archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 14 januari 2013 2013 005 Fout in systeem Belastingdienst maakt man en huisgenote tot toeslagpartners De Belastingdienst Toeslagen heeft aan een vrouw bericht gezonden van de toekenning van toeslagen In dat bericht stonden ook de persoonlijke gegevens van haar huisgenoot terwijl zij geen partners waren of een gezamenlijke huishouding voerde De huisgenoot een man vroeg de Belastingdienst de koppeling ongedaan te maken maar dat kon de Belastingdienst niet De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst niet oplossingsgericht was en telkens probeerde de schuld bij beide huisgenoten te leggen Tijdens zijn onderzoek is de ombudsman erachter gekomen dat zowel de GBA als de Belastingdienst geen aparte aanduidingen zet bij gescheiden huishoudens op één adres De Belastingdienst heeft toegezegd dergelijke aanvragen handmatig te gaan beoordelen Lees

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22toeslagaanvraag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2013/072: Tijdens een bezwaarprocedure vordert Belastingdienst Kinderopvangtoeslag toch terug | Nationale ombudsman
  geding aan tegen haar en eiste huisuitzetting Verzoekster nam daarop via haar raadsman contact op met de Belastingdienst Verzoekster stelde voor dat de Belastingdienst nogmaals het aan de kinderopvanginstelling overgemaakte bedrag aan haar zou uitbetalen en vervolgens dit bedrag zou terugvorderen van de kinderopvanginstelling De Belastingdienst kwam niet tegemoet aan dit verzoek en wierp verzoekster tegen dat zij verzuimd had de wijziging van het rekeningnummer voor de kinderopvangtoeslag door te geven Volgens de Belastingdienst kon hem dan ook geen verwijt worden gemaakt en had hij bevrijdend betaald Inspanningsverplichting tot herstel van de verrekening Verzoekster heeft op 26 maart 2012 tegen de beslissing op bezwaar beroep ingesteld bij de rechtbank De rechtbank deed op 4 juli 2012 uitspraak in de zaak over de kinderopvangtoeslag en verklaarde het beroep niet ontvankelijk waarbij zij op verzoek van partijen een uitvoerige beschrijving gaf van de feiten die hebben geleid tot de in gang gezette procedure over een huisuitzetting De ambtenaar van de Belastingdienst zegde toe zich in te spannen om te bewerkstelligen dat de Belastingdienst zich tot de kinderopvanginstelling zou wenden met een verzoek om terugbetaling In het proces verbaal van de mondelinge behandeling staat hierover het volgende Dit voorstel doe ik omdat wij hier de vordering ten onrechte verrekend hebben met andere toeslagen van eiseres Dit is een fout die aan ons te wijten is Ik zal hier moeite in steken maar kan niet garanderen dat het lukt De inspanningen van de ambtenaar van de Belastingdienst hebben niet tot het gewenste resultaat geleid De Belastingdienst bleef bij zijn standpunt Klacht Nationale ombudsman Hierop wendde de raadsman zich tot de Nationale ombudsman met de vraag of die nog iets kon betekenen Na een spoedinterventie van de Nationale ombudsman betaalde de Belastingdienst alsnog de verrekende huurtoeslag uit Hierdoor kon het kort geding over de huisuitzetting worden ingetrokken De Belastingdienst bleef echter bij zijn standpunt dat hij bevrijdend had betaald en eiste van verzoekster dat zij het aan haar betaalde bedrag aan huurtoeslag zou terugbetalen Deze terug betaling zou dan niet gebeuren via verrekening maar via een betalingsregeling Voor de verrekende bedragen die betrekking hadden op de zorgtoeslag en het kindgebonden budget verwees de Belastingdienst verzoekster naar de kinderopvanginstelling De raadsman ging akkoord met het voorstel van de Belastingdienst II Beoordeling Uitstel van betaling De essentie van behoorlijk overheidsoptreden kan worden samengevat als een betrouwbare overheid Dat betekent onder meer dat van de overheid mag worden verlangd dat zij handelt binnen de wettelijke kaders en daar transparant in is Verzoekster heeft bezwaar gemaakt tegen de tegemoetkoming terugvordering van de kinderopvangtoeslag over 2008 en heeft uitstel van betaling gekregen Nadat zij de gevraagde informatie had verstrekt maar nog voordat de Belastingdienst had beslist op het bezwaar zijn de lopende termijnen van huur en zorgtoeslag en het kindgebonden budget over 2012 verrekend met de terugvordering kinderopvangtoeslag over 2008 In artikel 79 6 van de Leidraad invordering 2008 is opgenomen dat in beginsel geen verrekening plaatsvindt met termijnbedragen voor de duur van het verleende uitstel Door toch de termijnbedragen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/072 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  krijgt mevrouw Makkinga thuiszorg via de gemeente Lees verder Onderwerpen gemeente thuiszorg huishoudelijke hulp bezwaar Column 4 juli 2015 Een konijn uit de hoge hoed Marius van der Stelt krijgt in 2014 een brief van de Belastingdienst Hij krijgt 382 euro minder dan zijn berekende teruggaaf van de Inkomstenbelasting over 2013 De Belastingdienst heeft een openstaande boete verrekend met de teruggaaf Lees verder Onderwerpen belastingdient aangifte inkomstenbelasting Rapport 15 juni 2015 2015 095 Nationaal Archief mag geen gearchiveerde foto s en brieven geven Een man vraagt het Nationaal Archief persoonlijke brieven en foto s van zijn grootvader en vader uit het Nationaal Archief aan zijn familie terug te geven Ze maken deel uit van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging CABR Dit is onder bepaalde voorwaarden beperkt openbaar Deze beperking zorgt ervoor dat ook geen kopieën van documenten uit dit archief worden gegeven De man krijgt de brieven en foto s dus niet Hij klaagt hierover want de argumentatie waarom hij de documenten niet kan krijgen is hem onduidelijk De ombudsman oordeelt dat het Nationaal Archief goed heeft gehandeld door met de man in gesprek te gaan over de situatie Maar er bleven onduidelijkheden voor hem bestaan Door tussenkomst van de ombudsman zijn ook die weggenomen Lees verder Onderwerpen Nationaal Archief Rapport 3 juni 2015 2015 087 IND annuleert onterecht hoorzitting en laat na onderzoek te doen naar aanwezigheid van longartsen in ziekenhuis Sierra Leone Een man afkomstig uit Sierra Leone is op bezoek bij zijn vriendin in Nederland Als hij aan het eind zijn verblijf in Nederland ziek wordt vraagt hij uitstel van vertrek aan Dit verzoek wordt door de IND geweigerd De IND verlengt vervolgens in de bezwaarfase de beslistermijn maar beslist niet binnen de verlengde termijn De advocaat van de man stelt de IND hierdoor in gebreke en direct plant de IND een hoorzitting De hoorzitting wordt weer geannuleerd De Nationale ombudsman oordeelt dat de man de gelegenheid had moeten krijgen om gehoord te worden Dit is essentieel in een bezwaarschriftenprocedure en de advocaat heeft aangegeven gehoord te willen worden De IND had de weigering uitstel van vertrek genomen op basis van informatie van de BMA Bureau Medische Advisering dat man door een longarts in een ziekenhuis in Sierra Leone behandeld kon worden De advocaat liet in bezwaar weten dat hij informatie van een arts uit het betreffende ziekenhuis had dat er géén longartsen aanwezig zijn Uit onderzoek door de IND bleek het BMA advies onjuist te zijn De ombudsman vindt dat de IND bij de voorbereiding van de weigering alnader onderzoek had moeten doen Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind bezwaarschrift bureau medische advisering bma hoorzitting Rapport 28 april 2015 2015 079 Belastingdienst wijst terecht teruggaaf van energiebelasting voor garageboxen af Een man vraagt de Belastingdienst om teruggaaf energiebelasting voor zijn zeven garageboxen De Belastingdienst ziet het als een samenstel en daardoor als één onroerende zaak en wijst zijn verzoek af Ook vindt de Belastingdienst dat er sprake is van een verblijfsfunctie en dat slechts de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bezwaar%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  uitbetalen te onderzoeken De Nationale ombudsman doet de aanbeveling om eenmalig voorschotten te verlenen Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank belastingdienst kinderopvangtoeslag financiële problemen sociale zaken en werkgelegenheid Dossier 7 juli 2014 Dossier Overheid geld Hoe komt het dat bij mensen schulden ontstaan Er zijn allerlei oorzaken werkloosheid hypotheekproblemen scheiding ziekte of onverwachte terugvorderingen van de overheid Natuurlijk moet je terugbetalen wat je teveel hebt gekregen Lees verder Onderwerpen traag betalende overheid toeslagen zzp ers betalingsregeling betaalgedrag schuldhulpverlening belastingdienst Nieuwsbericht 20 augustus 2013 Terugvorderingen kinderopvangtoeslag Appelbloesem De Belastingdienst vordert op basis van de uitspraak van de Raad van State over gastouderbureau De Appelbloesem de onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag terug Kunt u het teruggevorderde bedrag niet betalen Lees verder Onderwerpen belastingdienst kinderopvangtoeslag raad van state gastouderbureau eigen bijdrage Column 14 juni 2014 Dubbel pech door failliete kinderopvang en verrekening huurtoeslag Eva is een alleenstaande moeder van drie kinderen Ze komt net rond van een bijstandsuitkering en haar huurtoeslag Haar schrik is dan ook groot als ze een brief ontvangt van de Belastingdienst Lees verder Onderwerpen huurtoeslag om belastingdienst kinderopvangtoeslag schuld verrekening Nieuwsbericht 27 juni 2014 Ombudsman onderzoekt uitvoering Belastingdienst Toeslagen De Nationale ombudsman start een onderzoek uit eigen beweging naar de uitvoering van de toeslagen door de Belastingdienst Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen toeslagen terugbetalen belastingdienst kinderopvangtoeslag afhandeling Rapport 13 mei 2013 2013 047 Belastingdienst noemt FIOD onderzoek naar gastouderbureau in brief aan ouders Belastingdienst Toeslagen heeft ouders die gebruik maakten van een gastouderbureau een brief gestuurd waarin staat dat de FIOD contracten van het bureau onderzoekt Het gastouderbureau klaagt over schending geheimhoudingsplicht door de Belastingdienst De Nationale ombudsman vindt dat het belang van het onderzoek bij de ouders niet noodzakelijk met zich meebrengt dat de ouders informatie over het FIOD onderzoek moesten krijgen Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen geheimhoudingsplicht transparantie fiod gastouderbureau

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22kinderopvangtoeslag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  van Sociale Zaken een brief gestuurd over de WW en het recht op kinderopvangtoeslag Per 1 januari 2012 is de termijn waarop WW gerechtigden kinderopvangtoeslag kunnen krijgen verkort naar drie maanden Lees verder Onderwerpen kinderopvangtoeslag belastingdienst toeslagen uwv om recht voorlichting Nieuwsbericht 26 februari 2010 Belastingdienst informeert slecht over opgeschorte kinderopvangtoeslag Ouders van wie de kinderopvangtoeslag in 2008 is opgeschort vanwege fraudeonderzoek door de Belastingdienst bij gastouderbureaus hadden vooraf goed geïnformeerd moeten worden Lees verder Onderwerpen belastingdienst kinderopvangtoeslag opschorting toeslag gastouderbureau om Nieuwsbericht 26 oktober 2012 Belastingdienst Toeslagen gaat achterstanden wegwerken Staatssecretaris Weekers van Financiën gaat de achterstanden aanpakken die bij de Belastingdienst ontstaan zijn in de verwerking van verzoeken om een persoonlijke betalingsregeling Lees verder Onderwerpen belastingdienst om betalingsregeling toeslag kinderopvangtoeslag financiële problemen Nieuwsbericht 29 oktober 2012 Opinie ombudsman Te grote dadendrang nieuw kabinet funest voor burger Er komt een nieuw kabinet en de nieuwe bewindspersonen staan als het goed is binnenkort klaar om de handen uit de mouwen te steken De politieke dadendrang zal de komende tijd groot zijn Lees verder Onderwerpen om procedures eigen bijdrage recht regelgeving Video 30 maart 2012 Column Verloren vertrouwen Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen kinderopvangtoeslag digid Nieuwsbericht 12 september 2012 Terugvordering Belastingdienst treft mensen met laag inkomen te zwaar Mensen die vragen om een persoonlijke betalingsregeling om een huur zorg en of kinderopvangtoeslag terug te betalen moeten sinds eind 2011 vijf tot zes maanden wachten voordat zij antwoord krijgen van de Belastingdienst Lees verder Onderwerpen terugvordering belastingdienst om toeslag toeslagen betalingsregeling Column 24 maart 2012 Verloren vertrouwen Joop heeft een rollator Hij wil boodschappen doen maar zijn tuinhekje wordt geblokkeerd

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22kinderopvangtoeslag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  bij Klacht over de Nationale ombudsman Leveranciers 36 278 klachten ontvangen in 2014 U bent hier Home Vind hier nieuws rapporten en meer over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 31 resultaten gevonden Onderzoek 15 december 2008 2008 300 Uit verschillende klachten die begin 2008 bij de Nationale ombudsman zijn ingediend bleek dat de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag was gewijzigd ten aanzien van de daaraan voorafgaande jaren Lees verder Pagination First page eerste Previous page vorige Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Huidige pagina 4 Kunnen wij u helpen Aan het juiste adres Procedure Klacht indienen Vraag en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22kinderopvangtoeslag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/043 UWV had bij beslissing ontslagvergunning meer informatie moeten inwinnen over toegenomen fysieke klachten | Nationale ombudsman
  verzoekster was besproken De arbeidsdeskundige had pas nadat hij met haar gesproken had kunnen beoordelen of er op het eerder afgegeven advies teruggekomen moest worden of niet Dan was er sprake geweest van een volledig deskundigenadvies en had de ontslagaanvraag door de AJD beoordeeld kunnen worden met inachtneming van alle zorgvuldigheidsvereisten Het UWV meende overigens dat een mogelijke toename van klachten hooguit het oordeel over het laatste korte deel van het re integratietraject had kunnen beïnvloeden Voor de conclusie over het hele traject zou dit geen wijziging kunnen betekenen Er mocht verondersteld worden dat de AJD met een volledig actueel deskundigenadvies op een later moment eveneens tot afgifte van de vergunning zou zijn overgegaan Wat was de aanleiding voor de klacht bij de Nationale ombudsman Verzoekster vond dat zowel het deskundigenadvies als het eerdere deskundigenoordeel van 31 januari 2013 onzorgvuldig en met onvoldoende hoor en wederhoor tot stand was gekomen Arbeidsdeskundige B en de verzekeringsarts waren toen tot het oordeel gekomen zonder verzoekster gezien te hebben Vervolgens werden zij in het kader van het deskundigenadvies door arbeidsdeskundige C benaderd Zij bleven bij hun eerder ingenomen standpunt ook nu weer zonder verzoekster te zien Dit leek op een slager die het eigen vlees keurt Verzoekster betwijfelde ook of de geraadpleegde verzekeringsarts het verweerschrift wel gelezen had Als hij dat gedaan had dan zou verzoekster zeker met het oog op de nieuwe beperkingen voor een spreekuur zijn uitgenodigd Uit het ook door het UWV aangehaalde hoofdstuk 26 paragraaf 6 van de Beleidsregels volgt dat het UWV bij een poortwachterontslag te allen tijde een deskundigenoordeel re integratie inspanningen bij de beslissing betrekt Achtergrond onder 1 Hieruit bleek volgens verzoekster hoe belangrijk een deskundig en onbevooroordeeld deskundigenonderzoek in dit soort gevallen is Dat aangenomen werd dat er al langere tijd sprake was van niet meewerken aan re integratie veronderstelde dat verzoekster het eens was met het deskundigenoordeel van 31 januari 2013 In haar verweer had zij echter al gesteld dat dit deskundigenoordeel op onzorgvuldige wijze tot stand was gekomen omdat zij haar visie niet in een persoonlijk gesprek had kunnen toelichten Arbeidsdeskundige C had dan ook niet zomaar uit mogen gaan van de juistheid van dat eerdere deskundigenoordeel In dat verband verwees verzoekster ook naar hoofdstuk 33 paragraaf 3 sub c van de Beleidsregels waaruit blijkt dat het deskundigenoordeel moet zien op wat op dat moment tussen partijen in geschil is Achtergrond onder 2 Omdat niet zomaar van de juistheid van het deskundigenoordeel van 31 januari 2013 kon worden uitgegaan kon ook niet worden verondersteld dat de toename van de klachten hooguit van invloed was op het oordeel over een kort deel van het re integratietraject Er was dan ook in strijd met de beginselen van hoor en wederhoor fair trial en zorgvuldigheid tot vergunningverlening overgegaan Wat heeft de Nationale ombudsman onderzocht De Nationale ombudsman verzocht het UWV om het volledige ontslag en klachtdossier Na ontvangst van dit dossier vroeg hij de advocaat van verzoekster of er tegen de deskundigenoordelen van 2009 en 31 januari 2013 een klacht was ingediend Ook wilde hij weten of er tegen het ontslag een kennelijk onredelijk ontslagprocedure was gestart De advocaat liet de Nationale ombudsman weten dat de kennelijk onredelijk ontslagprocedure gestart was maar dat er geen klachtbehandeling van het deskundigenoordeel had plaatsgevonden Nu er al klachtbehandeling had plaatsgevonden en het volledige dossier beschikbaar was werd een verslag van bevindingen opgesteld dat aan beide partijen voor commentaar is voorgelegd Welke reactie kwam er op het verslag van bevindingen De gemachtigde van verzoekster liet weten dat het verslag op het punt van de tweede ziekmelding niet helemaal juist was Het verslag is op dit punt aangepast Het UWV liet weten dat het verslag van bevindingen geen aanleiding tot aanvullende opmerkingen gaf Wel reageerde het UWV nog op het standpunt van verzoekster dat er sprake zou zijn van een slager die zijn eigen vlees keurt nu voor het deskundigenadvies in de ontslagprocedure de arbeidsdeskundige die het eerdere deskundigenoordeel had afgegeven werd geraadpleegd Onder verwijzing naar een recente uitspraak 27 oktober 2014 van het Arbeidsmedisch Tuchtcollege RSA benadrukt het UWV dat het is toegestaan om een deskundigenadvies in een ontslagprocedure te geven als een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige eerder betrokken is geweest Achtergrond onder 3 Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid alle informatie die van belang is om een weloverwogen beslissing te nemen verzamelt Dit betekent dat de overheid actief informatie verwerft en deze informatie toetst door middel van hoor en wederhoor In deze procedure gaat het om een werkneemster die op het moment van de ontslagaanvraag al viereneenhalf jaar nauwelijks meer gewerkt had vanwege een allergie voor reguliere schoonmaakmiddelen Naast fysieke waren er ook mentale beperkingen Volgens de arbeidsdeskundigen bedrijfsarts en verzekeringsarts moest verzoekster echter in staat zijn om te hervatten met een opbouwschema en in aangepaste omstandigheden Volgens verzoekster had zij echter na het FML van 11 oktober 2012 nieuwe fysieke klachten gekregen die zij al eerder had gemeld Zij vond ook dat het deskundigenoordeel van 31 januari 2013 niet gebruikt had mogen worden omdat dit zonder voldoende hoor en wederhoor tot stand gekomen was Dat niet met haar gesproken was had wel degelijk ook invloed moeten hebben op de conclusie van het UWV over haar inspanningen tijdens het hele re integratie traject Vastgesteld is dat het deskundigenoordeel niet in een klachtprocedure beoordeeld is omdat verzoekster geen klacht had ingediend In de klachtenprocedure kan de inhoud van een deskundigenoordeel niet maar kunnen procedurele aspecten als hoor en wederhoor en fair play wel ter discussie worden gesteld Het standpunt van de Nationale ombudsman over hoor en wederhoor bij deskundigenoordelen is dat aan dit vereiste is voldaan als beide partijen gelegenheid hebben gehad om hun standpunt mondeling of telefonisch toe te lichten In zijn rapporten 2008 228 en 2012 137 heeft hij geoordeeld dat telefonisch horen op zichzelf voldoende kan zijn om tot zorgvuldige besluitvorming te komen Ook heeft hij in zijn rapporten 2008 065 en 2013 039 geoordeeld dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/043 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  juli 2014 2014 068 Bedrijf moet ontslagaanvraag medewerkster met betere argumenten onderbouwen Een klein productiebedrijf vraagt ontslagvergunning van een medewerkster aan om bedrijfseconomische redenen Deze wordt na een ronde van hoor en wederhoor van productiebedrijf en medewerkster door he UWV geweigerd De bedrijfseconomische noodzaak is onvoldoende aannemelijk Het productiebedrijf vindt dat het UWV onvoldoende info heeft ingewonnen om daarover te kunnen beslissen en vindt de beslissing niet goed gemotiveerd De ombudsman vindt echter dat het productiebedrijf dan zelf tijdens de procedure de ontslagaanvraag met meer beschikbare argumenten had moeten onderbouwen Dat is niet aan het UWV De klacht is niet gegrond Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 8 augustus 2013 2013 096 Bedrijf klaagt dat UWV niet betrouwbaar heeft gehandeld bij reorganisatie Een bedrijf dat in het hele land vestigingen heeft dient kort na elkaar twee ontslagaanvragen in bij het UWV voor meerdere personeelsleden De eerste aanvraag honoreert het UWV en neemt daarbij als uitgangspunt dat zij de betreffende vestiging als aparte bedrijfsvestiging beschouwen Dat betekent dat de afspiegeling bij het bepalen van de ontslagvolgorde van het personeel alleen binnen die vestiging plaatsvindt Logischerwijs houdt het bedrijf bij de volgende aanvraag drie maanden later rekening met afspiegeling per bedrijfsvestiging Het UWV kiest echter nu voor een afspiegeling over alle vestigingen heen Het bedrijf klaagt over de grote financiële gevolgen van dit besluit en vindt dat het UWV hierdoor onbetrouwbaar heeft gehandeld De ombudsman vindt dat het UWV zijn besluit beter had moeten motiveren zeker gezien de ingrijpende gevolgen voor werkgever en werknemer Hij beveelt het UWV aan te overleggen met het bedrijf om tot een redelijke vorm van genoegdoening te komen Lees verder Onderwerpen reorganisatie uwv ontslagvergunning afspiegeling sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 24 december 2013 2013 210 UWV wijst eerste ontslagaanvraag af maar honoreert kort daarop de tweede Werkgever vraagt bij het UWV Amersfoort ontslag van het Hoofd Communicatie en Evenementen aan wegens een reorganisatie Dat weigert het UWV de man kan elders in de organisatie worden geplaatst Een week na de weigering dient de werkgever een nieuwe ontslagaanvraag in wegens een nieuwe situatie de organisatie heeft geen budget om de man te herplaatsen dit honoreert het UWV Het UWV moet terughoudend zijn met het behandelen van een hernieuwde aanvraag zo kort na afwijzing van een eerdere aanvraag De rechtsbescherming van de werknemer is dan in het geding tegen een ontslagvergunning is geen beroep en bezwaar mogelijk De Nationale ombudsman stelt vast dat het UWV verder onnodig lang over de klachtbehandeling heeft gedaan Lees verder Onderwerpen uwv arbeidsconflict vooringenomenheid belangenverstrengeling klachtbehandeling ontslag gemeente Rapport 3 mei 2012 2012 073 Werkgever klaagt dat UWV twee ontslagaanvragen heeft geweigerd Werkgever vraagt het UWV Leeuwarden om twee ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische bedrijfsorganisatorische omstandigheden Het UWV vindt dat de werkgever de aanvraag onvoldoende heeft onderbouwd en weigert de ontslagaanvraag De Nationale ombudsman is van oordeel dat het UWV kon vragen om financiële onderbouwing van de aanvraag Lees verder Onderwerpen ontslagvergunning ontslagaanvraag uwv accountantsverklaring ontslagprocedure sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 19 april 2012

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22ontslagvergunning%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive