archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  bezig was de systematiek te herzien De Nationale ombudsman doet de aanbeveling om in de toekomst over dergelijke geplande veranderingen open en transparant te communiceren en bewoners daarmee niet te overvallen Lees verder Onderwerpen woonboothouders huurverhoging rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf rvob minister van wonen en rijksdienst herziening transparantie financiën Column 21 februari 2015 Nog even geduld De bekende blauwe envelop ligt bij mevrouw Brouwer in de brievenbus Met een prettig bericht over de voorlopige aanslag inkomstenbelasting ze krijgt 980 terug Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingtelefoon aanslag inkomstenbelasting teruggaaf Rapport 14 mei 2012 2012 081 Advocate klaagt dat herziening informeren bij uitzetting door DT V rechtshulp onmogelijk maakt Advocaat klaagt dat een vreemdeling die wacht op uitzetting in een Uitzetcentrum pas 24 uur voor zijn vertrek van de Dienst Terugkeer en Vertrek DT V te horen krijgt wanneer en waarnaartoe hij vertrekt terwijl die informatie al langer bekend is De Nationale ombudsman vindt dat de door de minister geformuleerde richtlijn te weinig waarborgt dat de vreemdeling zijn advocaat tijdig kan inlichten De advocaat kan daardoor niet op tijd rechtsmiddelen instellen Hij heeft er met instemming van kennis genomen dat inmiddels naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State het beleid is veranderd en de vluchtgegevens zodra deze bekend zijn bij D VT worden gefaxed naar de advocaat Lees verder Onderwerpen juridische bijstand vreemdelingen vreemdelingenbewaring uitzetcentrum uc dienst terugkeer vertrek dt v uitzetting herziening rechtshulp fair play binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 9 februari 2012 2012 018 Klacht over betalingsregeling CAK na herziening eigen bijdrage AWBZ Een meneer moet tijdelijk in een zorginstelling verblijven en daarvoor een eigen bijdrage AWBZ betalen In het begin stelt het CAK de bijdrage vast op nul Na bijna een jaar corrigeert het CAK dit als de inkomensgegevens via de Belastingdienst zijn ontvangen Dan krijgt de man een factuur van het CAK van ruim 11 000 euro Hij maakt telefonisch afspraken over een afbetalingsregeling Door financiële problemen was hij echter niet in staat de afgesproken betalingsregeling na te komen Hij raakte zelfs afhankelijk van de voedselbank De Nationale ombudsman vindt dat vooral het CAK verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schuld van de man Het CAK had meteen een betere inschatting van de eigen bijdrage moeten maken En het CAK had bij de afbetaling meer oog moeten hebben voor de financiële situatie van de man Het CAK had moeten afwijken van de eigen standaard van afbetaling in 36 maanden en op maat een regeling moeten afspreken De ombudsman is blij dat het CAK inmiddels een andere regeling heeft voorgesteld Lees verder Onderwerpen zorg met verblijf awbz eigen bijdrage cak betalingsregeling herziening betalingsachterstand beslagvrije voet volksgezondheid welzijn en sport Rapport 12 december 2013 2013 192 Klacht over college B W over scheppen van verwachtingen m b t bestemmingsplan Boer vraagt in 1996 de gemeenteraad van Neerijnen om een boomgaardcamping op zijn bedrijf mogelijk te maken In 2006 wijzigt hij dit voorstel in een bungalowpark en later in een bungalowpark met zorg In 2012 weigert het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22herziening%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2015/093 Belastingdienst mag beslag leggen op computers die verhuurd zijn door een ondernemer aan een belastingschuldige | Nationale ombudsman
  dan 85 van de economische levensduur van de computers Dan blijft op grond van het bepaalde in artikel 22 8 10 van de Leidraad Invordering 2008 het beslag gehandhaafd Onderneming P betwist dat de economische levensduur van de computers moet worden gesteld op drie jaar De computers worden in vijf jaar afgeschreven Dat is ook in lijn met de omstandigheid dat de Belastingdienst de minimale afschrijftermijn stelt op vijf jaar Naar het oordeel van de Nationale ombudsman kon de Belastingdienst bij zijn beslissing in redelijkheid uitgaan van een economische levensduur van drie jaar voor de computers Daarvoor wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen onder relevante literatuur en wet en regelgeving onder 3 Fiscaal mag op computers maximaal 20 per jaar worden afgeschreven hetgeen een minimale afschrijvingstermijn van vijf jaar betekent Bij een eventuele verkoop buiten bedrijf stellen van de computers binnen de periode van vijf jaar kan dat leiden tot een boekhoudkundig verlies Onderneming P heeft geen andere argumenten aangevoerd op grond waarvan moet worden aangenomen dat zij de reële eigendom heeft van de computers De Nationale ombudsman is daarom van oordeel dat de directeur in redelijkheid kon beslissen om niet af te zien van verhaal op de computers waarvan de eigendom berust bij onderneming P De onderzochte gedraging is behoorlijk Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van de directeur Belastingen van de Belastingdienst is niet gegrond De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen Relevante literatuur en wet en regelgeving 1 Bodembeslag Het bodembeslag is geregeld in artikel 22 van de Invorderingswet 1990 Het gaat om inbeslaggenomen zaken die zich bevinden op de bodem van de belastingschuldige en dienen tot stoffering van de bodem Verhaal op die zaken is ondanks de eventuele rechten van anderen mogelijk Het invorderingsbeleid voorziet in een terughoudend beleid wanneer sprake is van reële eigendom van een derde Reële eigendom wordt behoudens bijzondere situaties geëerbiedigd Onder reële eigendom van de derde wordt verstaan de situatie waarin de zaken zowel juridisch eigendom zijn van de derde als in economisch opzicht in overwegende mate aan hem toebehoren 5 2 Artikel 22 8 10 van de Leidraad Invordering 2008 geeft de criteria voor de beslissing op het beroepschrift tegen de inbeslagneming van bodemzaken Kort weergegeven en voor zover hier relevant geldt het volgende Het terughoudende beleid als bedoeld onder 1 geldt niet als de economische verhouding tussen de belastingschuldige en de zaken aanleiding geeft deze als zijn zaken aan te merken Verhaal op zaken van een derde is dan gerechtvaardigd Die situatie doet zich bijvoorbeeld voor in situaties waarin door middel van leasing of andere vormen van huur of bruikleen het economisch risico van waardevermindering van de zaken in overwegende mate bij de belastingschuldige ligt Aangesloten wordt bij de leaseregeling Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 15 november 1999 nummer AFZ 99 3236M Stcrt 225 laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 juni 2001 RTB 2001 2423 Stcrt 122 6 Hierin is aangegeven onder welke voorwaarden de lease gever fiscaal als eigenaar van het lease object wordt aangemerkt en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/093 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  erover dat deurwaarders de beslagvrije voet te laag vaststellen en deze niet met terugwerkende kracht willen corrigeren Een andere klacht was dat deurwaarders de beslagvrije voet niet toepassen bij beslag op Nederlandse inkomsten van in het buitenland wonende personen en bij beslag op zorgtoeslag huurtoeslag en voorlopige teruggaaf Lees verder Onderwerpen gerechtsdeurwaarder periodieke inkomsten beslaglegging beslagvrije voet koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders kbvg minister van veiligheid en justitie minister van sociale zaken Dossier 7 juli 2014 Dossier Overheid geld Hoe komt het dat bij mensen schulden ontstaan Er zijn allerlei oorzaken werkloosheid hypotheekproblemen scheiding ziekte of onverwachte terugvorderingen van de overheid Natuurlijk moet je terugbetalen wat je teveel hebt gekregen Lees verder Onderwerpen traag betalende overheid toeslagen zzp ers betalingsregeling betaalgedrag schuldhulpverlening belastingdienst Column 21 juni 2014 Onduidelijkheid over beslagvrije voet bij betalingsregeling Elsie heeft het niet breed Als alleenstaande moeder van twee kinderen kan ze de touwtjes financieel net aan elkaar knopen Dan wordt ze geconfronteerd met iets uit het verleden Lees verder Onderwerpen betalingsregeling beslagvrije voet om advocaat deurwaarder familie Rapport 12 april 2012 2012 061 Man klaagt over kosten voor deurwaarder bij beslaglegging op zijn woning Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO heeft de inning van kinderalimentatie bij een gescheiden vader overgedragen aan een deurwaarder Eerder al bracht de Nationale ombudsman rapport 2011 195 uit over een kwestie van deze man met het LBIO De deurwaarder heeft beslag gelegd op zijn woning maar er was al een betalingsregeling over de deurwaarderskosten De Nationale ombudsman vindt dat een overheidsinstantie die opdracht heeft gegeven om beslag te leggen verantwoordelijk is voor de informatieverstrekking Zie ook rapport 2011 265 Lees verder Onderwerpen deurwaarder betalingsregeling beslaglegging lbio kinderalimentatie echtscheiding arbeidsconflict informatieverstrekking veiligheid en justitie Rapport 16 september 2013 2013 119 Deurwaarder stelt betalingsregeling voor terwijl inkomen lager is dan beslagvrije voet Inwoonster van Dordrecht heeft verschillende schulden waarvoor een Gerechtsdeurwaarder Incasso kantoor uit Dordrecht is ingeschakeld Haar inkomen is lager dan de beslagvrije voet maar de deurwaarder legt beslag op haar uitkering van het UWV van 50 per maand De Nationale ombudsman vindt dat de deurwaarder zo de wettelijke bescherming van het bestaansminimum heeft ondermijnd Lees verder Onderwerpen deurwaarder beslaglegging beslagvrije voet betalingsregeling uwv uitkering bestaansminimum gemeente Rapport 19 september 2013 2013 128 UWV verrekende uitkering met openstaande schuld zonder oog voor beslagvrije voet Man heeft 20 000 schuld bij het UWV wegens te veel ontvangen uitkeringen Het UWV probeert al tien jaar het geld bij de man te innen Dan vordert het UWV opeens zoveel geld in dat de man minder dan 400 euro per maand ontvangt en dus ver onder de beslagvrije voet komt De Nationale ombudsman vindt dat iedereen die schulden heeft moet terugbetalen Maar het UWV had met de man moeten uitzoeken wat de ruimte was daarvoor Verder doet hij het UWV de aanbeveling om de man de te veel ingehouden bedragen terug te betalen Lees verder Onderwerpen zw uitkering uwv schuld beslagvrije voet aflossingscapaciteit beslaglegging betalingsvoorstel sociaal minimum sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 17 juli 2013 2013 088

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22beslaglegging%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ondernemer klaagt erover dat deze zijn eigendom zijn en niet van het bedrijf De Belastingdienst bekijkt in dit soort situaties of er sprake is van reëel eigendom De ondernemer kan in dit geval niet aantonen dat hij reëel eigenaar is van de computers De ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst inderdaad mocht beslissen beslag te leggen op de computers Lees verder Onderwerpen belastingdienst beslaglegging computers eigendom Rapport 27 maart 2012 2012 048 Journaliste klaagt over aantekening op strafblad door seponeren onrechtmatig verkregen bewijs In 2009 schreef een journaliste op basis van geheime informatie twee artikelen voor De Telegraaf Volgens de AIVD kon zij die geheime informatie uitsluitend van een AIVD medewerker hebben gekregen Na een strafrechtelijk onderzoek seponeerde het Openbaar Ministerie de vervolging van de journaliste met sepotcode 07 onrechtmatig verkregen bewijs Deze code betekent dat de verdenking tegen de journaliste is blijven bestaan en leidt dan ook tot een aantekening op haar strafblad De Nationale ombudsman acht de klacht van de journaliste gegrond en doet de minister van Veiligheid en Justitie de aanbeveling sepotcode 07 te wijzigen in code 01 onterecht als verdachte aangemerkt Lees verder Onderwerpen algemene inlichtingen en veiligheidsdienst aivd journalist geheimhouding informatieverstrekking strafrechtelijk onderzoek sepot strafblad verdacht veiligheid en justitie Nieuwsbericht 29 maart 2012 Ombudsman OM moet verdenking Telegraaf journalist opheffen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat het Openbaar Ministerie Telegraaf journalist Jolande van de Graaf onterecht als verdachte heeft aangemerkt Lees verder Onderwerpen aivd sepotcode verdachte openbaar ministerie justitie journalist Column 17 februari 2011 Menselijke kant De duizenden zaken die ik als Nationale ombudsman jaarlijks onder ogen krijg geven mij een helder beeld van hoe de overheid met de burger omgaat Lees verder Onderwerpen belastingdienst overheid om inkomstenbelasting terugbetaling overleden Column 11 februari 2012 Ten halve gekeerd Ivo knutselt als hobby met computers Hij is steeds op zoek naar onderdelen zoals beeldschermen en computerkasten Lees verder Onderwerpen om overheid schade vergoeding veiling onderzoek Rapport 20 april 2011 2011 118 Man eist schadevergoeding Belastingdienst voor verdwijning computers in inbeslaggenomen auto De Belastingdienst neemt de auto van verzoeker in beslag Dit gebeurt nadat de politie de bestuurder van de auto een kennis van verzoeker heeft aangehouden De auto wordt executoriaal verkocht omdat schulden openstaan voor motorrijtuigenbelasting Verzoeker meldt een aantal keer dat hij het daar niet mee eens is en vraagt om teruggave van de auto en het gereedschap dat daarin zou hebben gelegen De Belastingdienst reageert niet Verzoeker meldt een aantal maanden later ook dat hij computers uit de auto mist Hij is het er niet mee eens dat hij geen schadevergoeding krijgt voor de auto het gereedschap en de computers De Belastingdienst vindt dat zij te traag op de eerste meldingen heeft gereageerd en dat verkoop had kunnen worden voorkomen Daarom biedt zij verzoeker een vergoeding van de geschatte waarde van de auto aan Na onderzoek vindt de Nationale ombudsman dat door de Belastingdienst ook gekeken moet worden naar een vergoeding voor het gereedschap Hij vindt het niet aannemelijk dat er computers in de auto

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22computers%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ontbinding doet de gemeente daarna op 31 januari 2014 bericht aan de man Hij dient vervolgens een klacht in over de gang van zaken en plaatst vraagtekens bij de integriteit De Nationale ombudsman oordeelt de klacht gegrond omdat de gemeente te lang onduidelijkheid heeft laten bestaan of zijn verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst wordt gehonoreerd Lees verder Onderwerpen gemeente horeca koopovereenkomst Rapport 1 april 2015 2015 062 Belastingdienst mocht beslag leggen op in bruikleen gegeven bedrijfsmiddelen voor invordering belastingschuld De Belastingdienst legt beslag op zaken die een belastingschuldige in bruikleen heeft van een BV De BV is het met de inbeslagname van haar eigendom niet eens Maar de Nationale ombudsman vindt dat de directeur Belastingen van de Belastingdienst dit in redelijkheid kan beslissen omdat er sprake is van bedrijfsvermenging en in zo n situatie reële eigendom van een derde niet wordt ontzien Lees verder Onderwerpen belastingdienst beslaglegging beroep Column 7 maart 2015 Parkeerprobleem Weer rijden Frits en Elly rondjes om een parkeerplaats te vinden vlak bij hun appartement Lees verder Onderwerpen gemeente parkeren parkeerproblemen gehandicapten Tekstpagina 16 september 2014 Verhalen van anderen Heeft u een probleem met een overheidsinstantie En komt u er samen met die instantie niet uit U bent niet de enige Jaarlijks helpt de Nationale ombudsman duizenden mensen Lees verder Column 10 mei 2014 Nat pad José woont al jaren met veel plezier in een huurhuis in Rijpwetering Haar huis heeft een fijne achtertuin met een terras een schuurtje en een gazon waar José fleurige plantjes om heeft geplant Lees verder Onderwerpen gemeente om transparant woningbouwvereniging wethouder gemeente kaag en braassem Rapport 4 april 2014 2014 032 Wateroverlast na renovatie pad door gemeente en ophoging pad door buren Woning van een huurster grenst aan de achterzijde aan een pad van de gemeente Kaag en Braassem Nadat de gemeente het pad opnieuw heeft bestraat heeft een aantal buren het pad opgehoogd zodat zij beter in hun schuren kunnen Maar daardoor stroomt regenwater direct de tuin en schuur van de vrouw binnen Zij vraagt de gemeente om het pad te herstellen handhaven maar de gemeente reageert niet De Nationale ombudsman juicht het toe dat de gemeente de buren stimuleerde er gezamenlijk uit te komen Maar toen dat vastliep had de gemeente voortvarender moeten optreden Lees verder Onderwerpen gemeente kaag en braassem wateroverlast burenruzie handhavingsverzoek gemeente Rapport 22 januari 2014 2014 004 Echtpaar vraagt gemeente om handhaving rond garageboxen die zonder vergunning zijn gebouwd Echtpaar uit Wierden heeft hinder van garageboxen achter hun huis van een zekere heer X die zonder vergunning zijn gebouwd en bedrijfsmatig worden gebruikt Bovendien is dezelfde heer X bezig met uitbreiding van zijn woning Dit leidt tot veel verkeer op een smal weggetje langs hun huis Zij vragen de gemeente Wierden om te handhaven maar de gemeente weigert dat jarenlang Tot vier keer toe zijn zij door de rechter in het gelijk gesteld maar telkens vindt de gemeente een andere reden om niet te handhaven De Nationale ombudsman vindt het van belang om zijn

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22eigendom%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/079 Belastingdienst wijst terecht teruggaaf van energiebelasting voor garageboxen af | Nationale ombudsman
  De Belastingdienst wijst dat verzoek af omdat de garageboxen naar zijn mening gezien moeten worden als een samenstel en daardoor als één onroerende zaak Bedoelde regeling is dan niet van toepassing Ook vindt de Belastingdienst dat geen sprake is van een verblijfsfunctie en dat daarom ook nooit meer dan de lage teruggaaf aan de orde zou kunnen zijn Verzoeker is het hiermee niet eens en legt de kwestie voor aan de Nationale ombudsman die kan zich in dit geval uitlaten over de beslissing van de Belastingdienst omdat geen bezwaar en beroep openstaan Verzoeker vindt dat sprake is van meerdere onroerende zaken Ook is hij van mening dat wél sprake is van een verblijfsfunctie Daarom zou de Belastingdienst hem voor alle zeven boxen die in zijn bezit zijn een teruggaaf moeten verlenen voor het hoge bedrag De Nationale ombudsman vraagt de Waarderingskamer om een reactie en deze komt tot de conclusie dat de Woz vaststelling door de gemeente als leidend heeft te gelden Op basis hiervan komt de Belastingdienst terug op het standpunt dat sprake is van een samenstel er wordt nu vanuit gegaan dat wél sprake is van meerdere onroerende zaken achter één aansluiting Dat betekent dat de regeling waarop verzoeker een beroep doet wel van toepassing is op zijn situatie Hiermee kan de Nationale ombudsman instemmen Het standpunt van de Belastingdienst dat geen sprake is van een verblijfsfunctie en dat daarom alleen de lage teruggaaf van toepassing is kan de Nationale ombudsman volgen Verder stelt hij vast dat verzoeker gezien de inhoud van de regeling vermoedelijk niet in aanmerking zal komen voor teruggaaf Hij heeft via het energiebedrijf al een bedrag aan heffingskorting ontvangen en zijn energielasten overstijgen dat bedrag niet Het is nu echter aan de Belastingdienst om nieuwe beslissingen te nemen op zijn verzoeken Behoorlijk overheidsoptreden gegrond

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/079 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 28 april 2015 2015 079 Belastingdienst wijst terecht teruggaaf van energiebelasting voor garageboxen af Een man vraagt de Belastingdienst om teruggaaf energiebelasting voor zijn zeven garageboxen De Belastingdienst ziet het als een samenstel en daardoor als één onroerende zaak en wijst zijn verzoek af Ook vindt de Belastingdienst dat er sprake is van een verblijfsfunctie en dat slechts de lage teruggaaf aan de orde is De Woz vaststelling is leidend en op basis hiervan concludeert de Belastingdienst dat er toch sprake is van meerdere onroerende zaken De ombudsman acht dit klachtonderdeel gegrond De klacht over de verblijfsfunctie is ongegrond Verder stelt hij vast dat de man vermoedelijk niet in aanmerking komt voor teruggaaf gezien de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22energiebelasting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/069 Belastingdienst creëert onnodig nadelige financiële situatie voor BV | Nationale ombudsman
  van de betalingen of daarvan eerder op de hoogte had kunnen zijn was dan ook niet terecht 7 In een brief van 2 februari 2012 herhaalde de Belastingdienst zijn standpunt dat de wederrechtelijkheid van de beloningen niet was komen vast te staan Ook stelde de Belastingdienst dat de werknemer met het ondertekenen van de overeenkomst niet expliciet schuld had bekend aan wederrechtelijk handelen 8 In reactie op het standpunt van de Belastingdienst kondigde BV X aan de kwestie te willen voorleggen aan de Nationale ombudsman De Belastingdienst en BV X kwamen echter overeen de kwestie eerst in het kader van een review te zullen voorleggen aan een deskundige binnen de Belastingdienst De deskundige stelde BV X een aantal vragen over de gang van zaken welke vragen door de gemachtigde werden beantwoord 9 Op 21 februari 2013 bracht de deskundige verslag uit van de review Hij schreef het volgende Naar de mening van de deskundige is de bron van het voordeel van de werknemer N o met name de niet geaccordeerde salarisverhogingen en bonussen niet zozeer gelegen in de dienstbetrekking dat het als daaruit genoten moet worden beschouwd Er is sprake van resultaat uit overige werkzaamheden Als de werknemer N o zich deze voordelen onrechtmatig bruto dus niet onder de noemer loon en zonder inhouding van loonbelasting had toegeëigend dan had dit waarschijnlijk te veel in de gaten gelopen bij de controle door de accountant Dit zou het motief van de werknemer geweest kunnen zijn waarom hij het toch als loon in de administratie van BV X heeft verantwoord en loonbelasting is ingehouden en afgedragen ondanks dat van loon geen sprake is De werknemer was immers degene die bij BV X aan de touwtjes trok en opdracht kon geven dit op deze manier administratief te verwerken c q dit zelf zo te verwerken in de aangiften loonheffing De werknemer heeft zich de bruto bedragen op onrechtmatige wijze toegeëigend dus ook de van hem ingehouden en afgedragen loonbelasting De gemachtigde stelt dat de bedragen aan ingehouden en afgedragen loonbelasting ten onrechte bij de Belastingdienst terecht zijn gekomen Deze bedragen behoren aan BV X Kan de loonbelasting überhaupt wel door de werknemer worden verrekend bij de aanslag inkomstenbelasting De deskundige geeft het voorbeeld van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting dus zonder inhouding en afdracht van loonheffingen als de werknemer een voorlopige aanslag had gevraagd gekregen in verband met het door hem als resultaat uit overige werkzaamheden genoten voordeel Ook in dat geval had BV X het geld niet bij de Belastingdienst kunnen terugvragen Naar de mening van de deskundige heeft rechtsverwerking plaatsgevonden door de ingehouden loonbelasting in de inkomstenbelasting als voorheffing te verrekenen Daarmee is het belastbaar inkomen en de belastingschuld van de werknemer in zoverre op juiste wijze vastgesteld Als BV X nog iets te vorderen heeft kan dat alleen maar van de werknemer zijn Die vorderingen heeft BV X in de vaststellingsovereenkomst prijsgegeven Overigens waarschijnlijk voor haar op bedrijfseconomisch goede gronden maar daarmee ontstaat niet het recht om van de Belastingdienst nog ambtshalve geld terug te ontvangen Conclusie De beslissing van de Belastingdienst om de ingehouden en afgedragen loonbelasting niet aan BV X terug te betalen is juist 10 Op 17 juli 2013 wendde BV X zich via haar gemachtigde tot de Nationale ombudsman met een klacht BV X klaagde over de beslissing van de Belastingdienst om de afgedragen loonbelasting over de inkomsten die de werknemer zich wederrechtelijk heeft toegeëigend niet terug te geven Op 23 december 2013 wees de gemachtigde in een brief aan de Nationale ombudsman nog op de mogelijkheid van een tussenoplossing waarbij BV X de door de werknemer verschuldigde inkomstenbelasting over het bedrag dat hij zich netto had toegeëigend voor haar rekening zou nemen Wat heeft de Nationale ombudsman onderzocht 11 De Nationale ombudsman heeft de klacht van BV X op 12 augustus 2014 na een eerdere andersluidende beslissing alsnog in onderzoek genomen In het kader van het onderzoek heeft de Nationale ombudsman het Ministerie van Financiën verzocht op de klacht te reageren De staatssecretaris van Financiën reageerde op de klacht op 27 oktober 2014 De staatssecretaris schreef het volgende Het is juist dat het voordeel dat een werknemer geniet doordat hij een greep uit de kas doet van zijn werkgever fiscaalrechtelijk geduid dient te worden als resultaat uit een werkzaamheid Dat is hier in eerste instantie niet gebeurd omdat de werknemer ten tijde van die gebeurtenissen een en ander als loonbetaling heeft verantwoord In de review van 21 februari 2013 heeft de Belastingdienst geoordeeld dat de werknemer zich op onrechtmatige wijze bruto bedragen heeft toegeëigend die niet als loon maar als resultaat uit een werkzaamheid zijn te kwalificeren Hiervan uit gaande heeft de werknemer een deel van die brutobedragen betaald aan de Belastingdienst De betaling heeft hij verricht onder de noemer loonbelasting door de onrechtmatig verkregen bruto bedragen weliswaar ten onrechte als loon aan te merken en hierover loonbelasting in te laten houden via BV X BV X heeft de ingehouden bedragen ten titel van loonbelasting afgedragen aan de Belastingdienst De werknemer N o had binnen het bedrijf van BV X een beleidsbepalende positie die hem in staat stelde deze handelwijze te volgen en uit te voeren Het bruto bedrag verminderd met de ingehouden en afgedragen loonbelasting is vervolgens aan de werknemer N o betaald In deze kwestie is niet rechtens komen vast te staan dat ten onrechte loon is uitbetaald BV X en de werknemer in kwestie hebben uiteindelijk in 2011 in een schikking vastgelegd wat de werknemer aan BV X ten finale oplossing van hun geschil heeft moeten betalen In die overeenkomst is de Belastingdienst geen partij geweest Zo al sprake zou zijn van ten onrechte of te veel ingehouden en afgedragen loonheffing kan de Belastingdienst een teruggave alleen verrichten aan degene van wie de belasting geheven is Dat is hier de werknemer Feitelijk heeft deze hoewel dat niet in rechte is vastgesteld een bedrag van BV X ontvreemd dat bestaat uit het als netto loon verantwoorde bedrag en een bedrag van de daarbij behorende

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/069 (2015-08-09)
  Open archived version from archive