archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  opriepen dan de man kon beantwoorden Lees verder Onderwerpen belastingdienst aftrek verzoek afwijzing inkomstenbelasting Rapport 7 april 2015 2015 071 Belastingdienst moet handelwijze aanpassen en belastingplichtigen in gelijke situatie hetzelfde behandelen Twee eigenaren van woonappartementen in een rijksmonument menen recht te hebben op aftrek van onderhoudskosten voor het monumentale pand Ze klagen over de gang van zaken en informatieverstrekking met betrekking tot het wel niet aftrekbaar zijn van die kosten en de verschillen in behandeling van de belastingaanslagen van diverse bewoners op het punt van de aftrekbaarheid van die kosten De Belastingdienst heeft nagelaten om het organisatorisch mogelijk te maken dat alle bewoners van het monumentenpand op hetzelfde tijdstip over gelijke informatie beschikten met betrekking tot de aftrekbaarheid van onderhoudskosten De Nationale ombudsman verwijst naar het oordeel in een eerder rapport 2014 059 over dit onderwerp voor een ander monumentaal pand Volgens de Nationale ombudsman is er geen sprake van nieuwe jurisprudentie en derhalve geen reden om niet aan het verzoek van verzoekers tegemoet te komen Lees verder Onderwerpen belastingdienst inkomstenbelasting monument onderhoudskosten aftrek informatieverstrekking Dossier 7 juli 2014 Dossier Overheid geld Hoe komt het dat bij mensen schulden ontstaan Er zijn allerlei oorzaken werkloosheid hypotheekproblemen scheiding ziekte of onverwachte terugvorderingen van de overheid Natuurlijk moet je terugbetalen wat je teveel hebt gekregen Lees verder Onderwerpen traag betalende overheid toeslagen zzp ers betalingsregeling betaalgedrag schuldhulpverlening belastingdienst Rapport 22 januari 2013 2013 007 Weduwen klagen over aftrek Wajong uitkering van Anw uitkering Vijftigjarige weduwe ontvangt Anw en Wajong uitkering De SVB heeft haar niet tijdig geïnformeerd dat volgens een wetswijziging de beide uitkeringen niet meer samen worden uitgekeerd Hierdoor werd de vrouw onverwacht met een inkomensdaling van 700 netto geconfronteerd De Nationale ombudsman vindt dat de SVB bij uitstek de instantie is die ervoor had moeten zorgen dat alle betrokkenen werden geïnformeerd over het overgangsrecht en de gevolgen daarvan Lees verder Onderwerpen wajong uitkering anw uitkering uwv overgangsregeling svb sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 8 maart 2011 2011 082 Woningstichting klaagt over puntenaftrek woningwaardering door Huurcommissie Stichting tot bevordering van particulier woningbezit verhuurt een kleine woning van 50m2 in Amsterdam In de woning is een tweede toilet maar de Huurcommissie weigert die mee te tellen voor het aantal punten De stichting vraagt de Huurcommissie het standpunt te heroverwegen maar dat weigert de commissie De Nationale ombudsman vindt dat ook al mag de Huurcommissie volgens de wet niet heroverwegen de Huurcommissie wel uitleg kan geven over haar beslissing Lees verder Onderwerpen huurcommissie gemeente verhuur ondernemer puntenwaardering heroverweging informatieverstrekking binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 2 maart 2011 2011 072 ZZP ers met een valse start 9 feb 2010 over bejegening door inspecteurs van het UWV Dit rapport is samen met de rapporten 2011 069 2011 070 2011 071 2011 073 2011 074 een uitvloeisel van rapport 2010 025 ZZP ers met een valse stat 9 feb 2010 en gaat over de bejegening door inspecteurs van het UWV Man heeft een eigen bedrijf en ontvangt daarnaast tot zijn pensionering in 2006 een WW uitkering

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22aftrek%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  is het vanzelfsprekend dat de onkosten worden aangetoond De Belastingdienst kan het verzoek in redelijkheid afwijzen omdat de kwitanties meer vragen opriepen dan de man kon beantwoorden Lees verder Onderwerpen belastingdienst aftrek verzoek afwijzing inkomstenbelasting Rapport 4 maart 2015 2015 040 Belastingdienst had zorgtoeslag op bankrekeningnummer van vrouw moeten overmaken De Belastingdienst maakt de zorgtoeslag over de jaren 2012 en 2013 voor een vrouw over op het rekeningnummer van haar ex partner dat nog geregistreerd staat vanwege eerder uitgekeerde toeslagen Maar deze zijn al een tijd geleden door de vrouw stopgezet Volgens de Nationale ombudsman had de Belastingdienst bij de nieuwe aanvraag het rekeningnummer daarom ter verificatie bij de vrouw moeten aanbieden Sinds de invoering van de éénbankrekeningnummermaatregel kan zich zoiets niet meer voordoen De Belastingdienst is inmiddels met de juiste maatwerkoplossing voor de vrouw gekomen Lees verder Onderwerpen belastingdienst zorgtoeslag bankrekeningnummer Rapport 1 april 2015 2015 061 Belastingdienst gaf onvolledige informatie in brief over voorlopige aanslag erfbelasting Een man en een vrouw vragen na het overlijden van respectievelijk hun zus en broer op aanraden van de Belastingdienst zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan Dit om te voorkomen dat zij acht maanden na de overlijdens heffingsrente nu belastingrente genoemd moeten betalen Toch krijgt de man te maken met rentekosten en de vrouw met een rentenadeel Na tussenkomst van de Nationale ombudsman besluit de staatssecretaris om op de aangifte erfbelasting te verwijzen naar de juiste en complete informatie op de website voor de invorderings en belastingrente Lees verder Onderwerpen belastingdienst erfbelasting belastingrente heffingsrente overlijden aanslag Rapport 1 april 2015 2015 062 Belastingdienst mocht beslag leggen op in bruikleen gegeven bedrijfsmiddelen voor invordering belastingschuld De Belastingdienst legt beslag op zaken die een belastingschuldige in bruikleen heeft van een BV De BV is het met de inbeslagname van haar eigendom niet eens Maar de Nationale ombudsman vindt dat de directeur Belastingen van de Belastingdienst dit in redelijkheid kan beslissen omdat er sprake is van bedrijfsvermenging en in zo n situatie reële eigendom van een derde niet wordt ontzien Lees verder Onderwerpen belastingdienst beslaglegging beroep Nieuwsbericht 12 februari 2015 Nog nooit zoveel klachten over Belastingdienst Toeslagen De Nationale ombudsman ontving in 2014 een recordaantal klachten over de Belastingdienst Toeslagen Het totaal aantal schriftelijke klachten steeg met 59 t o v 2013 Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag kinderopvangtoeslag zorgtoeslag klachten Column 18 juli 2015 De volhouder wint Manon is werkzaam geweest als militair maar heeft in 2014 eervol ontslag gekregen Sindsdien volgt zij via Defensie een re integratietraject zodat zij hopelijk weer een nieuwe baan vindt Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen belastingdienst kinderopvangtoeslag re integratie uwv Rapport 19 januari 2015 2015 012 Belastingdienst Haaglanden heeft zich voldoende ingespannen om escalatie in klachtbehandeling te voorkomen Een man vraagt de Belastingdienst Haaglanden om ambtshalve vermindering van belastingaanslagen over twee jaren Nadat de Belastingdienst Haaglanden het verzoek afwijst doorloopt de man tevergeefs diverse procedures De Belastingdienst Haaglanden nodigt hem uit voor een gesprek om duidelijk te maken dat niet meer inhoudelijk wordt ingegaan op zijn verzoek

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22belastingdienst%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  vennootschapsbelasting onjuist bleek te zijn Lees verder Onderwerpen belastingdienst vennootschapsbelasting aanslag verlaging afwijzing verzoek onjuiste motivering Rapport 5 februari 2015 2015 017 Belastingdienst blijft invorderen ondanks gehonoreerd bezwaarschrift Vrouw maakt bezwaar tegen toekenning toeslag bij de Belastingdienst Haar bezwaar wordt na een jaar wordt gehonoreerd ze hoeft niets terug te betalen Toch gaat de Belastingdienst terugvorderen Het lukt de Belastingdienst niet om de terugvordering stop te zetten De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst ook veel te lang heeft gedaan over de behandeling van het bezwaar Invordering is nu stopgezet de Belastingdienst ontvangt de vrouw voor een gesprek Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen bezwaarschrift terugvordering Rapport 29 december 2014 2014 229 Directeur Belastingdienst had eerder gegeven akkoord sanering en betalingsregeling voor onderneming voldoende moeten onderzoeken Een onderneming heeft als gevolg van het verlies van een grote opdrachtgever een belastingschuld van circa 400 000 Een medewerker van de Belastingdienst Haaglanden gaat telefonisch akkoord met een sanering en betalingsregeling Later is de regeling toch niet toegestaan De onderneming gaat hiertegen in beroep maar de directeur van de Belastingdienst wijst dit af De onderneming klaagt bij de Nationale ombudsman dat de directeur hierbij niet is ingegaan op de eerdere instemming met de voorgestelde sanering en betalingsregeling De ombudsman vindt dat de directeur wel een oordeel had kunnen geven door onderzoek te doen naar de zeer gedetailleerde feiten en omstandigheden die de onderneming had aangevoerd om haar stelling te onderbouwen Nog tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft een overleg tussen de Belastingdienst de onderneming en haar gemachtigde geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing Lees verder Onderwerpen belastingdienst onderneming belastingschuld sanering betalingsregeling Rapport 29 december 2014 2014 227 Belastingdienst dupeert echtpaar bij regeling niet invordering omdat intern niet bekend is dat er nog aanslagen aankomen Een echtpaar heeft gezondheidsproblemen en geen middelen om de belastingschulden uit hun voormalige bedrijf te betalen Er volgt geen kwijtschelding maar wel de toezegging dat de Belastingdienst geen invorderingsmaatregelen treft Deze beslissing wordt teruggedraaid als het echtpaar voor nieuwe navorderingsaanslagen inkomstenbelasting vraagt hierop dezelfde werkwijze toe te passen De Belastingdienst wijst het ingestelde beroep af omdat de nieuwe schulden het voortzetten van het niet invorderen in de weg staan Duidelijk is dat binnen de Belastingdienst gegevens over te verwachten aanslagen niet bekend zijn bij degene die over de invordering gaat De Nationale ombudsman vindt dit niet terecht De Belastingdienst had de beslissing tenminste moeten toelichten Ook had de Belastingdienst de schulden en het belastingverleden van het echtpaar en mogelijk nog te verwachten aanslagen beter in beeld moeten krijgen De Belastingdienst en het echtpaar zijn in gesprek over het vervolg van het invorderingstraject Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingschuld invordering navorderingsaanslag inkomstenbelasting beroep Rapport 24 december 2014 2014 225 Belastingdienst hanteert ten onrechte acceptatietermijn voor aanbod terugbetaling te veel ingehouden belasting Een man vraagt de Belastingdienst in Hilversum om vermindering van aan hemzelf en gelieerde bv s opgelegde aanslagen De Belastingdienst wil dit doen tot vijf jaren terug De man vindt dit niet voldoende Na een discussie hierover krijgt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22belastingdienst%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  caribisch nederland sint eustatius teruggaaf belastingdienst Nieuwsbericht 25 maart 2015 Jaarverslag 2014 Politieke flinkheid en drang naar efficiency brengen goedwillende burger in de problemen Veel van de problemen waarmee de ombudsman zich in 2014 heeft beziggehouden zijn terug te voeren op onmogelijke opdrachten waarmee uitvoeringsdiensten zijn opgezadeld Lees verder Onderwerpen jaarverslag 2014 tweede kamer toespraak Frank van Dooren Nieuwsbericht 31 maart 2015 Reinier van Zutphen a hura komo Ombudsman Nashonal Awe Presidente di Tweede Kamer di Hulanda Anouchka van Miltenburg a hura Reinier van Zutphen komo Ombudsman Nashonal Van Zutphen den un promé reakshon a bisa Gobiernu mester realisa bon ki influensha e tin riba bida diario di hende Lees verder Onderwerpen Ombudsman Nashonal reinier van zutphen Nieuwsbericht 7 december 2014 Ombudsman voorkomt dat alleenstaande ouders onder bestaansminimum terechtkomen De Belastingdienst stopt in december de dwangverrekening van het Kindgebonden budget KGB bij 40 000 alleenstaande ouders Daarmee voorkomt de Belastingdienst dat het inkomen van deze financieel kwetsbare groep in 2015 onder het bestaansminimum terecht komt Lees verder Onderwerpen belastingdienst Kindgebonden budget KGB bestaansminimum dwangverrekening toeslagen Column 20 juni 2015 Onzichtbare huisgenoot Gosse woont in een knus appartement Hij kan het huren dankzij huurtoeslag Die stort de Belastingdienst Toeslagen iedere maand op zijn rekening Maar halverwege het jaar stopt Toeslagen daar ineens mee Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag Rapport 24 juni 2015 2015 100 Kinderopvangtoeslag verrekend met schuld Moeder stopt haar studie en verzoekt daarom kinderopvangtoeslag stop te zetten Dat gebeurt met enige vertragingen daarom moet ze 4 800 terugbetalen Dat geld is op en zij treft een betalingsregeling Ze betaalt terug in maandelijks termijnen van 217 In september van dat jaar gaat ze verder met haar studie en vraagt zij opnieuw kinderopvangtoeslag aan Maar ze ontvangt niet de benodigde 1 500 per maand de Belastingdienst verrekent de toeslag met

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22belastingdienst%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  bericht hem in 2013 dat de toeslag voor 2011 juist is Dan gaat hij er van uit dat hij dus ook recht heeft over de volgende jaren Pas in februari 2014 krijgt hij te horen dat hij er met terugwerkende kracht geen recht op heeft en moet hij terugbetalen De Nationale ombudsman vindt dat de man had mogen afgaan op het oordeel van de informatie die Toeslagen hem heeft gegeven Het komt voor rekening van Toeslagen dat de informatie achteraf verkeerd was De ombudsman doet de aanbeveling alsnog een maatwerkgesprek met de man te voeren over een passende oplossing Het is aan de rechter of Toeslagen het geld na vier jaar van hem mag terugvorderen Lees verder Onderwerpen belastingdient toeslagen huurtoeslag informatieverstrekking Column 21 maart 2015 Kindgebonden budget Wat was het een toestand de scheiding Sonja is blij dat het in ieder geval voor de kinderbijslag goed is geregeld Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank svb echtscheiding Kindgebonden budget KGB belastingdienst toeslagen Nieuwsbericht 26 februari 2015 Ombudsman corrigeer te lage beslagvrije voet met terugwerkende kracht De Nationale ombudsman Frank van Dooren vindt dat de Belastingdienst een man van wie de beslagvrije voet te laag was vastgesteld met terugwerkende kracht moet compenseren Lees verder Onderwerpen belastingdienst beslagvrije voet compensatie Column 14 februari 2015 Fout na fout Al jaren ontvangt mevrouw Stam kinderopvangtoeslag Totdat de Belastingdienst Toeslagen haar informeert dat ze een deel van haar kinderopvangtoeslag over een eerder jaar moet terugbetalen Een heel bedrag ruim 800 Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen kinderopvangtoeslag terugbetalen terugvordering Nieuwsbericht 11 december 2014 Papieren inkomen blijft voor grote problemen zorgen Zelfstandigen die leenbijstand hebben ontvangen lopen soms al jaren aan tegen een overheid die met de ene hand geeft en de andere neemt Lees verder Onderwerpen papieren inkomen bbz Column 21 februari 2015 Nog even geduld De

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22belastingdienst%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  op te bouwen Lees verder Onderwerpen gemeente vluchteling besluit bijstandverlening zelfstandigen belastingdienst kwijtschelding terugvordering toeslagen Nieuwsbericht 31 maart 2015 Reinier van Zutphen beëdigd als Nationale ombudsman Dinsdag heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer Anouchka van Miltenburg Reinier van Zutphen beëdigd als Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen nationale ombudsman no reinier van zutphen beëdiging tweede kamer Rapport 18 februari 2015 2015 021 SVB had gescheiden vrouw tijdig kunnen wijzen op mogelijkheid aanvraag kindgebonden budget Een vrouw ontdekt ruim vier jaar na haar scheiding dat ze al die tijd een kindgebonden budget van de Belastingdienst had kunnen krijgen Maar alleen haar ex partner kan dit aanvragen omdat hij de aanvrager van de kinderbijslag is gebleven De vrouw stelt dat zij met dit laatste niet actief akkoord is gegaan via het formulier waarmee zij en haar ex partner de wijziging in hun gezinssituatie hadden doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank SVB Op het formulier had ook niets gestaan over het aanvragen van kindgebonden budget De SVB stelt dat de vrouw zelf op tijd had moeten informeren naar de mogelijkheid om dit aan te vragen Maar de Nationale ombudsman vindt dat de SVB dit had moeten doen De SVB wijst ouders er bij nieuwe aanvragen kinderbijslag wel al jaren op Na tussenkomst van de Nationale ombudsman past de SVB haar registratie aan De vrouw wordt geacht sedert 1 juli 2013 aanvrager van kinderbijslag te zijn Niet over alle jaren zoals de vrouw wilde maar de ombudsman vindt dit redelijk omdat ze eerder aan de bel had kunnen trekken Wel beveelt de ombudsman de SVB aan om samen met de vrouw haar ex partner en de Belastingdienst Toeslagen een oplossing te zoeken voor de voorgaande jaren die recht doet aan alle betrokken belangen Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank svb Kindgebonden budget KGB kinderbijslag informatieverstrekking Column

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22belastingdienst%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  opnieuw een aankondiging van gijzeling De man zit financieel aan de grond en verliest vanwege de dreigende gijzeling mogelijk zelfs zijn baan Ten einde raad klopt hij aan bij de Nationale ombudsman Door zijn tussenkomst besluiten de RDW en het CJIB in het zogenoemde voertuigketenoverleg de twaalf nog openstaande boetes uit coulance in te trekken en daarmee is de dreigende gijzeling van de baan Het kenteken van de auto staat niet langer op naam van de man waardoor hij geen boetes meer krijgt Lees verder Onderwerpen rdw cjib kenteken vrijwaringsbewijs auto ongeluk boetes Rapport 12 december 2014 2014 209 Belastingdienst Toeslagen moet tijdig informeren over status aangevraagde kinderopvangtoeslag Een vrouw ontvangt al jaren kinderopvangtoeslag als de Belastingdienst Toeslagen haar vraagt naar bewijsstukken over die jaren Ze laat deze zien waarna ze te horen krijgt dat de toeslag voor het komende jaar niet wordt verlengd Ze denkt er zelf recht op te hebben en vraagt de toeslag weer aan Ze hoort of leest niets van de Belastingdienst Toeslagen Als de wettelijke beslistermijn ruim is overschreden en ze vaak tevergeefs de Belastingdienst Toeslagen heeft gebeld en niet wordt teruggebeld benadert ze de Nationale ombudsman Die begrijpt dat de Belastingdienst Toeslagen onderzoek wil doen naar een eerder jaar Maar dat betekent niet dat ze zo lang moet wachten op behandeling van haar nieuwe aanvraag de vrouw had geïnformeerd moeten worden over de status van haar nieuwe aanvraag Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen kinderopvangtoeslag bewijsstukken toeslagaanvraag informatieverstrekking Rapport 12 december 2014 2014 210 Belastingdienst Toeslagen kan financiële nood voorkomen door snel beslissen over betalingsregeling en beslagvrije voet Een man komt in de financiële problemen doordat de Belastingdienst Toeslagen de maandelijkse zorg en huurtoeslag heeft verrekend met een vordering wegens te veel ontvangen zorg en huurtoeslag De man krijgt een bewindvoerder die een persoonlijke betalingsregeling voor de man aanvraagt Er volgt een ontvangstbevestiging maar geen beslissing over de aanvraag De bewindvoerder vraagt dan om de beslagvrije voet toe te passen maar ook daarop komt geen reactie Na tussenkomst van de Nationale ombudsman besluit de Belastingdienst Toeslagen dat de man gewoon recht had op toepassing van de beslagvrije voet en de toeslagen Maar de correctie met terugwerkende kracht laat nog wel lang op zich wachten en pas een halfjaar later na diverse keren contact zoeken wordt de persoonlijke betalingsregeling toegekend De bewindvoerder is over deze afwikkeling niet meer gebeld terwijl persoonlijk contact gezien de voorgeschiedenis op zijn plaats was geweest Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen betalingsregeling zorgtoeslag huurtoeslag vordering beslagvrije voet Rapport 22 november 2013 2013 176 Digitale aangifte programma van Belastingdienst maakt ex partner tot fiscale partner Sinds 1 juni 2011 is het fiscaal partnerschap gewijzigd Man leeft dan al 12 jaar gescheiden van tafel en bed van zijn ex echtgenote en op een ander adres maar bij de digitale aangifte kan hij die gegevens niet vermelden De Belastingdienst maakt zijn ex partner tot fiscale partner De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst in de klachtbehandeling beter naar de bewijsstukken van de man had moeten

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=6&zoekterm=%22belastingdienst%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  op zijn adres geregistreerd Hij dient tegen de beslissing een bezwaarschrift in en stuurt een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie mee Dit bezwaarschrift neemt de Belastingdienst in behandeling Maar als gevolg van een storing in het systeem duurt de totale afwikkeling van het bezwaar veel te lang De man belt diverse keren om te vragen naar de stand van zaken maar de Belastingdienst komt de terugbeltoezeggingen niet na Omdat er al bedragen worden ingehouden en de man in de financiële problemen dreigt te komen schrijft hij de Nationale ombudsman Die zorgt er voor dat de man snel wordt gebeld door de Belastingdienst en de inhoudingen worden teruggedraaid De ombudsman vindt dat de zaak voor de Belastingdienst direct duidelijk had kunnen zijn als er secuur was gehandeld na het eerste bezwaarschrift Verder had de Belastingdienst moeten zorgen voor een goed werkend systeem en voor het vlot ongedaan maken van de financiële gevolgen van de onjuiste beslissing Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag bezwaarschrift terugvordering afwijzing Rapport 2 december 2014 2014 173 Belastingdienst Toeslagen kent definitieve zorgtoeslag te laat toe en verzuimt voldoende te informeren Een man en zijn vrouw ontvangen al een aantal jaren zorgtoeslag Deze is gebaseerd op het inkomen van de man de vrouw heeft geen eigen inkomen De zorgtoeslag wordt steeds als voorschot verleend en later omgezet in een definitieve beschikking Over het jaar waarin de vrouw overlijdt volgt maar geen definitieve beschikking hoewel het inkomen van de man al definitief is vastgesteld en de termijn al is verstreken volgens de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen Awir De man belt herhaaldelijk met de Belastingdienst Toeslagen maar toezeggingen worden niet nagekomen Als hij de Nationale ombudsman benadert neemt de Belastingdienst Toeslagen contact op met de man Anderhalf jaar na het verstrijken van de wettelijke termijn ontvangt hij alsnog de definitieve beschikking en een nabetaling Ook hoort hij dan dat de Belastingdienst Toeslagen al die tijd geen definitieve toekenning had kunnen vaststellen omdat er geen definitieve inkomensgegevens van de vrouw bekend waren Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen zorgtoeslag toekenning beschikking onvoldoende informatieverstrekking Rapport 28 oktober 2013 2013 152 Eigen onderzoek naar verstrekking inkomensgegevens aan verhuurders door Belastingdienst en klachtbehandeling hierover Dit is een onderzoek uit eigen beweging naar het opvragen van inkomensgegevens bij de Belastingdienst door verhuurders van woningen in de vrije sector Dat mag niet maar verhuurders kunnen dit wel hebben gedaan Huurders hebben geklaagd bij de Belastingdienst hierover en vinden dat zij daardoor ernstig in hun privacy zijn aangetast De Belastingdienst heeft geen excuses aangeboden De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst onvoldoende actie heeft ondernomen om misbruik van het opvragen van de inkomensgegevens te voorkomen Ook vindt hij dat de Belastingdienst geen passende reactie heeft gegeven op de klacht dat inkomensgegevens zijn verstrekt aan dan wel opgevraagd door een onbevoegde verhuurder Lees verder Onderwerpen belastingdienst inkomensgegevens huurverhoging verhuurder klachtbehandeling financiën Rapport 13 oktober 2014 2014 135 Belastingdienst moet ook contact houden met een tweede belastingadviseur van burger in onderzoek aangifte inkomstenbelasting Man klaagt over het optreden van twee

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=7&zoekterm=%22belastingdienst%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive