archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Hij meldt zich niet van tevoren bij de voorzitter die aanwezig is en weigert zich te legitimeren De Nationale ombudsman vindt dat de BOA bevoegd was om de container te controleren volgens de Afvalstoffenverordening Wel vindt de ombudsman dat de BOA de voorzitter van het Gemeenschapshuis fatsoenlijk te woord had kunnen staan Lees verder Onderwerpen gemeente buitengewoon opsporingsambtenaar boa controle onfatsoenlijk Rapport 11 maart 2015 2015 048 College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Lochem konden verzoek om extern onderzoek naar integriteit redelijkerwijs afwijzen Een man dient een verzoek in om een onderzoek in te stellen naar de integriteit binnen de gemeente Lochem maar het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad wijzen dit af De Nationale ombudsman begrijpt na onderzoek de beweegreden voor deze afwijzing Bij de man zouden ruim veertig klachten over integriteitsschendingen zijn gemeld maar hij had de namen van de klagers niet bekend gemaakt en de klachten niet geconcretiseerd Hierdoor kon de gemeente niet vaststellen of extern onderzoek met de daaraan verbonden kosten te rechtvaardigen was Lees verder Onderwerpen gemeente integriteit schending Rapport 29 juni 2015 2015 104 Gemeente Valkenswaard doet aangifte tegen burgers In het Dommelkwartier in Valkenswaard moeten 206 huizen worden gebouwd inwoners van de gemeente actief in de Vereniging Bewust Ongerust zijn daar tegen De projectontwikkelaar doet aangifte tegen bestuursleden van de Vereniging omdat zij in de procedure bij de Raad van State een vervalst rapport zouden hebben ingebracht Uitsluitend op basis van de door de projectontwikkelaar verstrekte informatie doet ook de gemeente Valkenswaard aangifte terwijl de bestuursleden van niets weten Op dat moment publiceert het Eindhovens Dagblad al dat er geen sprake was van een vervalst rapport De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente onvoldoende integer heeft gehandeld door deze aangifte tegen inwoners van de gemeente te doen Hij begrijpt hun wens tot openbare rehabilitatie Lees verder Onderwerpen gemeente valkenswaard onzorgvuldig beslissing aangifte valsheid in geschrifte Rapport 7 april 2015 2015 074 Politie Den Haag zet in dreigende situatie terecht bijtende politiehond in De politie krijgt een melding dat een man s nachts een woning is binnengedrongen en de bewoner met de dood heeft bedreigd De politie ontvangt deze melding en gaat met vier hondengeleiders ter plaatse De bewoner zegt dat de man in het bezit zou zijn van een schaar De man wordt aangehouden wegens bedreiging Een politiehond wordt ingezet en bijt de man in zijn arm en been Tevens wordt de schildprocedure toegepast De man klaagt erover dat er bij zijn aanhouding een politiehond is ingezet en dat hij in zijn arm is gebeten De politie kon tot aanhouding overgaan omdat hij de bewoner die oprecht bang overkwam met een schaar zou hebben bedreigd De Nationale ombudsman oordeelt dat er sprake was van een voor de politieambtenaren dreigende situatie en oordeelt dat de daadwerkelijke inzet van de diensthond niet onjuist was Door niet te reageren op de waarschuwingen van de politie en de opdracht om mee te werken heeft verzoeker zichzelf blootgesteld aan het risico van de daadwerkelijke inzet

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22integriteit%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  te maken en de financiële relatie tussen zorgverlener en verzekeraar te regelen Lees verder Onderwerpen diagnosebehandelingscombinatie dbc ziekenhuis zorgkosten zorgnota begrijpelijkheid Video 8 juli 2014 Cateraar Murat over het betaalgedrag van de overheid Murat is een jaar of twee geleden gestart met zijn cateringbedrijf Voor een grote overheidsinstantie heeft hij de kerstborrel verzorgd Lees verder Onderwerpen betalingstermijn 30 dagen facturen ondernemers traag betalende overheid Rapport 11 december 2014 2014 194 Ministerie van Economische Zaken beslist ten onrechte dat inhuur medewerker via tussenpersoon moet verlopen Een man verhuurt eerst rechtstreeks een medewerker aan het ministerie van Economische Zaken waarna er een tussenpersoon bij komt Het betalingsgedrag van deze tussenpersoon laat te wensen over Daarom vraagt de man het ministerie voor een verlengingsopdracht de medewerker via een andere tussenpersoon in te huren Het ministerie zegt dat dit niet mogelijk is waarna de man toch een verlengingsopdracht voor een volgende periode tekent Na afloop van deze periode gaat de tussenpersoon failliet en krijgt de man de facturen niet betaald De man wendt zich tot de Nationale ombudsman Die is het met de klacht van de man eens want het ministerie blijkt de raamovereenkomst met de tussenpersoon al te hebben opgezegd voordat de man te horen kreeg dat de inhuur van de medewerker via deze tussenpersoon moest gebeuren Lees verder Onderwerpen ministerie van economische zaken inhuur medewerker tussenpersoon betaalgedrag Column 11 juli 2014 In de knel door traagbetalende overheid Murat is een jaar of twee geleden gestart met een cateringbedrijf Het is niet groot maar hij gaat er met hart en ziel voor Lees verder Onderwerpen overheid onderzoek betaalgedrag ondernemers facturen om Onderzoek 8 juli 2014 2014 066 Wie betaalt de rekening Meer dan de helft van de gemeenten betaalt facturen van ondernemers te laat De overheid brengt ondernemers hiermee in de problemen en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22facturen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  vertrouwensadvocaat inschakelde en niet direct diens bevindingen aan verzoeker of zijn advocaat bekendmaakte Lees verder Onderwerpen detentie verdenking nederlandse ambassade buitenland Rapport 1 oktober 2014 2014 129 Staatssecretaris heeft genoeg gedaan om gevolgen van onterecht geweigerd verlof voor naturalisatieceremonie te herstellen Man zal tijdens een naturalisatieceremonie bij de gemeente Breda de Nederlandse nationaliteit krijgen Hij krijgt tot tweemaal toe een uitnodiging van de gemeente voor een naturalisatieceremonie maar verschijnt daar niet omdat hij inmiddels gedetineerd is Bij de derde uitnodiging vraagt zijn advocaat aan de gevangenis incidenteel verlof voor bijwoning van de ceremonie De Dienst Justitiële Inrichtingen DJI staat dit niet toe omdat er geen noodzaak is Doordat hij driemaal niet verschenen is bij de ceremonie vervalt het naturalisatiebesluit De man stelt achteraf beroep in tegen de afwijzing van het verlof en krijgt daarin gelijk de afwijzing is onvoldoende gemotiveerd De advocaat verzoekt vervolgens de staatssecretaris de man alsnog in de gelegenheid te stellen te worden genaturaliseerd maar krijgt geen reactie De Nationale ombudsman is het eens met de klacht van de advocaat dat hij antwoord had moeten krijgen Na tussenkomst van de ombudsman krijgt de advocaat wel een reactie van de IND De IND bericht dat het naturalisatiebesluit van rechtswege is vervallen en dat hij een nieuw naturalisatieverzoek kan indienen De IND wijst erop dat de man aan de burgemeester had kunnen vragen om een aan de omstandigheden aangepaste ceremonie maar dat niet heeft gedaan Tijdens het onderzoek van de ombudsman bericht de staatssecretaris dat er geen reële kans is op inwilliging van een nieuw naturalisatieverzoek gelet op het feit dat de man inmiddels is veroordeeld Wel biedt de staatssecretaris aan de leges voor het naturalisatieverzoek terug te betalen De ombudsman vindt dat de staatssecretaris heeft getoond voldoende te hebben gekeken naar oplossingen voor het probleem van de naturalisatie Daarbij tekent hij aan dat de man ook zelf het een en ander te verwijten valt Lees verder Onderwerpen veiligheid en justitie dji ind naturalisatieverzoek Rapport 12 juni 2012 2012 098 Ondernemer klaagt door werk voor Nlse ambassade Kabul in gevaar te zijn gekomen Nederlandse man heeft sinds 2005 een bouwbedrijf in Afghanistan Nadat het besluit is genomen Nederlandse troepen in Uruzgan te stationeren biedt de man de Nederlandse ambassade aan te bemiddelen tussen de ambassade en invloedrijke Afghanen Hij doet dit uit vaderlandsliefde en hoopt op opdrachten van de Nederlandse overheid De man vindt dat de ambassade afspraken niet is nagekomen en niet discreet met zijn naam is omgegaan waardoor hij in gevaar is gebracht De Nationale ombudsman realiseert zich dat de lezing van de man sterk verschilt van die van de betrokken ambtenaren Hij geeft bij de beoordeling een zwaarder gewicht aan de onder ede afgelegde verklaringen van de ambtenaren omdat die consistent zijn en hem aannemelijk voorkomen Lees verder Onderwerpen ondernemer nederlandse ambassade in kabul veiligheidsrisico buitenlandse zaken Rapport 22 mei 2012 2012 087 Asielzoeker klaagt over weigering bezoek door IND ivm logistieke onmogelijkheid AC Schiphol Afghaan komt als asielzoeker naar Nederland om zijn lange tijd dood

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22nederlandse+nationaliteit%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  van onterecht geweigerd verlof voor naturalisatieceremonie te herstellen Man zal tijdens een naturalisatieceremonie bij de gemeente Breda de Nederlandse nationaliteit krijgen Hij krijgt tot tweemaal toe een uitnodiging van de gemeente voor een naturalisatieceremonie maar verschijnt daar niet omdat hij inmiddels gedetineerd is Bij de derde uitnodiging vraagt zijn advocaat aan de gevangenis incidenteel verlof voor bijwoning van de ceremonie De Dienst Justitiële Inrichtingen DJI staat dit niet toe omdat er geen noodzaak is Doordat hij driemaal niet verschenen is bij de ceremonie vervalt het naturalisatiebesluit De man stelt achteraf beroep in tegen de afwijzing van het verlof en krijgt daarin gelijk de afwijzing is onvoldoende gemotiveerd De advocaat verzoekt vervolgens de staatssecretaris de man alsnog in de gelegenheid te stellen te worden genaturaliseerd maar krijgt geen reactie De Nationale ombudsman is het eens met de klacht van de advocaat dat hij antwoord had moeten krijgen Na tussenkomst van de ombudsman krijgt de advocaat wel een reactie van de IND De IND bericht dat het naturalisatiebesluit van rechtswege is vervallen en dat hij een nieuw naturalisatieverzoek kan indienen De IND wijst erop dat de man aan de burgemeester had kunnen vragen om een aan de omstandigheden aangepaste ceremonie maar dat niet heeft gedaan Tijdens het onderzoek van de ombudsman bericht de staatssecretaris dat er geen reële kans is op inwilliging van een nieuw naturalisatieverzoek gelet op het feit dat de man inmiddels is veroordeeld Wel biedt de staatssecretaris aan de leges voor het naturalisatieverzoek terug te betalen De ombudsman vindt dat de staatssecretaris heeft getoond voldoende te hebben gekeken naar oplossingen voor het probleem van de naturalisatie Daarbij tekent hij aan dat de man ook zelf het een en ander te verwijten valt Lees verder Onderwerpen veiligheid en justitie dji ind naturalisatieverzoek Nieuwsbericht 13 december 2013 Minister Timmermans kan beter excuses aan Iraanse studenten maken De Nationale ombudsman vindt dat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken namens de overheid Iraanse studenten excuses moet maken Lees verder Onderwerpen om discriminatie overheid Rapport 9 december 2013 2013 184 UWV voegt kopie legitimatie van vertrouwenspersoon cliënt toe aan dossier Vrijwilliger van het CNV begeleidt CNV leden tijdens ziekte naar het UWV als vertrouwenspersoon Zij moet zich van het UWV legitimeren en iedere keer wordt een kopie van haar legitimatie aan het persoonlijk dossier van de cliënt toegevoegd De Nationale ombudsman vindt dat het UWV terecht om legitimatie heeft gevraagd en het BSN nummer heeft vastgelegd om fraude tegen te gaan Maar hij vindt het onnodig bezwarend uit privacy oogpunt dat een kopie van het legitimatiebewijs wordt toegevoegd aan het dossier Lees verder Onderwerpen uwv vertrouwenspersoon kopie legitimatiebewijs dossier cliënt fraude voorkomen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 4 oktober 2013 2013 142 Ivoriaanse man wordt bij re integratiebureau opgepakt door de vreemdelingenpolitie Man van Ivoriaanse afkomst krijgt een ziektewetuitkering van het UWV Hij heeft een gesprek met het re integratiebureau en vertelt over zijn beperkingen om te werken wegens medische klachten en dat zijn verblijfsvergunning is verlopen Hij wil wel werken en het re integratiebureau

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22nationaliteit%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  terugwerkende kracht belasting overlijden familie Rapport 23 oktober 2013 2013 151 Echtpaar klaagt over terugvordering restschuld door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Echtpaar kocht woning met Nationale Hypotheek Garantie Hun woning werd in het openbaar geveild en de opbrengst was 30 000 lager dan de hypotheek Hun restschuld werd aanvankelijk niet kwijtgescholden door het Waarborgfonds Eigen Woningen terwijl het Waarborgfonds de woning zelf had gekocht en vervolgens verkocht tegen een hogere prijs dan de hypotheekwaarde De Nationale ombudsman vindt dat het waarborgfonds niet uit winstoogmerk heeft gehandeld Er was geen sprake van twee petten Wel stelt hij vast dat de restschuld na een juridische procedure twee jaar later alsnog is kwijtgescholden Hij vraagt zich af of het nodig was dat het echtpaar twee jaar in onzekerheid is geweest Lees verder Onderwerpen nationale hypotheek garantie restschuld stichting waarborgfonds eigen woningen veiling binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 24 mei 2013 2013 053 Man klaagt over verschil km stand tussen in beslag neming en taxatie door Domeinen Eigenaar van een Mercedes S 320 CDI wordt aangehouden wegens grootschalig onderzoek naar afpersing De auto wordt overgedragen aan Bureau Ontnemingen van het OM BOOM die hem deponeert bij Domeinen Daar wordt de auto verkocht en de opbrengst 8 250 aan de eigenaar overgemaakt Hij vindt dat te weinig want de auto heeft hem recentelijk 22 500 gekost en de kilometerstand klopt niet De Nationale ombudsman stelt vast dat BOOM de kilometerstand niet heeft opgenomen Hij doet de aanbeveling in het vervolg bij inbeslagname de staat van de auto fotografisch vast te leggen en de kilometerstand te noteren Lees verder Onderwerpen bureau ontnemingswetgeving van het openbaar ministerie boom dienst domeinen taxatie veiligheid en justitie Column 30 juni 2012 Schulden komen nooit alleen Marcel is vader van twee kinderen Hij verdient goed in een salesfunctie en leeft daar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verlies%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Vier gouden regels voor gemeenten | Nationale ombudsman
  burgers niet uitmaakt wie verantwoorde lijk is voor de afhandeling van een klacht Als die betrekking heeft op een gemeentetaak dan wendt de burger zich waarschijnlijk tot zijn of haar gemeente Ook als de gemeente een deel van haar taken heeft uitbesteed De Nationale ombudsman is van oordeel dat een gemeente in alle gevallen ook als taken zijn uitbesteed of overgedragen zich verantwoordelijk moet voelen voor een behoorlijke dienstverlening aan haar inwoner En voor de behoorlijke behandeling van de klacht door de andere instantie Van de gemeente mag worden verwacht dat zij afspraken maakt over de klachtbehandeling en daar toezicht op houdt Tevens mag worden verwacht dat de gemeente inzicht heeft in de bijdrage van klachtbehandeling aan een verbetering van de dienstverlening aan haar inwoners Voor de burger blijft het belangrijk dat hij of zij zich met een probleem tot de gemeente kan wenden ook al betreft de klacht een uitbestede dienst De gemeente begeleidt haar inwoner naar het juiste loket door middel van warme doorverwijzing en houdt een vinger aan de pols De burger krijgt niet het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd omdat duidelijk is dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt Regel 2 Geen contract zonder goede klachtregeling De gemeente gedraagt zich als goed opdrachtgever en stuurt gericht op verbetering in dienst verle ning en communiceert dit duidelijk met de gecontracteerde partijen de opdrachtnemers Bij de uitbesteding van publiekrechtelijke taken maakt de gemeente of gemeenschappelijke regeling als opdrachtgever met haar opdrachtnemers afspraken over de wijze waarop de klachtbehandeling vorm krijgt Als opdrachtgever maakt zij hierover duidelijke afspraken met de uitbestede dienst en houdt een vinger aan de pols Regel 3 De klachtbehandeling is laagdrempelig en informeel Klachtbehandeling is vooral laagdrempelig en informeel met oog voor maatwerk en persoonlijk contact ongeacht of klachtbehandeling bij de uitbestede dienst of bij de gemeente zelf plaatsvindt Decentralisatie heeft voordelen Door de schaal van werken kan de dienstverlening zeker op de terreinen van zorg en inkomen meer maatwerk bieden Deze voordelen kunnen onder druk komen te staan door de afstand tussen de gemeente en haar inwoners te vergroten Bijvoorbeeld door gemeenschappelijke regelingen op te richten of taken uit te besteden Hoe houdt de gemeente in de praktijk werkelijk zicht op de uitvoering van deze taken en op haar inwoners die het betreft Dit geldt te meer bij het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid een van de belangrijkste doelstellingen van klachtbehandeling Wat mag de burger in dit kader van de overheid van zijn of haar gemeente verwachten Het is belangrijk dat de gemeente zich realiseert dat haar inwoner met zijn of haar probleem of klacht centraal staat De gemeente kan zich niet alleen beroepen op regel is nu eenmaal regel maar moet ook oog hebben voor behoorlijk handelen Die aspecten spelen bij dienstverlening een belangrijke rol Behoorlijk handelen van de overheid is een randvoorwaarde voor het vertrouwen van de burger in die overheid Het is daarom belangrijk dat de gemeente voor de relatie met haar inwoners zoveel

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/vier-gouden-regels-voor-gemeenten (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Gemeenten leren van klachten van burgers | Nationale ombudsman
  uitgevoerd Veel gemeenten hebben taken uitbesteed aan derde partijen of in samenwerkingsverbanden Het zou voor een gemeente niet uit moeten maken tot wie haar inwoner zich met zijn klacht richt De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem en zorgt voor de kwaliteit van haar dienstverlening Ombudsman Van Zutphen Je moet voorkomen dat je in allerlei juridische procedures terechtkomt Ga een goed gesprek aan en zet in op informeel contact Voor de behandeling van klachten heeft de Nationale ombudsman vier gouden regels geformuleerd Dat zijn De burger treft altijd een luisterend oor Geen contract zonder goede klachtenregeling De klachtbehandeling is laagdrempelig en informeel Door te leren van klachten verbeteren gemeenten hun dienstverlening Die regels zijn specifiek geformuleerd voor de klachtbehandeling na decentralisatie maar werpen vanuit de optiek van de ombudsman geen nieuw licht op behoorlijke klachtbehandeling Lees hier meer over de vier gouden regels voor gemeenten Onderwerpen decentralisatie congres gemeenten klachtbehandling Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 6 april 2015 Senior klachtbehandelaar Jan Prins Klacht is spiegel voor organisatie Schiet niet direct het juridisch traject in Behandel elke burger zoals je zou willen dat je moeder behandeld wordt Met egards Door goed te luisteren Lees verder Dossier 21 april 2015 Dossier Decentralisatie Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten er verantwoordelijk voor dat haar burgers voldoende toegang hebben tot de jeugd zorg kunnen participeren op de arbeidsmarkt en maatschappelijke ondersteuning krijgen Lees verder Nieuwsbericht 1 april 2015 Substituut ombudsman Addie Stehouwer over eerstelijns klachtafhandeling De Nationale ombudsman wil gemeenten ondersteunen bij de versterking van hun eerstelijns klachtbehandeling De meeste gemeenten hebben hun handen vol aan het vat krijgen op hun nieuwe taken Laat ons meedenken daar zijn we voor Lees verder Tekstpagina Vier gouden regels voor gemeenten Lees verder Nieuwsbericht 16 april

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2015/gemeenten-leren-van-klachten-van-burgers (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Klagen is goed geregeld, nu met regionale ombudsfunctie | Nationale ombudsman
  Het afhandelen van klachten gebeurt voor het merendeel met een gesprek Dat begint met een telefoontje binnen een week nadat een klacht is binnengekomen Daarnaast is een klager welkom op spreekuren En soms gaat een medewerker op huisbezoek Emotie en communicatie daar komt het bij de meeste klachten op neer weet Van t Klooster De volle aandacht tijdens een goed gesprek lost veel klachten in formeel op Monitor Sociaal Domein Tijdens het monitoren worden de belangrijkste signalen opgevangen Het monitoren gebeurt door steeksproefgewijs inwoners na te bellen voor een tevredenheidsonderzoek over afgenomen zorg of hulpmiddel Van t Klooster Mensen die klagen doen dat het liefst anoniem Ze willen niet bekend worden bij hun zorgaanbieder omdat ze bang zijn voor de consequenties Wij gaan na of er meer klachten signalen zijn over dezelfde aanbieder Is dat het geval dan gaan we in gesprek met de aanbieder over hoe de dienstverlening verbeterd kan worden Contractueel zijn ook hier afspraken over gemaakt Onze cliënten zijn vrij om zelf een aanbieder te kiezen van een door ons samengestelde lijst Ze mogen dus ook switchen als ze niet tevreden zijn Ombudsfunctionaris Als er geen bevredigende oplossing gevonden wordt dan kan de klacht worden voorgelegd aan de onafhankelijke ombudsfunctionaris Gooi en Vechtstreek Een samenwerking met acht gemeenten Deze kan een eigen onderzoek instellen en proberen om samen met de betrokkenen een oplossing te vinden De ombudsfunctionaris doet verslag van zijn bevindingen en legt dit voor aan alle betrokkenen Ten slotte schrijft hij een openbaar rapport met zijn oordeel en advies Dit advies is niet bindend maar wel zwaarwegend Zo n regionale ombudsman is aangenaam dichtbij heeft kennis van de sociale kaart en kan klachten daardoor snel afhandelen Volgens Van t Klooster is met de definitieve invulling van de ombudsfunctie de gehele klachtafhandeling op orde Congres De

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2015/klagen-is-goed-geregeld-nu-met-regionale-ombudsfunctie (2015-08-09)
  Open archived version from archive