archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ontvangt naheffing belasting na fouten in faillissementsuitkering door UWV Verzoeker ontvangt in de periode van 1 september tot 15 oktober 2009 een faillissementsuitkering van het UWV Nadat hij aangifte bij de Belastingdienst heeft gedaan over 2009 krijgt hij een naheffingsaanslag Hij moet ook heffingsrente betalen over het te betalen bedrag Volgens verzoeker kwam dit doordat het UWV de arbeidskorting verkeerd had toegepast niet het juiste bedrag aan loonbelasting had afgedragen en de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet verkeerd heeft berekend Doordat verzoeker de uitkeringspecificaties op een later moment heeft ontvangen kan hij pas op het moment van aangifte reageren op de inhoudingen De ombudsman geeft het UWV in overweging om de heffingsrente die verzoeker aan de Belastingdienst moet betalen te vergoeden Lees verder Onderwerpen faillissementsuitkering uwv belastingaangifte belastingdienst naheffing arbeidskorting loonbelasting loonheffing inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet zvw motiveringsvereiste sociale zaken en werkgelegenheid Column 2 augustus 2011 Geld maakt niet altijd gelukkig Meneer Blom is niet in staat om zijn jaarlijkse waterschapsbelasting te betalen Daarom vraagt hij kwijtschelding aan bij het waterschap Peel en Maasvallei Lees verder Onderwerpen kwijtschelding om waterschap belastingdienst onderzoek Column 22 november 2008 Onaangename verrassing Vanwege zijn handicap kan Bas niet fulltime werken Voor mensen zoals Bas die vanaf hun jeugd een arbeidshandicap hebben bestaat er een Wajong uitkering Lees verder Onderwerpen uwv om uitkering wajong uitkering schadevergoeding Rapport 19 april 2011 2011 119 Man ontvangt geen kwijtschelding door teveel vermogen door fout Belastingdienst Het waterschap Peel en Maasvallei weigert een meneer de waterschapsbelasting over 2009 kwijt te schelden Hij heeft teveel vermogen want zijn banksaldo is te hoog Dat komt doordat hij geld heeft gereserveerd dat het Rijk hem teveel had uitbetaald Als het Rijk dat geld terugvordert wil hij het direct kunnen terugbetalen De Nationale ombudsman vindt het niet redelijk dat bedragen die aantoonbaar aan het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22loonheffing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de BV te compenseren voor de ontstane nadelige gevolgen Lees verder Onderwerpen belastingdienst BV loonheffing restitutie Rapport 23 mei 2013 2013 054 Vrouw klaagt dat CAK slordig gewerkt heeft mbt inning eigen bijdrage van haar moeder 95 jarige vrouw ontvangt van het CAK een vordering van 606 90 wegens Zorg met Verblijf die kennelijk anderhalf jaar eerder ook al was verstuurd Dan ontvangt ze kort daarop een bedrag van bijna 2000 van het CAK En twee maanden later wordt dat bedrag weer door het CAK teruggehaald Het CAK erkent fouten te hebben gemaakt waardoor het zo lang duurde De Nationale ombudsman vindt dat het CAK bij fouten op ene goede manier excuses moet maken erkennen wat er is misgegaan en laten zien de fouten in de toekomst te willen voorkomen Hij doet de aanbeveling aan het CAK om bij ernstige fouten direct en proacief te reageren om de fouten zo snel mogelijk te herstellen en te overwegen de burger te compenseren Lees verder Onderwerpen cak eigen bijdrage restitutie betalingsherinnering volksgezondheid welzijn en sport Rapport 28 november 2012 2012 190 CAK veroorzaakt financiële complicaties voor gerevalideerde man Man revalideert ruim een jaar in zorginstellingen Het CAK houdt een eigen bijdrage Zorg met Verblijf in op zijn AOW in Na afloop van deze periode ontvangt hij nog een groot bedrag blijkbaar omdat er teveel is ingehouden Daarna verneemt hij ruim een jaar niets van het CAK tot hij een brief ontvangt dat hij 1675 29 moet terugbetalen De man vindt dit onterecht want hij denkt dat alles was afgehandeld De Nationale ombudsman vindt het kwalijk dat het CAK zelf financiële complicaties veroorzaakte voor verzoeker door een bedrag op zijn rekening terug te storten en de gevolgen daarvan een jaar later volledig af te wentelen op verzoeker Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het CAK de helft van het openstaande bedrag niet terugvordert de overdracht aan het incassobureau ongedaan maakt en de rente en incassokosten voor eigen rekening neemt Lees verder Onderwerpen betalingsregeling cak betaling revalidatie aow volksgezondheid welzijn en sport Rapport 22 augustus 2011 2011 257 Eigen onderzoek naar verstrekking persoonsgegevens van aan derden door Belastingdienst Dit is een onderzoek uit eigen beweging naar de Belastingdienst De Nationale ombudsman ontving klachten van burgers die per ongeluk een verkeerd rekeningnummer aan de Belastingdienst hadden doorgegeven waardoor hun geld op een rekening van een ander wordt gestort Om dat terug te krijgen geeft de Belastingdienst de persoonsgegevens van die persoon zodat de burgers het zelf kunnen regelen In rapport 2007 166 deed de Nationale ombudsman de aanbeveling dat de Belastingdienst de rechthebbende als hij daarom vraagt op ieder moment de persoonsgegevens van de derde moet geven indien een bemiddeling door de Belastingdienst niets heeft opgeleverd Hij vindt dat de Belastingdienst de procedures voor storting op een verkeerde rekening goed volgt en heeft er met instemming kennis van genomen dat de bemiddelingstermijn beperkt wordt tot één maand Lees verder Onderwerpen belastingdienst persoonsgegevens teruggaaf rechthebbende terugvordering restitutie bemiddelingstermijn financiën Rapport 16 december 2009

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22restitutie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/077 Belastingdienst verrekent terecht nog openstaand bedrag op aanslag van 2006 | Nationale ombudsman
  uitspraak op bezwaar de boete wordt gehandhaafd maakt de bezwaarbehandelaar de uitspraak op bezwaar Dit proces loopt dan niet via Apeldoorn Er volgt dan ook geen automatisch signaal vanuit Apeldoorn naar de afdeling invordering De bezwaarbehandelaar is vergeten aan de afdeling invordering te melden dat het bezwaarschrift is afgedaan Posten die langlopend op uitstel van betaling staan worden op gezette tijden op lijsten geplaatst Deze lijsten worden vergeleken met het bezwarensysteem om te kijken of inmiddels afhandeling heeft plaatsgevonden Bij een check in 2013 is geconstateerd dat het bezwaar was afgehandeld Deze check heeft er toe geleid dat het uitstel van betaling op 19 februari 2013 ook in de administratie van de Belastingdienst als ingetrokken is opgenomen De post heeft dus gedurende een lange periode in de administratie ten onrechte op uitstel van betaling gestaan Met betrekking tot dit in te vorderen bedrag hebben gedurende de uitstelperiode geen invorderingsmaatregelen plaatsgevonden Van een intrekking van het uitstel worden burgers in een dergelijk geval niet in kennis gesteld vergelijk artikel 25 1 6 van de Leidraad Ook verzoeker is hierover niet geïnformeerd Vanaf het moment dat het uitstel is ingetrokken had de invorderaar de keuze om direct tot invordering over te gaan of een moment af te wachten waarop verrekend zou kunnen worden met andere aanslagen op de voet van artikel 24 van de Invorderingswet 1990 De keuze is gemaakt om te wachten op verrekening In dat kader is de post oninbaar geleden op 21 februari 2013 Van een dergelijke afweging wordt een burger niet op de hoogte gebracht dus ook niet in dit geval In 2014 doet zich de eerste gelegenheid voor om te verrekenen Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt Het boetebedrag van 340 is verrekend alsmede een bedrag aan rente vanaf moment dagtekening aanslag tot moment verrekening zijnde 42 Van deze verrekening heeft verzoeker bericht ontvangen overeenkomstig artikel 24 4 van de Leidraad Invordering 2008 De Belastingdienst zag geen aanleiding voor enigerlei tegemoetkoming aan verzoeker Het gaat om een verzuimboete Verzoeker had als belastingadviseur een zeer grote mate van deskundigheid en is bekend met het heffings en invorderingsproces Hij heeft het niet betaalde bedrag kunnen reserveren en daarvan rentebaten kunnen genieten Ook had hij na ontvangst van de uitspraak op bezwaar het bedrag uit eigen beweging kunnen betalen Sowieso heeft verzoeker door het in rekening brengen van rente geen schade geleden De Belastingdienst erkende dat het invorderingsproces niet is gelopen zoals verzoeker had verwacht Verontschuldigingen werden aangeboden voor de onduidelijkheid die is ontstaan bij de afhandeling van de klacht van verzoeker 2 De verrekening heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de wet en beleid Bij zijn reactie had de Belastingdienst onder meer een overzicht uit de Centrale ontvangers administratie COA archiefgegevens gevoegd Uit dit overzicht blijkt dat de aanslag is opgelegd in oktober 2009 dat op 30 november 2009 uitstel van betaling is verleend wegens een ingediend bezwaarschrift dat op 19 februari 2013 het uitstel van betaling is ingetrokken op 21 februari 2013 de vordering oninbaar is geleden en op

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/077 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  zegt dat dit laatste niet het geval is en wijst het verzoek af De Nationale ombudsman vraagt de Belastingdienst Toeslagen tweemaal om een herberekening te maken Uiteindelijk erkent de Belastingdienst Toeslagen dat er rekenfouten zijn gemaakt en constateert dat het inkomen door de verrekening inderdaad onder de beslagvrije voet ligt Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen beslagvrije voet toeslagschuld verrekening huurtoeslag Rapport 16 april 2015 2015 077 Belastingdienst verrekent terecht nog openstaand bedrag op aanslag van 2006 Een man ontvangt bericht van de Belastingdienst dat een negatieve aanslag inkomstenbelasting 2013 wordt verrekend met een openstaand bedrag op de aanslag van 2006 Volgens de man staat er geen bedrag meer open en is hij tevens van mening dat de Belastingdienst na zeven jaar niet meer mag overgaan tot verrekening De Nationale ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst gerechtigd is tot verrekening omdat de man al in 2009 bericht heeft gehad van deze belastingschuld Lees verder Onderwerpen belastingdienst teruggaaf verrekening inkomstenbelasting Column 4 juli 2015 Een konijn uit de hoge hoed Marius van der Stelt krijgt in 2014 een brief van de Belastingdienst Hij krijgt 382 euro minder dan zijn berekende teruggaaf van de Inkomstenbelasting over 2013 De Belastingdienst heeft een openstaande boete verrekend met de teruggaaf Lees verder Onderwerpen belastingdient aangifte inkomstenbelasting Rapport 24 juni 2015 2015 100 Kinderopvangtoeslag verrekend met schuld Moeder stopt haar studie en verzoekt daarom kinderopvangtoeslag stop te zetten Dat gebeurt met enige vertragingen daarom moet ze 4 800 terugbetalen Dat geld is op en zij treft een betalingsregeling Ze betaalt terug in maandelijks termijnen van 217 In september van dat jaar gaat ze verder met haar studie en vraagt zij opnieuw kinderopvangtoeslag aan Maar ze ontvangt niet de benodigde 1 500 per maand de Belastingdienst verrekent de toeslag met haar schuld en zij ontvangt 500 De Nationale ombudsman concludeert dat de Belastingdienst geen ruimte heeft om de wet anders toe te passen Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingdient toeslagen kinderopvangtoeslag betalingsregeling Rapport 26 februari 2015 2015 039 Belastingdienst dient te lage beslagvrije voet met terugwerkende kracht vast te stellen De Nationale ombudsman Frank van Dooren vindt dat de Belastingdienst een man van wie de beslagvrije voet te laag was vastgesteld met terugwerkende kracht moet compenseren Ombudsman Van Dooren Ik maak me al langere tijd zorgen over de toepassing van de beslagvrije voet Als de burger geen minimaal budget heeft om in zijn dagelijkse onderhoud te voorzien komt deze burger verder in de problemen maar stijgen ook de kosten voor de hele maatschappij De ombudsman ontvangt signalen dat overheidsinstanties de beslagvrije voet nog steeds onvoldoende beschermen Lees verder Onderwerpen belastingdienst beslagvrije voet compensatie Nieuwsbericht 7 december 2014 Ombudsman voorkomt dat alleenstaande ouders onder bestaansminimum terechtkomen De Belastingdienst stopt in december de dwangverrekening van het Kindgebonden budget KGB bij 40 000 alleenstaande ouders Daarmee voorkomt de Belastingdienst dat het inkomen van deze financieel kwetsbare groep in 2015 onder het bestaansminimum terecht komt Lees verder Onderwerpen belastingdienst Kindgebonden budget KGB bestaansminimum dwangverrekening toeslagen Column 14 juni 2014 Dubbel pech door failliete kinderopvang

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verrekening%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  het monumentale pand Ze klagen over de gang van zaken en informatieverstrekking met betrekking tot het wel niet aftrekbaar zijn van die kosten en de verschillen in behandeling van de belastingaanslagen van diverse bewoners op het punt van de aftrekbaarheid van die kosten De Belastingdienst heeft nagelaten om het organisatorisch mogelijk te maken dat alle bewoners van het monumentenpand op hetzelfde tijdstip over gelijke informatie beschikten met betrekking tot de aftrekbaarheid van onderhoudskosten De Nationale ombudsman verwijst naar het oordeel in een eerder rapport 2014 059 over dit onderwerp voor een ander monumentaal pand Volgens de Nationale ombudsman is er geen sprake van nieuwe jurisprudentie en derhalve geen reden om niet aan het verzoek van verzoekers tegemoet te komen Lees verder Onderwerpen belastingdienst inkomstenbelasting monument onderhoudskosten aftrek informatieverstrekking Rapport 22 juni 2015 2015 098 Belastingdienst moet onjuiste overheidsvordering niet twee keer doen Man is onder bewind gesteld en heeft belastingschuld van 746 De Belastingdienst legt beslag op zijn beheerrekening waardoor hij te weinig leefgeld over houdt Dat is niet de bedoeling ook volgens de Belastingdienst Er volgt een toezegging dat het geld wordt teruggestort en de vordering stopgezet Helaas is dat laatste niet gebeurd Er volgt een nieuwe overheidsvordering Opnieuw moet het geld worden teruggestort en de vordering stopgezet De Nationale ombudsman vindt deze gang van zaken onjuist en zorgwekkend De Belastingdienst maakt excuses aan de gedupeerde man en zijn bewindvoerder Lees verder Onderwerpen belastingdienst bewindvoering belastingschuld overheidsvordering beslagvrije voet Column 21 februari 2015 Nog even geduld De bekende blauwe envelop ligt bij mevrouw Brouwer in de brievenbus Met een prettig bericht over de voorlopige aanslag inkomstenbelasting ze krijgt 980 terug Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingtelefoon aanslag inkomstenbelasting teruggaaf Rapport 29 december 2014 2014 227 Belastingdienst dupeert echtpaar bij regeling niet invordering omdat intern niet bekend is dat er nog aanslagen aankomen Een echtpaar heeft gezondheidsproblemen en geen middelen om de belastingschulden uit hun voormalige bedrijf te betalen Er volgt geen kwijtschelding maar wel de toezegging dat de Belastingdienst geen invorderingsmaatregelen treft Deze beslissing wordt teruggedraaid als het echtpaar voor nieuwe navorderingsaanslagen inkomstenbelasting vraagt hierop dezelfde werkwijze toe te passen De Belastingdienst wijst het ingestelde beroep af omdat de nieuwe schulden het voortzetten van het niet invorderen in de weg staan Duidelijk is dat binnen de Belastingdienst gegevens over te verwachten aanslagen niet bekend zijn bij degene die over de invordering gaat De Nationale ombudsman vindt dit niet terecht De Belastingdienst had de beslissing tenminste moeten toelichten Ook had de Belastingdienst de schulden en het belastingverleden van het echtpaar en mogelijk nog te verwachten aanslagen beter in beeld moeten krijgen De Belastingdienst en het echtpaar zijn in gesprek over het vervolg van het invorderingstraject Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingschuld invordering navorderingsaanslag inkomstenbelasting beroep Rapport 3 maart 2015 2014 151 Provincie Groningen had vraag over belastingschade samen met huisverkoper moeten voorleggen aan belastinginspecteur Een man klaagt dat de provincie Groningen de belastingschade niet vergoedt die zou zijn ontstaan na verkoop van zijn huis aan de provincie De belastinginspecteur heeft op verzoek

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22inkomstenbelasting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/071 Belastingdienst moet handelwijze aanpassen en belastingplichtigen in gelijke situatie hetzelfde behandelen | Nationale ombudsman
  beginsel geen aanleiding vormt om ambtshalve op deze beschikking terug te komen Dit is slechts anders indien ik een afwijkende regeling heb getroffen Ook kan er aanleiding zijn om alsnog ambtshalve tegemoet te komen indien uit de nieuwe jurisprudentie expliciet blijkt dat de inspecteur tegen beter weten in heeft geprocedeerd en dus wist of behoorde te weten dat hij in de procedure een onjuist standpunt innam In het algemeen zal dit blijken uit een overweging van de rechter dienaangaande In de huidige zaak zie ik die ruimte niet Dat wordt ook bevestigd door latere oordelen van de feitenrechters die het in deze door de inspecteur ingenomen standpunt juist bevestigen Ik ga ervan uit u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman Beoordeling Vereiste van goede organisatie 12 Behoorlijk overheidsoptreden houdt in dat de overheid er voor zorgt dat haar organisatie en haar administratie de dienstverlening aan de burger ten goede komt Zij werkt secuur en vermijdt slordigheden Eventuele fouten worden zo snel mogelijk hersteld 13 Verzoekers klagen over de gang van zaken en informatieverstrekking met betrekking tot het wel niet aftrekbaar zijn van kosten voor een monumentpand en de verschillen in behandeling van diverse bewoners 14 De Belastingdienst heeft nagelaten haar organisatie en administratie dusdanig in te richten dat alle bewoners van het monumentpand op hetzelfde tijdstip over gelijke informatie beschikten met betrekking tot de aftrekbaarheid van onderhoudskosten Dit volgt uit de onbewuste verschillen in behandeling bij belastingplichtigen Door niet tijdig en niet volledige informatie te verstrekken is een ongelijkheid ontstaan die achteraf door de Belastingdienst wordt toegeschreven aan de feitelijk verschillende juridische stand van zaken aangifte aanslag verzoek ambtshalve vermindering Hiermee is het vereiste van een goede organisatie geschonden Nieuwe jurisprudentie 15 De belastingdienst beroept zich er op dat de uitspraak van het Gerechtshof van 24 juli 2012 in een soortgelijke zaak nieuwe jurisprudentie is Om die reden wordt er in de eerder opgelegde aanslagen van verzoekers geen ambtshalve vermindering verleend Gedurende de procedure die eindigde inde uitspraak van de Hoge Raad van 12 juli 2013 heeft de inspecteur daarnaast aangeboden in de lopende bezwaarschriften overeenkomstig dit standpunt van de Hoge Raad via het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de bezwaarschriften af te doen Indien bewoners zouden opteren voor het doen van een reguliere uitspraak op het ingediende bezwaar dan zou volgens de Belastingdienst het nog maar de vraag zijn wat de uitkomst van de uitspraak op bezwaar zou zijn omdat de Belastingdienst de Hof uitspraak van 24 juli 2012 en de Hoge Raad uitspraak van 12 juli 2013 aan zou merken als nieuwe jurisprudentie In dat geval zou een procedure bij de belastingrechter onvermijdelijk zijn Reden waarom deze bewoners besloten als partij toe te treden tot de vaststellingsovereenkomst 16 In het rapport 1997 435 van de Nationale ombudsman staat moet de resolutie van de staatssecretaris van Financiën van 25 maart 1991 zo worden uitgelegd dat ambtshalve vermindering niet wordt verleend indien er sprake is van nieuwe jurisprudentie Het moet in dat laatste geval gaan om een uitspraak waarin een interpretatie wordt gegeven van een bepaling in de belastingwetgeving die nieuwe elementen bevat en die consequenties heeft voor de handelwijze van de Belastingdienst tot dan toe 17 Verder staat in het rapport 2008 206 van de Nationale ombudsman dat het bij nieuwe jurisprudentie volgens de Belastingdienst niet alleen gaat om een uitspraak waarin een interpretatie wordt gegeven van een bepaling in belastingwetgeving die nieuwe elementen bevat en die consequenties heeft voor de handelwijze van de Belastingdienst tot dan toe Ook hoeft nieuwe jurisprudentie geen vervolg te zijn op eerdere jurisprudentie Het kan zowel gaan om totstandkoming als veranderen van jurisprudentie Daarnaast hoeft er geen sprake te zijn van een uitdrukkelijk omgaan van de Hoge Raad of van een andere uitleg van een nieuwe bepaling Het kan evenzeer nieuwe rechtsopvattingen over oude bepalingen betreffen Daarnaast geeft de Nationale ombudsman in dit rapport aan dat het begrip nieuwe elementen niet alleen een andere interpretatie van de wettelijke bepalingen dan de tot dan toe gehanteerde inhoudt maar ook kan bestaan uit een correctie op een tot dan toe gehanteerde toepassing in strijd met het recht 18 Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman is niet gebleken dat het in het geval van verzoekers gaat om rechterlijke uitspraken waarin een interpretatie wordt gegeven van een bepaling in de belastingwetgeving die nieuwe elementen bevat en die consequenties heeft voor de handelwijze van de Belastingdienst tot dan toe zoals de Belastingdienst stelt en dat daarmee sprake is nieuwe jurisprudentie Ook van een correctie op een gehanteerde toepassing in strijd met het recht is geen sprake In de uitspraak van het Gerechtshof s Gravenhage van 24 juli 2012 is namelijk het volgende overwogen Overeenkomstig het arrest van de Hoge Raad van 10 maart 1999 nr 34 348 UN M2714 dient voor de beantwoording van de vraag of sprake is van radicale vernieuwing te worden bezien wat er in bouwkundig opzicht is geschied Daarbij is niet van doorslaggevend belang of bij de verbouwing zelfstandige wooneenheden ontstaan of tenietgaan al kan dat wel enig licht werpen op de aard van de kosten zie HR 20 januari1993 nr 28 601 BNB 1994 4 onder 3 4 13 april 1994 nr 29 053 BNB1994 168 onder 3 5 15 juni1994 nr 29 789 BNB 1994 239 24 september 1997 nr 32 756 BNB 1997 390 19 Het enkele feit dat de Belastingdienst een ander standpunt heeft gehuldigd over het wel of niet bestaan van radicale vernieuwing in de procedure bij het Gerechtshof brengt niet mee dat er sprake is van nieuwe jurisprudentie De procedure bij het Gerechtshof in de zaak van verzoekers leidt immers via bekende rechtsopvattingen uit eerdere gerechtelijke procedures tot een oordeel over feitelijkheden met betrekking tot het wel of niet bestaan van radicale vernieuwing in de zaak van verzoekers Voor de vraag of er wel of geen sprake is van radicale vernieuwing is door het Gerechtshof aangesloten bij beantwoording van de vraag wat er in bouwkundig opzicht is gebeurd zoals in

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/071 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 4 resultaten gevonden Rapport 7 april 2015 2015 071 Belastingdienst moet handelwijze aanpassen en belastingplichtigen in gelijke situatie hetzelfde behandelen Twee eigenaren van woonappartementen in een rijksmonument menen recht te hebben op aftrek van onderhoudskosten voor het monumentale pand Ze klagen over de gang van zaken en informatieverstrekking met betrekking tot het wel niet aftrekbaar zijn van die kosten en de verschillen in behandeling van de belastingaanslagen van diverse bewoners op het punt van de aftrekbaarheid van die kosten De Belastingdienst heeft nagelaten om het organisatorisch mogelijk te maken dat alle bewoners van het monumentenpand op hetzelfde tijdstip over gelijke informatie beschikten met betrekking tot de aftrekbaarheid van onderhoudskosten De Nationale ombudsman verwijst naar het oordeel in een eerder rapport 2014 059 over dit onderwerp voor een ander monumentaal pand Volgens de Nationale ombudsman is er geen sprake van nieuwe jurisprudentie en derhalve geen reden om niet aan het verzoek van verzoekers tegemoet te komen Lees verder Onderwerpen belastingdienst inkomstenbelasting monument onderhoudskosten aftrek informatieverstrekking Column 15 mei 2010 Ja ik wil Ja ik wil Deze woorden hoort Sietse regelmatig hij is namelijk als trouwambtenaar betrokken bij huwelijksvoltrekkingen in de gemeente Franekeradeel Lees verder Onderwerpen gemeente om bezwaar Rapport 16 december 2009 2009 280 Verzoekers natuurlijke personen kochten in 2007 een monumentenpand in de zin van de Monumentenwet 1988 Ter zake van de levering van het appartement hebben

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22monument%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  situatie hetzelfde behandelen Twee eigenaren van woonappartementen in een rijksmonument menen recht te hebben op aftrek van onderhoudskosten voor het monumentale pand Ze klagen over de gang van zaken en informatieverstrekking met betrekking tot het wel niet aftrekbaar zijn van die kosten en de verschillen in behandeling van de belastingaanslagen van diverse bewoners op het punt van de aftrekbaarheid van die kosten De Belastingdienst heeft nagelaten om het organisatorisch mogelijk te maken dat alle bewoners van het monumentenpand op hetzelfde tijdstip over gelijke informatie beschikten met betrekking tot de aftrekbaarheid van onderhoudskosten De Nationale ombudsman verwijst naar het oordeel in een eerder rapport 2014 059 over dit onderwerp voor een ander monumentaal pand Volgens de Nationale ombudsman is er geen sprake van nieuwe jurisprudentie en derhalve geen reden om niet aan het verzoek van verzoekers tegemoet te komen Lees verder Onderwerpen belastingdienst inkomstenbelasting monument onderhoudskosten aftrek informatieverstrekking Rapport 17 juni 2011 2011 186 Asielzoeker klaagt over onjuiste informatieverstrekking COA over financiële regeling huisvesting Een asielzoeker verblijft met zijn vrouw en drie kinderen sinds 2004 in het AZC Apeldoorn Zij krijgen een verblijfsvergunning en gaan op zoek naar woonruimte Vanwege de gezondheid van de ouders is een flat niet mogelijk en zoeken ze een eengezinswoning In Apeldoorn kunnen ze zo n woning niet krijgen maar wel in de gemeente Epe Hij klaagt erover dat het COA foute informatie heeft gegeven over een financiële vergoeding van de gemeente Apeldoorn De Nationale ombudsman constateert dat het COA verzoeker over de algemene aspecten van huisvesting behoorlijk heeft geïnformeerd en erop heeft gewezen dat hij voor specifieke informatie over de huisvesting in de gemeente waar hij zou gaan wonen bij die gemeente zelf moest zijn Volgens de ombudsman valt het COA niet iets te verwijten ook al omdat verzoeker is bijgestaan door rechtshulp Lees verder

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22onderhoudskosten%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive