oktober 2008 2008 248 Verzoeker van Keniase nationaliteit reed in zijn auto met zijn partner vanuit Duitsland naar Nederland Vlak na de grensovergang bij Oldenzaal voerde de Koninklijke Marechaussee KMar controles uit op grond van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen Lees verder Onderwerpen defensie Rapport 29 april 2008 2008 059 Verzoekster met de Britse nationaliteit kwam vanuit Geneve aan op Schiphol Bij haar inreis vroeg een ambtenaar van de Koninklijke Marechaussee naar het doel van haar reis Lees verder Onderwerpen defensie Rapport 25 april 2008 2008 057 Verzoeker van Liberiaanse nationaliteit klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie en Naturalisatiedienst IND van zijn op 29 februari 2000 ingediende asielverzoek Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 22 februari 2008 2008 016 Verzoeker van Somalische nationaliteit klaagt over de lange duur van de behandeling van zijn asielaanvraag van 20 november 2006 Ook klaagt hij erover dat de IND niet heeft gereageerd op zijn brief van 24 mei 2007 Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 18 december 2007 2007 314 Verzoeker van Burkinese nationaliteit verblijft sinds 1991 in Nederland In juli 1999 werd hij uitgezet naar Burkina Faso Daaraan voorafgaand werd zijn inmiddels verlopen nationale paspoort paspoort 1 ingenomen door de vreemdelingenpolitie Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 6 november 2007 2007 243 Verzoekster heeft de Marokkaanse nationaliteit en woont meer dan 8 jaar in Nederland Over 2004 heeft zij een voorlopige teruggaaf VT ontvangen Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 28 september 2007 2007 204 Verzoekster heeft de Marokkaanse nationaliteit en woont meer dan 19 jaar in Nederland Over 2005 heeft zij een voorlopige teruggaaf

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22nationaliteit%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2000 1999 1998 1997 1996 65 resultaten gevonden Rapport 29 juni 2007 2007 145 De Arbeidsinspectie AI is als toezichthouder op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen Wav bevoegd om de op een bedrijf of perceel aangetroffen werknemers te controleren op hun identiteit en nationaliteit Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 13 juni 2007 2007 117 Verzoeker vroeg aan de Nederlandse ambassade in de Dominicaanse Republiek of zijn dochter een Nederlands paspoort kon krijgen De ambassade vertelde hem dat hij daarvoor een toestemmingsverklaring nodig had en verleende het paspoort Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken Rapport 13 juli 2006 2006 239 Verzoekers echtgenote en dochter van Italiaanse nationaliteit beschikten over een verblijfsvergunning Verkregen en sindsdien verlengd sinds 2001 Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Onderzoek 27 maart 2007 2007 060 Sinds 1 januari 2005 geldt in Nederland een algemene identificatieplicht op straat en in openbare ruimten Lees verder Rapport 9 mei 2006 2006 180 Verzoeker met de Engelse nationaliteit wilde met zijn echtgenote met de Indonesische nationaliteit vijf dagen in Nederland verblijven voor bezoek aan een vriend Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken Rapport 23 maart 2006 2006 113 Verzoeker en zijn echtgenote van Nederlandse nationaliteit van Pakistaanse afkomst kregen in augustus 2003 een zoon in Pakistan Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken buitenlandse zaken Rapport 15 augustus 2006 2006 282 Verzoeker van Turkse nationaliteit en in het bezit van een verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenote geldig tot 2 augustus 2003 diende op 14 mei 2003 een verlengingsaanvraag in bij de vreemdelingendienst Rotterdam Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Politie Rapport 8 juni 2006 2006 195 Verzoeker is een uitgeprocedeerde asielzoeker van Sierraleoonse nationaliteit Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie defensie defensie Rapport 19 mei 2006 2006 189 Verzoeker van Ghanese nationaliteit getrouwd met een Spaanse vrouw verzocht de vreemdelingendienst

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22nationaliteit%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  65 resultaten gevonden Rapport 12 april 2006 2006 141 Verzoeker van Colombiaanse nationaliteit wilde zich in Nederland herenigen met zijn partner Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken en vreemdelingenzaken en integratie Rapport 8 maart 2006 2006 078 Verzoeker van Afghaanse nationaliteit en al enige tijd in Nederland verblijvend diende in september 2003 bij de Immigratie en Naturalisatiedienst IND een naturalisatieverzoek in Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 26 januari 2006 2006 029 Verzoeker een asielzoeker van Afghaanse nationaliteit was in Nederland getrouwd met een Nederlandse vrouw voordat hij op grond van de overeenkomst van Dublin naar Oostenrijk werd verwijderd Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken en vreemdelingenzaken en integratie Rapport 19 januari 2006 2006 014 Verzoeker van Bosnische nationaliteit diende in december 1997 een asielaanvraag in het Aanmeld centrum AC te Zevenaar Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 27 december 2005 2005 398 Verzoekster van Slowaakse nationaliteit diende een aanvraag om verlenging van de haar verleende verblijfsvergunning op basis van verblijf bij haar Nederlandse partner in tegen 285 aan legeskosten Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 27 december 2005 2005 399 Verzoekster van Zaïrese nationaliteit verzocht de minister om verlening van een verblijfsvergunning voor de duur van vijf jaar op grond van de zogenoemde eenmalige regeling Omdat de minister niet reageerde op haar verzoek diende zij een klacht in Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 27 december 2005 2005 402 Verzoekster is van Turkse nationaliteit en verblijft sinds 1994 in Nederland Zij had een verblijfsvergunning voor verblijf bij ouders Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 23 december 2005 2005 395 Verzoekster van Nederlandse nationaliteit was op in september 2002 in Turkije in het huwelijk getreden Zij diende in september 2004 een verzoek in om een advies omtrent de afgifte van een mvv aan haar echtgenoot Lees verder

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22nationaliteit%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 65 resultaten gevonden Rapport 18 oktober 2005 2005 318 Verzoekster van Rwandese nationaliteit diende op 19 maart 2003 bij de gemeente Rotterdam een verzoek in om naturalisatie De gemeente stuurde het verzoek door naar de Immigratie en Naturali satiedienst IND voor verdere behandeling Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 30 september 2005 2005 308 Verzoekers partner een man van Indiase nationaliteit wilde bij zijn Nederlandse partner in Nederland gaan wonen en diende een mvv aanvraag in bij het Nederlandse Consulaat in India Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken Rapport 12 januari 2005 2005 006 Verzoekster diende een aanvraag in om verlening van een verblijfsvergunning met als doel medische behandeling Deze aanvraag werd afgewezen waarna verzoekster bij de IND een bezwaarschrift indiende Lees verder Onderwerpen justitie justitie Rapport 7 juli 2005 2005 195 Verzoekster van Nigeriaanse nationaliteit klaagde bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken over het gebruik maken door het Consulaat Generaal te Lagos Nigeria van corrupte onderzoekers Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken Rapport 18 april 2005 2005 127 DOSSIERNUMMER 200304421 Samenvatting Verzoekers echtgenoten van Iraanse nationaliteit klagen erover dat de Nederlandse ambassade te Teheran Iran verzoekster vragen heeft gesteld met betrekking tot de politieke activ Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken Pagination First

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=6&zoekterm=%22nationaliteit%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Stichting Waarborgfonds handelde niet met twee petten op | Nationale ombudsman
  Het Waarborgfonds schold deze restschuld in eerste instantie niet kwijt omdat het paar niet voldeed aan de voorwaarden Ze vochten dit besluit aan Vlak voor de zitting in hoger beroep schold het Waarborgfonds de restschuld alsnog kwijt Het echtpaar voelde zich echter bedrogen omdat het Waarborgfonds de woning op de veiling bleek te hebben gekocht en later met winst te hebben doorverkocht Die winst was groot genoeg om hun restschuld van te voldoen Zij klaagden over de gang van zaken bij de ombudsman Restschulden beperken De Nationale ombudsman vindt dat er geen sprake is van het optreden met twee petten door het Waarborgfonds Het Waarborgfonds probeert op de veiling een zo hoog mogelijke bodemprijs voor een woning vast te stellen met het doel restschulden voor woningbezitters zo veel mogelijk te beperken Om dit te bereiken biedt het Waarborgfonds mee in de opbodfase van de woningveiling Daarna start het afmijnen Biedt niemand op de woning dan koopt het Waarborgfonds de woning voor de geboden bodemprijs Het Waarborgfonds knapt de woning eventueel op en verkoopt deze door Daarbij wordt soms winst en soms verlies gemaakt De Nationale ombudsman vindt deze manier van handelen correct en in het belang van zowel individuele huiseigenaren als de instandhouding van het Waarborgfonds in zijn geheel Onderwerpen restschuld voorwaarden om veiling zitting verkoop Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 11 juni 2013 Ombudsman onderzoekt Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen stichting WEW naar aanleiding van een klacht van een echtpaa Lees verder Rapport 23 oktober 2013 2013 151 Echtpaar klaagt over terugvordering restschuld door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Echtpaar kocht woning met Nationale Hypotheek Garantie Hun woning werd in het openbaar geveild en de opbrengst was 30 000 lager dan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2013/stichting-waarborgfonds-handelde-niet-met-twee (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 4 resultaten gevonden Rapport 23 oktober 2013 2013 151 Echtpaar klaagt over terugvordering restschuld door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Echtpaar kocht woning met Nationale Hypotheek Garantie Hun woning werd in het openbaar geveild en de opbrengst was 30 000 lager dan de hypotheek Hun restschuld werd aanvankelijk niet kwijtgescholden door het Waarborgfonds Eigen Woningen terwijl het Waarborgfonds de woning zelf had gekocht en vervolgens verkocht tegen een hogere prijs dan de hypotheekwaarde De Nationale ombudsman vindt dat het waarborgfonds niet uit winstoogmerk heeft gehandeld Er was geen sprake van twee petten Wel stelt hij vast dat de restschuld na een juridische procedure twee jaar later alsnog is kwijtgescholden Hij vraagt zich af of het nodig was dat het echtpaar twee jaar in onzekerheid is geweest Lees verder Onderwerpen nationale hypotheek garantie restschuld stichting waarborgfonds eigen woningen veiling binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Nieuwsbericht 7 november 2013 Stichting Waarborgfonds handelde niet met twee petten op Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen het Waarborgfonds heeft niet onbehoorlijk gehandeld door het huis van een Haags echtpaar aan te kopen en vervolgens met winst door te verkopen Lees verder Onderwerpen restschuld voorwaarden om veiling zitting verkoop Nieuwsbericht 11 juni 2013 Ombudsman onderzoekt Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen stichting WEW naar aanleiding van een klacht van een echtpaar uit Den Haag dat een Hypotheekgarantie had Lees verder Onderwerpen restschuld stichting waarborgfonds eigen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22restschuld%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive