archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2011/304: Man klaagt dat UWV ten onrechte geen rekening houdt met beslagvrije voet | Nationale ombudsman
  beslagvrije voet had berekend In reactie op de toegezonden bevindingen gaf het UWV het volgende aan Het UWV betaalde van 1 februari 2010 tot en met 30 juni 2010 de uitkering niet uit aan verzoeker maar hield deze in voor de Belastingdienst De bedragen droeg het UWV af aan de Belastingdienst in verband met het door de Belastingdienst gelegde derdenbeslag Op 1 maart 2010 stuurde het UWV verzoeker een bericht dat hij een bedrag van ruim 13 600 aan teveel ontvangen uitkering moest terugbetalen Met de brief van 12 maart 2010 verzocht het UWV hem schriftelijk dit bedrag binnen zes weken te betalen Indien het bedrag niet in een keer voldaan kon worden diende verzoeker contact met het UWV op te nemen voor het treffen van een regeling Omdat het UWV niets van verzoeker vernam stuurde het UWV hem op 13 april 2010 een herinneringsbrief met daarbij het formulier inkomen en vermogensonderzoek UWV ontving noch een betaling noch enige reactie van verzoeker Het UWV verzond op 6 mei 2010 de laatste aanmaning waarin het ook aankondigde beslag te zullen leggen bij niet betaling UWV besloot om per 1 juli 2010 gebruik te maken van het recht om de terugvordering te verrekenen met verzoekers uitkering De beslagvrije voet stelde het UWV op nihil omdat verzoeker op geen van de brieven had gereageerd Om onbekende redenen lichtte het UWV verzoeker niet in dat er ook daadwerkelijk beslag zou worden gelegd op de volledige uitkering Het UWV lichtte wel de Belastingdienst hierover in Op 25 augustus 2010 nam verzoeker telefonisch contact op met de afdeling FA Financieel Afhandelen Invorderen omdat hij vragen had over een eventuele nabetaling FA kon de vraag niet beantwoorden en stuurde een terugbelverzoek naar de afdeling AG Arbeidsgeschiktheid Het UWV ontving op 23 november 2010 een terugbelverzoek aangaande een beslagvrije voet De UWV medewerker wees verzoeker niet op het insturen van het formulier inkomen en vermogensonderzoek maar verwees hem naar de Belastingdienst Op grond van een in februari 2011 toegezonden en terugontvangen formulier constateerde het UWV dat verzoeker een negatieve aflossingscapaciteit had II Beoordeling Het redelijkheidsvereiste houdt in dat overheidsinstanties de in het geding zijnde belangen tegen elkaar afwegen en dat de uitkomst hiervan niet onredelijk is In deze situatie gaat het om de vraag of het UWV in alle redelijkheid de beslagvrije voet op nihil kon vaststellen toen het per 1 juli 2010 een eigen vordering met verzoekers uitkering verrekende In het geval dat er door een derde beslag gelegd wordt op een uitkering die het UWV uitbetaalt verwijst het UWV de cliënt naar de beslaglegger indien deze het niet eens is met de beslaglegging of de hoogte van de ingehouden bedragen Wanneer er sprake is van derdenbeslag is het namelijk de beslaglegger die uitrekent hoe hoog de beslagvrije voet is Het UWV moet aan het derdenbeslag meewerken en uitgaan van de berekening van de beslaglegger Het is dus de beslaglegger die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de beslagvrije voet Houdt het UWV bedragen in op de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/304 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2013/003: Burgers in financiële problemen door geldopeisen overheid zonder beslagvrije voet | Nationale ombudsman
  weg als het gaat om invorderen verrekenen en terugvorderen Bijna één op de tien huishoudens 693 000 personen kan niet zonder hulp van problematische schulden afkomen De laatste jaren hebben overheidsinstanties steeds ingrijpender bevoegdheden gekregen voor het innen van schulden zelfs als het geen boetes zijn Belastingdienst en gemeenten mogen net als het CJIB zonder rekening te houden met de beslagvrije voet direct geld van iemands bankrekening halen aldus de ombudsman Ook wijst hij op de starre invordering van verkeersboetes Wet Mulder na acht weken worden de toch al hoge boetes verhoogd met 50 en vervolgens met 100 over het geheel De overheid is de belangrijkste schuldeiser van Nederland Vrijwel elke burger heeft te maken met de overheid als schuldeiser Zo gaat het om boetes bij CJIB studieschulden bij DUO terugbetalingen van toeslagen aan de Belastingdienst en terugbetalingen van uitkeringen aan SVB UWV CAK en gemeenten en boetes van het CVZ zorgverzekeringen In een rondetafelconferentie heeft hij met verschillende van deze organisaties gesproken die het probleem herkennen In zijn spelregels voor al die overheden zegt de ombudsman dat zij de beslagvrije voet moeten beschermen mee moeten werken aan schuldhulpverlening en flexibel moeten zijn bij betalingsregelingen en eventueel moeten kwijtschelden Ook vindt hij dat als dwang vorderingen worden uitbesteed aan een deurwaarder de overheid behoorlijke afspraken moet maken over hun werkwijze Sommige knelpunten zijn niet op te lossen door de uitvoeringsinstanties en gemeenten afzonderlijk maar vragen om actie van de wetgever en het kabinet Daarom spreekt de ombudsman de ministers voor Wonen en Rijksdienst SZW Veiligheid en Justitie VWS en Financiën aan Hij beveelt hen dringend aan om meer samen te werken en te coördineren Alleen op die manier kan het oplopen van schulden worden voorkomen of als ze zijn ontstaan effectief worden aangepakt Publicatiedatum 5 februari 2013 Rapportnummer 2013 003

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2013-003-burgers-in-financiele-problemen-door-geldopeisen-overheid-zonder-beslagvrije-voet (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 6 resultaten gevonden Rapport 13 mei 2013 2013 047 Belastingdienst noemt FIOD onderzoek naar gastouderbureau in brief aan ouders Belastingdienst Toeslagen heeft ouders die gebruik maakten van een gastouderbureau een brief gestuurd waarin staat dat de FIOD contracten van het bureau onderzoekt Het gastouderbureau klaagt over schending geheimhoudingsplicht door de Belastingdienst De Nationale ombudsman vindt dat het belang van het onderzoek bij de ouders niet noodzakelijk met zich meebrengt dat de ouders informatie over het FIOD onderzoek moesten krijgen Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen geheimhoudingsplicht transparantie fiod gastouderbureau kinderopvang kinderopvangtoeslag financiën Nieuwsbericht 20 augustus 2013 Terugvorderingen kinderopvangtoeslag Appelbloesem De Belastingdienst vordert op basis van de uitspraak van de Raad van State over gastouderbureau De Appelbloesem de onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag terug Kunt u het teruggevorderde bedrag niet betalen Lees verder Onderwerpen belastingdienst kinderopvangtoeslag raad van state gastouderbureau eigen bijdrage Nieuwsbericht 15 oktober 2010 Terugvordering kinderopvangtoeslag De Appelbloesem De Nationale ombudsman ziet op dit moment geen aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond de terugvorderingen door de Belastingdienst van kinderopvangtoeslag van voormalige klanten vraagouders van het gastouderbureau De A Lees verder Onderwerpen belastingdienst om bezwaar kinderopvangtoeslag gastouderbureau Nieuwsbericht 26 september 2010 Terugvordering kinderopvangtoeslag De Appelbloesem In het programma Radar van 21 september jl is aandacht besteed aan de terugvordering door de Belastingdienst van toegekende voorschotten kinderopvangtoeslag bij ouders die gebruik maakten van de diensten van het gastouderbureau de Appelbloesem Lees verder Onderwerpen bezwaar belastingdienst om kinderopvangtoeslag

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gastouderbureau%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  uwv incasso Column 9 augustus 2014 Oneerlijk verschil Een stabiele en veilige thuisbasis is niet voor iedereen vanzelfsprekend Neem bijvoorbeeld Jessica die uit een gezin komt waar huiselijk geweld heel normaal is Haar vader wordt snel boos en heeft dan nogal losse handjes Niet alleen richting Jessica maar ook naar haar moeder Lees verder Onderwerpen ministerie cak eigen bijdrage vertrouwen uitkering Zorg Nieuwsbericht 25 februari 2013 Klachten over verhoging eigen bijdrage zorg Vanaf 2013 wordt bij de berekening van de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf Wmo en Zorg met Verblijf een extra deel van het vermogen meegeteld In een aantal gevallen is sprake van een forse verhoging van de bijdrage Lees verder Onderwerpen cak eigen bijdrage Zorg vermogen om bezwaar Rapport 23 mei 2013 2013 054 Vrouw klaagt dat CAK slordig gewerkt heeft mbt inning eigen bijdrage van haar moeder 95 jarige vrouw ontvangt van het CAK een vordering van 606 90 wegens Zorg met Verblijf die kennelijk anderhalf jaar eerder ook al was verstuurd Dan ontvangt ze kort daarop een bedrag van bijna 2000 van het CAK En twee maanden later wordt dat bedrag weer door het CAK teruggehaald Het CAK erkent fouten te hebben gemaakt waardoor het zo lang duurde De Nationale ombudsman vindt dat het CAK bij fouten op ene goede manier excuses moet maken erkennen wat er is misgegaan en laten zien de fouten in de toekomst te willen voorkomen Hij doet de aanbeveling aan het CAK om bij ernstige fouten direct en proacief te reageren om de fouten zo snel mogelijk te herstellen en te overwegen de burger te compenseren Lees verder Onderwerpen cak eigen bijdrage restitutie betalingsherinnering volksgezondheid welzijn en sport Rapport 22 maart 2013 2013 024 Moeder klaagt over UVIT zorgkantoor inzake eigen bijdrage AWBZ voor PGB van haar zoon Meervoudig gehandicapte zoon heeft recht op AWBZ zorg en heeft een Wajong uitkering Zijn moeder vraagt het UVIT zorgkantoor om de Zorg in Natura ZIN om te zetten in een persoonsgebonden budget pgb Het zorgkantoor houdt op deze budgetten voorlopig een eigen bijdrage in van ca 22 000 over twee jaren Voor de rest vna het bedrag wordt zorg ingekocht Twee jaar later stelt het zorgkantoor vast dat over beide jaren maar een eigen bijdrage van rond de 150 euro hoeft te worden betaald Zo n 20 000 euro is dus niet het pgb van haar zoon uitbetaald De jaren zijn voorbij en voor dat bedrag kan niet alsnog zorg voor de zoon worden ingekocht De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor en het CAK niet goed hebben samenwerkt Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat zij uit coulance de zoon een extra bedrag aan pgb hebben gegeven voor het lopende jaar Lees verder Onderwerpen uvit zorgkantoor algemene wet bijzondere zorg awbz persoongebonden budget pgb cak eigen bijdrage zorg in natura volksgezondheid welzijn en sport volksgezondheid welzijn en sport Rapport 14 augustus 2013 2013 099 Verzoeker klaagt over werkwijze CAK na overlijden van zijn zus Broer komt na het overlijden van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22eigen+bijdrage%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Terugvordering kinderopvangtoeslag 'De Appelbloesem' | Nationale ombudsman
  de Belastingdienst gevolgde werkwijze De Belastingdienst heeft aangegeven dat hij lering heeft getrokken uit het in februari 2010 verschenen rapport 2010 034 van de ombudsman TV programma Radar In het tv programma Radar van 21 september jl is aandacht besteed aan de terugvordering door de Belastingdienst van toegekende voorschotten kinderopvangtoeslag bij ouders die gebruik maakten van de diensten van het gastouderbureau de Appelbloesem Het gaat daarbij om forse bedragen die worden teruggevorderd In het programma is de Nationale ombudsman genoemd als instantie die de betrokken ouders zou kunnen helpen Wat moet u doen als van u wordt teruggevorderd Bent u het niet eens met een terugvorderingsbeslissing van kinderopvangtoeslag Maak dan gebruik van de mogelijkheid bezwaar en beroep in te stellen tegen die beslissing In de beslissing waarmee het bedrag wordt teruggevorderd staat aangegeven hoe u dat kan doen In bezwaar en beroep gaan is de enige mogelijkheid om de juistheid van de terugvorderingsbeslissing aan te vechten Vindt u dat de Belastingdienst niet duidelijk genoeg heeft aangegeven waarom uw kinderopvangtoeslag wordt teruggevorderd Stel in dat geval dan ook bezwaar in Geef in uw bezwaarschrift aan dat het voor u niet duidelijk is waarom wordt teruggevorderd u hierover meer informatie wilt en dat u uw bezwaar verder zal onderbouwen als door de Belastingdienst meer duidelijkheid gegeven is over de reden van terugvordering Denkt u er ook aan om bij het maken van bezwaar of beroep de Belastingdienst te vragen om uitstel van betaling Voor een gratis juridisch advies hierover kunt u terecht bij het Juridisch Loket telefoonnummer 0900 8020 10 cent per minuut Onderwerpen belastingdienst om bezwaar kinderopvangtoeslag gastouderbureau Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 26 september 2010 Terugvordering kinderopvangtoeslag De Appelbloesem In het programma Radar van 21 september jl Lees verder Rapport 24 februari 2010

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2010/terugvordering-kinderopvangtoeslag-de-appelbloesem (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Terugvordering kinderopvangtoeslag 'De Appelbloesem' | Nationale ombudsman
  als van u wordt teruggevorderd Bent u het niet eens met een terugvorderingsbeslissing van kinderopvangtoeslag Maak dan gebruik van de mogelijkheid bezwaar en beroep in te stellen tegen die beslissing In de beslissing waarmee het bedrag wordt teruggevorderd staat aangegeven hoe u dat kan doen In bezwaar en beroep gaan is de enige mogelijkheid om de juistheid van de terugvorderingsbeslissing aan te vechten Vindt u dat de Belastingdienst niet duidelijk genoeg heeft aangegeven waarom uw kinderopvangtoeslag wordt teruggevorderd Stel in dat geval dan ook bezwaar in Geef in uw bezwaarschrift aan dat het voor u niet duidelijk is waarom wordt teuggevorderd u hierover meer informatie wilt en dat u uw bezwaar verder zal onderbouwen als door de Belastingdienst meer duidelijkheid gegeven is over de reden van terugvordering Denkt u er ook aan om bij het maken van bezwaar of beroep de Belastingdienst te vragen om uitstel van betaling Wat kan de Nationale ombudsman betekenen De Nationale ombudsman heeft aandacht voor deze kwestie Op dit moment buigt hij zich over de vraag of een onderzoek naar het voortzetten van de betaling van de toeslagen aan het gastouderbureau en de manier waarop de ouders zijn geïnformeerd tijdens het FIOD onderzoek van zijn kant zinvol is De Nationale ombudsman zal zich in beginsel niet uitspreken over de vraag of de terugvorderingbeslissing terecht is Dit komt omdat u in bezwaar en beroep kunt gaan tegen deze beslissing Voor een gratis juridisch advies hierover kunt u terecht bij het Juridisch Loket telefoonnummer 0900 8020 10 cent per minuut Via deze website laat de ombudsman op korte termijn weten of hij onderzoek instelt Onderwerpen bezwaar belastingdienst om kinderopvangtoeslag betaling Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 20 augustus 2013 Terugvorderingen kinderopvangtoeslag Appelbloesem De Belastingdienst vordert op basis van de uitspraak van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2010/terugvordering-kinderopvangtoeslag-de-appelbloesem-0 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2010/034 | Nationale ombudsman
  De Belastingdienst koos ervoor om de kinderopvangtoeslag stop te zetten door middel van opschorting van de betalingen Als later zou blijken dat de toeslag onterecht was opgeschort dan konden de betalingen makkelijk hervat worden De betrokken ouders ontvingen echter pas na de stopzetting van de betalingen een brief van de Belastingdienst waarin zij geïnformeerd werden over de gang van zaken Ook lopende het fraudeonderzoek bleek dat de ouders soms niet goed wisten waar ze aan toe waren en bestonden er onduidelijkheden over welke informatie de Belastingdienst van hen verwachtte De Nationale ombudsman oordeelde dat de onderzochte gedraging behoorlijk was ten aanzien van het stopzetten van de kinderopvangtoeslag Hoewel opschorting van de kinderopvangtoeslag de beste keuze was voor de Belastingdienst oordeelde de Nationale ombudsman echter wel dat ernstig tekort is geschoten in de informatieverstrekking aan de betrokkenen en dat de onderzochte gedraging derhalve niet behoorlijk was De Belastingdienst werd in overweging gegeven in soortgelijke situaties in de toekomst meer aandacht te besteden aan de duidelijkheid en tijdigheid in de communicatie Tevens stelde de Nationale ombudsman dat de Belastingdienst op het moment dat de fraude wordt geconstateerd betrokkenen zou moeten wijzen op hun fouten en hen informeren over hun mogelijkheden om verdere schade te beperken Voor de inhoud van dit rapport zie grote onderzoeken in het linkermenu Dit rapport heeft nummer 2010 034 Beoordeling Voor de inhoud van dit rapport zie grote onderzoeken in het linkermenu Dit rapport heeft nummer 2010 034 Conclusie Voor de inhoud van dit rapport zie grote onderzoeken in het linkermenu Dit rapport heeft nummer 2010 034 Onderzoek Voor de inhoud van dit rapport zie grote onderzoeken in het linkermenu Dit rapport heeft nummer 2010 034 Bevindingen Zie onder Beoordeling Voor de inhoud van dit rapport zie grote onderzoeken in het linkermenu Dit rapport heeft nummer 2010 034

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2010/034 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  van de overheid Natuurlijk moet je terugbetalen wat je teveel hebt gekregen Lees verder Onderwerpen traag betalende overheid toeslagen zzp ers betalingsregeling betaalgedrag schuldhulpverlening belastingdienst Rapport 22 januari 2013 2013 007 Weduwen klagen over aftrek Wajong uitkering van Anw uitkering Vijftigjarige weduwe ontvangt Anw en Wajong uitkering De SVB heeft haar niet tijdig geïnformeerd dat volgens een wetswijziging de beide uitkeringen niet meer samen worden uitgekeerd Hierdoor werd de vrouw onverwacht met een inkomensdaling van 700 netto geconfronteerd De Nationale ombudsman vindt dat de SVB bij uitstek de instantie is die ervoor had moeten zorgen dat alle betrokkenen werden geïnformeerd over het overgangsrecht en de gevolgen daarvan Lees verder Onderwerpen wajong uitkering anw uitkering uwv overgangsregeling svb sociale zaken en werkgelegenheid Video 20 februari 2013 Column Weduwe in de Wajong Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen wajong uitkering sociale verzekeringsbank svb overlijden Column 2 februari 2013 Weduwe in de Wajong Tineke is 48 jaar en sinds het overlijden van haar man Freek in 2009 weduwe Tineke heeft nabestaandenuitkering en sinds 1995 een Wajong uitkering De Wajong uitkering krijgt ze omdat ze door een ziekte niet kan werken Lees verder Onderwerpen svb wajong uitkering overgangsregeling sociale verzekeringsbank svb sociale verzekeringsbank tweede kamer Nieuwsbericht 24 januari 2013 SVB informeert nabestaanden niet over grote financiële terugval De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat de SVB circa 370 nabestaanden die uitkering uit Anw én Wajong ontvangen onvoldoende heeft geïnformeerd over een grote financiële terugval Lees verder Onderwerpen svb om overlijden wajong uitkering anw uitkering tweede kamer Column 1 mei 2010 Informatieverstrekking Als ik klachten van mensen over de overheid beoordeel gaat het mij erom of

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22wajong-uitkering%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive