archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  gevonden Rapport 25 februari 2010 2010 039 Verzoekster voelde zich niet goed en betrad daarom het gebouw van een maatschappelijke instelling Omdat ze pas na het weekend een afspraak had met een medewerkster van deze stichting werd zij verzocht om het pand te verlaten Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 28 januari 2010 2010 017 Verzoeker werd tijdens het afnemen van een ademanalyse op het politiebureau geslagen door een politieambtenaar Volgens verzoeker gaf de politieambtenaar hem een vuistslag tegen het hoofd omdat hij niet voldoende zou meewerken Lees verder Onderwerpen Politie Politie Rapport 27 januari 2010 2010 013 Verzoekers zoon ontving zak en kleedgeld van de gemeente ISD Bollenstreek en moest een Wajong uitkering aanvragen bij het UWV Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid sociale zaken en werkgelegenheid financiën volksgezondheid welzijn en sport Rapport 10 september 2009 2009 189 Na ontvangst van een beschikking op grond van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving verkeersvoorschriften WAHV maakte verzoeker binnen de wettelijke betaaltermijn via internetoverschrijving een te laag bedrag over Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 10 september 2009 2009 191 Na ontvangst van een beschikking op grond van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving verkeersvoorschriften WAHV maakte verzoeker binnen de wettelijke betaaltermijn via internetoverschrijving een te laag bedrag over Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 10 september 2009 2009 192 Na ontvangst van een beschikking op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften Wahv maakte verzoeker binnen de wettelijke betaaltermijn via internetover schrijving een te laag bedrag over Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 10 september 2009 2009 193 Na ontvangst van een beschikking op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften Wahv maakte verzoeker binnen de wettelijke betaaltermijn via internetoverschrijving een te laag bedrag over Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 30 juni 2009 2009 133 Een groep demonstranten die zichzelf aanduiden als de SEALS wilde in Den

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22waarschuwing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  meldingen van geluidsoverlast kwam de politie ter plaatse en gaf een waarschuwing aan de persoon die de voordeur opende Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 4 juli 2008 2008 115 Verzoeker liep op 1 januari 2006 rond 3 00 uur met een aantal vrienden buiten om zijn buurman 100 meter verderop een gelukkig Nieuwjaar te wensen Bij de telefooncel brandde een vuur en verzoeker zag drie ME bussen Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 13 november 2007 2007 253 Na afloop van de voetbalwedstrijd Roda JC Vitesse op 9 mei 2004 kwam het op een gegeven moment tot ongeregeldheden tussen de Roda supporters en ambtenaren van het regionale politiekorps Limburg Zuid hetgeen uiteindelijk mede tot de aanhouding van verzo Lees verder Onderwerpen Politie Politie Rapport 15 november 2007 2007 261 Verzoeker werd door het gerechtshof veroordeeld tot onder meer een geldboete Daarbij bepaalde het gerechtshof de vervangende hechtenis die verzoeker zou moeten ondergaan als hij de geldboete niet zou betalen Lees verder Onderwerpen justitie justitie justitie justitie Rapport 8 oktober 2007 2007 216 Op 3 april 2005 stond verzoeker een taxichauffeur van Noord Afrikaanse afkomst enige tijd stil op een trottoir met zijn taxi Twee politieambtenaren spraken hem hierop aan kondigden een bekeuring aan en vroegen hem om zijn papieren Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 15 maart 2006 2006 090 Verzoeker is op 21 april 2002 aanwezig geweest in het voetbalstadion Amsterdam Arena bij de voetbalwedstrijd Ajax FC Utrecht Lees verder Onderwerpen Politie Politie Rapport 6 april 2006 2006 125 Supportersrellen FC Den Bosch supporters mochten zelfstandig reizen naar de wedstrijd Vitesse FC Den Bosch en hun auto s parkeren op het terrein van Ohra Na de voetbalwedstrijd constateerden de supporters dat diverse auto s waren beschadigd Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 28 juni 2006 2006 235 Verzoekster klaagde erover dat politieambtenaren

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22waarschuwing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 55 resultaten gevonden Rapport 20 februari 2006 2006 063 Supportersrellen FC Den Bosch supporters mochten zelfstandig reizen naar de wedstrijd Vitesse FC Den Bosch en hun auto s parkeren op het terrein van Ohra Na de voetbalwedstrijd constateerden de supporters dat diverse auto s waren beschadigd Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 27 december 2005 2005 403 Verzoeker klaagde er onder meer over dat het college van burgemeester en wethouders hem bij brief van 26 juli 2004 had gewaarschuwd dat hem bij voortduring van door een medewerker van de gemeente op 1 juli 2004 als agressief en daarom als ongewenst erv Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 14 april 2005 2005 118 Verzoeker kent al jarenlang problemen met zijn buurman die een transportbedrijf heeft waarvoor hij een tankauto bezit Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 19 mei 2005 2005 147 Verzoekster is een V O F die houten artikelen verkoopt aan consumenten Lees verder Onderwerpen landbouw natuur en voedselkwaliteit Rapport 4 maart 2005 2005 060 De politie beschikte over informatie dat een rechts extremistische groepering zich zou verzamelen in een café te Den Haag en vanuit daar mogelijk een demonstratie zou gaan houden Lees verder Onderwerpen Politie Politie Pagination First page

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22waarschuwing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/029: Man klaagt over gebrek aan motivering voor opgelegd algeheel gebouwenverbod | Nationale ombudsman
  om door middel van een telefoontje met de heer Bo helderheid te creëren voor de heer B Toen bleek dat een bezwarenprocedure niet de meest geëigende weg was om het probleem van de heer B te bekijken en zo mogelijk op te lossen is in overleg met hem gekozen om het bezwaarschrift om te zetten in een klachtenprocedure De gemeente heeft daarmee kritisch naar het eigen functioneren gekeken vanuit het perspectief van de burger conform een brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer inzake de Innovatieagenda rechtsbestel zie Achtergrond onder 1 10 De heer B is slechts de verplichting opgelegd om zelf naar werk te blijven zoeken Enerzijds wil hij heel graag aan de slag maar anderzijds is het erg moeilijk om een baan of reïntegratietraject te vinden waarin hij past Dit was de reden dat de gemeente daar niet meer naar zocht In dat kader paste ook het besluit van 11 mei 2010 waar in staat dat de gemeente was opgehouden om zijn zoeken naar werk te ondersteunen De heer B is op 5 juli 2010 in persoon gehoord ten gemeentehuize Daarvan is geen verslag gemaakt Ook is gesproken met het bureauhoofd en met de betrokken consulent Tevens is het volledige uitkeringsdossier bestudeerd Daarna is op zijn klacht een besluit genomen In het besluit op de klacht is de situatie met betrekking tot de heer B gerecapituleerd om te dienen als toetsingskader voor de vraag of de gemeente behoorlijk zorgvuldig heeft gehandeld Het heeft namelijk weinig zin om in te gaan op de subjectieve stelling van de heer B inzake de competenties van de heer Bo zonder daarbij acht te slaan op de gehele gang van zaken aldus de gemeente Beoordeling ten aanzien van het omzetten van een bezwaarschrift naar een klacht 11 Het beginsel van fair play houdt voor overheidsinstanties in dat zij burgers de mogelijkheid geven hun procedurele kansen te benutten en daarbij zorgen voor een eerlijke gang van zaken Dit vereiste brengt met zich dat een overheidsinstantie een brief van een burger dient te interpreteren in het licht van de bedoeling van de opsteller ervan 12 Teneinde te voorkomen dat onzekerheid ontstaat over de vraag of de indiener van een bezwaarschrift het bezwaar handhaaft is voorgeschreven in artikel 6 21 van de Awb Achtergrond onder 2 dat de intrekking schriftelijk moet geschieden Alleen als de intrekking tijdens de hoorzitting plaats vindt kan met een mondelinge mededeling worden volstaan omdat er dan van mag worden uitgegaan dat daarvan in het verslag melding zal worden gemaakt De SP Hulpdienst heeft namens de heer B een bezwaarschrift ingediend De heer B heeft dat aan het einde van een gesprek echter zelf ingetrokken en heeft er mee ingestemd dat het bezwaarschrift zou worden afgehandeld als klacht Dit werd schriftelijk bevestigd aan zowel de heer B als aan de SP Hulpdienst Beiden hebben daarop niet gereageerd Daarmee is op een correcte wijze invulling gegeven aan het gestelde in de Awb Verder is er geen sprake van intrekking waarna er geen procedure meer resteert maar eerder van een omwisseling van de ene bezwaar procedure naar de andere klacht procedure 13 De Hulpdienst is weliswaar geen advocatenkantoor maar kan wel worden aangemerkt als een beroepsmatig rechtsbijstandsverlener De Nationale ombudsman heeft daarbij in ogenschouw genomen dat de Hulpdienst deel uit maakt van een landelijk erkende politieke partij beschikt over een bezoeklocatie met spreekuur medewerkers briefpapier eigen telefoon fax internet en e mail De onderzochte gedraging is dan ook behoorlijk Beoordeling ten aanzien van niet op de juiste wijze behandelen van de klacht 14 Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid alle informatie die van belang is om een weloverwogen beslissing te nemen verzamelt Dit betekent dat de overheid actief informatie verwerft en deze informatie toetst door middel van wederhoor bij de burger 15 De gemeente is afdoende ingegaan op de klachten van de heer B over het gebrek aan de re integratieactiviteiten van en de dienstverlening door een medewerker van de Afdeling WS Wel constateert de Nationale ombudsman tekortkomingen in het volgen van de klachtprocedure Ingevolge artikel 9 10 eerste lid van de Awb dient behoudens hier niet aan de orde zijnde situaties de overheidsinstantie de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te stellen te worden gehoord Van het horen wordt een verslag gemaakt zie Achtergrond onder 2 Blijkens de Memorie van Toelichting bij artikel 9 10 Awb zie Achtergrond onder 3 vormt de hoorplicht een essentieel onderdeel van de schriftelijke klachtprocedure en wordt het horen om verschillende redenen van belang geacht Zo kan door uitwisseling van informatie en wederzijdse inzichten tijdens het horen een belangrijke doelstelling van de klachtprocedure worden bewerkstelligd ook als de klager geen gelijk krijgt te weten herstel van geschonden vertrouwen in het bestuur Anders dan bij de bezwaarschriftprocedure is telefonisch horen in een klachtprocedure niet zonder meer uitgesloten Dit wordt echter alleen mogelijk geacht als er in overleg met de klager toe wordt besloten 16 De gemeente schrijft in haar klachtafdoeningsbrief dat de heer B telefonisch is gehoord Daarvan is geen verslag gemaakt noch van de door de gemeente gestelde later houden hoorzitting ten gemeentehuize Gelet daarop houdt de Nationale ombudsman het erop dat de heer B alleen telefonisch is gehoord 17 Gelet op bovenvermelde doelstellingen van het horen had het op de weg van de gemeente gelegen om pas na het navragen bij het bureauhoofd en de betrokken consulent en bestudering van het uitkeringsdossier de heer B in de gelegenheid te stellen daarop te reageren in een hoorzitting in persoon dan wel na overleg met hem telefonisch Nu dat niet is gebeurd is de onderzochte gedraging op dit punt dan ook niet behoorlijk I I Bevindingen ten aanzien van het voor onbepaalde tijd een algeheel gebouwenverbod opleggen 18 Bij brief van 23 december 2009 verbood de burgemeester de heer B voor een periode van zes maanden de toegang tot alle gemeentelijke gebouwen Hij zou zich op 23 december 2009 tegenover een medewerker van de Afdeling WS dreigend hebben uitgelaten Hij zou tijdens een telefonisch onderhoud met de heer Bo onder andere hebben gezegd dat als hij tijdens een gepland gesprek geen geld zou krijgen hij hem over de tafel zou trekken en hem eens flink aan zijn oren zou trekken Ook herinnerde hij de heer Bo aan zijn uitspraak uit een eerder gesprek waarin hij had verklaard in het Vreemdelingenlegioen te hebben gezeten Bij brief van 4 augustus 2010 verbood de burgemeester de heer B voor onbepaalde tijd de toegang tot alle gemeentelijke gebouwen De heer B zou zich op 2 augustus 2010 tegenover ambtenaren van de Afdeling WS beledigend en of dreigend hebben uitgelaten Hij had ten overstaan van een medewerker lakend en op schofferende wijze over medewerkers gesproken en dreigementen uitgesproken Het was bovendien niet de eerste keer dat hij zich onacceptabel had gedragen In beide brieven schreef de gemeente dat zij dit gedrag niet aanvaardbaar vond Ambtenaren en bestuurders hadden er recht op om hun werk in een veilige omgeving zonder bedreigingen en beledigingen te kunnen verrichten Indien de heer B in een gemeentelijk gebouw wilde zijn diende hij van tevoren telefonisch een afspraak te maken zodat maatregelen worden genomen om hem te ontvangen In een rapportage van de gemeente staat vermeld dat de heer B psychisch flink beperkt is Hij heeft agressieproblemen hij kan niet tegen gezag en heeft volgens eigen zeggen een IQ van 168 Geen enkele uitstroomconsulent wil hem in traject De rapporteur heeft voor de heer B een uitgebreid psychologisch onderzoek aangevraagd om dit bevestigd te krijgen Naar aanleiding van een bezwaarschrift schreef de gemeente de advocaat van de heer B dat de gemeente het voornemen had de heer B telefonisch te horen Als uitzondering op het gebouwenverbod heeft de gemeente hem een aantal keren uitgenodigd voor het bijwonen van hoorzittingen Medewerkers van de gemeente voelden zich echter daarbij in toenemende mate niet veilig wat reden was om de heer B telefonisch te horen Standpunt gemeente 19 De eerste dreiging met fysiek geweld zo stelt de gemeente was kracht bijgezet met de mededeling dat hij gedurende lange tijd in het Vreemdelingenlegioen had gediend Niettegenstaande het duidelijke signaal in de vorm van een tijdelijk gebouwenverbod ging hij opnieuw in de fout Daarop zag de gemeente geen andere mogelijkheid meer dan hem een gebouwverbod op te leggen voor onbepaalde tijd Het gedrag van de heer B was namelijk te herleiden tot zijn persoonlijkheidsstructuur De gemeente verwachtte niet dat die binnen afzienbare tijd zou veranderen De situatie kwam er kortgezegd op neer dat hij zichzelf in problemen bracht omdat hij zijn eigen kunde en kunnen schromelijk overschat Vervolgens eiste hij dat anderen die problemen subiet voor hem zouden oplossen volgens zijn aanwijzingen en als die anderen daarvoor pasten ging hij over tot het uiten van bedreigingen met fysiek geweld De burgemeester was verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn ambtenaren en die vond hij belangrijker dan de rechten van de heer B met name als hij deze maatregelen door zijn eigen gedrag over zich had afgeroepen De proportionaliteit was daarbij zijns inziens niet in het geding Dat het verbod zich zou uitstrekken tot alle gemeentelijke gebouwen was het gevolg van het feit dat de agressie zich niet tegen een specifieke persoon of afdeling richt maar tegen eenieder die met de onwillige gemeente in verband kan worden gebracht Overigens was het verbod niet absoluut Als de heer B in een gemeentelijk gebouw moest zijn behoefde hij slechts van tevoren contact op te nemen De gemeente kon dan maatregelen nemen om hem in een beveiligde omgeving te ontvangen De heer B luistert slecht naar wat anderen zeggen zet meteen een grote mond op In combinatie met zijn postuur en arbeidsverleden in het Vreemdelingenlegioen wordt dat al snel als bedreigend ervaren wat ook de reden was dat zijn consulent aangifte had gedaan In dat licht is de heer B een cursus agressiebeheersing aangeboden maar die heeft hij afgewezen Op basis van het gemeentelijke Incidentenbeleid en Agressieprotocol Achtergrond onder 4 en 5 gaat de gemeente niet zo maar ertoe over om iemand de toegang tot de gemeentelijke kantoren te ontzeggen Er is sprake van een staffeling van maatregelen die verschilt naar gelang de aard en de ernst van de agressie waarschuwing gesprek tijdelijk toegangsverbod blijvend gebouwverbod In specifieke gevallen kunnen stappen worden overgeslagen als het gedrag van een cliënt daartoe aanleiding geeft Het blijvend gebouwverbod is geen sanctie want de dienstverlening blijft op afspraak beschikbaar maar een veiligheidsmaatregel In het kader van de Arbowetgeving moet de gemeente ervoor zorgen dat ambtenaren hun werk veilig kunnen doen Daar horen ook maatregelen bij die moeten voorkomen dat een agressor onaangekondigd aan het bureau van een ambtenaar staat Er is geen onafhankelijk en deskundig onderzoek gedaan naar de persoonlijkheidsstructuur van de heer B omdat dingen zo evident zijn dat ze ook zonder dat soort onderzoeken vastgesteld kunnen worden In het kader van een bezwaarschriftprocedure is de heer B op 5 augustus 2011 gehoord door de heer Q Deze heeft het gesprek met de heer B als buitengewoon onprettig ervaren Tegenover hem zat iemand die ternauwernood in slaagde om zijn woede te beteugelen wat ook als er uiteindelijk niets gebeurt als bedreigend kan worden ervaren Voor de gemeente bevestigt zulks de noodzaak van het voortdurende gebouwenverbod De gesprekken die na de oplegging van het gebouwverbod zijn gehouden hebben steeds op afspraak plaatsgevonden in daarvoor geschikte ruimtes waar bijvoorbeeld een alarmknop is gemonteerd en de opstelling van het meubilair zo is gekozen dat de ambtenaar kan vluchten Ook worden buiten het zicht van cliënt en dus ook van zijn advocaat beveiligingsmedewerkers achter de hand gehouden Ondanks de begeleiding van de advocaat is een bezoek van de heer B als niet prettig ervaren Gelet op het ontbreken van enig perspectief op verbetering is het gebouwverbod vooralsnog voor onbepaalde tijd Een herziening van dat verbod is overigens altijd mogelijk maar daar moet dan wel een aanleiding toe bestaan aldus de gemeente Standpunt van de advocaat van de heer B 20 De heer B ontkent dat hij zich op 2 augustus 2010 tegenover ambtenaren beledigend en of dreigend heeft uitgelaten Hij betwist dat er sprake is van intimidatie en agressie De gemeente c q haar medewerkers heeft geen aangifte gedaan van bedreiging Hij heeft niet onrechtmatig jegens de ambtenaren gehandeld Hij is van mening dat een gebouwenverbod voor alle gemeentelijke gebouwen voor onbepaalde tijd een ernstige inbreuk maakt op zijn grondrecht voor vrijheid van verplaatsing ex artikel 2 lid 1 van het vierde protocol van het EVRM Achtergrond onder 6 Als er al een grondslag is voor een gebouwontzegging dan diende de reikwijdte van dit verbod te worden beperkt bijvoorbeeld tot de directe omgeving van het stadskantoor Het verbod voor onbepaalde tijd voor alle gebouwen is onredelijk en onrechtmatig en in strijd met het proportionaliteitsbeginsel Hij had zich in verband met een schuldenproblematiek gewend tot het centraal loket schuldhulpverlening Hij kon daar door dit gebouwenverbod geen afspraak maken De heer B begrijpt dat de burgemeester de veiligheid van zijn ambtenaren belangrijk vindt maar hij heeft nimmer de intentie gehad die veiligheid in gevaar te brengen De heer Bo was nog steeds de bijstandsconsulent van de heer B Als hij de veiligheid van de heer Bo in gevaar zou hebben gebracht vraagt de heer B zich af waarom de heer Bo wel de vaste bijstandsconsulent blijft De hoorzitting in het kader van een bezwarenprocedure waar de heer B samen met zijn gemachtigde op het gemeentelijk stadskantoor verscheen was goed verlopen De niet nader gemotiveerde stelling dat er sprake zou zijn van beledigend en of bedreigend gedrag is onvoldoende om hem voor onbepaalde tijd een algeheel gebouwenverbod op te leggen Het had op de weg van de gemeente gelegen om te onderzoeken of er een reden was om een andere bijstandsconsulent aan te wijzen zodat de communicatie tussen de heer B en de gemeente in ieder geval voor de toekomst beter verloopt Nimmer is door de gemeente een onderzoek is gedaan naar zijn persoonlijkheidsstructuur De gemeente is te kort geschoten in de verplichting alle relevante feiten te achterhalen en te onderzoeken alvorens te beslissen tot het algehele gebouwenverbod voor een onbepaalde tijd De gemeente toont niet aan dat in dit geval het incidentenbeleid agressieprotocol is gevolgd Daarvan worden in ieder geval geen stukken overgelegd De heer B heeft geen officiële waarschuwing gehad evenmin een ordegesprek Hem is direct een gebouwenverbod opgelegd De gemeente legt niet uit wat zo evident was dat in dit geval zonder nader onderzoek een gebouwenverbod voor onbepaalde tijd voor alle gebouwen diende te gelden Is het grote postuur van de heer B daarvoor voldoende zo vraagt de advocaat zich af Verschillende keren dat de heer B met zijn advocaat in gebouwen van de gemeente was geweest hoorzitting gesprek schuldhulpverlening heeft dit nimmer voor problemen gezorgd Geen enkele keer zijn dreigementen geuit of heeft de heer B zich agressief opgesteld Er is geen beveiliging ingeschakeld Nu pas geeft de gemeente aan dat zij in verband met de veiligheid de hoorzitting enkel telefonisch wil laten plaatsvinden Dit is overigens ook weer in strijd met de brief van de burgemeester waarin wordt vermeld dat de heer B vooraf contact moet opnemen als hij een gebouw wil betreden Dat de heer B tijdens een telefonisch onderhoud zou hebben gezegd dat hij de medewerker over de tafel zou trekken en hem eens flink aan zijn oren zou trekken en hem eraan heeft herinnerd dat hij in het Vreemdelingenlegioen heeft gezeten kan worden gekwalificeerd als telefonische agressie Bij telefonische agressie kan indien de waarschuwing de waarschuwingsbrief en of het ordegesprek geen effect hebben gehad aan de agressor een telefoonverbod worden opgelegd In dit geval zijn geen van deze middelen ingezet Aan cliënt is direct een gebouwenverbod opgelegd Als alle voorgaande stappen bij telefonische agressie zouden kunnen worden overgeslagen dan komt men nog niet toe aan een gebouwenverbod Niet is immers gesteld dat er sprake is van recidive of stalking en evenmin van ernstige bedreiging Van gedrag als genoemd in het agressieprotocol om meteen een gebouwenverbod op te leggen is geen sprake geweest Volgens het agressieprotocol informeert de medewerker het bureauhoofd bij telefonische agressie en stelt de betrokken medewerker een rapport onacceptabel gedrag op Ook dat is in dit geval niet gebeurd In de brief van 4 augustus 2010 wordt niet specifiek genoemd wat de heer B heeft gezegd wat zou kunnen worden aangemerkt als verbale agressie Er is geen rapport onacceptabel gedrag gemaakt althans dat zit niet bij de stukken Ook staat niet in die brief dat de gemeente het gesprek heeft beëindigd en dat het bureauhoofd is geïnformeerd De gemeente heeft niet gesteld evenmin aangetoond dat het in dit geval zou gaan om ernstige strafbare bedreigingen of intimidatie Een ordegesprek heeft niet plaatsgevonden Evenmin heeft de heer B een waarschuwingsbrief gekregen Ook bij verbale agressie tijdens een persoonlijk onderhoud is een gebouwenverbod voor onbepaalde duur niet aan de orde In het beleid staat niet specifiek dat er van het beleid protocol kan worden afgeweken of dat stappen kunnen worden overgeslagen Naast het feit dat de gemeente niet specifiek aangeeft waarop dit standpunt wordt gebaseerd geeft de gemeente ook niet aan welk gedrag in casu ervoor heeft gezorgd dat er stappen zijn overgeslagen De gemeente betwist niet de stelling van de advocaat dat er diverse gesprekken hebben plaatsgevonden en dat die gesprekken goed normaal zijn verlopen De heer B betwist dat het niet prettig ervaren voldoende is om hoorzittingen telefonisch te laten plaatsvinden De hoorzitting met de heer Q heeft plaatsgevonden zonder agressie intimidatie beledigingen bedreigingen of anderszins Na de hoorzitting vroeg de heer Q nog bij de heer B naar zijn verleden bij het Vreemdelingenlegioen Hij heeft op een nette manier aangegeven dat hij daar liever niet over praat Hij heeft de heer Q een hand gegeven toen hij de hoorzittingsruimte verliet Niet is aangegeven waarom andere maatregelen onvoldoende waren om én de veiligheid te garanderen én om de hoorzitting te laten doorgaan op een normale niet telefonische manier Daarbij dient tevens te worden opgemerkt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/029 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 5 maart 2012 2012 029 Man klaagt over gebrek aan motivering voor opgelegd algeheel gebouwenverbod Bijstandsgerechtigde uit Heerlen wordt door de gemeente niet meer begeleid naar werk De man reageert beledigend en agressief en krijgt een gebouwenverbod voor onbepaalde tijd De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de man dat verbod kreeg Hij doet de aanbeveling het verbod dat inmiddels anderhalf jaar geldt per direct op te heffen Lees verder Onderwerpen gebouwenverbod bedreiging gemeente rapport onacceptabel gedrag agressieprotocol aangifte motivering gemeente Video 22 november 2011 Column Rode kaart Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen geweld gebouwenverbod aanhouding mishandeling Rapport 1 augustus 2012 2012 123 Man klaagt dat gemeente schriftelijke waarschuwing tot gebouwverbod direct heeft ingezet Man gaat naar een dienstencentrum van de gemeente Alkmaar om een identiteitskaart aan te vragen Hij vindt dat hij te lang moet wachten en de situatie escaleert De gemeente waarschuwt hem per brief dat hem de toegang tot het stadskantoor en dienstencentrum wordt ontzegd als hij zich nog een keer agressief gedraagt In het interne systeem wordt gesignaleerd dat de man alleen in het stadskantoor geholpen mag worden De ombudsman hoort de ambtenaren en een ooggetuige Hij stelt vast dat de man zich verbaal agressief heeft gedragen De gemeente heeft hem terecht

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gebouwenverbod%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Vind hier nieuws rapporten en meer over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 5 maart 2012 2012 029 Man klaagt over gebrek aan motivering voor opgelegd algeheel gebouwenverbod Bijstandsgerechtigde uit Heerlen wordt door de gemeente niet meer begeleid naar werk De man reageert beledigend en agressief en krijgt een gebouwenverbod voor onbepaalde tijd De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de man dat verbod kreeg Hij doet de aanbeveling het verbod dat inmiddels anderhalf jaar geldt per direct op te heffen Lees verder Onderwerpen gebouwenverbod bedreiging gemeente rapport onacceptabel gedrag

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22rapport+onacceptabel+gedrag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2011/219: Man klaagt over beschuldiging gemeente over agressief gedrag | Nationale ombudsman
  te praten schreeuwen en dingen ook op mij betrekken ik weigerde te helpen enz Daarna ging mijn telefoon en meneer nam op en smeet hem neer Ik heb hier mijn grens aangegeven en gezegd dat ik op deze manier niet verder wilde praten en dat daar de deur is Hierop begon meneer te schreeuwen en te dreigen dat hij hier de kassa open zou breken of dure spullen mee zou nemen Hierop liep hij naar de tv vlakbij de keuken en begon daaraan te trekken en te morrelen Toen hij zei dat hij de tv eraf zou slopen en daarheen liep heb ik gewaarschuwd dat we de bodes en de politie zouden bellen De bode is erbij gekomen om de mensen wat te kalmeren en meneer ervan te weerhouden de tv af te breken Zienswijze van de heer B De heer B geeft aan dat in zijn beleving het volgende zich heeft afgespeeld Op zijn vraag aan de baliemedewerkster waar zijn uitkering bleef werd geantwoord te wachten tot morgen en de consulent te bellen Hij vertelde dat hij daar niet op kan wachten en dat hij graag direct een oplossing wilde Zijn vraag of de afdeling misschien gebeld kon worden werd beantwoord met nee Na nogmaals te hebben gevraagd werd geantwoord de afdeling neemt waarschijnlijk toch niet op dus had het geen zin om te proberen Na zijn vraag om het toch te willen proberen was er contact tussen de baliemedewerkster en de afdeling Er werd meegedeeld dat zij stukken te laat hadden ingeleverd en dat de betaling meegenomen zou worden met de betalingen van 11 augustus en dat hij het daar bij moest laten De heer B gaf daarop aan dat dat geen optie was en dat de fout bij de afdeling lag Meegedeeld werd dat de heer B de oplossing van het probleem niet bij de gemeente diende te zoeken Die kon namelijk niets meer betekenen Geadviseerd werd de oplossing te zoeken bij anderen familie of vrienden De heer B accepteerde dit antwoord niet en wilde direct een oplossing van de afdeling Hierop kreeg hij alleen nog maar te horen dat hij moest wachten tot de volgende week en dat de gemeente geen medewerking meer wilde verlenen De heer B gaf aan dat zij niet bij anderen een oplossing konden vragen en dat hij in dat geval maar een onderpand moest meenemen om toch aan geld voor levensonderhoud te komen Er werd meegedeeld dat de politie was gebeld omdat hij zich agressief had gedragen De bode arriveerde in de hal Er werd druk op hen ingepraat dat zij het gemeentehuis moesten verlaten De heer B en zijn vriendin weigerden dat omdat er nog steeds geen oplossing was voor het probleem De politie arriveerde en meldde direct dat zij geen idee hebben waarom zij gebeld waren want er ging compleet geen agressie van de heer B en zijn vriendin uit Er was verder ook niemand van de gemeente die zich meldde om aan de politie uit te leggen waarom

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/219 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  buitenland Remco is in 2005 in Bergen op Zoom getrouwd met zijn man Hans Sinds januari 2011 wonen ze in Spanje Lees verder Onderwerpen gemeente om huwelijksakte homohuwelijk staatssecretaris van veiligheid en justitie Rapport 26 januari 2010 2010 011 Verzoeker diende bij brief van 24 augustus 2007 bij de Pensioen en Uitkeringsraad PUR een aanvraag in voor een voorziening in het kader van de Wet uitkering vervolgingsslachtoffers 1940 1945 Wuv Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 28 juli 2011 2011 219 Man klaagt over beschuldiging gemeente over agressief gedrag Gemeente Smallingerland heeft de bijstandsuitkering van een gerechtigde bevroren omdat de man formulieren te laat had ingeleverd De man gaat naar het gemeentehuis om opheldering te vragen Daar wordt hem dit nogmaals meegedeeld en de man raakt geïrriteerd De volgende dag stuurt de gemeente hem een brief waarin staat dat de gegevens wel op tijd zijn ingeleverd en biedt excuses aan en maakt onmiddellijk een voorschot naar hem over Ook schrijft de gemeente dat hij zich agressief heeft gedragen De Nationale ombudsman vindt dat het gedrag van de man gelet op het agressieprotocol kan worden ervaren als bedreigend en daarmee als agressief Lees verder Onderwerpen bijstandsuitkering formulieren inlevertermijn agressie gemeente gemeente Rapport 24 augustus 2010 2010 233 De gemachtigde van verzoekers wendt zich tot de Belastingdienst omdat de administratie van verzoekers niet volledig was en het niet duidelijk was welke belastingschulden nog open stonden Ook vroeg hij naar een mogelijke betalingsregeling Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 12 februari 2010 2010 023 De verenigingen van verzoekers zoeken geregeld contact met het Ministerie van Buitenlandse Zaken Zij stellen vragen over de Toescheidingsovereenkomst met Suriname In dat kader voeren zij procedures tegen het ministerie Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken Nieuwsbericht 5 september 2006 Nederlanders in buitenland gedupeerd door slechte uitvoering zorgverzekeringswet Het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22formulieren%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive