archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Jaarverslag Feiten Cijfers Boeken en artikelen Werken bij Klacht over de Nationale ombudsman Leveranciers 36 278 klachten ontvangen in 2014 U bent hier Home Vind hier nieuws rapporten en meer over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 29 maart 2005 2005 089 Verzoekster klaagde er onder meer over dat het UWV traag en onzorgvuldig had gehandeld naar aanleiding van haar op 16 juni 2003 ingediende klacht Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Kunnen wij u helpen Aan het juiste adres Procedure Klacht indienen Vraag en antwoord Voorbeeldbrieven Folders en brochures Belafspraak maken Verhalen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22inlevertermijn%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  dat VGZ Zorgkantoor zich onvoldoende ingespannen heeft bij plaatsing zorginstelling Ouders van autistisch en verstandelijk gehandicapte zoon melden hun zoon aan voor dagbesteding in een zorginstelling De instelling weigert opname omdat de zoon agressief kan zijn en er nog geen geschikte medicatie voor hem is Het zorgkantoor VGZ vindt dat de instelling de zoon onterecht heeft geweigerd maar laat het daarbij als de instelling volhardt in de weigering Het zorgkantoor heeft naar het oordeel van de ombudsman verzuimd om de zorgweigering niet te accepteren en meer sturend op te treden Lees verder Onderwerpen vgz zorgkantoor zorginstelling dagbesteding autistisme verstandelijke beperking agressie volksgezondheid welzijn en sport Rapport 24 december 2013 2013 208 Man vindt melding over zijn functioneren op werk onvoldoende gemotiveerd Inkomensconsulent van de gemeente Heerlen klaagt dat zijn collega opleidingen en sociale veiligheid negatieve signalen over zijn functioneren heeft doorgegeven aan zijn leidinggevende zonder hem daarvan op de hoogte te stellen De Nationale ombudsman stelt vast dat de gemeente heeft verzuimd medewerkers informatie te geven over de gevolgen voor hen van het aanstellen van een medewerker opleidingen en sociale veiligheid namelijk het signaleren van veiligheidsrisico s bij individuele medewerkers Ook stelt hij dat het klachtrecht op gedragingen van ambtenaren met een adviserende taak van toepassing is Lees verder Onderwerpen gemeente hoor en werderhoor communicatie motivering arbeidsconflict cultuur hoor en wederhoor gemeente Column 31 augustus 2008 Machtsmisbruik Een politieagent mag overal en altijd gebruik maken van zijn bijzondere bevoegdheden Hij mag zelfs buiten werktijd iemand een bekeuring geven Lees verder Onderwerpen om bekeuring onderzoek overtreding aanrijding Rapport 28 januari 2010 2010 017 Verzoeker werd tijdens het afnemen van een ademanalyse op het politiebureau geslagen door een politieambtenaar Volgens verzoeker gaf de politieambtenaar hem een vuistslag tegen het hoofd omdat hij niet voldoende zou meewerken Lees verder Onderwerpen Politie Politie Nieuwsbericht

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22agressie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/202: Man klaagt over besluitvorming gemeente Enschede bij aanwijzen locatie voor dak-thuislozen | Nationale ombudsman
  dat de gemeente hem en de buurt het gevoel had gegeven dat hij wat in te brengen had maar dat de gemeente uiteindelijk is doorgedenderd met de eigen plannen Ook deed de gemeente volgens hem aan bliksemafleiding door hem erop te wijzen dat er bezwaar en beroep mogelijk zou zijn maar aangezien het hier politieke besluiten betrof was dat niet mogelijk Een voor verzoeker belangrijk punt was dat de wethouder duidelijk had toegezegd dat de opvang er niet zou komen als iedereen tegen was De gemeente had zijn klacht over die toezegging deels gegrond verklaard maar dat nam niet weg dat verzoeker deze gang van zaken aan het oordeel van de Nationale ombudsman een onafhankelijke derde wilde onderwerpen 11 Met verzoeker is besproken dat de Nationale ombudsman een politiek genomen besluit niet kan terugdraaien maar dat hij wel een oordeel kan uitspreken over de procedurele gang van zaken zoals in dit geval toegespitst op de wijze waarop de gemeente belanghebbenden heeft betrokken bij de besluitvorming over de aanwijzing van de locatie aan de Vlierstraat en of dit conform de spelregels uit het rapport we gooien het de inspraak in 2009 180 is gebeurd 12 In reactie op de klacht liet de gemeente het volgende weten De gemeente verwees naar haar eerdere klachtafdoening van 12 oktober 2011 waarin zij de klacht van verzoeker deels ongegrond en deels gegrond had verklaard 13 De gemeente zond als bijlage mee het raadsvoorstel en besluit van 5 april 2011 met 15 bijlagen zoals in dat voorstel aangegeven alsmede de klachtenregeling van de gemeente Uit die stukken komt voor zover van belang en samengevat het volgende naar voren 14 Het in deze gemeente op dit onderwerp gevoerde participatiebeleid komt erop neer dat het college van burgemeester en wethouders niet eerst een besluit neemt en dat vervolgens voor inspraak vrijgeeft maar eerst overlegt met betrokkenen en op grond daarvan een besluit neemt Er is dus sprake van een voorgenomen besluit dat na gesprekken in de wijk en buurt bekrachtigd danwel ingetrokken kan worden In de door de gemeente overgelegde notitie Procesgang aanwijzen locaties Van opvang naar wonen staat stap voor stap beschreven wat die procedure inhoudt De invulling van die procedure voor de locatie Vlierstraat heeft samengevat het volgende omvat Ná het bericht van de woningcorporatie dat de afspraken met de zittende bewoners waren gemaakt besloot het college op 30 november 2010 de locatie in gesprek te brengen Op 7 december 2010 werden 500 brieven daarover verspreid aan de buurtbewoners voorzien van informatiefolder uitnodiging van inloopavonden een reactieformulier en een antwoordenvelop Op 9 december 2010 was wethouder W aanwezig bij de wijkraadvergadering om te spreken met de wijkraad over het voorgenomen besluit Op 14 en 15 december 2010 werden twee inloopavonden georganiseerd waar respectievelijk 20 en 25 aanwezigen waren In de periode van 7 tot en met 20 december 2010 zijn vanuit de gemeente verschillende gesprekken gevoerd met buurtbewoners de plaatselijke ondernemers het nabije Bonhoeffer college en de ouderklankbordgroep van dat college Er waren 48 reactieformulieren teruggezonden Er is een handtekeningenactie gehouden en er werden 600 handtekeningen aangeboden aan de gemeente Op 23 december 2010 is er naar aanleiding daarvan een brief verspreid met aankondiging van een extra buurtbijeenkomst Met het Bonhoeffer de ouderklankbordgroep en de ondernemersvereniging zijn er begin januari 2011 nog extra gesprekken gevoerd Op 25 januari 2011 is er een extra bijeenkomst geweest voor buurtbewoners waar ongeveer 75 mensen bij aanwezig waren Op 14 maart 2011 was er een informele bijeenkomst met leden van de stadsdeelcommissie Zuid met tegenstanders van de plannen Na het verwerken van alle reacties en meningen zijn door de projectpartners een aantal aangepaste scenario s verkend die tegemoet zouden komen aan de geuite zorgen en bezwaren Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er 24 in plaats van 32 woningen worden gerealiseerd en dat de gemeenschappelijke entree in de meest oostelijke portiek van het gebouw het meest ver weg van het Bonhoeffer college wordt vormgegeven Verder zijn er met de politie afspraken gemaakt over verscherpt toezicht en wordt een omgevingsbeheer gestart waarbij afspraken worden gemaakt tussen gemeente politie het Bonhoeffer woningcorporatie Domijn Tactus verslavingszorg de ondernemersvereniging en een afvaardiging van omwonenden Na behandeling op 19 april 2011 in de stadsdeelcommissie Zuid in welke vergadering de nodige insprekers hun zorgen en bezwaren hadden geuit besloot de raad op 23 mei 2011 in te stemmen met het eerdere besluit van burgemeester en wethouders van 5 april 2011 Dit is in de buurt per brief kenbaar gemaakt op 25 mei 2011 Beoordeling 16 Burgerparticipatie omvat alle methoden om burgers bij gemeentelijk beleid te betrekken Het gaat daarbij zowel om de inbreng van burgers op het moment dat er nog beleidsruimte is als om de wettelijke inspraakprocedure Burgerparticipatie kent veel verschijningsvormen variërend van het verstrekken van informatie aan burgers het raadplegen van burgers het vragen van advies aan burgers burgers die samen met de gemeente beslissen tot de meest vergaande vorm burgers die zelf beslissen Ook de wettelijke inspraakprocedure is een vorm van burgerparticipatie Welke vorm een gemeente ook kiest de Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat er altijd sprake is van zorgvuldige en daarmee behoorlijke participatie 17 Voorts is van belang dat de Nationale ombudsman zich op het standpunt stelt dat een overheidsinstantie een onderzoek moet doen naar alle daarvoor in aanmerking komende belangen en die belangen tegen elkaar moet afwegen Dat brengt mee dat het ene belang soms zwaarder moet wegen dan een ander belang 18 Zoals hiervoor onder 11 beschreven is met verzoeker besproken dat de Nationale ombudsman een politiek genomen besluit niet kan beoordelen maar dat het onderzoek zich zou toespitsen op de wijze waarop de gemeente belanghebbenden heeft betrokken bij de besluitvorming over de aanwijzing van de locatie aan de Vlierstraat en of dit conform de spelregels uit het rapport we gooien het de inspraak in 2009 180 is gebeurd Beoordeeld wordt aldus of de gemeente op een behoorlijke wijze uitvoering heeft gegeven aan het bieden van participatie bij de totstandkoming van de besluitvorming 19 Het is een vereiste van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/202 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/023: Bewoners klagen over herinrichting straat door gemeente | Nationale ombudsman
  zeventien parkeerplaatsen verloren ten opzichte van de oude situatie Bewoners konden op de tweede informatieavond hun voorkeur aangeven De tweede variant bleek geen optie omdat bewoners van de even zijde niet bereid waren een deel van hun grond in gebruik te geven Vervolgens is een ieder gevraagd een voorkeur aan te geven tussen de twee andere varianten Vervolgens heeft de meerderheid de voorkeur uitgesproken voor de eerste variant Het college merkt op dat verzoeker ten onrechte stelt dat de derde variant de voorkeur had van de meerderheid van de bewoners Bij de belangenafweging voor de eerste variant is rekening gehouden met de rij en werkruimte voor hulpdiensten de bekende behoefte aan parkeerruimte de parkeerdruk in de nabije omgeving en de krappe beschikbare openbare ruimte De beste oplossing het iets verbreden van de openbare ruimte door het trottoir op te schuiven en op de grond van de tuineigenaren aan te leggen bleek niet haalbaar Daarom is de voorkeur komen te liggen op de volgend beste oplossing het laten vervallen van het trottoir aan de even zijde De derde optie het instellen van een parkeerverbod was niet wenselijk omdat de parkeerdruk op de overzijde en direct omliggende straten onaanvaardbaar zal toenemen en verwacht werd dat men alsnog aan de even zijde zou gaan parkeren door illegaal met twee wielen op het trottoir te gaan staan De politie heeft aangegeven niet in staat te zijn regelmatig te kunnen handhaven zodat feitelijk de effectieve rijruimte niet verandert Reactie verzoeker In reactie hierop stelde verzoeker dat een kleine reconstructie geen reden mag zijn om landelijk en gemeentelijk beleid niet van toepassing te verklaren of belanghebbenden de mogelijkheid te ontnemen beroep te kunnen doen op betrokken portefeuillehouders of formeel bezwaar te kunnen maken Daarnaast merkte hij onder verwijzing naar het verslag van de eerste avond op dat aangedragen alternatieven meteen zijn afgeschoten Zo is in elke groep alternatieve parkeerruimte besproken maar komt dat in de drie varianten van de tweede avond niet meer aan bod Of eenzijdig parkeren in combinatie met voldoende parkeerruimte elders op een overtuigende meerderheid kan rekenen is dus niet bekend Bovendien heeft de gemeente ook de mening van bewoners van het nabijgelegen plein mee laten wegen Dit vindt verzoeker bijzonder omdat deze bewoners wel parkeerbehoefte hebben maar geen groen willen opofferen voor eigen parkeergelegenheid Het college deelde de Nationale ombudsman in reactie mee dat de mogelijkheid om elders te parkeren wel degelijk is besproken De door de buurt aangedragen mogelijkheid om in de buurt gevestigde ondernemingen op te kopen en deze terreinen te gebruiken als parkeerterrein is wel onderzocht maar dit bleek financieel en praktisch niet haalbaar Over het aantal parkeerplaatsen Uit de van verzoeker ontvangen informatie maakte de Nationale ombudsman op dat de bewoners van de even zijde van de Beukstraat jaren geleden voor eigen kosten op het achterterrein van iedere woning twee garageboxen of parkeerplaatsen hebben gerealiseerd De Nationale ombudsman vroeg het college of het klopte dat er in de Beukstraat 36 woningen zijn en op het achter terrein van 17 woningen 35 parkeerplaatsen zijn gerealiseerd Ook is gevraagd naar eenzijdig parkeren in omliggende straten In reactie hierop gaf het college aan dat de bewoners van de oneven zijde geen parkeerplaatsen hebben op eigen terrein evenals enkele bewoners aan de even zijde Ook parkeren regelmatig bewoners van de even zijde hun auto in de Beukstraat en is er naar de mening van het college geen overcapaciteit aan parkeerplaatsen ontstaan Ook zouden er op het achterterrein geen 35 parkeerplaatsen zijn gerealiseerd en is het onjuist dat in de omliggende straten door zelfregulering slechts aan één zijde wordt geparkeerd Er is daar eenvoudigweg niet voldoende ruimte beschikbaar om legaal aan twee zijden te parkeren zonder de rijbaan te blokkeren Wel wordt regelmatig met twee wielen op trottoirs geparkeerd en verlangen de bewoners regelmatig oplossingen van de gemeente voor dit parkeerprobleem Verzoeker reageerde met de opmerking dat bewoners van de even zijde inderdaad meer dan voorheen parkeren op de openbare weg met name om de eigen woningen enigszins bereikbaar te houden Alhoewel er naar zijn mening wellicht sprake is van een verschil in interpretatie of inventarisatie blijft verzoeker van mening dat het laten vervallen van zeventien parkeerplaatsen in de derde variant al ruimschoots was opgevangen door jaren geleden parkeervoorzieningen te creëren op eigen grond Eventuele parkeerproblemen had de gemeente kunnen oplossen door invulling te geven aan het in het bestemmingsplan opgenomen streven tot het behoud en versterking van de achterterreinen ten behoeve van parkeren en parkeerboxen De toegang tot de woningen Door de nieuwe inrichting van de Beukstraat wordt de toegang van de voortuinen ernstig belemmerd Hierover heeft ook de Gehandicaptenraad Enschede zich tot het college gewend Op 19 juli 2011 heeft het college inhoudelijk gereageerd en een schets gegeven van de aanleiding voor de herinrichting en het doorlopen proces Omdat verder geen reactie is ontvangen gaat het college er van uit dat de vragen afdoende zijn beantwoord In reactie op de brief van het college herhaalt verzoeker zijn standpunt dat de gemeente onvoldoende heeft gedaan om de toegankelijkheid van de woningen voor met name rolstoelgebruikers te waarborgen Ook stelt verzoeker dat in de brief niet is ingegaan op alle door de Gehandicaptenraad aangedragen punten Is het beoogde doel bereikt Doel van de werkzaamheden in de Beukstraat en het Josinkmorsplein was de vervanging van de riolering Op verzoek van de hulpdiensten is tevens gekeken naar het beter bereikbaar maken van de Beukstraat Tijdens een bezoek ter plaatse heeft een medewerker van de Nationale ombudsman geconstateerd dat bewoners van de even zijde gebruik maken van de parkeergelegenheid op openbaar terrein om te voorkomen dat hun voortuinen door derden worden geblokkeerd Omdat de ruimte tussen de openbare weg en erfscheidingen zoals muurtjes hekjes e d beperkt is worden de auto s op enige afstand van de stoeprand geparkeerd Een en ander leidt ertoe dat de doorgang voor hulpdiensten wederom ernstig onder druk staat Ook de vuilophaaldienst zou naar zeggen van verzoeker al tegenover het dagblad TC Tubantia hebben aangegeven niet meer door de Beukstraat te

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/023 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  van de drempels en niet heeft onderzocht hoe de gemelde hinder weg te nemen was De ombudsman is het eens met de verzoekers en geeft de gemeente in overweging alsnog onderzoek te doen naar de trillingen Lees verder Onderwerpen gemeente trillingsoverlast geluidsoverlast verkeersdrempel Rapport 22 februari 2012 2012 023 Bewoners klagen over herinrichting straat door gemeente De gemeente Enschede heeft in de Beukstraat aan de even kant de stoep verwijderd waardoor tweezijdig geparkeerd kan worden Een bewoner klaagt dat de gemeente de voorkeur van de bewoners die tijdens informatieavonden zijn geuit heeft genegeerd De Nationale ombudsman heeft onderzocht of de gemeente de verschillende belangen tegen elkaar heeft afgewogen en dat de uitkomst hiervan redelijk is Hij vindt dat ook al heeft een meerderheid van de even kant zich uitgesproken van een alternatief de gemeente op behoorlijke wijze belangen van anderen autobezitters andere bewoners hulpdiensten heeft mee laten wegen Lees verder Onderwerpen herinrichting gemeente belangen gemeente Rapport 8 juli 2013 2013 083 Winkelier klaagt over beperkte inzet gemeente ter voorkoming uitlopen wegwerkzaamheden Winkeleigenaar uit Oirschot heeft omzetverlies omdat zijn winkel slecht bereikbaar is De gemeente is bezig met de herinrichting van het plein Het werk loopt door onvoorziene omstandigheden vertraging op De gemeente heeft toen er voor gekozen het afronden van het werk voor de deur van de winkel uit te stellen De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente bij de gemaakte keuzes meer rekening had moeten houden met de belangen van de winkeleigenaar De nadelige gevolgen zijn daarom in redelijkheid niet uitsluitend voor rekening van de winkeleigenaar te laten Lees verder Onderwerpen ondernemer renovatie wegwerkzaamheden herinrichting vertraging omzetverlies gemeente Rapport 4 oktober 2013 2013 141 Bewoner klaagt dat de gemeente zich niet houdt aan eerdergemaakte afspraken omtrent onderhoud groenstrook Inwoner van Moordrecht kijkt uit op een groenstrook en een sloot tussen de woningen en een sportveldencomplex Hij vindt dat de gemeente de groenstrook onvoldoende onderhoudt De gemeenteraad heeft een beheerplan vastgesteld dat leidt tot versobering van groenonderhoud De Nationale ombudsman vindt het redelijk dat de gemeente Zuidplas vanwege het beperkte beschikbare budget en gewijzigde inzichten over natuurlijk groenbeheer naar een andere werkwijze heeft gezocht Deze inwoner is door het gewijzigd beleid niet meer getroffen dan andere inwoners Lees verder Onderwerpen gemeente zuidplas moordrecht onderhoud schending afspraak groenbeheer gemeente Column 19 februari 2011 De onbereikbare Droomprins Bert van Leeuwen heeft een beddenspeciaalzaak in het centrum van Baarn Vanuit de wijde omtrek weten zijn klanten zijn winkel De Droomprins te vinden Lees verder Onderwerpen gemeente om ondernemer wegwerkzaamheden schade overlast Rapport 19 september 2011 2011 271 Onvoldoende transparantie naar belanghebbenden inzake grondgebruik tunneldak Inwoonster van Vlaardingen klaagt over de plannen voor de ondertunneling van de A4 tussen Delft en Schiedam Volgens het Ontwerp Tracébesluit van Rijkswaterstaat zou het tunneldak als groen gebied worden ingericht terwijl volgens een later door de gemeente Schiedam ontwikkeld plan er sportvelden zouden komen De Nationale ombudsman vindt dat Rijkswaterstaat niets te verwijten valt Hij begrijpt dat het voor de vrouw vervelend is dat de gemeente een alternatief

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22herinrichting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2011/292: Inzage dossier wijkzorgteam onmogelijk na vernietiging dossier | Nationale ombudsman
  rapporten staan vermeld Zij kan dit niet meer rechtzetten bijvoorbeeld omdat haar dossier bij de gemeente Enschede is vernietigd Een eventueel onderzoek door de Nationale ombudsman zou het beeld over haar kunnen nuanceren Onderwerp van onderzoek Bij de opening van het onderzoek is het college van burgemeester en wethouders gevraagd wat het werkproces van het wijkzorgteam inhoudt en hoe dit zich verhoudt tot de verplichting dossiers een bepaalde tijd te bewaren In zijn reactie schreef het college dat het wijkzorgteam de cliënt schriftelijk op de hoogte brengt als zijn situatie onder de regie van het team valt Als dit niet het geval is is de aanmeldende organisatie verantwoordelijk om de cliënt te informeren De in het Vangnet informatie signalerings systeem VIS2 reeds vastgelegde informatie wordt binnen twee weken nadat is beslist dat de casus niet onder de regie van het team gaat vallen verwijderd Het signaleringssysteem is door de gemeente op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens Tevens schreef het college dat voor het bewaren van stukken de Wet bescherming persoonsgegevens uitgangspunt is en in het bijzonder het bepaalde in artikel 10 dat gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt Omdat het wijkzorgteam had besloten de casus van verzoekster niet door het team te laten behandelen werd het niet noodzakelijk geacht haar gegevens nog langer te bewaren en is overgegaan tot verwijdering van het digitale dossier Ook de papieren uitdraai welke was aangemaakt na het verzoek om haar dossier in te mogen zien is vernietigd toen verzoekster geen gebruik had gemaakt van de uitnodiging voor een gesprek op 17 augustus 2009 Nadere reactie verzoekster Naar aanleiding van de reactie van het college schreef verzoekster in haar brief van 21 augustus 2011 onder meer Wat mij vooral heel angstig heeft gemaakt is dat ik mij heb moeten maar niet kunnen verdedigen tegen onjuiste aannames gewoonweg omdat ik niet eens op de hoogte was van de aanmelding bij een zogenaamd wijkzorgteam ik wist niet eens wat het was De informatie was reeds opgenomen in een raadsrapport zonder dat ik wist of kon achterhalen wie deze informatie verstrekt had E e a heeft het leven in Nederland voor mij zeer onveilig en onberekenbaar gemaakt Mijn vertrouwen is zeer ernstig beschadigd ik ben hier ernstig door getraumatiseerd De gevolgen voor mijn gezin zijn desastreus geweest Deze verwijzing voor de klachtbehandeling naar de Nationale ombudsman N o is een wassen neus gebleken nu de gemeente haar dossier m b t mijn aanmelding bij het wijkzorgteam heeft vernietigd lopende het onderzoek van de Nationale ombudsman Hiermee wordt elke mogelijkheid tot gedegen onderzoek ontnomen immers de feiten zijn niet meer boven water te krijgen Verder stelt de gemeente dat ze mij de gelegenheid heeft gegeven om het dossier in te zien Echter ik heb hier in het geheel niet toe verzocht en hoewel dit later eventueel een mogelijke wens van mij zou kunnen zijn geweest was op het op dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/292 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 5 oktober 2011 2011 292 Inzage dossier wijkzorgteam onmogelijk na vernietiging dossier Inwoonster van Enschede klaagt dat de gemeente haar geen inzage wil geven in het dossier dat het wijkzorgteam van haar heeft Op basis van een onderzoek van de Raad van de Kinderbescherming is haar gebleken dat er een aanmelding bij het wijkzorgteam is gedaan Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is gebleken dat de gemeente een redelijke afweging heeft gemaakt door het dossier van de vrouw te vernietigen toen er geen reden was voor verdere behandeling Wel maakt hij de opmerking dat de gemeente nadrukkelijk de regie moet voeren om ervoor te zorgen dat signaleringen bij andere instellingen die op de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22wijkzorgteam%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  vormde voor het welzijn van de kinderen Toen dit foutieve gegeven werd gecombineerd met andere normaliter niet alarmerende gegevens ontstond de indruk bij alle betrokken instanties dat de kinderen uit huis moesten De Nationale ombudsman vindt dat de RvdK geen open houding heeft aangenomen naar de ouders maar steeds bevestiging heeft gezocht van het standpunt van BJZ Hij doet de aanbeveling dat alle ketenpartners zich naar aanleiding van dit rapport bezinnen op de gevolgde werkwijze en na te denken over het voorkomen van deze situaties Ook vindt hij dat de ouders passende excuses moeten worden aangeboden Lees verder Onderwerpen uithuisplaatsing raad voor de kinderbescherming rvdk bureau jeugdzorg bjz partijdigheid schoolverzuim mishandeling psychiatrische problematiek ontwikkelingsachterstand veiligheid en justitie Rapport 8 juni 2012 2012 097 Grootouders klagen dat valse beschuldiging na erkenning in rapport RvK is blijven staan Grootouders zijn pleegouders voor hun kleinkind omdat hun dochter niet in staat is om het kind op te voeden Zij woont zelf in een opvangcentrum De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek of er voor de baby een kinderbeschermingsmaatregel nodig is De Raad ontvangt o a informatie via de Stichting waar de moeder verblijft over de opa De gootouders zijn het niet eens zijn met de inhoud van het rapport van de Raad op dit punt Na hun klacht corrigeert de Raad de feitelijke onjuistheden De Nationale ombudsman vindt dat de belangen van de grootouders zijn geschaad omdat de Raad in het rapport niet duidelijk maakt welke waarde ze hechten voor hun conclusie aan de feiten Wel vindt hij dat de Raad op andere punten zoals het opnemen van informatie en de weergave van de informatie goed heeft gehandeld Hij doet de Raad de aanbeveling om met de grootouders over de conclusies van het raadsrapport te praten Lees verder Onderwerpen raad voor de kinderbescherming

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22raad+voor+de+kinderbescherming+%28rvdk%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive