archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2010/192 | Nationale ombudsman
  dat hij geïrriteerd was door het rijgedrag van de vuilniswagen De vuilniswagen zou geen voorrang hebben gegeven drukte zich tussen het verkeer veroorzaakte verkeersopstopping dwong een auto enzovoorts Verzoeker zou de chauffeur vervolgens iets hebben toegeroepen over zijn rijstijl en daarna hebben gezwaaid Daarbij achtte verzoeker het niet ondenkbaar dat dit was geïnterpreteerd als een opgestoken vinger Uit de reactie van de vuilnismannen hoe disproportioneel deze ook was bleek dat zij zich door de houding van verzoeker beledigd voelden Bovendien kon het gevoel beledigd te zijn niet los worden gezien van verwensingen van verkeersdeelnemers aan hun adres waar zij dagelijks mee geconfronteerd werden Volgens de minister was de houding van verzoeker hierin niet anders In soortgelijke relatief eenvoudige zaken als deze was een bewezenverklaring op grond van voornoemde bewijsmiddelen naar de opvatting van de minister niet onredelijk te noemen Voorwaardelijk karakter sepot 7 De minister van Justitie achtte de klacht over het voorwaardelijke karakter van de sepotbeslissing gegrond Hij was van opvatting dat de voorwaarde achteraf gezien niet opportuun was Naar de opvatting van de minister vielen generale preventie en gedragsbeïnvloeding achteraf gezien af als argument voor het stellen van een voorwaarde Immers met de impact van de gebeurtenissen waren de eventuele doelstellingen van een voorwaarde reeds bereikt De bedreigende situatie die voor verzoeker ontstond zou op zichzelf al genoeg reden vormen om in de toekomst een confrontatie uit de weg te gaan met verkeersdeelnemers in het algemeen of vuilnismannen in het bijzonder Volgens de minister getuigde het achterna rennen door de ene vuilnisman om verzoeker te laten schrikken en de achtervolging met een vrachtwagen door de ander van weinig gevoel voor nuance en verantwoordelijkheid Het opleggen van een voorwaarde bij de sepotbeslissing zou zeker opportuun zijn geweest als de vuilnismannen niet buiten proportie hadden gereageerd Het terugdraaien van het voorwaardelijk karakter van de sepotbeslissing zou volgens de minister verder niets veranderen aan verzoekers rechtspositie De voorwaarde was namelijk al een jaar geleden verlopen Daarom nam het OM geen nieuwe beslissing in deze zaak Motivering voorwaardelijk sepot 8 De minister van Justitie achtte de klacht over de motivering van het voorwaardelijke karakter van het sepot eveneens gegrond Immers de officier van justitie te Utrecht motiveerde in de sepotbrief niet waarom in dit specifieke geval gekozen werd om aan de sepotbeslissing een voorwaarde te verbinden In deze specifieke zaak waarbij verzoeker die als verdachte werd aangemerkt zichzelf zo uitgesproken en onderbouwd als slachtoffer zag was volgens de minister een motivering voor het seponeren onder voorwaarde op zijn plaats Het stellen van een voorwaarde was immers niet waardevrij en kon niet los worden gezien van de verdachte in kwestie De voorwaarde bracht de afspraak tot uitdrukking tussen verdachte en het OM dat niet verder zou worden vervolgd als de verdachte zich aan de voorwaarde zou houden Als duidelijk werd dat de verdachte zich onder geen beding kon herkennen in deze afspraak lag een nadere toelichting op de beslissing naar de opvatting van de minister voor de hand Inmiddels gaf het parket Utrecht

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2010/192 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Regels gelden voor de burger, maar ook voor de CVOM | Nationale ombudsman
  de officier van justitie en legt uit waarom ze het niet eens is met de bekeuring Vijf weken later krijgt ze een ontvangstbevestiging Daarin staat dat ze binnen 16 weken een reactie zal krijgen op haar beroepschrift Eventueel kunnen daar nog 10 weken bijkomen maar als dat zo is krijgt ze daarover schriftelijk bericht En dan blijft het stil Ze hoort niks na 16 weken en ze krijgt ook geen bericht dat de behandeling van haar bezwaar 10 weken langer duurt Na een half jaar neemt mevrouw De Jonge contact op met justitie waar blijft de reactie op haar beroepschrift Ondertussen loopt bij haar de irritatie op Zij krijgt wel gelijk een bekeuring voor haar kapotte lampen maar justitie hoeft zich niet aan de regels te houden Ze is zo geïrriteerd dat ze de overheid in gebreke stelt en een beroep doet op de Wet dwangsom Daarin staat dat als de overheid zich niet aan de termijnen houdt de burger een dwangsom kan eisen En dan krijgt mevrouw De Jonge ruim 8 maanden nadat ze haar beroepschrift heeft verzonden een beschikking van de officier van justitie Deze brief is gedateerd op 18 november De officier schrijft dat haar beroep ongegrond is Ze moet alsnog de bekeuring betalen En wat schetst haar verbazing De dag erna op 19 november krijgt ze nog een brief Hierin staat dat er op 2 juli al op haar beroep is beslist dus dat er geen termijnen zijn overschreden door justitie Daarom heeft ze geen recht op een dwangsom Het moet niet gekker worden Wat is het nou 2 juli of 18 november Ze stapt naar de Nationale ombudsman Die neemt contact op met de CVOM Daar worden de beroepschriften namens het OM behandeld De ombudsman vraagt een kopie op van de beslissing die op 2

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/regels-gelden-voor-de-burger-maar-ook-voor-de-cvom (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  restaurant duurt al gauw een uur Daarom zet zij er vaart achter Te veel vaart Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib snelheidsovertreding bekeuring betaling boete Nieuwsbericht 31 juli 2014 Geen aanwijzing voor structurele misstanden bij politie Schilderswijk Den Haag De waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren vindt geen aanwijzing voor structurele misstanden in het optreden van de politie van Bureau De Heemstraat in Den Haag Lees verder Onderwerpen Politie schilderswijk Actiecomité Herstel van vertrouwen politieoptreden Rapport 19 december 2013 2013 199 Politieagent geeft man bekeuring na verkeersincident waarin beiden betrokken zijn Echtpaar rijdt op een warme dag rustig op de rechterrijbaan op de A4 naar Hellevoetsluis Het aantal rijbanen vermindert van twee naar een In de achteruitkijkspiegel zien zij drie auto s op de linkerbaan naderen om dan op het allerlaatste moment voor hen in te voegen Een auto drukt hen weg de bestuurder is een politieagent buiten dienst en in burger Hij sommeert het echtpaar naar de kant te gaan en schrijft hen een bekeuring uit wegens gevaarlijk rijgedrag De Nationale ombudsman vindt dat politieambtenaren die buiten diensttijd betrokken zijn bij een verkeersincident zich terughoudend moeten opstellen met het uitschrijven van een bekeuring voor dat incident Tijdens het onderzoek wordt niet duidelijk of de politieagent zich wel of niet voldoende heeft gelegitimeerd Lees verder Onderwerpen Politie vooringenomenheid integriteit onpartijdigheid misbruik bevoegdheid Politie Column 16 augustus 2014 Malle Pietje Otto is s morgensvroeg met zijn bedrijfswagen op pad Vanuit een zijweg wil hij een grotere weg op Hiervoor moet hij eerst een fietspad over Hij laat wat fietsers voorgaan Lees verder Onderwerpen Politie wielrenner bekeuring belediging inspecteur buiten diensttijd Column 26 april 2014 Ademnood Jamina brengt s avonds laat haar jongere zus met de auto thuis na een bezoek aan hun ouders Onderweg naar huis in Amsterdam krijgt Jamina het erg benauwd Het is net alsof ze geen adem meer krijgt Dit is niet goed en haar zusje belt de huisartsenpost Ze mogen direct komen Lees verder Onderwerpen Politie bekeuring om gegevens ziekenhuis kenteken Column 5 juli 2014 Regels gelden voor de burger maar ook voor de CVOM Mevrouw De Jonge werkt in een ziekenhuis Op een avond rijdt zij na een nachtdienst naar huis met haar auto Ze is net op weg als de politie haar van de weg haalt omdat een koplamp en een achterlicht van haar auto kapot zijn Lees verder Onderwerpen justitie bekeuring om officier van justitie overheid recht Rapport 7 april 2014 2014 033 Vrouw door politie opgehouden tijdens spoedeisende medische situatie Vrouw moet wegens benauwdheid met spoed naar de huisartsenpost in Amsterdam en slaat linksaf waar dat niet mag Zij heeft een verkeersbord niet gezien en de politie houdt haar staande en vraagt vlak voor de huisartsenpost haar gegevens om een bon uit te schrijven Na het bezoek aan de huisarts wordt zij verwezen naar het ziekenhuis waar zij meteen wordt opgenomen De Nationale ombudsman oordeelt dat de politie in deze gegeven omstandigheden prioriteit had moeten geven aan het spoedeisende bezoek aan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bekeuring%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  hen niet op alle punten gelijk De krakers vragen aan de Nationale ombudsman om een onderzoek te starten Die vindt dat de politie onvoldoende onderzoek heeft gedaan of er sprake was van een situatie waarin voor de ontruiming en aanhouding een terechte aanleiding was Het was nu niet duidelijk of de krakers er heel kort of al langer woonden Ervan uitgaande dat de krakers er al langer woonden had de ontruiming eerst moeten worden aangekondigd om de krakers de gelegenheid te geven de zaak aan de rechter voor te leggen Vervolgens heeft het OM ten onrechte het optreden van de politie goedgekeurd De ombudsman vindt ook dat een van de krakers onveilig is vervoerd zonder autogordel zittend op de grond De politie heeft wel terecht gevraagd naar het identiteitsbewijs van de woordvoerder van de krakers Ook de overige klachten worden ongegrond verklaard Lees verder Onderwerpen Politie dordrecht kraakpand ontruiming aanhouding onterecht Rapport 26 november 2014 2014 175 Functioneel Parket Zwolle laat advocaat ten onrechte extra werk doen om geld cliënt terug te krijgen Een advocaat verzoekt het Functioneel Parket locatie Zwolle hierna FP Zwolle om zijn vrijgesproken cliënt een in beslag genomen geldbedrag van 3 900 terug te geven Het FP Zwolle wil dit doen maar daarna kost het de advocaat onevenredige inspanningen voordat het FP Zwolle deze afspraak nakomt De advocaat wil voor deze extra geïnvesteerde uren een vergoeding krijgen Om hiervoor in aanmerking te komen stelt het FP Zwolle voorwaarden op De advocaat wendt zich dan tot de Nationale ombudsman Die stelt vast dat de verrichte extra inspanningen van de advocaat buiten de gratis nazorg voor zijn cliënt vallen Ook heeft het FP Zwolle onredelijke voorwaarden voor betaling van de extra uren gesteld De ombudsman beveelt de minister van Veiligheid en Justitie aan om met de advocaat te overleggen over een gepaste compensatie Lees verder Onderwerpen advocaat functioneel parket werkzaamheden compensatie Rapport 19 november 2014 2014 170 OM gaat onvoldoende zorgzaam om met informatiebehoefte slachtoffer in moordzaak Een man staat de eerste tijd nadat zijn ouders door een misdrijf om het leven zijn gekomen in nauw contact met het OM Dat wordt lopende het onderzoek veel minder Zo komt hij er via een televisieprogramma achter hoe zijn ouders om het leven zijn gebracht Daarnaast weet hij niet welke goederen er voor onderzoek in beslag zijn genomen wat de stand van zaken in het onderzoek is wat belangrijke momenten in het onderzoek zijn en welke processtukken er zijn De Nationale ombudsman constateert dat het OM op een aantal momenten niet heeft gehandeld volgens de eigen regels en de spelregels die de ombudsman in samenwerking met onder meer het OM heeft opgesteld voor het omgaan met slachtoffers De ombudsman vindt het opmerkelijk dat de man de processtukken niet kon inzien en dat het OM het zover heeft laten komen dat het gerechtshof het dossier zelf ter hand heeft genomen om te bepalen welke stukken de man mag inzien De ombudsman beveelt de minister van Veiligheid en Justitie aan om de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22officier+van+justitie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/123: Man klaagt dat gemeente schriftelijke waarschuwing tot gebouwverbod direct heeft ingezet | Nationale ombudsman
  het hoofd van de afdeling Directe Klantcontacten eerst een gesprek met hem wil hebben nav zijn gedrag dat hij een waarschuwingsbrief krijgt ivm zijn onacceptabel gedrag 6 In het kader van het onderzoek verklaarde mevrouw E tegen een medewerker van de Nationale ombudsman het volgende Een meneer wilde een internationaal uittreksel Daarover deed ik navraag bij de ook aanwezige collega mevrouw O Er waren 2 à 3 mensen aan het wachten De heer B zei toen dat het allemaal te lang duurde en dat die persoon bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken moest zijn De heer B zei verder Jullie buitenlanders Het komt allemaal door die buitenlanders Kijk maar wat er in Amerika is gebeurd Die meneer voelde zich opgelaten en wilde weggaan Bij het weg gaan toonde die meneer de heer B zijn Nederlandse paspoort Het is een kleine ruimte Iedereen schrok van het optreden van de heer B Ik heb helemaal niet gezegd dat ik niet wilde dat hij mij een terrorist noemde Ik was er ook de volgende dag toen de heer B terug kwam Mevrouw K verwees hem toen door naar stadskantoor Het gebouwverbod gold namelijk alleen voor het bijkantoor in Alkmaar Noord 7 In het kader van het onderzoek verklaarde mevrouw O tegen een medewerker van de Nationale ombudsman het volgende Mevrouw E en ik stonden aan de balie Een derde persoon zat in de backoffice Een meneer van Turkse komaf wilde een uittreksel met daarop een de vestigingsdatum Zo n datum zet de gemeente Alkmaar niet standaard op het uittreksel wat andere gemeenten wel doen Wij waren bezig hoe een en ander voor hem te kunnen regelen De heer B maakte toen de opmerking dat er twee mensen met één persoon bezig waren Ook een ander persoon met zijn arm in het gips bemoeide zich ermee Ik zei daarop dat tegen hem dat hij aan de beurt zou komen De heer B zei en bleef zeggen dat die persoon bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken moest zijn Ik zei toen tegen hem U hoeft mij niet te vertellen wat wij moeten doen Dit is een zaak voor de gemeente De heer B had het over Jullie buitenlanders Het komt allemaal door die buitenlanders Kijk maar wat er in Amerika is gebeurd Al die terroristen Dat komt door jullie Ik heb gezegd tegen hem Ik ben Nederlandse en woon 30 jaar in Nederland U gaat mij niet uitmaken voor terrorist De meneer van Turkse komaf voelde zich opgelaten en wilde weg De sfeer was behoorlijk gespannen 8 In het kader van het onderzoek verklaarde mevrouw K tegen een medewerker van de Nationale ombudsman het volgende Toen de heer B bij aan de balie kwam zei ik dat hij stond gesignaleerd en dat ik hem moest doorverwijzen naar het stadkantoor Dat schreef het protocol voor Ik wist niet wat er de dag eerder was gebeurd en ik wist ook niets van een brief In rood stond de tekst doorverwijzen naar stadskantoor Naast me stond mevrouw E De heer B sprak haar aan dat hij haar moest helpen Ik zei daarop weer dat dat ik hem moest doorverwijzen naar het stadkantoor De heer B staat nog steeds gesignaleerd Er staat dat de heer B zich racistisch en onbeschoft had gedagen dat een waarschuwingsbrief was uitgegaan en dat hij moest worden doorverwezen naar het stadskantoor 9 De tekst van de signalering luidde als volgt Mnr was zeer agressief racistische opmerking tegen mevrouw O en mij mevrouw E gemaakt erg onbeschoft krijgt een waarschuwingsbrief Mag alleen geholpen worden op afspr in het stadskantoor eer 14 9 2011 Waarschuwingsbrief is verzonden op 15 9 2011 TBR 10 In het kader van het onderzoek verklaarde getuige de heer Ö tegen een medewerker van de Nationale ombudsman het volgende Ik werd geholpen door mevrouw E Die deed navraag bij mevrouw O Vanachter werd er gezegd Moet het zo lang duren Daarop reageerden we niet Hij zei vervolgens Moeten we nu wachten omdat die buitenlanders moeten worden geholpen Een man met een gebroken arm steunde hem daarin Ik zei toen Laat maar Ik ga wel weg Help die meneer maar Daarna zei hij iets over terroristen in Amerika Hierop liep ik terug naar hem en sprak hem aan op wat hij had gezegd en ging ik weg Ik wilde het gedrag van die meneer melden bij het antidiscriminatiebureau Ik ben daarom achter hem aangefietst om zijn adres te achterhalen Hij fietste eerst naar het stadskantoor aan het Mallegatsplein Daar is een informatiebalie Hij ging daar tekeer over ik geloof zijn ID kaart Hij liep uiteindelijk weg roepend Ik zoek het zelf wel uit 11 Visie van de heer B op wat er is gebeurd Hij wachtte met vier andere mensen in het dienstencentrum om een identiteitskaart aan te vragen Aan de balie was een man minutenlang met de drie enige ambtenaren in gesprek en verviel men in herhaling Daarop vroeg hij aan de ambtenaren of de twee anderen de wachtenden van dienst konden zijn Een van de wachtenden viel hem bij en beaamde zijn vraag Daarop zei een andere ambtenaar tegen de wachtende man op een snauwerige toon dat zij de dienst uitmaakte De wachtende man sprak dat tegen Door de ambtenaar werd de sfeer verziekt Daarop keerde de man aan de balie zich tegen de heer B De heer B antwoordde hem dat hij het aan de ambtenaren vroeg en niet aan hem De heer B zat naast de andere wachtenden en de man aan de balie kwam dreigend op de heer B af Zijn vrouw hield hem tegen en hij riep dat hij al 24 jaar hier woonde Kennelijk zei hij dat vanwege zijn buitenlandse afkomst De heer B stelde daarop Altijd weer die dreigementen en Wij hebben voorbije weekeinde daarover genoeg gezien en gehoord herdenking 9 11 aanslag Dan riep zonder enige aanleiding de andere ambtenaar mevrouw E dat hij haar een terrorist noemde Hoe en waarom was de heer B onbekend De wachtenden werden eindelijk aan het loket te

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/123 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  met vier hondengeleiders ter plaatse De bewoner zegt dat de man in het bezit zou zijn van een schaar De man wordt aangehouden wegens bedreiging Een politiehond wordt ingezet en bijt de man in zijn arm en been Tevens wordt de schildprocedure toegepast De man klaagt erover dat er bij zijn aanhouding een politiehond is ingezet en dat hij in zijn arm is gebeten De politie kon tot aanhouding overgaan omdat hij de bewoner die oprecht bang overkwam met een schaar zou hebben bedreigd De Nationale ombudsman oordeelt dat er sprake was van een voor de politieambtenaren dreigende situatie en oordeelt dat de daadwerkelijke inzet van de diensthond niet onjuist was Door niet te reageren op de waarschuwingen van de politie en de opdracht om mee te werken heeft verzoeker zichzelf blootgesteld aan het risico van de daadwerkelijke inzet van de diensthond Lees verder Onderwerpen Politie aanhouding politiehond woningbetreding Rapport 18 december 2013 2013 197 Politie houdt politiesurveillant op heterdaad aan voor bedreiging van zijn ex Politiesurveillant wordt tijdens zijn nachtdienst buiten heterdaad aangehouden wegens aangifte van bedreiging door zijn ex echtgenote De Nationale ombudsman vindt dat gezien de omstandigheden de politie niet het risico had mogen nemen om de man eerst uit te nodigen voor een verklaring aangezien er sprake was van escalatie waarbij de man steeds contact zocht met zijn ex partner en haar ouders De politie betrok terecht mogelijke eerwraak bij het onderzoek en vroeg het Expertisecentrum om een analyse De klachtbehandeling laat wel te wensen over Er was onvoldoende grond om hem voorafgaande aan de hoorzitting te fouilleren Lees verder Onderwerpen Politie fouilleren verhoor aanhouden fysiek geweld Politie Rapport 26 november 2014 2014 174 Politie Eenheid Rotterdam mocht in proces verbaal inhoud geluidsopname vastleggen Een vrouw verlaat haar vriend met haar kindje en doet bij de politie van de Eenheid Rotterdam aangifte van telefonisch geuite bedreiging door haar vriend De politieambtenaar beluistert een geluidsopname die de vrouw van de bedreiging heeft gemaakt en neemt deze met een microfoon op De politieambtenaar legt in het proces verbaal vast dat de man heeft gedreigd zijn vriendin en kindje te vermoorden als ze hem zouden verlaten De man weet niets van deze aangifte en treft bij thuiskomst zijn vriendin en kindje niet aan Hij wil aangifte van vermissing doen en gaat naar de politie Die houdt hem direct aan wegens bedreiging De man staat hiervoor terecht bij de politierechter Tijdens de zitting zijn de fragmenten van de bedreiging op de geluidsopname onverstaanbaar waarna de politierechter de man vrijspreekt De man klaagt erover dat de politieambtenaar de bedreigingen geciteerd heeft in het proces verbaal De Nationale ombudsman stelt vast dat op de voor het onderzoek naar de klacht verbeterde versie van de geluidopname de bedreiging van de man redelijk duidelijk te horen is De ombudsman vindt het aannemelijk dat er tijdens de opname door de politie iets is misgegaan en ziet niet in welk belang de politieambtenaar met steeds consistente verklaringen over de vermeende bedreigingen heeft om de waarheid niet

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bedreiging%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 1 augustus 2012 2012 123 Man klaagt dat gemeente schriftelijke waarschuwing tot gebouwverbod direct heeft ingezet Man gaat naar een dienstencentrum van de gemeente Alkmaar om een identiteitskaart aan te vragen Hij vindt dat hij te lang moet wachten en de situatie escaleert De gemeente waarschuwt hem per brief dat hem de toegang tot het stadskantoor en dienstencentrum wordt ontzegd als hij zich nog een keer agressief gedraagt In het interne systeem wordt gesignaleerd dat de man alleen in het stadskantoor geholpen mag worden De ombudsman hoort de ambtenaren en een ooggetuige Hij stelt vast dat de man zich verbaal agressief heeft gedragen De gemeente heeft hem terecht gewaarschuwd Maar door in het interne systeem op te nemen dat de man alleen in het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gebouwverbod%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/167: Verzoeker ernstig verwond door beet van politiehond | Nationale ombudsman
  zich hevig verzetten tegen hun aanhouding hadden de vier politieambtenaren het druk met deze aanhoudingen 1 5 De hondengeleidster was intussen met de politiebus dichterbij gekomen Het publiek ging zich namelijk bemoeien met de aanhoudingen en kwam steeds dichterbij De sfeer was door de grote groep mensen waarvan een groot deel onder invloed van alcohol was zeer broeierig Er waren ongeveer veertig mensen Veel mensen stonden te schreeuwen richting de politie De politie had om assistentie gevraagd maar die was er nog niet Het publiek dat steeds dichterbij kwam waaronder verzoeker werd door de politieambtenaren gesommeerd om weg te gaan Omdat verzoeker daar niet aan voldeed kreeg hij een paar tikken met de wapenstok Verzoeker was uiteindelijk weggegaan en stond op enige afstand tussen het publiek De politieambtenaren waren intussen nog steeds bezig met de aanhoudingen 1 6 Omdat de sfeer erg broeierig was en de politieambtenaren een veilige werkruimte nodig hadden had de hondengeleidster de politiehond uit de politiebus gepakt Zij was samen met de politiehond en een collega tussen het publiek en haar andere vier collega s die nog bezig waren met de aanhoudingen gaan staan Met een soort minilinie probeerde zij samen met haar collega en de politiehond het publiek dat ongeveer zeven tot tien meter verder stond op afstand te houden Zij hield de politiehond aan een lijn van bijna twee meter zodat zij meer werkruimte kon creëren In geval van gevaar voor de openbare orde hield zij de politiehond meestal bij zijn halsband vast Echter omdat ze met zijn tweeën waren en er sprake was van een grote groep mensen die de aanhoudingen mogelijk zouden belemmeren besloot zij de hond aan een lijn van bijna twee meter te houden De dreigende werking was dan groter Haar collega en zij hadden verder fluoriserende hesjes aan zodat zij goed zichtbaar waren voor het publiek Bovendien was er voldoende straatverlichting De hondengeleidster kon het publiek namelijk ook goed zien 1 7 Verzoeker kwam plotseling uit het publiek lopen en wilde naar zijn vriend toe die werd aangehouden Uit zijn houding en manier van lopen maakte de hondengeleidster op dat hij wilde voorkomen dat zijn vriend werd aangehouden Ook kon zij door de wijze waarop verzoeker reageerde opmaken dat hij onder invloed van alcohol was Hoewel verzoekers zoon en een vriend hem nog probeerden tegen te houden rukte hij zich los en bleef hij met versnelde pas richting de politiehond lopen Zowel de hondengeleidster als haar collega vorderde verzoeker toen hij op ongeveer zes meter afstand was om weg te gaan en wees naar de richting waar hij naartoe moest gaan Daarbij waarschuwden zij hem tevens dat de politiehond anders zou worden ingezet Dit deden zij meerdere malen Desondanks bleef verzoeker doorlopen en nam hij terwijl hij eerder al met de wapenstok was geslagen het risico om door de politiehond te worden gebeten De hondengeleidster had voor zover zij nog wist niet het commando stellen gegeven De politiehond die acht jaar oud was en waarmee zij toen al vijf jaar werkte zou echter bijten als zij in linie stonden opgesteld en een omstander op hem af zou komen lopen Omdat verzoeker ondanks vorderingen en waarschuwingen recht op de politiehond afliep beet de politiehond hem in zijn onderbeen Verzoeker viel daarop meteen op de grond 1 8 De hondengeleidster liet weten dat er in dit geval geen alternatief was Als zij met de politiehond achteruit was gelopen of de hond naar haar toe had getrokken dan kon zij geen veilige werkruimte meer garanderen voor haar collega s die bezig waren met de aanhoudingen Veertig mensen die zij op afstand hield konden dan in de buurt komen en mogelijk de aanhoudingen belemmeren Het gebruik van pepperspray was evenmin een optie omdat de hond dan waarschijnlijk ook zou worden geraakt en in paniek zou kunnen raken Hij zou dan om zich heen kunnen bijten Ook kon zij verzoeker niet aanhouden omdat zij de hond bij zich had Haar collega kon verzoeker ook niet aanhouden omdat hij dan zelf het risico liep om door de politiehond gebeten te worden Als er geen groot en rumoerig publiek was dan lag het anders In dat geval was het voor de hondengeleidster mogelijk om de hond naar zich toe te trekken of met de hond achteruit te lopen 1 9 Kort nadat de politiehond verzoeker had gebeten en verzoeker op de grond viel sprong verzoekers zoon op de politiehond en begon aan de hond te trekken Hierdoor ging de politiehond harder en ongecontroleerd bijten waardoor verzoekers vlees werd losgetrokken en het letsel dus vrij ernstig was De hondengeleidster had zulk ernstig letsel nog niet eerder meegemaakt van deze specifieke politiehond ook niet na dit incident Normaal beet deze politiehond weliswaar vol in de huid maar zonder te trekken of te rukken waardoor hij geen hap uit het been beet Het bleef dan bij vier gaatjes in het been waardoor iemand wel pijn en last had maar die gingen na drie weken over 1 10 De hondengeleidster pakte verzoekers zoon meteen vast om hem van de hond af te krijgen Echter zodra zij hem onder de kin pakte beet hij haar in zijn vinger De collega van de hondengeleidster sloeg verzoekers zoon uiteindelijk met de wapenstok waardoor hij loskwam van de hond De hondengeleidster gaf toen het commando los aan de hond zodat de politiehond verzoekers been losliet Dit kon niet eerder omdat de situatie toen nog niet onder controle was en de politiehond mogelijk verzoekers zoon die op de hond lag zou bijten De politiehond luisterde altijd goed naar de hondengeleidster Zij trainde ook drie keer in de week met deze politiehond De politiehond kreeg verder elke twee jaar een certificaat aldus de hondengeleidster Visie politiechef 1 11 De politiechef achtte verzoekers klacht op advies van de klachtadviescommissie niet gegrond Hij was van mening dat het optreden van de politie professioneel en proportioneel was Er was volgens de politie sprake van een verstoring van de openbare orde De inzet van de politiehond als dreigmiddel was op

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/167 (2015-08-09)
  Open archived version from archive