archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ombudsman duizenden mensen Lees verder Rapport 5 juni 2012 2012 094 Vrouw klaagt dat arbeidsdeskundige UWV zonder toestemming medische informatie doorstuurde naar RIB Uitzendkracht werd ziek en ontvangt van het UWV een Ziektewetuitkering Bij de re integratie komt ze er achter dat haar coach over vertrouwelijke medische gegevens beschikt Zij dient bij het UWV een klacht in De Nationale ombudsman vindt dat het UWV de persoonlijke levenssfeer van de vrouw onvoldoende heeft gerespecteerd Hij vindt een aantal opmerkingen in het dossier voor de re integratiecoach zijn te kwalificeren als medische gegevens Ook vindt hij dat het UWV de vrouw niet goed op de hoogte heeft gesteld van het doorsturen van de gegevens aan het re integratie bureau Lees verder Onderwerpen uwv ziektewet re integratie re integratiebureau rib informatieverstrekking sociale zaken en werkgelegenheid Video 8 september 2011 Probleem met het UWV Geen aandacht Leon zit in de Ziektewet Hij heeft een vorm van autisme Als hij gekeurd moet worden loopt het mis Hij vindt dat het contact met het UWV heel onprettig verloopt Lees verder Onderwerpen ziektewet uwv keuring keuringsarts autisme Rapport 11 oktober 2011 2011 304 Man klaagt dat UWV ten onrechte geen rekening houdt met beslagvrije voet Man ontvangt twee jaar een ziektewet uitkering van het UWV Dan eindigt deze uitkering De man krijgt vervolgens een voorschot en wordt na anderhalf jaar gekeurd en komt dan in aanmerking voor een gedeeltelijke WIA uitkering Maar dan legt de Belastingdienst derdenbeslag op zijn uitkering vanwege een belastingschuld Het UWV betaalt daarom de uitkering aan de Belastingdienst En het UWV heeft ook een vordering op de man vanwege het te hoge voorschot dat hij anderhalf jaar heeft ontvangen maar de man heeft niet genoeg geld om af te lossen De Nationale ombudsman vindt dat het UWV niet uit zichzelf de beslagvrije voet op nihil had moeten stellen Ook had het de man moeten wijzen op een inkomen en vermogensonderzoek Lees verder Onderwerpen uwv beslagvrije voet medische keuring ziektewet wia uitkering belastingdienst schuld betalingsregeling inkomen en vermogenstoets sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 28 juli 2011 2011 215 UWV vraagt stelt telefonisch vragen ter beoordeling van recht op Zw uitkering Man wordt door het UWV Alkmaar onaangekondigd gebeld met vragen over zijn medische en financiële privacygevoelige gegevens om zijn recht op ziektewet uitkering te beoordelen Tijdens dit gesprek wordt niet gezegd dat hij niet verplicht is om antwoord te geven De Nationale ombudsman vindt dat het UWV de man eerst een brief had moeten sturen waarin de procedure wordt toegelicht en het gesprek aangekondigd Lees verder Onderwerpen uwv ziektewet zw uitkering klachtbehandeling informatieverstrekking sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 2 maart 2011 2011 068 Zw uitkering wordt gestopt na onrechtmatige hersteldmelding door UWV medewerker Vrouw constateerde dat haar Ziektewet uitkering was stopgezet omdat een derde haar bij het UWV beter zou hebben gemeld Met veel moeite heeft zij dit kunnen herstellen Op een klacht daarover heeft het UWV aan de verzoekster onjuiste informatie verstrekt en later ook tijdens het onderzoek aan de Nationale ombudsman Pas

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22ziektewet%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2013/073: Man klaagt over vraag van gemeente om informatie na afmelden re-integratiegesprek ivm operatie | Nationale ombudsman
  aard van de operatie c q behandeling en dat zijn medische gegevens waarover een consulent niet mag beschikken De consulent dient hiervoor een medisch advies op te vragen via een arts die wel bevoegd is medische gegevens op te vragen In dit advies mag dan alleen de vraagstelling worden beantwoord zonder daaraan medische gegevens te koppelen Ik mag en zal derhalve altijd weigeren om medische gegevens rechtstreeks aan de consulent te verstrekken Ten aanzien van de oproep voor Matchcare Bij beschikking van 28 oktober 2005 heeft de gemeente aan verzoeker te kennen gegeven dat hij ontheffing heeft van arbeidsverplichtingen vanwege zijn medische situatie De klacht van verzoeker dat hij niet had mogen worden opgeroepen omdat aan hem volledige ontheffing is verleend verklaarde de gemeente bij brief van 26 april 2012 eveneens ongegrond daarbij verwijzend naar haar rapport van bevindingen De gemeente concludeerde dat van een vrijstelling voor onbepaalde tijd geen sprake kan zijn omdat situaties kunnen veranderen Verder concludeerde de gemeente dat hierover in de beschikking van 28 oktober 2005 niets stond vermeld dat hier sprake was van een inhoudelijke uitkeringskwestie en dat het belangrijk was dat verzoeker hierover voldoende duidelijkheid kreeg In zijn email van 13 november 2012 gaf verzoeker aan dat de oproep voor Matchcare zijn grootste speerpunt en bron van ergernis is en dat hij graag zou zien dat de Nationale ombudsman zich ook hierover uitsprak Verzoeker is van mening dat de oproep voor Matchcare pas rechtmatig zou zijn geweest indien de gemeente hem eerst door een arts had laten onderzoeken en de gemeente daarna bij nieuwe beschikking de verleende ontheffing had ingetrokken dan wel had ingeperkt Op de vraag van de Nationale ombudsman of in de beschikking van 28 oktober 2005 had moeten staan dat de ontheffing tijdelijk is antwoordde de gemeente dat dat inderdaad in de beschikking had moeten staan Volgens de gemeente is verzoeker evenwel niet overvallen door de oproep voor Matchcare De gemeente wijst erop dat een ontheffing zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 WWB nooit definitief kan zijn De gemeente merkt daarbij op dat in het geval een belanghebbende langdurig en zonder concrete tijdsbepaling volledig is vrijgesteld van arbeidsverplichtingen eerst een onderzoek zal moeten worden ingesteld naar de vraag of voortzetting van deze ontheffing is aangewezen Afhankelijk daarvan kan volgens de gemeente worden bepaald de arbeidsverplichting weer geheel of gedeeltelijk op te leggen De gemeente verwijst daarbij naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 21 december 2010 nr 08 6049 II BEOORDELING Ten aanzien van het opvragen van medische gegevens door de consulent De overheid respecteert de grondrechten van haar burgers Sommige grondrechten bieden waarborgen tegen het optreden van de overheid zoals het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is neergelegd in artikel 10 van de Grondwet en in verdragen zoals artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens EVRM Daarin is bepaald dat een inbreuk op ieders recht op respect voor zijn

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/073 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 27 juni 2013 2013 073 Man klaagt over vraag van gemeente om informatie na afmelden re integratiegesprek ivm operatie Inwoner van gemeente Weert ontvangt uitkering Wet werk en bijstand Vanwege een operatie kan hij niet op een spreekuur bij de consulent sociale zaken komen De consulent moet kunnen beoordelen of dat terecht is en vraagt hem om medische gegevens De Nationale ombudsman vindt dat de consulent de privacy van de man had moeten respecteren en in plaats daarvan zijn arts om advies vragen Ook had de man eerst bericht moeten worden dat hij niet langer vrijgesteld was van arbeid voor er een afspraak over re integratie werd gemaakt Lees verder Onderwerpen gemeente uitkering re integratie arbeidsverplichtingen vrijstelling klachtbehandeling

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22arbeidsverplichtingen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  toe te passen Er bestaat wel ruimte voor BSGR om na verloop van jaren het overgebleven deel van de schadevergoeding niet langer vrij te laten Maar dan is een duidelijk beleid nodig zodat burgers hier op voorbereid zijn Lees verder Onderwerpen schadevergoeding vrijstelling heffingen vermogen gemeenschappelijke regelingen Rapport 26 maart 2015 2015 055 CBR verduidelijkt na klacht informatie over geldigheid examens binnenvaart Een man krijgt na zijn laatste behaalde examen zijn diploma Schipper Alle Binnenwateren van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen CBR niet omdat een eerder behaald examen niet meer geldig is De man klaagt dat dit niet zo op de website van het CBR staat maar het CBR interpreteert de tekst anders De Nationale ombudsman vindt beide interpretaties plausibel en stelt dat de tekst van het CBR te onduidelijk is Wel begrijpt hij dat nieuwe toetsing belangrijk is gezien de gewijzigde binnenvaartregels Het CBR biedt de man een gratis examen aan en wijzigt de tekst op de website Lees verder Onderwerpen centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen cbr examen geldigheid binnenvaart Column 9 augustus 2014 Oneerlijk verschil Een stabiele en veilige thuisbasis is niet voor iedereen vanzelfsprekend Neem bijvoorbeeld Jessica die uit een gezin komt waar huiselijk geweld heel normaal is Haar vader wordt snel boos en heeft dan nogal losse handjes Niet alleen richting Jessica maar ook naar haar moeder Lees verder Onderwerpen ministerie cak eigen bijdrage vertrouwen uitkering Zorg Column 28 februari 2014 Hebben brutalen de halve wereld Gerda en Bernhard wonen in een gemeente in het Oosten van het land Hun achtertuin grenst aan die van Albert Albert heeft jaren geleden tien garageboxen achter zijn huis laten plaatsen Lees verder Onderwerpen gemeente om belangen rechtbank handhaving Rapport 27 juni 2013 2013 073 Man klaagt over vraag van gemeente om informatie na afmelden re integratiegesprek ivm operatie Inwoner van gemeente Weert ontvangt uitkering Wet werk en bijstand Vanwege een operatie kan hij niet op een spreekuur bij de consulent sociale zaken komen De consulent moet kunnen beoordelen of dat terecht is en vraagt hem om medische gegevens De Nationale ombudsman vindt dat de consulent de privacy van de man had moeten respecteren en in plaats daarvan zijn arts om advies vragen Ook had de man eerst bericht moeten worden dat hij niet langer vrijgesteld was van arbeid voor er een afspraak over re integratie werd gemaakt Lees verder Onderwerpen gemeente uitkering re integratie arbeidsverplichtingen vrijstelling klachtbehandeling informatieverstrekking gemeente Column 14 april 2012 Een prima ambtenaar Ron is een 69 jarige Nederlander en woont al jaren in Polen Hij heeft een website voor Nederlanders die in Polen wonen De laatste tijd valt het hem op dat er veel vragen worden gesteld over belastingen en invaliditeitspensioenen Lees verder Onderwerpen belastingdienst vrijstelling om belasting overheid uitkering Rapport 14 mei 2012 2012 082 LBIO int alimentatie onrechtmatig erkent zijn fout maar verzuimt teruggaaf te regelen Een vader maakt met zijn dochter afspraken over het stoppen van de kinderalimentatie zolang ze bij haar tante en oom woont De moeder verzoekt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vrijstelling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  vraagt zij het UWV om informatie over deze sanctie maar het UWV weigert dat Het UWV laat ook niet weten dat ze ten onrechte meent dat het gaat om een andere sanctie namelijk een loonsanctie De Nationale ombudsman vindt dat het UWV die informatie wel aan de vrouw had moeten geven omdat anders het misverstand niet werd opgehelderd Het gevolg was dat de kantonrechter op basis van onvolledige informatie een onjuiste conclusie heeft getrokken Lees verder Onderwerpen uwv wob verzoek loonsanctie verhaalsanctie re integratie informatieverstrekking fair play klachtbehandeling sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 5 juni 2012 2012 094 Vrouw klaagt dat arbeidsdeskundige UWV zonder toestemming medische informatie doorstuurde naar RIB Uitzendkracht werd ziek en ontvangt van het UWV een Ziektewetuitkering Bij de re integratie komt ze er achter dat haar coach over vertrouwelijke medische gegevens beschikt Zij dient bij het UWV een klacht in De Nationale ombudsman vindt dat het UWV de persoonlijke levenssfeer van de vrouw onvoldoende heeft gerespecteerd Hij vindt een aantal opmerkingen in het dossier voor de re integratiecoach zijn te kwalificeren als medische gegevens Ook vindt hij dat het UWV de vrouw niet goed op de hoogte heeft gesteld van het doorsturen van de gegevens aan het re integratie bureau Lees verder Onderwerpen uwv ziektewet re integratie re integratiebureau rib informatieverstrekking sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 30 augustus 2012 2012 137 Werkgever klaagt dat UWV aanvraag deskundigenoordeel onzorgvuldig heeft behandeld Vleeswarenfabriek klaagt over het UWV Amsterdam Een werknemer van de fabriek heeft na 30 jaar werken last van zijn knie en kan niet meer bij zijn afdeling voor deegverwerking en vullen van darmen werken Na reïntegratie krijgt hij van het bedrijf een sta kruk De arbeidsdeskundige van het UWV vindt dat niet gewenst De man wordt weer ziek Het UWV geeft een deskundigenoordeel af nadat alle betrokkenen zijn gehoord De Nationale ombudsman vindt dat het UWV klachten over het deskundigenoordeel serieus had moeten behandelen Lees verder Onderwerpen uwv deskundigenoordeel re integratie bedrijfsarts gehoor klachtbehandeling sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 14 november 2011 2011 319 Gemeente behandelt klacht niet vanwege niet voldoen aan officiële definitie klacht Een inwoner van de gemeente Weert krijgt een uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand Een consulent vraagt hem per e mail om medische gegevens waaruit zou blijken dat hij niet op een afspraak kon komen De inwoner vindt dat deze e mail niet kan en dient daarover per e mail een klacht in De gemeente behandelt de e mail niet als klacht maar geeft wel een inhoudelijk oordeel Vervolgens schakelt de man de ombudsman in Die vindt dat de gemeente de e mails ten onrechte niet heeft behandeld als klacht De gemeenten had moeten achterhalen waar voor de inwoner werkelijk de pijn zat Lees verder Onderwerpen uitkering gemeente re integratie klachtbehandeling fair play gemeente Rapport 29 juli 2011 2011 217 UWV vergoedt beginnersopleiding maar niet costumièreopleiding bij re integratie Werkloze vrouw mag voor re integratie op de arbeidsmarkt van het UWV Amsterdam een naaicursus volgen Gelijktijdig met

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22re-integratie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  haar re integratie vonden er gesprekken met de arbeidsdeskundige plaats Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 8 november 2010 2010 317 Bedrijfsarts verzuimt afname gehoor werkgeefster bij vaststelling belastbaarheid werkneemster Een werkneemster van verzoekster heeft tijdens haar ziekteperiode in het kader van haar re integratie op 25 mei 2009 bij het UWV om een deskundigenoordeel gevraagd Lees verder Onderwerpen re integratie uwv deskundigenoordeel verzekeringsarts bedrijfsarts hoor en wederhoor belastbaarheid sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 24 september 2010 2010 262 Verzoekster arbeidsdeskundige had een werkgever geadviseerd over de re integratie van een zieke werknemer De werkgever vroeg later bij het UWV een deskundigenoordeel aan om te weten of hij voldoende aan de re integratie had gedaan Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 8 april 2010 2010 073 In verband met zijn arbeidsongeschiktheid volgde verzoeker in opdracht van zijn werkgever een re integratietraject bij een re integratiebureau Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 13 juli 2010 2010 201 Verzoekers werkneemster vroeg op 31 juli 2008 bij het UWV een deskundigenoordeel aan inzake passende arbeid Op 3 september 2008 oordeelde de arbeidsdeskundige dat er voor werkneemster geen re integratie realiseerbaar was bij haar werkgever Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 17 maart 2010 2010 050 Verzoeker en een arbeidsdeskundige van het UWV beschuldigen elkaar over en weer van intimiderend gedrag tijdens een gesprek na een herkeuring Mede naar aanleiding van dat voorval legt het UWV ruim drie maanden later aan verzoeker een belverbod op Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 27 maart 2010 2010 061 In rapport 2009 056 van 25 maart 2009 heeft de Nationale ombudsman geoordeeld dat het UWV een door verzoeker aangevraagd deskundigenoordeel over de re integratie inspanningen van zijn werkgever niet met de benodigde zorgvuldigheid heeft behandeld Lees verder

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22re-integratie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 46 resultaten gevonden Rapport 28 mei 2009 2009 111 Verzoekers werkgever vroeg bij het UWV een deskundigenoordeel aan over de aanwezigheid van passende arbeid voor verzoeker binnen zijn bedrijf Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 3 juni 2009 2009 114 Verzoekster is sinds jaren bijstandsgerechtigde heeft geen arbeidsverleden en is in ieder geval vanaf april 2006 ontheven van de arbeidsverplichtingen van de WWB om sociale en psychische redenen Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 27 april 2009 2009 081 Verzoeker liep in 1999 als gevolg van een ongeval een whiplash op waardoor hij zijn werk als bijstandsconsulent bij de gemeente Doetinchem niet meer kon doen Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 25 maart 2009 2009 056 Verzoeker was na kritiek op zijn functioneren als manager uitgevallen met hartklachten Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 19 november 2008 2008 277 Verzoeker kreeg met zijn inmiddels ex werkgever een arbeidsconflict naar aanleiding van de re integratie Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 27 oktober 2008 2008 245 In het kader van haar re integratie nam de betrokken medewerkster telefonisch contact op met verzoekster die bijstandsgerechtigde was Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 16 oktober 2008 2008 228 Een werknemer van verzoekster vroeg bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV een deskundigenoordeel aan omdat hij vond dat verzoekster onvoldoende had gedaan om zijn re integratie mogelijk te maken Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 2 oktober 2008 2008 215 Verzoeker werd vanuit een werkloosheidsuitkering volledig arbeidsongeschikt Een arbeidsdeskundige van het UWV vond aanvankelijk dat verzoeker middels een IRO traject zou kunnen re integreren Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 28 augustus 2008 2008 166

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22re-integratie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 46 resultaten gevonden Rapport 11 april 2008 2008 045 Verzoekster is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en volgde daarom een door het UWV goedgekeurd IRO traject Het einddoel van dit traject was erop gericht om verzoekster als zelfstandige te laten starten met haar eigen nagelstudio Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 6 november 2007 2007 239 Verzoeker was door zijn werkgever volledig arbeidsongeschikt verklaard Verzoeker achtte zichzelf echter gedeeltelijk arbeidsongeschikt Hij vroeg daarom een deskundigenoordeel aan bij het UWV De arts van het UWV achtte hem volledig arbeidsgeschikt Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 15 augustus 2006 2006 280 Verzoekster diende als bijstandsgerechtigde mee te werken aan haar re integratie in het arbeidsproces Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 8 maart 2006 2006 075 Verzoeker is werknemer van een gemeente Na een voorval met een cliënt meldde hij zich op 10 maart 2004 ziek Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 5 september 2006 2006 305 Verzoeker ontving van het UWV uitkeringen en daarnaast werkte hij bepaalde periodes Verzoeker heeft veelvuldig telefonisch contact gezocht met het UWV Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 5 april 2006 2006 129 Verzoekster werkte parttime als administratief medewerkster bij een ijzergieterij toen zij op 1 septem ber 1998 uitviel met psychische klachten en luchtwegproblemen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22re-integratie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive