archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  zijn advocaat daarover klaagt neemt de verzekeringsarts contact met haar op en legt alles nog eens fijntjes uit Een goede reactie op de klacht komt er niet De Nationale ombudsman oordeelt dat het UWV de klacht niet zorgvuldig heeft behandeld Wel vindt hij dat het deskundigenoordeel goed tot stand is gekomen Uit de aantekeningen van de verzekeringsarts blijkt dat er een gedegen lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en een aantal zaken met de man zijn doorgesproken Dat heeft langer dan vier minuten geduurd maar blijkbaar heeft de man zich onvoldoende gehoord gevoeld Dat leidde tot de klacht Lees verder Onderwerpen deskundigenoordeel uwv onderzoek verzekeringsarts gezondheidstoestand sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 11 december 2014 2014 205 UWV geeft tweemaal een deskundigenoordeel zonder de werkgever te horen Een werknemer die is uitgevallen door spanningsklachten verschijnt niet op een gesprek met zijn werkgever over re integratie De werkgever zet de loonbetaling stop De werknemer vraagt aan het UWV of hij zijn eigen werk weer volledig kan doen Het eerste deskundigenoordeel luidt dat de werknemer nog niet in staat is te hervatten in passend werk en dat de loonstop daarom niet correct is De werkgever klaagt dan bij het UWV dat het oordeel al klaar is voordat hij documenten heeft kunnen laten zien waaruit blijkt dat de loonstop wel terecht is De werkgever vraagt dan een deskundigenoordeel aan over de vraag of zijn werknemer voldoende doet om weer aan het werk te gaan Het oordeel luidt dat de werknemer in staat is om weinig stresserend werk te doen Zijn re integratie inspanningen zijn voldoende als hij per direct de afspraken rond het hervatten in passend werk opvolgt Dat oordeel is alweer klaar voordat de werkgever is gehoord Ook is er geen contact gezocht met de bedrijfsarts Daarna klaagt de werkgever bij de Nationale ombudsman Die stelt na onderzoek vast dat het beide keren is misgegaan met het horen van de werkgever ook bij een korte behandeltermijn moet er contact zijn geweest voor er een oordeel wordt gegeven Lees verder Onderwerpen uwv deskundigenoordeel loonstop re integratie bedrijfsarts verhoor Rapport 13 november 2014 2014 157 UWV onvoldoende transparant in procedure deskundigenoordeel bij ziekmelding Een man heeft zich ziek gemeld maar de bedrijfsarts accepteert de ziekmelding niet De man vraagt de verzekeringsarts van het UWV om een deskundigenoordeel De verzekeringsarts vindt dat de man ziek is maar overlegt niet met de bedrijfsarts en concludeert dat geen oordeel gegeven kan worden Als de man daarna contact opneemt met het UWV besluit het UWV alsnog een oordeel te geven het de man was op het moment van de eerste ziekmelding niet volledig geschikt voor zijn werk De werknemer hoeft voor dit oordeel niet nogmaals 100 te betalen omdat het UWV vindt tekort te zijn geschoten bij de eerste aanvraag van een oordeel De werkgeefster wordt verrast door het feit dat het UWV de aanvraag opnieuw heeft opgepakt en nu ineens wel met een oordeel kan komen Dat oordeel is negatief voor de werkgeefster maar ook nu is er geen contact

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22deskundigenoordeel%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2015/091 UWV geeft deskundigenoordeel in re-integratiezaak over werkgever zonder hoor en wederhoor | Nationale ombudsman
  kan op grond van de artikelen 4 14 en 4 15 van de Awb verlengd worden In de praktijk betekent dit twee weken voor een deskundigenoordeel over geschiktheid voor het eigen werk en vier weken voor de overige deskundigenoordelen In de klachtafhandeling had het UWV deze termijn moeten verduidelijken De klachtenambassadeur had geen contact met Waredo opgenomen omdat de klacht over de inhoud van het oordeel ging Dat kon hij niet beoordelen De klacht was daarom op basis van de reactie van de arbeidsdeskundige schriftelijk afgedaan Het was echter beter geweest om wel contact met Waredo op te nemen REACTIE van verzoekster Waredo vond het onderzoek van het UWV niet zorgvuldig nu alleen op basis van de stukken aangeleverd door mevrouw Sol geoordeeld was Met eigen stukken had Waredo haar re integratieactiviteiten aan kunnen tonen reactie van verzoekster OP LATER INGEKOMEN STUKKEN De Nationale ombudsman verzocht het UWV nog om toezending van de e mail correspondentie die mevrouw Sol had overgelegd bij haar aanvraag en zond ze na ontvangst aan Waredo door Waredo vond dat het UWV een zaak aan het construeren was Uit de correspondentie bleek namelijk dat het UWV mevrouw Sol recentelijk had verzocht om deze stukken Waredo lichtte verder nog toe dat het werk sterk was veranderd Al vanaf 2010 werden er gesprekken gevoerd over de veranderde eisen aan de medewerkers Ook met mevrouw Sol was gesproken en haar was coaching aangeboden Door haar manier van communiceren waren er al langer conflicten met collega s Nadat zij op 12 september 2013 was aangesproken op de uitvoering van haar werk was zij boos weggelopen en had zij zich ziek gemeld Overleg over het conflict wilde mevrouw Sol niet Als de arbeidsdeskundige zich ook door Waredo had laten informeren had hij dan ook nooit kunnen concluderen dat Waredo te laat geïntervenieerd had Volgens Waredo zijn bij situatieve arbeidsongeschiktheid de STECR richtlijnen de norm bij de toetsing of er voldoende re integratie inspanningen zijn verricht Waredo had volgens die richtlijnen gehandeld bij het re integratietraject van mevrouw Sol Al in het gesprek op 22 oktober 2013 werd duidelijk dat re integratie in het eerste spoor niet mogelijk was omdat mevrouw Sol wilde terugkeren in lichter werk terwijl het werk juist complexer werd Daarom was in samenspraak met de bedrijfsarts en de arbeidspsycholoog besloten de re integratie vooral te richten op het tweede spoor Daar wilde mevrouw Sol echter niet aan meewerken Het UWV had de STECR richtlijnen dus bij zijn oordeel moeten betrekken Mevrouw Sol had niet overlegd met de bedrijfsarts over haar aanvraag De casemanager werd dan ook overvallen door het telefoontje van het UWV Zij dacht aanvankelijk dat zij sprak met een door Waredo ingeschakelde arbeidsdeskundige Het door het UWV genoemde forse verschil van mening tussen de arbeidsdeskundige en de casemanager over de re integratie inspanningen maakte een nadere toelichting van Waredo juist meer noodzakelijk Omdat die toelichting ontbrak was het oordeel niet zorgvuldig tot stand gekomen reactie van het UWV Het UWV had geen enkel belang bij of mogelijkheid tot constructie van een zaak Mevrouw Sol was gevraagd om de bij de beoordeling betrokken e mails opnieuw op te sturen Volgens het UWV waren de STECR richtlijnen nog niet aan de orde omdat er nog geen sprake was van een arbeidsconflict Dat ontstond pas toen het deskundigenoordeel was afgegeven In het gesprek van de verzekeringsarts met de bedrijfsarts vastgelegd in de arbeidskundige rapportage is dit ook niet naar voren gebracht ReACTie van Verzoekster Waredo vroeg zich af waarom stukken opnieuw waren opgevraagd bij mevrouw Sol Ook waren sommige e mails gedateerd na het deskundigenoordeel Het was ook ongepast dat aan mevrouw Sol die geen partij bij de klachtbehandeling is om informatie gevraagd was De hele gang van zaken duidde op onzorgvuldige dossiervorming Volgens Waredo was het gebruik dat het UWV de werkgever informeert als er een aanvraag van een werknemer is ontvangen Zij verwees daarbij naar een informatiebrief van het UWV en naar een recent rapport van de Nationale ombudsman 2014 085 met een aanbeveling aan het UWV om zowel de aanvrager als de wederpartij standaard te informeren dat er een aanvraag deskundigenoordeel in behandeling is Waredo hoorde echter pas van de aanvraag met de ontvangst van het deskundigenoordeel op 10 januari 2014 Het arbeidsconflict bestond al voor de ziekmelding Dat had het UWV uit de probleemanalyse af kunnen leiden De STECR richtlijnen waren dus wel van toepassing Werkgever en werknemer moeten dan met elkaar in gesprek blijven Dat had Waredo gedaan Als Waredo gehoord was had het UWV kunnen weten dat er hier geen sprake was van een laten doorlopen van een functioneringscyclus REACTIE VAN HET UWV Volgens het UWV had mevrouw Sol Waredo telefonisch van de aanvraag van het deskundigenoordeel op de hoogte gesteld De arbeidsdeskundige had geen redenen gezien om hieraan te twijfelen Hij heeft zich met naam functie en doel van het gesprek voorgesteld aan de casemanager Uit haar antwoorden bleek hem dat zij wist waarover het gesprek ging Het rapport 2014 085 van de Nationale ombudsman was pas een half jaar na dit telefoongesprek gepubliceerd De arbeidsdeskundige had het complete dossier na afloop ter digitalisering aangeboden aan de digitaliseringsafdeling Die afdeling krijgt dagelijks een grote stroom documenten te verwerken Het proces is zo ingeregeld dat op volledigheid en juistheid wordt gecontroleerd Heel sporadisch gaat het echter wel eens mis Dat was hier kennelijk gebeurd De correspondentie was daarom opnieuw bij mevrouw Sol opgevraagd Het UWV had alle datastromen van de betreffende data nagekeken en nog gezocht in de batches van E flow systeem dat gescande documenten in de juiste afdeling uitzet maar helaas niets gevonden VERSLAG VAN BEVINDINGEN Van het onderzoek door de Nationale ombudsman werd een verslag van bevindingen opgemaakt Waredo en het UWV werden in de gelegenheid gesteld om hier op te reageren Het UWV liet weten dat het akkoord ging met het verslag Van Waredo werd binnen de gestelde termijn geen reactie ontvangen Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman Hoor en wederhoor Het is een vereiste van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/091 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  zelf ook gehoord moeten worden De Nationale ombudsman is het daar niet mee eens Wel heeft het UWV zelf al geoordeeld dat in het kader van de ontslagprocedure onvoldoende informatie is ingewonnen over de nieuwe fysieke klachten van de vrouw Lees verder Onderwerpen uwv ontslagvergunning re integratie deskundigenoordeel Tekstpagina 24 februari 2015 Medewerkers aan het woord De Nationale ombudsman beschikt over ongeveer 160 enthousiaste en bevlogen medewerkers die hem helpen in zijn werk Deze medewerkers zetten zich in om problemen tussen burgers en overheid op te lossen en te voorkomen Lees verder Rapport 13 november 2014 2014 157 UWV onvoldoende transparant in procedure deskundigenoordeel bij ziekmelding Een man heeft zich ziek gemeld maar de bedrijfsarts accepteert de ziekmelding niet De man vraagt de verzekeringsarts van het UWV om een deskundigenoordeel De verzekeringsarts vindt dat de man ziek is maar overlegt niet met de bedrijfsarts en concludeert dat geen oordeel gegeven kan worden Als de man daarna contact opneemt met het UWV besluit het UWV alsnog een oordeel te geven het de man was op het moment van de eerste ziekmelding niet volledig geschikt voor zijn werk De werknemer hoeft voor dit oordeel niet nogmaals 100 te betalen omdat het UWV vindt tekort te zijn geschoten bij de eerste aanvraag van een oordeel De werkgeefster wordt verrast door het feit dat het UWV de aanvraag opnieuw heeft opgepakt en nu ineens wel met een oordeel kan komen Dat oordeel is negatief voor de werkgeefster maar ook nu is er geen contact opgenomen met haar bedrijfsarts en er zijn geen stukken opgevraagd Over het gebrek aan hoor en wederhoor en het ontbreken van een verklaring voor de hele gang van zaken klaagt de werkgeefster bij de Nationale ombudsman Die overweegt dat de procedure en ook de klachtbehandeling erover zorgvuldig en transparant moeten verlopen juist omdat tegen een deskundigenoordeel geen bezwaar gemaakt kan worden en in de klachtbehandeling slechts beperkt getoetst kan worden Daarbij zijn hoor en wederhoor een goede motivering en actieve informatieverstrekking belangrijke procedurele aspecten Lees verder Onderwerpen uwv ziekmelding deskundigenoordeel bedrijfsarts onzorgvuldig hoor en wederhoor klachtbehandeling Rapport 3 juli 2014 2014 068 Bedrijf moet ontslagaanvraag medewerkster met betere argumenten onderbouwen Een klein productiebedrijf vraagt ontslagvergunning van een medewerkster aan om bedrijfseconomische redenen Deze wordt na een ronde van hoor en wederhoor van productiebedrijf en medewerkster door he UWV geweigerd De bedrijfseconomische noodzaak is onvoldoende aannemelijk Het productiebedrijf vindt dat het UWV onvoldoende info heeft ingewonnen om daarover te kunnen beslissen en vindt de beslissing niet goed gemotiveerd De ombudsman vindt echter dat het productiebedrijf dan zelf tijdens de procedure de ontslagaanvraag met meer beschikbare argumenten had moeten onderbouwen Dat is niet aan het UWV De klacht is niet gegrond Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Tekstpagina 11 juni 2014 Procedure Wat gebeurt er als u bij de Nationale ombudsman een klacht indient over de overheid Wij volgen een vaste procedure Hieronder leest u hoe dit gaat Lees verder Rapport 24 december 2013 2013 208 Man vindt melding over zijn

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22hoor+en+wederhoor%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  die niet in de offerte aanvraag had gestaan Lees verder Onderwerpen ministerie van infrastructuur en milieu afwijzing offerte motivering schriftelijk Rapport 12 december 2014 2014 195 Gemeente Vianen verklaart klacht over grondverkoop ongegrond zonder voldoende motivering Een man dient namens de VVE een klacht in bij de gemeente Vianen over de verkoop van snippergroen tegenover het appartementencomplex vanwege de vrees dat het uitzicht achteruit gaat na de verkoop De gemeente verklaart de klacht ongegrond waarna de man bij de Nationale ombudsman klaagt dat gemaakte afspraken tussen hem en de verantwoordelijk wethouder onvoldoende zijn meegewogen bij de beslissing Ook klaagt hij erover dat de gemeente achteraf te makkelijk heeft gesteld dat de verkoop niet in het kader van het project Buiten Gewoon is gebeurd De ombudsman constateert dat er ruimte is ontstaan voor meer interpretaties omdat de gemeente de gemaakte afspraken niet eenduidig op schrift heeft gezet De gemeente erkent dat onvoldoende is gemotiveerd waarom de verkoop van dit specifieke stuk grond niet binnen het project Buiten Gewoon valt De ombudsman vindt het een miskenning dat de man niet als belanghebbende bij dit collegebesluit was beschouwd Lees verder Onderwerpen gemeente verkoop grond motivering onvoldoende Rapport 14 september 2012 2012 146 Vrouw klaagt over afwijzing schadeclaim door huurcommissie zonder motiveringsvereiste BV is eigenaar van een beschermd Rijksmonument dat gedeeltelijk wordt verhuurd Een huurder vraagt de Huurcommissie om huurverlaging en de commissie wijst dit verzoek toe De Huurcommissie overweegt dat het pand geen beschermd Rijksmonument is hoewel verzoekster bewijsstukken daarvan had overgelegd Bij de kantonrechter blijkt dat juist een huurverhoging gerechtvaardigd is De Huurcommissie weigert de proces en advocaatkosten te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de Huurcommissie de afwijzing van de schadeclaim beter had moeten motiveren Inmiddels heeft de Huurcommissie haar fout erkend en de proceskosten vergoed Lees verder Onderwerpen huurcommissie motiveringsvereiste schadeclaim proceskosten binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 20 maart 2014 2014 020 Verzoek om vrijstelling overdrachtsbelasting wegens reorganistatie van een stichting Stichting Particulier Fonds is gevestigd op Curaçao en gaat reorganiseren in Nederland Daarbij wordt onroerend goed van een BV overgeheveld naar een NV allebei vallend onder dezelfde Stichting Daarvoor moet overdrachtsbelasting worden betaald Dit alles vindt in 2005 plaats In 2008 wordt de wet gewijzigd en worden stichtingen vrijgesteld van het betalen van die overdrachtsbelasting De Belastingdienst weigert met toepassing van de hardheidsclausule de Stichting vrij te stellen van de betaling van overdrachtsbelasting Reden daarvoor is de wetswijziging heeft geen terugwerkende kracht De Belastingdienst legt een naheffing overdrachtsbelasting op van 324 000 De Stichting bestrijdt dat en stelt dat ook al onder de oude wet stichtingen bij reorganisaties die vrijstelling van overdrachtsbelasting hadden moeten krijgen De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst onvoldoende heeft gemotiveerd waarom hij de hardheidsclausule niet toepast De ombudsman doet de aanbeveling om het besluit te heroverwegen want het bedrijf voldoet wel aan alle voorwaarden Lees verder Onderwerpen caribisch nederland overdrachtsbelasting vrijstelling hardheidsclausule ondernemen financiën Rapport 25 november 2013 2013 177 Beroepsofficier klaagt over beëindiging functie na onderzoek wegens verstoord werkklimaat Beroepsofficier van de Landmacht

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22motiveringsvereiste%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/130 UWV had bij deskundigenoordeel de werkneemster kunnen uitnodigen voor gesprek met verzekeringsarts | Nationale ombudsman
  komt er op de klacht Na verzoeksters telefonische toelichting op de klacht liet het UWV op 7 november 2013 weten dat het bij dit deskundigenoordeel primair om een arbeidskundige beoordeling gaat en dat de medische informatie van de bedrijfsarts en de aanwezige informatie van de behandelend artsen voldoende was voor de verzekeringsarts om tot een afgewogen oordeel te komen De verzekeringsarts had het dan ook niet nodig gevonden om verzoekster voor een spreekuur op te roepen Verder gaf het UWV nog aan dat tegen een deskundigenoordeel geen inhoudelijk bezwaar of beroep mogelijk is klacht bij de Nationale ombudsman Verzoekster vond de klachtafhandeling door het UWV niet zorgvuldig en veel te summier Er was alleen uitgegaan van wat de verzekeringsarts verteld had De conclusie dat de verzekeringsarts tot een afgewogen oordeel was gekomen op basis van alle aanwezige informatie klopte niet Verzoekster beschreef haar ziekteverloop en haar regelmatige contacten met de bedrijfsarts die zich na ruim een jaar ziekte afvroeg of terugkeer naar haar werk wel haalbaar was maar toch voorstelde om vanaf oktober 2013 langzaam de re integratie vanuit huis te hervatten Uit de klachtafhandeling bleek niet dat haar informatie door de klachtenambassadeur was meegewogen Verzoekster hoopte met klachtbehandeling te bereiken dat het deskundigenoordeel zou vervallen Het deskundigenoordeel had zeer nadelig voor haar uitgepakt De bedrijfsarts vond na het deskundigenoordeel dat zij weer vanaf kantoor kon re integreren Omdat zij zich daartoe niet in staat achtte hervatte zij haar werk niet waarna haar werkgever de loonbetaling opschortte Verzoekster voelde zich toen gedwongen om aan een beëindiging van het dienstverband mee te werken Zij ontving sindsdien een werkloosheidsuitkering Met haar klachten achtte zij zich niet in staat om te solliciteren onderzoek door de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman verzocht het UWV te reageren op de klacht van verzoekster Ook werd het UWV gevraagd om aan te geven of er in dit geval hoewel het ging om een deskundigenoordeel over re integratie inspanningen dat in beginsel een arbeidskundige beoordeling is overwogen is om verzoekster voor een spreekuur van de verzekeringsarts uit te nodigen Hoe reageerde het UWV De verzekeringsarts die door de arbeidsdeskundige geconsulteerd werd had gebruik gemaakt van de medische informatie verkregen van de bedrijfsarts en van verzoekster Op basis van die informatie kwam zij tot de conclusie dat de bedrijfsarts verzoeksters belastbaarheid beter in kaart moest brengen Die informatie was volgens het UWV voldoende voor de arbeidsdeskundige om de vraag van de werkgever te beantwoorden of hij voldoende aan re integratie deed De vraag van de werkgever die van arbeidskundige aard was geeft de kaders aan van het onderzoek Bij die vraag was voor zover van belang verzoeksters medische situatie meegenomen De medische beoordeling is beperkter dan bij een diagnostisch onderzoek door een behandelaar Omdat de medische situatie en de daaruit voortvloeiende beperkingen voldoende duidelijk waren om tot een afgewogen oordeel te komen had de verzekeringsarts het niet nodig gevonden om verzoekster uit te nodigen Er was met de bedrijfsarts afgesproken dat zij verzoekster op haar spreekuur zou zien om de beperkingen opnieuw in kaart te brengen De verzekeringsarts was volgens het UWV tot haar oordeel gekomen op basis van voldoende informatie Zij had de verzekeringsgeneeskundige protocollen correct gevolgd Dat de klachtbehandelaar deze conclusie in de klachtafhandeling overnam en verzoeksters klacht niet gegrond achtte beoordeelde het UWV als zorgvuldig en voldoende gemotiveerd Omdat verzoeksters klacht zich vooral richtte tegen het oordeel van de verzekeringsarts dat zij geschikt werd geacht voor re integratie op kantoor moest een zorgvuldig klachtonderzoek zich richten op hoe dat oordeel tot stand is gekomen en dat was door de klachtbehandelaar zorgvuldig gedaan De vraag of de verzekeringsarts overwogen had verzoekster voor het spreekuur uit te nodigen beantwoordde het UWV ontkennend Het UWV vond wel dat er bij de klachtafhandeling mogelijk een kans was blijven liggen door verzoekster niet voor een toelichting op het deskundigenoordeel bij de verzekeringsarts en of arbeidsdeskundige op te roepen Hoe reageerde verzoekster Volgens verzoekster herhaalde het UWV alleen maar het eerder ingenomen standpunt Er werd slechts aangegeven wat het UWV gedaan had en welke conclusies er waren getrokken maar er werd niet aangegeven hoe tot het oordeel gekomen was en hoe de door verzoekster ingebrachte informatie was meegewogen Ook was er niet gereageerd op haar standpunt dat er wel van medische klachten moet worden uitgegaan en dat er wel een medische objectiveerbare onderbouwing van de klachten aanwezig was Ook al ging het hier primair om een arbeidskundige beoordeling toch had er een verzekeringsgeneeskundig onderzoek moeten plaatsvinden om te kunnen beoordelen of haar werkgever voldoende re integratie inspanningen verricht had Gelet op haar beperkingen stoornissen en of handicaps had de verzekeringsarts de reëel ervaren klachten van verzoekster moeten onderzoeken Door de opmerking dat verzoekster niet gevolgd kon worden in haar stelling dat nagelaten was onderzoek te doen naar de klachten deed het UWV het voorkomen alsof er onderzoek naar haar klachten was gedaan Uit de rapportage waarin stond dat de bedrijfsarts zich te veel had laten leiden door haar klachten bleek echter dat haar klachten geen uitgangspunt geweest waren bij het oordeel van de verzekeringsarts Dit had wel moeten gebeuren Dat volgt uit jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep die stelt dat het onderzoek van de verzekeringsarts gericht moet zijn op het objectiveren van de gestelde klachten als uiting van een somatisch of psychiatrisch ziek zijn dan wel van een combinatie van beiden waarbij niet doorslaggevend is dat niet altijd exact valt aan te wijzen aan welke ziekte of welk gebrek deze klachten zijn toe te schrijven Volgens verzoekster had de verzekeringsarts niet enkel op basis van de medische informatie en zonder haar gezien te hebben kunnen concluderen dat zij vanuit kantoor kon re integreren De beschikbare medische informatie bevestigde juist dat zij dat niet kon Om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen had de verzekeringsarts haar dan ook voor een spreekuur moeten uitnodigen Verzoekster vond het niet juist dat in de klachtbehandeling niet werd ingegaan op haar klacht dat de klachtbehandelaar zich niet zelf een oordeel heeft gevormd maar alleen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/node/38150 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/205 UWV geeft tweemaal een deskundigenoordeel zonder de werkgever te horen | Nationale ombudsman
  gaf de arbeidsdeskundige nog aan dat de geschiktheid voor het eigen werk niet adequaat was beoordeeld daar de heer Pietersen op dat moment nog niet door een bedrijfsarts was gezien Een klacht Op 27 februari 2014 diende werkgever een klacht in bij het UWV over het deskundigenoordeel Naar de mening van werkgever ging het gezien de vraagstelling kan ik mijn eigen werk weer volledig doen om een arbeidskundige vraagstelling In dat geval dient werkgever gehoord te worden door het UWV Dat was echter niet gebeurd Ook was werkgever het niet eens met de conclusie over de loonstop als hij in de gelegenheid was gesteld zijn visie te geven had hij het UWV documenten kunnen laten zien waaruit bleek dat de loonstop wel terecht was geweest Op 10 maart 2014 gaf het UWV een reactie op de klacht De arbeidsdeskundige had daarnaar gevraagd aangegeven dat hij wel contact had gehad met werkgever op 12 februari jl Dat stond ook in zijn rapportage Ook had hij werkgever gewezen op een procedurele fout en de daaraan verbonden loonstop Over de loonstop was er dus wel contact geweest en de werkgever was toen ook in de gelegenheid uitleg te geven en of documenten op te sturen Echter gezien hetgeen de verzekeringsarts had vastgesteld was het niet zeer waarschijnlijk dat de heer Pietersen op 27 januari 2014 zijn werk kon doen zeker niet nu niet bekend was in welke mate hij dat dan had moeten doen Ook de bedrijfsarts had telefonisch vastgesteld dat werknemer niet in staat was te hervatten toen werkgever dat van hem vroeg Reactie van de werkgever Op 19 maart 2004 reageerde de werkgever Hij gaf aan dat inderdaad telefonisch contact was opgenomen door de arbeidsdeskundige maar dat dat contact niet meer inhield dan een monoloog van deze arbeidsdeskundige met een vermanende ondertoon Stukken waren zo had hij aangegeven niet nodig geweest want het rapport was toch al klaar Van hoor en wederhoor was dus geen sprake geweest en daarop zag nu ook juist de klacht Ook gaf de werkgever aan dat Pietersen wél met een bedrijfsarts had gesproken en dus niet alleen met een verzuimbegeleider Dat contact was omwille van de tijd aanvankelijk telefonisch en vond op 15 januari 2014 plaats Reden was dat de werkgever met werknemer graag een gesprek wilde onder meer omdat sprake zou zijn van werkgerelateerde problematiek Dat gesprek zou op 24 januari 2014 plaatshebben Na het contact met de bedrijfsarts had de werknemer aangegeven dat hij niet op het voorgestelde gesprek met werkgever wilde komen Maar dat gesprek was nu juist bedoeld om het te hebben over de mogelijkheden van werknemer De bedrijfsarts achtte werknemer ook in staat om naar het gesprek te gaan Met een brief van 16 en hierna van 24 januari 2014 was de heer Pietersen bovendien gewezen op de consequenties van het niet meewerken aan werkhervatting Of de heer Pietersen op 27 januari 2014 al dan niet geschikt was om het eigen werk te doen was helemaal niet aan de orde geweest en was ook nooit door de bedrijfsarts gesteld Werkgever was ook van mening dat de heer Pietersen zijn eigen werk op dat moment niet kon doen Het ging hier om het niet in voldoende mate meewerken aan zijn re integratie Werkgever diende werknemer ook aan die verplichtingen te houden zou dat onvoldoende gebeuren dan zou aan werkgever immers een sanctie opgelegd kunnen worden Het tweede deskundigenoordeel Nog steeds geen oplossing tussen werkgever en werknemer Op 12 februari 2014 bezocht de heer Pietersen alsnog het spreekuur van de bedrijfsarts Die stelde vast dat de heer Pietersen verminderd belastbaar was Ook was sprake van werkgerelateerde problematiek Hij adviseerde werkgever de heer Pietersen op korte termijn uit te nodigen voor een gesprek hierover Ook kon dan gesproken worden over hervatting van het werk in aangepaste vorm Het streven was om in een periode van circa zes weken tot volledige hervatting te komen Overigens was de heer Pietersen zelf van mening dat hij nog niet kon werken Het gesprek tussen werkgever en de heer Pietersen vond inderdaad plaats op 17 februari 2014 In een brief die de werkgever de heer Pietersen na dit gesprek stuurde werd aangegeven dat de heer Pietersen kenbaar had gemaakt niet te zullen hervatten op wat voor manier dan ook Ook een ander filiaal was geen optie gebleken voor de heer Pietersen Het loon zou vanaf 1 februari 2014 weer uitbetaald worden als de heer Pietersen echter niet zou hervatten conform het advies van de bedrijfsarts zou opnieuw een loonstop plaatsvinden Mocht de heer Pietersen het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts dan kon hij opnieuw een deskundigenoordeel vragen Dat deskundigenoordeel werd uiteindelijk door de werkgever zelf aangevraagd op 19 februari 2014 De vraagstelling luidde Doet mijn werknemer genoeg om weer aan het werk te gaan Het onderzoek Ook nu vond contact met de verzekeringsarts plaats deze zag de heer Pietersen op 4 maart 2014 De arts kwam tot de conclusie dat de heer Pietersen medisch gezien in staat was om te werken Wel waren er beperkingen hij was op dat moment en ook voorlopig nog aangewezen op weinig stresserend werk Dat werd ook nader uitgewerkt De arbeidsdeskundige zag werknemer op 19 maart Hij informeerde hem over de bevindingen van het UWV De heer Pietersen zo werd aangegeven kon zich hierin vinden Hij zou na het gesprek contact zoeken met zijn werkgever om afspraken hierover te maken Contact tussen het UWV en de werkgever was niet tot stand gekomen zo bleek uit de rapportage van het UWV het opgegeven telefoonnummer werd steeds doorgeschakeld naar een fax zo was aangetekend Werkgever was daarom via een op 19 maart verzonden e mail verzocht om contact Wel zou de zaak nu alvast schriftelijk worden afgehandeld dit in verband met de deadline die voor het UWV gold 19 maart zo werd aangegeven Op 19 maart 2014 liet het UWV werkgever weten dat de door de heer Pietersen uitgevoerde re integratieinspanningen voldoende waren mits hij per direct de afspraken rond het hervatten

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/205 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 24 oktober 2012 2012 178 UWV schiet te kort bij aanvraag deskundigenoordeel over psychische klachten man Man meldt zich vanuit Suriname in Nederland ziek wegens psychische klachten Zijn werkgever accepteert zijn ziekmelding niet en stopt zijn loon Een jaar later keert de man terug naar Nederland en vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV Amsterdam Ondertussen is zijn dienstverband beëindigd Het UWV zegt geen oordeel te kunnen doen wegens het ontbreken van gegevens Dat klopt niet er zijn wel voldoende gegevens om nader onderzoek te kunnen doen De Nationale ombudsman vindt dat het UWV in

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22loonstop%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  met de bedrijfsarts niet in de klachtafhandeling is meegewogen Het UWV doet haar klacht af als niet medisch objectiveerbaar Het UWV zegt de ingebrachte stukken bestudeerd te hebben en gehandeld te hebben volgens de geldende protocollen De vrouw benadert de Nationale ombudsman Die is het met haar eens het UWV heeft onvoldoende gemotiveerd gereageerd en had haar kunnen uitnodigen voor een toelichtend gesprek met de verzekeringsarts en of de arbeidsdeskundige Lees verder Onderwerpen uwv deskundigenoordeel re integratie Rapport 13 november 2014 2014 157 UWV onvoldoende transparant in procedure deskundigenoordeel bij ziekmelding Een man heeft zich ziek gemeld maar de bedrijfsarts accepteert de ziekmelding niet De man vraagt de verzekeringsarts van het UWV om een deskundigenoordeel De verzekeringsarts vindt dat de man ziek is maar overlegt niet met de bedrijfsarts en concludeert dat geen oordeel gegeven kan worden Als de man daarna contact opneemt met het UWV besluit het UWV alsnog een oordeel te geven het de man was op het moment van de eerste ziekmelding niet volledig geschikt voor zijn werk De werknemer hoeft voor dit oordeel niet nogmaals 100 te betalen omdat het UWV vindt tekort te zijn geschoten bij de eerste aanvraag van een oordeel De werkgeefster wordt verrast door het feit dat het UWV de aanvraag opnieuw heeft opgepakt en nu ineens wel met een oordeel kan komen Dat oordeel is negatief voor de werkgeefster maar ook nu is er geen contact opgenomen met haar bedrijfsarts en er zijn geen stukken opgevraagd Over het gebrek aan hoor en wederhoor en het ontbreken van een verklaring voor de hele gang van zaken klaagt de werkgeefster bij de Nationale ombudsman Die overweegt dat de procedure en ook de klachtbehandeling erover zorgvuldig en transparant moeten verlopen juist omdat tegen een deskundigenoordeel geen bezwaar gemaakt kan worden en in de klachtbehandeling slechts beperkt getoetst kan worden Daarbij zijn hoor en wederhoor een goede motivering en actieve informatieverstrekking belangrijke procedurele aspecten Lees verder Onderwerpen uwv ziekmelding deskundigenoordeel bedrijfsarts onzorgvuldig hoor en wederhoor klachtbehandeling Column 7 juni 2014 Flexibel werk Joshua is bedrijfsarts Ook bedrijfsartsen gaan wel eens op vakantie Moet kunnen natuurlijk en zeker omdat hij vervanging heeft geregeld Maar eenmaal op de camping in Italië blijkt zijn werk toch even voor te moeten gaan Lees verder Onderwerpen uwv verzekeringsarts om bedrijfsarts wia uitkering boete Rapport 24 maart 2014 2014 021 Tijdelijke werknemer met rugproblemen klaagt over deskundigenoordeel UWV Man krijgt tijdens een tijdelijk contract last van zijn rug en meldt zich ziek De bedrijfsarts stelt dat hij voor 50 weer kan werken de man betwist dat en vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV Amsterdam De verzekeringsarts onderzoekt hem en concludeert dat hij rugsparende werkzaamheden kan verrichten omdat er hulpmiddelen op de werkvloer zijn De man heeft de indruk dat het onderzoek maar vier minuten heeft geduurd Als zijn advocaat daarover klaagt neemt de verzekeringsarts contact met haar op en legt alles nog eens fijntjes uit Een goede reactie op de klacht komt er niet De Nationale ombudsman oordeelt dat het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bedrijfsarts%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive