archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  toeslagen schuld belastingdienst toeslagen om terugbetalen Video 30 maart 2012 Column Verloren vertrouwen Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen kinderopvangtoeslag digid Rapport 22 maart 2012 2012 046 Man klaagt dat Belastingdienst behandeltermijn bezwaarschrift heeft overschreden Iemand wacht ruim vier jaar op de beslissing op bezwaar Zoals de Belastingdienst erkent heeft de behandeling van het bezwaarschrift veel te lang geduurd De ombudsman vindt dat de Belastingdienst de klager op zijn minst een toelichting had moeten geven waarom het zo lang heeft kunnen duren en een passende compensatie had moeten bieden Door excuses aan te bieden kan iemand ervaren dat het de overheid ernst is en bereid is gevolgen te verbinden aan verkeerd gelopen zaken De ombudsman vindt het daarnaast van belang dat de Belastingdienst de geïncasseerde rente terugstort Lees verder Onderwerpen belastingdienst bezwaarschrift behandeltermijn financiën Nieuwsbericht 19 december 2011 WW en recht op kinderopvangtoeslag De Nationale ombudsman heeft minister Kamp van Sociale Zaken een brief gestuurd over de WW en het recht op kinderopvangtoeslag Per 1 januari 2012 is de termijn waarop WW gerechtigden kinderopvangtoeslag kunnen krijgen verkort naar drie maanden Lees verder Onderwerpen kinderopvangtoeslag belastingdienst toeslagen uwv om recht voorlichting Rapport 22 november 2011 2011 346 Vrouw klaagt dat Belastingdienst onrechtmatig zorgtoeslag terugvordert Een studente ontving in 2007 een voorschot van 433 aan zorgtoeslag De Belastingdienst Toeslagen vordert de zorgtoeslag over 2007 van haar terug omdat haar verzekering niet voldoet aan de regels van de Zorgverzekeringswet Ondanks haar beroep op een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden in een met haar vergelijkbaar geval volhardt de Belastingdienst in de terugvordering Na interventie door de ombudsman kijkt de Belastingdienst nog een keer

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22belastingdienst/toeslagen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  bezwaar maar na toekenning van dat bezwaar communiceert de Belastingdienst onduidelijk De Belastingdienst laat weten dat de eerste beslissing inderdaad onjuist was en dat ze 282 moet terug betalen De Belastingdienst bedoelde daarmee dat ze naast de 644 ook nog 282 moest betalen De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst in een brief de vrouw had moeten uitleggen hoeveel zij uiteindelijk zou moeten terugbetalen De ombudsman heeft er van kennis genomen dat de Belastingdienst bij haar klachtbehandelaars het belang van het juist en volledig motiveren van beslissingen op bezwaar en het opnemen van telefonisch contact in de klachtbehandeling onder de aandacht brengt Lees verder Onderwerpen bezwaarschrift huurtoeslag terugvordering motivering fair play financiën Rapport 18 februari 2010 2010 032 De echtgenote van verzoeker maakte tijdig bezwaar tegen de terugvordering huurtoeslag 2008 Omdat een reactie uitbleef klaagde verzoeker twee maanden later hierover bij de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 13 december 2010 2010 352 De Belastingdienst komt aan uw bezwaar tegemoet De moeder van verzoeker ontving een definitieve beschikking huurtoeslag 2006 Op basis van een toetsingsinkomen van 17 715 moest 516 worden terugbetaald Verzoeker diende namens zijn moeder bezwaar in tegen deze beschikking Lees verder Onderwerpen huurtoeslag bezwaarschrift belastingdienst ministerie van financiën klachtbehandeling informatieverstrekking financiën financiën Rapport 9 augustus 2010 2010 210 In 2008 en 2009 heeft de Nationale ombudsman een aantal klachten ontvangen over het tekortschieten van de informatieverstrekking over de mogelijkheid om een tegemoetkoming scholieren op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Lees verder Onderwerpen onderwijs cultuur en wetenschap Rapport 4 mei 2010 2010 107 Verzoekster vroeg het Ministerie van Financiën om de afwijzende beslissing van de Belastingdienst Toeslagen op een door haar ingediend verzoek om schadevergoeding te heroverwegen Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 27 januari 2010 2010 013 Verzoekers zoon ontving zak en kleedgeld van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22belastingdienst/toeslagen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/098 Belastingdienst moet onjuiste overheidsvordering niet twee keer doen | Nationale ombudsman
  Centrale administratie in Apeldoorn de overheidsvordering stop laten zetten de terugstorting van het gevorderde bedrag in gang gezet en de beslagvrije voet laten toepassen Nadat de klachtbehandelaar de toezegging had gekregen dat een en ander binnen drie à vier weken geregeld zou zijn belde hij de bewindvoerder op 21 juli 2014 om deze hiervan op de hoogte te stellen De klachtbehandeling werd afgesloten Helaas ging het daarna toch niet zoals de bedoeling was Hoewel de klacht dus wel bij de juiste afdeling in Apeldoorn terecht was gekomen was de verwerking niet adequaat Daardoor kon het volgens de Belastingdienst gebeuren dat er nogmaals een overheidsvordering plaatsvond Pas op 23 oktober 2014 werd de overheidsvordering stop gezet en op 7 november 2014 is de correctie dat wil zeggen terugstorting en toepassing beslagvrije voet doorgevoerd De klachtbehandelaar liet weten dat hij telefonisch zijn verontschuldigingen heeft aangeboden aan de bewindvoerder voor de gang van zaken Hij heeft daarbij ook laten weten dat een verdere herhaling van overheidsvordering in de huidige omstandigheden niet in de rede ligt WAT IS HET OORDEEL VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid er voor zorgt dat haar organisatie en haar administratie de dienstverlening aan de burger ten goede komt Zij werkt secuur en vermijdt slordigheden Eventuele fouten worden zo snel mogelijk hersteld De Nationale ombudsman heeft al eerder benadrukt dat wanneer iemand de overheid verzoekt om toepassing of berekening van de beslagvrije voet daarop snel en accuraat gereageerd moet worden Immers het gaat om mensen die op het randje van het bestaansminimum leven en voor wie iedere euro telt Dat geldt ook in de situatie waarin iemand onder bewind is gesteld Bij bewind is helemaal sprake van kwetsbare personen die bescherming nodig hebben Wanneer de beheerrekening bij de bewindvoerder door een overheidsvordering bijna negatief komt te staan ontstaat een probleem De bewindvoerder moet proberen het budget toch sluitend te krijgen Hij moet gelden voorschieten zodat de onder bewind gestelde in zijn levensbehoeften kan voorzien en ook de vaste lasten kunnen worden voldaan Hoewel in de zaak van de heer Strik het door de bewindvoerder gedane verzoek om berekening beslagvrije voet na de eerste overheidsvordering aanvankelijk correct is opgepakt door de Belastingdienst is de afwikkeling ervan niet goed verlopen De Nationale ombudsman vindt dat zorgwekkend Omdat de afwikkeling niet goed verliep werd de overheidsvordering niet stopgezet maar volgden er daarna nog twee De heer Strik kwam daardoor financieel klem te zitten En zijn bewindvoerder ook Hoewel het de bedoeling van de Belastingdienst is3 dat wanneer na een overheidsvordering door de betrokkene wordt doorgegeven dat er te weinig bestaansmiddelen overblijven om van te leven bij een volgende overheidsvordering rekening wordt gehouden met de vastgestelde beslagvrije voet is dat is in dit geval niet goed gegaan Dat is niet juist Voor de gang van zaken heeft de Belastingdienst terecht verontschuldigingen aangeboden aan de bewindvoerder De Nationale ombudsman beoordeelt de onderzochte gedraging als niet behoorlijk CONCLUSIE De klacht over de onderzochte gedraging van de Belastingdienst Den

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/098 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 22 juni 2015 2015 098 Belastingdienst moet onjuiste overheidsvordering niet twee keer doen Man is onder bewind gesteld en heeft belastingschuld van 746 De Belastingdienst legt beslag op zijn beheerrekening waardoor hij te weinig leefgeld over houdt Dat is niet de bedoeling ook volgens de Belastingdienst Er volgt een toezegging dat het geld wordt teruggestort en de vordering stopgezet Helaas is dat laatste niet gebeurd Er volgt een nieuwe overheidsvordering Opnieuw moet het geld worden teruggestort en de vordering stopgezet De Nationale ombudsman vindt deze gang van zaken onjuist en zorgwekkend De Belastingdienst maakt excuses aan de gedupeerde man en zijn bewindvoerder Lees verder Onderwerpen belastingdienst bewindvoering belastingschuld overheidsvordering beslagvrije voet Column 14 maart 2015 Was bewind noodzakelijk Mevrouw Joosten lijdt aan dementie en heeft daarom zorg nodig Haar dochter Gea wil daarover graag zelf de regie houden met een persoonsgebonden budget pgb Lees verder Onderwerpen pgb dementie bewindvoering volmacht Rapport 9 augustus 2011 2011 241 WSG neemt klacht adoptiedeskundige van ouders cliënt niet in behandeling omdat hij zelf geen cliënt is Tijdens een rechtszaak over ondercuratelestelling van adoptiefdochter schrijft de William Schrikkergroep een brief waarin de adviseur van de familie verzoeker wordt gediskwalificeerd Er volgt een bemiddelingsgesprek maar geen klachtbehandeling want de adviseur wordt niet gezien als cliënt De Nationale ombudsman heeft in 2010 een handreiking over de klachtbehandeling in de jeugdzorg uitgebracht Goede klachtbehandeling in de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bewindvoering%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  een belastingschuld van circa 400 000 Een medewerker van de Belastingdienst Haaglanden gaat telefonisch akkoord met een sanering en betalingsregeling Later is de regeling toch niet toegestaan De onderneming gaat hiertegen in beroep maar de directeur van de Belastingdienst wijst dit af De onderneming klaagt bij de Nationale ombudsman dat de directeur hierbij niet is ingegaan op de eerdere instemming met de voorgestelde sanering en betalingsregeling De ombudsman vindt dat de directeur wel een oordeel had kunnen geven door onderzoek te doen naar de zeer gedetailleerde feiten en omstandigheden die de onderneming had aangevoerd om haar stelling te onderbouwen Nog tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft een overleg tussen de Belastingdienst de onderneming en haar gemachtigde geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing Lees verder Onderwerpen belastingdienst onderneming belastingschuld sanering betalingsregeling Rapport 29 december 2014 2014 227 Belastingdienst dupeert echtpaar bij regeling niet invordering omdat intern niet bekend is dat er nog aanslagen aankomen Een echtpaar heeft gezondheidsproblemen en geen middelen om de belastingschulden uit hun voormalige bedrijf te betalen Er volgt geen kwijtschelding maar wel de toezegging dat de Belastingdienst geen invorderingsmaatregelen treft Deze beslissing wordt teruggedraaid als het echtpaar voor nieuwe navorderingsaanslagen inkomstenbelasting vraagt hierop dezelfde werkwijze toe te passen De Belastingdienst wijst het ingestelde beroep af omdat de nieuwe schulden het voortzetten van het niet invorderen in de weg staan Duidelijk is dat binnen de Belastingdienst gegevens over te verwachten aanslagen niet bekend zijn bij degene die over de invordering gaat De Nationale ombudsman vindt dit niet terecht De Belastingdienst had de beslissing tenminste moeten toelichten Ook had de Belastingdienst de schulden en het belastingverleden van het echtpaar en mogelijk nog te verwachten aanslagen beter in beeld moeten krijgen De Belastingdienst en het echtpaar zijn in gesprek over het vervolg van het invorderingstraject Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingschuld invordering navorderingsaanslag inkomstenbelasting beroep Rapport 2 april 2015 2015 069 Belastingdienst creëert onnodig nadelige financiële situatie voor BV Een BV heeft loonheffing afgedragen over salarisverhogingen en bonussen die een medewerker zich op onrechtmatige wijze heeft toegekend Na deze ontdekking verrekent de Belastingdienst eerst met de medewerker de als loonbelasting afgedragen bedragen met de definitieve aanslag inkomstenbelasting Daardoor is restitutie van de loonheffing aan de BV niet meer mogelijk De Nationale ombudsman constateert dat deze situatie niet was ontstaan als de Belastingdienst eerst op het verzoek tot restitutie had beslist De ombudsman beveelt de minister van Financiën aan om de BV te compenseren voor de ontstane nadelige gevolgen Lees verder Onderwerpen belastingdienst BV loonheffing restitutie Rapport 23 december 2014 2014 223 Directeur Belastingdienst Utrecht wijst kwijtscheldingsverzoek omzet en loonbelasting ex bestuurder terecht af Een vrouw wordt als voormalig bestuurder van een bv op grond van het wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld voor het niet betalen van naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonbelasting De directeur van de Belastingdienst in Utrecht wijst haar beroep hiertegen af Ze klaagt bij de Nationale ombudsman dat ze in aanmerking moet kunnen komen voor ontslag van de betalingsverplichting omdat haar financiële omstandigheden daartoe aanleiding

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22belastingschuld%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 22 juni 2015 2015 098 Belastingdienst moet onjuiste overheidsvordering niet twee keer doen Man is onder bewind gesteld en heeft belastingschuld van 746 De Belastingdienst legt beslag op zijn beheerrekening waardoor hij te weinig leefgeld over houdt Dat is niet de bedoeling ook volgens de Belastingdienst Er volgt een toezegging dat het geld wordt teruggestort en de vordering stopgezet Helaas is dat laatste niet gebeurd Er volgt een nieuwe overheidsvordering Opnieuw moet het geld worden teruggestort en de vordering stopgezet De Nationale ombudsman vindt deze gang van zaken onjuist en zorgwekkend De Belastingdienst maakt excuses aan de gedupeerde man en zijn bewindvoerder Lees verder Onderwerpen belastingdienst bewindvoering belastingschuld overheidsvordering beslagvrije voet Column 23 juni 2012 Reageer op je brieven Fien krijgt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22overheidsvordering%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/092 Belastingdienst wijst te laat verzoek om opgelegde aanslag over 2006 ambtshalve te herzien terecht af | Nationale ombudsman
  verzoekschrift geeft onderneming S aan dat de afwijzende beslissing van de Belastingdienst meebrengt dat zij door toedoen van een derde de voormalige gemachtigde grote nadelige financiële consequenties ondervindt Daarmee heeft zij grote moeite Onderneming S wijst op de moeilijke economische situatie Ook wijst onderneming S er op dat de aangifte Vpb 2006 op 12 november 2012 is ingediend na contact daarover en afstemming met de Belastingdienst Het had de Belastingdienst op dat moment al duidelijk moeten zijn dat de termijn van vijf jaar al was verlopen Onderneming S vraagt zich af of het dan wel redelijk is om op die grond af te wijzen Ten slotte wijst onderneming S er op dat in de procedure voor de aanslagregeling Vpb 2011 de rechter liet weten geen rechtsingang te hebben op het punt van de verrekenbare verliezen uit 2006 Wel heeft de rechter volgens onderneming S de Belastingdienst gevraagd of een compromis mogelijk was Uiteindelijk is het beroepschrift door onderneming S ingetrokken en is door de rechter geen uitspraak gedaan Aanvullende informatie van de Belastingdienst De Belastingdienst liet in reactie op vragen van de Nationale ombudsman nog het volgende weten Er is met de gemachtigde van Onderneming S niet expliciet gesproken over de termijn waarbinnen een verzoek om ambtshalve vermindering ingediend moet worden Omdat de gemachtigde een fiscaal dienstverlener is werd er van uit gegaan dat hij daarvan op de hoogte was Omdat tijdens het telefoongesprek met de gemachtigde aan de orde kwam dat kennelijk al een eerder verzoek om ambtshalve vermindering zou zijn ingediend is zoals steeds gebeurt de gelegenheid geboden dit aan te tonen Bij de her beoordeling is geconcludeerd dat er geen verzoek binnen de vijfjaarstermijn is ontvangen Het verzoek is nog voorgelegd aan een collega voor een second view Dat heeft niet geleid tot andere inzichten en vervolgens is het verzoek afgewezen Verder wees de Belastingdienst er nog op dat Onderneming S op 2 juni 2009 een bezwaarschrift had ingediend tegen de ambtshalve opgelegde aanslag Vpb 2006 Onderneming S is voordat op 26 januari 2010 op het bezwaar werd beslist herhaald in de gelegenheid gesteld om de aangifte alsnog in te dienen Het gaat om een aanslag Vpb 2006 die ambtshalve is vastgesteld naar een belastbare winst van 2 500 In de alsnog ingediende aangifte Vpb 2006 is een belastbare winst aangegeven van 1 119 en dus geen verlies Het financiële belang is daarmee ongeveer 352 Er waren in 2006 geen verliezen uit eerdere jaren te verrekenen Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman Het vereiste van betrouwbaarheid houdt in dat de overheid binnen het wettelijk kader en eerlijk en oprecht handelt doet wat zij zegt en gevolg geeft aan rechterlijke uitspraken Aan onderneming S is een ambtshalve aanslag Vpb 2006 opgelegd Dit omdat niet tijdig de vereiste aangifte is ingediend Op 12 november 2012 heeft onderneming S alsnog de aangifte Vpb 2006 ingediend De Belastingdienst heeft terecht de alsnog ingediende aangifte in behandeling genomen als verzoek om ambtshalve herziening vermindering van de ambtshalve opgelegde aanslag Vpb

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/092 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  sprake was van normale adviseurswerkzaamheden en in de bezwaarfase niet om vergoeding is verzocht in het bezwaarschrift Wel heeft de Belastingdienst ten onrechte nagelaten te reageren op de brief van de adviseur van de BV De Belastingdienst zegt dit te betreuren Lees verder Onderwerpen belastingdienst vennootschapsbelasting aangifte Rapport 12 januari 2015 2015 007 Belastingdienst Groningen schiet tekort in afhandeling klacht over geweigerde aanpassing vennootschapsbelasting Een onderneming kan een vordering niet innen vanwege faillissement van de klant Ze vindt dat de aanslag vennootschapsbelasting daarom verlaagd moet worden Maar de Belastingdienst Groningen wijst dit verzoek af De onderneming wendt zich tot de Nationale ombudsman De ombudsman behandelt in het rapport eerst de vraag of naar goed koopmansgebruik de aanslag verlaagd had kunnen worden De Belastingdienst vindt alleen relevant of de klant al failliet is de ombudsman meent dat goed koopmansgebruik wel tot verlaging had kunnen leiden De ombudsman constateert dat in dit geval dat niet meer kan omdat de aanslag al onherroepelijk is vastgesteld De klacht van de onderneming heeft bij de Belastingdienst in de klachtbehandeling niet voldoende aandacht gekregen Enerzijds omdat niet goed is afgewogen om de klacht wel of niet in behandeling te nemen op formele gronden Anderzijds omdat bleek dat de motivering voor het afwijzen van het verzoek om verlaging van de vennootschapsbelasting onjuist bleek te zijn Lees verder Onderwerpen belastingdienst vennootschapsbelasting aanslag verlaging afwijzing verzoek onjuiste motivering Rapport 8 juni 2015 2015 092 Belastingdienst wijst te laat verzoek om opgelegde aanslag over 2006 ambtshalve te herzien terecht af Een onderneming dient zijn aangifte vennootschapsbelasting Vpb 2006 niet op tijd in De Belastingdienst legt hen voor 2006 daarom een ambtshalve aanslag Vpb op De onderneming doet in 2012 alsnog aangifte Vpb 2006 en verzoekt de Belastingdienst de opgelegde aanslag van destijds ambtshalve te herzien verminderen De ondernemer klaagt erover dat de Belastingdienst dit verzoek afwijst De ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst juist heeft gehandeld Het verzoek is niet ingediend binnen de daarvoor geldende termijn van vijf jaar en er zijn geen bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen hiervan af te wijken Lees verder Onderwerpen belastingdienst aanslag vennootschapsbelasting afwijzing herziening Rapport 7 maart 2012 2012 033 Belastingdienst stelt voorwaarden aan transactievoorstel Belastingdienst Amsterdam is strafrechtelijk onderzoek gestart tegen bedrijf waarvan verzoeker eigenaar en bestuurder is De aangifte Vennootschapsbelasting zou onjuist zijn De man vraagt de Belastingdienst geen vervolging in te stellen maar een transactievoorstel te doen De Belastingdienst gaat akkoord en verbindt er de voorwaarde aan dat wordt afgezien van het in bezwaar gaan tegen deze aanslag De Nationale ombudsman is van oordeel dat het te billijken is dat de Belastingdienst bij het doen van een transactievoorstel deze voorwaarde stelt Het is niet de bedoeling dat met het transactievoorstel iedere vorm van straf wordt voorkomen Lees verder Onderwerpen belastingdienst strafrechtelijk onderzoek aangifte vennootschapsbelasting transactievoorstel voorwaarden ondernemer financiën Rapport 23 februari 2010 2010 033 Verzoekster is een naamloze vennootschap Zij verzoekt de Belastingdienst in 2006 de aanslag vennootschapsbelasting over 2000 ambtshalve te verminderen Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 26 januari 2010 2010 012

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vennootschapsbelasting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive