archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  034 Man klaagt dat UWV geen deskundigenoordeel geeft over mate van arbeidsongeschiktheid Man heeft fors arbeidsconflict met zijn werkgever Als gevolg van de stressklachten valt hij uit Het UWV wordt om een deskundigenoordeel gevraagd om de redenen van uitval te beoordelen Hij heeft dat nodig om zo de werkgever aan te spreken op zijn loondoorbetalingsplicht Het UWV geeft geen deskundigenoordeel omdat het arbeidsconflict eerst moet worden opgelost De Nationale ombudsman vindt dat het van het grootste belang is dat er in dergelijke gevallen juist wel een deskundigenoordeel wordt gegeven cf de eigen richtlijnen van het UWV Hij doet de aanbeveling om dit oordeel te geven als er een arbeidsconflict is Lees verder Onderwerpen arbeidsconflict ziekmelding bedrijfsarts loondoorbetaling deskundigenoordeel arbeidsongeschikt fair play sociale zaken en werkgelegenheid Nieuwsbericht 20 november 2012 Ombudsman sta op je beslagvrije voet Deurwaarders en overheidsinstanties stellen maar al te vaak de beslagvrije voet te laag vast oordeelt Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer Daardoor komen burgers onnodig onder hun bestaansminimum terecht Lees verder Onderwerpen beslagvrije voet uitkering om uwv gegevens kinderen Rapport 22 januari 2013 2013 007 Weduwen klagen over aftrek Wajong uitkering van Anw uitkering Vijftigjarige weduwe ontvangt Anw en Wajong uitkering De SVB heeft haar niet tijdig geïnformeerd dat volgens een wetswijziging de beide uitkeringen niet meer samen worden uitgekeerd Hierdoor werd de vrouw onverwacht met een inkomensdaling van 700 netto geconfronteerd De Nationale ombudsman vindt dat de SVB bij uitstek de instantie is die ervoor had moeten zorgen dat alle betrokkenen werden geïnformeerd over het overgangsrecht en de gevolgen daarvan Lees verder Onderwerpen wajong uitkering anw uitkering uwv overgangsregeling svb sociale zaken en werkgelegenheid Column 11 mei 2013 Na zes jaar geld terug voor pensionado Maria woont al jaren in een appartementje aan de Spaanse zuidkust Zij heeft AOW en een klein pensioen Het CVZ houdt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=8&zoekterm=%22uwv%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 342 resultaten gevonden Rapport 8 november 2005 2005 342 Verzoekster voerde met een arbeidsdeskundige van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV een tweetal gesprekken over de mate van haar arbeidsongeschiktheid Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 6 april 2005 2005 104 Het Centrum voor werk en inkomen CWI had verzoeksters WW aanvraag niet ter verdere afhandeling aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV doorgestuurd maar het hele dossier vernietigd Onder meer hierover klaagde verzoekster Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Pagination First page eerste Previous page vorige Pagina 27 Pagina 28 Pagina 29 Pagina

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=34&zoekterm=%22uwv%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  veteranen over overheids en niet overheidsinstanties Lees verder Onderwerpen veteraan Veteranendag veteranenombudsman ministerie van defensie Rapport 26 februari 2015 2015 042 Klacht Afghanistanveteraan gegrond Veteranenombudsman Frank van Dooren vindt dat Defensie onzorgvuldig is geweest bij de registratie van medische gegevens en het behandelverloop van een Afghanistanveteraan De korporaal kreeg tijdens zijn werk als onderhoudsmonteur acute rugpijnen en blijvende incontinentieklachten Zeven jaar na uitzending is nog steeds onduidelijk of eerdere repatriëring erger letsel had voorkomen Van Dooren ik kan me voorstellen dat deze man zich in de steek gelaten voelde door de Defensie Lees verder Onderwerpen veteraan veteranenombudsman defensie Afghanistan medische klachten Nieuwsbericht 26 februari 2015 Veteranenombudsman klacht Afghanistanveteraan is gegrond Veteranenombudsman Frank van Dooren vindt dat Defensie onzorgvuldig is geweest bij de registratie van medische gegevens en het behandelverloop van een Afghanistanveteraan Lees verder Onderwerpen veteraan veteranenombudsman defensie Afghanistan medische klachten Nieuwsbericht 5 september 2013 Zieke uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden opgevangen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vraagt staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om een praktische oplossing om zieke uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen Lees verder Onderwerpen om asielzoekers paspoort ind aanvraag arts Rapport 27 december 2012 2012 207 Vrouw onterecht geboeid na belediging stadswachters Vrouw wil met haar zoon na het winkelen in de binnenstad van Steenwijk een kennis in een café bezoeken Haar zoon stept op zijn fiets door een voetgangersgebied en wordt daarover aangesproken door een stadswacht De stadswacht vraagt haar zoon zich te legitimeren maar die weigert dat waarna de stadswacht zegt dat hij is aangehouden en de politie belt Moeder en zoon gaan het café in Als de politie in het café komt en de zoon zich alsnog heeft gelegitimeerd escaleert de zaak De zoon heeft de stadswacht uitgemaakt voor truttenmadam en wordt daarop aangehouden en geboeid Moeder wordt boos en maakt de stadswacht uit

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22medische+klachten%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/014 Noord-Holland, Defensie en Haarlemmermeer moeten overleggen met grondeigenaar over acceptabele koopprijs | Nationale ombudsman
  overgegaan De Vries voelt zich daarbij het kind van de rekening De rechter geeft in zijn uitspraak van 17 april 2013 in een overweging ten overvloede aan dat hij de situatie waarin de familie De Vries zich bevindt klemmend vindt Hij overwoog in dat verband De economische realiteit is dat eiser klem zit tussen Defensie en Provincie die onderling kennelijk niet in staat zijn tot een voor De Vries bevredigende oplossing te komen Naar het oordeel van de rechtbank ligt het thans op de weg van Defensie als in elk geval hoofd verantwoordelijke voor de vervuiling van het perceel om deze impasse te doorbreken Het zou de Provincie sieren als zij alle zeilen bij zou zetten om Defensie op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te wijzen teneinde De Vries uit die klem te verlossen Er heeft vervolgens enkele keren overleg plaatsgevonden tussen de verschillende partijen Defensie heeft aangegeven dat in deze overweging van de rechter een oordeel wordt gegeven over zijn handelen terwijl Defensie geen partij was in het geding en dus ook geen weerwoord heeft kunnen geven De heer De Vries geeft aan dat de provincie Noord Holland naar zijn mening onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt en niet meer aan overleg deel wil nemen De provincie geeft aan dat zij vindt dat het ministerie van Defensie de hoofdverantwoordelijke is Het ministerie van Defensie geeft aan dat de provincie zich onvoldoende inspant en een grote verantwoordelijkheid heeft Tussen het ministerie en de provincie is er na de uitspraak van de rechter in 2013 een briefwisseling geweest waarin over en weer wordt aangegeven dat deze instanties graag samen willen bekijken wat de mogelijkheden zijn Tot een gesprek lijkt dit echter niet te hebben geleid Hoe reageerde de provincie Noord Holland De provincie voelt zich niet verantwoordelijk voor de vervuiling noch voor de daardoor ontstane situatie Zij wil wel naar oplossingen zoeken De provincie heeft na constatering van de vervuiling onderzocht op welke manier wel tot aankoop kon worden overgegaan Bij voorbeeld wanneer de vervuiler het ministerie van Defensie de kosten van de sanering zou dragen of daar zelf zorg voor zou dragen Ook is er contact met de gemeente geweest Die gaf eerst aan dat zij tot aankoop zou willen overgaan Dat voorstel is later weer ingetrokken Het ministerie van Defensie heeft alleen een voorwaardelijke toezegging gedaan Na de besluitvorming is er overleg geweest eerst bij LTO en daarna nogmaals in oktober 2011 Op 11 oktober 2011 heeft de provincie met De Vries gesproken Tijdens dat gesprek werd afgesproken Defensie te vragen tot een oplossing te komen zoals het saneren van de grond en het zoeken van een vervangende locatie Daarna heeft de provincie nogmaals bekeken of er toch tot aankoop kon worden overgegaan terwijl de plannen voor de grond gewijzigd waren in verband met de voorgenomen realisatie van het Geniepark Dit is besproken met de provinciale projectmanager Stelling van Amsterdam Die gaf aan dat de aankoop van gronden voor het Geniepark bij de gemeente hoort en niet bij de provincie De provincie heeft wel een paar keer per brief contact gezocht met het ministerie van Defensie in verband met tijdelijke huisvesting of grondruil Dat is op niks uitgelopen de provincie heeft na de brief van 9 juli 2013 niets meer van het ministerie van Defensie vernomen Hoe reageerde het ministerie van Defensie Defensie heeft geen voorwaarden gesteld aan de toezegging om te saneren Verder was er een overleg tussen alle partijen gepland op 12 juli 2013 Daarvoor was ook de provincie uitgenodigd De provincie heeft bij die afspraak verstek laten gaan Het ministerie van Defensie vindt dat de provincie weigert oplossingsgericht te denken Voor Defensie zelf geldt dat de sanering van de grond niet spoedeisend is omdat het om een historische vervuiling gaat en er geen actuele risico s zijn Dat heeft de provincie ook in de beschikking op grond van de Wet bodembescherming aangegeven Het ministerie vindt dat het door het aanvaarden van de aansprakelijkheid voor de sanering de belemmeringen voor de verkoop heeft weggenomen Defensie heeft daarmee op zich voldoende gedaan maar wil wel een actieve bijdrage leveren aan het zoeken naar een mogelijke oplossing Daartoe stelt zij een bespreking voor met de provincie in het bijzijn van de Nationale ombudsman waarbij de ombudsman mogelijk bemiddelend kan optreden Hoe reageerde de gemeente haarlemmermeer De gemeente vindt dat de provincie aan moest kopen omdat er vanwege de onderhandelingen een precontractuele plicht bestond In de toekomst komt in dit gebied het Geniepark Dit is bedoeld als overlap met andere projecten zoals de Stelling van Amsterdam Daarom is de provincie Noord Holland ook deelgenoot in het opdrachtgeversoverleg van het Geniepark Het voorlopig ontwerp is in 2011 vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlemmermeer Uitgangspunt is dat de omliggende projecten zoals Schiphol Logistics Park een bijdrage leveren aan de aanleg van groen In het gebied van de heer De Vries wil de gemeente een bomenweide van 50 meter breed aanleggen De benodigde grond is niet in eigendom van de gemeente maar gedeeltelijk van De Vries van een andere particulier van het Hoogheemraadschap van Rijnland en van de provincie Noord Holland De gedachte van de gemeente is dat de provincie haar gronden om niet beschikbaar stelt inclusief de grond van De Vries De provincie is namelijk lid van het opdrachtgeversoverleg Geniepark Dit is echter nog niet intensief besproken Realisatie en inrichting van het Geniepark is pas over meer dan tien jaar gepland Op dit moment is er bij de gemeente geen budget beschikbaar Het staat nog niet vast dat de gronden van De Vries in het komende bestemmingsplan een groen bestemming krijgen De specialist van de gemeente denkt zelfs dat de huidige bestemming gehandhaafd zal worden als er nu geen oplossing rond deze grond komt In dat geval zal het namelijk niet langer zeker zijn dat de bestemming groen binnen de bestemmingsplanperiode gerealiseerd kan worden Voorlopig wordt voor de grond een conserverende bestemming overwogen Vanwege de termijn waarop de nieuwe plannen gerealiseerd worden is een geleidelijke uitbreiding van de mogelijkheid van opslag in de kassen van het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/014 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Voor zijn pensioenvoorziening is de man afhankelijk van een goede verkoopprijs van de grond maar die zal hij niet van een particulier krijgen gezien de vervuiling en de mogelijke bestemmingswijziging in groen die de gemeente Haarlemmermeer overweegt De Nationale ombudsman kan niets doen aan een onherroepelijke uitspraak van een rechter maar kijkt naar de vraag of de provincie Noord Holland het ministerie van Defensie en de gemeente Haarlemmermeer een voldoende samenwerkings en oplossingsgerichte houding hebben Hij kan geen antwoord op die vraag geven na onderzoek en een zelf geïnitieerd rondetafelgesprek met alle partijen Wel krijgen de instanties de aanbeveling om met de man om de tafel te gaan zitten voor een oplossing van deze patstelling De ombudsman geeft in zijn rapport een mogelijke oplossingsrichting aan Lees verder Onderwerpen provincie gemeente verkoop grond grondvervuiling koopprijs samenwerking Rapport 23 september 2014 2014 124 Provincie moet ingaan op meetverschil energieverbruik nieuwbouwwoning Man constateert dat een toets naar het energieverbruik in zijn nieuwbouwwoning met de meetmethode BouwTransparant afwijkt van de berekening van de Energieprestatiecoëfficiënt EPC De berekening van de EPC is nodig voor het verkrijgen van een bouwvergunning De methode BouwTransparant is ontwikkeld door een adviesbureau in opdracht van de provincie Noord Holland De man klaagt tevergeefs over het meetverschil bij het adviesbureau waarna hij bij de provincie meldt dat hij zich niet kan vinden in deze wijze van afhandelen De provincie neemt zijn klacht alleen voor kennisgeving aan met als argument dat ze BouwTransparant alleen ter beschikking stelt De Nationale ombudsman is het eens met de man en geeft de provincie in overweging de kwestie in samenwerking met het adviesbureau en de man alsnog inhoudelijk te behandelen Lees verder Onderwerpen provincie nieuwbouw energieverbruik Rapport 13 november 2014 2014 158 Provincie Overijssel kan intrekken vergunning boerenbedrijf niet worden verweten Een man krijgt van de provincie Overijssel een vergunning voor uitbreiding van zijn boerenbedrijf via het aankopen van stikstofrechten Daarna maken milieuorganisaties bezwaar In een andere zaak oordeelt de Raad van State dat de provinciale beleidsregel over stikstofrechten in strijd is met de Natuurbeschermingswet 1998 De provincie verklaart daarom het bezwaar van de milieuorganisaties gegrond en stuurt de man een brief dat de vergunning wordt ingetrokken voorzien van de reden en wat hij nu kan doen De man gaat niet in beroep Hij zoekt andere emissierechten en betaalt net als voor het opstellen van de eerste aanvraag 3 000 aan een deskundige De provincie weigert deze kosten te vergoeden De man is het hier niet mee eens want uit de uitspraak van de Raad van State blijkt volgens hem dat de provincie onrechtmatig heeft gehandeld door hem de vergunning in eerste instantie te verlenen De Nationale ombudsman vindt de afwijzing door de provincie niet onredelijk Elke ondernemer heeft het risico dat een aangevraagde vergunning bij toetsing door de rechter niet in stand blijft De provincie heeft de man niet willens en wetens op het verkeerde been gezet Wel vraagt de ombudsman de provincie om in dergelijke gevallen persoonlijk contact op te nemen met een burger

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22provincie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 13 januari 2015 2015 008 Gemeente Ouder Amstel verkoopt gemeentegrond in strijd met eigen beleid en communicatie naar omwonenden Een vrouw koopt net als haar drie buren een stuk gemeentegrond achter hun achtertuinen van de gemeente Ouder Amstel Later blijkt dat een strook grond die eerst niet verkocht zou worden vanwege onverplaatsbare kabels in de grond toch verkocht wordt aan de eigenaar van het aangrenzende perceel een voormalig gemeenteraadslid De vrouw en haar buren zijn het niet eens met de gang van zaken De Nationale ombudsman stelt op basis van het onderzoek vast dat de gemeente niet heeft gehandeld volgens haar uitgiftebeleid van woninggroen en hetgeen ze eerder naar bewoners heeft gecommuniceerd Doordat de gemeente niet transparant heeft gehandeld heeft de indruk kunnen ontstaan van vriendjespolitiek Lees verder Onderwerpen gemeente gemeentelijke grond verkoop grond transparantie Rapport 20 januari 2015 2015 014 Noord Holland Defensie en Haarlemmermeer moeten overleggen met grondeigenaar over acceptabele koopprijs Een man is voor zijn perceel een verkoopprijs overeengekomen met de provincie Noord Holland onder voorbehoud dat de grond niet vervuild is Dat is wel het geval en de provincie ziet van de koop af ondanks dat het ministerie van Defensie als veroorzaker van de vervuiling de kosten van de sanering op zich wil nemen De man stapt naar de rechter die oordeelt dat er geen koop tot stand is gekomen omdat de instemming van het college van gedeputeerde staten ontbreekt Voor zijn pensioenvoorziening is de man afhankelijk van een goede verkoopprijs van de grond maar die zal hij niet van een particulier krijgen gezien de vervuiling en de mogelijke bestemmingswijziging in groen die de gemeente Haarlemmermeer overweegt De Nationale

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verkoop+grond%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 20 januari 2015 2015 014 Noord Holland Defensie en Haarlemmermeer moeten overleggen met grondeigenaar over acceptabele koopprijs Een man is voor zijn perceel een verkoopprijs overeengekomen met de provincie Noord Holland onder voorbehoud dat de grond niet vervuild is Dat is wel het geval en de provincie ziet van de koop af ondanks dat het ministerie van Defensie als veroorzaker van de vervuiling de kosten van de sanering op zich wil nemen De man stapt naar de rechter die oordeelt dat er geen koop tot stand is gekomen omdat de instemming van het college van gedeputeerde staten ontbreekt Voor zijn pensioenvoorziening is de man afhankelijk van een goede verkoopprijs van de grond maar die zal hij niet van een particulier krijgen gezien de vervuiling en de mogelijke bestemmingswijziging in groen die de gemeente Haarlemmermeer overweegt De Nationale ombudsman kan niets doen aan een onherroepelijke uitspraak van een rechter maar kijkt naar de vraag of de provincie Noord Holland het ministerie van Defensie en de gemeente Haarlemmermeer een voldoende samenwerkings en oplossingsgerichte houding hebben Hij kan geen antwoord op die vraag geven na onderzoek en een zelf geïnitieerd rondetafelgesprek met alle partijen Wel krijgen de instanties de aanbeveling om met de man om de tafel te

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22grondvervuiling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Noodkreet onbeantwoord | Nationale ombudsman
  behandeling Diverse keuringen volgen maar vaak veroorzaken deze keuringen ook weer veel stress en onzekerheid bij Wiebe Als er in 2012 nog geen sprake is van een medische eindtoestand luidt de moeder van Wiebe de noodklok bij Defensie Maar het blijft erg stil bij Defensie De moeder van Wiebe is het wachten meer dan zat en schakelt de Nationale ombudsman in Die is namelijk ook Veteranenombudsman Wij sturen diverse aanmaningen naar de minister van Defensie en pas ruim een jaar later krijgt Wiebe s moeder eindelijk een reactie Defensie kan geen reden geven voor deze vertraging Wel biedt zij hiervoor excuses aan aan Wiebe s moeder Daarnaast laat Defensie weten dat Wiebe tijdens zijn eerste herkeuring in 2009 niet voldeed aan de voorwaarden van de richtlijn Medische Eindtoestand Daarom moest hij steeds nieuwe herkeuringen ondergaan Als Veteranenombudsman vinden wij het onbehoorlijk dat Wiebe onnodig lang heeft bloot gestaan aan de spanningen voor de herbeoordelingen Om nog maar niet te spreken over de lange tijd die het heeft geduurd voordat de moeder van Wiebe een reactie op haar noodkreet kreeg van Defensie Defensie heeft in dit soort situaties een bijzondere zorgplicht maar heeft daar onvoldoende invulling aan gegeven Dat baart ons zorgen Inmiddels is in december 2013 voor Wiebe een medische eindtoestand vastgesteld en daaraan is een Militair Invaliditeitspensioen gekoppeld Daarmee is er voor Wiebe zijn gezin en zijn moeder in ieder geval een stukje meer rust en stabiliteit ontstaan De moeder van Wiebe is niet de enige die zich tot de Veteranenombudsman heeft gewend het afgelopen jaar Sinds 1 juli 2013 toen de Veteranenombudsman zijn taak ging vervullen hebben zo n 110 ex militairen zich bij hem gemeld met klachten over de manier waarop een overheidsinstantie met hen omgaat Veel gaat goed in het contact tussen veteranen en Defensie of

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/noodkreet-onbeantwoord (2015-08-09)
  Open archived version from archive •