archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/041 Gemeente Hellendoorn had alle straatbewoners moeten vragen om mening over aanleg parkeerplaatsen | Nationale ombudsman
  volgens hem niet om het verzamelen van een meerderheid aan handtekeningen maar om een overleg waarbij belanghebbenden worden gehoord en waar een acceptabele en veilige oplossing wordt gecreëerd waarover is nagedacht en die voldoet aan de voorschriften en wettelijke eisen De heer S is van mening is dat de gemeente hierin nu het voortouw moet nemen om de door haar ontstane situatie te begeleiden en tot een goed einde te brengen Het college wordt gevraagd alle bewoners van de straat te informeren en hun een mogelijkheid tot inspraak te geven zodat men gezamenlijk kan nadenken over een acceptabele oplossing Daarbij worden een aantal overwegingen meegegeven over onder andere de beperkte ruimte de bereikbaarheid van de hulpdiensten de mogelijkheden om elders extra plaatsen te creëren de functie van het woonerf en het feit dat de heer S zelf heeft geïnvesteerd door op zijn eigen erf een extra parkeerplaats te creëren om de parkeerdruk in de straat te ontlasten Wat was de nadere reactie van de gemeente Bij brief van 12 mei 2014 informeerde de gemeente de bewoners over de verdere werkzaamheden Allereerst worden excuses aangeboden voor het feit dat de bewoners niet vooraf in kennis zijn gesteld van de werkzaamheden Vervolgens wordt aangegeven dat naar aanleiding van het coalitieakkoord in 2010 er in Hellendoorn Kruidenwijk en Nijverdal in de zomer van 2012 een parkeeronderzoek is gehouden om in beeld te brengen waar sprake is van een hoge parkeerdruk en om te onderzoeken waar in bestaande wijken de parkeergelegenheid verbeterd kan worden In januari 2013 heeft het college besloten om in straten met een hoge parkeerdruk de eventuele mogelijkheden te benutten om daar iets aan te doen In de straat waar verzoeker woont is al jaren sprake van een hoge parkeerdruk Vanuit die opdracht is door beide opzichters besloten om een deel van het groen op te offeren voor twee parkeerplaatsen en is een start gemaakt met de uitvoering Aangegeven wordt dat de gemeente altijd een afweging zal maken waarbij het algemeen belang boven het individueel belang wordt gesteld Daarbij kan men helaas niet iedereen tevreden stellen Vanuit het gemeentelijk beleid om de parkeerdruk waar mogelijk te verminderen heeft dit algemene belang de doorslag gegeven en is besloten om op korte termijn de parkeervakken aan te leggen De parkeervakken kunnen weliswaar niet de optimale afmeting krijgen maar gelet op de woonerffunctie acht de gemeente dat geen enkel probleem Daarnaast was de norm voor parkeervakken ten tijde van de aanleg van de wijk ook anders Tevens wordt aangegeven dat er door de aanleg geen speelruimte voor kinderen verdwijnt en de hulpdiensten normaal bij de woningen kunnen komen als dat nodig is In het najaar zal het overblijvende deel groen weer ingeplant worden De brief wordt afgesloten met het uitspreken van de hoop bewoners voldoende te hebben geïnformeerd Wat was de aanleiding voor de klacht bij de Nationale ombudsman De heer S zit met name met de manier waarop de gemeente een en ander heeft aangepakt Hij is niet vooraf geïnformeerd en volgens hem

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/041 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  kunnen afwegen voor een gemotiveerde beslissing Lees verder Onderwerpen gemeente parkeerplaatsen aanleg informatievoorziening Column 7 maart 2015 Parkeerprobleem Weer rijden Frits en Elly rondjes om een parkeerplaats te vinden vlak bij hun appartement Lees verder Onderwerpen gemeente parkeren parkeerproblemen gehandicapten Rapport 15 oktober 2014 2014 140 Gemeente Weert maakt niet aannemelijk dat parkeerplaatsen openbaar toegankelijk zijn Man klaagt over het feit dat de gemeente Weert stelt dat een aantal nieuw aangelegde parkeerplaatsen bij een appartementencomplex behoren tot de openbare ruimte Hij is van mening dat de parkeerplaatsen zijn aangelegd op grond die eigendom is van de Vereniging van Eigenaren VvE en daarom alleen door bewoners mogen worden gebruikt De kadastrale kaart die het Kadaster aan de Nationale ombudsman heeft verstrekt biedt geen steun aan het standpunt van de gemeente Ook is niet gebleken van afspraken over een gebruiksrecht van de gemeente De ombudsman is het eens met de klacht van de man de gemeente heeft haar stelling dat de parkeerplaatsen openbaar toegankelijk zijn onvoldoende aannemelijk gemaakt De gemeente krijgt de aanbeveling met de man in overleg te gaan Lees verder Onderwerpen gemeente parkeerplaatsen openbaar toegankelijk Rapport 6 juni 2011 2011 164 Omwonende speeltuin eist schadevergoeding gemeente na autoschade Nabij de woning van verzoeker maakt de gemeente Heusden een speelvoorziening De man vraagt om ballenvangers om zo de geparkeerde auto s op een parkeerplaats te beschermen De gemeente legt de speelvoorziening aan zonder de omwonenden te informeren waarom van het plaatsen van ballenvangers is afgezien Kort na de opening heeft de man schade door een afgebroken autospiegel De gemeente laat hem in een gesprek weten dat zij de schade niet vergoedt en dat zij ook niet overgaat tot het plaatsen van ballenvangers De gemeente heeft al erkend dat zij de man duidelijker had moeten motiveren waarom zij geen ballenvangers had geplaatst

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22parkeerplaatsen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  weer een maand daarna hoort de man dat bezwaar niet mogelijk is omdat er inmiddels een nieuwe toestemmingsverklaring is afgegeven voor de aangepaste situering De man dient opnieuw bezwaar in dat ongegrond wordt verklaard Hij dient een klacht in over de gang van zaken waarna de gemeente in een gesprek hem toezegt de tot dan toe gebrekkige communicatie te verbeteren Vervolgens verklaart de gemeente in een formele klachtafdoening zijn klacht ongegrond Die vindt dat de gemeente onvoldoende transparant is geweest door eerst in het gesprek de bredere context van bejegening te betrekken en daarna een strikt juridische procedure voor klachtafdoening te volgen Dit draagt niet bij aan vertrouwen in de overheid Lees verder Onderwerpen gemeente klachtbehandeling transparant onvoldoende bezwaar wegaanleg Column 20 september 2014 Hoge bomen Hoge bomen vangen veel wind Maar ze kunnen ook zorgen voor overlast Meneer Otten weet hier alles van Hij woont al ruim 40 jaar in hetzelfde huis en heeft al die tijd een schotelantenne om televisie te kunnen kijken en radio te luisteren Lees verder Onderwerpen rijkswaterstaat rws schotelantenne televisie radio bomen kappen Rapport 6 november 2012 2012 182 Vrouw vindt bezwarencommissie partijdig bij aanleg invalidenparkeerplaats Inwoonster van Leiden maakt bezwaar tegen de aanleg van een invalidenparkeerplaats in haar straat Zij vindt dat de bezwarencommissie partijdig is omdat een commissielid een goede vriend is van degene die de invalidenkaart heeft aangevraagd en de secretaris een goede vriend van de echtgenote De Nationale ombudsman heeft niet kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van partijdigheid bij de commissie Wel vindt hij dat door het commissielid de schijn van partijdigheid is gewekt Hij vindt dat niet het geval bij de persoon die door verzoekster abusievelijk is aangezien voor de secretaris van de commissie Lees verder Onderwerpen gemeente leiden bezwarencommissie partijdigheid afhandeling gemeente Column 11 januari 2014 Wegspoelend weiland Stel je woont in je droomhuis met uitzicht op een rivier én daarbij een stuk grond waarop jouw pony s kunnen grazen Maar dan blijkt dat in de loop der jaren het stuk grond beetje bij beetje afkalft vanwege sterke stroming in de rivier Lees verder Onderwerpen om recht belangen procedure schade schuld Rapport 6 december 2013 2013 182 Provincie Zuid Holland ontkent ontvangst schadeclaim m b t Zuid Westelijke Randweg Eigenaar van een autobedrijf aan de doorgaande weg tussen Krimpen aan de IJssel en Gouda heeft hinder van de nieuwe Zuid Westelijke Randweg Hij heeft met de provincie Zuid Holland overlegd over een schadeclaim voor verplaatsing van de toegangsdeuren omdat de toegang tot zijn bedrijf is verslechterd en er geluidsoverlast is ontstaan De provincie ontkent dat de claim is ingediend De Nationale ombudsman vindt het aannemelijk dat de door de man overgelegde offerte als verzoek om schadevergoeding is behandeld door een daartoe niet bevoegde ambtenaar Hij doet de aanbeveling aan GS om alsnog een beslissing te nemen op zijn planschadeclaim op basis van een onafhankelijk deskundigenadvies Lees verder Onderwerpen zuid westelijke randweg provincie zuid holland schadeclaim autobedrijf ondernemen provincie Rapport 13 oktober 2013 2013 144 Bewoners beklagen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22aanleg%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 400 nieuwe buren | Nationale ombudsman | Nationale ombudsman
  gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met twee projectontwikkelaars voor de nieuwbouw Rupert haalt gelijk verhaal bij de gemeente Waarom hebben ze hem niets over samenwerking gezegd toen hij belde Tilburg zegt dat hem tijdens het gesprek voldoende verteld is de procedure rondom het project is toegelicht De gemeente was inderdaad al jaren met de projectontwikkelaars in gesprek De onderhandelingen over de samenwerking echter waren nog niet afgerond toen Rupert met de projectleider sprak Daar was dus nog niets over te zeggen De projectleider heeft bovendien niet gezegd of het project wel of niet doorging Die conclusie heeft Rupert zelf getrokken Maar Rupert vindt dat de projectleider hem had moeten vertellen over de onderhandelingen Als hij daarvan had geweten zou hij het huis nooit hebben gekocht Hij stapt naar mij Rupert heeft een punt Ik vind dat de projectleider hem zo had moeten informeren dat Rupert wist dat mogelijk op korte termijn meer duidelijkheid zou ontstaan Dan was hij daarop voorbereid De projectleider had dat kunnen doen zonder vertrouwelijke informatie over de onderhandelingen prijs te geven Men moet erop kunnen vertrouwen dat gemeenten duidelijke en zo volledig mogelijke informatie geven Ik ben overigens niet van mening dat gemeente Tilburg Rupert had moeten laten weten dat de onderhandelingen in de afrondende fase zaten Dat is vertrouwelijke informatie zolang ze niet zijn afgerond Ook het feit dat Rupert het huis uiteindelijk heeft gekocht is zijn eigen beslissing geweest Dat kan hij de gemeente niet aanrekenen Wel ga ik er vanuit dat Tilburg voortaan grondiger is in de informatievoorziening gefingeerde naam Onderwerpen gemeente nieuwbouwproject onvolledige informatieverstrekking Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 7 april 2015 2015 075 Gemeente had man moeten inlichten dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over voortgang nieuwbouwproject Een man belt naar de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/400-nieuwe-buren (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 7 april 2015 2015 075 Gemeente had man moeten inlichten dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over voortgang nieuwbouwproject Een man belt naar de gemeente en informeert naar de stand van zaken van de plannen voor een nieuwbouwproject Hij is van plan om een huis te kopen dat grenst aan het plangebied De gemeente geeft aan dat de realisatie van het plan afhankelijk is van het bestemmingsplan en de voorverkoop van de woningen Zij geeft niet aan dat het plan niet door zal gaan Kort na dit gesprek sluit de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met twee private partijen en wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart De man dient een klacht in bij de gemeente omdat hij niet over deze onderhandelingen is geïnformeerd De gemeente acht de klacht ongegrond en geeft aan dat alle informatie is verstrekt die de gemeente redelijkerwijs mocht verstrekken De ombudsman vindt dat de gemeente dit niet kan stellen De gemeente had de man zodanige informatie moeten verstrekken dat hij erop voorbereid was dat mogelijk op korte termijn meer duidelijkheid zou ontstaan De ombudsman vindt niet dat de gemeente de man ook had kunnen en moeten laten weten dat de onderhandelingen zich op dat moment in de afrondende fase bevonden Dat is immers vertrouwelijke informatie Zolang de onderhandelingen nog niet zijn afgerond kan een mededeling daarover de onderhandelingspositie van partijen schaden Lees verder Onderwerpen gemeente nieuwbouwproject informatieverstrekking Column 23 mei 2015 400 nieuwe buren Rupert houdt via woningwebsite Funda nl het Tilburgse woningaanbod nauwlettend in de gaten Hij zoekt een nieuw huis

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22nieuwbouwproject%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/154: Gemeente had man beter van informatie moeten voorzien over procedure bouwvergunning | Nationale ombudsman
  deze twee gesprekken moet het verzoeker duidelijk zijn geweest dat de gemeente heeft verzocht om even niet verder te bouwen aan de berging overkapping Aangezien verzoeker hieraan gehoor gaf was er geen aanleiding voor een formele stillegging in de vorm van een bestuursdwangbesluit Met betrekking tot het voornemen tot gedeeltelijke intrekking heeft verzoeker aangegeven dat hij ervan afzag om mondeling te worden gehoord onder verwijzing naar zijn reeds schriftelijk ingediende zienswijzen Gezien de voornoemde brieven en de gevoerde gesprekken moeten de zaken met betrekking tot de bouwactiviteiten en de mogelijke gedeeltelijke intrekking duidelijk zijn geweest voor verzoeker aldus de gemeente De gemeente voegt hier aan toe dat er geen intrekkingsbesluit is genomen omdat het mediationtraject heeft geleid tot een vaststellingsovereenkomst tussen verzoeker en omwonenden Gelet op deze succesvolle afronding was een intrekking niet meer aan de orde Omwonenden Naar aanleiding van de start van de bouwactiviteiten hebben omwonenden hun zorgen geuit bij de gemeente over de bouwhoogte van de berging overkapping alsmede de constructieve veiligheid van het gebouwde De gemeente is gebleken dat verzoeker voorafgaand aan de start van de werkzaamheden de omwonenden hoewel niet verplicht niet c q althans onvoldoende heeft geïnformeerd over de hoogte en aard van de bouwwerkzaamheden Op verzoek van de omwonenden heeft op 26 juli 2010 een gesprek plaatsgevonden tussen de omwonenden en de portefeuillehouder waarin de omwonenden hun zorgen nogmaals hebben geuit De omwonenden benadrukten dat zij niet c q onvoldoende op de hoogte waren van de bouwwerkzaamheden Zij hebben ook kenbaar gemaakt dat zij daarom niet tijdig bezwaar hebben ingediend tegen de verleende bouwvergunning De zorgen van de omwonenden met betrekking tot de hoogte en constructieve veiligheid van de bouwactiviteiten zijn voor de gemeente de directe aanleiding geweest om partijen actief te faciliteren in een mediationtraject met de hoop dat dit het onderlinge vertrouwen tussen de bewoners zal versterken en om gezamenlijk tot een oplossing te komen inzake de omvang en positionering van de berging overkapping passend binnen de bouwregels van het geldende bestemmingsplan Het mogelijke mediationtraject is aan de omwonenden en verzoeker voorgelegd Beiden hebben aangegeven hiervoor open te staan Verzoeker heeft gehoor gegeven aan de door de gemeente geëiste maatregelen inzake de constructieve veiligheid van het reeds gebouwde Mediation Voorafgaande aan de mediation heeft de gemeente aangegeven dat indien de mediation niet zou leiden tot een aanvaardbare oplossing voor alle partijen de gemeente de procedure zal starten om de bouwvergunning gedeeltelijk in te trekken Dit is ook schriftelijk verklaard aan de mediator De rol en handelwijze van de gemeente werden hierdoor nogmaals schriftelijk verduidelijkt voor de partijen binnen het mediationtraject aldus de gemeente De mediation heeft geleid tot een vaststellingsovereenkomst tussen de deelnemende partijen welke binnen de wettelijke kaders en vergunningen is uitgevoerd De gemeente heeft kennis genomen van deze overeenkomst Nu de mediation succesvol is afgerond was het intrekken van de bouwvergunning niet meer aan de orde De gemeente deelt niet verzoekers mening dat de gemeente hem in een kwaad daglicht zou hebben geplaatst c q een slechte naam zou hebben bezorgd Integendeel de gemeente is van mening dat zij actief het mediationtraject heeft gefaciliteerd om het onderlinge vertrouwen te versterken waarbij ook het uitgangspunt gold dat een gezamenlijke oplossing van partijen voorop stond In afwachting van de uitkomst van dit traject heeft de gemeente geen actie ondernomen in de richting van verzoeker De gemeente vindt de klacht door tussenkomst van de onafhankelijke klachtencommissie afdoende behandeld Fundering De gemeente geeft aan inderdaad een termijn van enkele dagen te hebben gegeven ten aanzien van een aantal te treffen maatregelen ten aanzien van het fundament van de grondkerende constructie Uitvoeringstechnisch voorzag de gemeente geen problemen om de van cruciaal belang zijnde maatregelen in een paar dagen uit te voeren Verzoeker heeft destijds geen probleem gemaakt van deze termijn en de maatregelen uitgevoerd Stukken Uit de stukken blijkt dat de gemeente Beek op 1 juni 2010 aan verzoeker heeft geschreven dat omdat er in afwijking van de bouwvergunning gebouwd werd de gemeente overwoog een deel van de bouwvergunning in te trekken Er werd verzocht om zijn zienswijze en geconstateerd dat verzoeker die al mondeling had gegeven Van het besluit zou de gemeente verzoeker zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen Op 11 juni 2010 is verzoeker schriftelijk uitgenodigd om zijn zienswijze te komen toelichten Bij brief van 21 april 2011 heeft de gemeente de klachten van verzoeker afgehandeld Hierin wordt onder meer ingegaan op de bevoegdheid van de toezichthouder van de gemeente Beoordeling De Nationale ombudsman toetst deze gedraging aan het vereiste van transparantie Opstelling en werkwijze gemeente Het vereiste van transparantie houdt in dat de overheid in haar optreden open en voorspelbaar is zodat het voor de burger duidelijk is waarom de overheid bepaalde dingen doet De overheid zorgt ervoor dat de burgers inzicht kunnen hebben in de procedures die tot beslissingen leiden en het hoe en waarom ervan In deze zaak speelt de vraag of het overheidsoptreden ten aanzien van verzoekers bouwwerkzaamheden zodanig is geweest dat het verzoeker heeft geschaad Uitgangspunt hierbij is dat wanneer een overheidsinstantie een bepaalde procedure inzet en dit mondeling en schriftelijk mededeelt aan de burger het vervolgens op de weg van de overheidsinstantie ligt om daarover duidelijke informatie te verstrekken De burger moet weten waar hij aan toe is In deze zaak heeft de gemeente werkzaamheden in strijd met de bouwvergunning geconstateerd al dan niet op het spoor gebracht door omwonenden Op grond hiervan heeft de gemeente de bevoegdheid tot het intrekken van de vergunning Het is de vraag of de opstelling van de gemeente voldoende transparant is geweest in de richting van verzoeker In de brief van 1 juni 2010 geeft de gemeente aan dat de door verzoeker gegeven zienswijze zal worden meegenomen in de afweging met betrekking tot de eventuele gedeeltelijke intrekking van de bouwvergunning ten aanzien van de overkapping en het tuinhuis en erfafscheiding Op 11 juni 2010 heeft de gemeente nogmaals geschreven dat verzoeker zijn zienswijze kenbaar kan maken in het kader van een voorgenomen besluit tot intrekking Hiermee was die procedure

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/154 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 21 september 2012 2012 154 Gemeente had man beter van informatie moeten voorzien over procedure bouwvergunning Inwoner van Beek heeft van de gemeente een vergunning om zijn huis te verbouwen maar hij vergeet zijn buren op de hoogte te stellen De buren klagen bij de gemeente en de gemeente legt de bouw stil omdat ze denkt dat de bouw afwijkt van de verleende vergunning De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de man meer duidelijkheid had moeten geven over gedeeltelijke intrekking van de vergunning Hij vindt dat de gemeente met mediation een praktische oplossing heeft gegeven voor de gerezen problemen tussen de man en zijn buren Lees verder Onderwerpen gemeente beek informatievoorziening procedure Bouwvergunning gemeente Rapport 13 november 2012 2012 185 Gemeente heeft niet goed alle belangen afgewogen bij het kappen van bomen Bewoner van de gemeente Beek verzet zich tegen het plan van de gemeente om veertien volgroeide elzenbomen in zijn straat wegens pollenallergie van een straatbewoner te kappen Volgens de GGD en de huisarts is het niet zeker dat het kappen van de bomen zal leiden tot beëindiging van de allergische klachten De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente niet alle belangen goed tegen elkaar heeft afgewogen De gemeente had er goed aan gedaan alle bewoners te raadplegen voordat zij besloot de bomen te kappen De gemeente heeft

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gemeente+beek%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  gemeente met mediation een praktische oplossing heeft gegeven voor de gerezen problemen tussen de man en zijn buren Lees verder Onderwerpen gemeente beek informatievoorziening procedure Bouwvergunning gemeente Rapport 22 januari 2014 2014 004 Echtpaar vraagt gemeente om handhaving rond garageboxen die zonder vergunning zijn gebouwd Echtpaar uit Wierden heeft hinder van garageboxen achter hun huis van een zekere heer X die zonder vergunning zijn gebouwd en bedrijfsmatig worden gebruikt Bovendien is dezelfde heer X bezig met uitbreiding van zijn woning Dit leidt tot veel verkeer op een smal weggetje langs hun huis Zij vragen de gemeente Wierden om te handhaven maar de gemeente weigert dat jarenlang Tot vier keer toe zijn zij door de rechter in het gelijk gesteld maar telkens vindt de gemeente een andere reden om niet te handhaven De Nationale ombudsman vindt het van belang om zijn spelregels over handhaving 2010 235 onder de aandacht te brengen Hij vindt dat de gemeente de belangen van het echtpaar onvoldoende heeft belicht Door steeds in te zetten op legalisering van de plannen van de heer X heeft de gemeente de schijn gewekt partijdig te zijn Lees verder Onderwerpen gemeente wierden handhaving Bouwvergunning garageboxen partijdigheid uitblijven actie gemeente Column 28 februari 2014 Hebben brutalen de halve wereld Gerda en Bernhard wonen in een gemeente in het Oosten van het land Hun achtertuin grenst aan die van Albert Albert heeft jaren geleden tien garageboxen achter zijn huis laten plaatsen Lees verder Onderwerpen gemeente om belangen rechtbank handhaving Rapport 6 augustus 2012 2012 125 Ondernemers klagen dat gemeente bedrijfsplan openbaar maakt Voor de aanvraag van een bouwvergunning voor een schuur moeten verzoekers een bedrijfsplan opstellen Dit plan dienen zij in bij de gemeenten en bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen Daarop verleent de gemeente Halderberge de bouwvergunning Iets later blijkt aan de hand van drie eerder ingediende bezwaarschriften dat indieners kennis hebben gekregen van het bedrijfsplan Na onderzoek constateert dat ombudsman dat het aannemelijk is dat dit via de gemeente is gebeurd ook al is niet duidelijk vast komen te staan wanneer en door wie De ombudsman houdt de gemeente verantwoordelijk voor het onzorgvuldige beheer van de aan haar toevertrouwde stukken Lees verder Onderwerpen bedrijfsplan ondernemer Bouwvergunning bezwaar informatieverstrekking privacy gemeente gemeente Video 3 september 2012 Column Bedrijfsplan op straat Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen ondernemer bedrijfsplan Bouwvergunning bezwaar omwonenden inzage Rapport 6 maart 2013 2013 020 Gemeente heeft onvoldoende toezicht gehouden op naleving vergunningsvereisten door projectontwikkelaar Gezin woont in een huis in Arnhem dat door een projectontwikkelaar aan hen is verkocht Eerder was het pand van de gemeente Arnhem dat in die buurt verwaarloosde panden kocht om deze te laten renoveren en door te verkopen Na oplevering heeft het pand onder meer vocht en schimmelproblemen De Nationale ombudsman kan niet uitsluiten dat de vocht en schimmelproblemen bij de inspectie voorafgaand aan de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22Bouwvergunning%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive •