archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2013/151: Echtpaar klaagt over terugvordering restschuld door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen | Nationale ombudsman
  de Algemene wet bestuursrecht Het Waarborgfonds beslist over het verstrekken van een hypotheekgarantie en neemt een beslissing over de kwijtschelding van een restschuld Over de vraag of het Waarborgfonds bij de uitvoering van die beide taken behoorlijk handelt kan de Nationale ombudsman derhalve een oordeel uitspreken Het aankopen van woningen via de veiling en het verkopen van woningen valt op zichzelf niet onder de overheidstaken Dat betekent dat de Nationale ombudsman daarover niet kan oordelen Wel kan de ombudsman beoordelen of het privaatrechtelijk handelen van het Waarborgfonds aan en verkoop gevolgen heeft voor de behoorlijkheid van het publiekrechtelijk handelen al dan niet kwijtschelden van de restschuld Hoe koopt en verkoopt het Waarborgfonds via de veiling Het Waarborgfonds doet op de veiling met name mee in de fase van het opbieden om een zo hoog mogelijke bodemprijs voor een woning te creëren Daarna wordt er afgemijnd Daarbij wordt vanaf het startbedrag dat de notaris bepaalt omlaag geboden De aanwezigen op de veiling kunnen dan aangeven voor welke prijs zij de woning willen kopen Het waarborgfonds doet daarbij niet mee Als geen van de aanwezigen de woning mijnt voor een bedrag boven de bodemprijs valt de woning aan het Waarborgfonds als hoogste opbieder toe Het Waarborgfonds verricht daarna zo nodig opknapwerkzaamheden en probeert de woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen De winst is daarbij overigens lager dan het verschil tussen aankoopprijs op de veiling en de latere verkoopprijs omdat er kosten worden gemaakt In het geval van de woning van de heer en mevrouw S bedroegen die kosten volgens het Waarborgfonds meer dan 50 van het verschil tussen aan en verkoop nog afgezien van de operationele kosten die door het Waarborgfonds zijn gemaakt Het Waarborgfonds stelt zich dus terughoudend op Aankoop van woningen is geen doel op zich Het Waarborgfonds doet op de veiling alleen mee aan de opbodfase Daardoor loopt het Waarborgfonds het risico koper te worden van een woning In 2012 heeft het Waarborgfonds op die manier 16 woningen via de veiling aangekocht In datzelfde jaar heeft het Waarborgfonds in totaal 18 op de veiling verworven woningen verkocht In 13 gevallen is daarbij winst behaald en in 5 gevallen is de woning met verlies verkocht Waarom koopt en verkoopt het Waarborgfonds woningen Sinds 2007 maakt het Waarborgfonds gebruik van haar statutaire mogelijkheid om woningen waarop een hypothecaire lening met nationale hypotheekgarantie is verstrekt op de veiling aan te kopen Daartoe is door het toenmalige ministerie van VROM en de VNG goedkeuring verleend Het doel hiervan is om de prijs van woningen die op de veiling komen zo hoog mogelijk te krijgen én om voor een woning na aankoop en eventuele verbeteringen een betere prijs te verkrijgen De winsten en verliezen die daarbij ontstaan komen ten goede en ten laste van het waarborgfonds waaruit de restschulden aan geldgevers betaald worden Restschuld kwijtgescholden De vraag rijst waarom de restschuld van de heer en mevrouw S alsnog is kwijtgescholden In de nieuwe beslissing over de kwijtschelding wordt daarover het volgende

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/151 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 23 oktober 2013 2013 151 Echtpaar klaagt over terugvordering restschuld door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Echtpaar kocht woning met Nationale Hypotheek Garantie Hun woning werd in het openbaar geveild en de opbrengst was 30 000 lager dan de hypotheek Hun restschuld werd aanvankelijk niet kwijtgescholden door het Waarborgfonds Eigen Woningen terwijl het Waarborgfonds de woning zelf had gekocht en vervolgens verkocht tegen een hogere prijs dan de hypotheekwaarde De Nationale ombudsman vindt dat het waarborgfonds niet uit winstoogmerk heeft gehandeld Er was geen sprake van twee petten Wel stelt hij vast dat de restschuld na een juridische procedure twee jaar later alsnog is kwijtgescholden Hij vraagt zich

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22nationale+hypotheek+garantie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 23 oktober 2013 2013 151 Echtpaar klaagt over terugvordering restschuld door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Echtpaar kocht woning met Nationale Hypotheek Garantie Hun woning werd in het openbaar geveild en de opbrengst was 30 000 lager dan de hypotheek Hun restschuld werd aanvankelijk niet kwijtgescholden door het Waarborgfonds Eigen Woningen terwijl het Waarborgfonds de woning zelf had gekocht en vervolgens verkocht tegen een hogere prijs dan de hypotheekwaarde De Nationale ombudsman vindt dat het waarborgfonds niet uit winstoogmerk heeft gehandeld Er was geen sprake van twee petten Wel stelt hij vast dat de restschuld na een juridische procedure twee jaar later alsnog is kwijtgescholden Hij vraagt zich af of het nodig was dat het echtpaar twee jaar in onzekerheid is geweest Lees verder Onderwerpen nationale hypotheek garantie restschuld stichting waarborgfonds eigen woningen veiling binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Nieuwsbericht 7 november 2013 Stichting Waarborgfonds handelde niet met twee petten op Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen het Waarborgfonds heeft niet onbehoorlijk gehandeld door het huis van een Haags echtpaar aan te kopen en vervolgens met winst door te verkopen Lees verder Onderwerpen restschuld voorwaarden om veiling zitting verkoop Nieuwsbericht 11 juni 2013 Ombudsman onderzoekt Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de Stichting Waarborgfonds Eigen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22stichting+waarborgfonds+eigen+woningen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/053: Man klaagt over verschil km-stand tussen in beslag neming en taxatie door Domeinen | Nationale ombudsman
  gevolg van de waardedaling van zijn auto In zijn reactie op de brief verwijst de hoofdofficier van justitie de aansprakelijkstelling af door te verwijzen naar de overeenstemming die bereikt is tussen verzoeker en Domeinen Roerende Zaken tijdens het bemiddelingsgesprek onder leiding van de Nationale ombudsman De hoofdofficier van justitie benadrukt dat de aan hem uitgekeerde schadebedragen ter finale kwijting zijn aangeboden Verzoeker is het niet eens met het standpunt van de hoofdofficier van justitie en maakt dit kenbaar in zijn brieven van 2 en 19 juli 2012 Verzoeker is tevreden met de manier waarop zijn geschil met Domeinen is afgehandeld maar vraagt de Nationale ombudsman vervolgens om zijn klacht over BOOM te onderzoeken Onderzoek Nationale ombudsman Op 11 januari 2013 opent de Nationale ombudsman het onderzoek naar de klacht van verzoeker over BOOM De klachtformulering luidt als volgt Verzoeker klaagt erover dat het Bureau Ontnemingswetgeving van het Openbaar Ministerie BOOM geen duidelijkheid verschaft over de kilometerstand op het moment dat zijn auto in 2008 in beslag genomen is Bij het onderzoek ging het met name om de vragen wat er met de auto is gebeurd in de periode tussen inbeslagname en overdracht naar Domeinen en of de kilometerstand op de kennisgeving van inbeslagname vermeld was Reactie van het College procureurs generaal Op 12 februari 2013 reageerde het College op de klacht Over de kilometerstand op het moment van inbeslagname van de auto kon geen uitsluitsel gegeven worden Op de kennisgeving van inbeslagname wordt geen melding gemaakt van de kilometerstand Het College deelt mee dat het opnemen van de kilometerstand in de kennisgeving van beslagname niet gebruikelijk is en was Uit de stukken valt verder alleen op te maken dat als actuele locatie van de auto de Dienstverleningsorganisatie OM te Zwolle is ingevuld BOOM heeft niet vastgelegd wat er is gebeurd met de auto tussen de inbeslagname en de overdracht aan Domeinen Oordeel Nationale ombudsman Het vereiste van goede organisatie houdt in dat de overheid er voor zorgt dat haar organisatie en haar administratie de dienstverlening aan de burger ten goede komt Zij werkt secuur en vermijdt slordigheden Eventuele fouten worden zo snel mogelijk hersteld De overheid richt haar organisatie zo in dat de continuïteit van het goed functioneren van al haar systemen is gewaarborgd Zij verwerkt geleverde informatie doelgericht Dit impliceert ook goede dossiervorming en het soms actief verwerven van informatie De Nationale ombudsman kan de bewering van verzoeker dat in de periode na de inbeslagname tot de verkoop van de auto door Domeinen met zijn auto is gereden niet staven met feiten Met de constatering dat de kilometerstand niet vermeld staat op de kennisgeving van inbeslagname moet de Nationale ombudsman vaststellen dat het Openbaar Ministerie geen duidelijkheid kan verschaffen over het aantal kilometers dat met de auto is gereden vanaf het moment van inbeslagname tot de verkoop van de auto door Domeinen Er is geen opnamestaat van de auto gemaakt Het Openbaar Ministerie kan geen duidelijkheid bieden over de verblijfplaats en van de auto Wel staat vast dat de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/053 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 3 februari 2014 2014 007 Klacht tegen OM over behandeling slachtoffers van oplichting in de paardenwereld Hoogbejaarde ouders van verzoeker worden door een kennis uit de paardenwereld voor 700 000 opgelicht waarmee hij toppaarden en luxe goederen koopt De politie weigert aanvankelijk aangifte op te nemen omdat het om een civielrechtelijke kwestie zou gaan Later lukt dit wel en de oplichter wordt veroordeeld Stal H heeft voor 40 000 vijf paarden verkocht aan oplichter B Het Bureau Ontnemingen van het OM legt beslag op de paarden waarbij de ouders rechthebbenden op de opbrengst zijn en verkoopt ze op grond van een taxatie van Domein Roerende Zaken DRZ voor 12 500 weer aan Stal H De ombudsman vindt het merkwaardig dat het OM de paarden tegen deze lage prijs aan Stal H heeft verkocht zonder deze door een gespecialiseerd taxateur te laten taxeren en zonder de rechthebbenden te informeren Hij vindt dit geen behoorlijke behandeling van slachtoffers van een misdrijf en geeft het OM in overweging met verzoeker in gesprek te gaan over een passende tegemoetkoming Lees verder Onderwerpen oplichting onafhankelijke taxateur inbeslagneming paarden bureau ondernemingen openbaar ministerie ondernemen veiligheid en justitie Rapport 24 mei 2013 2013 053 Man klaagt over verschil km stand tussen in beslag neming en taxatie door Domeinen Eigenaar van een Mercedes S 320 CDI wordt aangehouden wegens grootschalig onderzoek naar afpersing De auto wordt overgedragen aan Bureau Ontnemingen van het OM BOOM die hem deponeert bij Domeinen Daar wordt de auto verkocht en de opbrengst 8 250

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bureau+ontnemingswetgeving+van+het+openbaar+ministerie+%28boom%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  S 320 CDI wordt aangehouden wegens grootschalig onderzoek naar afpersing De auto wordt overgedragen aan Bureau Ontnemingen van het OM BOOM die hem deponeert bij Domeinen Daar wordt de auto verkocht en de opbrengst 8 250 aan de eigenaar overgemaakt Hij vindt dat te weinig want de auto heeft hem recentelijk 22 500 gekost en de kilometerstand klopt niet De Nationale ombudsman stelt vast dat BOOM de kilometerstand niet heeft opgenomen Hij doet de aanbeveling in het vervolg bij inbeslagname de staat van de auto fotografisch vast te leggen en de kilometerstand te noteren Lees verder Onderwerpen bureau ontnemingswetgeving van het openbaar ministerie boom dienst domeinen taxatie veiligheid en justitie Video 16 februari 2012 Column Ten halve gekeerd Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen domeinen roerende zaken dienst domeinen ministerie van financiën veiling kavel oplichting Column 17 juli 2010 De mosselman Zeg ken jij de mosselman Nee ik bedoel niet die uit Scheveningen van het kinderliedje Ik stel u mijn mosselman Leo voor Hij houdt zich bezig met innovatieve en duurzame mosselvisserij Lees verder Onderwerpen vergunning om aanvraag overheid dienst domeinen procedure Rapport 8 april 2010 2010 071 Verzoeker is een zeer ervaren en gerespecteerd jager In december 2004 zette de jachthouder verzoeker uit de jachtcombinatie omdat verzoeker een hert had geschoten en dit niet had afgemeld Lees verder Onderwerpen Politie defensie Rapport 4 februari 2010 2010 021 M de zoon van verzoeker kon wegens de grote financiële problemen waarin hij verkeerde twee boetes van het CJIB niet betalen De officier van justitie besloot om voor de inning daarvan het dwangmiddel buitengebruikstelling te hanteren Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 31 juli

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22dienst+domeinen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  argumenten die Staatsbosbeheer daarvoor aanvoert niet onredelijk Dat de inkomsten uit de stalling wegvielen is het risico van het echtpaar net als het lang onverkoopbaar zijn van de vorige woning van de vrouw De zaak van hun buren die hun huis ook willen verkopen is anders omdat het erfpachtcontract andere erfpachtvoorwaarden kent Verder was Staatbosbeheer bereid een aflossingsregeling te treffen Lees verder Onderwerpen Staatsbosbeheer erfpachtcanon erfpacht woonboerderij Rapport 24 juli 2012 2012 120 Man klaagt over afwijzing verzoek schadevergoeding door Domeinen inzake lage taxatie Een scooter vliegt in brand De politie neemt de scooter in beslag en draagt hem over aan Domeinen Roerende Zaken Die taxeert de waarde op 25 De eigenaar is het daar niet mee eens Volgens hem zijn de onderdelen veel meer waard Hij stuurt foto s mee De dienst Domeinen schakelt een onafhankelijke taxateur in die uitkomt op een waarde van 150 inclusief de onderdelen De eigenaar vindt dit nog veel te laag Volgens de ombudsman is Domeinen tekortgeschoten door geen foto s van de scooter te maken iets wat tot de standaardprocedure hoort Dat Domeinen een hogere schadevergoeding afwijst is redelijk gezien het oordeel van de externe taxateur dat gebaseerd is op de door verzoeker overgelegde foto s Lees verder Onderwerpen domeinen roerende zaken taxatie schadevergoeding financiën Rapport 3 februari 2014 2014 007 Klacht tegen OM over behandeling slachtoffers van oplichting in de paardenwereld Hoogbejaarde ouders van verzoeker worden door een kennis uit de paardenwereld voor 700 000 opgelicht waarmee hij toppaarden en luxe goederen koopt De politie weigert aanvankelijk aangifte op te nemen omdat het om een civielrechtelijke kwestie zou gaan Later lukt dit wel en de oplichter wordt veroordeeld Stal H heeft voor 40 000 vijf paarden verkocht aan oplichter B Het Bureau Ontnemingen van het OM legt beslag op de paarden waarbij de ouders rechthebbenden op de opbrengst zijn en verkoopt ze op grond van een taxatie van Domein Roerende Zaken DRZ voor 12 500 weer aan Stal H De ombudsman vindt het merkwaardig dat het OM de paarden tegen deze lage prijs aan Stal H heeft verkocht zonder deze door een gespecialiseerd taxateur te laten taxeren en zonder de rechthebbenden te informeren Hij vindt dit geen behoorlijke behandeling van slachtoffers van een misdrijf en geeft het OM in overweging met verzoeker in gesprek te gaan over een passende tegemoetkoming Lees verder Onderwerpen oplichting onafhankelijke taxateur inbeslagneming paarden bureau ondernemingen openbaar ministerie ondernemen veiligheid en justitie Rapport 17 juli 2013 2013 088 Man klaagt over onvoldoende gemotiveerde afwijzing schadevergoeding Politie neemt vanwege een strafzaak de auto van verzoeker in beslag en draagt die over aan Domeinen Domeinen taxeert de auto op 900 en verkoopt de auto op een openbare veiling voor 1051 Maar dan gelast de rechter dat de auto moet worden teruggegeven Domeinen biedt de opbrengst van de auto aan maar de man weigert dat want hij schat de waarde op 2850 en wil dat Domeinen hem de schade vergoedt De Nationale ombudsman heeft geen onredelijkheden en onbillijkheden in het taxatierapport

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22taxatie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Schulden komen nooit alleen | Nationale ombudsman
  in 2011 wordt zijn contract niet verlengd en valt zijn energierekening onverwacht hoog uit Dan zakt Marcel door de bodem hij kan zijn vaste lasten niet meer opbrengen Hij vraagt de gemeente om hulp Ik had het gevoel dat het hebben van schulden iets is voor losers Aankloppen bij de gemeente was een enorme overwinning Als hij op de radio hoort dat ik de gemeentelijke schuldhulpverlening onderzoek belt hij me op Geen crimineel Marcel vertelt Het heeft veel onnodige gesprekken en aanvragen geduurd voordat duidelijk werd dat ik géén schuldhulpverlening kan krijgen Ik ben een jaar aan het lijntje gehouden terwijl mijn schulden opliepen Er zullen toch veel meer mensen zijn die scheiden en schulden krijgen doordat ze hun huis niet kunnen verkopen Schuldhulpverleners horen te weten wat ze kunnen betekenen voor iemand die ten einde raad bij hen aanklopt De manier waarop ze je te woord staan mogen ze ook wel een beetje aanpassen Ik heb inderdaad schulden gemaakt en dat is stom maar ik ben zeker geen crimineel Dat ben ik met hem eens Ik merk dat door de crisis nieuwe groepen mensen in financiële problemen zijn gekomen zoals huizenbezitters met hoge hypotheken Vanaf 1 juli treedt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking Dat betekent dat gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen om richting te geven aan schuldhulpverlening Ik ben met mensen zoals Marcel en schuldhulpverleners om de tafel gaan zitten om te bespreken wat ze van elkaar kunnen verwachten Ook heb ik met experts hierover gesproken Valse verwachtingen Voor alle schuldhulpverleners heb ik een poster gemaakt die ze in hun spreekkamer kunnen ophangen Op die poster staat wat de burger kan verwachten van de schuldhulpverlening Vaak zit er een groot verschil tussen wat de burger van de overheid verwacht en datgene wat echt waargemaakt kan worden gefingeerde naam De

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/schulden-komen-nooit-alleen (2015-08-09)
  Open archived version from archive