archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  het tijd is de strijdbijl te begraven Daarna klaagt de man bij de Nationale ombudsman dat zijn klachten niet correct zijn afgehandeld De ombudsman vindt dat de Belastingdienst Haaglanden voldoende betrokken en oplossingsgericht heeft gehandeld in alle procedures en door de man uit te nodigen voor het gesprek Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingaanslagen verzoek afwijzing betrokkenheid Rapport 3 maart 2015 2014 151 Provincie Groningen had vraag over belastingschade samen met huisverkoper moeten voorleggen aan belastinginspecteur Een man klaagt dat de provincie Groningen de belastingschade niet vergoedt die zou zijn ontstaan na verkoop van zijn huis aan de provincie De belastinginspecteur heeft op verzoek van de man de belastingschade bepaald en gesteld op 4 637 De provincie is het daarmee niet eens De man laat dit de inspecteur weten die daarna concludeert dat de belastingschade nihil is Volgens de Nationale ombudsman had de provincie samen met de man en de belastinginspecteur de belastingschade moeten berekenen aan de hand van de koopovereenkomst De ombudsman beveelt de provincie aan dit alsnog te doen om de situatie opnieuw te bezien Lees verder Onderwerpen provincie belastingschade verkoop woning belastinginspecteur Column 29 april 2011 Een kasboek sluiten Als je kind overlijdt dan is dat voor ouders een aangrijpend verlies Een periode van emotionele verwerking is onvermijdelijk Het is daarom belangrijk dat er ruimte is voor die rouwperiode Lees verder Onderwerpen belastingdienst om nalatenschap belangen aanslag overlijden Rapport 8 februari 2011 2011 042 Ondernemer klaagt dat Belastingdienst niet ingrijpt bij slecht functioneren boekhouder Verzoeker startte een onderneming in het Oosten van het land Hij wilde problemen met de fiscus voorkomen en zocht een goede boekhouder om hem daarbij te helpen Lees verder Onderwerpen ondernemer belastingdienst omzetbelasting belastingaanslag boete boekhouder privacy financiën Rapport 6 januari 2011 2011 011 Belastingdienst vergist zich in omschrijving aanslagen bij verlofaanvraag beslaglegging Verzoeker

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22belastingaanslagen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Haaglanden voldoende betrokken en oplossingsgericht heeft gehandeld in alle procedures en door de man uit te nodigen voor het gesprek Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingaanslagen verzoek afwijzing betrokkenheid Rapport 3 maart 2015 2015 041 Gemeente Hellendoorn had alle straatbewoners moeten vragen om mening over aanleg parkeerplaatsen De gemeente Hellendoorn verwijdert op verzoek van twee bewoners het openbaar groen voor de aanleg van twee parkeerplaatsen zonder de andere straatbewoners hierover te informeren De man en vrouw die tegenover de parkeerplaatsen wonen klagen dat zij er ook niets van wisten De Nationale ombudsman concludeert dat de gemeente de mening van alle straatbewoners had moeten vragen om alle betrokken belangen te kunnen afwegen voor een gemotiveerde beslissing Lees verder Onderwerpen gemeente parkeerplaatsen aanleg informatievoorziening Tekstpagina 24 februari 2015 Medewerkers aan het woord De Nationale ombudsman beschikt over ongeveer 160 enthousiaste en bevlogen medewerkers die hem helpen in zijn werk Deze medewerkers zetten zich in om problemen tussen burgers en overheid op te lossen en te voorkomen Lees verder Rapport 16 december 2014 2014 212 Gemeente moet in waarschuwingsbrieven alleen concreet vastgestelde feiten weergeven Een groep van elf personen heeft een brief ontvangen voorafgaand aan de jaarwisseling 2013 2014 Volgens de burgemeester waren ze bij de voorgaande jaarwisseling betrokken geweest bij incidenten Door de inhoud van de brief stellen zij hierdoor ten onrechte ervan beschuldigd te worden dat zij niet van onbesproken gedrag zouden zijn overlast zouden hebben veroorzaakt en de openbare orde zouden hebben verstoord Volgens hen was dit onjuist omdat geen van hen onherroepelijk was veroordeeld De Nationale ombudsman vindt dat de burgemeester een waarschuwingsbrief mag verzenden aan mensen die zijn aangehouden ook al is er geen sprake van een veroordeling De brief is een middel dat niet onnodig ingrijpt in de in het leven van de betrokkenen terwijl het wel bij kan dragen aan de veiligheid van de inwoners in de gemeente Hij vindt dat de toonzetting van de brief wel onnodig beschuldigend Met deze toon heeft de burgemeester onnodig escalerend gehandeld De ombudsman acht de klacht over de inhoud van de brief gegrond wegens schending van het vereiste van de escalatie De ombudsman beveelt de burgemeester aan om in waarschuwingsbrieven alleen concreet vastgestelde feiten weer te geven Daarnaast beveelt hij aan om de mogelijkheid te bieden om in gesprek te gaan Lees verder Onderwerpen gemeente incidenten jaarwisseling gedrag overlast Onderzoek 8 juli 2014 2014 066 Wie betaalt de rekening Meer dan de helft van de gemeenten betaalt facturen van ondernemers te laat De overheid brengt ondernemers hiermee in de problemen en geeft niet het goede voorbeeld Dat constateert de Nationale ombudsman in zijn rapport Wie betaalt de rekening Hij doet de overheid aanbevelingen hoe het betaalgedrag verbeterd kan worden Daarvoor is een cultuuromslag nodig De oplossing ligt gedeeltelijk in organisatorische aanpassingen zoals heldere informatie over factuureisen en het benoemen van een contactpersoon Belangrijker is dat er een cultuuromslag nodig is bij de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de crediteurenadministratie Zij moeten zich beter bewust zijn van de gevolgen voor ondernemers

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22betrokkenheid%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  verliezen De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de klacht van de vrouw als bezwaar had moeten behandelen zodat de vrouw de voorwaarde had kunnen laten herbeoordelen en eventueel aan een rechter had kunnen voorleggen Lees verder Onderwerpen gemeente exploitatievergunning bezwaar afhandeling Rapport 26 maart 2015 2015 057 Regionale politie eenheid Midden Nederland had vergoeding voor erkende schade onvoorwaardelijk moeten toekennen Een man klaagt dat hij na zijn vrijlating niet al zijn waardevolle spullen heeft teruggekregen van de regionale politie eenheid Midden Nederland en schade lijdt van 500 Maar de politie stelt dat hij heeft getekend voor ontvangst van al zijn spullen en weigert aanvankelijk de schade te vergoeden Dit hoewel een groepschef hem aanvankelijk 250 heeft aangeboden In de loop van het onderzoek biedt de politiechef hem op basis van de bonnen die hij kan overleggen alsnog een compensatie aan van 250 De Nationale ombudsman vindt dit een voldoende gemotiveerde beslissing maar beveelt de politie wel aan de voorwaarde te schrappen van finale kwijting De man moet zelf kunnen beslissen of hij voor de andere 250 een oordeel van de rechter vraagt Lees verder Onderwerpen Politie schadevergoeding toekenning Rapport 24 oktober 2013 2013 155 Verzoeker klaagt over afwijzing van verzoek om schadevergoeding door politiechef Politie Eindhoven krijgt een melding van een gemeenteambtenaar dat mevrouw A per e mail heeft gedreigd met zelfmoord De politie gaat naar het pand waar zij woont dat is gesloten In het pand worden kamers verhuurd o a aan A De politie breekt vier kamers open de laatste is van A maar zij is niet aanwezig De verhuurder zit met een schade van 5900 de verzekeraar van de politie weigert die te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de politie correct heeft gehandeld in haar hulpverlenerstaak Hoewel ook de verhuurder niets valt te verwijten komt de schade in beginsel voor zijn risico omdat zijn huurster aanleiding heeft gegeven voor het politieoptreden Echter omdat er iets mis is gegaan in de communicatie met de politiemeldkamer heeft de verzekeraar van de politie uiteindelijk toch een deel van de schade vergoed Lees verder Onderwerpen afwijzing schadevergoeding politiechef binnentreden woning Politie Column 13 december 2014 Principeverzoek een principekwestie Mijnheer en mevrouw De Groot willen naast hun huis in de gemeente Lingewaal een seniorenwoning bouwen en dienen daarvoor een principeverzoek in Lees verder Onderwerpen gemeente Bouwvergunning principeverzoek bestemmingsplan afwijzing beslissing onduidelijke communicatie Column 14 maart 2015 Was bewind noodzakelijk Mevrouw Joosten lijdt aan dementie en heeft daarom zorg nodig Haar dochter Gea wil daarover graag zelf de regie houden met een persoonsgebonden budget pgb Lees verder Onderwerpen pgb dementie bewindvoering volmacht Rapport 26 januari 2015 2015 015 IND had uit zichzelf moeten uitleggen waarom hij aanvullend gehoor asielaanvragen bij nader inzien niet nodig vond Een man en een vrouw krijgen via hun advocaat bericht dat een andere medewerker van de Immigratie en Naturalisatiedienst IND hun asielaanvragen in behandeling neemt nadat de rechter heeft beslist dat een nieuwe beslissing moet worden genomen De IND bericht dat hij het nodig vindt de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22afwijzing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  had moeten bekijken of de aanslag over 2006 wel redelijk was De Nationale ombudsman merkt op dit probleem wordt veroorzaakt doordat de ontvanger geen weet heeft van het verzoek dat de burger doet aan de inspecteur Niet de burger maar de belastingdienst zelf moet er voor zorgen dat inspecteur en ontvanger elkaar goed informeren Lees verder Onderwerpen belastingdienst ministerie van financiën aangifte inkomstenbelasting verstrijking vijfjaarstermijn aanslag financiën Rapport 20 november 2014 2014 168 Gemeente Rijswijk redt toch schuldsanering na verkeerd storten bijzondere bijstand Een vrouw is niet meer in staat zelf haar financiële belangen te behartigen Ze heeft een bewindvoerder De gemeente Rijswijk kent haar bijzondere bijstand toe om de bewindvoerder te kunnen betalen De bewindvoerder had met de gemeente nadrukkelijk afgesproken het geld op de beheerrekening van de vrouw te storten De gemeente stort het geld op de leefgeldrekening van de vrouw Zij heeft het geld opgenomen en uitgegeven De gemeente biedt excuses aan en wijst het verzoek van de bewindvoerder van de vrouw om compensatie van de ontstane schade af De gemeente wil het geld wel opnieuw overmaken maar dan ook een regeling treffen voor terugbetaling van wat ze teveel heeft gehad Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman komt de gemeente terug op haar afwijzing en besluit ze toch het verzoek om compensatie te honoreren De gemeente wil niet dat door een nieuwe schuld de schuldsanering van de vrouw mislukt Lees verder Onderwerpen gemeente schuldsanering bewindvoerder bijstand compensatie Rapport 20 november 2014 2014 164 Gemeente Apeldoorn mag uitgaan van alimentatierechten bij beslissing belastingkwijtschelding Een man dient bij de gemeente Apeldoorn een verzoek in om kwijtschelding van de aanslag gemeentebelastingen De gemeente wijst het verzoek af omdat zijn netto besteedbaar inkomen hoger is dan het door de minister van Financiën vastgestelde normbedrag Bij de bepaling van het inkomen is rekening gehouden met een maandelijks bedrag aan alimentatie waarop de man recht heeft De man stelt dat hij de alimentatie niet heeft kunnen innen ook niet met hulp van het LBIO en klaagt dat de gemeente daarmee geen rekening heeft gehouden bij de beslissing Uit onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat de man tijdelijk niet de volledige alimentatie ontvangt maar dat hij uiteindelijk wel de achterstallige bedragen zal krijgen Mocht dit toch niet gebeuren dan mag de man opnieuw bij de gemeente aankloppen om kwijtschelding Lees verder Onderwerpen gemeente kwijtschelding belasting verzoek belastingaanslag alimentatierechten Rapport 23 juli 2013 2013 092 Verzoekster klaagt over afwijzing kwijtschelding belasting door BSR Belastingsamenwerking Rivierenland BSR wil de lokale belastingen 2012 van een vrouw niet kwijtschelden omdat zij volgens BSR in het bezit is van twee voertuigen De vrouw kon aantonen dat haar caravan niets meer waard was en haar auto 500 De vrouw tekende bij BSR beroep aan tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding Dit werd door BSR afgewezen BSR heeft de caravan van de vrouw aangemerkt als een voertuig dat onder vermogensvrijstelling valt De auto werd door BSR beschouwd als tweede voertuig waarvan de waarde volledig buiten de vermogensvrijstelling

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22afwijzing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  zieken en gehandicapten cak klantvriendelijkheid volksgezondheid welzijn en sport Rapport 27 maart 2014 2014 025 Geen vrijstelling lokale heffingen wegens vermogen door schadevergoeding Vrouw heeft na aanrijding door scooter 20 000 ontvangen wegens vergoeding van immateriële schade als levenslange pijn bij lopen staan en zitten De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR weigert haar vrijstelling te verlenen voor de aanslag lokale heffingen wegens dit vermogen Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman trekt BSGR zelfs eerder verleende kwijtschelding in De Nationale ombudsman vindt dat zij haar schadevergoeding niet zomaar hoeft aan te wenden voor het betalen van lokale heffingen Nu de gemeente haar vele jaren de kwijtschelding heeft verleend dient in deze situatie BSGR de uitzonderingsclausule toe te passen Er bestaat wel ruimte voor BSGR om na verloop van jaren het overgebleven deel van de schadevergoeding niet langer vrij te laten Maar dan is een duidelijk beleid nodig zodat burgers hier op voorbereid zijn Lees verder Onderwerpen schadevergoeding vrijstelling heffingen vermogen gemeenschappelijke regelingen Rapport 10 maart 2014 2014 017 Man klaagt over ongemotiveerde beslissing schadevergoedingsverzoek politie Man legt een wielklem aan om de auto van zijn dochter om te voorkomen dat haar ex partner er gebruik van maakt De ex partner belt de politie Haaglanden die de wielklem verwijdert waarbij deze kapot is gegaan De politie weigert de schade van 84 99 te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de politie het schadevergoedingsverzoek niet zorgvuldig heeft behandeld en zonder enige motivering heeft afgewezen Hij heeft er kennis van genomen dat de politie inmiddels excuses heeft aangeboden en de schade alsnog heeft vergoed Lees verder Onderwerpen schadevergoedingsverzoek klachtbehandeling motivering behandelingsduur Politie Rapport 14 september 2012 2012 146 Vrouw klaagt over afwijzing schadeclaim door huurcommissie zonder motiveringsvereiste BV is eigenaar van een beschermd Rijksmonument dat gedeeltelijk wordt verhuurd Een huurder vraagt de Huurcommissie om huurverlaging en de commissie wijst dit verzoek toe De Huurcommissie overweegt dat het pand geen beschermd Rijksmonument is hoewel verzoekster bewijsstukken daarvan had overgelegd Bij de kantonrechter blijkt dat juist een huurverhoging gerechtvaardigd is De Huurcommissie weigert de proces en advocaatkosten te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de Huurcommissie de afwijzing van de schadeclaim beter had moeten motiveren Inmiddels heeft de Huurcommissie haar fout erkend en de proceskosten vergoed Lees verder Onderwerpen huurcommissie motiveringsvereiste schadeclaim proceskosten binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Nieuwsbericht 14 februari 2014 Ombudsman vraagt Timmermans om oplossingen visumvertegenwoordigingsregelingen De Nationale ombudsman vraagt in een brief aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken om een praktische oplossing te vinden voor de problemen die Nederlandse burgers en hun familie en vrienden die op bezoek willen komen ondervinden als zij in bero Lees verder Onderwerpen visum om recht procedure afwijzing Rapport 24 juli 2012 2012 120 Man klaagt over afwijzing verzoek schadevergoeding door Domeinen inzake lage taxatie Een scooter vliegt in brand De politie neemt de scooter in beslag en draagt hem over aan Domeinen Roerende Zaken Die taxeert de waarde op 25 De eigenaar is het daar niet mee eens Volgens hem zijn de onderdelen veel meer waard Hij stuurt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22afwijzing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en hij breekt het gehoor abrupt af De man dient een bejegeningsklacht in over de IND medewerker Tijdens de klachtprocedure blijft deze medewerker het asielverzoek zelf behandelen hetgeen in strijd is met een intern protocol van de IND Het asielverzoek wordt afgewezen Deze beslissing wordt later door de rechtbank vernietigd Tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft de staatssecretaris de fouten erkend en maatregelen genomen om ze te herstellen De asielaanvraag is alsnog ingewilligd Lees verder Onderwerpen asielzoekers sovjet unie asielvergunning onderzoek gehoor klachtbehandeling veiligheid en justitie Rapport 22 maart 2012 2012 043 Man klaagt over afwijzing verzoek tegemoetkoming juridische bijstand door CB W Een dierenarts vraagt een bouwvergunning aan voor een paardenstal van ongeveer 50 m2 bij zijn woning Nadat de gemeente Cuijk de bouwvergunning verleent start hij meteen met de bouw van de stal Dan volgen allerlei procedures van bezwaar door een omwonende beroep en hoger beroep door de dierenarts Dat hoger beroep wordt door de Raad van State ongegrond verklaard De inmiddels gepensioneerde dierenarts dient opnieuw een aanvraag in De gemeente wijst die af De man begint nu zelf een bezwaar en beroepsprocedure Hangende het beroep legt de gemeente de man een dwangsom op De stal moet binnen zes weken worden verwijderd De rechter verklaart het beroep van de man gegrond De gemeente gaat in hoger beroep maar ook van de Raad van State krijgt de man nu gelijk De gemeente had een betere afweging moeten maken om in dit langlopende conflict nog eens zelf in hoger beroep te gaan De ombudsman vindt het redelijk dat de gemeente tegemoet komt aan het verzoek van de voormalig dierenarts voor een financiële tegemoetkoming in de kosten voor alle procedures Lees verder Onderwerpen Bouwvergunning bezwaarschrift hoger beroep bestuursrechter raad van state juridische bijstand gemeente Rapport 3 oktober 2013 2013 136 Verzoekers klagen dat VGZ Zorgkantoor zich onvoldoende ingespannen heeft bij plaatsing zorginstelling Ouders van autistisch en verstandelijk gehandicapte zoon melden hun zoon aan voor dagbesteding in een zorginstelling De instelling weigert opname omdat de zoon agressief kan zijn en er nog geen geschikte medicatie voor hem is Het zorgkantoor VGZ vindt dat de instelling de zoon onterecht heeft geweigerd maar laat het daarbij als de instelling volhardt in de weigering Het zorgkantoor heeft naar het oordeel van de ombudsman verzuimd om de zorgweigering niet te accepteren en meer sturend op te treden Lees verder Onderwerpen vgz zorgkantoor zorginstelling dagbesteding autistisme verstandelijke beperking agressie volksgezondheid welzijn en sport Rapport 23 augustus 2013 2013 102 Huurder onvoldoende geinformeerd voor aanvang zitting over huurverlaging Huurder heeft een meningsverschil met de verhuurder over de hoogte van de huur en vraagt de Huurcommissie om tijdelijke huurverlaging wegens gebreken aan de woning De Huurcommissie wijst het verzoek af De huurder klaagt erover dat de Huurcommissie hem hem onvoldoende heeft geïnformeerd over de zitting en over het bouwkundig onderzoek naar de gebreken van de woning waardoor de huurder onvoldoende gelegenheid had om daarop te reageren De Nationale ombudsman vindt dat de Huurcommissie het afwijzen van het verzoek

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22afwijzing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  hierdoor in angst en schakelen een advocaat in De ombudsman vindt dat de IND de zaak van te voren beter had moeten voorbereiden door de man bijvoorbeeld te vragen zijn verzoek om naamswijziging toe te lichten Nu overviel de actie van de IND hem en had grote impact De ombudsman vraagt de afwijzing van het verzoek van de man om vergoeding van de advocaatkosten te heroverwegen Lees verder Onderwerpen ind verblijfsvergunning veiligheid en justitie Rapport 21 september 2012 2012 155 Man begrijpt moeilijk waarom kwijtschelding is geweigerd door ontbreken goede motivatie Gemeente Inwoner van Kampen vraagt de gemeente om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen omdat hij en zijn gezin rondkomen van een uitkering die net boven bijstandsniveau ligt De gemeente weigert dat omdat hij eigen vermogen van naar schatting 12 750 aan motorfietsen een auto en een Spartamet heeft In een eerder rapport 2010 223 heeft de ombudsman geoordeeld dat het redelijk is dat een motorvoertuig als vermogen wordt gerekend dus de afwijzing van de gemeente is terecht Maar de gemeente had haar beslissing de waardebepaling beter moeten uitleggen Lees verder Onderwerpen gemeente motivering kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Rapport 20 november 2012 2012 186 Gemeente brengt vrouw in een onmogelijke bewijspositie door niet tijdig te reageren Vrouw woont met haar gezin aan een weg in de dorpskern van Tuil Op de weg mag geen zwaar vrachtverkeer rijden Maar er wordt een nieuwe woonwijk gebouwd en de vrouw vraagt de gemeente om voorzieningen te treffen bouwweg voorkomen te hard rijden om zo weinig mogelijk last van het bouwverkeer te hebben Als dat niet kan vraagt zij om eventuele trillingsschade te meten Maar de gemeente Neerrijnen doet niets ondanks herhaaldelijk aandringen Later maakt zij melding van scheuren in haar woning De vrouw klaagt bij de ombudsman over het feit dat de gemeente haar schadeclaim zonder nader onderzoek heeft afgewezen De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente door niet tijdig te reageren de vrouw in een onmogelijke bewijspositie heeft gebracht Hij doet de aanbeveling om deskundig onderzoek te laten doen naar aard en omvang van de schade en daarna met de vrouw om de tafel te gaan zitten om te praten over een redelijke oplossing Lees verder Onderwerpen gemeente neerrijnen klachtafhandelijk onderzoek gemeente Rapport 7 november 2012 2012 180 Veehouderij zit met schadekosten door beleidswijziging Veehouder uit de gemeente Woudenberg moet van de provincie Utrecht zijn bedrijf verplaatsen of aanpassen want het valt in de Ecologische Hoofdstructuur EHS De provincie stopte in april 2011 met de onderhandelingen omdat de toenmalig staatssecretaris geen geld over had voor deze bedrijfsverplaatsingen De provincie weigerde de kosten die de veehouder inmiddels had gemaakt bv door advies in te winnen ruim 9 000 euro te vergoeden omdat deze tot het normale ondernemersrisico zouden behoren De Nationale ombudsman vindt dat van een overheid die ten gevolge van een beleidswijziging in een vergevorderd stadium onderhandelingen afbreekt vanuit een oogpunt van behoorlijkheid mag worden verwacht dat zij beziet of er aanleiding is de kosten die de burger heeft gemaakt geheel of

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22afwijzing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  wordt om rekening te houden met de beschikbaarheid van partijen Lees verder Onderwerpen huurcommissie hoorzitting verzoekschrift klachtbehandeling binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 29 november 2011 2011 350 Passieve opstelling UWV bij aanvraag ontslagvergunning ivm reorganisatie Man wordt ontslagen wegens organisatorische veranderingen als gevolg van kabinetsmaatregelen bij een organisatie die overheidstaken uitoefent Voor 16 rayonmanagers functie van de man komen 10 unitmanagers in de plaats De man voldoet volgens de werkgever niet aan de nieuwe eisen en wordt ontslagen De Nationale ombudsman vindt dat het UWV op basis van de aanwezige stukken en de gewisselde argumenten niet in redelijkheid had kunnen concluderen dat er sprake was van niet uitwisselbare functies Het had de vergunning niet mogen verlenen Lees verder Onderwerpen reorganisatie ontslagvergunning uwv afspiegelingsbeginsel verweer fair play sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 2 november 2011 2011 328 Man voelt zich onheus bejegend door verzekeringsarts UWV Man ontvangt gedeeltelijke WAO uitkering wegens arbeidsongeschiktheid Daarnaast is hij in loondienst Hij klaagt over een uitlating van de verzekeringsarts van het UWV Goes een opmerking van een bedrijfsmaatschappelijk werkster en dat hij twee dagen na het overlijden van zijn zus telefonische ZW controle kreeg De Nationale ombudsman vindt dat het UWV Amsterdam een gesprek had moeten regelen tussen de man en de verzekeringsarts Het UWV heeft daarnaast de klacht niet op de juiste manier behandeld Zonder nader onderzoek werd gesteld dat de jaartermijn al overschreden was terwijl dat niet het geval was Lees verder Onderwerpen uwv verzekeringarts geluidsopname klachtbehandeling sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 20 september 2011 2011 273 Klacht over behandeling ingediend beroepschrift door directeur Belastingdienst Verzoekers zijn in beroep gegaan tegen de afwijzing van hun verzoek om uitstel van betaling bij de directeur van de Belastingdienst Zuidwest Zij geven aan dat zij hun beroep graag mondeling willen toelichten Vervolgens vragen hun opeenvolgende gemachtigden twee keer om uitstel Na twee keer uitstel wordt verder uitstel geweigerd en neemt de Belastingdienst een beslissing De ombudsman vindt dat de directeur hen voldoende in staat heeft gesteld om te worden gehoord Lees verder Onderwerpen belastingdienst beroepschrift betalingsuitstel uitspraak hoorzitting financiën Column 5 juni 2010 Sparen voor later Meneer Berghout is de trotse opa van zijn twee kleinkinderen Anne en Max Ook al zijn zij nu nog klein opa Berghout kijkt vooruit Ooit willen zij misschien wel studeren of hun rijbewijs halen Lees verder Onderwerpen belastingdienst om toeslag gegevens uitkering rijbewijs Rapport 19 juli 2011 2011 210 Politie raakt kenteken verdachte doorrijden bij aanrijding kwijt en weigert schadevergoeding Een vrouw vindt onder de ruitenwisser van haar geparkeerde auto een briefje van een getuige die heeft gezien dat iemand haar auto heeft aangereden Zij ziet krassen aan de rechterachterkant van de auto De getuige heeft de automobilist gezien maar weet het kenteken niet meer De vrouw doet aangifte bij de politie Een paar maanden later ziet de getuige de automobilist zij heeft het kenteken door aan de politie De politie raakt dit echter kwijt waardoor de vrouw het eigen risico van 150 euro voor het Waarborgfonds moet betalen Zij

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=6&zoekterm=%22afwijzing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive