archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  huurtoeslag Eva is een alleenstaande moeder van drie kinderen Ze komt net rond van een bijstandsuitkering en haar huurtoeslag Haar schrik is dan ook groot als ze een brief ontvangt van de Belastingdienst Lees verder Onderwerpen huurtoeslag om belastingdienst kinderopvangtoeslag schuld verrekening Rapport 25 juni 2014 2014 059 Belastingdienst mag bewoners in zelfde monumentenpand niet verschillend behandelen bij aftrek van onderhoudskosten Eigenaren van een appartement in een Rijksmonument kunnen de onderhoudskosten niet aftrekken van de belasting terwijl andere eigenaren in datzelfde Rijksmonument dit wel kunnen doen De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst de belangen tussen belastingheffing en eenzelfde behandeling van bewoners van hetzelfde monumentenpand niet juist heeft afgewogen In die afweging speelde mee dat de Belastingdienst meende dat er sprake zou zijn van nieuwe jurisprudentie Dat kan de ombudsman niet volgen Er bestond al langer duidelijke jurisprudentie over aftrek van deze onderhoudskosten in een monumentaal pand en daarom doet hij de aanbeveling om opnieuw de vermindering te heroverwegen Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 13 maart 2013 2013 021 Onderneemster vindt dat Belastingdienst haar onderdrukt en controlebevoegdheid misbruikt Een exploitant van seksinrichtingen klaagt erover dat de Belastingdienst de bij hem werkzame sekswerkers dwingt te kiezen voor een bepaald belastingregime waarbij wel loonbelasting maar geen premies volksverzekeringen worden afgedragen Hij ziet de sekswerkers als zelfstandigen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun belasting De Belastingdienst heeft gezegd dat hij dan die zelfstandigheid zal onderzoeken door regelmatige bezoeken aan zijn bedrijf De exploitant voelt zich onder druk gezet De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst geen misbruik heeft gemaakt van zijn controlebevoegdheden Lees verder Onderwerpen belastingdienst ondernemer zzp dienstbetrekking ministeriële regeling controlebevoegdheid financiën Column 25 januari 2014 Oplossing voor ZZP ers in thuiszorg Liesbeth Bruilink werkt als zorgverlener in de thuiszorg Ze werkt als zelfstandige voor particuliere klanten Liesbeth heeft van de Belastingdienst een verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming VAR wuo gekregen Lees verder Onderwerpen zzp ers belastingdienst bezwaar aanvraag onderzoek afhandeling Nieuwsbericht 24 januari 2014 Mensen financieel in de knel door invoering één bankrekeningnummer De invoering van de één bankrekeningnummer maatregel heeft een grote groep mensen financieel in de problemen gebracht omdat de Belastingdienst uitbetaling van hun toeslag tijdelijk stopgezet heeft Lees verder Onderwerpen belastingdienst om toeslag fraude toeslagen gegevens Rapport 17 april 2013 2013 036 Man klaagt over financiële problemen na wisseling van Belastingdienst naar SVB voor kinderopvangtoeslag Sinds 1 juli 2012 betaalt de SVB de kinderopvangtoeslag uit aan gezinnen waarvan minstens één gezinslid in het buitenland woont Man is hier niet over geïnformeerd en komt in financiële problemen omdat de SVB niet vooraf per maand maar achteraf per kwartaal de toeslag uitkeert De Nationale ombudsman kreeg hier meerdere klachten over Hij vindt het een gemiste kans dat de SVB op signalen van burgers niet meer alert reageerde De SVB laat weten nu wel een andere manier van uitbetalen te onderzoeken De Nationale ombudsman doet de aanbeveling om eenmalig voorschotten te verlenen Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank belastingdienst kinderopvangtoeslag financiële problemen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 15 oktober 2012 2012 165

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=8&zoekterm=%22belastingdienst%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 462 resultaten gevonden Rapport 24 februari 2005 2005 051 Verzoekster klaagde er in de eerste plaats over dat de vreemdelingendienst van het regionale politiekorps Amsterdam Amstelland te Amsterdam eerst op of omstreeks 5 juni 2003 aan haar een verblijfsdocument had uitgereikt terwijl de Immigratie en Natura Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 20 januari 2005 2005 014 Verzoeker klaagde er onder meer over dat de staatssecretaris van Financiën pas bij brief van 31 maart 2004 had gereageerd op zijn brief van 18 december 2003 Lees verder Onderwerpen financiën Pagination First page eerste Previous page vorige Pagina 39 Pagina

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=46&zoekterm=%22belastingdienst%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/006: Moeder moet kinderopvangtoeslag terugbetalen wegens niet inleveren betaalbewijzen gastouders | Nationale ombudsman
  verzoekster vervolgens niet kan vragen om herziening van de beschikkingen Van die mogelijkheid heeft zij ook gebruik gemaakt maar de door haar daarbij overgelegde stukken gaven Toeslagen geen grond om tot herziening over te gaan 9 Verzoekster voert aan dat in 2008 en 2009 rechtstreekse en contante betaling aan de gastouder was toegestaan Verzoekster is bovendien van mening dat zij er op basis van de brief van 21 oktober 2011 op mocht vertrouwen dat de resterende kinderopvangtoeslag zou worden toegekend als de Belastingdienst de resterende maandstaten zou ontvangen Aan andere ouders is ook kinderopvangtoeslag toegekend op basis van uitsluitend maandstaten 10 De Belastingdienst erkent dat in de jaren 2008 en 2009 rechtstreekse en contante betaling was toegestaan maar blijft desondanks van mening dat maandstaten onvoldoende bewijs bieden van genoten en betaalde kinderopvang In zijn reactie op het verslag van bevindingen merkt de Belastingdienst hierover nog op dat verzoekster in de plaatsingsovereenkomst met de gastouder was overeengekomen dat zij haar betalingen giraal zou doen en dat zij dat desondanks niet heeft gedaan De Belastingdienst zegt het te betreuren dat met verzoekster niet altijd duidelijk is gecommuniceerd Toeslagen had over de noodzakelijkheid van aanvullende bewijsstukken duidelijker moeten zijn De brief van 21 oktober 2011 is in die zin onbehoorlijk maar dit betekent niet dat belanghebbende daarmee van haar bewijslast is ontslagen en dat Toeslagen haar verder tegemoet kan en moet komen De Belastingdienst benadrukt voorts dat verzoekster niet in staat blijkt om met betrouwbare gegevens te komen In het maatschappelijk verkeer is het volgens de Belastingdienst gewoon dat een belanghebbende voor concrete betaalbewijzen van dit soort uitgaven zorgt en die zorgvuldig bewaart De stelling van verzoekster dat zij gedurende al de tijd er van uitging dat alleen maandstaten noodzakelijk waren is volgens de Belastingdienst niet houdbaar De stelling dat aan andere ouders op basis van uitsluitend maandstaten zou zijn toegekend acht de Belastingdienst niet onderbouwd Maar al zou dit het geval zijn dan betekent dit volgens de Belastingdienst niet dat een in een ander dossier gemaakte fout ook in het geval van verzoekster gemaakt zou moeten worden 11 De Belastingdienst verlangt aanvullend bewijs bijvoorbeeld in de vorm van bankafschriften van geldopnames voorafgaand aan het betalen van de gastouder Verzoekster geeft aan het niet redelijk te vinden pas na zo lange tijd te vernemen dat de Belastingdienst aanvullend bewijs verlangt De gastouder heeft destijds al haar inkomsten verantwoord in haar aangifte inkomstenbelasting De Belastingdienst kan dit zelf controleren 12 De Belastingdienst laat in reactie weten dat het feit dat in de aangifte IB van de gastouder is aangegeven wat deze heeft ontvangen geen bewijs is dat die bedragen ook inderdaad door verzoekster zijn betaald De Belastingdienst benadrukt dat over de betalingen vragen zijn gerezen nu met de gastouder geïnde betalingen zijn overeengekomen maar er contant betaald zou zijn BEOORDELING Het beginsel van fair play houdt in dat de overheid de burger de mogelijkheid geeft om zijn procedurele kansen te benutten en dat zij daarbij zorgt voor een eerlijke gang van zaken De overheid

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/006 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  op deze beslissing terug te komen omdat het hanteren van een uiterste acceptatiedatum gezien het vaststaande feit dat er te veel loonbelasting is ingehouden niet redelijk is Lees verder Onderwerpen belastingdienst acceptatietermijn terugbetaling belasting vaststellingsovereenkomst Rapport 2 april 2015 2015 069 Belastingdienst creëert onnodig nadelige financiële situatie voor BV Een BV heeft loonheffing afgedragen over salarisverhogingen en bonussen die een medewerker zich op onrechtmatige wijze heeft toegekend Na deze ontdekking verrekent de Belastingdienst eerst met de medewerker de als loonbelasting afgedragen bedragen met de definitieve aanslag inkomstenbelasting Daardoor is restitutie van de loonheffing aan de BV niet meer mogelijk De Nationale ombudsman constateert dat deze situatie niet was ontstaan als de Belastingdienst eerst op het verzoek tot restitutie had beslist De ombudsman beveelt de minister van Financiën aan om de BV te compenseren voor de ontstane nadelige gevolgen Lees verder Onderwerpen belastingdienst BV loonheffing restitutie Rapport 28 januari 2014 2014 006 Moeder moet kinderopvangtoeslag terugbetalen wegens niet inleveren betaalbewijzen gastouders Vrouw moet de voor de jaren 2008 en 2009 teveel ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen aan de Belastingdienst omdat zij onvoldoende heeft aangetoond dat zij de gastouder heeft betaald Zij heeft in 2011 de stukken alsnog toegestuurd De Belastingdienst heeft in eerste instantie aangevoerd dat niet over de hele periode maandstaten waren aangeleverd In 2011 komt de Belastingdienst met een nieuw argument namelijk dat naast de aangeleverde maandstaten ze ook nog betaalbewijzen had moeten insturen De Nationale ombudsman laakt deze handelwijze van de Belastingdienst De vrouw wist niet beter dan dat ze de maandstaten moest aanleveren Dat heeft ze over de gehele periode gedaan De Nationale ombudsman doet de aanbeveling alsnog de resterende kinderopvang toeslag toe te kennen Lees verder Onderwerpen informatieverstrekking belastingdient toeslagen kinderopvangtoeslag terugbetaling financiën Column 14 juni 2014 Dubbel pech door failliete kinderopvang en verrekening huurtoeslag Eva is een alleenstaande moeder van drie kinderen Ze komt net rond van een bijstandsuitkering en haar huurtoeslag Haar schrik is dan ook groot als ze een brief ontvangt van de Belastingdienst Lees verder Onderwerpen huurtoeslag om belastingdienst kinderopvangtoeslag schuld verrekening Rapport 23 december 2013 2013 200 Man klaagt erover dat Belastingdienst teruggaven op verkeerd rekeningnummer stort Man klaagt erover dat de Belastingdienst het verkeerde rekeningnummer heeft gebruikt voor teruggave van ruim twee miljoen aan voorlopige aanslagen inkomstenbelasting premie volksverzekeringen ib pvv 2002 Dit rekeningnummer was van een gezamenlijke rekening met zijn ex vrouw Het blijkt echter dat de man zelf per ongeluk dit rekeningnummer heeft doorgegeven aan de Belastingdienst De ombudsman vindt daarom dat de Belastingdienst daar geen fout heeft gemaakt Wel heeft de Belastingdienst op de kennisgeving van de teruggaven een ander rekeningnummer genoemd dan het rekeningnummer dat daadwerkelijk gebruikt is Daarmee hebben ze onduidelijkheid veroorzaakt bij de man Lees verder Onderwerpen belastingdienst communicatie financiën Rapport 16 juli 2013 2013 086 Vrouw klaagt over onnodig extra gemaakte kosten na inadequate informatieverstrekking door gemeente Vrouw wil haar paspoort verlengen bij de gemeente Emmen omdat haar oude de maand daarop verloopt en zij met vakantie naar het buitenland gaat De medewerkster adviseert haar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22terugbetaling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Fout na fout | Nationale ombudsman
  bus Mevrouw Stam wordt nu wel wat nerveus en schakelt haar vader in die beroepsmatig ervaring heeft met belastingzaken Ondanks dat hij diverse keren contact zoekt krijgt hij geen duidelijkheid waarom de terugvordering nog steeds niet van tafel is En het wordt nog erger Mevrouw Stam krijgt een dwangbevel ze moet nu toch echt gaan betalen want anders neemt de Belastingdienst Toeslagen verdere invorderingsmaatregelen Dat kan betekenen dat de belastingdeurwaarder beslag legt op het loon de uitkering of de bezittingen van mevrouw Wederom belt de vader van mevrouw Stam om alsnog tot een oplossing te komen maar er komt geen herzieningsbeslissing Ten einde raad vraagt mevrouw Stam de Nationale ombudsman om hulp Die concludeert na onderzoek dat de Belastingdienst Toeslagen fout na fout heeft gemaakt De beslissing op bezwaar is genomen nadat de wettelijke termijn daarvoor is verlopen veel te laat dus En er is daarna geen herzieningsbeslissing genomen waardoor in het systeem blijft staan dat het bedrag van 800 teruggevorderd moet worden en er steeds automatisch aanmaningen uitgaan Ook vindt de ombudsman het kwalijk dat de Belastingdienst Toeslagen mevrouw Stam nooit uit eigen beweging heeft geïnformeerd over de voortgang of de stand van zaken Zelfs toen mevrouw Stam en haar vader er zelf achteraan gingen om duidelijkheid te krijgen gaf de Belastingdienst Toeslagen deze niet Mevrouw wist daardoor gedurende het hele proces niet waar zij aan toe was Uiteindelijk maakt de Belastingdienst Toeslagen het bijna twee jaar na de onjuiste brief over de terugvordering in orde Mevrouw Stam en haar vader krijgen excuses aangeboden voor de gang van zaken en zijn uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de directeur van de Belastingdienst Toeslagen gefingeerde naam Onderwerpen belastingdienst toeslagen kinderopvangtoeslag terugbetalen terugvordering Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 5 februari 2015 2015 017 Belastingdienst

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/fout-na-fout (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  op heeft en moet hij terugbetalen De Nationale ombudsman vindt dat de man had mogen afgaan op het oordeel van de informatie die Toeslagen hem heeft gegeven Het komt voor rekening van Toeslagen dat de informatie achteraf verkeerd was De ombudsman doet de aanbeveling alsnog een maatwerkgesprek met de man te voeren over een passende oplossing Het is aan de rechter of Toeslagen het geld na vier jaar van hem mag terugvorderen Lees verder Onderwerpen belastingdient toeslagen huurtoeslag informatieverstrekking Rapport 5 februari 2015 2015 017 Belastingdienst blijft invorderen ondanks gehonoreerd bezwaarschrift Vrouw maakt bezwaar tegen toekenning toeslag bij de Belastingdienst Haar bezwaar wordt na een jaar wordt gehonoreerd ze hoeft niets terug te betalen Toch gaat de Belastingdienst terugvorderen Het lukt de Belastingdienst niet om de terugvordering stop te zetten De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst ook veel te lang heeft gedaan over de behandeling van het bezwaar Invordering is nu stopgezet de Belastingdienst ontvangt de vrouw voor een gesprek Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen bezwaarschrift terugvordering Nieuwsbericht 11 december 2014 Papieren inkomen blijft voor grote problemen zorgen Zelfstandigen die leenbijstand hebben ontvangen lopen soms al jaren aan tegen een overheid die met de ene hand geeft en de andere neemt Lees verder Onderwerpen papieren inkomen bbz Column 17 januari 2015 Geen toeslagen door papieren inkomen Mijnheer Khaiat is als Afghaanse vluchteling naar Nederland gekomen en probeert hier met een kledingreparatiebedrijf een nieuw bestaan op te bouwen Lees verder Onderwerpen gemeente vluchteling besluit bijstandverlening zelfstandigen belastingdienst kwijtschelding terugvordering toeslagen Column 20 december 2014 Menselijke maat Wilma krijgt van de gemeente bericht dat ze te veel bijstandsuitkering heeft ontvangen De gemeente heeft besloten dat geld in te houden op de maandelijkse bijstandsuitkering Hierbij rekent de gemeente altijd met een standaardpercentage van 6 Lees verder Onderwerpen bijstandsuitkering gemeente beslagvrije voet terugvordering Rapport 23 oktober 2013 2013 151 Echtpaar klaagt over terugvordering restschuld door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Echtpaar kocht woning met Nationale Hypotheek Garantie Hun woning werd in het openbaar geveild en de opbrengst was 30 000 lager dan de hypotheek Hun restschuld werd aanvankelijk niet kwijtgescholden door het Waarborgfonds Eigen Woningen terwijl het Waarborgfonds de woning zelf had gekocht en vervolgens verkocht tegen een hogere prijs dan de hypotheekwaarde De Nationale ombudsman vindt dat het waarborgfonds niet uit winstoogmerk heeft gehandeld Er was geen sprake van twee petten Wel stelt hij vast dat de restschuld na een juridische procedure twee jaar later alsnog is kwijtgescholden Hij vraagt zich af of het nodig was dat het echtpaar twee jaar in onzekerheid is geweest Lees verder Onderwerpen nationale hypotheek garantie restschuld stichting waarborgfonds eigen woningen veiling binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Video 10 februari 2015 Problemen met de kinderopvangtoeslag Alles wat zo n beetje fout kon gaan ging ook fout Mevrouw Stam ontvangt al jaren kinderopvangtoeslag van Toeslagen Lees verder Onderwerpen kinderopvangtoeslag belastingdienst toeslagen Rapport 26 november 2014 2014 183 Belastingdienst Toeslagen had onjuiste beslissing huurtoeslag sneller ongedaan moeten maken Een man dient bij de Belastingdienst een bezwaarschrift in tegen terugvordering huurtoeslag 2012

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22terugvordering%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/209 Belastingdienst/Toeslagen moet tijdig informeren over status aangevraagde kinderopvangtoeslag | Nationale ombudsman
  Maar die termijn verstreek zonder nader bericht Daarom hadden ze diverse keren telefonisch contact met Toeslagen gezocht om te informeren hoe het ermee stond Het lukte echter steeds niet om iemand te spreken te krijgen die meer van hun zaak wist Ook was tweemaal toegezegd dat ze teruggebeld zouden worden maar dat was niet gebeurd Inmiddels was een periode van vijf maanden verstreken en nog steeds was er geen duidelijkheid Omdat de Nationale ombudsman met Toeslagen de afspraak heeft gemaakt dat klachten zoals die van mevrouw Schmidt door Toeslagen zelf worden opgelost werd de klacht doorgestuurd naar Toeslagen Toeslagen zou volgens afspraak dan zelf contact opnemen met mevrouw Schmidt en ervoor zorgen dat zij alsnog duidelijkheid kreeg Hierna nam de familie Schmidt nog diverse keren contact op met de Nationale ombudsman er was nog steeds geen duidelijkheid gegeven Ook de Nationale ombudsman lukte het niet om op korte termijn te weten te komen hoe het met de aanvraag over 2014 stond Daarom vroeg de Nationale ombudsman Toeslagen hem de correspondentie met mevrouw Schmidt te sturen en enkele vragen te beantwoorden Op basis van deze correspondentie en wat mevrouw Schmidt nog had laten weten heeft de Nationale ombudsman een reconstructie gemaakt van wat er is gebeurd Een reconstructie van de contacten tussen mevrouw Schmidt en Toeslagen De familie Schmidt ontving al enkele jaren kinderopvangtoeslag toen Toeslagen de aanvraagster mevrouw Schmidt op 22 oktober 2013 een brief stuurde over haar toeslag in 2013 Er waren vragen gerezen en Toeslagen had bewijsstukken nodig Mevrouw Schmidt maakte meteen een afspraak om langs te komen op 23 oktober 2013 Ze bracht de stukken mee die Toeslagen nodig had Op 9 december 2013 ontving mevrouw Schmidt twee brieven van Toeslagen De eerste bleek te gaan over de kinderopvangtoeslag van 2012 Mevrouw Schmidt moest ook over dit jaar bewijsstukken overleggen In de tweede brief stond dat de aanvraag om kinderopvangtoeslag over 2014 niet zou worden verlengd Als mevrouw Schmidt dacht toch recht te hebben kon ze een nieuwe aanvraag doen via Mijn toeslagen Mevrouw Schmidt deed inderdaad een aanvraag over 2014 op 6 januari 2014 Op 11 februari 2014 stuurde Toeslagen opnieuw een brief naar mevrouw Schmidt Ze moest nog meer bewijzen sturen over 2012 en 2013 Hierna bleef het even stil maar toen liet Toeslagen haar op 16 april 2014 weten dat uit de stukken die zij Toeslagen had gestuurd was gebleken dat zij en de opgegeven gastouder op hetzelfde adres ingeschreven stonden Dat betekende dat geen recht op kinderopvangtoeslag bestond over 2012 en 2013 want de Wet Kinderopvang bepaalt dat iemand die op hetzelfde adres woont als de ouder is uitgesloten als gastouder De teveel ontvangen toeslag moest daarom terugbetaald worden Hierover zou nog een nieuwe beslissing worden gestuurd Omdat mevrouw Schmidt zich nu toch zorgen begon te maken over haar nieuwe aanvraag over 2014 probeerde ze telefonisch meer informatie te krijgen Mevrouw Schmidt kreeg toen te horen dat haar aanvraag over 2014 nog in behandeling was Op 25 juni 2014 schreef mevrouw Schmidt Toeslagen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/209 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  treft u de belangrijkste conclusies aan Lees verder Onderwerpen belastingdienst bankrekeningnummer toeslagen teruggave Rapport 28 januari 2014 2014 006 Moeder moet kinderopvangtoeslag terugbetalen wegens niet inleveren betaalbewijzen gastouders Vrouw moet de voor de jaren 2008 en 2009 teveel ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen aan de Belastingdienst omdat zij onvoldoende heeft aangetoond dat zij de gastouder heeft betaald Zij heeft in 2011 de stukken alsnog toegestuurd De Belastingdienst heeft in eerste instantie aangevoerd dat niet over de hele periode maandstaten waren aangeleverd In 2011 komt de Belastingdienst met een nieuw argument namelijk dat naast de aangeleverde maandstaten ze ook nog betaalbewijzen had moeten insturen De Nationale ombudsman laakt deze handelwijze van de Belastingdienst De vrouw wist niet beter dan dat ze de maandstaten moest aanleveren Dat heeft ze over de gehele periode gedaan De Nationale ombudsman doet de aanbeveling alsnog de resterende kinderopvang toeslag toe te kennen Lees verder Onderwerpen informatieverstrekking belastingdient toeslagen kinderopvangtoeslag terugbetaling financiën Nieuwsbericht 24 januari 2014 Mensen financieel in de knel door invoering één bankrekeningnummer De invoering van de één bankrekeningnummer maatregel heeft een grote groep mensen financieel in de problemen gebracht omdat de Belastingdienst uitbetaling van hun toeslag tijdelijk stopgezet heeft Lees verder Onderwerpen belastingdienst om toeslag fraude toeslagen gegevens Column 8 februari 2014 Malafide huurster Antonie en zijn vrouw hebben hun huis al lange tijd te koop staan Om de dubbele financiële lasten te beperken besluiten zij de woning tijdelijk gemeubileerd te verhuren aan Saskia Lees verder Onderwerpen Politie om aangifte verduistering onderzoek civiel geschil Rapport 27 juni 2013 2013 073 Man klaagt over vraag van gemeente om informatie na afmelden re integratiegesprek ivm operatie Inwoner van gemeente Weert ontvangt uitkering Wet werk en bijstand Vanwege een operatie kan hij niet op een spreekuur bij de consulent sociale zaken komen De consulent moet kunnen beoordelen of dat terecht is en vraagt hem om medische gegevens De Nationale ombudsman vindt dat de consulent de privacy van de man had moeten respecteren en in plaats daarvan zijn arts om advies vragen Ook had de man eerst bericht moeten worden dat hij niet langer vrijgesteld was van arbeid voor er een afspraak over re integratie werd gemaakt Lees verder Onderwerpen gemeente uitkering re integratie arbeidsverplichtingen vrijstelling klachtbehandeling informatieverstrekking gemeente Rapport 6 juni 2013 2013 062 Vrouw klaagt dat ex partner betalingsachterstand heeft van kinderalimentatie Gescheiden moeder van vier kinderen vraagt het LBIO de inning van de kinderalimentatie over te nemen omdat de ex man niet betaalt In een mediation hebben beide ex partners afgesproken dat de alimentatie is verlaagd De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO terecht heeft geconstateerd dat er een afspraak over de alimentatie is gemaakt De ex partner heeft zich hier aangehouden en er is geen achterstand Lees verder Onderwerpen kinderalimentatie betalingsachterstand landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage lbio veiligheid en justitie Rapport 5 september 2011 2011 267 Vader klaagt dat LBIO tóch inning kinderalimentatie overneemt na betalen groot deel betalingsachterstand Gescheiden vader heeft betalingsachterstand van de kinderalimentatie en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO heeft de inning overgenomen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bewijsstukken%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive