archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/082 UWV mag man die te laat betaalt houden aan betalingsregeling en dwangbevel sturen met hoge kosten | Nationale ombudsman
  rond de 14 e van de maand een brief aan Willem gestuurd voor de volgende termijn Het UWV wees erop dat in de brieven voor betalingsregelingen die vanaf 2014 worden verstuurd duidelijk wordt vermeld dat betalingen binnen vier weken na dagtekening van de brief betaald moeten zijn Verder liet het UWV weten dat mensen die al voor 2014 een lopende betalingsregeling met het UWV hadden zoals Willem door middel van een flyer op de hoogte waren gesteld van het feit dat het UWV eind 2013 is gestopt met het versturen van acceptgiro s en automatische incasso Willem ontvangt nog steeds maandelijks een brief van het UWV maar dan zonder acceptgiro Voor Willem is er volgens het UWV dus niet veel veranderd hij betaalde immers al via internet Schematisch overzicht Het UWV stuurde de ombudsman ook een overzicht van de door Willem betaalde termijnbedragen en de valutadata van de betalingen Betalingsherinnering in juni 2013 Uit de stukken die het UWV verder meestuurde blijkt dat het UWV op 17 juni 2013 een herinnering aan Willem had gestuurd omdat er een achterstand in de betalingsregeling was ontstaan In de herinnering wijst het UWV Willem er op dat het UWV één keer een achterstand in de betaling accepteert als hij de achterstand direct inhaalt Volgens de brief was de laatste betaling ontvangen op 29 april 2013 en bedroeg het bedrag van de achterstand 557 Als Willem niet voor 1 juli 2013 zou betalen zou hij blijkens de brief rente verschuldigd zijn en zou hij een vergoeding moeten betalen voor de aanmaning Aanmaning in maart 2014 Op 17 maart 2014 stuurde het UWV Willem een aanmaning Daarin schrijft het UWV dat het Willem eerder heeft laten weten dat hij een achterstand met betalen heeft Omdat hij deze achterstand nog niet had betaald moest hij het bedrag van de achterstand binnen twee weken voldoen zo staat in de aanmaning Verder werd hij erop gewezen dat hij vanaf de datum van de aanmaning rente moest betalen plus 15 voor de aanmaning Als hij niet op tijd zou betalen moest hij ook buitengerechtelijke kosten voldoen De hoogte daarvan was volgens het UWV 15 van het brutobedrag dat hij nog moest betalen met een minimumbedrag van 45 en tot een maximum van 681 In de brief staat verder dat wanneer hij het bedrag al had betaald en dus geen achterstand met betalen meer had hij niets met de brief hoefde te doen Informatieverstrekking Het UWV liet de Nationale ombudsman verder weten dat een debiteur met het sturen van een rappel betalingsherinnering en een aanmaning voldoende geïnformeerd is over een achterstand in de betalingsregeling In beginsel wordt niet gebeld met de belang hebbende voorafgaand aan het dwangbevel Het UWV schreef dat daarop uitzonde ringen kunnen zijn Er kunnen dossiers zijn die om een meer persoonlijke benadering vragen bijvoorbeeld in het geval van bewindvoering of schuldhulpverlening Extra aflossen Het UWV deelde ook mee dat debiteuren er op dit moment niet op worden gewezen dat wanneer zij meer betalen dan strikt gezien noodzakelijk is het teveel niet in mindering wordt gebracht op de komende termijnbetaling Dat zou volgens het UWV wel anders kunnen Zo zou het UWV naar zijn zeggen betrokkenen actief kunnen wijzen op het feit dat iemand meer betaalt dan nodig is en dat deze bedragen niet in mindering worden gebracht op de komende termijnbetaling Dat zou volgens het UWV waarschijnlijk redelijk eenvoudig door te voeren zijn maar zal er in elk geval toe leiden dat het langer duurt voordat een debiteur volledig heeft betaald Het UWV vindt dat gezien de aanzienlijke hoogte van de debiteurenpost onwenselijk Daarnaast betekent het een extra last voor de uitvoering nieuwe brieven corrigeren van betalingen enzovoorts Een andere mogelijkheid zou volgens het UWV zijn dat het beleid wordt gewijzigd en extra betalingen wel in mindering worden gebracht op komende termijnbetalingen Een dergelijke maatregel is niet eenvoudig door te voeren en vergt samenspraak met de beleidsafdeling Er zijn ook systeemaanpassingen voor nodig aldus het UWV Volgens het UWV is het vrij uitzonderlijk dat een debiteur meer terugbetaalt dan is afgesproken Daarom vindt het UWV het niet wenselijk om voor de enkele uitzondering de huidige werkwijze aan te passen Het UWV wees er tenslotte op dat een vrijwillige extra betaling altijd tot een verlaging van iemands schuld leidt en dat dus niet persé sprake is van een nadelige situatie voor de betrokkene Vervolgreactie UWV Omdat ook deze reactie van het UWV vragen opriep bij de Nationale ombudsman vroeg hij het UWV nogmaals om verduidelijking Het UWV liet weten dat een dwangbevel geen betrekking heeft op een specifieke betalingsachterstand Als de debiteur eenmaal een termijnregeling niet nakomt en ook na een rappel de achterstand niet inhaalt dan vervalt de afgesproken betalingsregeling Vervolgstap is dat een dwangbevel wordt opgesteld Omdat de betaling van 13 juli 2014 te laat is binnengekomen is de betalingsregeling vervallen en het dwangbevel verstuurd aldus het UWV Het UWV schreef ook dat een debiteur maar eenmaal een achterstand kan oplopen Mocht er een nieuwe achterstand ontstaan dan wordt direct een aanmaning verstuurd De melding in de aanmaning aan Willem dat UWV eerder heeft laten weten dat Willem een betalingsachterstand had kan volgens het UWV slaan op een herinnering van lang geleden Het UWV stelt dat maar eenmaal een herinnering wordt gestuurd de aanmaning kan dus betrekking hebben op een andere achterstand dan de eerdere herinnering Het UWV wees er verder op dat de betalingsregeling aangeeft welk bedrag een debiteur moet betalen Er wordt niets gezegd over eventuele extra of hogere betalingen Of Willem in dit geval in redelijkheid kon concluderen dat extra betalingen zouden worden vereffend met latere termijnbetalingen is volgens het UWV de vraag Als dit zijn wens zou zijn geweest dan had hij UWV hierover kunnen benaderen Nu dit niet is gebeurd zijn de betalingen niet gebruikt voor latere termijnbetalingen zo stelt het UWV De situatie is volgens het UWV ook heel bijzonder omdat UWV normaal gesproken bij hoge vorderingen een betalingsregeling afspreekt die erop neer komt dat iemand zijn of haar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/082 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  waardoor hij te weinig leefgeld over houdt Dat is niet de bedoeling ook volgens de Belastingdienst Er volgt een toezegging dat het geld wordt teruggestort en de vordering stopgezet Helaas is dat laatste niet gebeurd Er volgt een nieuwe overheidsvordering Opnieuw moet het geld worden teruggestort en de vordering stopgezet De Nationale ombudsman vindt deze gang van zaken onjuist en zorgwekkend De Belastingdienst maakt excuses aan de gedupeerde man en zijn bewindvoerder Lees verder Onderwerpen belastingdienst bewindvoering belastingschuld overheidsvordering beslagvrije voet Column 14 februari 2015 Fout na fout Al jaren ontvangt mevrouw Stam kinderopvangtoeslag Totdat de Belastingdienst Toeslagen haar informeert dat ze een deel van haar kinderopvangtoeslag over een eerder jaar moet terugbetalen Een heel bedrag ruim 800 Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen kinderopvangtoeslag terugbetalen terugvordering Video 10 februari 2015 Problemen met de kinderopvangtoeslag Alles wat zo n beetje fout kon gaan ging ook fout Mevrouw Stam ontvangt al jaren kinderopvangtoeslag van Toeslagen Lees verder Onderwerpen kinderopvangtoeslag belastingdienst toeslagen Rapport 5 februari 2015 2015 017 Belastingdienst blijft invorderen ondanks gehonoreerd bezwaarschrift Vrouw maakt bezwaar tegen toekenning toeslag bij de Belastingdienst Haar bezwaar wordt na een jaar wordt gehonoreerd ze hoeft niets terug te betalen Toch gaat de Belastingdienst terugvorderen Het lukt de Belastingdienst niet om de terugvordering stop te zetten De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst ook veel te lang heeft gedaan over de behandeling van het bezwaar Invordering is nu stopgezet de Belastingdienst ontvangt de vrouw voor een gesprek Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen bezwaarschrift terugvordering Rapport 4 december 2014 2014 187 DUO kan misverstand over aanmaning beter oplossen door persoonlijk contact even bellen Een man krijgt een dwangbevel voor een achterstallige maandelijkse aflossing van zijn studieschuld en betaalt deze ook de bijkomende kosten voor de deurwaarder Hij belt de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO en krijgt de bevestiging dat hij nu alle betalingen heeft voldaan Om voortaan op tijd te betalen regelt hij een automatische betalingsregeling Een halfjaar later krijgt hij weer een dwangbevel nu voor een achterstallige betaling van bijna een jaar daarvoor Door de incassokosten en de kosten van het exploot is het bedrag opgelopen van 45 euro naar 149 euro DUO stelt dat de man niet heeft gereageerd op aanmaningen en dat niet na te gaan is wat medewerkers hem tijdens zijn telefoontjes hebben gezegd De Nationale ombudsman oordeelt dat er een misverstand was ontstaan doordat de man aanmaningen kreeg maar van DUO had gehoord dat er geen betalingen meer open stonden DUO had dit misverstand beter snel kunnen oplossen zonder een deurwaarder in te schakelen door de man te bellen DUO is de man tegemoet gekomen door alsnog de incassokosten voor zijn rekening te nemen De Nationale ombudsman heeft daarom besloten geen oordeel te geven over deze zaak en benadrukt dat persoonlijk contact voorafgaand aan invorderingsmaatregelen loont Lees verder Onderwerpen dienst uitvoering onderwijs duo studieschuld betalingsregeling incassokosten aanmaning onpersoonlijk Video 25 juni 2012 Column Reageer op je brieven Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22dwangbevel%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  stuurt het UWV hem een dwangbevel met hoge invorderingskosten De man klaagt hierover want hij heeft juist meer overgemaakt dan was afgesproken Hij vindt het dwangbevel een absurde reactie ook al kwamen enkele betalingen iets te laat binnen Hij vindt dat het UWV hem had moeten informeren dat extra aflossingen niet in mindering worden gebracht op verplichte aflossingen Volgens de Nationale ombudsman heeft het UWV juist gehandeld en is het UWV duidelijk geweest over de betalingsregeling en de aanmaning De man had alle gelegenheid daarmee rekening te houden bij het doen van zijn verdere betalingen Hij had eerder kunnen navragen of extra aflossen mogelijk was Ook heeft de man nagelaten contact op te nemen naar aanleiding van de aanmaning Het UWV is de man ter wille geweest door hem voor zijn restantschuld opnieuw een betalingsregeling aan te bieden De ombudsman vindt de klacht niet gegrond Lees verder Onderwerpen uwv ww uitkering betalingsregeling dwangbevel invorderingskosten Rapport 15 augustus 2011 2011 250 Vrouw klaagt over groot verschil voorlopige en definitieve eigen bijdrage thuiszorg Vrouw krijgt thuiszorg en moet daarvoor een eigen bijdrage betalen aan het CAK Haar voorlopige bijdrage is standaard 23 80 per periode van vier weken maar de definitieve bijdrage is 439 13 per periode een erg groot verschil De Nationale ombudsman vindt dit verschil ook te groot maar wijst erop dat het CAK sinds 2010 het standaard lage bedrag niet meer hanteert Hij vindt dat bij uitblijven van een reactie van het CAK de vrouw ook zelf actie had kunnen ondernemen Wel doet hij het CAK de aanbeveling met de vrouw een soepeler terugbetalingsregeling te treffen Lees verder Onderwerpen thuiszorg zorg zonder verblijf eigen bijdrage cak belastingdienst peiljaarverlegging vordering betalingsregeling volksgezondheid welzijn en sport Rapport 10 oktober 2012 2012 164 Man klaagt over niet op de hoogte stellen huurcommissie

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22invorderingskosten%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/049 UWV moet ook in chatsessie doorvragen om stageverzoek uitkeringsgerechtigde te beoordelen | Nationale ombudsman
  stage maar ik zal toch echt eerst moeten weten wat ik wel en niet kan doen binnen de gestelde kaders Het ontbreken van een duidelijke visie van het UWV is hierin belemmerend maar wat ik echt moeite mee heb is het eerste antwoord wat ik van u heb gehad Niemand zal op die basis stage gaan lopen en dat heeft mij toen doen besluiten niet verder te kunnen gaan met deze mogelijkheid De heer Van Hees besloot om een klacht in te dienen bij het UWV Hij deed dat niet alleen voor zichzelf maar ook omdat hij graag zou zien dat anderen niet hetzelfde overkwam zo schreef hij het UWV De stelling dat het UWV hem heldere antwoorden gaf waarmee hij verder kon leek hem misleidend Goede heldere maar vooral juiste informatievoorziening is iets wat hij als klant van het UWV zou mogen verwachten maar blijkbaar niet had gekregen De reactie van het UWV op de klacht In reactie op de klacht van de heer Van Hees gaf het UWV aan te begrijpen dat hij verwachtte goed geïnformeerd te worden door het UWV Het UWV bood dan ook excuses aan voor hoe het in zijn geval was gelopen De heer De Vries had daarnaar gevraagd aangegeven dat de heer Van Hees in april 2014 een algemene niet onderbouwde vraag had gesteld Daarom had hij ook een algemeen antwoord gegeven Omdat de heer Van Hees nog steeds ontevreden was over het UWV diende hij vervolgens een klacht in bij de Nationale ombudsman Een klacht bij de Nationale ombudsman De heer Van Hees herhaalde wat hij het UWV al had geschreven Telefonisch gaf hij nog aan dat hij door het antwoord dat hij in april 2014 had gekregen de stage had afgeblazen Dit had hem hoogstwaarschijnlijk ook de kans op een baan gekost De klachtbehandeling door het UWV loste ook niets op het UWV maakte zich er wel heel gemakkelijk vanaf Hij had een verzoek om schadevergoeding ingediend bij het UWV en wilde ook graag het oordeel van de Nationale ombudsman Hij stuurde de Nationale ombudsman ook nog de correspondentie rond een eerdere klacht van hem Hieruit bleek dat tussen hem en het UWV al eerder uitgebreid via de Werkmap was gecorrespondeerd Het ging toen over het mogelijk opstarten van een bedrijf door de heer Van Hees Uit deze berichtenwisseling sprong vooral naar voren dat digitaal contact over meer gecompliceerde vragen niet altijd de aangewezen weg is Overigens gaven de betrokken UWV medewerkers toen ook regelmatig aan dat zij telefonisch contact wilden met de heer Van Hees Onderzoek door de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman besloot om eerst nog enkele nadere vragen voor te leggen aan het UWV Hij wilde van het UWV in ieder geval weten of in dergelijke situaties ook gewoon telefonisch contact opgenomen had kunnen worden Het UWV bevestigde dat Een Adviseur werk kan rechtstreeks bellen met de werkzoekende Als een werkzoekende zelf belt verloopt dat contact via het Klant contact centrum Als de vraag die wordt gesteld dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/049 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 4 resultaten gevonden Rapport 17 maart 2015 2015 049 UWV moet ook in chatsessie doorvragen om stageverzoek uitkeringsgerechtigde te beoordelen Een werkzoekende man vraagt via de chatfunctie van Werkm p aan het UWV of hij op een aanbod van een stageplek mag ingaan De adviseur werk van het UWV antwoordt in de chatsessie dat dan zijn uitkering wordt verlaagd navenant het aantal stage uren De man ziet af van de stage Daarna ontdekt hij dat andere werkzoekenden wel stage lopen zonder korting op de uitkering In een volgende chatsessie meldt het UWV dat dit onder bepaalde voorwaarden inderdaad kan De Nationale ombudsman vindt dat het UWV in de eerste chatsessie direct proactief had moeten doorvragen in plaats van algemeen te antwoorden Het UWV kent de gevraagde schadevergoeding gedeeltelijk toe Lees verder Onderwerpen uwv stage uitkering korting Rapport 16 september 2014 2014 117 Dienst Justitiële Inrichtingen betaalt stagevergoeding te traag uit Vrouw heeft een dochter die stage heeft gelopen bij een penitentiaire inrichting Deze maakt pas een maand na de stage de eerste maandelijkse vergoeding over maar naar een verkeerd rekeningnummer Als er geen schot in de zaak zit klaagt de vrouw bij de Nationale ombudsman Dan duurt het nog vier maanden voordat de dochter een voorschotbetaling ontvangt Door een technisch probleem en een communicatiefout duurt het nog eens drie maanden voordat alle betalingen en salarisstroken zijn ontvangen De Nationale ombudsman begrijpt niet dat de betaling van de stagevergoeding zo lang heeft moeten duren en vindt de informatieverstrekking onvoldoende Ook is er onvoldoende oog geweest voor de belangen van de vrouw en dochter Lees verder Onderwerpen betaling

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22stage%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  uitkering In een volgende chatsessie meldt het UWV dat dit onder bepaalde voorwaarden inderdaad kan De Nationale ombudsman vindt dat het UWV in de eerste chatsessie direct proactief had moeten doorvragen in plaats van algemeen te antwoorden Het UWV kent de gevraagde schadevergoeding gedeeltelijk toe Lees verder Onderwerpen uwv stage uitkering korting Column 16 mei 2015 Een half schoon en leefbaar huis Mevrouw Makkinga heeft ernstige vorm van reuma en kampt met chronische pijn stijfheid vermoeidheid en slaapstoornissen Zware huishoudelijke taken zijn onmogelijk voor haar en daarom krijgt mevrouw Makkinga thuiszorg via de gemeente Lees verder Onderwerpen gemeente thuiszorg huishoudelijke hulp bezwaar Column 24 september 2012 Dubbele korting Marjolein heeft jarenlang fulltime gewerkt als verpleegkundige bij een particulier bedrijf maar sinds een ingrijpende reorganisatie zit ze deels thuis Dat is erg vervelend voor haar maar ze denkt dat het thuiszitten snel voorbij zal zijn Lees verder Onderwerpen loonheffingskorting ww uitkering belastingdienst belasting recht overheid Rapport 30 oktober 2012 2012 181 Gemeente had nota beter moeten specificeren over beschadiging parkeergarage Automobiliste heeft met haar auto een muur in een parkeergarage in Veenendaal beschadigd De vrouw meldt dit bij de gemeente De gemeente geeft op haar verzoek om haar vooraf een offerte te sturen aan dat dit niet mogelijk is Na het herstel stuurt de gemeente haar een nota van 500 De vrouw vindt dit een te hoog bedrag voor de reparatie dat had eenvoudiger en dus goedkoper gekund De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de nota beter had moeten specificeren met materiaalkosten uurtarief en tijdsbesteding Lees verder Onderwerpen gemeente veenendaal specificatie nota afhandeling gemeente Column 11 februari 2012 Ten halve gekeerd Ivo knutselt als hobby met computers Hij is steeds op zoek naar onderdelen zoals beeldschermen en computerkasten Lees verder Onderwerpen om overheid schade vergoeding veiling onderzoek Rapport 24 september

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22korting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/003 UWV voerde terecht correspondentie met vrouw in plaats van met gemachtigde vanwege onduidelijke reikwijdte machtiging | Nationale ombudsman
  een kwartier Bovendien had mevrouw S een voorschot op de uitkering ontvangen dat had alleen gekund op basis van een rapportage van de eerste arbeidsdeskundige Het gesprek met de tweede arbeidsdeskundige duurde maar zo n 15 minuten veel van die tijd ging zitten in een discussie over de onzorgvuldige procedure Uit dat gesprek alleen kon onmogelijk een zorgvuldig rapport voortvloeien laat staan een rapport dat zorgvuldiger was dan dat van de eerste arbeidsdeskundige De heer Eshuis stelde zich op het standpunt dat wel sprake was van een rapportage opgesteld door de eerste arbeidsdeskundige De staf had zich blijkbaar tegen die rapportage verzet met name gelet op het feit dat mevrouw S een voorschot had ontvangen Wat de communicatie betrof het UWV was al diverse malen gemeld dat alle correspondentie en afspraken via de heer Eshuis zelf dienden te lopen Ook waren volmachten overgelegd en had hij zijn cliënte ook daadwerkelijk bijgestaan in bezwaar beroep en hoger beroep Het UWV was hiervan duidelijk ook op de hoogte Onderzoek door de Nationale ombudsman Op 4 augustus 2014 opende de Nationale ombudsman zijn onderzoek naar de klacht van de heer Eshuis De Nationale ombudsman vroeg het UWV op de klacht te reageren en enkele nadere vragen te beantwoorden Op 2 oktober 2014 werd een reactie van het UWV ontvangen Het UWV gaf aan dat mevrouw S al eerder een WIA aanvraag had gedaan en dat die niet tot toekenning van een uitkering had geleid Ze had toen bezwaar en beroep ingesteld Nu was een nieuwe WIA aanvraag gedaan In de periode waarin mevrouw S cliënte was van het UWV werden de telefonische contacten via het Klantcontactcentrum door haar echtgenoot gedaan Alle correspondentie rond de Ziektewet en WIA uitnodigingen voor spreekuren en financiële zaken rond de uitkering verliepen via mevrouw S zelf Dat is ook gebruikelijk In de bezwaar beroepszaken liet mevrouw S zich vertegenwoordigen door de heer Eshuis Daarop had ook de brief van hem van 16 november 2011 betrekking Deze brief was ook gericht aan de afdeling Bezwaar en Beroep Het ging om de bezwaarzaak die in 2011 speelde De brief die de heer Eshuis het UWV op 22 augustus 2013 stuurde was ook gericht aan deze afdeling Het ging nu echter om een nieuwe aanvraag en niet om bezwaar beroep Wanneer twee procedures lopen zoals hier bezwaar beroep en een aanvraag om een uitkering blijven de dossiers gescheiden zo voegde het UWV nog toe De nieuwe aanvraag van mevrouw S was op de gebruikelijke manier afgehandeld alle post gaat dan naar de aanvrager zelf Het gebruikte computersysteem biedt ook geen ruimte voor registratie van gemachtigden Wel is het gebruik dat een gemachtigde als duidelijk wordt dat hiervan sprake is kopieën van correspondentie ontvangt Het eerste onderzoek dat plaatsvond bleek niet toereikend te zijn Door het niveau van de aantekeningen hiervan kon de tweede arbeidsdeskundige ze niet gebruiken en daarom nodigde hij mevrouw S uit voor een nieuw gesprek Hij wist niet dat de communicatie via de heer Eshuis moest verlopen en daarom kreeg mevrouw S een brief met een uitnodiging voor het spreekuur Op dat spreekuur op 19 november 2013 verscheen zij echter niet Daarom zocht hij telefonisch contact met haar en stuurde hij een nieuwe uitnodiging voor 25 november 2013 Toen de heer Eshuis hierover contact zocht was die brief al verzonden Toen duidelijk werd dat de heer Eshuis mevrouw S ook zou bijstaan bij het spreekuur is de agenda afgestemd met die van de heer Eshuis Verder gaf het UWV aan dat misverstanden waren ontstaan rond de eerste arbeidsdeskundige De klachtbehandelaar van het UWV had ten onrechte begrepen dat deze niet meer bij het UWV werkzaam was Het UWV stuurde enkele bijlagen mee waaronder de hiervoor al genoemde brieven van de heer Eshuis die aan de afdeling Bezwaar en Beroep gericht waren Ook stuurde het UWV de volmacht van mevrouw S mee hierin werd aangegeven dat de heer Eshuis namens haar in rechte handelde en haar vertegenwoordigde Ook stuurde het UWV brieven mee waaruit bleek dat de heer Eshuis vanaf eind 2013 weer zelf was aangeschreven over de WIA aanvraag van mevrouw S De brief waarmee de aanvraag om een WIA uitkering werd afgewezen was bijvoorbeeld ook naar de heer Eshuis gestuurd Verdere correspondentie onder meer rond de WW uitkering die mevrouw S inmiddels ontving ging weer naar haarzelf Verder legde het UWV de arbeidsdeskundige rapportage over Deze gaf onvoldoende inzicht in de duur van het gesprek dat had plaatsgevonden Wel werd aangegeven dat mevrouw S de vragen van de arbeidsdeskundige beantwoordde en dat ze hierbij deels werd aangevuld door haar echtgenoot of de heer Eshuis De reactie van de heer Eshuis De heer Eshuis werd in de gelegenheid gesteld te reageren op wat het UWV had laten weten Hij maakte hiervan ook gebruik en gaf aan dat door het UWV nog steeds niet was duidelijk gemaakt waarom een spreekuur dat een uur en een kwartier had geduurd niet voldoende zou zijn geweest Ook werd niets gezegd over de aantekeningen die tijdens het eerste spreekuurcontact waren gemaakt Zeker nu gebleken was dat de arbeidsdeskundige in kwestie nog steeds bij het UWV te Rotterdam werkte was dat onbegrijpelijk Het was dan toch logischer geweest dat deze arbeidsdeskundige zelf contact met hem had gezocht nu het eerste onderzoek niet toereikend was gebleken Ook wees de heer Eshuis erop dat het dossier was overgedragen en dat dan toch ook duidelijk had moeten zijn dat mevrouw S door hem werd bijgestaan Het UWV gaf nu aan dat de volmacht alleen bij de afdeling Bezwaar en Beroep bekend was gezien het feit dat het UWV toch als één organisatie heeft te gelden gaat die redenering niet op zo stelde hij Bovendien had hij het UWV bij brief van 22 augustus 2013 de volmacht toegestuurd Wel was die brief per abuis naar de verkeerde afdeling gegaan maar op 2 september had hij dat gecorrigeerd En ook bij het spreekuurcontact met de verzekeringsarts had hij mevrouw S vergezeld Dit alles moet dan toch ook in het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/003 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de bode vraagt om de zaak uit te roepen om te voorkomen dat een vonnis bij verstek wordt gewezen Lees verder Onderwerpen Bode kantonrechter zitting rechtbank Rapport 29 december 2014 2014 227 Belastingdienst dupeert echtpaar bij regeling niet invordering omdat intern niet bekend is dat er nog aanslagen aankomen Een echtpaar heeft gezondheidsproblemen en geen middelen om de belastingschulden uit hun voormalige bedrijf te betalen Er volgt geen kwijtschelding maar wel de toezegging dat de Belastingdienst geen invorderingsmaatregelen treft Deze beslissing wordt teruggedraaid als het echtpaar voor nieuwe navorderingsaanslagen inkomstenbelasting vraagt hierop dezelfde werkwijze toe te passen De Belastingdienst wijst het ingestelde beroep af omdat de nieuwe schulden het voortzetten van het niet invorderen in de weg staan Duidelijk is dat binnen de Belastingdienst gegevens over te verwachten aanslagen niet bekend zijn bij degene die over de invordering gaat De Nationale ombudsman vindt dit niet terecht De Belastingdienst had de beslissing tenminste moeten toelichten Ook had de Belastingdienst de schulden en het belastingverleden van het echtpaar en mogelijk nog te verwachten aanslagen beter in beeld moeten krijgen De Belastingdienst en het echtpaar zijn in gesprek over het vervolg van het invorderingstraject Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingschuld invordering navorderingsaanslag inkomstenbelasting beroep Rapport 23 december 2014 2014 223 Directeur Belastingdienst Utrecht wijst kwijtscheldingsverzoek omzet en loonbelasting ex bestuurder terecht af Een vrouw wordt als voormalig bestuurder van een bv op grond van het wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld voor het niet betalen van naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonbelasting De directeur van de Belastingdienst in Utrecht wijst haar beroep hiertegen af Ze klaagt bij de Nationale ombudsman dat ze in aanmerking moet kunnen komen voor ontslag van de betalingsverplichting omdat haar financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven De ombudsman is het niet met haar eens De Belastingdienst heeft terecht beslist dat het niet betalen van de belastingschuld aan haar is te wijten Lees verder Onderwerpen belastingdienst kwijtscheldingsverzoek omzetbelasting loonbelasting naheffingsaanslag Rapport 11 december 2014 2014 193 CVOM valt te laat indienen van beroepschrift tegen verkeersboetes niet te verwijten Een man stelt een beroepsprocedure in tegen vier verkeersboetes Zijn jurist vraagt de Centrale Verwerkingseenheid van het Openbaar Ministerie CVOM op grond van de Wet openbaarheid van bestuur herhaaldelijk om het hele dossier toe te sturen Ook dient hij een verzoek in om uitstel voor het indienen van een beroepsprocedure totdat hij alle stukken heeft Volgens de man geeft het CVOM ondanks herhaaldelijk contact geen inhoudelijk antwoord op dit verzoek hij voelt zich benadeeld door de standaardbrieven van de CVOM Hij klaagt bij de Nationale ombudsman Die vindt dat het CVOM gerichter had kunnen reageren op het verzoek maar dat de jurist op de hoogte had moeten zijn van het feit dat het indienen van een Wob verzoek geen opschortende werking heeft voor de beroepsprocedure Dat de jurist hiermee te laat was valt de CVOM niet te verwijten Lees verder Onderwerpen cvom Verkeersboete openbaar ministerie om beroepsprocedure wet openbaarheid van bestuur wob wob verzoek uitstel Rapport 13 november 2014 2014 152 Gemeente Wageningen berekent aflossing

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gemachtigde%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive